B24D

Zariadenie na brúsenie a/alebo ostrenie, najmä nožov, nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7188

Dátum: 01.07.2015

Autor: Sulovský Tomáš

MPK: B24D 15/08, B24D 15/06

Značky: nožníc, ostrenie, brúsenie, zariadenie, nožov, najmä

Text:

...kolískami na jednej základni.Podstatnou výhodou predloženého technického riešenia je predovšetkým jednoduché nastavenie brúsneho uhla pri ručnom brúsení alebo ostrení. Presné ručné brúsenie je šetrné k čepelí a zabezpečuje vysokú a trvácu ostrosť. Zmena uhla na brúsenie druhej strany čepele sa dá vykonať jednoducho preklopením kolísky.Zariadenie je jednoduché, nevyžaduje si elektrickú energiu, umožňuje presné brúsenie rôznych uhlov a...

Zariadenie a metóda na výmenu brúsneho kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19447

Dátum: 03.09.2013

Autor: Multhammer Hans-jürgen

MPK: B25J 11/00, B24B 27/00, B24D 9/08...

Značky: výměnu, zariadenie, kotúča, brusného, metoda

Text:

...vo vzťahu na azda kruhovitú čelnú platňu. Potom sa odoberajúci prst vdruhom pohybe vedie proti brúsnemu kotúču. Tento pohyb sa dá považovať ako axiálny pohyb vo vzťahu na čelnú platňu. Napnutie brúsneho kotúča sa dosiahne spolu s dorazovým prvkom a naplnaclm zariadením. Naplnacie zariadenie pohybuje najmenej jeden odoberajúci prst v smere dorazového prvku, čím sa brúsny kotúč napne medzi odoberajúcim prstom a dorazovým prvkom.0019 Potom...

Vystužené brúsne kotúče

Načítavanie...

Číslo patentu: 287268

Dátum: 29.03.2010

Autori: Albrecht Jean-marie, Mota José Roberto

MPK: B24D 7/00, B24D 5/00

Značky: brusné, vystužené, kotúče

Zhrnutie / Anotácia:

V zostave brúsneho kotúča (10) s prepadnutým stredom (32) je výstužná vrstva (14) mnohouholníkového tvaru umiestnená medzi prednou čelnou plochou (20) brúsneho kotúča (10) a prednou prírubou (50). Výstužná vrstva (14) je dimenzovaná tak, že celkom pokrýva časť prepadnutého stredu (32) kotúča. Jeden príklad mnohouholníkovej výstužnej vrstvy (14) má šesťuholníkový tvar, je zhotovený z tkaniny zo sklených vlákien. Výstužná vrstva (14)...

Nástroj do uhlovej brúsky na ručné trieskové obrábanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5281

Dátum: 05.11.2009

Autor: Fraňo Pavel

MPK: B24B 23/00, B24D 7/00

Značky: uhlovej, materiálů, obrábanie, brusky, trieskové, nástroj, ručné

Text:

...na ktorom je znázornené usporiadanie a spôsob upnutia nástroja na uhlovú brúsku, na obr. 2 je zostavený nástroj, na obr. 3 je rozdielna hrúbka odoberanej vrstvy pri rozdielnom uhle sklonu medzi nástrojom a materiálom.Nástroj (obr. l) pozostáva z pílového kotúča 2 a vymedzovača 1 hrúbky odoberanej vrstvy obrábaného materiálu. Tento nástroj je upnutý do uhlovej brúsky 4 upínacou maticou 3.Na obr. 2 je znázomený samotný zostavený nástroj...

Flexibilné, plošné substráty s abrazívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15427

Dátum: 17.07.2009

Autori: Peretolchin Maxim, Käsmayr Daniel, Weinkötz Stephan, Pfeiffer Matthias

MPK: A47L 13/16, A47L 13/02, A47L 13/00...

