B24B 7/22

Obrábací nástroj na povrchové opracovanie produktov z kamenného materiálu alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15614

Dátum: 20.09.2006

Autor: Lovato Claudio

MPK: B24B 7/22, B24B 41/047, B28D 1/18...

Značky: kamenného, povrchové, obrábací, nástroj, podobně, materiálů, opracovanie, produktov

Text:

...naposledy uvedené sa môžu taktiež posúvať vo vertikálnom smere a otáčať okolo troch osi, na sebe nezávisle.0014 Toto známe zariadenie však potrebuje samostatné prostriedky pohonu pre každý nástroj, aby sa umožnilo ich otáčanie, čo má za následok zložitejšie usporiadanie a obtiažnejšie riadenie prevádzkových parametrov. 0015 Ďalej musí byť nosná konštrukcia vždy pripevnená na kĺznom tráme, aby umožňovala posun nástrojov vrovine rovnobežnej...

Zariadenie na brúsenie horizontálnych plôch, najmä na brúsenie kameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 278339

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kapala Zdeněk

MPK: B24B 27/04, B24B 7/22, B24B 7/07...

Značky: kameňa, zariadenie, brúsenie, ploch, najmä, horizontálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje brúsne vreteno (12) otočne osadené v druhom nosnom ráme (10) otočne osadenom na prvom nosnom ráme (5), ktorý je otočne a vertikálne osadený na zvislom hriadeli (1). Brúsne vreteno (12) je tvorené hnacím dutým hriadeľom (121), v ktorom je osovo nastaviteľne osadený hnaný dutý hriadeľ (122) na upevnenie výkyvnej spojky (13) s brúsnym kotúčom (14).

Zařízení k obrábění krystalograficky orientovaných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254137

Dátum: 15.01.1988

Autori: Moržanov Leonid, Šurygin Andrej, Losev Alexandr, Pantěljuškin Jurij, Fomkin Valerij

MPK: B24B 7/22

Značky: desek, obrábění, orientovaných, zařízení, krystalograficky

Text:

...naxyyúuoro cwoňnxa 9 paôoueñčekuuu 5. Benuquua yrna MeHaeTcanpH nepeuemennn Knnna 10 (muŕ. 4) ana TOM 11, ycranonnenumu Ha mapnxononmnnnnxax 12. Kuna coenneu c puqarom 13(®nr 3) onpenenamrcn nenuuuua hoaopową BaKyyMHorocTQnnKa 9 c TOQHOCTBW no 3/10 rpanyca. Ho mxane nnM 6 a 16 onpeenxeTcanenHunHa yrnoa nosopowa paso ueü cexunn 5 noxpyr ropusonrannnoň ocn wopcuoHa 5 cexyunax, a no nnaeňxą17 - a Mnnywax. Ha mur. 5 Hsoöpameua perynupyemaa...

Způsob přesného opracování rovinných ploch monokrystalů s granátovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252646

Dátum: 17.09.1987

Autori: Nejedlo Zdeněk, Mašek Václav

MPK: B24B 7/22, B24B 1/00

Značky: opracování, rovinných, přesného, způsob, strukturou, granátovou, monokrystalů, ploch

Text:

...stejnoměrnou, nekolísavou opracovatelnost, tj. hmota při opracování vždy stejnoměrně ubývá v celé opracovávané ploše. Tyto příznivé vlastnosti se pak přenášejí i na plochu sousedního monokrystalu, který bučto z důvodů technické dostupnosti suroviny nebo požadovaných konečných vlastností jemné strukturní poruchy nemá.způsobem podle vynálezu lze hromadné opracovávat rovínné plochy monokrystaiů mosaikových i bez mosaiky nebo monokrystalů s...