B23K 37/00

Zariadenie na spájanie supravodivých pások

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7542

Dátum: 05.09.2016

Autori: Drienovský Marián, Michalcová Eva

MPK: B23K 31/02, B23K 37/00, B23K 1/008...

Značky: supravodivých, zariadenie, pások, spájanie

Text:

...pások(plná čiara) a vypočítaná rýchlosť ohrevu (trhaná čiara). Vodorovná bodkovaná čiara predstavuje hranicu medzi mhým a tekutým stavom spájky. Údaj 43 s predstavuje čas, počas ktorého bola spájka v tekutom stave. Pri ochladzování sa dosiahla rýchlosť -160 °C/s, čo je porovnateľné s rýchlosťami chladnutia pri spájkovaní elektroniky v priemysle. Na obrázku 2 je znázornený technický nálcres zariadenia na spájanie supravodivých pások.Rozumie sa,...

Forma na výrobu skúšobného spájkovaného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 288180

Dátum: 21.03.2014

Autori: Koleňák Roman, Martinkovič Maroš

MPK: B23K 31/12, B23K 37/00

Značky: výrobu, spájkovaného, skúšobného, spoja, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na výrobu skúšobného spájkovaného spoja obsahuje formu (2) s hrúbkou, ktorá sa rovná minimálne polovici priemeru kruhového otvoru v jej strede a je z nezmáčavého materiálu pre danú spájku na spájkový materiál (1), pričom forma (2) a spájkový materiál (1) sú spojené sponou (3).

Spôsob zviditeľnenia zváracieho procesu a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5584

Dátum: 07.10.2010

Autori: Belica Ján, Beran Milan

MPK: B23K 9/095, B23K 37/00

Značky: realizáciu, procesu, zviditeľnenia, zariadenie, zváracieho, spôsob

Text:

...krokovPríprava vzorky 42 a vloženie vzorky upevnenej na otočnom hriadeli 4 do skrinky 1 zariadenia na zviditeľňovanie zváracieho procesu, zapnutie zdroja zváracieho prúdu pre vytvorenie elektrického oblúka, pripnutie svorky na elektródy, vloženie elektródy El do otvoru držiaka 1.4 elektródy a naštartovanie oblúka, zaostrenie optickej sústavy umiestnenej v optickej časti 3, zapnutie ventilátora 2 a začatie zváracieho procesu realizovanćho...

Poloautomatizovaná linka na výrobu zváraných konštrukčných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5533

Dátum: 07.10.2010

Autori: Fodrek Peter, Guspan Jozef, Kolenič František

MPK: B23K 9/12, B23K 37/00

Značky: konštrukčných, výrobu, poloautomatizovaná, prvkov, linka, zváraných

Text:

...boli zostehované na predchádzajúcich zariadeniach, ale je možné aj jeho nasadenie v sólo verzii ako automatizovaný systém pre zhotovenie konečných priebežných alebo prerušovaných kútových zvarov pri polohe dielca na stojato alebo na ležato. Pri polohe na stojato sa využíva technológia súbežného zvárania štyrmi horákrni, ktorá prináša efekt minimálnej deformácie konečného dielca. V procese zváraný dielec, naložený na stojanoch podsystému...

Zariadenie a spôsob na zváranie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12288

Dátum: 09.07.2008

Autori: Rebhan Dieter, Miklos Ernst, Matz Christoph

MPK: B23K 5/213, B23K 26/42, B23K 37/00...

Značky: zváranie, spôsob, zariadenie, obrobkov

Text:

...poloha zariadenia vzhľadom na zváracie zariadenie. Pritom je navrhované umiestniť zariadenie cca 60 až 90 mm za zariadením na zváranie. Týmto zariadením majú byť účinne minimalizované prieťahy po procese zvárania. Zariadeniemá byť vhodné pre každú ľubovoľnú techniku zvárania.Cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob a zariadenie, ktorými je možné odstrániť zvyšky prostriedkov na ťahanie na povrchu obrobku bez toho, aby musel byť čistený celý...

Vynálezy kategórie «B23K 37/00» v ZSSR.

