B24B 1/04

Zařízení pro ultrazvukové zpevnění součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266371

Dátum: 13.12.1989

Autori: Tichomrov Jurij, Ivanov Anatolij, Petrov Gennadij, Bavelskij David

MPK: B24B 1/04

Značky: ultrazvukové, součástí, zpevnění, zařízení

Text:

....M 5 Z 3) ruxurrynarsT Ha nem raunrrznceumsa uzvuwxorwua nnmrzxxn-mrzzmnynu Mlurnmuzzwuaruąuuna. nxuxnvanolnyxx memmsnaň nmuzrunmrun 1 cnr 14 m r-erarzr-anrnr- HH 2Km m 1, ouJln LTIMÉI rs-nu rlatu~e. nunu,me~am. MüKCMMà/Ma m nm aammcmnocrm murarrocmaxnorxrn m KruImur.1 r 5 Izl nzwmxąuą mm/nami uv ormhmr.lw, mwuzmn napams-rnnra. Jmmm mr ram-nam I 1 J|.YíI 1 × naaaJIxJnaae 1 uJ-u wnrrnyunxum-n (ÉMKUIIIlIMIrłI 1 í|Il u nrxnm Mauuçm umcne...

Príprava plôch určených k lepeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247264

Dátum: 15.01.1988

Autori: Korostenský Aleš, Macháeek Metodij, Tupý Zdenik

MPK: B24B 1/04

Značky: určených, príprava, ploch, lepeniu

Text:

...morenia v žeriavinách často i za tepla so všetkými hygienickými problémami. V slede upravovacích operácií bývajú obyčajne operácie finálnymi, pred oplachom a sušením a už dosiahnutej drsnosti skôr uškodia ako jej pomôžu. Pri týchto operáciacłi je treba počítať s ochranou neupravovaných častí povrchu. Vždy dochádza u nich k zhoršeniu rovnomernosti zdrsenenia. Obecne pri náročnejších prácach V súčasnosti prevádzané úpravy povr 4chov...