Značky: povrchom, flexibilné, substráty, abrazívnym, plošné

Text:

...papierových produktov sa nanesie prinajmenšom jeden apretačný prostriedok vo forme určitého vzoru. Pri tomto spôsobe sú na výrobu papierov s porovnateľnými vlastnosťami v porovnaníso známymi apretačnými spôsobmi potrebné menšie množstvá apretačných prostriedkov. Ako apretačné prostriedky prichádzajú do úvahy okrem iného aj melamín/formaldehydové živice a močovina/ formaldehydové živice. Aditíva zlepšujúce viskozitu, nazývané aj ako...

Vynálezy kategórie «B24D» v ZSSR.

Obrábací stroj so zabezpečenými vymeniteľnými dielmi nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15842

Dátum: 04.12.2008

Autor: Jespersen Poul Erik

MPK: B24D 9/04, B24D 13/06

Značky: obrábací, stroj, nástroja, vyměnitelnými, zabezpečenými, dielmi

Text:

...brúsnych dielov. využitím kruhovej drážky sa dosahuje vysoká bezpečnosť držania brúsnych dielov,keďže na elasticitu pružného prostriedku sa týmto kladú nižšie nároky. Vo všetkých uskutočneniach musí byt natoľko rozmerovo stabilný, aby nedochádzalo k jeho otváraniu alebo vwrhovaniu počas pôsobenia odstredivej sily vzniknutej pri rotácií počas používania nástroja.0008 Kruhová drážka je navrhnutá tak, aby dokázala absorbovať možné osovo...

Obalené brúsne zrná, spôsob ich výroby, ako aj ich použitie pri výrobe brúsnych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7778

Dátum: 16.10.2007

Autor: Gebhardt Knuth

MPK: B24D 3/00, C09K 3/00, B24D 11/00...

Značky: zrná, brusné, použitie, spôsob, výroby, materiálov, brusných, obalené, výrobe

Text:

...alebo spekaných korundov, zirkónových korundov, karbidu kremíka a karbidu bóru, na použitie vbrúsnych materiáloch Viazaných syntetickou živicou, ktoré sú na povrchu vybavené povlakom z vodného spojivového prostriedku na báze kremičitanov a jemnozrnnej oxidovej zlúčeniny. Pri jemnozrrmej oxidovej zlúčenine ide o komplexnú zlúčeninu všeobecného vzorca AxByoz s prvkom A zo skupiny kovov a prvkom Bzo skupiny amfotérnych prvkov ako aj...

Brúsny tanier pre vákuové upnutie brúsneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5917

Dátum: 01.10.2007

Autori: Neeb Thomas, Messerschmidt Klaus

MPK: B24D 9/00

Značky: brusný, upnutie, vákuové, tanier, materiálů, brusného

Text:

...deformovateľnosti brusného taniera jeho prispôsobenie naZariadenie podľa vynálezu umožňuje bezpečne upevnenie veľmi tenkých a flexibilných brusných materiálov s veľmi malými priemerrni nosných tanierov. V dôsledku centrálneho usporiadania nasávacích otvorov a flexibilného vyhotovenie brusného materiálu a upínacích tanierov je možné opracovanie nie len rovinných plôch ale aj zaoblených plôch. Brusný materiál je možné šikmo nasadzovať na...

Jemný brúsny kotúč na začisťovanie, použitie brúsneho kotúča a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11328

Dátum: 01.03.2007

Autor: Lavaire Flavien

MPK: B24D 13/08

Značky: výroby, jemný, začisťovanie, použitie, brusný, spôsob, kotúča, kotúč, brusného

Text:

...zŕn, alebo môže na jednej ploche obsahovať vrstvu, ktorá neobsahuje brúsne zrná.0018 V zmysle tohto vynálezu označuje ďalej výraz pracovný úsek plochu brúsneho kotúča, v kontakte s ktorou je možné vykonávať začisťovanie.0019 Úplne prekvapivo sa ďalej ukazuje, že na výrobu brúsnych kotúčov na začisťovanie podľa vynálezu je možné použiť spôsob výroby tenkých brúsnych kotúčov určených na rezanie, ktorý je známy z medzinárodnej patentovej...

