B23K 9/32

Kontaktná rúrka horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5611

Dátum: 08.11.2010

Autor: Varga Emil

MPK: B23K 9/32, B23K 9/12, B23K 9/24...

Značky: rúrka, horáka, kontaktná

Text:

...zariadeniach pri zváraní metódou MIG-MAG používajú kontaktné rúrky horákov, zhotovené väčšinou zo zliatiny medi a prídavných prvkov, tieto však majú malú životnosť, rýchlo sa opotrebovávajú, najmä ich vodiaci otvor pre zvárací drôt.Uvedené nevýhody doterajších riešení kontaktných rúrok horákov zváracích zariadení odstraňuje navrhované konštrukčné riešenie kontaktnej rúrky, ktoré zaručuje horákom minimálne opotrebovanie a dlhú...

Zariadenie a spôsob na zváranie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12288

Dátum: 09.07.2008

Autori: Matz Christoph, Miklos Ernst, Rebhan Dieter

MPK: B23K 5/213, B23K 37/00, B23K 26/42...

Značky: obrobkov, zváranie, zariadenie, spôsob

Text:

...poloha zariadenia vzhľadom na zváracie zariadenie. Pritom je navrhované umiestniť zariadenie cca 60 až 90 mm za zariadením na zváranie. Týmto zariadením majú byť účinne minimalizované prieťahy po procese zvárania. Zariadeniemá byť vhodné pre každú ľubovoľnú techniku zvárania.Cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob a zariadenie, ktorými je možné odstrániť zvyšky prostriedkov na ťahanie na povrchu obrobku bez toho, aby musel byť čistený celý...

Spôsob a zariadenie na automatické vykonávanie servisu hlavy horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14502

Dátum: 18.06.2008

Autori: Schlumpp Günter, Kok Douwe, Keim Karl-heinrich

MPK: B08B 7/02, B08B 5/02, B08B 9/00...

Značky: zariadenie, hlavy, servisu, horáka, vykonávanie, spôsob, automatické

Text:

...hlavy horáka v obehovom potrubí zo zásobníka a do zásobníka ošetrovacieho činidla hlavy horáka, napríklad každé dve hodiny na približne päť minút.0019 Aby sa zabránilo znečisteniu zváracieho zariadenia kvôli prestreku ošetrovacieho činidla hlavy horáka, počas striekania možno ošetrovaciemu činidlu hlavy horáka vystaviť len dýzu a najmenej jeden kontaktný hrot hlavy horáka, pričom zvyšok hlavy horáka proti prestreku chráni kryt.0020 Ak sa...

Polohovací prostriedok na tvorbu svetelných signálov na polohovanie robotického nástroja vzhľadom k opracovávanému kusu; spôsob používajúci takýto polohovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12308

Dátum: 28.04.2008

Autor: Turner Andrew

MPK: B23K 9/167, B23K 9/29, B23K 9/127...

Značky: spôsob, polohovací, vzhľadom, signálov, polohovanie, prostriedok, světelných, opracovávanému, tvorbu, používajúci, takýto, robotického, nástroja, kusů

Text:

...získanie správnej dĺžky vyčnievania. Toto je tak časovo náročné pre obsluhu, a aj to zvyšuje náklady na proces zvárania. Ďalej nemusí obsluha zaznamenať, že je drôt ohnutý, a tak môže naprogramovať trasu zvárania pre ohnutý drôt skôr ako pre rovný drôt, ktorý sa bude podávať druhým voľným koncom počas zvárania,čím sa vytvorí nesprávny program trasy zvárania a zlá kvalita zvárania.0006 Preto je predmetom tohto vynálezu poskytnutie...

Zariadenie a spôsob rezania obrobku plazmou s prídavnou taviteľnou elektródou vedenou medzi dýzou a obrobkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8292

Dátum: 05.08.2006

Autori: Krink Volker, Laurisch Frank, Madeja Klaus, Rückert Roland

MPK: B23K 9/013, B23K 9/29, B23K 10/00...

Značky: plazmou, medzi, obrobků, spôsob, zariadenie, elektródou, vedenou, rezania, dýzou, obrobkom, taviteľnou, přídavnou

Text:

...Na rezanie elektricky nevodivých obrobkov sa môžu plazmové horáky používať v nepriamom spôsobe prevádzky. Pritom sa nepriamy oblúk zažne ako pilotný oblúk a horí medzielektródou 2.1 a dýzou 2.2 plazmového horáka. Jeho výkon sa mení a pracuje sa tiež s o niečoväčšími prúdmi výkonu (napríklad až 100 A), než u pilotného oblúka. Obrobok 4 sa potom vy stavuje len tepelnému a kinetickému pôsobeniu plazmového lúča 3 a reže sa.0013 Tento spôsob...

