B23C

Dvojitá frézka s centrálnym pracovným mostíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14971

Dátum: 23.01.2012

Autor: Maier Franz

MPK: B23C 9/00, B23C 1/00, B23C 1/12...

Značky: dvojitá, pracovným, môstikom, centrálnym, frézka

Text:

...obrábania do vodorovného smeru obrábania a späť.0008 Ak sú stykové plochy na vretenníkoch frézovacích strojov otočné a možno ich riadiť do ľubovoľných uhlových polôh a v nich udržiavať, vznikne ako zvláštna výhoda možnosť použiť pracovné vreteno na pracovnom mostíku aj pre vodorovné obrábacie procesy, pokým sa obrobok nachádza na kruhovom stole, na všetkých stranách obrobku. Tým sa môže vo vhodných prípadoch upustiť od toho, aby sa pre...

Frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5894

Dátum: 04.11.2011

Autor: Vilmányi Lászlo

MPK: B23C 5/10, B23C 5/08

Značky: frézovací, nástroj

Frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17527

Dátum: 10.05.2011

Autor: Wendling Rudolf

MPK: B23C 5/10

Značky: frézovací, nástroj

Text:

...stránke spolupôsobí s obrábaným telesom.0017 V ďalšom výhodnom uskutočnení podľa predloženého vynálezu vykazuje frézovací nástroj v oblasti obrábacieho úseku čelnú plochu, ktorá je vytvorená naklonene minimálne po úsekoch oproti rovine, ktorá sa rozprestiera pravouhlo k rotačnej osi. Toto uskutočnenie podľa vynálezu je výhodné,nakoľko čelná plocha je napríklad vybavená jednotlivými alebo viacerými časťami naklonenej roviny, má formu...

Stopková fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5714

Dátum: 05.04.2011

Autor: Diviš Václav

MPK: B23C 5/00

Značky: fréza, stopková

Text:

...ako zmysel otáčania reznej časti, potom sú triesky zatláčané späť do miesta obrábania. Tým je zabraňované akémukoľvek kontaktu vonkajšieho priemeru priemeru skrutkovice s bočnou stenou frézovanej dutiny a tým aj následnému nežiaducemu mechanickému namáhaniu v ohybe od bočných sil pri kontakte nalepenej triesky s bočnou plochou opracovávaného obrobku. Takéto vyhotovenie nástroja je vhodné, ak je nástroj určený na frézovanie otvorených dutín,...

Nástroj s telesom a so sústavou vrstiev a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287473

Dátum: 11.10.2010

Autori: Braendle Hans, Shima Nobuhiko

MPK: C23C 14/00, B23C 5/00

Značky: spôsob, telesom, nástroj, výroby, vrstiev, sústavou

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je nástroj s telesom a sústavou vrstiev, odolnou proti opotrebeniu, ktorá obsahuje aspoň jednu vrstvu MeX, pričom Me obsahuje titán a hliník a X je aspoň jeden z prvkov zo skupiny dusík a uhlík. Vrstva má hodnotu QI, pre ktorú platí QI => 1,5, pričom QI je definované ako pomer difrakčnej intenzity I(200) k I(111) pridružené príslušne k rovinám (200) a (111) pri röntgenovej difrakcii materiálu s využitím postupu théta -...

Vynálezy kategórie «B23C» v ZSSR.

Nástroj s telesom nástroja a s vrstvovým systémom a spôsob výroby tohto nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 287369

Dátum: 16.07.2010

Autori: Braendle Hans, Shima Nobuhiko

MPK: C23C 14/06, B23C 5/10, C23C 14/00...

Značky: spôsob, systémom, výroby, nástroja, vrstvovým, nástroj, tohto, telesom

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj s telesom nástroja je vybavený vrstvovým systémom, odolným proti opotrebeniu, ktorý obsahuje aspoň jednu vrstvu MeX, pričom Me obsahuje titán a hliník a X je aspoň jeden z prvkov zo skupiny dusík a uhlík. Vrstva má hodnotu QI, definovanú ako pomer ohybovej intenzity I (200) k ohybovej intenzite I (111), prevedených príslušne do rovín (200) a (111) ohybu röntgenových lúčov v materiáli, s využitím metódy theta-2theta, a nato sú merané...