Zariadenie pre uskutočňovanie spôsobu spojovania, oddeľovania alebo povrchového spracovania, obzvlášť spôsobu zvarovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5869

Dátum: 03.02.2005

Autor: Karakas Erdogan

MPK: B23K 37/00

Značky: povrchového, oddeľovania, uskutočňovanie, zvarovania, spojovania, zariadenie, spôsobu, spracovania, obzvlášť

Text:

...u ktorého sú teda pracovné výsledky pri uskutoňovaní spôsobu spojovania, oddeľovania alebozvarovania zvýšená kvalita vytvoreného zvarového spoja, a ktoré je možné jednoducho a pohodlne obsluhovať. Tento úkol je vyriešený náukou, uvedenou v nároku l.Základná myšlienka náuky podľa vynálezu spočíva príkladnea obzvlášť V súvislosti so zvarovacím zariadením v tom, snímat polohu zvarovacej hlavy a/alebo zmeny polohy zvarovacej hlavy...

Nadstavce na zváranie výfukov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3080

Dátum: 03.12.2001

Autor: Varga Emil

MPK: B23K 37/00

Značky: výfukov, nadstavce, zváranie

Text:

...použitia excentra snaklonenou guľou 2 alebo puzdrom lg ak sa použije presný nástavec sguľovým čapom. Medzi takto nasunuté nástavce a rotačný stály nevymeniteľný nástavec QQ na zváracom stroji sa vloží zváraný výfuk. Spustením zdroja l 0 rotácie zabezpečí excenter vodorovné otáčanie výfuku, čím sa zabezpečí zhotovenie zvaru na jeden raz.V pripade presného nástavca so suchým guľovým čapom Q sa tento nasunie puzdrom l§ na hriadeľ E. Na...

Řezný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 273187

Dátum: 12.03.1991

Autor: Bircumshaw Peter

MPK: B23K 37/00, B26D 3/11

Značky: nástroj, řezný

Protideformační deska kruhového otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266803

Dátum: 12.01.1990

Autori: Malík Tomáš, Pavelek Rostislav, Drössler Ervín

MPK: B23K 37/00

Značky: otvorů, protideformační, kruhového, deska

Text:

...až 0,999 průměru Q otvoru tělesa l. Napríklad pro průměr Q 500 mm je dvojnásobek délky hlavní poloosy gg 501,5 mm a dvojnásohek délky vedlejší poloosy Qł 498,5 mm. Obvod protideformační desky A je opatřen nákružkem.Do většího otvoru kulové části tělesa l se po přivaření hrdla tělesa l k menšímu otvoru kulové části tělesa l vloží protideformační deska A tak, aby dosedla svým nákružkem na čelo tělesa l. Nato se na hrdlo tělesa l uloží...

Stroj na současné oboustranné sváření žeber

Načítavanie...

Číslo patentu: 266220

Dátum: 13.12.1989

Autori: Alexandrov Veličko, Dimitrov Dimitr, Konstantinov Marin

MPK: B23K 37/00

Značky: oboustranné, sváření, žeber, současné, stroj

Text:

...Hanpannnmmux nneq Z 2.nbuKpenneHm Henonsumao napannenu 25 nnx ropusonTanbnoro H aepruxansuoro owxnonenun caapouuux ropenox 26. Ha nnocxocru Hecymero nneqa 16, co cropoum H-oöpasuoň pamu 17, saxpenneua cwoňxa 27 c.ocnm 28, Henonaumno coennueunóä c Heň, Ha KoTopoü ycrauoanenu Ha nonmnnuuxaxvnne csapoúuue KacceTu.29. Hepen CTOŘKOŘ 27 MOHTHp 0 BaH 0 ycrpoücrao nnx nqaquĺ npoaonoxn 30. Ha H-oöpaanoň paMe 17 MÓHTHp 0 BaH HYHBT ynpaBneHHx.31. B...

