B23Q 11/00

Vzduchotechnické zariadenie so samostatne riadenými klapkami a decentralizovane riadeným frekvenčným meničom ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6438

Dátum: 03.06.2013

Autori: Mitka Marian, Gregor Miloš, Neuwirt Richard

MPK: B08B 15/04, B23D 59/00, A47L 5/38...

Značky: vzduchotechnické, decentralizované, riadeným, samostatně, riadenými, klapkami, ventilátora, meničom, frekvenčným, zariadenie

Text:

...klapíek v sieti zá 55 roveň umožňuje rýchlu modifikáciu alebo jej jednoduché rozšírenie systému bez nutnosti preprogramovania. Do systému stačí len zapojiť ďalšiu zasúvaciu klapku a po spustení jeho automatickej konfigurácie tento sám správne funguje, t. j. úplne samostatne riadi otváranie i zatváranie zasúvacích klapíek a navyše optimalizuje energetickú záťaž odsávacieho systému. Správnym riadením vzduchotechnického ventilátora frekvenčným...

Zásobník nástrojov pre manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17720

Dátum: 31.08.2011

Autor: Denkmeier Thomas

MPK: B21D 55/00, B23Q 11/00, B21D 37/14...

Značky: nástrojov, zásobník, manipulátor

Text:

...môžu byt striedavo aktivované a deaktivované. Súčasný zásah manipulátora a operátora je tým spoľahlivo vylúčený, takže operátor môže bez rizika uskutočňovať vybavovanie zásobníka nástrojov.0009 Prostredníctvom vytvorenia podľa nároku 2 je zaistené, že zásahové otvory sú po celej ploche zaistené ochranným zariadením. Účinné plochy pritom majú tvar zodpovedajúci zásahovým otvorom, pričom pravouhlý tvar je pre väčšinu prípadov použitia...

Detoxikačná kolóna pre plynné procesné médiá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5687

Dátum: 04.03.2011

Autori: Vojtko Imrich, Vasilko Karol, Matija Rudolf

MPK: B01D 53/00, B23Q 11/00

Značky: media, plynné, procesné, detoxikačná, kolona

Text:

...okolité prostredie a prítomných ľudí. Pre efektívne obrábanie sa používajú rôzne druhy procesných médií, ktore viac alebo menej znehodnocujú pracovné prostredie výrobných zariadení. Z uvedených dôvodov je problematické zvyšovať produktivitu výroby bez vplyvu na ekológiu pracovného prostredia, ekonomiku, zdravie a životné prostredie.Uvedené problémy rieši zariadenie na likvidáciu toxických plynných látok z pracovného priestoru...

Frézka alebo sústruh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8433

Dátum: 25.07.2009

Autori: Maier Franz, Klewenhagen Herbert

MPK: B23Q 11/00, B23Q 1/48

Značky: frézka, sústruh

Text:

...vozíka a je V ňom zarovnaný. Slúži na pevné spojenie medzi nosným telesom a pojazdným vozíkom pri posune vozíka na stojanoch stroja a aj ako ložísko pre rotačné pohyby nosného telesa voči pojazdnému vozíku. Vďaka konštrukcii ako obopinajúci prstenec okolo relatívne veľkého otvoru je vytvorená nosná plocha, ktorá je podstatne väčšia než by mala možná tyčová centrálna os. Otvory v nosnom telese a v pojazdnom vozíku súčasne usporia materiál, a...

Zberný zásobník s vyprázdňovacím zariadením a zhrnovačom na suché sypké materiály alebo kvapalné médiá s obsahom tuhých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13123

Dátum: 13.12.2005

Autor: Wilkes Stefan

MPK: B23Q 11/00, B65G 65/48

Značky: materiály, sypké, zberný, vyprazdňovacím, zhrnovačom, suché, látok, media, zariadením, tuhých, zásobník, obsahom, kvapalné

Text:

...na jednom úseku reťaze vybiehať - pri pohľade od stredu zásobníka - smerom von napínací prostriedok, pričom Vonkajší koniec flexibilného ramena zhmovača je potom V tomto úseku vychyľovaný viac smerom von, čo je automaticky kompenzované flexibilným stvárnením ramenazhmovača. Aj keďje uloženie vnútorného konca flexibilného ramena zhmovača situované viac-menejV strede alebo v strednej oblasti zbemého zásobníka, môže byť okrem centrického...