Brúsna lamela a brúsny kotúč ju obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6756

Dátum: 28.02.2007

Autor: Klug Georg

MPK: B24D 13/00, B24D 11/00

Značky: brusná, kotúč, obsahujúci, brusný, lamela

Text:

...vyriešený tým, že tento brúsny kotúč obsahuje aspoň jeden nosný element a aspoň dve také brúsne lamely, navzájom sa čiastočne prekrývajúce, tvoriace spolu tvar prstenca. Ďalšie uskutočneniavynálezu sú definované v závislých nárokoch.Tým je vytvorená brúsna lamela, ktorá nie je v stave techniky vytvorená len pozdĺžne v tvare obdĺžnika, ale obsahuje väčší počet častí, ktoré sú usporiadané voči sebe pod uhlom, takže už jedna časť prstenca je...

Vejárový brúsiaci kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4696

Dátum: 28.12.2006

Autor: Schweitzer Olaf

MPK: B24D 13/00, B24D 11/00

Značky: brúsiaci, kotúč, vejárový

Text:

...to, že tento uholsa voči polomeru predbieha v smere otáčania.Nároky 7 a 8 popisujú výhodné uskutočnenia vnútornej hrany,pričom uskutočnenie podľa nároku 7 má tú výhodu, že brúsíace lamely môžu byt priestorove úsporne vyreznuté z brúsiaceho pásu. Uskutočnenie podľa nároku 8 je výhodne najmä vtedy, ked sa brúsiace lamely vyrezávajú nie však zpásov zjednej roly, alez archov, teda tam môžu byt do seba vkladané.Nároky 9 až 11 popisují ďalšie...

Bezpečnostný prvok s farebným prechodom z čiernej do farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6407

Dátum: 05.04.2006

Autori: Degott Pierre, Despland Claude-alain, Stichelberger Albert, Müller Edgar

MPK: B24D 15/00

Značky: farby, bezpečnostný, prechodom, čiernej, prvok, farebným

Text:

...a ktorýtakto prekonáva nedostatky uvedené v doteraj šom stave techniky0009 Prekvapivo sa zistilo, že poskytnutím vyššie uvedeného bezpečnostného prvku, ktorý prechádza z čiemeho vzhľadu pri kolmom pohľade na farebný vzhľad pri pohľade odlesku sa0010 Bezpečnostný prvok podľa predkladaného vynálezu je založený na kombinácii opticky premenlivého pigmentu a svetlo absorbujúceho materiálu, ktorý v podstate zablokuje viditeľné spektrálne...

Spôsob a zariadenie na zhotovovanie brúsnych nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285011

Dátum: 29.03.2006

Autori: Keil Elinor, Lund David, Salek Bethany, Conley Karen, Avril Nicholas, Cercena Jane

MPK: B24D 18/00, B24D 5/00, B29C 70/00...

Značky: zhotovovanie, zariadenie, nástrojov, spôsob, brusných

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie poskytuje spôsoby na orientovanie vlákien a zariadenie na orientovanie vlákien na zhotovovanie zlepšených tenkých brúsnych kotúčov využívajúcich rovnomerné výstužné kotúče z netkaného vlákna. Takéto kotúče sú odolnejšie proti poškodeniu vytlačením náboja v priebehu brúsenia ako kotúče vystužené látkou z tkaného vlákna.

