B23G

Senzor polohy nástroja s detekciou na diaľku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1055

Dátum: 21.06.2004

Autor: Pecastaing Matthieu

MPK: B23Q 17/22, H01H 1/00, B23G 1/00...

Značky: senzor, diaľku, detekciou, polohy, nástroja

Text:

...uskutočnení vynálezu obsahuje zariadenie na prevod pohybu prevodovú páku, ktorej rameno smerujúce proti smeru pohybu je kratšie ako rameno smerujúce v smere pohybu.0023 Prevodová páka je výhodne zalomená a prispôsobená tak, aby vo vyčkávacej polohe malo jej rameno smerujúce proti smeru pohybu horizontálnu orientáciu vhodnú na detekovanie vertikálneho pohybu závitníka, a prispôsobená tak, aby v zmienenej vyčkávacej polohe mala aspoň časť...

Nástroj na čistenie závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3155

Dátum: 05.03.2002

Autor: Stín Peter

MPK: B23G 9/00

Značky: čistenie, nástroj, závitov

Text:

...Nástroj pozostáva zkovovej stopky 1 a zpiatich kotúčov g čistiacehomateriálu upevneného na stopke 1 vsmere kolmom na os stopky l. Kotúče g súzhotovené zčistiaceho materiálu na báze nylonových vlákien, na ktoré sú živicouprichytené brúsne zmá z minerálu korundu a karbidu kremíka. Priemer kotúčov je 100mm. Hrúbka kotúčov 1 je rovnaká, hustota nylonových vlákien čistiaceho materiáluz ktorých sú zhotovené kotúče l je rovnaká a obsah živice a...

Zařízení na třískové obrábění závitů na tenkostěnných obrobcích trubkovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260530

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pavlech Miroslav, Nemšák Rudolf

MPK: B23G 3/00, B23G 1/12

Značky: tenkostenných, zařízení, trubkovitého, tvaru, třískové, obrobcích, závitů, obrábění

Text:

...mąticového polotbvaru łä upnuta ve válcçvóm vývrtuk-gl čepová v 1 ožka.gi s upínacím čepem gg na jejím přednim konci přivráceném k hnacímu hřideliłg soustruhu. Na upínacím čepu gg je nasunut a pomoci šroubů gg přes podložky gg upnut trubkový šroubový polotovar gł s vnějšim závitem 33.y Trubkový šroubový polotovar gł lze alternativně upínat na čep gg, který je upraven na levém konci přizpůsobeného rotačního tělesa gł podle obr. 3,...

Unášecí hlava se závitníkem pro matkořezy s kontinuálním závitováním matic

Načítavanie...

Číslo patentu: 260439

Dátum: 15.12.1998

Autor: Dytrich Václav

MPK: B23G 5/14

Značky: matic, kontinuálním, hlava, závitníkem, matkořezy, závitováním, unášecí

Text:

...na výkrese není označen vztahovou značkou.Unášecí hlava 4 je tvořena kotoučem, který je na svém obvodu opatřen drážkou pro hnací klínový řemen 11. Koaxiálně s osou rotace je v kotouči unášecí hlavy 4 ulože lno vyměnitelná, duté vodicí pouzdro 14 matic 13, jímž prochází závitník 12. Závitník 12 je ve vodicím pouzdru 14 veden hotovými maticemi 13, jejichž vnější povrch se dotýka vnitřní plochy vodicího pouzdra 14 a vnitřní povrch...

Vynálezy kategórie «B23G» v ZSSR.

Pohon zariadenia na rezanie závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270514

Dátum: 12.07.1990

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23G 3/08, B23G 3/00

Značky: závitov, zariadenia, rezanie, pohon

Text:

...je teda už daný. Ďaläou výhodou je možnost zevitovania v r 8 znych smeroch, čo je žiadúce najm 3.u takéhoto zlúčenie zavitovacieho zariadenia s lisom, kde aa často vyskytujú pripady, keč treba závit razat na zvialýah, alebo Iikmýeh častiach výlisku.Príklad vyhotovenia pohonu zariadenia na rezanie zevltov podla vynalezu je znazornený na výkrese, na ktorou obr. 1 predstavuje narysnýpoh 1 ad na hlavný hriadal lieu,klukový mechanizmus a čast...

