B23Q 7/04

Výrobná bunka so zariadením na prenos obrobku a dopravné zariadenie pre obrobky a nosiče dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17715

Dátum: 20.09.2011

Autor: Plakolm Jürgen

MPK: B23Q 7/04, B23Q 7/00, B23Q 7/05...

Značky: buňka, nosiče, obrobky, prenos, výrobňa, dopravné, obrobků, zariadenie, zariadením, dielov

Text:

...uskutočnenia podľa nároku 1 sa usporí doba cyklu pri prenose obrobku pomocou zariadenia pre manipuláciu s obrobkom.0015 Pre lepšie pochopenie vynálezu je tento bližšie objasnený pomocou nasledujúcich obrázkov.0016 V značne schematicky zjednodušenom vyobrazení znázorňujeObr. 1 výrobnú bunku s výrobným zariadením ovládaným pomocou zariadenia pre manipuláciu s obrobkom a so zariadením pre prenos obrobku v zjednodušenom vyobrazení, Obr. 2...

Výrobné zariadenie, najmä pre voľný tvarový ohyb, s integrovaným manipulátorom súčastí a nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16251

Dátum: 09.11.2010

Autor: Denkmeier Thomas

MPK: B21D 5/02, B21D 43/00, B21D 37/04...

Značky: výrobné, tvarový, najmä, integrovaným, súčastí, manipulátorom, volný, zariadenie, nástrojov, ohyb

Text:

...základe príslušného vytvorenia vybrania nie sú tiež potrebné žiadne špeciálne nástroje na vloženie do vybrania, aby sa umožnila manipulácia. Tým sa jednak na základe jednoduchého zverného pohybu oboch zachytávacích prstov v smere k sebe ľahko zachytí plech,pripadne z neho vytvarovanú súčasť a jednak iba na základe na to protizmyselne orientovanému smeru pohybu nastane s rovnakými zachytávacími prstami uchytenie a manipulácia s ohýbacími...

Automatické manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13229

Dátum: 06.04.2010

Autor: Tanno Daniel

MPK: B23Q 7/10, B23Q 7/04, B23Q 7/02...

Značky: automatické, zariadenie, manipulačné

Text:

...jedným zakladacím oknom a prípadne priezoromNakoniec je výhodné, ked manipulátor pozostáva z výškovej jednotky tvorenej stĺpovým vedením, ktoré je pripevnené kzákladni a zvonka alebo vo vnútri ktorého je výškovo osadená nastaviteľná výsuvná jednotka, ktorá je vybavená druhým pohonom a na jej voľnom konci je otočne uchytená rotačná jednotka vybavená tretím pohonom a pozostávajúca z horizontálne situovaného ramena, na voľnému konci ktorého je...

Ochranné zariadenie pre stanicu pre procesy, spôsob automatického nakladania a/alebo vykladania stanice pre procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9798

Dátum: 27.11.2008

Autor: Faude Dieter

MPK: B23Q 11/08, B25J 21/00, B23Q 7/04...

Značky: stanicu, automatického, spôsob, ochranné, zariadenie, procesy, nakladania, stanice, vykladania

Text:

...pre procesy podľa vynálezu je komora s robotom usporiadaná na staniciPodľa jedného ďalšieho výhodného vytvorenia stanice pre procesy podľa vynálezu je komora s robotom usporiadaná na stanicialebo na podlahe rozoberateľne.Podľa ríslušného vhodného uskutočnenia stanice re roces P Yodľa v nálezu e komora s robotom us oriadaná na stanici otočne,P Y JPodľa príslušného výhodného uskutočnenia stanice pre procesy podľa vynálezu doplňuje toto...

Zariadenie na uchopenie a manipuláciu s valcovými dielmi, montážna linka s takým zariadením a príslušný spôsob montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3953

Dátum: 13.10.2006

Autori: Arhaud Daniel, Benoit Patrick Le Pré Lagoutte, Carrier Pascal

MPK: B23K 37/053, B23Q 7/04, B25B 5/00...

