B23K 9/12

Kontaktná rúrka horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5611

Dátum: 08.11.2010

Autor: Varga Emil

MPK: B23K 9/32, B23K 9/12, B23K 9/24...

Značky: horáka, rúrka, kontaktná

Text:

...zariadeniach pri zváraní metódou MIG-MAG používajú kontaktné rúrky horákov, zhotovené väčšinou zo zliatiny medi a prídavných prvkov, tieto však majú malú životnosť, rýchlo sa opotrebovávajú, najmä ich vodiaci otvor pre zvárací drôt.Uvedené nevýhody doterajších riešení kontaktných rúrok horákov zváracích zariadení odstraňuje navrhované konštrukčné riešenie kontaktnej rúrky, ktoré zaručuje horákom minimálne opotrebovanie a dlhú...

Poloautomatizovaná linka na výrobu zváraných konštrukčných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5533

Dátum: 07.10.2010

Autori: Fodrek Peter, Kolenič František, Guspan Jozef

MPK: B23K 37/00, B23K 9/12

Značky: výrobu, poloautomatizovaná, konštrukčných, linka, zváraných, prvkov

Text:

...boli zostehované na predchádzajúcich zariadeniach, ale je možné aj jeho nasadenie v sólo verzii ako automatizovaný systém pre zhotovenie konečných priebežných alebo prerušovaných kútových zvarov pri polohe dielca na stojato alebo na ležato. Pri polohe na stojato sa využíva technológia súbežného zvárania štyrmi horákrni, ktorá prináša efekt minimálnej deformácie konečného dielca. V procese zváraný dielec, naložený na stojanoch podsystému...

Diagnostický prístroj pre zváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14145

Dátum: 02.08.2010

Autori: Lawin Oliver, Petersen Sven

MPK: B23K 9/133, B23K 9/12

Značky: zariadenie, diagnostický, zváracie, prístroj

Text:

...zariadením spojiť so zariadením na privádzanie zváracieho drôtu. Ovládacie zariadenie je pri tomto uspôsobené na ovládanie zariadenia na privádzanie zváracieho drôtu. Výhodným spôsobom obsahuje riadenie, ktoré môže byť SPS (pamäťovo programovateľné riadenie). Okrem toho vykazuje tento diagnostický prístroj v zmysle vynálezu prinajmenšom jeden spojovací prostriedok súpravy na spojenie s prinajmenšom jedným elektrickým vedením na prvom...

Zváracia hlava a zostava zváracích hláv pre systém zvárania oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18367

Dátum: 01.04.2009

Autor: Fahlström Kennet

MPK: B23K 9/12, B23K 9/18

Značky: systém, zostava, hlava, hláv, zváracích, zvárania, zváracia, oblúkom

Text:

...činí, je tavivo privádzané k zváracej oblasti pomocou privádzacej násypky taviva. Pretože je oblúk celkom zakrytý vrstvou taviva, je tepelná strata extrémne nízka. Toto vytvára tepelnú účinnosť dosahujúcu 60 v porovnaní s 25 pre ručné zváranie oblúkom. Neexistuje viditeľné svetlo oblúka, zváranie je prakticky bez rozstrekovania a nie je treba odťahovať dym.0009 Aj keď vyššie uvedené riešenia zvyšujú rýchlosť ukladania počas zvárania, je...

Spájkovanie alebo zváranie TIG s prevodom kovu kvapalným môstikom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3824

Dátum: 13.06.2006

Autori: Revel Olivier, Bertin Pascal, Opderbecke Thomas

MPK: B23K 9/12

Značky: prevodom, zváranie, môstikom, spájkovanie, kvapalným

Text:

...pre privádzanie tavného zváracieho drôtu alebo pri manuálnom zváraní alebo pri automatickom zváraní,- spôsob sa uskutočňuje za účelom zvárania alebo spájania niekoľkých oceľových dielov, najmä z galvanicky pokovovanej alebo pozinkovanej ocele, hliníka alebo z nehrdzavejú cich oceli alebo z ďalších kovových materiálov,- intenzita prúdu zásobujúceho zvárací horák TIG je v rozsahu 10 A a 350 až 400 A a napätieje v rozsahu 10 V a 20 V,-...

Navárací horák

Načítavanie...

