B23K 37/04

Zariadenie na spájanie supravodivých pások

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7542

Dátum: 05.09.2016

Autori: Drienovský Marián, Michalcová Eva

MPK: B23K 37/00, B23K 31/02, B23K 1/008...

Značky: supravodivých, zariadenie, spájanie, pások

Text:

...pások(plná čiara) a vypočítaná rýchlosť ohrevu (trhaná čiara). Vodorovná bodkovaná čiara predstavuje hranicu medzi mhým a tekutým stavom spájky. Údaj 43 s predstavuje čas, počas ktorého bola spájka v tekutom stave. Pri ochladzování sa dosiahla rýchlosť -160 °C/s, čo je porovnateľné s rýchlosťami chladnutia pri spájkovaní elektroniky v priemysle. Na obrázku 2 je znázornený technický nálcres zariadenia na spájanie supravodivých pások.Rozumie sa,...

Zariadenie na výrobu vzoriek spájkovaných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7515

Dátum: 01.08.2016

Autori: Rizeková Trnková Lýdia, Drienovský Marián

MPK: B23K 1/00, B23K 37/04

Značky: spájkovaných, výrobu, zariadenie, spojov, vzoriek

Text:

...teleso, ako aj pásové podložky, sú vyrobené z hliníka alebo žiaruvzdornej ocele.Výhody zariadenia na výrobu vzoriek spájkovaných spojov podľa úžitkového vzoru sú zjavné z účinkov,ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že predložené zariadenie je relatívne jednoduchý, avšak efektívny nástroj určený na výrobu priamych spájkovaných spojov (tzv. tupé spoje). NaVrhnutá konštrukcia zariadenia umožňuje vytvoriť dva...

Fixátor geometrie preplátavaného spájkovaného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 288250

Dátum: 19.01.2015

Autori: Koleňák Roman, Martinkovič Maroš

MPK: B23K 37/04

Značky: fixátor, geometrie, spájkovaného, preplátavaného, spoja

Zhrnutie / Anotácia:

Fixačný prípravok na výrobu preplátavaného spájkovaného spoja obsahuje vodiaci tŕň (4) ukotvený na hornej rovine stupňa (1) vo forme tvaru U so stupňovitým dnom z nezmáčavého materiálu pre danú spájku na spájkovaný materiál, pričom vodiaci tŕň (4) prechádza otvorom v hornom spájkovanom dielci (3).

Spôsob presného vzájomného polohovania zvarencov pri procese zvárania alebo pred procesom zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288208

Dátum: 23.06.2014

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B23K 37/04

Značky: zvarencov, procese, spôsob, vzájomného, přesného, polohovania, procesom, zvárania

Zhrnutie / Anotácia:

V prvom kroku sa na prvom zvarenci (1) alebo na prvých pracovných predmetoch vyrobia presné otvory (2), do ktorých sa vložia druhé zvarence (3) alebo druhé pracovné predmety, ktoré sú vybavené presnými výstupkami (4) tvarovo zhodnými s otvormi (2) na prvom zvarenci (1) alebo na prvých pracovných predmetoch, tieto zvarence (1 a 3) sa potom zafixujú do presne definovanej polohy a medzi sebou sa ručne zvaria krátkym zvarom, čím vznikne polotovar...

Spôsob presného vzájomného polohovania zvarencov pri procese zvárania alebo pred procesom zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6296

Dátum: 05.11.2012

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B23K 37/04

Značky: vzájomného, procesom, procese, spôsob, zvárania, polohovania, přesného, zvarencov

Text:

...pri ktorom je možne dosiahnuť presnosť 0,2 mm. Výstupky je možné taktiež vyrobiť technológiou laserového rezania alebo konvenčným obrábaním, ako je sústruženie, frézovanie alebo hobľovanie.Takýmto spôsobom je možné presne vyrábať zložité predmety, ktoré sa skladajú z viacerých detailov a podzostáv.Tento spôsob výroby zvarkov je vhodný na malosériovú až sériovú výrobu, Takéto pracovisko si okrem robota vyžaduje vhodný operačný...