Značky: montáže, spôsob, linka, takým, uchopenie, manipuláciu, dielmi, válcovými, zariadenie, príslušný, zariadením, montážna

Text:

...danej jeho obvodom. Dríek je tak možné montovať v uhlovej polohe určenej vo vzťahu k tomuto otvoru0019 Vynález navrhuje taktiež montážnu linku na drieky, ktorá obsahuje aspoň jednoúchopové zariadenie aké bolo uvedené vyššie.0020 Montážna linka môže obsahovať najmenej jeden držiak umiestnený zvislo kvyššie spomínanej osi a prípadne najmenej jeden dopravník schopný prisunúť driek k tomuto držiaku.0021 Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, ktorý...

Úložné zariadenie pre nádržku a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5224

Dátum: 02.05.2006

Autori: Pritzke Heinz, Schwaar Christian, Köhler Reginald

MPK: B01F 15/00, B23Q 7/04, B01F 11/00...

Značky: spôsob, použitia, zariadenie, nádržku, úložné

Text:

...na rotačnej miešačke. Obrázok 2 znázorňuje pohľad A z obrázku 1.0011 Úložné zariadenie 1 podľa vynálezu sa nachádza napríklad na rotačnej miešačke, ktorá nie je ako celok na výkrese znázornená. Spojenie s pohonom rotačnej miešačky je pritom uskutočnené pomocou príruby 2 tak, aby úložné zariadenie l pri miešaní rotovalo okolo osi 3. Úložné zariadenie 1 pozostáva v podstate z traverzy 4, s ktorou zaberá príruba 2, ako aj pravouhlo dve...

Spôsob uskutočňovania prác na súčiastke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6226

Dátum: 11.08.2005

Autori: Pinchon Gérard, Bidaud Daniel, Negre Bernard

MPK: B23Q 7/04, B23K 37/047, B23P 19/00...

Značky: súčiastke, prác, uskutočňovania, spôsob

Text:

...je nová súčiastka V suporte, môže sa suport zaviesť na pracovisko, zatiaľ čo predchádzajúca súčiastka sa stále spracováva.Ďalšie znaky a výhody vynálezu vyplynú z opisu príkladu spôsobu podľavynálezu, na ktorý sa však vynález neobmedzuje.Prehľad obrázkov na yýkresoch Na pripojenom výkrese je schematicky nakreslené pracovné miestovhodné na uskutočnenie spôsobu podľa vynálezu.Príklad uskutočnenia gnálezu Pracovisko tu opísané je zváracie...

Zariadenie na automatickú reguláciu dvoch mechanizmov zariadenia na translačný posuv tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3497

Dátum: 08.03.2004

Autor: Schärer Rolf

MPK: B23B 13/00, B23Q 7/04

Značky: zariadenia, tyče, zariadenie, posuv, dvoch, mechanizmov, translačný, automatickú, reguláciu

Text:

...teda umožňovať takéto pohyby do stroja nasadenej tyče.0010 Ukazuje sa, že plniace zariadenie tyčí hlavne obsahuje0 prvé ústrojenstvo, ktoré zaisťuje funkciu, ktorá kombinuje úkony podpory a vedenia tyče, zvlášť počas jej otáčania,a toto počas translačného posuvu onej tyče pozdĺž určenej osi,nazývané vodiaca os, spravidla v podstate koaxiálne s rotačnou rúrkovou časťou obrábacieho stroja, ktorým musí prechádzať uvedená tyč, aby bola k...

Spôsob obrábania brzdového kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1059

Dátum: 05.03.2003

Autor: Sammartin Roberto

MPK: B23Q 7/04, B24B 7/00

Značky: brzdového, spôsob, obrábania, kotúča

Text:

...vlastnosti a výhody vynálezu budú efektívnejšie ilustrované nasledujúcim podrobným opisomvýhodnêho uskutočnenia vynálezu, ktorý je daný len ako nijakoobmedzujúci príklad, s odkazom na pripojené výkresy, naobr. 1 až 3 znázorňujú tri rôzne kroky spôsobu podľavynálezu, obr. 4 V zväčšenej mierke detail z predchádzajúcichobrázkov V priebehu príslušného kroku spôsobu podľa vynálezu, obr. 5 V zväčšenej mierke pohľad, ktorý zodpovedá obr. 3 a...

