B25C

Bezpečnostný prípravok na aplikáciu klincov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20060

Dátum: 27.03.2014

Autor: Ronconi Marco

MPK: B25C 1/04, B25C 1/00, B25C 1/18...

Značky: bezpečnostný, klincov, prípravok, aplikáciu

Text:

...pohlad na prípravok a časti podľa obr. 5, od ktorých sa líši, pretože sonda znázornená súvislou čiarou je vo svojej zatiahnutej polohe umožňujúcej nástrel- Obr. 7 znázorňuje pohľad na prípravok a časti podľa obr. 5, od ktorých sa líši skutočnosťou, že prsty ovládali oba spúšťacie mechanizmy tak, že vyvolali nástrel, ktorý je možné opakovať vďaka sonde v režime kladivového nástrelu, dokým sa spúšťací mechanizmus neuvoľní.0009 S odkazom na...

Diel na pripevňovanie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3697

Dátum: 08.06.2005

Autori: Ceravalls Pujol Ramon, Lopez Puche Nuria

MPK: F16B 19/00, B25C 1/00

Značky: predmetov, pripevňovanie

Text:

...dielu a ústia oveľa0009 Pokiaľ je diel upevnený v ústiu, musí používateľ dávať pozor, aby boli príruby riadne prichytené V drážkach ústia, pričom operácia pri umiesteniu dielu musí0010 Pokiaľ bol diel pripevnený k stene a pištoľbola odobratá, sú príruby na dieli umiestené vo vnútridrážok ústia, takže neumožňujú odobratie dielu od pištole prostredníctvom osového pohybu takže pištoľou je nutnéV prípade, že na mieste nie je dostatočný priestor...

Zošívačka s adaptérom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3027

Dátum: 20.04.2004

Autor: Pozzato Giorgio

MPK: B25C 5/00

Značky: zošívačka, adaptérom

Text:

...prvý pohľad zozadu na kĺzadlo zošívačky podľa tohto vynálezu- obrázok 11 zobrazuje pohľad v reze pozdĺž roviny Xl-Xl kĺzadla z obrázku 10- obrázok 12 zobrazuje prvý pohľad spredu na kĺzadlo z obrázku 10- obrázok 13 zobrazuje druhý pohľad zozadu na kĺzadlo z obrázku 10- obrázok 14 zobrazuje pohľad v reze pozdĺž roviny XIV-XIV kĺzadla z obrázku 10obrázok 15 zobrazuje druhý pohľad spredu na kĺzadlo z obrázku 10.0009 Na obrázkoch 1 až 3 vidno, že...

Prípravok na zatĺkanie klincov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2435

Dátum: 16.05.2000

Autor: Frnčo Július

MPK: B25C 1/00, B25C 3/00

Značky: prípravok, klincov, zatĺkanie

Text:

...vodiace segmenty tvaru výsekov dutého kužeľa a na obr. 2 prierez v pohľade smerom A-A cez pružnýNa obr. 1 a 2 je zobrazený príklad prípravku na zatíkanie klinfcov podľa technického riešenia, ktorý je zložený zo zatĺkacieho tŕňa1 s dvoma rôznymi kruhovými prierezmi, vodiaceho puzdra g, pružnéhoelementu 3 a troch vodiacich segmentov 5.Pričom na oboch povrchoch zatĺkacieho tŕňa l je posuvne osadené vodiace puzdrog s jednostranným šikmým...

Zariadenie na zarážanie upevňovacích elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2419

Dátum: 10.04.2000

Autori: Ziegler Axel, Kellner Gerd

MPK: B25C 1/14

Značky: zariadenie, elementov, upevňovacích, zarážanie

Text:

...na to, či sú jednotlivé tanierové pružiny nasadzované striedavo v obrátenejPodľa ďalšieho výhodného uskutočnenia technického riešenia je pružina usporiadaná medzi stacionárnou súčasťou zariadenia ahnacim píestom. Pružina je teda v priamom zábere s hnacimPodľa ďalšieho uskutočnenia technického riešenia je nestacionárna súčasť zariadenia brzdný prvok, ktorý pôsobíspolu s hnacim píestom. To znamená, že ku koncu zarážaciehopohybu hnacieho...