Nástrojová hlava na nasadenie v obrábacích strojoch s potlačením nevyváženosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12136

Dátum: 17.08.2005

Autori: Hörl Roland, Fronius Jürgen

MPK: B23B 29/034, B23Q 11/00

Značky: nevyváženosti, obrábacích, nasadenie, hlava, nástrojová, potlačením, strojoch

Text:

...pre rezný nástroj, ktorého úložná os je usporiadanášikmo voči osiam výkyvu vyvažovacich telies, spojeným pevne s posúvačom.0010 Na zamedzenie dynamicky sa vyskytujúcich točivých momentov, ktoré by mohli na nástrojovú hlavu pôsobiť počas procesu prestavovania, je podľa vynálezu navrhnuté, že ťažisko hmotnosti rezným nástrojom osadeného posúvačaa vyvažovacích telies sú vo vzťahu k osi otáčania usporiadané v podstateV rovnakej axiálnej výške...

Spôsob kontroly uloženia pri obrábacích strojoch a zariadenie na kontrolu uloženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4284

Dátum: 03.12.2004

Autori: Kuhn Anton, Strobel Richard

MPK: G01B 13/00, B23Q 11/00, B23Q 17/00...

Značky: uloženia, kontrolu, kontroly, strojoch, obrábacích, spôsob, zariadenie

Text:

...ktorých má byť kontrola uloženia u obrábacích strojov natoľko zlepšená, že pracuje spoľahlivo, hlavnepri kolísaní tlaku. 0009 vynález je definovaný v nároku 8.0010 Spôsob podľa vynálezu na kontrolu uloženia je definovaný v nároku 1.0011 Podľa jedného variantu vynálezu bolo zistené, že je výhodné, keď je koncový otvor potrubného systému, uloženia, resp. upínacia plocha čistená prostrednictvom média pre úložný, resp. upínací...

Upínacie skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13649

Dátum: 20.02.2004

Autori: Hänle Peter, Gsänger Dieter, Matheis Klaus

MPK: B23Q 1/00, B23B 31/30, B23B 27/14...

Značky: upínacie, skľučovadlo

Text:

...trubicovom prvku, umožnené otáčanie nastavovacej skrutky priamo prostredníctvom nastavovacieho nástroja, ktorý sa zasúva skrz puzdro a následne zarazený trubicový prvok a spolupôsobí s uvedeným úchytom bez toho, že by pri tom bola potrebná demontáž trubicového prvku apuzdra. To znamená, že nastavovacia skrutka sa dá zaskrutkovaťdo polohy (v ktorej je v styku s nástrojom, po automatickom nastavení hĺbky zasunutia nástroja), ktorá sa vykonáva v...

Samoplniace drviace zariadenie pre obrábacie stroje na odstraňovanie hoblín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 970

Dátum: 15.12.2003

Autor: Galletti Alfonso

MPK: B02C 18/06, B23Q 11/00

Značky: samoplniace, obrábacie, stroje, odstraňovanie, zariadenie, hoblín, drviace

Text:

...rýchlu axiálnu párovacíu zostavu pre závitovkový dopravník, ktorá výhodne umožňuje jeho rozobratie a opätovné zloženie na účelom údržby zariadenia.Výstupný druhý koniec Z hriadele i závitovkového dopravníka A vychádza za kanálový prvok 1 cez otvor 12 koncovej steny 13 uvedeného kanálověho prvku 1 avedie súosovo cez valcovite telo (14) podobné rukávu, pripevnené najednom konci pomocou prstencovitej príruby l k stene Q. Telo M podobné mkávu...

Zariadenie a spôsob na čistenie podlhovastých nosných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6936

Dátum: 21.10.2003

Autor: Virmalainen Juha

MPK: B23K 37/04, B23K 26/16, B23K 15/08...

Značky: prvkov, nosných, podlhovastých, čistenie, spôsob, zariadenie

Text:

...ktoré savyskytujú v pôvodnej technológii. Konkrétnym cieľom predloženého vynálezu jeuskutočniť možnosť vykonania čistenia nosných prvkov rýchlo a pohodlne, tak,aby časový prestoj Iaserovej rezačky bol minimálny a súčasne, aby operácia čistenia bola zjednodušená a aby sa odstránilo riziko poškodenia jednotlivých0011 Ciele tvoriace základ predloženého vynálezu sa dosiahnu vzhľadom na zariadenie, ak jeho Charakteristickým znakom bude vodiaci...