Číslo patentu: 270512

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šproch Dušan, Špánik Ľubomír

MPK: B23K 9/12

Značky: navárací, horák

Text:

...nedochádza k prerežaniu vyeokeho napätie mimo netaviecu elektrôdu a nevárenú eúčiaetku. Jeho použitie je zvlast vhodne v eutometickom cykle nevárania, pričom neepôeobuje naprieznive ovplyvnenie začiatku neveru z titulu nauhličenia. Výhodou tohoto horáka je tiež to, že umožňuje požadované polohovanie privodnej hubice e pridavným dr 8 tom.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad prevedenie neváracieho horáke podla vynálezu, kde na obr. 1 je...

Způsob sledování svarového švu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268507

Dátum: 14.03.1990

Autori: Angelov Simeonov, Petkov Iliev, Načev Načev

MPK: B23K 9/12

Značky: způsob, svarového, zařízení, sledování, provádění

Text:

...B 2 ~ 3 sečík 12 je průsečíkem měřicího paprsku ll se avarem 6. Nulový radiusvektar 16 souřadni cového systému svařovaciho hořáku 1 je Iixován kolíkem 17 nebo vhodným výstupkem na 5 v 5. řovncĺm hořňku 1 n lož( vo vzdñlnnonti 10 od báze 8, kteřá je menší než minimální vzdá lenost 1 kde může ležet povrch svuřovaných součástí 5.Měřič lg vzdálenosti obsahuje impulsní zářič lg (obr. 2) u optiokou soustavu 19 unístěnou koaxiúlně, a světelný filtr...

Podávacia hlava prídavného drôtu pre zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265790

Dátum: 14.11.1989

Autori: Špánik Ľubomír, Šproch Dušan

MPK: B23K 9/12

Značky: zváranie, drôtu, hlava, podávacia, přídavného

Text:

...je pevne spojené s izolačnou spojkovou objímkou prostredníctvom druhého kolíka.Výhodou podávacej hlavy prídavného drôtu podľa vynálezu je, že umožňuje zapálenie elekrického oblúka vysokým napätím, pričom spoľahlivo zabezpečuje odizolovanie elektrického motorčeka od ostatných častí podavacej hlavy, takže nedochádza k prerážaniu vysokého napätia a tým ničeniu riadiacej elektroniky elektrického motorčekaNa pripojenom výkrese je znázornený...

Zařízení pro přívod drátu na velké vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263451

Dátum: 11.04.1989

Autori: Angelov Angel, Ivanov Dimitr, Punčev Simeon, Samokovlijski David

MPK: B23K 9/12

Značky: přívod, velké, zařízení, vzdálenosti, drátu

Text:

...ànnu ga pa Mnyncongsamuřan Buxonou mopuponąrąmcumxponusauun 7 c cnáxpouuaupýmmux Buxoáon 14 reuepawoHHÍIO nepnoro ycwpoñcýna nnn noaqn npoaonoxu I Hnn conua as mu huraHnä 5 nu 6. Š ° 0 PMHPOBaFBnącHäx jnusnpynmnx Hwnynbcçá 17 M 0 ľYTTHMeTb Ha caoeu Bxoe pesncrop l 8,§coenH§n ň nocneosarenhuo ą muon nnrauun 5 Hnn 6 K B svou.Ckop 0 cTb kexahs nonoxn 1, a ýmecšev çTa 6 HnHsnpyecncrá 5 aauun 7 unu ýnu gúe coa 17 Bce rçuepaľ paöawmnamr...

-

Načítavanie...

Dátum: 15.11.1988

Autori: Momtchilov Emil, Gitchev Mihail, Bozadjiev Iltcho, Nemetchek Alfred, Samokovliiski David, Andreev Krassimir

MPK: B23K 9/12

Text:

...kombinace pro přívod drátu na velké vzdálenosťizaniž by bylo třàba demontovat součástí a přerušovat pří vodní systémy plynu, vody, proudu a svařovacího dráťu. Předmětem vynálezu je modulově zařízení pro přívod k dráťu, obsahující přívodní blok drátu a elektromotorem .260050 , ve planetovou přívodní hlavou drátu, ktoré Jsou vsezenydo izolačního pouta. Podstata výnálezu apočívä v.tom,nže na předním štítu elektromotoru Je upevnčno...

Zařízení pro přivařování vík do trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258000

Dátum: 15.07.1988

Autori: Všetička Miloslav, Mačičák Emil

MPK: B23K 9/12

Značky: zařízení, trubek, přivařování

Text:

...sklopné plošiny 1. Automatické zařízení je rovněž vybavené vyhazovacím úetrojím g pro vyhazovdní zavařených trubek 3 do kontejneru ll. Toto vyhazovací ústrojí § je tvořeno vyhazovscími pákami §ł pevně uchycenými na konci nenaháněného druhého hřídele § 22 ovládaného příslušným pneuválcem gg. Pro vymezení polohy evařované trubky 5 do svařovací polohy slouží dorazy 2 nastavované buč ručním suportem 22 uloženým na pohybovém šroubu 2 pomocí...