Stopka rezného nástroja, alebo jeho držiaka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269513

Dátum: 11.04.1990

Autor: Polák Martin

MPK: B23B 51/00, B23G 1/46

Značky: nástroja, držiaka, stopka, řezného

Text:

...nástroja, je zabezpečená požadovaná tesnost medzi nástrojom a Jeho upínacou hlavou, a v prípade, že ide o stopku držiaka, zeoboväva so colistvosť záborových plâoh. Celková konštrukcia je Jednoduchá a funkčne spoľahlivá. Z pevnostnćho hlediska je žiadúoe, aby istiaca obvodové drážka svojím dnom nepresahovala hranicu danú veľkosťou vpísanej kružnioe záberovo proti lovanej časti stopky.Niekoľko príkladov vyhotovenia stopky podľa vynálazu Je...

Upínacia hlava držiaka nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 269512

Dátum: 11.04.1990

Autor: Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: nástroja, hlava, najmä, upínacia, závitovacieho, držiaka

Text:

...toho možno bez podstatných úprav presúvať prídavný diel voči zékladnému dielu telesa v axiálnom smere, čo je výhodné z hladiska možnosti upínania nástrojov rozličných dlžok. Dalej je výhodné, ked je kotviaca zámka vyhotovená ako medzistena na prídavnom dieli telesa hlavy e je opatrená prechodovým otvorom súosovým 3 upínacím otvorom, pričom prierez preohodovćho otvoru je obdobný prierezu unášacej časti upínaoieho otvoru, voči ktorej je V...

Závitořezný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268786

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chmelnickij Naum, Bojarunas Albert, Drožin Vitalij, Kuzmin Anatolij, Beljavskij

MPK: B23G 5/04

Značky: nástroj, závitorezný

Text:

...nncmpyuexw, nmmanmuñ peabóuéopunpynmne znamena-u, CBKBEHHHE c aHyn-penneü XIOBBIJXHOCTBD 060 mm, aunoxxenuuü sxcueH-rpuv-xuo ee Hepyxnoü nosepxuocmn, o r 2 u u a m m u i c a vnem, two, c nensn ynpomexm n noaumennx rrexnoxorutzuocwu xoxc-rpymuu, pe 3 b 60 ® 0 p~ xmpyzoume aaxeuexwu samom-term a anna ommnepnx nxamex c Icomaneauu Kopnycou, paeuemeuxux ogma n Apyroñ mexuu ocpaaom, uwo no Kpañneñ uepe anna na nnamex ycwanosnena c noauomuocmbn...

Poloautomatické závitovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267597

Dátum: 12.02.1990

Autor: Roubalík Karel

MPK: B21H 3/02, B23G 7/00

Značky: poloautomatické, závitovací, zařízení

Text:

...li s kyvným trnem 1. V bloku l je na čopu 21 uloženo rameno z a rolnou Q, o ktoré .se opírá atavěoí šroub §, uložený v bloku 12, na který tŕvale působí pružina 1 ľ.V bloku l je uložen pevný trn l a obrobkem 12, jehož výohozí polohu vymozuje doraz 10. Tažný änek 12 alternatívne zabíré. s kladkou 2. Na rameni g je upevněna páka ž.Obr. 3 zrmázornuje detail tažného systému se Änekom 12, neeeném v uložení 31.Na rameno 3 působí přoa kloboučok 30...

Závitovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 267565

Dátum: 12.02.1990

Autori: Semotán Jan, Kesl Lubomír, Knedla Ferdinand

MPK: B23G 5/10

Značky: hlava, závitovací

Text:

...gg, přičemž meži podložkou łg a dnem středového otvoru täleea Ä je uložena etředova pružina g a mezi podložkou łg e dorazovým kroužkem Z vretná pružina g. Na vnějším průměru přední části unáěeče gg je Vytvořeno přeeuvné pouzdro łł, mající ve evé přední čáeti vnitřní kruhovou dràžku pro upínací kuličky 3.3, odpruženó tlečnou pružinou g. Upínací kuličky łg jsou uložený v kruhových otvorech vytvořených po obvodu upínací čáeti unášeče gg a...

