B23Q 3/08

Vákuová prísavka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5504

Dátum: 09.08.2010

Autor: Kovář Petr

MPK: B27C 5/00, B23Q 3/08

Značky: přísavka, vakuová

Text:

...na báze dreva je konštruovaná ako monolitický plastový blok. Pri tvarovom frézoVaní dosky upnutej niekoľkými vákuovými prísavkami sa stáva, že obsluha prísavku urniestni pred spustením operácie do budúcej dráhy obrábacieho nástroja. Nie je možné, aby obsluha obrábacieho centra včas zasiahla a stroj zastavila skôr, ako nástroj poškodí upínacie zariadenie, teda vákuovú prísavku. Frézovací nástroj väčšinou poškodí prísavku natoľko, že...

Hydraulická samosvorná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260583

Dátum: 15.12.1998

Autori: Skoupý Ferdinand, Michlovský René

MPK: B23Q 3/08

Značky: hydraulická, upínka, samosvorná

Text:

...dva píety 9, g. upínaoí píst g je ulbien na rozpěrnćm čepu g, který prochází upínacím pístem 9 a je zakončen tospěrnýn kułelen 1. Druhý konec rozpernćho ěepu g je elroubovdn do płilehlého konce upínací tyče g, skončené na protílehlem konci upínacím pístem g. 8 výhodou je upínaoí píet g opatłen jednoemšrným płepouätäoím ventile 3. Mezi upínaoín piste g a rozpěrnýn kuäelen7 je uloiene płedepnuti pružina l. Proti rospärnduu kułelu 7 je v dutině...

Stavebnicová samosvorná upínací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260582

Dátum: 15.12.1998

Autori: Michlovský René, Skoupý Ferdinand

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínací, stavebnicová, samosvorná, jednotka

Text:

...tělese l upínacího válce. V dutíně g telesa 1 upínacího válce jsou uloženy dva písty g, g. Plovoucím pístem 9 prochází rospěrný čep § pevné spojený s přilehlým koncom upínecí tyče g. nospěrný čep 6 je opatřen jednosměrným přepouitěcím ventílem i napcjeným na kanälky 10, vyústuiící do dutiny g těleso l upínacího válce na straně upínscí tyče g. Rozpěrný čep 6 je na svém volně konci opatřen kuželem 1, který je ve styku s vnitřní kuželovou...

Letmé středicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 274760

Dátum: 15.10.1991

Autor: Nádeníček Alois

MPK: B23Q 3/08

Značky: středicí, zařízení, letmé

Hydraulická upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 274763

Dátum: 15.10.1991

Autor: Zavřel Alois

MPK: B23Q 3/08

Značky: hydraulická, upínka

Zařízení pro ovládání hydraulického upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 270679

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šatrová Jana, Myslivec Miroslav

MPK: B23Q 3/08

Značky: ovládání, hydraulického, upínače, zařízení

Text:

...za píetem.Výhodou zařízení podle vynálezu je možnost velká upínací síly. kterou lze měnit,a upínání v obou směreoh. Dalěí výhodou je možnost upínání při otáčení unášecího vřetena a malý zastavovací prostor. Při výpadku elektrického proudu zůstává upínač pod tlakem z akumulátoru. Hlavní výhodou zařízení je odstranění valiváho uložení rozváděcího pouzdra na vnějěím obvodu hydraulického válce.Příklad zařízení pro ovládání hydraulického...

Elektromagnetický klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269519

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 9/02, B23Q 3/08

Značky: elektromagnetický, upínač, klieštinový

Text:

...príklad usporiadenia vyhadzovacíeho zariadenia vo veku v čiastočnom reze.Elektromagnetický klieštinový upínać lgg pozostáva zo základného telesa lgl uchytenéno známym spôsobom na vreteno lgl sústružníckeho stroja ggg napriklad pomocou skrutiek. V ňom je usporiadaný známy upinaci mechanizmus pre upinanie pomocou klieštiny lgl. Klieština lgl je v základnom telese lgl zaistená voči axiálnemu posunutiu vekom lgl prepojeným so základným telesom lgl...

Zpevňovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268013

Dátum: 14.03.1990

Autor: Marek Jiří

MPK: B23Q 3/08

Značky: jednotka, zpevňovací

Text:

...s ozubenou tyčí Ž kluzně uloženou v konzole gg. Ozubená lyš je opatřena ozubením gg, kterým je ve styku s prvním ozubeným kolem ozubeného převodu 5 uloženeho na hřídeli 35 stejně jako druhé ozubené kolo ozubeného převodu 5, jehož ozubení zapadá do ozubeni kluzně uloženého ozubeného táhla § opatřeného na volném konci čepem l§, na němž je kyvně uložena rovnoramenná páka §. Na obou koncích rovnoramenné páky § je na čepu gg kyvně přípojeno...

Samočinný patrový upínač tvarově příbuzných součástí skříňového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267008

Dátum: 12.02.1990

Autori: Harašta Petr, Válka Miroslav, Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 3/08, B23Q 3/06

Značky: tvarově, samočinný, charakteru, upínač, součástí, skříňového, příbuzných, patrový

Text:

...Polohovací pístníce 33 pevné spojené S písty A 2 polohovacích válců 5 přecházejí v polohovací čepy já, jejichž průměr je odvozen z rozměrů polohovacích otvorů 51 obrobků ll, takže ve dvou vyšších patrech 3 mají polohovací čepy 35 menší průměr než polohovací čepy 55 nižších dvou pater 51. Polohovací pístníce ii čtyř předních polohovacích válců 51 jsou opatřeny indexy gg vedenými v drážkách gg, čímž je jednak zajištěno správné natočení...

Rozvod pracovného média stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 265329

Dátum: 13.10.1989

Autori: Práznovský Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/08

Značky: sústav, media, stavebnicových, upínacích, rozvod, pracovného

Text:

...Spojovacie výstupky ll, ako je to vidiet na obr. 1, sú tvorené sústavou šikmých valcových kolíkov/ spevnených v jednom zo stavebnicevých prvkov lg, napriklad lisovaním, lepením, závitovým spojením, zváraním a pod., vyčnívajú cich nad jeho deliacu plochu Ý.V druhom stavebnicovom prvku lg je vytvorená sústava prislúchajúcich vybraní 12 tak,aby sa výstupky ll dali do nich ľahko nasunút. Vybrania lg, 12 vyústujú do rozvodných kanálov pg, pp,...

Automatizované upínacie zariadenie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264847

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vincze Štefan, Tököli Pavol, Barák Eugen

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínacie, automatizované, zariadenie, obrobkov

Text:

...spojky 2 do pracovnej polohy signalizovanej spinačmi šli a glł. Ďalej nasleduje postup upnutia obrobkunasledovne. Logický prvok 2 237 je v polohe G, logicky prvok 2 232 sa prestaví do polohy 2, čím sa privedie nízky tlak do upínacej vetvy 221 a cez automatickú hydraulickú spojku2 do upínacej vetvy 22 stavebnicového hydraulického upínacieho prípravku 2 stavebnicovéhoprípravku 2 je cez automatickú hydraulickú spojku 2 uvoľňovacou...

Výsuvný hydraulický doraz

Načítavanie...

Číslo patentu: 261917

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kozel Ivan

MPK: B23Q 3/08

Značky: výsuvný, hydraulický, doraz

Text:

...předurčují výsuvný hydrautícký doraz i pro zpevňovací a potohovací zařízení, používané u dvou í vícestranných strojů. íPříktadné provedení výsuvného hydrautického dorazu podte vy nátezu je schematicky znàzorněno na přípojeném výkresu v nárysném řezu.výsuvný hydrautícký doraz tvoří pracovní váLec l,opatřený přírubou ŠL pro připojení k upínači a uzavřený na jgdné straně víkem á, které je k němu připevněno spojovacímí šrouby gg. Naprotitehté...