Zariadenie na priame kopírovanie zváranej hrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 255322

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kertys Stanislav, Kalafus Pavol, Kisilevskij Felix Profesor ., Ceľuch Ján, Tóth Vladimír, Timčenko Viktor, Dubovecký Sergej, Ňachaj Eugen

MPK: B23K 9/12

Značky: zariadenie, zváranej, kopírovanie, priame, hrany

Text:

...aj pri náhlom poklese tlaku tlakového média. Aretáciou dvoma aretačnými valčekmi pritláčianými kuželovou alebo ihlanovou plochou k vnútorným stenám telesa sa dosiahne rovnomerné symetrické rozloženie aretačzných síl a súčasne voľbou vhodného uhla kuželovej alebo ihlanovej plochy je možné dosiahnut dostatočnú aretačnü silu pri relatívne malých rozmeroch aretačného valca, tým aj daného zariadenia. Vychyľo-vaním snímacieho valca okolo čapo-v...

Zariadenie na vykladanie koncov pozdlžnych odstrižkov tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253911

Dátum: 17.12.1987

Autor: Jablonský Stanislav

MPK: B23K 9/12

Značky: vykladanie, zariadenie, pozdĺžných, koncov, odstrižkov, tyčí

Text:

...1 medzi horné elektródy 2 a dolné elektrôdy 3 mnohobodového zväracieho stroja pozostáva z valčekových dráh 5, ktoré sú umiestnené oproti dvojiciam zváracích elektrôd 2, 3 a horné okraje 6 valčekov týchto dráh 5 ležia vo vodorovnej rovine o, prechádzajúce medzi hornými elektródami 2 a dolnými elektródami 3.Ďalej zariadenie pozostáva z umiestnených nad valčekovými dráhami 5 aspoň dvoch radov postupne znižujúcich sa stojínj 7, u ktorých horné...

Zapojenie polovodičového zdroja, najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246048

Dátum: 15.12.1987

Autori: Baea Marian, Šapošnikov Vsevolod, Drápela Jioí, Peoáz Václav

MPK: H02M 5/04, B23K 9/12

Značky: najmä, oblúkové, zváranie, zdroja, polovodičového, zapojenie

Text:

...bol na súčasnej tlmivka, čo prispeje k vylepšeniu štartov a elasticity oblüka- obzvlášť v hornej hranici zváracích. prúdov.Tým, že nevyhladený prúd privádzaný z hlavného usmerňovača priamo do oblúka je pulzujúcim prúdom o frekvencii 300 Hz,zváraci proces .má p-ulzný charakter, čo sa prejavuje v zmenšeni rozstreku a vylepšeniu kresby húsenky. Zapojením podľa vynálezu sa dosahuje výrazné zvýšenie technicku-ekonomických parametrov...

Hubice pro automatické svařování a navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 240173

Dátum: 01.06.1987

Autor: Stretovie Anatolij Danilovie

MPK: B23K 9/12

Značky: svařování, navařování, automatické, hubice

Text:

...na přiloženém výkresu, představující částečný podélný řez hubicí.Podle vynálezu je hubice pro automatické svařování a navařování opatřena vnějším tělesem l, které je rozdělené na horní část ll a dolní část g Mezi obě části ll a lg vnějšího tělesa g hubice je vložen minimálně jeden modul g, vyrobený z dobře vodívého materiálu. Vložený modul g je na jednom konci opatřen středovým vybráním gl a na.druhém konci je vytvořeno osazení žg. V...

Zařízení na posun drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245028

Dátum: 16.03.1987

Autori: Mokrý Jozef, Maleovský Eugen

MPK: B23K 9/12

Značky: zařízení, posun, drátu

Text:

...mu tomu npononou yupoącnuoa. odaemcauon u romonormon ono-nwm o nasmu no.uvłommmruoa u cm ho mum mcrpoaxon posunu. gusbwopeaunponarmoi coodpąmzo anoícuau u puuapm noąanąeuon uonpoąaoll nponoxon.Sum panom nyuu comm »sexu-man na 110 mm nponoaoxą,Inmuąaro mpuyo, a BWGPOI pnueqann panna, cnopoąuo npanąanugueen nozpyr and. Dom pacpoaonouu non yraou a nepoxpąu cement-vmm nemame uaupomoa nponozoxil .w sro uxauerąpuox-o odxoxąeau poznam no sumou 11...