Zariadenie na reguláciu rýchlosti posuvu horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264819

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollár Ladislav

MPK: B23K 37/00

Značky: rychlostí, horáka, zariadenie, reguláciu, posuvu

Text:

...motor. Hriadeľ prídavnej závitovkovej prevodovky, na ktorý je pripojený jednosmerný motor má na opačnom konci pripojený tachogenerátor.Výhody zariadenia podľa vynálezu sú v tom, že umožňuje posuv horáka pri naváraní priamočiarom, v skrutkovici ako i rýchloposuv horáka.Príklad prevedenia zariadenia na reguláciu rýchlosti posuvu je znázornený schématickýHlavná prevodovka l je výstupným hriadeľom lg pripojená cez guličkovú spojku Q a...

Zařízení pro tavné svařování, zejména tenkých den ocelových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 263288

Dátum: 11.04.1989

Autori: Havlík Josef, Toman Otakar, Bělovský Jan

MPK: B23K 37/00

Značky: oceľových, zařízení, zejména, tavné, tenkých, svařování, nádob

Text:

...uvnitř rámu g a je vybaven hnanou válečkovou dráhou ll a opěrnými kladkami á volně otočnými na čepech E, přičemž rám g je vybaven držáky g přítlačníků Q, g a ve své horní části dvěma nosníky 1, rovnoběžnými s podélnou osou svařovacího přípravku l, přičemž na jednom z nich je připevněna pojezdová dráha 1 svažovacího automatu ll a na ní je umístěn svařovací automat ll. Upínací lišta 2 je s výhodou měděná a výsuvná v rozsahu asi 2 až 5 mm...

Upínací lišta, zejména pro dlouhé svary tenkých plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263287

Dátum: 11.04.1989

Autori: Havlík Josef, Toman Otakar

MPK: B23K 37/00

Značky: tenkých, dlouhé, lišta, plechů, upínací, zejména, svary

Text:

...válce gg, připevněny pomocí základovýoh šroubů gg dvě dvojice pravých vedení łg a levých vedení lg, přičemžna základovém pásu lg je mezi vedeními 33 a 33 uložena V podélném směru posuvně pásnicegg. K pásnici Q jsou připevněny pomocí dolních šroubů 3 nejméně dvě spodní kostky ll,vybavené hřídelkou lg, kolmou na směr posuvu pásnioe gg a opatřenou na každém svém konci vnějším ložiskem lg a vnitřním ložískem łâ. vnější ložiska li zapadají do...

Zařízení pro současné svařování dvou čel a pláště nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262742

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bělovský Jan, Toman Otakar, Uttendorfský Jiří

MPK: B23K 37/00

Značky: nádoby, zařízení, současné, svařování, pláště

Text:

...automaty 1 jsou uložený na dvou navzájea rovnobežných, vodorovných pojezdových drahàch 1, ktere jsou na svých koncích spojený se dvěma podelnýaí nosníky 5, ktere jsou na svých koncích spojený se dvěaa příčnýai nocníky 5 tak, že podelné nosníky Q tvoří s příčnýaí nosníky 5 v půdorysu rán ve tvaru obdelníka, který je v rozích podepřen čtyrlí sloupy Q stojícíuí zpravídla na podlaze li. Svařovací automat 1 bývá vybaven zařízení pro pojíždění...

Zařízení pro otáčení, zejména profilových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262281

Dátum: 14.03.1989

Autor: Toman Otakar

MPK: B23K 37/00

Značky: otáčení, profilových, tyčí, zařízení, zejména

Text:

...čepu.Zařízení pro otáčení, zejména profilových tyčí, podle vynálezu je zavěšeno na závěsném ústrojí É, které může sestávat např. ze dvou svislých, motoricky posuvných sloupků, kloubově spojených s vodorovným nosníkem l. K vodorovnému nosníku l jsou na obou koncích připojeny dvě svislé tyče g a na jejich spodních koncích jsou uloženy posuvné a otočné čepy 1, které jsou navzájem souosé. Na vnitřních koncích obou posuvných a otočných čepů Q...