Upínacia hlava držiaka nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 267167

Dátum: 12.02.1990

Autor: Polák Martin

MPK: B23G 3/02, B23G 1/46

Značky: závitovacieho, nástroja, hlava, držiaka, upínacia, najmä

Text:

...odsuvným dorazovým telieskom,obr. 2 osový rez upinacou hlavou s radiálne odsuvným dištančným telieskom a obr. 3 čelný pohľad na samotné dištančné teliesko z obr. 2.Upínacia hlava držiaka nástroja pozostáva z telesa l, v ktorom je pomocou radiálnych kolíkov g uchytené unášacie puzdro 1, opatrené priebežným axiálnym vodiacim a unášacím otvorom 1 pre stopku á držiaka. Táto spolu so základným dielom É a prídavným dielom 1 tvari posuvnú časť...

Držiak závitovacierho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 267162

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B23G 1/46, B23G 5/00

Značky: závitovacierho, nástroja, držiak

Text:

...zvýšeniu konštrukčnej zložitosti držiaka dosiahnu úspory z titulu zníženia počtu vyrobených základných dielvo.Príklady vyhotovenia držiaka závitovacieho nástroja podľa vynálezu sú znázornená na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný rez držiaka vybaveného navyše axiálnym odpruženim a radiálnymi rýchlouvoľňovacími a istiacimi prostriedkami, obr. 2 nárysný rez držiakav jednoduchej podobe 5 istenim nástroja pomocou radiálnej...

Držiak nástroja, najmä závitovacieho, s poistkou proti vysunutiu nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 267161

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B23G 1/46, B23G 5/00

Značky: vysunutiu, nástroja, najmä, poistkou, držiak, proti, závitovacieho

Text:

...vyplavujú. Pri prečístovani držiaka nie je potrebné jeho funkčné časti rozoberať, ale stačí ich prefúknúť tlakovým vzduchom.Príklad vyhotovenia držiaka nástroja podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný rez držiakom a obr. 2 čelný pohľad na samotnú istiacu doštičku nástroja.Držiak nástroja pozostáva z telesa l, opatreného axiálnym upínacim otvorom 2 a radiálneodpruženou istiacou doštičkou Q závitníka...

Upínacia hlava držiaka nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 267917

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: upínacia, najmä, hlava, držiaka, závitovacieho, nástroja

Text:

...funkčných časti hlavy, ktoré miesto sa dá navyše ľahko utesniť. Tým sa celá hlava stáva funkčne spoľahlivejšia. Zníženie materiálovej náročnosti je obzvlášť výrazná u hláv vybavených vratnou pružínou pre rýchlouvoľňovaciu kotviacu zámku, u ktorých táto vratná pružina je v radiálnom segmentovom záreze, vytvorenom v prídavnom dieli telesa upínecej hlavy.Príklad vyhotovenia upínacej hlavy podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr....

Držiak závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 267916

Dátum: 12.02.1990

Autor: Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: nástroja, závitovacieho, držiak

Text:

...z výauvného dielu 3 a tlačnnj pružiny 1. V pevnnm dieli l jo svojou stopkou A uložený výsuvný diel g. Medzi pevným dielom l a výsuvným dielom 3 sú prvé unášacíe kolíky 5, ktoré u ručného ovládania sú striedavo súčasťou pevného dielu l a výsuvného dielu 3 a u strojového ovládania postačí polovičný počet kolikov 2, ktoré sú buů súčasťou pevného dielu A, pričom zapadajú svojim voľným, koncom do otvorov výsuvného dielu g, alebo naopak. Na...

Držiak nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 267915

Dátum: 12.02.1990

Autori: Polák Martin, Kurinec Ferdinand

MPK: B23G 1/46

Značky: závitovacieho, najmä, nástroja, držiak

Text:

...v rovine A-A 2 obr. 1 a obr. 3 bokorysný rez tlačidlom v rovine B-B z obr. 1.Držiak nástroja pozostáva z telesa l, opatreného axiálnym upínacím otvorom 2 a ra diálne odpruženou istiacou doštičkou 2 nástroja, v danom prípade závitníka 5. Medzi telesom ł a pozdĺžnym ramenom Ž istiacej doštičky Q je usporiadané radiálne orientovaná tlaćná pružina É. Radiálne rameno 1 istiacej doštičky má kruhový tvar a je opatrené jedným väčším,kruhovým...

