B23K 1/008

Zariadenie na spájanie supravodivých pások

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7542

Dátum: 05.09.2016

Autori: Michalcová Eva, Drienovský Marián

MPK: B23K 37/00, B23K 1/008, B23K 31/02...

Značky: zariadenie, supravodivých, spájanie, pások

Text:

...pások(plná čiara) a vypočítaná rýchlosť ohrevu (trhaná čiara). Vodorovná bodkovaná čiara predstavuje hranicu medzi mhým a tekutým stavom spájky. Údaj 43 s predstavuje čas, počas ktorého bola spájka v tekutom stave. Pri ochladzování sa dosiahla rýchlosť -160 °C/s, čo je porovnateľné s rýchlosťami chladnutia pri spájkovaní elektroniky v priemysle. Na obrázku 2 je znázornený technický nálcres zariadenia na spájanie supravodivých pások.Rozumie sa,...

Spôsob a zariadenie pre tepelné spracovanie, najmä spojenie spájaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10171

Dátum: 27.04.2007

Autor: Weber Stefan

MPK: F27B 9/14, B23K 3/08, B23K 1/008...

Značky: zariadenie, spájaním, tepelně, spracovanie, spojenie, spôsob, najmä

Text:

...komorou. Všetky prevádzkové komory sú prostrednictvom uzatváracich zariadeni vzájomne oddeliteľné a najmä spájaciakomora môže byt pod pôsobením vákua a/alebo ochranného plynu.US 4,932,864 opisuje viacstupňovú žihaciu pec s komorou pre žíhanie obrobkov a nasledujúcou ochladzovacou komorou. Uzatváranie komôr prebieha najnà. vo vnútornej oblasti pece prostredníctvom tepelne izolovaného deliaceho stenovéhoSpôsob a zariadenie ku...

Spôsob spájkovania výrobkov z nerezovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16635

Dátum: 24.05.2006

Autori: Rassmus Jens, Sjödin Per

MPK: B23K 1/008, B23K 1/00, B23K 1/19...

Značky: spôsob, výrobkov, spájkovania, ocele, nerezovej

Text:

...koróziou. Najočividnej ším problémom je skutočnosť, že pri korózii dochádza k spotrebe medi. Spotreba medi dokáže znížiť mechanickú pevnosť predmetu a predmet môže začať presakovať. Uvoľňovanie produktov korózie Cu a Cu iónov do média V danom predmete môže spôsobiť galvanickú koróziu ostatných častí systému, V ktorom je tento predmet nainštalovaný. Voľbou môže byť spájkovací materiál na báze striebra, ale bežne sa nepoužíva z dôvodu vysokej...

Procesná komora na zariadenie na tepelné spracovanie dosiek tlačených spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2810

Dátum: 11.06.2003

Autori: Ullrich Rudolf, Diehm Rolf Ludwig

MPK: B23K 1/008, B23K 1/012

Značky: dosiek, tlačených, procesná, zariadenie, tepelně, spojov, spracovanie, komora

Text:

...4 v priestorovom pohľade samotný valec dúchadla so svojim pohonom.0009 Procesná komora znázornená na obrázku l, ktorá slúži na tepelné spracovanie dosiek ls tlačenými spojmi, je obklopená plášťom 2, ktorého predná stena 3, ktorá je čiastočne odrezaná,aby sa umožnil pohľad do vnútorného priestoru, vykazuje vstupnú medzeru 4, ktorá je priechodná pre dopravné zariadenie 5 na dopravu dosiek 1 stlačenými spojmi do procesnej komory. Pri...