B23K 15/00

Polohovanie elektrónolúčového kanóna umiestneného zvonka vákuovej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6977

Dátum: 04.12.2014

Autori: Kolenič František, Fodrek Peter

MPK: B23K 15/00

Značky: polohovanie, vákuovej, umiestneného, zvonka, elektrónolúčového, komory, kanóna

Text:

...servopohony.Mechanická sústava polohovaním kanóna zvonku, zabezpečuje XY pohyby elektrónolúčového kanóna,čím sa dosiahne trajektória lúča po ploche kolmej na smer vyžarovania. Rozsah pohybov je daný veľkosťou otvoru v prírube vákuovej komory.Na obrázku č. l je znázomený princíp tesnenia spoja kanóna s komorou, na obrázku č. 2 sú schematicky znázomené komponenty zabezpečujúce pohyb tesniacej dosky s kanónom.Na aplikáciu nového riešenia je...

Chladič katódovej časti elektrónolúčového kanóna vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6976

Dátum: 04.12.2014

Autori: Fodrek Peter, Kolenič František

MPK: B23K 15/00

Značky: katódovej, elektrónolúčového, vakuu, částí, kanóna, chladič

Text:

...chladiaceho hada, v ktorom prúdi chladiace médium.Riešenie zabezpečuje chladenie olejovej náplne katódovej časti kanóna, keď je kanón umiestnený vnútri vákuovej komory. Hlavným komponentom chladiacej sústavy je chladiaci had, montovaný vnútri horného telesa kanóna. Had je napojený cez hadicové prepoje na chladiaci okruh umiestnený zvonku vákuovej komory. Vo veku homého telesa je vložená pružná tesniaca vložka, ktorá vytvára podmienky...

Sústava na optické sledovanie elektrónolúčových procesov vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6975

Dátum: 04.12.2014

Autori: Fodrek Peter, Kolenič František

MPK: B23K 15/00

Značky: procesov, optické, sledovanie, sústava, elektrónolúčových, vakuu

Text:

...preto je fóliový pás pred objektívom kamery presúvaný na pokyn obsluhy.Fóliový pás je prevíjaný vlastným mechanizmom medzi dvoma cievkami, pomocou servopohonu ťahom navíjacej cievky zo zásobnej cievky, ktorá je mechanicky dobrzďovaná z dôvodu zabezpečenia napnutia pásu. V prípade použitia dvoch kamier na sledovanie procesu, je mechanika prevíjania pásu pre každú kameru samostatná a obsluha pohonu prevíjania je riešená tak, aby bolo možné...

Elektrónolúčový kanón pre prácu vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6974

Dátum: 04.12.2014

Autori: Kolenič František, Fodrek Peter

MPK: B23K 15/00

Značky: kanón, elektrónolúčový, vakuu, prácu

Text:

...upevnenie pomocných podsystémov a VN kábla vytvárajú podmienky na použitie kanóna v polohe s horizontálnym alebo vertikálnym smerovaním lúča, s aplikáciou zmien jeho polohy vo vákuovej komore.Podstatou technického riešenia je také tvarové a vnútome usporiadanie telesa kanóna, že hlbokovákuovaný hlavný priestor, v ktorom je umiestnená anóda, je tesná a spoločne vákuovaná na hlboké vákuum vlastnou turbomolekulámou vývevou. Prepojenie...

Spôsob výroby tvárniteľného plechu odolného proti korózii s celoplošným povrstvením spojených, tepelne spracovaných, oceľových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7101

Dátum: 26.07.2007

Autori: Friedrich Karl Ernst, Baulig Harald, Link Andrea, Sauer Reiner, Oberhoffer Helmut, Kesselem Josef, Baumann Bernd

MPK: B23K 26/00, B23K 26/14, B23K 15/00...

Značky: spojených, oceľových, tepelně, povrstvením, plechov, odolného, korózii, tvárniteľného, plechů, spôsob, spracovaných, výroby, celoplošným, proti

Text:

...elektrolytického galvanického pokovovania zvarového spoj aobrázok 4 b znázornenie rezu zariadením z obrázka 4 a počas realizácie čistiaceho kroku na čistenie galvanicky pokovenćho zvarového spojaobrázok 4 c pohľad zhora na homú lištu na anódu zariadenia z obrázka 4 aobrázok 5 schematickć znázomenie zariadenia na automatizované regenerovanie nanášacieho zariadenia z obrázka 1 na nanesenie elektrolytu na zvarový spojobrázok 6 schematické...

Spôsob zvárania zostavených telies a použitie laserového zariadenia pre výrobu zostaveného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4074

Dátum: 22.09.2004

Autori: Bronnsack Peter, Hoffmann Peter

MPK: B23K 15/00, B23K 26/00

Značky: zostaveného, výrobu, tělesa, laserového, spôsob, zvárania, použitie, zariadenia, telies, zostavených

Text:

...pri zvarovaní vedie pri výrobe k tomu, že rozvádzacie prstence, ktoré sú vyrábané známym spôsobomlaserového zvarovania, nemôžu byť použité napríklad voblastiSú známe i skrine pre elektrické rozvodné zariadenie. Tieto skrine sú vytvorené z dosiek. Pri výrobe týchto skríň sa pre spojenie dosiek dnes používa laserové zvarovanie. Aby sa zabránilo tomu, že by do vnútrajšku skrine vnikali emisie zo zvarovania, uskutočňuje sa zvarový šev pod ostrým...