Vynálezy kategórie «B23K 37/04» v ZSSR.

Zariadenie a spôsob spájania pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9640

Dátum: 03.12.2008

Autori: Bendler Manuel, Kümmel Lutz, Tomzig Michael, De Kock Peter, Behrens Holger, Sohl Ralf-hartmut, Berg Robert

MPK: B21B 15/00, B23K 37/04

Značky: spôsob, pásov, zariadenie, spájania

Text:

...bez toho, že by tieto nože nepriaznivo ovplyvnili rezný prípravok.0008 Výhodné je najmä, ak rezný prípravok je vybavený spodným nožom a horným nožom, pričom spodný nôž je zafixovaný v ráme tohto prípravku a horný nôž je prinajmenšom riadene vertikálne presúvateľný. Tým sa dosahuje, že poloha spodného noža je zafixovaná anie je cez otočný mechanizmus zaťažená0009 Ďalej je výhodné, ak rezací prípravok obsahuje homé a spodné nože,pričom...

Zariadenie a spôsob na spájanie pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6026

Dátum: 20.04.2007

Autori: De Kock Peter, Tomzig Michael, Sohl Ralf-hartmut

MPK: B23K 37/04, B21B 15/00, B23K 11/00...

Značky: zariadenie, pásov, spájanie, spôsob

Text:

...usporiadaní dvoch protiľahlých zovierajúcich zariadení výhodné, keď len jednoalebo obe zovierajúce zariadenia sú laterálne presúvajúce.0010 Spájacie zariadenie môže výhodne obsahovat zváracie zariadenie0011 Podľa ďalšieho výhodného aspektu sa môže na podoprenie koncov pásov zvárací stôl premiestňovať k nepodoprenému koncu pásu. Pri tom jevýhodné, ked zvárací stôl je dvoj alebo viacdielny. Tiež je výhodné, keď jezvárací stôl prostredníctvom...

Držiak pre upínaciu jednotku s nastavovacími doskami, posuvnými pomocou vodiacich drážok a vodiacich vložiek, upínacie zariadenie s takým držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12337

Dátum: 26.01.2007

Autor: Staudinger Karl

MPK: B23Q 17/22, B23K 37/04, B23Q 1/62...

Značky: vodiacich, držiakom, upínaciu, posuvnými, jednotku, zariadenie, drážok, doskami, pomocou, upínacie, držiak, nastavovacími, vložiek, takým

Text:

...doska a konzola držiaka z obr. 8 v pohľade zhoraobr. 12 ďalší držiak pre upínacie zariadenie, ktoré nie je predmetom vynálezu, v pohľade zbokuobr. 13 pohľad v reze pozdĺž čiary A-A z obr. 12 obr. 14 pohľad v reze pozdĺž čiary B-B z obr. 12 obr. 15 pohľad v reze pozdĺž čiary c-c z obr. 12obr. 16 alternatívne nastavovacie zariadenie, ktoré nie je predmetom vynálezu, Vobr. 17 ďalšie altematívne nastavovacie zariadenie V pohľade zboku,(0011)...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6710

Dátum: 29.10.2005

Autor: Staudinger Karl

MPK: B23K 37/04

Značky: zariadenie, upínacie

Text:

...14 je usporiadanétak, že toto leží centricky medzi oboma Voči sebe pohyblivými upínacími čeľusťami 4 a 5.0012 Ako je ukázané na obr. 3 až obr. 6, zahrnuje spojovací mechanizmus páku 15, ktorá je pevne neotočne pomocou závitového kolika 17 ñxovaná na osi 16, otočne uloženej vnútri puz dra 1. Os 16 je otočne usporiadaná medzi oboma hornými hriadeľmi 2 a oboma spodnými hria deľmi 3 kolmo na ne, prechádzajúc v puzdre l. Páka 15 obsahuje dva...

