B23K 35/26

Bezolovnatá spájkovacia zliatina, spoj a ich výrobná metóda a elektronický komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16047

Dátum: 02.09.2010

Autori: Yoshikawa Shunsaku, Watanabe Koji, Ishikawa Hiroki, Yamanaka Yoshie, Ishibashi Seiko, Ohnishi Tsukasa, Chiba Yutaka

MPK: B23K 1/08, B23K 35/00, B23K 1/20...

Značky: elektronický, spájkovacia, bezolovnatá, zliatina, výrobňa, metoda, komponent

Text:

...výskumov zameraných na vyriešenie vyššie opísaných problémov je, že vynálezcovia urobili tieto objavy a skompletizovali zverejnený vynález.i) Bezolovnatá spájkovacia zliatina s In ako hlavnou zložkou, do ktorej je pridané malé množstvo Sn alebo Bi jednotlivo alebo vkombinácii, vykazuje dobrú navlhavosť v čase spájkovania vďaka účinku Sn alebo Bi bez nepriaznivého vplyvu na charakteristickú ťažnosť In. Výsledkom je, že vyššie opísaná...

Bezolovnatá spájka obsahujúca indium pre elektronické okruhy vo vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14790

Dátum: 17.07.2008

Autori: Tamura Tomu, Kawamata Yuji, Ueshima Minoru, Sakamoto Masashi, Matsushita Kazuhiro

MPK: C22C 13/00, H05K 3/34, B23K 35/26...

Značky: indium, okruhy, elektronické, obsahujúca, spájka, vozidlách, bezolovnatá

Text:

...zariadenia pre domácnosti, alebo pri vykonaní 1 0000 opakovaní skúšky tepelného cyklu pri teplotách od -55 °C do 150 °C.0014 Odolnosť spájky na tepelné cykly nemožno vyhodnotiť z testov množstva vlastností, ako napríklad skúška pevnosti V ťahu a skúška tečenia alebo únavová skúška, ktorá sa v súčasnej dobe realizuje. Aby bolo možné posúdiť odolnosť spájkovaného spoja na tepelné cykly, je nevyhnutné vykonať skúšku tepelného cyklu na doske s...

Spôsob regulácie koncentrácie medi v spájkovacom ponornom kúpeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 286033

Dátum: 27.12.2007

Autori: Koshi Masuo, Nishimura Tetsuro, Todoroki Kenichirou

MPK: H05K 3/34, B23K 35/26, B23K 1/08...

Značky: regulácie, kúpeli, spôsob, ponornom, koncentrácie, spájkovacom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob regulácie koncentrácie medi v spájkovacom ponornom kúpeli obsahujúcom roztavenú spájku, ktorá ako nevyhnutný prvok obsahuje aspoň meď, počas stupňa ponorného spájkovania pri výrobe dosky s plošnými spojmi, ktorá má na svojom povrchu pripevnenú medenú fóliu, alebo pri výrobe súčiastky, ku ktorej sú pripojené medené vodiče. Uvedený spôsob zahŕňa stupeň vpravenia doplňovanej spájky neobsahujúcej vôbec žiadnu meď alebo obsahujúcej...

Bezolovnatá spájka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4845

Dátum: 26.08.2005

Autori: Chew Kaihwa, Kho Vincent Yue Sern

MPK: C22C 13/00, B23K 35/26

Značky: spájka, bezolovnatá

Text:

...využitie zdrojov, zvlášť keď je štandard výrobkov, užívajúcich známe bezolovnaté spájky, často nižší než hodnota dosiahnuteľná pri užitíbežných spájok obsahujúcich olovo.Dokument US 5,410,184 popisuje mikroelektronickú sústavu,obsahujúcu integrovaný obvod, ktorý je upevnený na substráte pomocou prepojenia čipov spájkovanín tvoreného bezolovnatou spájkou na báze cínu, ktorá obsahuje značné množstvo prímesí medi. Spájka je tvorená zliatinou...

Spôsob rafinácie a homogénnej distribúcie zložiek zliatin a odstránenia nežiaducich reakčných zložiek a trosiek, zvlášť z mäkkej spájky, pri výrobe jemne mletej práškovej spájky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6711

Dátum: 27.07.2005

Autori: Schulze Jürgen, Protsch Walter

MPK: B23K 35/02, B23K 35/26

Značky: nežiadúcich, práškovej, spájky, odstránenia, rafinácie, mäkkej, spôsob, výrobe, distribúcie, zliatin, trosiek, jemné, reakčných, homogénnej, zložiek, mletej, zvlášť

Text:

...ako sú oxidy a/alebo strusky, obsiahnutých v zliatinovej spájke.0010 Spôsob podľa vynálezu ďalej umožňuje rañnovat zložky zliatiny a v zliatine ich distribuovať rovnomerne a jemne dispergovať. Zložitú problematiku tohto javu je možné objasniť tým, že odlúčené guľôčky spájky samy o sebe vykazujú také rozmery, ktoré sú súrodéOddelením oxidových inklúzií lantanoidov alebo iných reaktívnych kovov a škodlivých trosiek vzniknutých v procese...