Výkonná čelná fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 287347

Dátum: 24.06.2010

Autor: Vasilko Karol

MPK: B23C 5/00

Značky: čelná, fréza, výkonná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná výkonná čelná fréza na súčasné hrubovanie a dokončovanie povrchu, v ktorej rotačnom telese je radiálne umiestnený hrubovací rezný klin (1) na polomere rh a súčasne dokončovací rezný klin (2) s veľkým polomerom hrotu repsilon na polomere telesa rd menšom ako rh, ktorý je súčasne axiálne posunutý o hodnotu dokončovacej hĺbky rezu apd. Výhodou riešenia je možnosť dosiahnuť predpísanú kvalitu obrobeného povrchu pri výrazne vyššom posuve...

Zariadenie na drvenie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19577

Dátum: 26.03.2010

Autor: Eschlböck Rudolf

MPK: B02C 18/18, B02C 13/06, B02C 18/14...

Značky: dřeva, zariadenie, drvenie

Text:

...v obchode. Tieto skrutkové matice sa v prípade potreby môžu bezproblémov vyvŕtať a nahradiť novými. Pretože tieto skrutkové matice prijímajú prijímací závit, nie je preto potrebné sa obávať, že sa prijímací závit poškodí odstraňovaním zvyšujúcich prostriedkov. Ked tieto skrutkové matice navyše majú valcový základný tvar, pričom priečne ktomuto smeru osi valca je navrhnutý valcom prenikajúci otvor so závitom, ktorý prijíma skrutku pre nosič...

Výkonná kotúčová fréza alebo píla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287207

Dátum: 25.02.2010

Autor: Vasilko Karol

MPK: B23D 61/00, B23C 5/02

Značky: kotúčová, výkonná, píla, fréza

Zhrnutie / Anotácia:

Kotúčová fréza (píla), v ktorej rotačnom telese je umiestnená minimálne jedna dvojica rezných platničiek, pričom kosouhlá rezná platnička so šírkou b1 je na priemere d1 a súčasne kruhová dokončovacia platnička s priemerom dp, ktorý je väčší ako b1, je na priemere d2, kde d2 je menšie ako d1.

Obrábací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12005

Dátum: 28.01.2010

Autor: Dressler Martin

MPK: B23C 5/04, B27G 13/08

Značky: obrábací, nástroj

Text:

...je vyriešený obrábacím nástrojom so znakmi nárokuPodľa vynálezu je navrhnuté, že osové uhly jednotlivých ostrí ležia v rozsahu od vrátane 55 ° až do 90 °, a že uhlami týchto ostrí sú z 55 ° a s výhodou ležia v rozsahu od vrátane 55 ° až do vrátane80 °. S výhodou ležia osové uhly v rozsahu od vrátane 60 ° do vrátane80 ° a činia najmä približne 70 °.Usporiadaním podľa vynálezu sa dosiahne to, že ostria dosadnú na obrobok na základe svojich...

Nástroj na trieskové obrábanie obrobka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17724

Dátum: 10.07.2009

Autor: Luik Matthias

MPK: B23C 3/28, B23C 5/10

Značky: nástroj, obrábanie, obrobka, trieskové

Text:

...namáhanie na ohyb, aby tak zabezpećilo potrebnú presnosť nástroja. Podľavynálezu je preto ako časť tohto rozhrania uvažovaná zospekaného karbidu pozostávajúca objímka, ktorá ponúka požadovanútuhosť. 0010 Z výrobných dôvodov pozostáva držiak predovšetkým 2 ocele. Tuhosť tohto je daná veľkým prierezom. Časť na straneobrobku (horná časť) nástroja vyrába guľôčkovú trať, pričom je rozhodujúca dĺžka. Stredná časť, teda objímka zo spekaného...