Upínacie zariadenie pre diaľkové laserové zváracie zariadenia s razidlami, na ktoré jednotlivo pôsobí hydraulické fluidum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5682

Dátum: 26.10.2005

Autori: Bergmann Klaus, Bergmann Uwe

MPK: B23K 37/04, B23Q 1/00, B23K 26/00...

Značky: diaľkové, razidlami, laserové, hydraulické, pôsobí, jednotlivo, upínacie, zariadenia, fluidum, zváracie, zariadenie

Text:

...rozdelene V bezprostrednej blízkosti zvarových bodov alebo zvarových švov. Aby bola dosiahnutá vysoká kvalita zvarového švu,musia byť obrobky prostredníctvom. každého páru razidla a tlačného kolika držané pohromade dostatočnou upínacou silou. Razidlá sú teleskopicky výsuvné a prostrednictvom pružiny vo výsuvnom smere predopnuté, takže rozmerové tolerancieobrobkov môžu byť vyrovnané, ako aj tolerancie, ktoré môžuvzniknúť rôznym opotrebením...

Spôsob zvárania štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14834

Dátum: 04.10.2005

Autori: Bronich Sven, Kirchhof Henri, Hemmelmann Klaus, Hamers Michael, Cooper Matthew, Otto Jürgen, Schmitter Andreas, Geisler Axel

MPK: B23K 26/02, B23K 37/04, B23K 26/24...

Značky: zvárania, spôsob, struktury

Text:

...pridržiavač, aby udržiaval zvárane častipred a/alebo v priebehu zvárania pri sebe.Ďalej je výhodne vybraním v prvej rovine zavádzaný prostriedok na odfúkavanie plazmovéhomraku, ktorý sa nachádza medzi prvou a druhou rovinou.Pri obzvlášť výhodnej forme vyhotovenia sú umiestnené zvarove švy nielen na prvej, ale aj naPri najvýhodnejšej forme vyhotovenia nie je štruktúra v priebehu zvárania menená vo svojejV nasledujúcom texte je vynález...

Spôsob a zariadenie na zváranie plechov rôznej hrúbky na tupo s pomocou aspoň jednej výškovo prestaviteľnej napínacej kladky umiestnenej pod plechmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3018

Dátum: 23.09.2004

Autori: Alber Gerhard, Retzbach Martin

MPK: B23K 37/04, B23K 26/00, B21C 47/26...

Značky: rôznej, plechmi, aspoň, umiestnenej, zváranie, výškovo, spôsob, prestaviteľnej, hrúbky, zariadenie, pomocou, plechov, napínacej, jednej, kladky

Text:

...určeného priebehu. Tým možno dostaťť takzvaný skok hrúbky celkom alebo čiastočne vjednom dielci napr. zo spodnej strany plechov na hornú0011 Na prestavenie môžu byt spodné napínacie kladky uložené v ložisku výškovo prestaviteľnom na vertikálnych vodiacich kolajniciach s jednoduchým pohonom na prestaveníe výšky.0012 Spôsobom podľa vynálezu je oproti stavu techniky možné lubovoľné striedanie skoku výšky v oblasti zvaru medzi hornou a...

Zariadenie a spôsob na čistenie podlhovastých nosných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6936

Dátum: 21.10.2003

Autor: Virmalainen Juha

MPK: B23K 26/16, B23K 37/04, B23K 15/08...

Značky: podlhovastých, zariadenie, nosných, spôsob, prvkov, čistenie

Text:

...ktoré savyskytujú v pôvodnej technológii. Konkrétnym cieľom predloženého vynálezu jeuskutočniť možnosť vykonania čistenia nosných prvkov rýchlo a pohodlne, tak,aby časový prestoj Iaserovej rezačky bol minimálny a súčasne, aby operácia čistenia bola zjednodušená a aby sa odstránilo riziko poškodenia jednotlivých0011 Ciele tvoriace základ predloženého vynálezu sa dosiahnu vzhľadom na zariadenie, ak jeho Charakteristickým znakom bude vodiaci...