Zariadenie pre dvojité závitovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265782

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B23G 1/04

Značky: závitovanie, dvojité, zariadenie

Text:

...zachytené pero lg, zapustené svojím voľným koncom do unášacej drážky lg vytvorenej V unášacom vretene l. Pero lâ a drážky lg slúžia ako spojovacie prvky medzi unášacím vretenom l a unášaným vretenom g, umožňujúce axiálny posuv unášacieho vretena ł voči unášanému vretenu g. V prípade, že zariadenie má slúžiť na rezanie dvoch súosových, avšak protichodných závitov (obr. 2), je závitové puzdro 3 na čele ll jeho zavitového drieku É opatrené...

Vícenožová závitovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 265375

Dátum: 13.10.1989

Autori: Rejda Karel, Kyzlink Josef

MPK: B23G 5/14, B23G 5/10

Značky: vícenožová, závitovací, hlava

Text:

...obr. 6 je znázorněn řez vedený rovinou D-D z obr. 4 a na obr. 7 je znázor~ něn řez vedený rovinou E-E z obr. 4.Vícenožová závitovací hlava pro zhotovování vnitřních závitů podle vynálezu sestává z tělesa l hlavy, ve které jsou vytvořeny tvarové výřezy 2 opatřené vodícími drážkami lg a otvory li. Ve tvarových výřezech 2 jsou přestavitelně umístěny stavitelné držáky g. stavitelné držáky g jsou opatřeny dorazovými kolíky 5 a zářezy Q pro uchycení...

Univerzálna poistná hlava pre strojné vrtanie a rezanie závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265312

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pribitzner Štefan

MPK: B23G 5/14, B23B 47/26

Značky: univerzálna, vŕtanie, strojně, závitov, hlava, rezanie, poistná

Text:

...a na obr. 2 je nakreslený priečny rez statorom a rotorom, kde je vidiet usporiadanie lamiel.Univerzálna poistná hlava pre strojné vřtanie a rezanie závitov podľa vynálezu pozostáva zo statora l opatreného upinacou stopkou l§. stator l má na obvode vytvorené pozdĺžne statorové drážky gl, V ktorých sú posuvne uložené statorové lamely Q. V statore l je otočne uložený rotor 3, ktorý má na obvode vytvorené pozdĺžne rotorové drážky ll, v ktorých...

Redukce na závitové čelisti kruhové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264432

Dátum: 14.08.1989

Autor: Punčochář Jiří

MPK: B23G 5/04

Značky: závitové, čelistí, kruhové, redukce

Text:

...nejbližší zarážku, takže nelze tímto způsobem řazení závitů provést.Tento nedostatek odstraňuje redukce na závitově čelísti, která je na vnějším obvodě hranutl, například äeetihrenní a do ktere se vloží u upne závitovú čeliat kruhová. Tím lze nasndít na redukcí bud otevřený klíč nebo nástrčný klíč náetavný, čímž se umožní otáčení zúvítová čelístí o 360 °, ani by se narazilo na nejb 1 ížší~zarážky., Použitím iestíhranné redukce a možností...

Závitové čelisti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264431

Dátum: 14.08.1989

Autor: Punčochář Jiří

MPK: B23G 5/04

Značky: čelistí, závitové

Text:

...závrtného äroubu nebo v místech, kde se nedá dokola otáčet vratidlem kvůli délce rukojetí vratidia. Rukojeĺ při otáčení narážína nejbližší zarâžku, takženelze tímto způsobem řezání závitů provést.Tento nedostatok odstraňují závitové čelisti Eestihranné podle vynálezu, jejichž V podstata apočívá v tom, že obvod závitových ćelistí je hrdnatý například šeatihranný a lze na něj naaadit bud otevžený klíč nebo náatrčný klíč nástąvný A tak...

Závitorezný držiak pre súčasne rezanie dvoch závitov o roznom stúpaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263368

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jurík Štefan

MPK: B23G 5/00

Značky: rezanie, závitorezný, súčasné, držiak, dvoch, roznom, stúpaní, závitov

Text:

...zvýšiť produktivitu práce a znižuje členitost upínacích nástrojov.Príklad závitorezného držiaka pre súčasne rezanie dvoch závitov 5 rôznym stúpaním znázorňuje pripojený výkres.V telese ł držiaka pripevnaného známym sposobom na vreteno 3 je kolmo uložená jednosmerná momentová spojka 3 vytvorená zo západky 1, tlačnej pružiny łg západky 5 a matice łg. Volne uložené zavitorezné vreteno § v telese ł držiaka a podopreté tlačnou pružinou § vretena §...

