B24C 5/06

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256549

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zeman Vladimír, Straka Zdeněk, Švácha Miroslav

MPK: B24C 5/06

Značky: odlitky, metací, tryskačů

Text:

...1 a dávkovaoím kolem.g je umístěna usměríovací příruba Q spojená s krytom metacího kola g. V uaměr~ ňovací přírubě Q je vytvořenobdé 1 níkový otvor v ěířoo funkční plochy 1 opatky.§. V dávkovaoím kole Q jsou vytvořeny výřezy 5,jejichž počet je stejný jako počet lopatek Q. Lopatka Q je opa~ktřena funkční plochou vydutou proti směru otáčoní metaoího kolon ukonöenou na obvodě vnějším okrajom Q. Radiála 3, vedená sostředu otáčení §...

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256548

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zeman Vladimír, Švácha Zdeněk, Švácha Miroslav

MPK: B24C 5/06

Značky: tryskačů, odlitky, metací

Text:

...kotoučem.g e dávkovacím kolem 2 Je ueměrnovąoí. příruba Q spojená s krytom metacího kola g. V usměrňovaoí pří Vrubě Q je vytvořen obdélníkový otvor v äířce,funkční plochy lo patky Q. V dávkovacím kole Q jsou vytvořeny výřezy §, jejichž počet je stejný jako počet lopatekło Lopatka Q Jeopatřonn funkční plochou s vydutím X orientovaným proti eměru otáčení metacího kola, a ukončenou na obvodě vnějším okrajom Q e u ueměre ňovací přímky Q...

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256529

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švácha Miroslav, Straka Zdeněk, Zeman Vladimír

MPK: B24C 5/06

Značky: metací, odlitky, tryskačů

Text:

...otáčení hnacího kotouče § proti směru otáčení hnacího ko-. touče Q. Mezi předním kotoučem g e zadním kotoučem 2 jsou upevš něny v průběžných drážkách g av neprůběžných drážkách 2 lopatky à. Lopatka ł je vytvořena z funkčňí části łł opaťřené po- 3 obou stranách opěrnou částí gg. Funkční část ll lopatky l je-vytvořeno z funkční plochy lll á zadní plochy lłg zakončonými směrem od osy rbtace obvodovou plochou ll a směrem k ose rotace spodním...