Otočné rameno s odpruženým sklopným výložníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3468

Dátum: 01.04.2003

Autori: Šebo Dušan, Mikuláš Ludovít, Michalík Robert, Penzeš Ivan

MPK: B25J 9/06, B25J 3/02, B23K 37/04...

Značky: výložníkom, odpruženým, otočné, rameno, sklopným

Text:

...upevnený v čape 4 zásobníkov pevného ramena 3 a čape 6 ramena 7 nastaviteľného pantograflckého pružiaceho mechanizmu, pričom prečnievajúca časť je ukončená otočným kĺbom 12 v ktorom je otočné upevnený druhý alebo podľa potreby ďalší segment ramena 11 b, ukončený funkčným zariadením 17. Otočné kĺby 12 segmentov odpruženého sklopného výložníka 11 a, 11 h umožňujú sklopenie výložníka do prepravnej polohy (obr. 2) pričom pracovná poloha(obr....

Zariadenie na polohovanie obrobkov, najmä zvarencov a montážnych dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3247

Dátum: 04.06.2002

Autori: Hraško Július, Sedláček Jan

MPK: B25B 11/00, B23K 37/04

Značky: zvarencov, dielov, montážnych, polohovanie, zariadenie, najmä, obrobkov

Text:

...a na puzdre je v smerepozdĺžnej osi vytvorená pozdĺžna drážka na vedenie kolíka.Uvedené technické riešenie v plnej miere zabezpečuje plynulé polohovanie dielca. Pohyby otočného modulu sú odvodené od elektrického pohonu cez rozvodovku a závitovkovú prevodovku.Výhodou technického riešenia je, že uvedené moduly môžu byť zostavené podľa požiadaviek užívateľa v rôznom poradí, pretože spájanie modulov je riešené zoskrutkovaním hornej dosky...

Stol pre zostavovanie a zváranie výstužných kostier stropných panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260164

Dátum: 15.12.1998

Autori: Revák Emil, Gráč Milan

MPK: B23K 37/04

Značky: zostavovanie, kostier, zváranie, výstužných, stropných, panelov

Text:

...bočnice Všetky bočnice sú vyhotovené s kapsami, na ktorých sa dá meniť rozmer šírky.Stôl pre Zostavovanie kostier stropných panelov má prednosti v tom, že zjednodušuje a urýchľuje zostavenie kostry pri súčasnom zvýšení jej prednosti. ,Prace so pritom vykonávajú v» zdriaviu neškiodnom prostredí.Na privp-ojenom výkrese je znázornená zostavenie stola pre zváranie výstužných kostier stropných panelov.Stôl pozostáva z rámu 1, na ktorom sú...

Stol pre zostavovanie a zváranie výstužných kostier nosných, priečkových a obvodových panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260163

Dátum: 15.12.1998

Autori: Revák Emil, Gráč Milan, Mekyňa Matej

MPK: B23K 37/04

Značky: výstužných, panelov, priečkových, kostier, nosných, obvodových, zostavovanie, zváranie

Text:

...stoila.Prinosom konštrukcie stola je podstatné zrýchlenie zostavenie kostry, čim sa zvyšuje produktivita práce. Presné polohové ustavovanie prvkov výstuže zabezpečuje kvielitu výstužnej kostry. vykonávaním prác na zostavovaní a zváraní výstuže mimo formovecej techniky umožňuje vykonávať práce v zdraviu neškodnom prostredí Na pripojenorn výkrese obr. 1 v náryse a obr. 2 v pôd-oryse je znázornený príklad stola pre Zostavovanie a zváranie...

