B23H 3/04

Elektroda pro elektroerozivní obrábění a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260004

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vojnov Nikolaj, Arnoldi Nikolaj, Levit Maxim, Minakova Rimma

MPK: B23H 3/04

Značky: výroby, její, obrábění, elektroda, způsob, elektroerozivní

Text:

...nMaTepHane BH. BaKyyM same caoůcws BH, H 0 ynuuner, Ynennqeune nannenns B saaHHoM TéMneparypHoM unrepnane sume 110 KF/CM 2. qro oTnenaHue yqacTKu 3 H nepenpecconuaawrca H HMemT orxpuwym HOPHCTOCTB (102 (cwpyxrypa oőpasuos önuaxa K KaMnaxrnoü c HQÓOHBMHM KonHqecTBoM àaxpurum nop).. . I H 6 npěnnaŕaeMoMy cnocoőy öuna MsroTonnena.naprnx 9 H c owxpmroů nopucrocTbm 10, 12, 15 pasMepoM nop 0 1,5 2,0 5 19 20 MKM. Cocras npecc-nopomKa - 94 Bec.Z Menu ...

Nástrojová elektróda s kvapalinovým uložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 254026

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vadina Štefan, Vadina Roman

MPK: B23H 3/04

Značky: nástrojová, elektroda, kvapalinovým, uložením

Text:

...vnútorných plôch valcových otvorov najmä o veľkých dlžkach je príkladne znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslená elektróda v náryse, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou B-B.Nástrojové elektróda s kvapalinovým uložením pre elektrochemícké obrábanie vnútorných plôch valcových otvorov, najmä o velkých dIžkach (obr. 1) pozostáva z telesa 1 elektródy spojeného s nosnou rúrkou 11....

Nástrojová elektróda na elektrochemické obrábanie vnútorných ploch válcových otvorov najmä o velkých dlžkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 251494

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vadina Roman, Vadina Štefan

MPK: B23H 3/04

Značky: elektrochemické, válcových, obrábanie, otvorov, ploch, veľkých, dlžkách, vnútorných, najmä, nástrojová, elektroda

Text:

...ké obrábanie vnútorných plôch valcovýchotvorov pozostáva z telesa 1 elektródy spojenej s nosnou rúrkou 8. Na telese 1 je vytvorená aspoň jedna činná plocha 2 a dražka 3 pre prívod pracovnej kvapaliny do medzielektródového pracovného priestoru. Povrch nástrojovej elektródy je okrem činných plôch 2 pokrytý izolačnou vrstvou 7. Na obvode nástrojovej elektrödy sú otočne uložené guľky 4. Gulky 4 sú usporiadané v radoch, pričom počet radov sa rovná,...

Nástroj na elektrochemické obrábanie, najmä plytkých tvarových otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239594

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kubištík Vladimír, Pavlinský Miroslav

MPK: B23H 3/04

Značky: najmä, plytkých, tvarových, otvorov, obrábanie, elektrochemické, nástroj

Text:

...riešenie nástroja podľa vynálezn,kde na obr. 1 je nakreslený obrobok s polkruhovými slepými otvormi V pohľade a na obr. 2 je nakreslená časť nástroja s obrobkom v osovom reze.Nástroj 4 pozostáva z elektrovodivej čas ti, 41, na ktorej medzikruži je vytvorených. činnej časti výstupka 42. Elektrovodivá časť41 je prostrednictvom skrutky 52 a vodiča 51 spojená so zdrojom elektrického prúdu na obr. nezakreslené). Pod nástrojom 4 je Liložený...