Systém na prenos reakčnej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1057

Dátum: 23.05.2003

Autori: Greene Philip, Bittner Douglas, Hero Scott

MPK: B23Q 11/00, B23Q 1/25, B23Q 5/22...

Značky: systém, prenos, reakčnej

Text:

...k základu, podložky naodstránenie vibrácie sú usporiadané medzi základňou0007 Poznáme tiež patent Spojených Štátov Amerických US 5260580 (Itoh Hirohito a ďalší), ktorý popisuje zariadenie posuvnej plošiny, ktoré má stacionárny podklad, pohyblivú plošinu a lineárny motor, ďalej obsahuje druhý lineárny motor,ktorý slúži ako druhé pohybové zariadenie na prenášanie tlaku na pohyblivü plošinu, a ktorý je pripojený na pohyblivú plošinu...

Upínacie zariadenie so skľučovadlom a s v ňom upevniteľným upínacím čapom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9

Dátum: 12.02.2003

Autor: Fries Karl

MPK: B23B 31/107, B23Q 11/00, B23Q 1/00...

Značky: upevniteľným, skľučovadlom, čapom, zariadenie, upínacím, upínacie

Text:

...časť je opatrená prírubovou časťou,ktorá na svojej dolnej strane tvori rovnú prstencovú plochu,slúžiacu ako doraz v smere Z, ktorá pri upnutí driekovej časti dosadne na čelnú plochu pracovného vretena. V úložnom dielipracovného vretena môžu byť fixované ako známe upínacie čapya s vňom upnuteľným zasúvacim dielom. Upínací valec je opatrený centrálnym vybranínx na uloženie zasúvacieho dielu. Zasúvací diel má štyri centrovacie nadstavce, ktoré...

Rotačný dopravník na odstraňovanie kovových hoblín vznikajúcich pri mechanických pracovných procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1247

Dátum: 06.02.2003

Autor: Galletti Alfonso

MPK: B23Q 11/00

Značky: procesoch, rotačný, dopravník, odstraňovanie, hoblín, pracovných, vznikajúcich, mechanických, kovových

Text:

...znázomeného na obrázkoch.Vzťahová mačka 2 označuje odstraňovacie potrubie spojene s pneumatickou odsávacou jednotkou, ktorá tu nie je znázomená, ale ktorú si môže odbomík v danej oblasti ľahko predstaviť,ato výhodne prostredníctvom rúrky alebo siete vzdušných rúrok. Odstraňovacie potrubie 2 sa rozprestiera vertikálne V rámci zbemej nádoby 2 amá spodný koniec Ľ) umiestnený hneď nad spodnou stenou i V bočnej polohe vo vzťahu k vertikálnej...

Zariadenie a spôsob kryogénneho chladenia pre vysoko energetické operácie rezania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7320

Dátum: 29.08.2002

Autori: Zurecki Zbigniew, Harriott George Matthew, Frey John Herbert, Zhang Xiaoguang, Swan Robert Bruce

MPK: B23Q 11/00

Značky: operácie, kryogénneho, spôsob, chladenia, vysoko, rezania, energetické, zariadenie

Text:

...tvrdost pri najvyšších teplotách - tvrdé ale krehké kvalitatívne triedy cementovaných karbidov (VVC-Co) a ideálne moderné nekovove nástrojové materiály, ktoré ponúkajú vyššiu úroveň tvrdosti na úkor nízkej lomovej pevnosti a lomovej húževnatosti.0008 Tabulka 2 nižšie naćrtáva typické hodnoty priećnej lomovej pevnosti (TRS - Traverse Rupture Strength) a lomovej húževnatostí (Kto) hlavných skupín nástrojových materiálov.3 Tabuľka 2 Vybrané...

Samočinné měřicí a kontrolní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260463

Dátum: 15.12.1998

Autor: Richter František

MPK: B23Q 11/00

Značky: zařízení, kontrolní, samočinně, měřicí

Text:

...nosné těleso 1 s pracovním válcem 3 D a vodicími tyčeml 4. K pístnici 37 pístu 40 pracovního válce 3 D je připevněno duté deskové těleso 5, uložené suvně na vodicích tyčích 4 a vybavené měřicími trny 3. Na spodnim okraji deskového tělesa 5 je upevněna naražka 27 zónových spínačů 29 a spínače 25 základnípolohy, které jsou Lipevněny na nosné liště 28. Na straně přivrácené k obrobku 26 jsou v deskovém tělese 5 upevněny duté středicí čepy B,...