Držák závitníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261493

Dátum: 10.02.1989

Autor: Klucho Antonín

MPK: B23G 1/46

Značky: držák, závitníku

Text:

...dutinou Ž se zápichy s vloženými pružnými prstenci Ž., Upénací pouzdro ł je svým vnějším tvarem řešeno tak, aby je bylo možno upnout do vřetena vrtačky nebo závitořeznébo stnaje. Toto pouzdro l podle zobrazení je válcového tvaru s dorazovým nákružkem u horního konce. Dolní konec pouzdra l je osově navrtán a tak vytvořen souosý válcový upínací otvor A, který svým vnitřním průměrem odpovídá vnějšímu průměru dříku závitníku g tak, aby jej...

Mechanismus nasouvání matic pro matkořezy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261304

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dytrych Václav

MPK: B23G 1/44, B23G 11/00

Značky: matkořezy, mechanismus, matic, nasouvání

Text:

...s nasouváním matice a během závitování zajiščují trvale její optimální vedení.Příklad provedení části matkořezu s nasouváním matic podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je nárys mechanismu, obr. 2 je řez z obr. 1, který znázorňuje mechanismus vedení matic ze zásobní skluzavky až na závitník.Celý mechanismus nasouvání matic je uchycen ve skříni L a eestává z pohonného ústrojí nasouvacího trnu g, vedení 2, koncových...

Zařízení na čištění závitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243982

Dátum: 01.07.1988

Autor: Farkas István

MPK: B23G 9/00

Značky: čištění, zařízení, závitů

Text:

...jejížsuvné uložení dovoluje pohyb pouze v podélné ose závitořezného přístroje 1, je otočné uloženo pouzdro g kulového čepu s výkyvným unašečem lg a nástrojom ll. Pouzdro g kulového čepu je na vstupní straně ukončeno trnem upnutým do sklíčidla závitořezného přístroje 1, strana na výstupu je osazena pružným členem 12, který je u přikladného provedení tvořen pryžovým kroužkem, zajišťujícím vystředění unašeče lg s nástrojom ll do osy...

Držiak závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 256591

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kurinec Ferdinand, Polák Martin, Ščevko Vladimír

MPK: B23G 1/46

Značky: držiak, nástroja, závitovacieho

Text:

...Dalej je výhodné, keď medzi unášacim výstupkom a vodiacim prstencom stopky telesa je pružina. Pomocou nej sa funkčné časti držiaka samočinne vrátia do zakladnej polohv.Príklad vyhotovenia držiaka závitovacieho nástroja podľa-vynálezu je znázornený na výkrese na ktorom obr. 1. predstavuje o 4sový rez držiaka a obr. 2 zložený priečny rez v rovine A-A-z obr. 1.Držiak závitovacieho nástroja pozostáva z telesa 1, opatreného vpredu čelným...

Zařízení na srážení hran, zejména v podélných drážkách závitů pohybových šroubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254891

Dátum: 15.02.1988

Autor: Pavlík Jaroslav

MPK: B23G 9/00

Značky: hrán, pohybových, šroubu, zejména, podélných, drážkách, zařízení, závitů, srážení

Text:

...válce lll, kde pístnice llgl jeho pístu je ukotvena ke konzole lll podélného suportu lg.Těleso hydraulického válce lll je opatřeno vedením lll s pohybovým šroubem lll opatřeným ručním kolem 1331. ve vedení lll je suvně uloženo těleso lg válce hydraulického šoupátka, 3 254891přičemž tyč 1351 tohoto šoupátka je na vyčnívajíoím konci opatřena třmenem 136, který má horní rameno opatřeno snímacím nosem 1362 tvořeným destičkou, jejíž...

Univerzální mechanická řezací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 254097

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pertile Zdeněk

MPK: B23G 5/10

Značky: řezací, univerzální, hlava, mechanická

Text:

...dilu při změně druhu či velikosti závitu. Podetatnou výhodou je zaru 254 097čeni kvality závitu při zajištění bezpečnosti, odstraňuje se fyzická námahe a pracnoat jednoduchou obaluhouo Výhodou je rovněž použití u všech druhů a typů souetruhů při velmi nizkých pořizovacich nákladoch.Na přiloženém výkreeu je achematicky znázorněno jedno přikladné provedení uvniverzální mechanické řezaci hlavy pro řezání závitů.Těleeo à zhotovené z nástrojově...