Brúsne telieska a ich výroba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10775

Dátum: 03.01.2006

Autori: Alfer Peter, Sinram Diethard

MPK: B24D 3/18, B24D 11/00

Značky: telieska, brusné, výroba

Text:

...tohto vynálezu je možné dosiahnut znakmi charakterizovanými vo vedľajších nárokoch.0013 Brúsne telieska podľa tohto vynálezu pre brúsne nástroje sú tvorené z brúsnych zŕn navzájom Iátkovo spojených prostredníctvom spojiva. Brúsnetelieska pritom majú aspoň približne sférický vonkajší obrys a pórovitost aspoň35 . Zvlášť výhodne môže byt u brúsnych teliesok zachovaná pórovitost nad 40 .0014 Môžu byt tvorené z brúsnych zŕn, ktorých veľkosť...

Spôsob čistenia lešteného tvrdého podlahového povrchu z kameňa alebo z materiálu podobného kameňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11476

Dátum: 16.11.2005

Autor: Thysell Hakan

MPK: B24B 7/18, A47L 13/16, B24B 1/00...

Značky: materiálů, podlahového, tvrdého, kamenů, čistenia, spôsob, podobného, povrchu, lešteného, kameňa

Text:

...FIoorPads a nemajú žiadny alebo len veľmi malý účinok na veľmi tvrdých povrchoch, ako je terrazzo alebo betón, ktoré boli používané dlhšiu dobu.0011 EP-B-O 562 919 opisuje netkaný vankúšik z polymérových vlákien,ktorý je celkom impregnovaný spojivom zahŕňajúcim zmes vytvrditelnej plastickej živice a brúsnych častíc s veľkosťou 0,1 až 30 m. Ako príklady vytvrditelných živíc sú zmienené fenolové živice, akrylátové živice, melamínové živice a...

Spôsob udržovania tvrdého, hladkého podlahového povrchu obsahujúceho polymérny materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10574

Dátum: 16.11.2005

Autor: Thysell Hakan

MPK: B24D 11/00, B24B 7/18, A47L 13/16...

Značky: hladkého, povrchu, polymérny, udržovania, podlahového, materiál, obsahujúceho, spôsob, tvrdého

Text:

...tento účel sú dostupné od spoločnosti 3 M® podoznačením 3 MW FIoorPads a nemajú žiadny alebo len veľmi malý účinok na veľmi tvrdých povrchoch, ako je terrazzo alebo betón, ktoré boli používané dlhšiu dobu.0012 EP-B-O 562 919 opisuje netkaný vankúšik z polymérnych vlákien,ktorý je celkom impregnovaný spojivom zahrňujúcim zmes vytvrditeinej plastickej živice a brusných častíc s veľkosťou 0,1 až 30 m. Ako príklady vytvrditeľných živíc sú...

Použitie systému na každodennú údržbu tvrdého podlahového povrchu z kameňa alebo materiálu pripomínajúceho kameň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10244

Dátum: 15.03.2005

Autor: Thysell Hakan

MPK: B24D 11/00, B24B 7/18, A47L 13/16...

Značky: použitie, materiálů, podlahového, povrchu, pripomínajúceho, každodennú, kamen, systému, tvrdého, údržbu, kameňa

Text:

...boli používané dlhšiu dobu.0012 EP-B-O 562 919 opisuje netkaný vankúšik z polymérnych vlákien,ktorý je celkom impregnovaný spojivom zahŕňajúcim zmes vytvrditeľnej plastickej živice a brúsnych častíc s veľkosťou 0,1 až 30 m. Ako príklady vytvrditeľných živíc sú uvedené fenolová živica, akrylátová živica, melamínová živica a močovinová živica. Diamant je uvedený ako jeden z niekoľkých ďalších príkladov prijateľných brúsnych častíc. Avšak podľa...

Spôsob údržby tvrdých povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2347

Dátum: 15.03.2005

Autor: Thysell Hakan

MPK: B24B 7/00, A47L 13/16, B24D 11/00...