Zvedací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262280

Dátum: 14.03.1989

Autor: Toman Otakar

MPK: B23K 37/00

Značky: zvedací, zařízení

Text:

...dolů žádná čidla.Zvedací zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených obrázcích. Na obr. 1 je nárys zařízení, na obr. 2 je půdorys zařízení, na obr. 3 je bokorys zařízení a na obr. 4 je řez rovinou A-A, vyznačenou V obrázku 1.Zvedací zařízení podle vynálezu sestává z rámu lg, dvou sloupků 3 5 hřebenem, jejichž svislá vedení jsou vytvořena v rámu lg, dvou pastorků ll zabírajících s hřebeny sloupku A a z pohonu §, který je...

Zařízení pro upínání svarových hran plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262279

Dátum: 14.03.1989

Autor: Toman Otakar

MPK: B23K 37/00

Značky: upínání, plechů, svárových, zařízení

Text:

...nároč nost.Zařízení pro upínání svarových hran plechů podle vynálezu je schematicky znázorněnona přiložených obrázcích, kde na obr. 1 je pohled ve směru svarových hran, na obr. 2 je bokorys,u kterého pro lepší názornost není nakreslen jeden ze dvou rámu a na obr. 3 je ve zvětšeném měřítku znázorněno upevnění upínací lišty k rámu.zařízení pro upínání svarových hran plechů podle vynálezu je v podstatě provedeno tak,že na každém suvně nebo...

Přípravek k lícování plechů při svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261494

Dátum: 10.02.1989

Autor: Novák Jaroslav

MPK: B23K 37/00

Značky: svařování, plechů, přípravek, lícování

Text:

...podstata spočívá v tom,že tyto čelisti jsou válcovitého tvaru, otočně uložené a vzájemně spojené plochým táhlem, procházejícím mezerou mezi plechy, nutnou k provaření kořene svaru.Přípravkem dle vynálezu lze lícovat plechy s nejvyšší přesností, což je způsobeno dokonalým sevřením svařovanýoh dílů V těsné blízkosti prováděného stehu. Síla mezi čelistmi je přenášena nejkratší vzdálenosti, což dovoluje minimalizovat rozměry přípravku až do...

Nožová hlava pre mechanické čistenie zváracích hubíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 259567

Dátum: 17.10.1988

Autor: Krnáč Michal

MPK: B23K 37/00

Značky: hlava, čistenie, zváracích, hubíc, mechanické, nožová

Text:

...v ktorom sú upevnené Výkyvné nožíky, výkyvne uchytené na čapoch a zaistené skrutkou. Teleso nožovej hlavy je wopatrené zaistovacím čapom pre upevnenie na pohonnej jednotke.Hlavné výhody nožovej hlavy pre mechanické čistenie zváracích hubíc pomocou výkyvných nožíkov spočívajú v tom, že tieto výkyvné nožíky sa prispôsobujú tvaru zvá 4racích hubíc .a do určitej miery sú schopné korigovat nepresnosti polohovanie zväracích hubíc, voči nástroja...

Zariadenie na vytváranie kruhových oblúkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257377

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kašpar Peter

MPK: B23K 37/00

Značky: vytváranie, kruhových, zariadenie, oblúkov

Text:

...články sú medzi sebou pospájané klbovými čapmi, pričom priečky sú v rovnakej vzájomnej vzdialenosti upevnené o pružný pás a viacnásobný kĺbový paralelogram je v miestach kríženia jednotlivých článkov otočne uchytený na čapoch priečok.Výhoda vynalezu spočíva v tom, že zariadenie opísané vo vynáleze umožňuje vytvoriť veľmi presný a pravidelný kruhový oblúk od najmenšieho po-lomera daného vlast 4nosťami použitého materiálu až po polomer rovnajüci...

Zařízení k odsávání škodlivin, zejména při plazmovém dělení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255600

Dátum: 15.03.1988

Autor: Langoš Michal

MPK: B23K 37/00

Značky: materiálů, plazmovém, škodlivin, odsávání, zařízení, zejména, dělení

Text:

...prostoru a vstupním hrdlem ventilátoru je umístěna spojka, například z asbestové tkaniny, spojená se vstupním hrdlem ventilátoru a odsávacím hrdlem odgávacího prostoru objímkami.Podstatou vynálezu je také, že vana je ve své spodní části opatřena vypouštěcím hrdlom e zátkou a že dno vany je opatřeno výztuhami.Konečně je podstatou vynálezu, že obvodové stěny odsávacího prostoru jsou vyztuženy stojinami.Vyšší účinek vynálezu se projevuje...