Zakladacia jednotka na viacnásobné zakladanie drobných súčiastok s pneumatickým prívodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260197

Dátum: 15.12.1998

Autori: Číž Jozef, Straka Ján

MPK: B23Q 7/04

Značky: drobných, jednotka, prívodom, zakladanie, pneumatickým, viacnásobné, s, súčiastok, zakladacia

Text:

...1 je nakreslená viacnásobná zakladacia jednotka v čiastočnom reze V bokoryse v spodnej úvrati centrálneho suportu a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou AA pri pohľade v smere S, pričom jednotka je znázornená v hornej úvraii centrálneho suportu.Vlacnásobnä zakladacia jednotka drobných súčiastok pozostáva z nosníka 1, centrálneho suportu 2 automatického montážneho zariadenia, na ktorom je výkyvne uchy. tená rovinná vačka 3. Rovlnná vačka 3 je...

Zařízení pro automatickou výměnu obrobků, zejména rotačních

Načítavanie...

Číslo patentu: 269841

Dátum: 14.05.1990

Autori: Karmasín Antonín, Mihola František, Skočovský Miloš, Balšík Josef, Macháček Zdeněk

MPK: B23Q 7/04, B23Q 7/06

Značky: rotačních, zařízení, obrobků, automatickou, výměnu, zejména

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je na výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn nárys zařízení s otočným náhonovým hřídelem použitého pro dokončování ložiskových kroužků a na obr. 2 je bokorys téhož zařízení.Zařízení znázornená na obr. 1 a 2 se skládá ze základní desky 1 umístěné na tělese g vřeteníku, například dokončovacího stroje pro obrábění kroužků valivých ložieek. Obrobek g je uložen v kluzných opěrkách g a je přitahován k čelu...

Zařízení pro manipulaci se součástmi válcového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269221

Dátum: 11.04.1990

Autor: Blažík Otakar

MPK: B23Q 7/04

Značky: tvaru, manipulaci, zařízení, součástmi, válcového

Text:

...zedržována obloukovým zakončením 3 podávecích ~ ramen 1. Jakmile podávaní ramena 1 i odebírecí ramene g dosáhnou polohy, znázornená na obr. 3, dojde ke změně smyslu jejich otáčení. Nabírací nos lg se dostane pod přívodní skluz lg, menípulovane součástí 32 ee po něm odvalí, až se první z nich opět opře o doraz lg, zatímco nabraná manípulovaná enučást 22 přopadne-do opärnáho lůžka lg na prívodní ploše gg podávacích roman 1, viz obr. A. V...

Zařízení pro automatické přestavování chapače manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268902

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nečas Miroslav, Podal Vladimír

MPK: B23Q 7/04

Značky: zařízení, automatické, chapače, přestavování, manipulátoru

Text:

...hydraulícký válec 5 uzavřený víkem 3, přecházejícím ve vnítřní pomocný vàlec uzavřený pomocným víkem g. V hydraulíckem válcí 5 je uložena hlavní pístníce §, na jejímž druhe konci je upevněno rameno lg manípulatoru s chapačem 12. Ve vnjtřním otvoru hlavní oístníce § je vsazen ozubený hřeben lg a je v ní posuvné uložena pomocné pístníce 5 s vnitřním ovládacín pístem Z. Pomocná pístníce 5 zasahuje do pomocněho válce, kde na jejím druhém duté...

Chapadlo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267593

Dátum: 12.02.1990

Autori: Havlíček Aleš, Blažek Jan

MPK: B23Q 7/04

Značky: manipulátoru, chápadlo

Text:

...s držákozn upixzacího ölenu suvně uspořádaným vedením s pružinou.Výhoda ohapadln podle vynálezu spočivá v tom, že bez potřeb dalších pohonných zařízení so rozšiřuji kinomatickó možnosti dosavadnícl manipulátorů o současný pohyb ioncového upínacíłxo člonu vo dvou souřadxzicicln, lctcrú může nahradit mikroposuv zápöstí.,nebo rozšířit jeho pohybový rozsah. zmenšuje počet obvykle luutných seřízoní. nnrážek ma nipulátorů a zmbotů.-Za řipojeném...

