B23K 31/02

Zariadenie na spájanie supravodivých pások

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7542

Dátum: 05.09.2016

Autori: Michalcová Eva, Drienovský Marián

MPK: B23K 1/008, B23K 37/00, B23K 31/02...

Značky: supravodivých, zariadenie, spájanie, pások

Text:

...pások(plná čiara) a vypočítaná rýchlosť ohrevu (trhaná čiara). Vodorovná bodkovaná čiara predstavuje hranicu medzi mhým a tekutým stavom spájky. Údaj 43 s predstavuje čas, počas ktorého bola spájka v tekutom stave. Pri ochladzování sa dosiahla rýchlosť -160 °C/s, čo je porovnateľné s rýchlosťami chladnutia pri spájkovaní elektroniky v priemysle. Na obrázku 2 je znázornený technický nálcres zariadenia na spájanie supravodivých pások.Rozumie sa,...

Zariadenie a spôsob kontinuálneho zvárania pásov a/alebo plechov pri použití dvoch voči sebe navzájom presadených zváracích hláv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17289

Dátum: 02.02.2011

Autor: Alber Gerhard

MPK: B23K 26/24, B23K 26/06, B21C 37/02...

Značky: voči, hláv, použití, kontinuálneho, zváracích, zariadenie, plechov, zvárania, pásov, presadených, spôsob, dvoch, navzájom

Text:

...aj tolerancií v plechu a v zváracom stroji, možné žiadne presné zapínanie poprípade vypinanie laserového lúča na začiatku a na konci plechu. To znamená, že vždyna začiatku a na konci procesu zvárania prechádza plný laserovývýkon popripade okolo zváraných plechov smerom dole. Protiľahlé usporiadanie dvoch zváracích bodov poprípade laserových zváracích hláv je teda u kontinuálne zvárajúceho zaridenia podľa spisu DE 37Ďalej je zo spisu EP O 211...

Zvarený guľový čap a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14390

Dátum: 08.05.2009

Autor: Bongartz Robert

MPK: B23K 31/02

Značky: guĺový, zvarený, spôsob, výroby

Text:

...je trvanlivost a zaťažitelnost zvarového švu výrazne zvýšená. Príjemný vedľajší účinok je výrazné zmenšenie hmotnosti zvareného guľového čapu.0012 Prostredníctvom usporiadania podľa vynálezu s dutým driekom sú napätia zo zvarového švu premiestñované do drieku, ktorý pritom môže pôsobiť ako pružina. Tým už nie je zvarený gulový čap podľa vynálezu pri striedavom ohybovom zaťažení zaťažený hlavne v oblasti zvarového švu, ale dochádza k...

Navařovací automat pro navařování čelních ploch nátrubků páskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257416

Dátum: 16.05.1988

Autori: Maděra Karel, Voznica Luděk, Žák Pavel

MPK: B23K 31/02

Značky: čelních, navařovací, ploch, nátrubků, automat, páskou, navařování

Text:

...členích plech nátrubků páskou, podle vynálezu, eestávsjíe- 2 oí z centrovací části uchyeené na přivařovaný nátrubek, na niž je otočně uložena rotační část, neaoucí navařovací hlavu s navařovaoí hubicí, jehož podstata spočívá v tom, že navařo vvaoí hlava včetně zásobníku navařovací pásky je uchycena napomocném rámu, otočně spojeném s rotační částí tak, že osa otáčení prochází osou navařovací trubiceçVýhodou nevařovacího automatu podle...

Zariadenie pre vymedzenie polohy pozdĺžneho odstrižku tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247039

Dátum: 15.01.1988

Autor: Markovie Mark Moisejevie

MPK: B23K 31/02

Značky: odstřižků, tyče, pozdĺžneho, polohy, vymedzenie, zariadenie

Text:

...dve vodorovné vybnania 3, do ktorých sú vsuvne umiestnené strediace čeľuste 4. MechanizmuSI-LS striedacich čeľustí 4 je o kĺb li čeľustiíá a pneumatický valec 7 pripevnený o navádàzaciu truibicu 1. Zadný koniec 8 navádzacej trubice 1 je opatrený stojinou .9,spodný koniec 10, ktorej je na jej prednej časti 11 pripevnený o ,rám 12 prostrednictvom vodorovného a kolmého na navádzacio trubicu 1 klbu 13 a na zadnej časti -14 stojiny 9 je...

Nátrubek k výstřednému umístění na tlakové nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 243232

Dátum: 15.11.1987

Autor: Štipánková Dana

MPK: B23K 31/02

Značky: umístění, výstřednému, tlakově, nátrubek, nádobě

Text:

...místě jniŕivaření nátrubku, přičemž osa výstředné příruby je totožné s osou tohoto válce.Výhodou nátrubku podle vynálezu je, že k jeho přivaření k tlakové nádobě je možno použít běžných svařovacích automatů, což vede ke snížení nákladů při svařování a dále k zvýšení jakosti svaru, čímž dochází k snížení zmetkovitostí anebo k podstatnémuomezení opravování vad, které je velice pracné a náročné na kvalitu.Na přiloženém výkresu je zlíázorííěno...