Zařízení pro nastavení vzájemné polohy dvou materiálů při jejich spojování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270769

Dátum: 12.07.1990

Autor: Zýka Karel

MPK: B23K 37/04

Značky: nastavení, zařízení, vzájemné, materiálů, polohy, spojování, jejich

Text:

...Výhodou je rovněž jednoduchost konstrukčnlho provedení řeäení podle vynálezu a nižší energetickou náročností a menšími požadavky na údržbu.Příklad konkrétního provedení zařízení podle vynáiezu je znázornčn na výkresoch. kde obr. 1 znázorňuje zařízení v nárysu a obr. 2 znázorňuje zaHzení v půdorysu.Zařízení se skládá z rámu g. v nimž je upevnčno vodicí lože g. na kterém je uiožen pracovní vozík z s přĺtlačnými čslistmi 9 a podávací...

Stehovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 270517

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kalafus Pavol, Ňachaj Eugen, Ceľuch Ján

MPK: B23K 37/04

Značky: stehovacie, zariadenie

Text:

...zariadenia pozostáva zo stehovaoej jednotky 1 opatrenaj dorazoa jj. v ktorou je ustsvený dielee zvarenoe g prostredniotvoa úpinky 13 upevnenej na priečniku łg. na ktorý je opevnený zvaraoi horek g. Prieönik gg je spojený s piestnioou 35 pohonoveho valca gg. Druhý dieleo zvarenoe 3 je ustevený na l 3 žku gg upevnenoa na doska 32 spojanej s piestnioou Ag valca gg uloženeho na raae 3, prides pieetnioa valca łg je spojene epojkou 35 a...

Svařovací zařízení s hradítkem pro plynulé udržování tavidla na stěně

Načítavanie...

Číslo patentu: 269186

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ružarovský Karel, Krmíček Jiří, Klabouch Rudolf, Robenhaupt Jaroslav

MPK: B23K 37/04

Značky: stěně, tavidla, hradítkem, svařovací, udržování, plynule, zařízení

Text:

...je poauvně upevněnohraâítko. Toto hradítko seatává z pravítka a íržáku se spirálovýml pružinami, přičemž pravítko Ja poauvně apojeno šrouby v drážkách s iržákem, ktorý Je dalším šroubem spojen a objímkou.Výhodou zařízení podle vunálezu je to, že takto lze avařovat horizontálně i tagonálně na vertikální atěně. zarízení umožňuje automotinaci svařování.Ka připojených výkresoch Je zobrasena sestava zařízení podle vynálezu, kde na obr. Je chěma...

Stavebnicová šablona pro výrobu svařovaných sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267636

Dátum: 12.02.1990

Autor: Cihlář Antonín

MPK: B23K 37/04

Značky: stavebnicová, šablóna, sítí, svařovaných, výrobu

Text:

...nosniků á spodnich dorszů pro různý sortiment výroby, ktoré se budou liší vzájemnou rozteči spodnich dorazů z. Při změně sortimentu výroby se Jovi výměna celého nosniku 6 spodrdoh dorazů Jako rychlejší a. operativnějši než nastavovárxi ,jednotlivýchK hozmí. části šikmých nosníků 1 je připoden otočný segment 8 rĺesouoi pevná vodítka 2 a stavitelné vodítka 10 přičných prutů vytvořená za dvou rovnoběžných profilu kulatiny s vytvořeným...

Zařízení pro řezání, svařování nebo navařování válcovitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266379

Dátum: 13.12.1989

Autori: Merkin Valentin, Ostilovskij Oleg

MPK: B23K 37/04

Značky: řezání, výrobků, zařízení, navařování, válcovitých, svařování

Text:

...FWIISCVTN ółlč|ľl.llllľ.l|iĺlil ĽJIWIWIIHWMŘ/ FFIĚJJIMKMoMIMKJLY ľUlčl°IMlĺJTIĺĺ(ĺJł-|ľ.IM VI ľFhYóClů ĺšIůKMľćlI ľiľĺlvllllĺĺlłľřlyrm Mno Ěä Na HaxMMacT naamT Na nuwar Bü. KTmpuň noaapawMuaeTcM Ha ocM 29 M GBUMM HPDTMBÚUGCÚM 31 HpM 9 TDH 3 neKTpúnuMraTenn 17 ĺ 0 MP.1) awxnnwamvun. 16 c ponMKoM 21.nnmnmmumnmnn HU nnnHMnaaT MHcTpyMäňT ayra Facmef. Tyóa nonnaTam Hmua-umrunuuaň ..1 « 3 | vm yu.|vu.r 4 lt.) M LL v 1 LMKJI HIZIDEIHIIFIWłłEÍľWI....

Polohovacie zariadenie pre zváranie U-rúrok výmeníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265550

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23K 37/04

Značky: polohovacie, zváranie, u-rúrok, výmeníkov, zariadenie, tepla

Text:

...polohu zhora, nie je technicky nutné pulzačné zváranie, pričom je možné používat do koreňa hydraulicko-pneumatickú chladenú podložku. Z uvedeného dôvodu je príprava na zváranie a samotné zváranie časove menej náročné voči orbitálnemu automatové mu zváraniu.Polohovacie zariadenie pre zváranie U-rúrok výnennikov tepla podľa vynálezu je schematicky znázornená v jednom z možných konštrukčných prevedení, kde na obr. 1 je celkový bočný pohlad...

Kladkové polohovadlo so samonastavitelnými kladkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265546

Dátum: 13.10.1989

Autor: Paldan František

MPK: B23K 37/04

Značky: kladkové, samonastavitelnými, polohovadlo, kladkami

Text:

...pohonu polohovadla podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že závitovkové koleso a závitkovka sú umiestnené medzi bočnicami.Takéto riešenie spája výhody samonastaviteľnej sústavy kladiek s požiadavkou minimalizácie stavebnej šírky polohovadiel.Na obr. 1 je schematicky znázornená polohovadlo so samonastaviteľnou sústavou kladiek a na obr. 2 je znázornený rez A-A prikladu riešenia podľa vynálezu.V ráme l polohovadla je otočne uložený...

Kladkové polohovadlo so samonastavitelnými kladkami a s korekciou polohy kladiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265545

Dátum: 13.10.1989

Autor: Paldan František

MPK: B23K 37/04

Značky: kladiek, kladkové, polohovadlo, polohy, korekciou, kladkami, samonastavitelnými

Text:

...uložené otočneTakýmto riešením sa dosiahne to, že natáčaním hnaných hriadeľov sa podľa ich vzájomného natočenia priestorovo meni poloha osi bremena V rozsahu závislom na veľkosti excentricity hnaných hriadeľov. Takouto konštrukciou kladkových polohovadiel sa spájajú výhody samonasüwiteľnej sústavy kladiek s prednostami polohovadiel, ktoré majú možnost korekcie polohy osi bremena,čím sa zvýši produktivita a bezpečnost najmä prípravných prác.Na...

Upínač plochého dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: 264979

Dátum: 12.09.1989

Autor: Marek Jozef

MPK: B23K 37/04

Značky: upínač, plochého, dielca

Text:

...prevodovým prvkom § zdvihu, ktorý má podobu kameňa s dvomi, voči osi valca g symetricky usporiadanýmí okrajovými drážkami 1. Do nich sú vložené vnútorné konce § chápadiel g,takisto symetricky usporiadaných voči osi valca l a výkyvne uložených pomocou čapov lg,na výstupkoch ll priečnika lg. Výstupky ll sú umiestnené v okrajových častiach ll priečnika ll. V týchto okrajových častiach ll sú k priečniku lg zároveň upevnené aj prvé,...