Nosič vodičov energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267923

Dátum: 12.02.1990

Autori: Haviar Igor, Langhoffer Ladislav, Samlek Jozef, Kelemen Ivan

MPK: B23Q 11/00

Značky: vodičov, nosič, energie

Text:

...v axonometrickom pohľade detailne prevedenie dutého rotačnáho článku g, ktorý je chránený proti vniknutíu nečistôt do dutiny, cez ktorú prechádzajú vodiče energie, tesnením à.Obr. 3 predstavuje v náryse zobrazenú časť nosiča vodičov energie, ktorý je chránený proti vnikaniu nečistôt do medzier medzi články krycimi fóliami, ktoré sú prichytené na plochy prepojovacích článkov 7, Q.Na obr. A je zobrazený V axonometrickom pohľade detailné...

Zapojení pro řízení cyklu zdvojené automatické mycí a odmašťovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260824

Dátum: 12.01.1989

Autor: Smíšek Josef

MPK: B23Q 11/00

Značky: zapojení, cyklu, automatické, mycí, řízení, stanice, zdvojené, odmašťovací

Text:

...mycího cyklu z první nádrže a druhý výstup lg je připojen k prvnímu vstupu lgl bloku lg předvolby mycího cyklu z druhé nádrže. Každý blok lg předvolby mycího cyklu je spojen prostřed nictvím bloku 2 čídel, řidicích a vyhodnoçovacích obvodů nádržejednak se společným blokem gg řízení cyklů mycí stanice, jednak s příslušným blokem ž ovládání nádrže. Každý blok 3 čidel, řídících a vyhodnocovacích obvodů nádrže je tvořen spinači § topných...

Zařízení pro kontrolu opotřebení a poškození nástrojů při obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258920

Dátum: 16.09.1988

Autor: Štolcpart Václav

MPK: B23Q 11/00

Značky: obrábění, opotřebení, nástrojů, zařízení, kontrolu, poškození

Text:

...proud znázorněného pulsního generáłoru roste kvadraticky změnou vzduchové mezery mezi magnetickým bnčníkem a jádrum elektromagnetického obvodu. zařízením podle vynálezu je možno jednoduchým způsobem kontrolovat opotřehení několika obráběcích nástrojů na jednom obráběcím stroji, a to bez úprav základní koncepce dosavadních strojů. Je jím zároveň chráněn i obrobek před Loákozvním nebo zničením vadným nástrojom. Dosud je nutné měnit nástroje...

Zariadenie na automatickú kontrolu vykonania operácií pracovnými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255315

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dobrota Milan, Dobrota Viktor

MPK: B23Q 11/00

Značky: zariadenie, pracovnými, jednotkami, vykonania, kontrolu, operácií, automatickú

Text:

...dojde napr. sedenielĺlll nástroja a pri vhodnom medzioperečnozm včlenení slúži k iachrune nástroja nasledovnej operácie. Koncepčné riešenie kontrolného zariadenia »podľa vyuálezu prináša hlavne tieto prednosti výmbnú jednoduchosť a technologičntosi, tunkčnú spoľahlivost a ioperatívnjost k (lalšej činnosti po ohláseni poruchy technologického zariadenia.Príklad konccpčnéht riešenia. zarizadertin podľa vynálezu jo znízçirrlený v pozdĺžnctn reze...

Zařízení k průtokové kontinuální konzervaci řezných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246287

Dátum: 15.12.1987

Autori: Csukás Béla, Bradshaw Janice, Gregory Gordon Ian, Ormós Zoltán, Stefkó Béla, Pataki Károly

MPK: B23Q 11/00

Značky: zařízení, řezných, kapalin, průtokové, kontinuální, konzervaci

Text:

...konzervační látku, jejíž pohyb při průtoku kapaliny je vymezen nejméně jednou distanční přepážkou. Nádoba může mít kruhový, obdélníkový nebo jiný průřez. Vložka obsahující tuhou účinnou konzervační látku je vytvořena z textilní tkaniny, kovové tkaniny, papíru nebo z Llmělé hmoty, v níž jsou otvory menší než 5 mm, tj. menší, než velikost částic účinné konzervační látky. Nádoba je zapojena do cirkulace řezné kapaliny a nepropustně utěsněna....