Držiak nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12166

Dátum: 19.05.2009

Autor: Mergenthaler Peter Karl

MPK: B23C 5/24

Značky: držiak, nástroja

Text:

...nástroja pohyboval posuvne vzhľadom na priehradku pre držiak. Na to môžu príslušné nastavovacie slcrutky prechádzať kolmo telesom držiaka nástroja. Stredná pozdĺžna os nastavovacej skrutky potom prebieha v požadovanomsmere prestavovania. V inom vyhotovení je však tiež možné, aby nastavovacia skrutka prechádzala telesom držiaka nástroja šikmo. V tejto forme vyhotovenia je dosadacia podpera vytvorená v tvare klina. Uhol klina dosadacej...

Zariadenie na výrobu duplikátov kľúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286812

Dátum: 14.05.2009

Autor: Markbreit Dani

MPK: B23C 3/00

Značky: kľúčov, zariadenie, výrobu, duplikátov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje elektromotor (14) uložený na ráme zariadenia v kryte (12) a poháňajúci prvú obrábaciu hlavu (16) a druhú obrábaciu hlavu (18) a prenášacie zariadenie (24) vybavené upínacím zariadením (22) predlisku (20) kľúča a dorazovým hrotom (60) a uložené, na nastavenie predlisku (20) kľúča, pred jednu z obrábacích hláv (16, 18) posuvne a výkyvne na čape (26) zariadenia. Ku každej obrábacej hlave (16, 18) je v ráme priradená jedna...

Rezný nádstavec pre frézovací nástroj na guľôčkovú trať

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12206

Dátum: 21.03.2009

Autor: Luik Matthias

MPK: B23C 5/20

Značky: frézovací, trať, řezný, nástroj, guľôčkovú, nadstavec

Text:

...nástrojov na guľôčkové trate, čo napokon spôsobuje menší úbytok výkonu a tým dlhšiu trvanlivosť rezného nadstavca. Na druhej strane s rezným nadstavcom podľa vynálezu sa môžu na základe lepšieho rozdelenia síl pozdĺž ostria prenášať spolu vyššie sily pri - porovnávajúc známe frézovacie nástroje na0010 Frézovací nástroj podľa vynálezu na guľôčkovú trať má tak na základe dlhšej doby trvanlivosti za následok zníženie nákladov u užívateľa,...

Frézovací nástroj, predovšetkým rovinná fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12985

Dátum: 19.03.2009

Autor: Kopton Peter

MPK: B23C 5/06, B23C 5/22

Značky: predovšetkým, fréza, nástroj, frézovací, rovinná

Text:

...podporuje cielené odvádzanie triesok preč od povrchu obrobku, pretože je komora na vedenie triesok mostíkom na vedenie triesok oddelená od plochy obrobku.0009 Výhodne môže byť mostík na vedenie triesok rozložený v axíálnom smere nástroja z čelnej strany. Mostlk na vedenie triesok je teda v úžitkovej polohe frézovacieho nástroja polohovaný bezprostredne na ploche obrobku,čím sa ďalej podporuje kvalitné odvádzanie triesok.0010 Mostík na vedenie...

Frézovací nástroj na obrábanie obrobkov s uberaním materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12862

Dátum: 17.03.2009

Autor: Pokolm Franz-josef

MPK: B23C 5/22

Značky: obrobkov, obrábanie, frézovací, materiálů, uberaním, nástroj

Text:

...V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu Iožiskový kolík v zadnej kónicky vytvarovanej oblasti pôsobí spoločne s kónickou oblasťou zhotovenou v otvore. Týmto spôsobom sa zaistí Iícované dosadanie s tvarovým stykom v nosnom materiáli frézovacej hlavy.0014 Podľa zvlášť výhodného uskutočnenia vynálezu Iožiskový kolík môže byť vyhotovený ako skrutka, ktorá má prednú oblast drieku cylindrickú, na vytvorenie uloženia otočnej reznej platničky,a...