Polohovací a upínací zařízení Polohovací a upínací zařízení je určeno především pro upínání odlitků skříňovitého tvaru, u nichž se současně opracovávají obě čela.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246380

Dátum: 01.08.1988

Autor: Jirman Josef

MPK: B23Q 3/08

Značky: především, polohovací, tvaru, současné, upínání, nichž, zařízení, určeno, odlitků, skříňovitého, čela, upínací, opracovávají

Text:

...ozubených tyčí a pracovních vélců.. .2 A 5 380 Příkladné provedení polohovacího a upínacího zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojenén výkresu,kde je na obr.1 celkové uspořádání v nárysném řezu, obr. 2 představuje půdorysný řez rovinou AA, vyznačenou na obr. 1, naobr. 3 je bokorysný řez rovinou BB a na obr. 4 bokorysný řez rovinou CC, které jsou rovněž vyznačeny na obr. 1.V horní části tělesa 1 jsou proti sobě umístěny...

Hydraulická samostavitelná opierka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257103

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 3/08

Značky: opierka, hydraulická, samostavitelná

Text:

...opierky podľa vynálezu sa dosiahlo to, že sílu aretačnélvo klina možno nastaviť veľmi presne, so zaručenou stálosť-ou nastavenia,a to, že funkcia hydraulickej samostavitel 4Príklad koušâtrukčného usporiadania hydraulickej samostavitelnej opierky podľa vynálezu je znázornený vo výkresovej časti V reze nárysného pohľadu.Hydraulické samostavitelná opierka je vytvorená z telesa 4 Liholníkového tvaru, ktorého jedno rameno je upravené pre pružné...

Nesamosvorná otočná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241422

Dátum: 01.02.1988

Autori: Smrž Rudolf, Koepelka Jioí

MPK: B23Q 3/08

Značky: otočná, nesamosvorná, upínka

Text:

...vodicí drážky, vytvořená na vodicím čepu pevně spoje» ném se spodním víkem.Účelným uspořádáním jednotlivých prvků uvnitř pracovního válce se docílí malý zdvih pístnice a tím i upínacího prvku.S tím souvisí i malý rozměr celého zařízení, což je v konstrukcí jednoúčelových strojů a linek podstatné.Příkladné provedení nesamosvorné otočné upínky podle vynálezu je achématicky znázorněno na přiloženém výkresu.V tělese ł pracovního válce je...

Hydraulické středicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241608

Dátum: 01.01.1988

Autori: Takahashi Katsutoshi, Fukuoka Takeo

MPK: B23Q 3/08

Značky: zařízení, hydraulické, středicí

Text:

...čep, jehož vnitřní kužel łł je v alternativním styku s rozpínacín kuželen 1 pístnice 3,vnější průměr centraěního čepu závisí na vnitřním průměru polohovaných obrobků. souvislý tvar centračního ěepu je přerušen rozpínacími dražkami 33.Do tvarové dutiny lg hydraulickćho válce je pod nákružek 5 přivedena první větev lg hydraulického okruhu. Druhá vě tev lg hydraulického okruhu je-do prostoru li uvnitř těleaa ła teprve po vykonání počátečního...

Zapojení upínací soustavy výměnného stavebnicového upínacího zařízení otočného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241607

Dátum: 01.01.1988

Autor: Nakatani Tokuji

MPK: B23Q 3/08

Značky: stolu, upínací, zapojení, výměnného, otočného, soustavy, upínacího, stavebnicového, zařízení

Text:

...zvolit lepší variantu.Příkladné provedení zapojení upínací soustavy 2417 výměnného stavebnicovêho upínacího zařízení otočné ho stolu, prevedené podle vynálezu, je schématicky znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je zapojení výměnného stavebnicového upínacího zařízení se dvěma vázanýmií upínacími místy, obr. 2 představuje jeho alternativní provedení se dvěma samostatnými soustavami dílčích upínačů a obr. 3 představuje...