Zariadenie na krokový posuv pozdlžných odstřižkov tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255377

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žiška Jaroslav, Jablonský Stanislav

MPK: B23K 37/00

Značky: pozdĺžných, tyčí, odstrižkov, krokový, posuv, zariadenie

Text:

...stroja, kde k pozdĺžnym odstrižkom tyčí 1 sa mnohobodovým zváracím strojom postupne V určitom rozostupe privárajú priečne qdstrižky tyčí 2 a takto navzájom zvarené odstrižky tyčí 1, 2 tvoria výstužné siete, pozostáva z posuvného vozíka 3, pohyb ktorého obstaräva programovo riadený mechanizmus a o konzoly 4 posuvného vozíka 3 sú kIbovo pripravené dve klieštiny 5. jednotlivé klieština 5 pozostáva z dvoch plochých tyčí 6 medzi vonkajšie...

Kopírovací dotyk pre vedenie zváracieho horáka s priebežným odmeriavaním teploty zvarku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253916

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bukový Ivan

MPK: B23K 37/00

Značky: kopírovací, priebežným, dotyk, zvarku, vedenie, teploty, odmeriavaním, zváracieho, horáka

Text:

...signálu, najmä od intenzívneho vyžarovania samotného zváracieho procesu.Kopírovaci dotyk pre vedenie zváracieho horáka s priebežným odmeriavaním tepioty zvarku podľa vynálezu je znázornený na pripojených schématických obrázkoch. Na obr. 1 je znázornený kopirovací dotyk riešený ako nastaviteľná súčasť zváracieho horáka. Obr. 2 znázorňuje odmerievania teploty zvarku, pri ktorom je kopirovací dotyk riešený ako nastavitelná súčasť mechanizmu...

Upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: 246428

Dátum: 15.12.1987

Autor: Wildt Stanislav

MPK: B23K 37/00

Značky: čeľuste, upínacie

Text:

...nla ploche a nielen na hrane, -aIko to býva u rkĺbových čeľusti, a tým je zaistená menšia možnost poškodenia povrchu upínaneho predmetu.Vzhľadom na to, že voľná čeľust a utahovacla maticla sa pohybujú samostatne, nezávisl-e na sebe, je upínanie rýchle a jednoduché, nakoľko uťahovacia .matica nemusí pred sebou posú-vať prítlačnú dosku, v tomto prípade voľnú čeľust. Konštrukcia čeľustizaisťuje ľubovoľné rozovretie čeľusti, ktoré závisí len...

Bezpečnostný upínač technologického nástroja priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 245534

Dátum: 15.12.1987

Autor: Valtr Zdenik

MPK: B23K 37/00

Značky: bezpečnostný, technologického, upínač, robota, priemyselného, nástroja

Text:

...silami vyvo-laný dobeh mechanizmov do ich úplného zastavenia od signálu senzora.Výhodou riešenia podla vynálezu je jeho bezpečnostná funkcia pri pôsobení vonkajších sil v ľubovolnom smere s výnimkou sil pôsobiacich presne v rovine určenej upínaclmi bodmi základného dielu upínača,čo však je prípad, ktorý prakticky nenastane, pretože technologický nástroj sa do bezpečnostného upínača podla vynálezu fixuje vždy excentricky oproti tejto...

Zariadenie na opravu poškodeného potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 244954

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hanzlík Miroslav

MPK: B23K 37/00

Značky: poškodeného, zariadenie, opravu, potrubia

Text:

...nenáročné na obsluhu a úplne spoľahlivé. jednoduchá konštrukcia prístroja dovoľuje jeho výrobu v každej kovoobrábacej dielni. Po vyhľadaní poškodeného miesta na potrubí sa odstráni vonkajšia izolácia potrubia v miest budúceho privarenia skrutiek a kovovej platničky.Kovové platničky privarované k potrubiu sa pripravia z materiálu rovnakej kvality a protilu ako je opravované potrubie, čím sa dosiahne dokonalé dosadnutie a kvalita zvaru....