Bezolovnatá spájkovacia zliatina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16049

Dátum: 16.04.2004

Autori: Okada Hiroshi, Amagai Masazumi, Watanabe Masako, Murata Kensho, Souma Daisuke, Toyoda Yoshitaka, Roppongi Takahiro, Tashima Takeshi, Ohnishi Tsukasa, Ueshima Minoru

MPK: B23K 35/26

Značky: bezolovnatá, zliatina, spájkovacia

Text:

...podľa požiadaviek alebo nefunguje, dané zariadenie sa takmer nikdy neopravuje, ani sa nezvyšuje jeho výkonnosť, ale takmer vždy dochádza k jeho vyradeniu z prevádzky. Pri vyradení z prevádzky možno niektoré súčasti zariadenia znovu využiť alebo recyklovať. Často napríklad dochádza krekuperácií plastov v obaloch, kovov v rámoch a drahých kovov V elektronických súčiastkach. Dosku plošných spojov, na ktorej sú komponenty prispájkované,...

Kompozícia precipitačného tmelu a spôsob precipitácie tmelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 309

Dátum: 07.02.2003

Autori: Tanaka Hiroshi, Ikeda Kazuki

MPK: B23K 35/26, H05K 3/34

Značky: kompozícia, precipitačného, tmelů, spôsob, precipitácie

Text:

...solí by bola indukovaná relatívne nízka teplota, kde sa uskutočňuje hlavne tvorba kovového filmu a nie substitúcia, a preto je veľmi ťažké upraviť konečnú kompoziciu tmelovej zliatiny.0010 W 0-A-98/08362 popisuje kompoziciu na použitie pri výrobe kovových vrypov a iných kovových súčastí na obvodových doskách, drôtových doskách a podobne, ktorá obsahuje nasledovné zložky(C) polymér alebo monomér, ktorý je polymerizovateľný za vzniku...

Spajkovacia pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9276

Dátum: 04.12.2002

Autori: Takaura Kunihito, Yoshida Hisahiko, Hirata Masahiko, Taguchi Toshihiko, Nagashima Takashi

MPK: B23K 35/36, B23K 35/26, B23K 35/363...

Značky: pasta, spájkovacia

Text:

...alebo0007 Z takých bezolovnatých spájok sú zliatiny na báze Sn obsahujúce Ag, ako sú Sn-Ag zliatiny a Sn-Ag-Cu zliatiny(označované nižšie súhrnne ako spájky na báze Sn-Ag), výhodné V tom, že sa ľahko používajú, pretože majú dobrú zmáčateľnosť medzi bezolovnatými spájkami. Avšak bezolovnate spájky na báze Sn-Ag majú teplotu topenia okolo 220 °C, ktorá je približne o 30- 40 °C vyššia než je teplota topenia Sn-Pb eutektickej spájky,takže...

Spôsob výroby skrine obsluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282553

Dátum: 06.09.2002

Autori: Kroebl Nieto Rodolfo, Altes Balana Josep Ma

MPK: H05K 1/03, H05K 3/28, B23K 35/26...

Značky: spôsob, skříně, výroby, obsluhy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby skrine obsluhy a jej častí, pri ktorom sú najskôr zhotovené čapy, pripravené prívodné káble a polotovary dosiek s tlačenými obvodmi, pričom na dosky s tlačenými obvodmi sú prispájkované jednotlivé súčasti, potom sú dosky s tlačenými obvodmi podrobené operácii konečnej úpravy, v priebehu ktorej sú vybavené náterom, potom nasleduje kompletizácia skrine obsluhy. Operácia spájkovania dosiek s tlačenými obvodmi sa uskutočňuje...

Měkká pájka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249062

Dátum: 12.03.1987

Autori: Poláková Věra, Vurm Karel, Schober Pavel, Franěk Alexander, Kunický Zdeněk, Havlíček Jan, David Pavel

MPK: B23K 35/26, C22C 11/06

Značky: měkká, pájka

Text:

...pracovní teplotě a-na délce styku pájeného materiálu s roztavenou pájkou. Pokud se při pájení-používají tavidla obsahující zinek, přechází i tato nečistota do pájecí lázně. V případě, že obsah nečistot v pájecí lázni překročí únosnou hranici a není možno již tento obsah snížit jejich stažením 2 povrchu lázně a doplněním novou pájkou, je nutno celou lázeň vyměnít. Znehodnocení měkkých pájek nečistotami přináší tak značné ztráty jak ma...