Nástroj na pozdĺžne sústredenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11625

Dátum: 25.11.2008

Autori: Oettle Matthias, Ruoff Uli

MPK: B23C 5/22, B23B 27/16

Značky: pozdĺžne, nástroj, sústredenie

Text:

...z obidvoch strán do otvoru- rezného nástroja, resp. do otvoru telesa nástroja.Podľa toho, ako sú upínacie prostriedky pri V obrábacom strojiupnutom nástroji lepšie prístupné, aby sa tieto upínacie prostriedky kvôli výmene rezného nástroja uvoľnili a nadväzne zase utiahli, sa upínacia skrutka, ktorou sa upínacie puzdro uťahuje, zasúva alebo cez otvor rezného nástroja do otvoru telesa nástroja alebo alternatívne z druhej strany priamo do0009...

Zariadenie na obrábanie najmä veľkých priemerov obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9127

Dátum: 12.09.2008

Autori: Schlieder Daniele, Pönisch Achim

MPK: B23B 29/034, B23C 1/02

Značky: najmä, priemerov, zariadenie, obrobkov, veľkých, obrábanie

Text:

...najmä rovnobežne a vzá jomne protichodne.Najmä je prvý a/alebo druhý nástroj, resp. tretí a/alebo štvrtý nástroj vytvorený v podobe sústružníckeho noža, takže sa môže vykonávať sústruženie vonkajšieho obrysu a/alebo vnútorného obrysu obrobku.Prvý a/alebo druhý a/alebo tretí a/alebo štvrtý nástroj je (sú) výhodne upevnený (upevnené) tak, aby myslená spojovacia línia medzi prvým a tretím nástrojom viedla osou rotácie, resp. aby myslená...

Zariadenie frézy pre lamely roliet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14989

Dátum: 12.06.2008

Autor: Dallan Sergio

MPK: E06B 9/15, E06B 9/266, B23C 3/34...

Značky: lamely, frézy, zariadenie, roliet

Text:

...24 zavesenou pri konci piestnej tyče 26 pneumatického valca 28.0011 Zariadenie vynálezu pracuje nasledujúcim spôsobom.0012 Plocha lamiel 8 sa postupne posúva dopravníkovým pásom 4 a zastaví sa pred frézou 22 s krokom, ktorý sa rovná vzdialenosti medzi dvomi nesusediacimi lamelami.0013 Vo východiskovej konfigurácii (pozri obrázok 2) je valec 14 v usporiadani so svojimi tyčami úplne zatiahnutými, zatiaľ čo valec 28 je V konfigurácii sa svojimi...

Spájací prostriedok a spôsob vytvorenia spojenia prvého dielu a druhého dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16737

Dátum: 03.05.2008

Autori: Schneider Wilfried, Baur Franz, Jeker Patrick, Haser Franz

MPK: A47B 87/00, B23C 3/30, B23B 3/30...

Značky: spojenia, dielů, prostriedok, prvého, spájací, druhého, vytvorenia, spôsob

Text:

...že spájací element s aspoň jedným pridržiavacím výstupkom sa zasunie do drážky s podrezanou časťou v príslušnom dieli v pozdlžnom smere tejto drážky, vytvorenej už pred zavedením spájacieho elementu do tohto dielu. Tým sanechá pridržiavací výstupok s vynaložením malej sily zasunúť do podrezanej časti drážky v tangenciálnom smere tak,že spájací element má v tomto smere ešte jeden stupeň voľnosti pohybu a pri spájaní dielov sú teda ešte...

Modulárny vŕtací nástroj a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10218

Dátum: 27.09.2007

Autor: Mergenthaler Peter Karl

MPK: B23B 47/34, B23B 51/04, B23C 3/28...

Značky: spôsob, vrtací, nástroj, modulárny, výroby

Text:

...stred frézy je nasadený skôrPod tangentou drážky na odvod triesok sa pritom rozumie kolmo na pozdĺžnu os nosného telesa orientovaná tangenta k stene drážky na odvod triesok na rohu výbehu, na ktorom sa stena drážkyna odvod triesok stretá s výbehovou hranou. Radiála prebieha taktiež kolmo na pozdĺžnu osnosného telesa a dotýka sa ako dotyčnica steny drážky na odvod triesok V jej najspodnejšombode, ktorý sa tu označuje ako bod dotyku...