Značky: údržby, povrchov, spôsob, tvrdých

Text:

...ďalších príkladov vhodných abrazívnych častíc. Podla EP-A-O 562 919 je však kotúč tam publikovaný vhodný na ošetrenie mramorových podlahových povrchov a len vkombinácii skryštalizačnými chemikáliami, čo znamená, že ošetrenie sa musí uskutočniť zaprítomnosti kvapaliny obsahujúcej kyselinu tvoriacu soli.Kotúč v EP-A-O 562 919 je tiež získaný prechodom netkaného kotúča cez medzeru medzi dvoma zvieracimi valcami, z ktorých jeden je čiastočne...

Brúsne zariadenie na brúsenie rovinných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4384

Dátum: 24.02.2004

Autor: Lundum Poul

MPK: B24B 41/00, B24B 19/00, B24B 27/00...

Značky: zariadenie, dielov, brusné, rovinných, brúsenie

Text:

...sú napríklad popísané V US-A-4 4930008 Závesné prostriedky pre zavesenie brúsnych kotúčov sú výhodne vyhotovené ako jedna konštrukcia, takže priamočiary vratný pohyb všetkých brúsnych kotúčov môže byť poháňaný rovnakými poháňacími prostriedkami. Tento alebo tieto prostriedky môžu byť typicky elektrický alebo hydraulický motor,ktorý poháňa rotáciu osi S excentrickýn 1 pripevnenim k závesným prostriedkom, ale môže napriklad miesto toho...

Fólia so zabudovanou zrnitou vrstvou, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283789

Dátum: 19.12.2003

Autor: Valárik Kamil

MPK: B24D 18/00, B24D 3/20, B24D 11/00...

Značky: zrnitou, tohto, fólia, vykonávanie, zariadenie, vrstvou, výroby, spôsobu, spôsob, zabudovanou

Zhrnutie / Anotácia:

Fólia so zabudovanou zrnitou vrstvou pozostáva aspoň z dvoch vrstiev s rozdielnymi teplotami tavenia, pričom aspoň jedna z nich je termoplastická a zrnitý materiál je zabudovaný v hornej termoplastickej vrstve s nižšou teplotou tavenia. Spodná vrstva môže byť na báze termoplastov, kovov, papiera, prípadne textilu. Fólia podľa tohto vynálezu sa vyrába nanesením nahriateho zrnitého materiálu do vrchnej termoplastickej fólie a jej následným...

Tkaninové vložky do brúsnych kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6944

Dátum: 25.06.2003

Autori: Dern Hans-jürgen, Stehl Volker

MPK: B24D 11/00, B24D 3/20, C08J 5/04...

Značky: brusných, tkaninové, vložky, kotúčov

Text:

...s využitým separačnej fólie.0010 Riešenie úlohy sa uskutočňuje pomocou znakov podľa nárokov 1 až 6.0011 Bolo objavené, že sa získajú tkaninové vložky vybavené teplom tvrditeľnou živicou, ktoré sa môžu bez problému stohovať a i po skladovaní privyšších teplotách sa môžu ľahko a bezpečne oddeliť a ktoré neznižujú kvalitubrúsnych kotúčov s nimi vyrobených, ak sa k teplom tvrditelnej živici alebo zmesi latentného tvrdidla a teplom tvrditeľnej...

Valcový bubon s vymeniteľnými brúsnymi členmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1394

Dátum: 10.04.2003

Autor: Jespersen Poul Erik

MPK: B24D 13/00

Značky: brúsnymi, válcový, členmi, vyměnitelnými, bubon

Text:

...možné demontovat brúsny papier a/alebo kefy umiestnené v dráŽkach prídržných prostriedkov vyhnutim pružných krídiei smerom von s ohľadom na prldržné prostriedky a následne urniestnit nový brúsny papier alebo kefu, načo môže byt brúsny člen opät použitý.0023 Valcový bubon môže mať rôznu šírku, na ktorej sa rozkladajú vybrania obvodového čela cez celú dĺžku, alebo na časti dĺžky obvodového čela. Vybrania budú výhodne umiestnené približne...