Stírač pro vodicí plochy a kryty vodicích ploch obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245770

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hulaková Anna, Oravec Viliam, Eerný Jozef

MPK: B23Q 11/00

Značky: plochy, vodiči, stírač, obráběcích, ploch, vodicích, strojů, krytý

Text:

...než stlačitelniost materiálu stěracího dilu 2. Stéraoí díl 2 je vyroben s výhodou z poměrně tuhé pryže nebo plastické hrmoty analogickýoh vlastností, s dostatečnou schopností pružné deformace. Vyplněním vybrání B materiálem 11 se může odpor přídržného nástavce 5 proti stlačení zvýšit do té míry, že se po vsazení stěracího dílu 2 do nosného dílu 3 vytvoří spolehlivá zaskakovací blokovací spojení obou dílů.Jednoduché a spolehlivá zablo-kování a...

Tlmič chvenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 242172

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tejkal Radoslav, Obalil Jioí, Drlak Vladimar, Teplý Jioa, Kaiser Ladislav

MPK: B23Q 11/00

Značky: chvenia, tlmič

Text:

...zariadenia nemusia mať, čo prináša úspory celkového počtu tlmičov.Na priložených výkresoch sú znázornená príklady použitia tlmičov chvenia podla vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený tlmičnesený pracovnou jednotkou a membrana je tvorená hadicou, na obr. 2 je iný priklad,kde tlmič je umiestnený na upinači. Na obr. 3 je detailné prev-edenie iného uchytenia membräny V reze, a na obr. 4, 5 a 6 sú schematicky znázornená príklady možného...

Seřiditelný ovladač eIektrických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245691

Dátum: 15.09.1987

Autori: Landa Václav, Blažek Zdenik

MPK: B23Q 11/00

Značky: přístrojů, eiektrických, ovladač, seřiditelný

Text:

...konstrukcí evltelne rampy. Pouiití seřiditelnýoh ovledsčd ve stroji vyplývá e výkreeu znázoriujícího más-ye (obrázek-At) e pddorye (obrázek 5) jednoúčelovtho obráböoího stroje e otočnýmstolom. Ovládací sñíňka L seřiditelného ovladače (obr. 1 a) je zavěěena na výškově nastavi telná, podálnou dráäkou g naŕísnutá objímce Hi, vedené dvojici osazených roubů LLzapadsjících do této dráiky 33. Těleeo g ovládací skříňky l má v horní vytvarovaná...

Pojistná kuličková spojka, zejména pro jištění soukolí převodových skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 241257

Dátum: 01.09.1987

Autor: Mezírka Milan

MPK: B23Q 11/00

Značky: skříní, kuličková, prevodových, zejména, spojka, soukolí, jištění, pojistná

Text:

...závit pro stavěcí matici lg a zojišľovací motici g. které stlačují pružinu łł. Dutý hřídel ł má v přední části radiální výřezy g pro kuličky g, které jsou zatlačová ny kuželovou plochou přítlačného kuželu g do výtlačných drážek 8 pro vedených ve válcové dutíně ozubeného kola 2. Místo kuželové plochymohou být na přítlačném kuželu 3 provedeny skleněné plochy pro ku ličky g (např. válcové). vnější st dutého hřídele 1 má ozubení 16 pro xč pohon...

Pracovní válec, zejména pro mazací a vstřikovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235871

Dátum: 01.03.1987

Autor: Richter František

MPK: B23Q 11/00

Značky: mazací, pracovní, válec, zařízení, vstřikovací, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém spolehlivého mazání funkčních ploch zařízení, která pracují v rychlém cyklu, zvláště automatických obráběcích strojů. V otvoru pracovního válce, uzavřeného víkem, opatřeného výstupním otvorem a uloženého v dutině základního tělesa, je na vodicím čepu volného pístu, opatřeného zápichem, uložena pružina a na stupňovitém zakončení pružný těsnicí kroužek s válcovým obvodem. Přívod mazacího média je napojen na plnicí otvor. Do...