Závitořezná hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 246716

Dátum: 15.12.1987

Autori: Voborský Zlatko, Matal Oldoich, Koš?ál Miroslav

MPK: B23G 5/00

Značky: hlava, závitořezná

Text:

...suvně horním dnem vnější skříně a jeho konec je upraven pro připojení řezného nástroje, zatímoo druhé válcové těleso většího průměru je Umístěno v dutině vnější skříně a je opatřeno nejméně dvěma válcovýmí komorami, ve kterých jsou uloženy jednak klece s valivými prvky a jednak vodicí čepy zakotvené v obou dnech vnější skříně.Vyšší účinek vynálezulze spatřovat v jed 4noduché konstrukcí prvků pro přenos krouticího momentu z vnější skříně na...

Zařízení pro automatické řezání závitů matic se stranovou orientací

Načítavanie...

Číslo patentu: 252172

Dátum: 13.08.1987

Autori: Volák Jiří, Birko Jaroslav

MPK: B23G 3/08

Značky: závitů, zařízení, stranovou, automatické, matic, orientaci, řezání

Text:

...se docílí strunová orientace matic, kolmost dosedacích čelních ploch matic, ušetří se předřezävací závitníky vzhledem k tomu, že při předcházející výrobě matic bylo nutno závvity v maticícb předřezávat. Dále se uspoří elektrická energie a odstraní namáhavá ruční práce. Zařízení je plně automatizovano a je možno jej zařadit do vícestrojové obsluhy.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázorněn čelní pohled na zařízení a na obr. 2 boční...

Zařízení pro opravu vnějších závitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239079

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kostek Jan

MPK: B23G 3/04

Značky: zařízení, vnějších, opravu, závitů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro opravu vnějších závitů, zejména šroubů nebo čepů, s hlavou opatřenou alespoň jednou dvojicí ploch pro uchycení klíčem. Zařízení má vřeteník upevněný na rámu, na kterém je současně upevněna opěra s vodítky a stavitelnou podpěrou. K opěře je otočně připojena páka s opěrným šroubem pro zasouvání opravovaného šroubu k závitnici upevněné na výstupním hřídeli převodovky vřeteníku.

Držiak nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 249883

Dátum: 15.04.1987

Autori: Polák Martin, Kurinec Ferdinand

MPK: B23G 1/46

Značky: držiak, nástroja, závitovacieho, najmä

Text:

...uvolnenom stave závitnika a obr. 5 čelný pohlad na držiak nástroja.Držiak nástroja, v danom prípade závitovacieho, pozostáva z telesa 1, ktoré je na jednom konci opatrené čelným axiálnym upínacim otvorom 2 s vnútornými upinacimi plochami pre upinaci št-vorhran 3 závitnika 4. Na druhom konci je teleso 1 opatrenévlastným upínacim štvorhranom 5, ktorým sa vkladá do závitovacej hlavy 6. Na prvom konci je teleso 1 držiaka okrem toho opatrené...

Zariadenie pre rezanie závitov na kužeľovitých predmetoch na sústruhoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 237802

Dátum: 15.03.1987

Autori: Hupka Jozef, Meheš Štefan

MPK: B23G 3/14

Značky: rezanie, sústruhoch, závitov, zariadenie, predmetoch, kuželovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru mechanickej technológie opracovávania a týka sa zariadenia pre rezanie závitov na kužeľovitých predmetoch na sústruhoch pri pozdĺžnom pohybe nástroja. Podľa vynálezu zariadenie pozostáva z kužeľového ozubeného kola upevneného do upínacej hlavy vretena sústruhu, kde ozubené kolo je opatrené stredovým guľovým výčnelkom, na ktorý je otočne umiestnené prostredníctvom stredového guľového zahĺbenia hnacie kužeľové ozubené...

Držiak závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 249207

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ščevko Vladimír, Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: držiak, závitovacieho, nástroja

Text:

...a tým aj tažko prístupná.PľĺĺkĺaJĺĺ vyhotovenia držiaka závitovacieho nástroja podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 .predstavuje nárywsný rez držiaka so závitníkom, obr. 2 nárylsný rez držiaka s kru-hovým závitovým okom a obr. 3 nárysný rez časti držiaka s kruhovým závitovým okom menšieho rozmeru.Držiak závitovacieho nástroja pozostáva z telesa 1, opatreného vpredu čelným axiál 4nym upínacím otvorom 2 a vzadu vonkajším...