Spôsob a zariadenie na výrobu presných betónových prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2832

Dátum: 14.03.2003

Autor: Bögl Stefan

MPK: B28B 11/08, B24B 7/20, B24D 7/00...

Značky: betonových, prefabrikátov, přesných, výrobu, zariadenie, spôsob

Text:

...valce môže mať, rôzne tvary, aby dokázal brúsiť rôzne tvary. Týmto je napríklad umožnené zjedného polotovaru vytvoriť prefabrikát pre iný spôsob montáže koľajnic. Týmto sa zachovajú výhody pri výrobe betónového prefabrikátu, čim je umožnené jeho univerzálne použitie pre rôzne spôsoby montáže. Použitím materiálu odolného voči opotrebeniu na proñlovom valci sa aj napriek veľkému opotrebeniuprekvapivo udrží povrch vo veľmi úzkych toleranciách. V...

Univerzálny trecí kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3188

Dátum: 04.04.2002

Autor: Tejral Miroslav

MPK: B24D 5/12

Značky: třecí, univerzálny, kotúč

Text:

...a sklolaminátu. Výhody sa vrámci vykonaných overovacích prevádzkových skúšok prejavili najmä pri rezaní tvarovaných plechov. Požadované technologické úkony prebiehajú plynule pri súčasnom zachovaní kvality reznej plochyPrehľad obrázkov na yýkresochPríkladné vyhotovenie univerzálneho trecieho kotúča je znázomnené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázomený trecí kotúč s rovnou pracovnou plochou kruhového obvodu kotúča v čelnom...

Brúsny kotúč s plastovým stredom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1113

Dátum: 06.03.1996

Autor: Škrhák Milan

MPK: B24D 7/18

Značky: plášťovým, kotúč, brusný, stredom

Text:

...riešenie je bližšie objasnené na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje brúsny a leštiaci kotúč v náryse v reze,obr. 2 je pôdorys brúsneho a leštiaceho kotúča a obr. 3Brúsny kotúč s plastovým stredom pozostáva z kovového hriadelíka 3, na ktorom je upevnená stredovka lz plastickejhmoty. Na jej obvode je zafixovanä textilná medzivrstva §, na ktorej sú nalepené brúsne lamely 3.Leštiací kotúč s plastovým stredom pozostáva z...

Rotační hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 277060

Dátum: 18.11.1992

Autor: Brzák Miroslav

MPK: B23C 5/26, B23B 41/16, B23B 29/12...

Značky: rotační, hlava

Spôsob vytvrdzovania preterovej vrstvy lepidla na brúsnych papieroch, plátnach a ich kombináciách zvinutých do kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270501

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kramár Miroslav, Klimek Milan, Školník Juraj, Vavrovič Ján

MPK: B24D 11/08, F26B 3/04

Značky: lepidla, preterovej, brusných, spôsob, vytvrdzovania, papieroch, kotúčov, plátnach, kombináciach, zvinutých, vrstvy

Text:

...papierov, plátien a ich kombinácií podla vynálezu, ktoreho podstatou je to, že sa použije tlakový predhriaty vzduch o teplote S 0 až 100 °C a pretlaku 10 až 100 kPa.vyšší účinok vynálezu sa dosiahne vplyvom predhriateho vzduchu, ktorý sa vháña medzi závity kotúče pretlakom 10 až 100 kPa, čo je v porovnaní so známym spâsobom, kedy sa predhriaty vzduch nasava medzi závity podtlakom značne výhodnejšie, pretože je možné dosiahnut vyšší tlakový...

