B25B 15/00

Upínacie prostriedky s viacstupňovými drážkami a skrutkovače s viacstupňovými hlavicami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14637

Dátum: 16.08.2006

Autori: Gemes Gary, Henly John, Hart Renee Johnson

MPK: F16B 23/00, B25B 15/00

Značky: prostriedky, hlavicami, viacstupňovými, drážkami, upínacie, skrutkovače

Text:

...rovnaké časti. Na obr. č. 1, 2, a 5 až 18 sú znázomené rozličné upínacie prostriedky 20 a - e, 20 a - e, 220 a - e. V rámci vzorového uskutočnenia predmetného vynálezu možno všetky upínacie zariadenia 20 a - e, 120 a - e, 220 a - e uťahovať hlavicou 22 skrutkovača 24, ktorý je zobrazený na obr. č. 2 a 3, vsúlade spodrobnejším opisom uvedeným v nasledujúcom texte.0012 Odvolávajúe sa na obr. č. l, súčasťou upínacieho prostriedku 20 a je...

Skrutka a nástroj s ovládacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280303

Dátum: 08.12.1993

Autor: Schuster Armin

MPK: B25B 13/06, B25B 15/00, F16B 23/00...

Značky: prvkom, skrutka, ovládacím, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Koniec (1) skrutky s hlavou má na uloženie nástroja na vykonávanie otáčavého pohybu skrutky ovládací prvok vo forme zahĺbenia (2), ktorého vonkajší obrys je v náryse odlišný od kruhového tvaru a je tvorený bočnými stenami (3) s vzájomne na seba nadväzujúcimi väčšími, dovnútra vyhnutými kruhovými oblúkmi (5) a menšími, navonok vyhnutými kruhovými oblúkmi (4). Tieto väčšie, dovnútra vyhnuté kruhové oblúky (5), ktoré hore zakončujú bočné steny...

Nástroj pro uchopování dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 241253

Dátum: 01.09.1987

Autor: Helvich Josef

MPK: B25B 15/00

Značky: uchopování, nástroj, dílců

Text:

...1, do něhož jsou vedle sebe upevněny dvě kleštiny z s i. Kleštiny 2 e i jsou vytvoreny z plochých pásku oceli, přičemž jejich pracovní části jsou nepruženy s tvarovány směrem od sebe a k sobě e pak pokrečují rovnoběžnýní konci. Tím, že jsou kleštiny 2, i vytvoreny z pásků oceli, jsou už vlastně vytvoreny, aby zapadly jako protitvar do příčného zářezu 2 hlavy g šroubu ž. Na kleštinách 2, 4 je nad tvarováním nssunut jezdec §, jímž lze ručně...