Ochranné zariadenie chápadiel manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 232788

Dátum: 15.01.1987

Autor: Jánošík František

MPK: B23Q 11/00, B23Q 7/04

Značky: chápadiel, ochranné, manipulátora, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zariadenie chápadiel manipulátora je vhodné najmä pre viacvretenový obrábací automat. Pozostáva zo snímačov prítomnosti obrobku, napojených na ovládacie prvky hybných mechanizmov stroje. Riešeným problémom je účinná ochrana vkladacieho a prekladacieho chápadla pri minimálnej výrobnej a montážnej náročnosti ochranného zariadenia. To sa dosahuje tým, že snímač (11) prítomnosti obrobku (4) umiestnený ve vodorovnej časti (10) prekladacej...

Zařízení pro tlumení vibrací vyvrtávací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247684

Dátum: 15.01.1987

Autor: Petrů Ladislav

MPK: B23B 29/02, B23Q 11/00

Značky: vyvrtávací, vibrací, tlumení, tyče, zařízení

Text:

...měnit svoji tuhost. Uvnitř vyvrtávací tyče dálkově ovládané mechanicky, případně hydreulickm lze pružiny v širokém rozsahu vyložení vyvrtávací tyče ladit na optimální frekvenci.Praktická provedení zařízení pro tlumení vibrací vyvrtávecí tyče podle vynálezu je v řezu znázorněno na výkresuJak je z výkresu zřejmě, na konci vyvrtávací tyče v bezproetřední Ďlízkosti nožového držáku 5 je vytvořena dutina,v níž je umíatěno těleso válcového...

Průzor

Načítavanie...

Číslo patentu: 229577

Dátum: 15.09.1986

Autori: Král Svatopluk, Kmoch Pavel

MPK: B23Q 11/00

Značky: průzor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průzoru, který zamezuje průniku nečistot a znečištění průhledu. Účelem průzoru je možnost průhledu do pracovních prostorů bez nebezpečí znečištění a průniku nečistot mimo prostor. Uvedeného účelu se dosáhne průzorem sestávajícím z krytu a rotačního kotouče, přičemž kryt je opatřen alespoň jedním průhledovým otvorem překrytým ze strany znečistěného prostoru rotačním kotoučem se štěrbinami, které jsou opatřeny z vnitřní plochy...

Zařízení pro vyloučení vlivů tepelných deformací částí strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232432

Dátum: 15.07.1986

Autor: Opletal František

MPK: B23Q 11/00

Značky: vyloučení, vlivů, zařízení, částí, strojů, tepelných, deformací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyloučení vlivů tepelných deformací částí strojů vůči sobě vázaných, sestávající z dilatační lišty uložené v tělese vřeteníku, zhotovené z materiálu rozdílné tepelné roztažnosti než je materiál uvedeného vřeteníku stroje, přičemž uvedená dilatační lišta je v tělese vřeteníku upevněna jedním koncem, zatím co druhý její konec je volný. S dilatační lištou je spřaženo měřítko s induktosynem, nebo v optoelektrickém...

Zařízení k upevnění nesamosvorných posuvových jednotek v libovolné poloze ke svislému vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245421

Dátum: 01.07.1986

Autori: Ivannikov Alfred Vasiljevie, Wille Lothar

MPK: B23Q 11/00

Značky: zařízení, poloze, libovolné, nesamosvorných, jednotek, vedení, posuvových, upevnění, svislému

Text:

...vstupní ozubeně kolo převodove skříně s převodea g a na výstupní břídelí převodove skříně je unístěna elektroeagnetícks brzda, ktera brzdí pružínou a vyvozuje eoaent HB. Dísenze převodů a brzdy je volena tak, aby kroutící eoeenľna hřídelí vstupního ezubeneho kola byl menší než součín převodu 3 a brzdneho soeentu brzdy HB.Príklad provedení zařízení podle vynâlezu je znàzorněn na výkreeu, kde na obr. 1 je nbrys zařízení a na obr. 2 je vodorovný...

Sběrná vana třísek a chladicí kapaliny u obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228672

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kesl Lubomír

MPK: B23Q 11/00

Značky: obráběcích, kapaliny, třísek, sběrná, chladicí, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Sběrná vana třísek a chladicí kapaliny u obráběcích strojů, zejména vyvrtávacích a frézovacích center vybavených křížovým stolem, vyznačující se tím, že je tvořena dvěma podélně tvarovanými bočnicemi (1) přiléhajícími k vertikálním stěnám (31, 32) základny stroje (3) stykovou stěnou (11), přičemž jsou tyto podélně tvarované bočnice (1) rozebíratelně spojeny s prostorovým nosníkem (2) uchyceným k základně stroje (3) a uzavřeny čelními stěnami...