Vodná disperze polymerů s abrazivními plnidly a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269082

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kábela Josef, Šarlejová Jana, Kouřil Jiří, Kučera František, Svojanovský Jindřich

MPK: D06M 15/263, B24D 11/02

Značky: vodná, způsob, abrazivními, její, polymerů, výroby, plnidly, disperze

Text:

...podle vynálezu je skutečnost, že vodná disperze Je při vysokém obsahu abrazivního prášku stabilní, abrazivní prá 2 CS 259 082 B 1äek eedinentuje jen velmi pomalu, dieperzi lze zprecovàvet i po dlouhém čeeoven období. nebo ketalyzátor - eíren enonný se přidavá až před vleetnín zprecovúnín,viekozitu dieperze lze v rozmezí 0.2 až 2.0 P.s. enednoregulovet obsehee vody. H Uvedené hodnoty viekozity byly stenoveny nýřením na rotačnín viekozinetru...

Suspenze k leštění či lapování křehkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267205

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blecha Zbyněk, Balounek Vratislav, Houžvička Jindřich, Mánek Břetislav

MPK: C09K 3/14, B24D 11/00

Značky: lapování, leštění, krehkých, materiálů, suspenze

Text:

...byly lapovány volným diamantovým zrnem o velikosti 10/7 v euspenzi s etylenglykolem na nástroji z lehčeného polyuretanového elastomeru a dále pak leštěny volným diamantovým zrnem o velikosti 3/1 v suspenzi s etylenglykolem na nástrojiJakostniho povrchu. Čas leštění se zkrátil o vice než 60proti známé technologii, kdy lapováni bylo prováděno vodní euepenzi oxidu hlinitého o zrnitoeti postupně 22/15, 10/15 e 5/3 na kovovém nástroji a...

Spôsob opracovania užitných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267059

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mokrý Jozef, Zámečník Mikuláš, Houžvička Jindřich, Kolouch Rudolf

MPK: B24B 29/00, B24D 13/00

Značky: spôsob, užitných, predmetov, opracovania

Text:

...1 za prítomnosti disperzačného systému z nosnej kvapaliny a pevného leštiaceho a brúsneho prostriedku o veľkosti častíc 5 až 1 000,um, v množstve 10 až 25 g/dmz, pričom opracovávaný predmet sa pritláča silou 50 až 500 kPa po dobu 20 až 130 s pri obvodovej rýchlosti leštiaoej plochy kotúča 4 až 40 m/s.Medzi hlavné výhody spôsobu podľa vynálezu možno zaradit skutočnosť, že pri opracovaní predmetov spojením známych látok vzniknutá sústava,...

Brousicí kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 267043

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kasal Bohumil, Radonský František, Tvrdí Josef, Kohout Václav

MPK: B24D 5/04

Značky: kotouč, brousící

Text:

...s tlumicích vrstev, je nejen snížení hlučnosti a víbrací v procesu brouěení, ale současně í zvýšení brousicího výko nu.Kotouče vyrobené podle přikladu použití I. vykezovsly při broušení nerezového meteriálu následující hodnotyDoba broušení Úbytek materiálu Úbytek kotouče v min. v g v g 10 215 65klas. kotouč 0 180/8 mm kotouč podle vynálezu kotouč s tlumicí fóliíJak vyplývá z tabulky, vlastní hlučnost kotouče se snižuje téměř o 50 ,...

Keramické pojivo k výrobě porézních korundových brusných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266202

Dátum: 13.12.1989

Autori: Schiller Wolfgang, Niebuhr Manfred, Wiegmann Joachim, Haupt Dietmar

MPK: B24D 3/18

Značky: pojivo, keramické, výrobe, porézních, nástrojů, brusných, korundových

Text:

...Kopyąna, npuqeu ..- nonyuennuä nocne oömnra xepauuqeckuň Marepnan uueer npaKTHuecKH ouoponnym cwpyxwypy no nceuy aÓpa 3 HBHOMyHHCTpyMeHTy (noqrn CTaTHCTHqeCKQe pacnpenenemne sepen H nop, qwo osnaqaer óöuqnan Kepamqecxas cTpyKrypa),- nponyxr Moxuo nonyuawb Tpanuuonnoü Texnonorneň 5 rexwnqecxu HcnmTaH~ umi ycrauonxax,- nonyueHHuňHopManLno nopucwm aüpasnnnuň nucwpyueuw (cornacuo H 0 pMaM TPH 29-806) nonmąn nnerh cnoäcrna, yonnernopnmmué...