Hlavica na naberanie a odoberanie dutých válcových obrobkov s výronkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262777

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šramko Milan

MPK: B23Q 7/04

Značky: dutých, odoberanie, hlavica, naberanie, obrobkov, válcových, výronkom

Text:

...otočnom puzdre hlavice a oblé upinacie čeluste sa dotýkajú pružnej podložky upevnenej k bo-ine otočnému puzdru hlavice axiálnym čapom a p 0 istnou skrutkou.Hlavice na naberanie a odoberanie clutýchobrobkov s výrnkom odstraňuje fyzicky namáhavú prácu obsluthy, autromatlzuje a zrýchľuje medzi-operačná prepravu uvedených obrobktnvi.vynález je schematicky znázornený na prlpojenom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje prierez hlavice na naberanie a...

Klieštinový podávač s konštantnou krajnou polohou pri roznych zdvihoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 259269

Dátum: 17.10.1988

Autori: Szarvasy Ladislav, Veiser Jozef, Pelegrin Eduárd

MPK: B23Q 7/04

Značky: polohou, krajnou, klieštinový, zdvihoch, rôznych, konštantnou, podávač

Text:

...toho aby ho pridržiavala pevná klieština, že si vynucuje inštalovanie prídavného zariadenia na uchopenie polotovai-ii.Tieto nevýhody do značnej miery zmieriíuje zariadenie podľa vynálezu, kiorého podstata spočíva v tom, že klieštiná-vý podávač má konštantnú krajnú polohu. To je dosiahnuté tým, že tiahlo pohonu podávača je vý 4kyvne uchytené pomocou čapu prestaviteineho V drážke páky posúvajúcej pohyblivú klieštinu, pričom páka sa natáča okolo...

Jednoúčelový manipulátor.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245936

Dátum: 01.07.1988

Autor: Danilov Addej Vladimirovie

MPK: B23Q 7/04

Značky: jednoúčelový, manipulátor

Text:

...6 l zakončeným unešečem áâma kterém je nasunuta kladičke 5 í 2. Na tomto pouzdře § je volně nsazeno pouzdro 1, na jehož boční stěně je vytvořen výstupek 12 a na kterém je upevněno rameno E, zekončené chapačem lg, Na ramená. ll je uložcno aretační zařízeníg, znázorněne na obr. 2. Na čepech 11 g a 11 g jsou uložena a-retační reménka 11 g aizb spojené vzájemné tažnou pružínou Ligu Obě uvedená raménka245 93 s jsou opatřena stavěcími šroubky...

Chapadlo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245931

Dátum: 01.07.1988

Autori: Schulz Heinz, Nickel Heinz

MPK: B23Q 7/04

Značky: manipulátoru, chápadlo

Text:

...nosy.Pokrok dosažený chapadlem manipulátoru podle vynálezu spočivá v tom, že obrobek nakládaný do upinače obráběcího stroje je tlačen rovnoměrně celým svým obvodem do čelistí upínače. Tim je zabezpečená vysoká opakovaná přesnost upnutí a zaručene souběžnost obou čel obráběného diloe. Vysoká přesnost upnuti se přiznivě projevuje na zvýšené kvalitě obráběni a celkové přesnosti obrobku.. 245 931 Na přiloženýoh výkresech je znázorněno...

Zakladacia jednotka najmä pre zakladanie súčiastok tesne vedla seba

Načítavanie...

Číslo patentu: 256192

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hanák Bohuslav, Sudora Rudolf

MPK: B23Q 7/04

Značky: súčiastok, těsné, najmä, zakladanie, zakladacia, jednotka, vedľa

Text:

...hlavica v reze v boko 4ryse, na obr. 4 je nakreslená zakladacia hlavica v náryse v reze, na obr. 5 je nakreslená zakladacia hlavica pri nasúvaní na zakladanú súčiastku, na obr. 6 je nakreslená zakladacia hlavica pri zakladaní súčiastky do určeného miesta, na obr. 7 je nárys klieštinového nástroja a na obr. 8 je nakreslený pôdorys klieštinového nástroja.Zakladacia jednotka najmä pre zakladanie súčiastok tesne vedľa seba pozostáva z...