Spôsob prípravy na zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3453

Dátum: 03.12.2002

Autori: Veldsman Walter Mark, Gabzdyl Jacek Tadeusz

MPK: B23K 11/00, B23K 15/00, B23K 1/20...

Značky: zváranie, spôsob, přípravy

Text:

...Za tretie, akýkoľvek nános pevného oxiduuhličitého na povrchoch alebo v styčnej medzere veľmi rýchlo sublimuje a obvykle nevyžaduje akékoľvek spomalenie výroby. Na druhej strane bežné organické rozpúštadlá môžu zanechat zvyškové stopy, ktoré sa samotné budú chovat vo zvarovanom postupe ako prekurzor pre vodík. Za štvrté, spôsob podľa vynálezu je ľahké zautomatizovat a zaviest ho do výrobnej linky. Za piate, čo je zvlášť dôležité, lúč častíc...

Způsob čelního svařování přesných hranatých trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 270371

Dátum: 13.06.1990

Autori: Carbol Pavel, Silka Jiří

MPK: B23K 15/00

Značky: svařování, hranatých, přesných, způsob, čelního

Text:

...pžedehnutých žlabů v důsledku nepravidelného teplotního ovlivnění materiálu k deformacím příčného i podélného směru tak, že se někdy mění i původní tvar předehnutých hran a je znemožněno účelné spojování čel trub čelním svařováním.Dosavadní technologie je tedy velmi komplikovaná a nezajiěčuje dostatečnou přesnost konečného výrobku. Proto musí po svaření následovat rovnání nebo kalibrace, a to většinou s problematickým výsledkem. Dojde-li...

Zařízení na řízení agregátu pro svařování a navařování elektronovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266497

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kajdalov Anatolij, Tošev Christo, Dimov Stanislav, Bondarev Anatolij, Šeljagin Vladimir, Nazarenko Olek, Bojadžiev Rumen, Gančev Simenon, Mladenov Georgij, Paton Boris, Georgijev Čavdar, Pastušenko Jurij

MPK: B23K 15/00

Značky: agregátu, řízení, elektrónovým, navařování, zařízení, paprskem, svařování

Text:

...cnunerenbcrnymmü oroM, qro Bmöopxu cnruana B Gnoxn 22 u 23 naMHTH cnenanm npannnbuo. B TOM çuyuae, Kora B aoae cxaunpoaànnx uuemrca uápanunm n npyrne noxpuwns,npnBounmne K Bo 3 HnKHOBeHHm nOmHHXHMHyHbc 0 É c nawquxa 12 pense®a, Benuquna paa~ HOCTH c cymmawopa 27 npeBHcHT nopor K na suxoe önoxa 29 cpanuenug He copMHPYQTCH cnruan ynpaBneHna.Ho cnruany ynpannennn őnoxa 29 cpannenux nennunua nonycynm-Buöopox c nonycyMMaTopa 24...

Způsob vytvoření těsného spoje součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265059

Dátum: 12.09.1989

Autori: Maruszak Stanislav, Hradil Stanislav, Ribka Maxmilián

MPK: B23K 15/00

Značky: vytvoření, způsob, těsného, součástí, spoje

Text:

...přítlačí osazeným koncem první součástí, obě součástí se spojí obvodovým svarem, po jehož vychladnutí se v první součástí vytvoří průchozí otvory, navazující na kanály v druhé součástí.Způsobem vytvoření těsného spoje součástí podle vynálezu se dosáhlo kvalitních těsných spojení i u namáhaných součástí hydraulických prvků pro pracovní tlak 20 až 32 MPa, opatřených průchozími otvory. Způsob vyhovuje pro součástí z materiálů různé...

Přípravek pro svařování plošných vodičů diskových rotorů točivých elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253982

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kuchta Jozef, Zobač Ladislav

MPK: B23K 15/00

Značky: elektrických, točivých, svařování, diskových, plošných, rotoru, strojů, přípravek, vodičů

Text:

...za sebou. Dále umožňuje.automatický posuv po sobě následných svařovaných vodičů zejména při seriové výrobě diskových rotorů.Přípravek podle vynálezu blíže objasní přiložený výkres kde na obr.1 je znázorněn v osovém řezu sestavený přípravek s diskovým rotorem a na obr. 2 při pohledu shore.Hlavní částí přípravku jsou dva upínací kotouče l a g . Spodní upínací kotouč g přiléhá na dno nosného talířeíg přičemž jeho tři mezikroužky g,Q,Q,...

Způsob navařování sedla do tělesa armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 253976

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hapl Jan

MPK: B23K 15/00

Značky: způsob, sedla, armatury, navařování, tělesa

Text:

...i v teplem ovlivněné zóně obvodových svarů nedochází ke strukturálním změnám ani k tepelným deformacím, podstatně se sníží spo~ třeba elektrické energie, protože do tepelného režimu vstupuje pouze samostatný sedlový kroužek, vylučují se prakticky nákladné opravy vadnýoh návarů i zmetkovitost těles armatur, protože možné vady návarovýchvrstev se zjistí bezpečně již před uložením sedlových kroužků do tělesa armatury. Snadný přístup a dobrá...