Pohyblivá zvarová podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252515

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zámečník Ján

MPK: B23K 37/00

Značky: pohyblivá, podložka, zvarová

Text:

...stroju, pričom horná hlavica je opatrenâ vstupom a výstupom chladiaceho systému, ktorý prechádza cez prietokový nosník a výmennú prítlačnú lištu.zavedením pohyblivej zvarovej podložky rozšíri sa oblasť použitia zvárania pod travivom tam, kde sa doposial této metóda neda 4la využívať, kde nebola možnosť formovania a podloženia koreňovej časti zvaru, napríklad v nosníkoch, nádobách, rúrach a pod.,ďalej kvalitatívne ovplyvňuje u metódy...

Zařízení na předepínání vodicí drážky svářecích automatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241831

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lipský Vladimír

MPK: B23K 37/00

Značky: zařízení, svářecích, vodiči, předepínání, drážky, automatu

Text:

...K nekottvené části je uchy-cen-o rameno -pro zachýcení reakce od ústrojí pro vyvození síly potřebné pro předąpětí vodicí dräžky. Rairneno je Lrchýceno k ukotveité -p-odpěře a mezi ústrojím pro vyvození síly potřebné pro předpětí vodicí drážky a ramenem je urnístěno kontrolní ústrojí pro kontrolu .předpětíVýhoda řešení podle vynátlezu sp-otíívá v tom, že se zvýši produktivita práce a zlkva 4,litní svařování plechů, a to nerezových i...

Zařízení na předepínání vodicí drážky svářecích automatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241808

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ružieka Vlastimil

MPK: B23K 37/00

Značky: vodiči, předepínání, automatu, zařízení, drážky, svářecích

Text:

...ramena pro zaohycenní reakce od ústrojí pur-o vyvozexní .sílyVýhoda řešení podle V.YI 1 á 11 eZu.S 4 p~ 0 Čí 4/á v. vtom, že ee zvýši produktivita (práce -a ekvaIljtní sIv-ařování nptletchů, e to nerezových í jlaných., tproutolže jiným způsobem by to nebylo.n 1 ~ 0 vž 1 né. Voldicí .dräžjka a zařízení .par-o předopětí ťvovří jeden konjsttrulkłčjní celeík, který sePřírkłlaxd pronvedení za-řízzení na -předepíná.ní uclrážlky podle vyrnálezu je...

Kopírovací nosič zváracích horákov pre robotizované zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251546

Dátum: 16.07.1987

Autor: Bukový Ivan

MPK: B23K 37/00

Značky: zváracích, zváranie, horákov, kopírovací, robotizované, nosič

Text:

...vnláičneho pretvárania sa a predíde sa tak mechanickému poškodeniu alebo trvalej deformácii »dielcov ako kopírovacieho nosiča,tak aj zváracieho horáka V ňom upevneného, čo značne zvyšuje pasívnu bezpečnost celého kompletu neseného zápästírn rpri-emysel-ného rob-ota.Podstata-ou výhodou aplikácie kopírova-cieh-o nosiča zváracích horákov podľa vynálezu je odstránenie potreby senzorov pre vedenie horáka po zvarovej hrane a ich plná náhrada...

Zariadenie na kontrolu tesnosti obvodového zvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251539

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23K 37/00

Značky: kontrolu, obvodového, zariadenie, těsnosti, zvaru

Text:

....do automatických výrobných liniek.Prílklad vyhotovenia zariadenia podla vynálezu je znázornený na výkrese, ĺkldB je zariadenie nakreslené v narysnom reze.Zariadenie na kontrolu tesnosti »ołbvoldového zvaru pozostáva z tlakovej .komory 1 s obvodolvým teusnením 2 a s ňou isüovsovo usporiadan-ej vyhodnocova-oej komory 3.Fialková komora 1 je vytvorená v prednom veku 4 pneumatiokěho multipliká-trora 5. Tl-aková komora 1 má valcový tvar a...