Spojka na pripojenie zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284790

Dátum: 21.10.2005

Autori: Natta Antalné, Kerekes Lajos, Natta Antal, Mészáros László, Natta Ferenc

MPK: B23K 9/32

Značky: zváracieho, spojka, horáka, pripojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Základnou charakteristikou spojky (10) je, že teleso spojky a kryt sú vyrobené z izolačného materiálu, výhodne z plastu, navrhnuté ako jednotka (12) v jednom kuse, spojené zadnou stenou (14), ďalej má vložku (50, 150, 250), vyrobenú z elektricky vodivého materiálu, nesúcu závitovú plochu (55, 155, 255), vyrobenú z elektricky vodivého materiálu, a kontaktnú plochu, výhodne kontaktnú plochu (57, 157, 257) prstencového tvaru, pričom vložka (50,...

Zariadenie na vytvorenie zásoby ochranného plynu pre spájanie elektrickým oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3809

Dátum: 14.04.2005

Autor: Ammann Thomas

MPK: B23K 9/32, B23K 35/22

Značky: plynů, ochranného, spájanie, zariadenie, elektrickým, oblúkom, zásoby, vytvorenie

Text:

...plynov. Najmä sa má docieliť prispôsobenie zásoby pracovným miestam prevádzkovaným manuálne aj robotom. Ďalej je úlohou vynálezu poskytnúť spôsob pre vytvorenie zásoby predpracovnými miestami, ktorá rieši uvedený problém.Táto úloha je, pokiaľ sa týka zariadenia, vyriešená podľa vynálezu tým, že prívodná strana druhého miešača je spojená s odoberacou stranou prvého miešača a so zásobou hélia a odoberacia strana druhého miešača je...

Spôsob a zariadenie na čistenie zváracích horákov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1405

Dátum: 31.10.2003

Autori: Friedl Helmut, Egelseder Erich, Binder Georg, Langeder Harald

MPK: B23K 9/32

Značky: čistenie, zváracích, spôsob, zariadenie, horákov

Text:

...keď sa kovové cdstreky na zváracom horáku rýchlo ochladia ponorenim do čistiacej kvapaliny. Toto rýchle ochladenie spôsobí nazáklade rôznych koeficientov teplotného roztiahnutiakrvových odstrekov a plynovej hubice obvykle pozostávajúcej7 medi zmenšenie priľnutia kovových odstrekov na zváracomJedno usporiadanie na čistenie zváracích horákov s vaňoukvapalinou na ponorenie zváracieho horáku a S cievkou naelektromagnetické čistenie...

Zařízení pro svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 275052

Dátum: 15.01.1992

Autor: Veverka Bohuslav

MPK: B23K 9/32

Značky: svařování, zařízení

Zapojení pro snížení energtických ztrát svařovacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266681

Dátum: 12.01.1990

Autori: Struška Josef, Drastich Horymír

MPK: B23K 9/32

Značky: zapojení, svařovacích, agregátu, energtických, snížení, ztrát

Text:

...vedení napájení łQ,například 380/220 V, 50 Hz je zapojen hlavní vypínač §,za kterým jsou v přívoduke svářecímu agregátu 1 zapojeny spínací kontakty akčního členu §.Za hlavní vypínač § je rovněž připojen zdroj bezpečného napětí g a přívod k cívoe akčního členu Q přes spínscí kontakt relé koncového stupně §.Výstup 2 svářecího agregátu 1 je připojen jednak na svařovací kleště a jednak na vstup řídícího obvodu ł.Výstup řídícího obvodu l je...

Uzemňovací kleště pro svařování elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256611

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šurka Petr

MPK: B23K 9/32

Značky: svařování, kleště, elektrickým, uzemňovací, obloukem

Text:

...uzemňovecí kleště.Další výhodou je , že úprava uzemčovacích kleätí podle vynálezu umožňuje provádět svařování libovolně silného předmětu.Na připojených výkreeech je eohematicky znázorněn příklad provedení uzemňoveoích klešti pro evařcvání elektrickým obloukem podle vynálezu , kde na obr. 1 je bokorys , na obr. 2 jeUzemňovací kleště pro svařování elektrickým obloukem eeetáveji z pevné rukojetí 1 váloového tveru,která je v horní části...

Zariadenie na čistenie zváracích hubíc hlavne u automatizovaných zváracích pracovísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 256079

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šebeň Ján, Paldan František

MPK: B23K 9/32

Značky: hlavne, hubíc, zváracích, čistenie, pracovísk, zariadenie, automatizovaných

Text:

...zváracej hubice a tym sa zvyšuje produktivita robotizovaného zváracieho pracoviska. Počas operácie čistenia cez otvor v- stopke čistiaceho nástroja sa privádza stlačený vzduch s rozptýlenými čiastočkami kvapaliny, ktorá znižuje množstvo a intenzitu pritavovania rozstrekovaného kovu. zariadením podla vynálezu sa v jednej operáci robí čistenie zväracej hubice a opatrenie očisteného povrchu látkou znižujúcou množstvo a intenzitu...

