B23Q 5/22

Nástrojová hlava s nastavovacím motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5062

Dátum: 22.07.2006

Autori: Hörl Roland, Fronius Jürgen

MPK: B23B 31/12, B23B 31/02, B23Q 5/22...

Značky: motorom, nástrojová, nastavovacím, hlava

Text:

...vo vnútri0008 Ako prevodový prostriedok sa s výhodou použije ako harmonický hnací prevod uskutočnený prevod do pomala, ktorého vstupné a výstupné hriadele súv základnom telese usporiadané s výhodou koaxiálne. Je výhodné, ak výstupný hriadel rotora zasahuje do koaxiálneho unášacieho otvoru vo vstupnom hriadeli prevodu do pomala, pričom vnútorný krúžok prvého otočného ložiska je na otáčanie pevne spojený so vstupným hriadeľom prevodu do...

Zariadenie na preťahovanie, narážanie a pretláčanie drážok s elektromagnetickým lineárnym motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3399

Dátum: 29.04.2006

Autor: Theusner Klaus

MPK: B23D 37/00, B23Q 5/22, B23Q 1/00...

Značky: preťahovanie, zariadenie, elektromagnetickým, lineárnym, pretláčanie, motorom, drážok, narážanie

Text:

...skriňu zariadenia alebo rám 2, vktorom je pomocou pohonného ústrojenstva 3 vedená vertikálne pohybujúca sa súprava 4 náradia. Pohonné ústrojenstvo 3 pozostáva zdvoch lineámych pohonov 5, ktoré, pozri Obr. 2, sú usporiadané na dvoch protiľahlých stranách rámu zariadenia alebo skrine zariadenia 2 amajú medzi sebou súpravu 4 náradia. Pri jednom elektromagnetickom lineámom pohone alebo lineárnom motore, ako sa takéto pohonné ústrojenstva...

Systém na prenos reakčnej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1057

Dátum: 23.05.2003

Autori: Greene Philip, Bittner Douglas, Hero Scott

MPK: B23Q 1/25, B23Q 5/22, B23Q 11/00...

Značky: prenos, reakčnej, systém

Text:

...k základu, podložky naodstránenie vibrácie sú usporiadané medzi základňou0007 Poznáme tiež patent Spojených Štátov Amerických US 5260580 (Itoh Hirohito a ďalší), ktorý popisuje zariadenie posuvnej plošiny, ktoré má stacionárny podklad, pohyblivú plošinu a lineárny motor, ďalej obsahuje druhý lineárny motor,ktorý slúži ako druhé pohybové zariadenie na prenášanie tlaku na pohyblivü plošinu, a ktorý je pripojený na pohyblivú plošinu...

Viacvretenový posuvový vreteník

Načítavanie...

Číslo patentu: 259369

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 5/22

Značky: posuvový, vřeteník, viacvretenový

Text:

...pracovné valce 27 sú upevnené na tréme stroja, zatial čo ich piestnice 28 sú svojími vonkajšími koncami priskrutkované na veku 2 vreteníka, pričom tieto pracovné valce 27 sú navzájom rovnobežne a usporiadané do trojčlennej priestorovej sústavy, symetrickej okolo centrálneho hriadela 26, je teleso 21 vreteníka dostatočne blokované proti pootočeniu. Kedže teleso 21 vreteníka je nalisované na osadení 23 vodiaceho puzdra 24 a s vodiacim puzdrom...

Posuvové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259186

Dátum: 17.10.1988

Autor: Flaška Miloš

MPK: B23Q 5/22

Značky: posuvové, zařízení

Text:

...detail umístění šroubů se stavěeími kuželyoPodle obr. 1 eestává posuvové zařízení z konzoly 1, tělesa g, spojovacích šroubů 6, válcových vidlic gg vložených do dostředných. otvorů 33 v tělese g, z kladek 22 s čepy J 1 a z vřetena 1 Konzola 1 Je podle tohoto příkladu provedení upevněna kt Á nosiči 11,například obráběcího stroje, ktorý unáší vřeteno 2. Pro toto vřeteno 1 je v konzole l, a také v tělese 2 upraven středový otvor g. Těleso g je...

Kombinovaný ovládací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: 252508

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 5/22

Značky: válec, ovládací, kombinovaný

Text:

...je hlava pracovnej piestníce vysunutá v strednej polohe, obr. 2 nárysný pohlad na hlavu pracovnej piestníce v krajnej zasunutej polohe a obr. 3 nárysný pohľad na hlavu pracovnej piestníce v krajnej vysunutej polohe. Kombínovaný ovládací valec pozostáva z pracovného valca 6, v ktorom sú uložené pracovný piest 16, ako aj pracovná piestnica 17. Táto je opatrená na jednom konci hlavou 2 s Tľdrážkoit 13 pre T-hlavu 1 ovládacieho ťahadla 12...

Usporiadanie otočného bubna s viacvretenovými posuvovými vreteníkmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249948

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 5/22

Značky: posuvovými, usporiadanie, bubna, viacvretenovými, vreteníkmi, otočného

Text:

...hlavne v jednoduchostia dokonalej tuhosti systému obrobok - nástroj.Príklad usporiadania otočnéh-o bubna s viacvretenovými posuvovými vreteníkmi podľa vynálezu je schěmraticky znázornený na výkrese.Hlavné časti sú centrálny hriadel 5 s prírubou 3 a upínačmi 4, valivé radiálne a axiálne ložiská 7, bočnice 1 frémy a viacvre 4tenové posuvové vreteníky 2. Centrálny hriadel 5 je na jednom nenakreslenom konci opatrený náhonom a índexovacím...

Zariadenie na orientované zastavovanie vretena obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 237111

Dátum: 15.03.1987

Autor: Haluska Tibor

MPK: B23Q 1/08, B23Q 5/22

Značky: vřetena, obrábacieho, stroja, zariadenie, zastavovanie, orientované

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce orientované zastavovanie vretena obrábacieho stroja. Je riešené sekvenciou činností odpojenia hlavného pohonu vretena, zabrzdenia, pretáčania pomocným motorčekom a zastavením s prípadnou aretáciou v jednej alebo viac polohách odvodených od nastaviteľných predvoliteľných spínačov. Predvoliteľné spínače určujú zmysel otáčania pastorka pomocného motorčeka v závislosti na polohe smerových a...

Zariadenie pre náhon vodiacej skrutky obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235706

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šatka Augustín, Dužek Pavol, Baco Miloslav

MPK: B23Q 5/22, B23B 19/00

Značky: strojov, obrábacích, vodiacej, zariadenie, skrutky, náhon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynáze sa týka vyriešenia náhonu vodiacej skrutky v prevodovom ústrojenstve obrábacieho stroja, najmä sústruhu. Podstatou je, že pohon vodiacej skrutky je odvodený od náhonu vretena, cez sústavu pevných a presuvných kolies na dutý hriadeľ, z ktorého sú otáčky prenášané cez systém výmenných kolies na vodiacu skrutku, uloženú v osovom vŕtaní tohoto dutého hriadeľa. Dutý hriadeľ a vodiaca skrutka sú otáčané vždy rovnakým zmyslom. Reverzácia otáčok...