Prístroj na usadzovanie upevňovacích elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2235

Dátum: 12.07.1999

Autori: Palosi Gabor, Humm Siegfried

MPK: B25C 1/00

Značky: elementov, upevňovacích, usadzovanie, prístroj

Text:

...zaistiť to, že pri odpálení hnacej nálože v patróne opustí upevňovací element prístroj skutočne iba predným otvorom, za týmto účelom upraveným. Uzavieracie zariadenie navrhované technickým riešením, ktoré bočný otvorautomaticky uzavrie, túto skutočnosť bezpečne zaistí.Podľa výhodného uskutočnenia môže byť najmä bočný otvor uzavrený presunutím vedenia na upevňovací element. Rovnakým postupom, ktorým sa prístroj uvedie do polohy, v ktorej...

Nastreľovací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 278807

Dátum: 04.03.1998

Autori: Frommelt Markus, Hilmert Uwe

MPK: F41A 9/25, B25C 1/16, B25C 1/10...

Značky: prístroj, nastřelovací

Zhrnutie / Anotácia:

Nastreľovací prístroj pozostáva z puzdra (1) a rukoväti (7), v ktorých je vytvorený vodiaci kanál (9) na zasunutie páskového zásobníka (8) s nábojmi (8a), ktorý je kolmý na pozdĺžnu os hlavne. Vo vodiacom kanáli (9) sú umiestnené prostriedky (10) posunu a prostriedky (15) proti spätnému chodu na zapadnutie do vybraní (8e), vytvorených na pozdĺžnych okrajoch zásobníka (8). V priestore vstupu zásobníka (8) do vodiaceho kanála (9) sú v smere (x)...

Nástrojová súprava na zarážanie upevňovacích členov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278892

Dátum: 08.05.1996

Autori: Dewey George, Allen Ronald

MPK: B25C 1/00

Značky: nástrojová, členov, upevňovacích, súprava, zarážanie

Zhrnutie / Anotácia:

Nástrojová súprava (10) pozostáva z nástroja (30) na zarážanie upevňovacích členov (20) s plášťovou konštrukciou (32) a s hlavicovým montážnym celkom (36). Upevňovacie členy (20) majú driek (22), ktorý je na jednom konci vybavený hrotom (24) a na druhom konci hlavou (26) a na drieku (22) je v blízkosti hrotu (24) nasadená lisovacia podložka (28). Nástrojová súprava (10) je ďalej vybavená hlavicou (120) s otvorom (122). V hlavici (120) je...

Nastřelovací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 276588

Dátum: 15.07.1992

Autori: Von Flue Peter, Gassner Theo

MPK: B25C 1/00, B25C 1/18

Značky: pistole, nastřelovací

Zařízení pro zarážení hřebů a podobných připevňovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266331

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gschwend Hans, Mark Fritz, Matt Lukas

MPK: B25C 1/06

Značky: připevňovacích, hřebů, zařazení, podobných, prvků, zařízení

Text:

...čímž se svitek navíjecí pružiny zvětšil, a hnací část je volně otočná.V této poloze otáčenl výsuvné části, zajištěná aretační západkou, přidržuje ústrojí pro převod rotačniho pohybu zaxážecího razniku na posuvný pohyb, například ojnice, zarážecí raznik v nejzadnějši poloze.Zařízení podle vynálezu je možno spustit rozmanitým způsobem, například čistě mechanicky.Jednoduše, spolehlivá a pohodlné se spouštěč uvede v činnost pružinou,...