Samosvorná upínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246414

Dátum: 15.12.1987

Autori: Valenta Miroslav, Janda Miroslav

MPK: B23Q 3/08

Značky: samosvorná, jednotka, upínacia

Text:

...200. Na obr. 2 je znázornená upínacia zostava so zabudovanou samosvornou upínacou jednotkou 100 v ťaž 4nom prevedení ukotvenou k základu 200. Zostava je doplnená upínacou maticou 500, úpinkou 600 a podperou 700.Upnutie obrobku 300 samosvornou upínacon jeldnotkou 100 -do prípravku so záikladom 200 sa prevedie nasledovne privedenim tlalkovej kvapaliny upinacim kanálom 112 nad pracovnú plochu pracovného piesta 120 sa tento posunie do polohy...

Hydraulické vysouvací středící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244040

Dátum: 16.11.1987

Autor: Kabourek Václav

MPK: B23Q 3/08

Značky: hydraulické, zařízení, vysouvací, středicí

Text:

...pístnice Q. Do zadního víka 1 je přivedena prvni větev 1 § hydraulíckého okruhu, která je na konci pracovního zdvihu osaseného píatd A pz-opojona a procovním véloem g pomocí vodítka L 2, opatřeného propojovo-r cími kenálky 20 a dále odpadním vrtáním 3 L.Druhá vějtev 22 hydraulickáho okruhu je přivedena pod osazoný píst 4, kam je současně příveden zpětný přepouštěcí kanálek 2 . Dopředný přepouštěcí kanálok g je napojen na třetí větev až...

Upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253391

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hromčík Josef, Holubář Igor

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínka

Text:

...vynůlezu, je varíabílní a umožňuje obrábět, po jednoduche výměně několika prvků, součástí různoho průměru í délky.V základním tělese 1 je upreven pracovní valec 3, jehož přírubou 5, opatřenou omezovscím kolíkem 1 prochází pístní tyč É pístu í pracovního válce 3, zekončenà nástavcem lg. Na pístní tyčí Q je uložena rozpěrná pružína g, která se opírà jednímlg je na otočném čepu ll uložena oboustrannà páka lg, na obou koncích opatřenà dalšími...

Nesamosvorná upínací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239132

Dátum: 01.11.1987

Autori: Pestr Radko, Borský Václav

MPK: B23Q 3/08

Značky: jednotka, upínací, nesamosvorná

Zhrnutie / Anotácia:

Nesamosvorná upínací jednotka s otočnou upínkou je určena především pro upínače jednoúčelových i víceúčelových strojů a obráběcích linek. Nesamosvornou upínací jednotku tvoří dva v podstatě kolmo na sebe orientované hydraulické válce, z nichž jeden je natáčecí a druhý vysouvací. Natáčecí válec slouží současně jako rozváděč tlakového média pro vysouvací válec.

Automatizovaná stavebnicová upínacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 252727

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cabadaj Ján, Šukola Juraj, Tököli Pavol

MPK: B23Q 3/08

Značky: automatizovaná, upínacia, stavebnicová, sústava

Text:

...prvkom 270 a plochou záberu 271 zaberajúcej do plochy 321 regulačného člena 320 upinacej jednotky 300. Rozvod 210 pre tlakovú tekutinu plyn, alebo kvapalinuj, ktorý je V lište 200 vytvorený,spojuje spojku 220 k prípojke 120 základu 100 a spojovací zámok 230 lišty 200 opatreným jednosmernými ventilmi 231. Upínacie jednotka 300, ktorá je opatrená propojovacím zámkom 330 sa rozvodom 310 so spätným ventilom 331 je na tekutinový rozvod lišty 200...

Sloupový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 240914

Dátum: 01.10.1987

Autor: Eermák Jioí

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínač, sloupový

Text:

...tříramenné vahadlo 15, které ovláda tří samosvorné klíny lł, uložené ve vedení li. O klínovou plochu samosvorných klínů 1 se opírají čelístí É podpěry,opatřené vratnou pružínou gg.obrobek se na upínač umísřuje navlečením pomocí nakladacího zařízení centračním otvorem na opěrný sloup g, Před dosednutím obrobku na polohovací kostky 5 vertíkàlní polohy je jíž ustaven radíálně a úhlově nasunutím na polohovací kostky à radíální polohy a...