Mobilní polohovadlo, zejména pro obloukové svařování pláště a čel nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264068

Dátum: 12.05.1989

Autori: Štefl Milan, Pour Břetislav, Toman Otakar

MPK: B23K 37/04

Značky: obloukové, pláště, zejména, mobilní, nádoby, svařování, polohovadlo

Text:

...jednou tlakovzdušnou hadici a jed h- 3 264 C 68 ním viccžžiovým kabclem, protože všechny pneumatické rozvááäče mohou být umístěny na rámu polohovadla. Třetim přívodem může případně být jednežilový kabel, který zabezpečuje spojení svao řovaciho polohovadla s jedním pőtemjsvařovacích zdrojů. Další podstatnou výhodou je možnost dálkového ručniho, nebo automatického ovtédàni 2 řídící jednotky.Mobilní potohcvadto, zejména prs obtoukové...

Pružná mezerová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263141

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bělohubý Vladimír

MPK: B23K 37/04

Značky: mezerová, vložka, pružná

Text:

...vyjmutí vložky ze sverové mezery. Použití pružné mezerové vložky podle vynňlezu podstatnš snižuje pracnoat vytvoření zémkové plochy a současně zajišťuje podmínky pro oelistvé spojení konce obvodového sveru s jeho začátkem.ľříklad konstrukčního uspořádání pružné mezerové vložky podle vynálezu je znizorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje příčný řez a obr. 2 nárys pružné mezerové vložky, obr. 3 znázorňuje zámkovou partii...

Polohovadlo pro dva pracovní stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262116

Dátum: 10.02.1989

Autori: Holec Jiří, Kopecký Pavel, Kaláček Jiří, Pavlík Dušan

MPK: B23K 37/04

Značky: pracovní, stoly, polohovadlo

Text:

...sestava ze dvou stojanů 1,které jsou vytvoreny z podstavce 2, na némž jsou upevněny dvě stojiny 3 s pevným ramenem 4. Na obou koncích pevných ramen 4 jsou uložený hydraulické ovládací válce 5 s aretačními čepy 6 a v ose čepy 7,na nichž jsou uložena výkyvná ramena 8 spojene v ose nozpěrným hřídelem 9 s ochranným štitem 1 D. Na koncích výkyvných ramen 8 jsou na čepech 11 uložený otočné příruby 12, 13, vždy dvě souose proti sobě....

Polohovací a upevňovací prípravok preplátovaných a tupých spojov telies pevnostnej skúšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261845

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bilský Milan, Ruža Viliam

MPK: B23K 3/00, B23K 37/04

Značky: prípravok, skúšky, polohovací, pevnostnej, telies, tupých, spojov, upevňovací, preplátovaných

Text:

...natupo. Výsledky skúšok sú presnejšie, pričom odstránením voľných tolerancií kvantitativnych aj kvalitatívnych parametrov spájkovaného spoja dosiahli sa podmienky vyššieho a účinnejšieho využitia prídavných materiálov,ale aj tepla. jednoduchá a nenáročná obsluha prípravku vedie k zmenšeniu časových nárokov na zostavenie dielov pred spájkovanini.Na výkrese na obr. 1 je polohovací a upevňovaci prijaravok, ktorý pozostáva zo základovej dosky 1,...

Upínací zařízení otočné části polohovadla robotizovaného pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 261705

Dátum: 10.02.1989

Autori: Holec Jiří, Hoffmann Petr

MPK: B23K 37/04, B23Q 16/00

Značky: polohovadla, upínací, pracoviště, otočné, robotizovaného, zařízení, částí

Text:

...osová uložení, to je Jak na kulovém, tak na středícím čepu umožňují osový, výkyvný i otočný pohyb a unášecí element zajištuje fixaci technologického přípravku a přenos kroutícího momentu při otáčení nosné částiíje zaručene pružné uložení technologického přípravku v otočné části polohovedla tak, že všechny technologické i výrobní nepřesnosti a deformace nezatěžují mechanizmus polohovadla přídavnymi paeivními odpory,nezvyšují potřebu...