Způsob výroby diamantového kotouče s přerušovanou brusnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265675

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jech Miroslav

MPK: B24D 5/06

Značky: způsob, diamantového, kotouče, brusnou, prerušovanou, výroby, vrstvou

Text:

...trojúhelníka o vrcholovém úhlu 45 až 60 ° a výěce odpovídající 1/2 šířky brusně plochy a při orientaci vrcholů zubů obou protichůdných kruhů kolmo proti sobě jsou vytvořený segmenty ve tvaru kosočtverce a při vzájemněm posunutí vroholů zubů o 1/4 až 1/2 rozteče, vznikne uspořádání brusně vrstvy do tvaru ozubeného prstence. Uvedená brusná směs je s obsahem diamantového prachu především kovového nebo kovověkeramického charakteru.Pokrok ve...

Způsob výroby diamantem impregnovaného nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263700

Dátum: 11.04.1989

Autori: Širokij Igor, Jarkovič Alexandr, Dorožkin Nil, Věreščagin Vitalij, Kot Anatolij, Žornik Viktor

MPK: B24D 18/00

Značky: impregnovaného, diamantem, výroby, nástroje, způsob

Text:

...velkou rychlostí vtlečení díementových zrn do materiálu polotovaru takovým způsobem a do takové hloubky, že je tím zajištěno jejich pevné uchycení. Tím je umožněno zvýšení koncentzace.diamAntových zrn v nâstrojí, přičemž je zároveň odstraněna možnost jejich vylamování z nástroje při provozu A tím dochází ke zlepšení provozních vlastností.Mimoto přispívá krátkodobé působení rázového impulau při kvalitním vpravení diamnntových zrn ke zvýšení...

Způsob výroby povlaku obsahujícího diamant

Načítavanie...

Číslo patentu: 260078

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bělocerkovskij Marat, Savčenkov Nikolaj, Dorožkin Nil, Bočarov Anatolij, Žornik Viktor, Věreščagin Vitalij, Jarkovič Alexandr, Razumovskij Alexej

MPK: B24D 3/06

Značky: způsob, obsahujícího, povlaků, diamant, výroby

Text:

...podle vynálezu se vyznačuje vysokou produktivitou 0,6 až 1 m 2/h při nízká spotřebě energie 0,3 až 0,4 kW/kg.Pro plynové tepelné napařování se doporučuje použít směsi elektricky vodivé o spec. el. odporu 0,05 . 10 až 0,3 . 1 orL.m o následujícím složení (v t obj.)Impulsní proud o hustotě 0,3 až 1,5 ks/m 2 je stabilní, jestliže spec. el. odpor směsi zůstává pod 0,3 . 10 änm. Směs se slinuje za stálých teplotních poměrů při tvořenípovlaku...

Směs pro výrobu brousicího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259085

Dátum: 17.10.1988

Autori: Keller Petr, Lejdar Erhard

MPK: B24D 3/28

Značky: výrobu, směs, nástroje, brousicího

Text:

...a broueicího nástroje je vysvätlena na příkladech, které blíže objaaňují podstatu vynálezu.100 hmotnostních dílů hnědého korundu o zrnitosti 25, 10 hmotnontních dílů hydraulického cementu n 15 hmotnoatních dílů príškové epoxidové pryakyříce a tvrdidlem - KOMAXIT se smísí vmíaiči. Po dokonalém promĺchání se aměa«ov 1 hčí 6 hmotnontnímidíly vody. Po granulaci se omě plni do lisovací formy. Směs se ve formě rozhrne a liaude tlakem 20 až 40...