Samostrediace upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242462

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bondar Jefim Semjonovie, Jagodin Valerij Michajlovie, Orlov Vladimír Nikolajevie, Petrov Ivan Jordanov

MPK: B23Q 3/08

Značky: zariadenie, upínacie, samostrediace

Text:

...výhodou riešenia je aj to, že celý mechanizmus je uzavretý voči vonkajšiemu prostrediu a umožňuje velmi dobré splavovanie triesok a chladiacej kvapaliny.Na priložených výkresoch je znázornený priklad použitia zariadenia podla vynálezu,kde na obr. 1 je znázornené zariadenie v reze B-B a na obr. 2 je zobrazený rez A-A.V telese 1 je vytvorená dutina 2, ktorá je z jednej strany uzavretá vekom 3 a z druhej strany strediacim krúžkom 4. Zo...

Klínové upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241771

Dátum: 10.08.1987

Autor: Žák Jan

MPK: B23Q 3/08

Značky: zařízení, klinové, upínací

Text:

...médium přivede nejdříve do zpev. ñovacího válce łł na stranu píetu Z zpevňovacího válce łłb 11 ž- äí upínocímu válcí g. zpevňovaoi tyč Q ee přeaune do krajní uvolĚovací polohy, otovítelná-čelní naréžka eepne první epínačłg uvo 1 n§ní, který vydá impula e tlakové médium počae v upínecín valci půeobit na upínací píot gnd straně upínocí plochy gg na. upínacítyči 3 Upínací píatpg se přeeune do krajní uvolněné ĺpoľohy. Narážkalłg se přeoune o...

Zapojení patrového upínače s nejméně dvěma upínacími místy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243154

Dátum: 15.07.1987

Autor: Havlík Josef

MPK: G05G 21/00, B23Q 3/08

Značky: upínače, patrového, zapojení, místy, dvěma, nejméně, upínacími

Text:

...ll, které je napojeno přes dva jedno směrně ventily ll na tlakovou větev l.Do odpadniho vrtání ll jsou napojeny propojovací kanálky lg, které slouží k přívodu tlakového média do vysouvacího středicího náboje gg, jehož dopředný přepouštěoí kanálek ll jealternativně napojen na třetí přívod ll vysouvacího středicího válce lg, který je spojen jednak s funkční stranou druhého sklopněho válce lg i s jeho jisticím kanálkem g, jednak přes čtvrtý...

Otočná hydraulická upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239726

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vanik František, Stolaoík Jioí

MPK: B23Q 3/08

Značky: hydraulická, upínka, otočná

Text:

...v náryenám řazu a na obr. 2 je v püdorysném pohledu.Upínka seatává se základním těleae ,L uzavřenéhovíkem g, ve kterém je upevněn öep 1 s příčkou 21. V čelní stěně základního tělesa je Vytvořeno vedení i pístní tyče i. Ve výsuvném válcí á je uložen píst 1, uzavřený pratancovým víkem 8 a vodící přírubou 2.Píatní tyč 2 je točně uložena v pístu 1 a prstencovém víku g. V ćelním vybrání 1 L pístu 1 jsou uloženy dvě pŕepážlw m, která jsou...

Otočné viacpolohové upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237121

Dátum: 15.03.1987

Autori: Petrík Juraj, Hronec Július, Cejp Jozef, Kastel Pavel, Charvát Marián

MPK: B23Q 3/08

Značky: otočné, viacpolohové, upínacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je riešenie otočného, prepravného, polohovacieho a upínacieho zariadenia s malým počtom mechanizmov, s malými stavebnými rozmermi a so samočistiacou schopnosťou polohovacích elementov aj obrobkov. Uvedený účel sa dosiahne riešením zariadenia spôsobom, pri ktorom je v telese portálového tvaru otočne uložený hriadeľ, spojený s natáčacím mechanizmom, na ktorý je nasunutý rotor, osadený po obvode výkyvnými unášačmi obrobkov....

Upínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248979

Dátum: 12.03.1987

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínacia, jednotka

Text:

...a vodiaci profil určený na zmenu smeru pohybu piesta sú bud vytvorené na vonkajšom povrchu telesa, resp. na väzobnom kryte, čo znižuje nároky na výrobu presných plôch valca, alebo piesta. Tým, že vodiaci profil a ovládací prvok sú vymeniteľné, zvyšuje sa prevádzky schopnosť upína Gcej jednotky. Okrem toho, že upínacia jednotka je vybavená väzobným krytom, zabraňuje sa vnikaniu nečistôt k tunkčným plochám a tým sa zvyšuje funkčná...

Upínací zařízení pro obrobky opracovávané na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 249358

Dátum: 12.03.1987

Autor: Vlasák František

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínací, opracovávané, obrobky, obráběcích, zařízení, strojích

Text:

...členem, například talířovými pružinami přes kluzátko,jež je volně uloženo mezi silovým členem a středem kloubového mechanismu. Horní plocha kluzátka klouže po silovém členu, čímž vyrovnáva změnu polohy středu kloubového mechanismu,jež kývá kolem pevného prvního čepu, spodní plocha dosedá na střed kloubového mechanismu a je dle tvaru koncu tří pák spojených čepem. Z kloubového mechanismu je sila přenášena přes kyvně uloženou dvouramennou páku...

Upínací zařízení se dvěma dvojicemi upínacích čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238105

Dátum: 16.02.1987

Autor: Přikryl Karel

MPK: B23Q 3/08

Značky: dvěma, zařízení, upínacích, upínací, dvojicemi, čelistí

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení kompenzující i nepřesnosti upínacích rozměrů je určeno pro těžké obrobky na upínacích deskách obráběcích strojů. Pohybový mechanismus upínacích čelistí má dvě tělesa opatřená dvojicemi zámků šikmo skloněných k rovině pohybu upínacích suvnic. Tyto zámky jsou se suvnicemi spojeny táhly. Zámky základního tělesa mají povrchové přímky protínající se na jeho ose nad rovinou pohybu suvnic a zámky druhého tělesa, vsazeného souose v...

Silová jednotka pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248458

Dátum: 12.02.1987

Autor: Toekoeli Pavol

MPK: B23Q 3/08

Značky: silová, upínanie, obrobkov, jednotka

Text:

...s u ínarenú slep dieru, ktoré je na casti opatrená m základom 30 pomocou upínacej skrutkymatioovým zavitom pre valec s vytvoreným 4 vonkajším závitom a do ktorej üsti jednak Upniitle ustavenie obrobku 5 D silovon uvolnovaci hydiaulický rozvod re uvolño- j dnotkou sa vykoná nasledovne silová edvaciu hydraulická komoiu, a je nak npínací notka sa pomocou kotviaceho otvoru 15 vy hydraulický rozvod pre upínaciu hydranlic~ tvoreného v zákl...

Samostředicí upínací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 237455

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novák Jan, Drapač Václav, Švercl Josef, Pluskal Jan

MPK: B23Q 3/08

Značky: hlava, samostředicí, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Samostředicí upínací hlava obrobků na rotačních obráběcích strojích má upínací čelisti tvořené horizontální částí a vertikální kluznou částí, uloženou ve vodicím tělese, kde tyto čelisti jsou uloženy spolu s ovládacím mechanismem v dutině tělesa upínací hlavy. Na horizontální části upínacích čelistí jsou zavěšeny středicí lišty průchozího materiálu určeného k obrábění a opačné konce těchto středicích lišt jsou zavěšeny na táhlech, opatřených ve...

Hydraulické uzamykací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228881

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pavlík Miroslav, Válka Miloslav

MPK: B23Q 3/18, B23Q 3/08

Značky: zařízení, hydraulické, uzamykací

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické uzamykací zařízení, zejména pohyblivé části upínače automaticky pracujících jednoúčelových strojů a obráběcích linek, vyznačující se tím, že ho tvoří dvoustranný hydraulický válec (2) se dvěma písty (3, 6), z nichž jeden je opatřen pístnicí ( 7 ) se zápichem ( 12 ) a druhý pístnicí ( 4 ) a první větev ( 16 ) okruhu pracovního média je napojena na prostor (10) mezi oběma písty ( 3, 6 ), zatímco druhá větev ( 17 ) o kruhu pracovního...