Elektrické manipulátorové chápadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254902

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šamko Vladimír, Poláček Jozef, Miča Martin, Minárik Milan, Antala Lubomír, Pástor Oliver, Šimo Jozef

MPK: B23Q 7/04

Značky: elektrické, chápadlo, manipulátorové

Text:

...jednej z dvojice zverných ústrojenstiev, obr. 3 zobrazuje hokorys manipulátorového chápadla so znázornenou úkosovou lištou na indikáciu polohy čeľusti a tiež so znázornenými dvojicami mäkkých narážok upevnených na jednotlivých čelustiach.V tuhom ráme 1 manipulátorového chápadla sú rovnomerne rozmiestnene na kruhovej rozstupnej osi dve sady hnacích elektromotorov 2. Hrladele elektromotorov 2 sú rozoberatelne, ale neotočne spojené s primárnymi...

Chápadlo s pasívnou adaptivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247342

Dátum: 15.01.1988

Autor: Holík Ludvík

MPK: B23Q 7/04

Značky: pasívnou, chápadlo, adaptivitou

Text:

...odkladacieho okolia pri trvale zabezpečenej nchopnej sile. 4Na pripojených výkresoch je na obr. 1 zjednodušene znázornený príklad chápadla s pasívnou adaptivitou podľa vynálezu, u ktorého je odklopný uzatváraci člen, vytvorený vyloženým ramenom, upevnený na spoločnom jednoosovom kĺbe s príslušným odklopným priamočiarym pohonovým členom,na obr. 2 je zjednodušene znázornený príklad chápadla s pasívnou adaptivitou podľa vynálezu, u...

Chápadlo pre duté krehké predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: 247341

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kováo Karel

MPK: B23Q 7/04

Značky: chápadlo, křehké, duté, předměty

Text:

...elastických uchopovacích pásov sa docieli spoľahlivá uchopná fixácia pri nízkom kontaknom tlaku, pričom priestorovú poddajnost a pružnosť zaisťujú uchopovacie pásy.Na pripojených výkresoch je 11 a obr. 1zjednodušene znázornený príklad chápadla pre duté krehké predmety podľa vynálezu a na obr. 2 zjednodušene vyobrazený príklad viacnásobného chápadla podľa vynálezu.Teleso chápadla 1 s pohonovým uzlom 2 má po stranách z vonkajšej strany...

Gravitačné chápadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247340

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B23Q 7/04

Značky: chápadlo, gravitačné

Text:

...chápadla podľa vynálezu, na obr. 3 je vyobrazený V pôdoryse príklad prevedenia gravitačného chápadla podla obr. 2 a na obr. 4 je vyobrazený další príklad prevedenia gravitačného chápadla V pôdoryse podľa vynálezu.Gravitačné chapadlo je Vytvorené z nosného telesa 1, ku ktorému je pripevnený priamočiary valec B, ktorého piestnica 12 je ukončená unášačom 13 s dvoma symetricky rozmiestnenými jednoosovými klbami 11. V jednoosých kĺboch 11...

Elektromagnetické chapadlo podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240827

Dátum: 01.01.1988

Autori: Beránek Ivan, Nikl Stanislav

MPK: B23Q 7/04

Značky: chápadlo, elektromagnetické, podavače

Text:

...Q, jehož aktivizací se uvádí elektromagnetické chapadlol do činnosti. Na zadnístraně je niskovité jádro Q elektromagnetu opatřeno zahloubením 3, které průměrem i polohou odpovídá vývrtu i rotačního tělesa g chapadla l. V prostoru lg omezeném vývrtem 5 V rotačním tělese g, a zahloubením 2 v miskovitém jádru Q elektromagnetu, je volně suvně uložen tlačný kolík ll opatřený na straně odvrácené jádru Q elektromagnetu pružinou lg, která se opírá o...