Zařízení pro tavné svařování, zejména dna a bočnic ocelových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 261647

Dátum: 10.02.1989

Autori: Míča Pavel, Bělovský Jan, Toman Otakar

MPK: B23K 37/04

Značky: svařování, nádob, oceľových, tavné, zařízení, bočníc, zejména

Text:

...prípravku 5. Na rámu 17 syarovacího prípravku 5 jsou suvvně umístěny nejméně čtyři zveŕdací vzpěry 11, které mají v traunsportní p 0 loze svarovaciho prípravku 5 svlslou osu.gzťarízení pro tavné svarová-ní má dvě transportní a dvě pracovní polohy.První trarnsportní poloha je na obr. 5. V této poloze jsou, pístnice dopravníkových ~silových~välců t zasuunuté. Na svarovací přípravek 5 je z .neznázorněného prísunového...

Polohovadlo pro upínání svařovaných dílů, zejména dna a bočnic ocelových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 261646

Dátum: 10.02.1989

Autori: Míča Pavel, Toman Otakar

MPK: B23K 37/04

Značky: upínání, dílů, svařovaných, oceľových, bočníc, polohovadlo, nádob, zejména

Text:

...23, .které mají v transportní poloze polohovadla 32 svislé osy otáčení. Na neznázorněném rámu je kyvně umístěn levý přítlaäník 25 a pravý přítlačník 26.Polohovadluo pro upínání svařovalných dílů, zejména dna a bočnic ocelových nádob má dvě tnansportní a dvě pracovní polohy.První transportní poloha je v půdoryse .na obr. 1. Na polohovadlo 32 je z neznázorněného přísunoveho dopravníku přesuníito dno 23 nádoby, které se dále pohybuje...

Polohovadlo, zejména pro robotizovaná svařovací pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 261374

Dátum: 10.02.1989

Autori: Holec Jiří, Hašek Antonín

MPK: B23K 37/04, B23Q 16/00

Značky: svařovací, polohovadlo, pracoviště, zejména, robotizovaná

Text:

...ho provedení polohovadla podle vynálezu, kde na obr. Íuje po lohovadlo e transportním rámom a základovým tělesem znázorně sh 261374no v nárysu při současném schematiokém zakreslení ramenePolohovadlo, zejména pro robotizovaná svařovací pracovištěkobsahuje .transportní rám svařovacích přípravků otočný kolem svislé osý o 1800 mezi přípravnou a pracovní polohou a.dále obsahuje zvedací a polohovací desku s indexovací jednot kou a...

Polohovadlo, zejména pro přivařování přírub k trubkám

Načítavanie...

Číslo patentu: 258761

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kostka Jaroslav, Kunrt Jaromír

MPK: B23K 37/04

Značky: zejména, přivařování, polohovadlo, trubkám, přírub

Text:

...l jsou na obou koncích rámu l uloženy dvě dvojice kladek. V každé dvojici těchto kladek je jedna hnací kladka §, která je po obvodě pro zvýšení koeficientu tření opatřenapříčnými drážkami nebo jemným ozubením. Na rámu Ä jsou dole umíetěny na obou koncích pevné dávkovací narážky 1, které jsou ze strany hydraulického válce 3 na svém podélném profilu opatřeny náběhem g a podávacím skluzem.g.Pod dvojicí kladek uje uložena na rámu l měrná kladka...

Zařízení pro regulaci osového posunu otáčejícího se válcového tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 244388

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koudelka Vojtich, Fiedler Vlastimil

MPK: B23K 37/04

Značky: osového, zařízení, posunu, válcového, tělesa, otáčejícího, regulaci

Text:

...vynálezu, jehož. podstatou je příčné přestavění rámu s volnými kladkami dle čid la regulace osového posunu, které se bezsilově dotýká čela válcového tělesa, případně bodu v ose tohoto tělesa.Řešením zařízení podle vynálezu se dosáhne regulace osového posunu v rozsahu vyhovujícím prováděné technologické operace, například při svařování obvodového svaru, i při větších tvarových odchylkáçh. Bude odstraněno silové zabránění posunu...