Zariadenie na odklápanie snímača trajektórie zvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254022

Dátum: 17.12.1987

Autori: Haviar Igor, Kaliský Vladimír, Radler Alfréd, Černák Milan

MPK: B23K 9/32

Značky: zvárov, odklápanie, snímača, zariadenie, trajektórie

Text:

...na zvarovacom automate.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na odklápanie snímača trajektórie zvarov adaptívnych zváracích systémov, ktorého podstata spočíva V tom, že snímač je umiestnený na nosiči, ktorého prstenec obklopujüci valec obsahuje vodiaci prvok zapadajúci do drážky valca a v spodnej časti má zuby zapadajúce do výrezov dna pneumatického valca, pričom nosič je mechanicky spojený s piestom valca, pod ktorým sa nachádza vratná...

Zariadenie pre mechanickú ochranu zváracieho horáka pri elektrooblúkovom zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 242548

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zikán Viktor, Danik Jaroslav, Špaldonová Radmila

MPK: B23K 9/32

Značky: zváracieho, horáka, elektrooblúkovom, zváraní, mechanickú, ochranu, zariadenie

Text:

...V prírube sú zasunuté svojími koncami do otvorov v telese horáka, pritom je výhodne, ked sa strižne kolíky dajú v smere svojej osi prestavovať.Zariadenie pre mechanickú ochranu zváracieho horáka podľa vynälezu má viaceré výhody. Chráni zvárací horák proti poškodeniu vo všetkých smeroch mechanického nárazu na zváraní horák. Zváraci horák savýmenou srlarižných kolíkov s opnkovatemou presnosť-ou ustaví do pôvodnej poiohy, nastavenej pred...

Zariadenie na odstraňovanie rozstreku materiálu pri zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 251499

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hornig Jozef, Bendis Anton

MPK: B23K 9/32

Značky: zariadenie, rozstreku, zváraní, materiálů, odstraňovanie

Text:

...kvapôčky rozstreku, čím nevzniká žiadna námaha a nárazy do rúk pracovníka čistiaceho znečistený povrch zvarku sú minimálne. Zniži sa spotreba energie,pretože dostačujúce výkony pohonného motora sú do 0,5 kW.Zariadenie na odstraňovanie rozstreku materiálu pri zváranije znázornená na prlpojenom výkrese, kde obrázok 1 predstavuje schématickýnárysný rez zariadenia, obrázok 2 pôdorys a obrázok 3 bokorys s čiastočným rezom zariadenia.Zariadenie na...

Otočný klzný prívod zváracieho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240337

Dátum: 15.06.1987

Autor: Griehl Volker

MPK: B23K 9/32

Značky: prúdu, zváracieho, přívod, klzný, otočný

Text:

...je schematicky znázornený v jednom možnom konštrukčnom ,prevedení na výkrese, kde na obr. 1 je znázornenýotočný klznýprívod v .bokoryse, na obr. 2 v náryse a na obr. 3 je otočný klzný prívod uchytený na rotačnom zvarenci v pracovnej polohe. ~ Na telese 1 (obr. 1 a. obr. 2 otočného klzného prívodu, ktoré je z Cu legovanej Cr, sú vytvorené deliacou drážkou 2 aj odlahčovacím otvorom 3 dve svorné čeluste 4 s kruhovým lôžkom 5, v ktorom je osadený...

Zariadenie pre chladenie zváracích klieští

Načítavanie...

Číslo patentu: 232794

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kmety Miloš, Šomský Peter

MPK: B23K 9/32

Značky: klieští, zariadenie, zváracích, chladenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti prídavných zariadení k zváracím kliešťam. Účelom vynálezu je zabezpečenie intenzívneho chladenia elektród, transformátora, respektíve celých zváracích klieští malého príkonu počas prestávky medzi operáciami. Zariadením sa skráti doba potrebná na ochladenie zváracích klieští na polovinu, čím sa zvýši počet vytvorených zvarových spojov za časovú jednotku na dvojnásobok. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením...

Zariadenie pre odstraňovanie rozstreku z plynovej hubice zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231539

Dátum: 15.12.1986

Autori: Novotný Jan, Kopřiva Róbert

MPK: B23K 9/32

Značky: hubice, rozstreku, zváracieho, plynovej, zariadenie, odstraňovanie, horáka

Zhrnutie / Anotácia:

Účel a význam zariadenia podľa vynálezu je zabezpečiť kvalitné mechanické očistenie zváracích hubíc od rozstreku. Podstata zariadenia spočíva v tom, že so základným domcom, ktorý je tepelne a elektricky izolovane umiestnený na telese zváracieho horáka, je pomocou vložky rozoberateľne spojená vodiaca rúrka, na ktorej je posuvne a výhodne zároveň otočne uložený pohyblivý plášť. Pre ustavenie pohyblivého plášťa v základnej polohe na vodiacej rúrke...