Sklopná čeľusťová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245536

Dátum: 15.12.1987

Autor: Vymazal Oldoich

MPK: B23Q 7/04

Značky: jednotka, čeľusťová, sklopná

Text:

...krajných polôh.vynález je popísaný na základe výkresu,kde je na obr. 1 boknorys usporiadania sklopnej čeľustľovej jednotky .a na obr. 2 je zná 4zuornené zostavenie jednotiek pre dvojčaľusťové chápadlo.Na teleso 1 je čapom 3 kyvne napojená uhlová páka 2 opatrená obložením 4. Na odvrátenom konci je uhlová páka 2 pevne spojená s dutým čapom 5. Dutý čap je pomocou membrány 6 a Ikrüžku 7 hermeticky pripojený k dutine vytvorenej V telese 1....

Stavebnicový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244025

Dátum: 16.11.1987

Autori: Musil Petr, Meissner Karel, Koloušek Josef

MPK: B23Q 7/04

Značky: manipulátor, stavebnicový

Text:

...polohy a v prípade potřeby i střední polohe jsou kontrolovúąy nesndsornlnými koncovými spíneči. mdromotor 13 je rísen proporcionàlním býdreulickým roevadlčen m,který umožňuje snadno nastavení plynuláho rosböhu, brsdění i maximální rychlosti otdčení.Pohon vertikálníbo voaíku 1 je odvozenuod býdromotoru u vertikálního pohybu pres osubenú kole m, pohýbový Eroub 39 s msticí ga. Pohybový Broub gg je uložený v ložiacích n. S výhodou lse použít...

Prenášacie polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242503

Dátum: 15.11.1987

Autor: Mühlblberg Jörg

MPK: B23Q 7/04

Značky: prenášacie, polohovacie, zariadenie

Text:

...5 čeluste 1 je ku hriadeľu 3, resp. ku styčnému puzdru 4 uchytené pomocou pera li a drážky 8 kladiek 9 súoso uložených na hriadeli 3, resp. na styčnom puzdre 4. Kladky 9 sú na svojom obvode opatrené prítlačnými brzdnými telieskami 10, dotlača 4nými pomocou pružin 11, s predpätím nastaviteľným pomocou dutých skrutiek 12 Celné plochy 8 na kladkách 9 sú opatreně výbežkami 13 tvaru skrutkovice, ktoré zapadajú do vybraní v čelných plochách...

Manipulátor s teleskopickou plošinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252669

Dátum: 17.09.1987

Autor: Vaněk František

MPK: B23Q 7/04

Značky: manipulátor, teleskopickou, plošinou

Text:

...dalšími konstrukčními prvky by znemoiňovalo přístup chapadel k manipulovanému předmětu. Obdobně i pevné spojení vnitřního dílu teleskopické plošiny s rámem a vodícími sloupy. uloženými ve Vedení, které je pevně spojeno se základovou deskou, vytváří manipulátors minimálními nároky na zastavěný prostor. ŠNa připojených výkresech je znázorněn příklad manipulátoru podle vynáležu, kde na obr. l je nárys manipulátoru s teleskopickou plošinou v...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246206

Dátum: 15.09.1987

Autori: Otto Dieter, Ohme Roland, Rusche Jochen

MPK: B23Q 7/04

Značky: chápadlo, elektromagnetické

Text:

...účinek vynálezu se projevuje v tom, že nová konstrukění úprava nedovoluje zkřížení upínací desky s obrobkem a zaručuje tak správné napolohování obrobku V obou na sebe kolmých rovinách, jakož i bezpečné dotlačení obrobku na dosedací plochu sklíčidla.Příklaä konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,představujícím elektromáqnetické chapadlo V řezu.Podle vynálezu je elektromagnetické chapadlo l vytvoŕeno...

Dvojčeľusťové chápadlo s priamočiarym pohybom ramien

Načítavanie...