Čistiace zariadenie hubice zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238848

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ňachaj Eugen, Ceľuch Ján, Žabecký Ján

MPK: B23K 37/00

Značky: hubice, zváracieho, horáka, zariadenie, čistiace

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiace zariadenie hubice zváracieho horáka je určené na automatické čistenie hubice zváracieho horáka od rozstreku roztaveného kovu pri zváraní priemyselným robotom pod pevne ukotveným zváracím horákom. Čistiace zariadenie pozostáva z čistiaceho nástroja pevne spojeného s pastorkom, otočne uloženým v objímke upevnenej konzolou na držiaku pevne spojenom so sklopnou jednotkou zápästia priemyselného robota, pričom pastorok je svojím ozubením...

Zariadenie pre adaptívne vedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237824

Dátum: 15.03.1987

Autori: Grief Štefan, Grief Daniel

MPK: B23K 37/00

Značky: vedenie, zariadenie, adaptívne

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre adaptívne vedenie je určené najmä pre adaptívne vedenie horáka nad zvarovým spojom. Zariadenie pozostáva z feromagnetického E jadra a pred jeho krajnými pólmi sú pevne uložené v spoločnom telese senzora ďalšie dva senzory. Výstupné signály zo senzora cez vyhodnocovacie členy ovládajú reguláciu polohy v smere osi (X) aj v smere osi (Z). Vynález môže byť využitý okrem adaptívneho oblúkového zvárania aj v oblasti montáže, v...

Zařízení pro vizuální kontrolu nastavení šířky řezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248760

Dátum: 12.02.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: B23K 37/00

Značky: zařízení, řezu, nastavení, kontrolu, šířky, vizuální

Text:

...a provést řez druhý a obdobné i u všech dalších mezikruží. Přestavování hořáku je možno provádět odměřováním, což je pro obsluhu dosti náročné a není vyloučen výskyt chyb.Tyto nedostatky jsou odstrančny u zařízení pro vizuální kontrolu nastavení konstantní šířky řezu podle vynálezu tim, že k posuvnému vodítku suportu řezaciho stroje je upevněn trn š.kluznou zděří na styčné ploše opatřoná brzdicím prvkom, např. třecím kroužkem z pružné...

Zvárací a montážny zverák

Načítavanie...

Číslo patentu: 248572

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kopačka Milan

MPK: B23K 37/00

Značky: zverák, zvárací, montážny

Text:

...spojené ramenami g, a čeľusťami sú spojené konzolou jj pričom kĺby 2 ramena sa otáčajú v rovine kolmej na rovinu otáča» nia kĺbov § konzoly. To umožňuje zaujať ľubovoľná vzájomnú polohu čeľusti v priestore a z toho vyplývajúce ľubovoľné vzájomné umiestnenie upnutých predmetov. Otočné kĺby sa dajú natáčať okolo jednej osi a v ktorejkoľvek polohe sa dajú zafíxovať uťahovacou matioou Q, pričom sú riešené tak, aby po zafixovani zaručovali čo...

Výklopný zvárací prípravok na výstupkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248563

Dátum: 12.02.1987

Autor: Korbaš Ivan

MPK: B23K 37/00

Značky: výstupkové, zváranie, prípravok, zvárací, výklopný

Text:

...čím sú daná podmienky pre vyhotovenie bezohybnáho zvarn. Uhol aklepenie je možné nastaviť podľa potreby až do 90 ° od zvislej oni. Polohap prípravku vo zvislej aj vyklepenej polohe je naetaviteľná a dáae zaistiť. Vyklápanie prípravku je možná aj meohenizovať silou vým valcomoNa pripojenom obrázku 1 je znázornený náryo prípravku a ne obrázku 2 je znázornený jeho pôdorys.Výklopný zváraoí prípravok na výatupkovć zváranie dielcov väčšej...