Nástroj pro zarážení hřebů a podobných připevňovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261218

Dátum: 12.01.1989

Autori: Gsechwend Hans, Mark Fritz, Gloor Peter, Matt Lukas

MPK: B25C 1/06

Značky: prvků, zařazení, hřebů, podobných, nástroj, připevňovacích

Text:

...obr. 1, obr. 3 řez III-III zarážečem na obr. 2, obr. 4až 7 rozmanité funkční polohy odtahovacího mechanismu se součástmi ovládanými tímto mechanismem v obdobněm řezu jako na obr. 1, jen V poněkud zvětšeném měřítku, obr. B až 13 řídícía ovládací mechanismus zarážeče v řezu VIII na obr. 1.zarážecí nástroj znázorněný na obr. 1 sestává v podstatě ze skříně l, z motoru,z něhož je z důvodů zjednodušení patrný pouze hnací hříael 3 a z plenetového...

Zariadenie na vlysovanie sponkových pásov v otvoroch drevených konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 256195

Dátum: 15.04.1988

Autor: Grich Dušan

MPK: B25B 27/02, B25C 5/11

Značky: konštrukcií, zariadenie, dřevěných, vlysovanie, otvoroch, pásov, sponkových

Text:

...závitom, pričom vo vnútornom závite je naskrutkovaná hlava tiahla vodiacich ramien a na vonkajšom závite je naskrutkovaná hlava puzdra, ktorej súčasťou je puzdro valca s vloženým lisovacím telesom a na obvode puzdra sú upevnené tri oporné lišty.Zariadenie na vlysovanie sponkových pásov nie je možné porovnávať s úrovňou iných zariadení, pretože nie sú nám známe. Využívanie tohto zariadenia sa prejavujenovým účinkom v spôsobe spájania...

Nastřelovací pistole pro zarážení hřebů s posuvnou hlavní

Načítavanie...

Číslo patentu: 244104

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pscheidt Richard, Sopuch Tomáš

MPK: B25C 1/14

Značky: hřebů, hlavní, zařazení, pistole, posuvnou, nastřelovací

Text:

...hlavně l. Na celní straně posuvné hlavně 1 je naäroubována objímka Q, do jejíhož vnějěího konce je zaäroubováno ústí g.Při zarážení hřebů prochází vřeteno g ústím 2 o vráží hřeb, ktorý byl předtím vložen do ústí 2, z pistole do úložného materiálu. Tlumící souprava saatávející z několika dvojíc 1 L kroužkd dosedá na ústí g a přitlačuje záchytné pouzdro 1 osazením g k čelu posuvné hlavně 1. Jednotlivé dvojice 11 kroužkd .jsou stejné a jsou...

Zařízení pro dávkování a zarážení kolíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250147

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kříž Emil

MPK: B25C 3/00

Značky: zařízení, zařazení, dávkování, kolíků

Text:

...výkresech. kde na obr. 1 je zařízení v nárysném pohledu a na obr. 2 v půdorysném pohledu.Zařízení pro dávkováni a zarážení kolíků podle příkladu sestává z držáku 1, v němž je přestavitelně uchycen nosič 2, ve kterém jsou posuvné uloženy podávač 3 a zarážecí tyčinka 4 a pevné uchycena ohebnä hadice 1 D. Dále je v nosiči 2 vallvě uloženo na podpěrné kladce 7 zvedací táhlo B a kyvně uložena pákza 5, která svým vybráním zapadádo otočného...

Nastřelovací přístroj s prachovou náloží k nastřelování upevňovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236656

Dátum: 15.02.1987

Autor: Oesterle Helmut

MPK: B25C 1/10

Značky: nastřelování, náloží, upevňovacích, nastřelovací, prachovou, prvků, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nastřelovacího přístroje s prachovou náloží k nastřelování upevňovacích prvků jako svorníků, hřebů apod. do tvrdých úložných materiálů, opatřeného hlavní a sklopným podávacím ústrojím upevňovacích prvků do hlavně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v podávacím ústrojí je suvně uložen narážeč opatřený přidržovacím členem upevňovacího prvku a na narážecí straně středicím lůžkem pro hrot upevňovacího prvku. Podávací ústrojí je...