Číslo patentu: 238437

Dátum: 15.05.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B23Q 7/04

Značky: ramien, dvojčeľusťové, chápadlo, priamočiarym, pohybom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dvojčeľusťového chápadla s priamočiarym pohybom ramien s upevnenými čeľusťami a nastaviteľným rozsahom uchopovania pri zaručení centrického uchopenia. Pre pohon sa používa lineárny motor s tlakovým médiom bez mechanických prevodov. Nosnú časť tvorí nosná skriňa z tenkostenného materiálu. Chápadlo má signalizáciu stavu čeľustí a je určené pre priemyselné roboty najmä pri manipulácii s rovnakými čeľusťami v sérii.

Výkyvné spojenie čeľuste s ramenom chápadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239178

Dátum: 15.05.1987

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B23Q 7/04

Značky: ramenom, výkyvné, čeľuste, spojenie, chápadlá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výkyvného spojenia čeľuste s ramenom chápadla prostredníctvom dvoch čapov otočne a kyvne uložených, pričom stabilnú polohu zaisťuje pružný prút. Spojenie umožňuje nastavovať rôzne pootočenie a sklon čeľustí dvoj- a viacčeľusťových chápadiel v závislosti na tvare a sklone upínacích plôch. Vynález je možno využiť pri konštrukcií chápadiel určených pre priemyselné roboty.

Vertikálny obracač prírubových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 233209

Dátum: 17.04.1987

Autori: Tomčo František, Boháčik Ľubomír

MPK: B23Q 7/04

Značky: obracač, vertikálny, súčiastok, prírubových

Zhrnutie / Anotácia:

Vertikálny, obracač prírub je určený pre automatické otáčanie súčiastok najčastejšie kruhového prírubového tvaru v technologickom procese, kde sa vyžaduje ich otáčanie z dôvodu opracovania z oboch strán. Ovládanie vertikálneho obracača prírub je riadiacim systémom automatizovaného pracoviska podľa zostaveného programu. Nové riešenie vertikálneho obracača tkvie v tom, že v skriňovom ráme je upevnená otočná jednotka nasadená prostredníctvom...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250337

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hoferek Zdeněk, Jiříček Miroslav

MPK: B25J 15/06, B23Q 7/04

Značky: chápadlo, elektromagnetické

Text:

...síly po vypnutí prívodu .proudu .do vín~utí elektromagnetu tak, že dojde.k uvolnění součástí z nosné plochy .pólových nástavců pri nepatrné ztrátě magnetic 4ké síly s elektromagnetem pod proudem. Nová konstrukce -elektromagnetu umožňuje bezporuch-ový a plynulý postup součástí určené k opracování od operace k operací. Úpravu lze .provést i na -stávajícíclh elektromagnetických chapadlech.Príklad konkrétního provedení vynálezu je...

Nakladač kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239775

Dátum: 15.04.1987

Autor: Veselý Karel

MPK: B24B 5/35, B23Q 7/04

Značky: nakladač, kroužků

Text:

...a zadní narážkou lg, které jsou V dosahu spodního konce pomocného ramena lg uloženého otočně na čepu li a obsahujícího na-svém horním konci seomentovou zarážku lg a v 1 d 1 icilg pro nakládané kroužky lg, přičemž vnitřní hŕídel É má na svém druhém konci upevněnu plochou narážku 3 výkyvnou kolem osy gg mezi dvěma polohami vymezenými dorazovými šrouby lg.V základní poloze nakladače znázorněné na připojeném obrázku jsou horní nakládaci...

Zakladacia jednotka najmä na viacnásobné zakladanie drobných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 250019

Dátum: 15.04.1987

Autori: Straka Ján, Minárik Stanislav

MPK: B23Q 7/04

Značky: jednotka, zakladanie, najmä, drobných, viacnásobné, súčiastok, zakladacia

Text:

...na štvorná-sobné zakladanie ukrytiek z plastickejhmoty na jednorazové injekčné ihly pozostáva z vodiaceho stojanu 1 opatreného vodiacimi kladkami 4. Vo vodiacich lkla-dlkáoh 4 je uložený ver-tikalny suport 2 na ktorom sú pevne priskrtitk-ované dva .uchopovače 3 vybavené pneumatickými -valcarni na obr. nezatkreslenéj. Ramená 5 uchopovačov 3 sú opatrené uchopovacími čelustami 6, na ktorý-oh .činnýlch častiach sú vytvorené vybrania 8,...