Nástrojový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7211

Dátum: 27.07.2007

Autor: Noureddine Hassan

MPK: B23B 27/00, B23C 5/02, B23B 27/16...

Značky: nástrojový, systém

Text:

...sa rozbiehajú v tvare V, že sedlo držiaka pre spolupôsobenie s bočnými stenami stabilizačnej časti rezného nástroja so stenami sedla od základu prehĺbenia radiálne smerom von a aspoňčiastočne má rovnako rozchádzajúci sa priebeh a že rezná oblasťrezneho nástroja má vopred stanoviteľný voľný odstup voči dnu prehĺbenia, nie je rezný nástroj podoprený proti pracovnému zaťaženiu len vo vnútri obvodovej oblasti držiaka, ale aj mimo obvodovej...

Nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17462

Dátum: 27.07.2007

Autor: Noureddine Hassan

MPK: B23B 29/04, B23B 27/10, B23B 27/16...

Značky: nástroj

Text:

...prostriedkom.0009 Ďalej sa pri usporiadaní nástroja podľa vynálezu uvažuje s tým, že priestor (51) pre tekutinu je vytvorený prehĺbením V opornej ploche tvoriacim sa rozšírením koncového0010 Priestor pre tekutinu môže byt vytvorený ako nachádzajúci sa na opornej ploche V držiaku, alebo v zaisťujúcej časti príslušného rezného nástroja, alebo aj ako čiastočne sa nachádzajúci v držiaku, tak aj V zaisťujúcej časti.0011 Pri príkladoch...

Strojový nástroj, ako aj rezací prstenec pre strojový nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9604

Dátum: 25.05.2007

Autori: Hodza Erkan, Kruszynski Jacek, Kretzschmann Uwe

MPK: B23C 5/22, B23D 77/02, B23D 77/08...

Značky: nástroj, prstenec, strojový, řezací

Text:

...môže v prípade opotrebenia pracovných hrán uskutočniť jednoduchými úkonmi sám užívateľ. Je pritom potrebné zohľadniť len to, že každej výmennej doštičke je priradené domovské lôžko a že pracovné hrany sú pri výmenných doštičkách očlslované rovnakým spôsobom. Pri výmene výmenných doštičiek musia všetky výmenné doštičky v ich príslušných löžkach, čo sa týka orientácie ich pracovných hrán zaujať vždy rovnakú polohu. To znamená, že všetky...

Nosič ostria a frézovacia nožová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5948

Dátum: 11.04.2007

Autori: Klein Helmut, Klötzer Ralf, Heinloth Markus

MPK: B23C 5/16, B23C 5/00

Značky: hlava, nosič, frézovacia, ostria, nožová

Text:

...pravouhlého rotačného ŕrézovania sú opísané napríklad v spise DE 10 2004 022 360 A 1. Pravouhlé rotačné frézovanie s excentrickým. nastavením nástroja bez axiálneho posuvu má však rozhodujúcu nevýhodu. Na základeskutočnosti, že pri tomto spôsobe vykonávaostrie nástroja svoju činnosť pri poklese, prejaví sa aj najmenšia závada ostria, resp. opotrebe nia nástroja okamžite negatívne na dosiahnutom tvarea kvalite povrchu. Predovšetkým vedie...

Rezný nástroj s nožmi alebo reznými doštičkami vykazujúcimi zvýšenú odolnosť proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6470

Dátum: 26.03.2007

Autor: Kerf Gérard

MPK: B23C 5/02

Značky: odolnost, nožmi, řeznými, opotrebeniu, řezný, zvýšenú, nástroj, doštičkami, proti, vykazujúcimi

Text:

...tým skôr pre skrutkovité rezne doštičky.0010 Dokument US-A-2,212,012 zverejňuje rotačné nože majúce jednotlive rezné doštičky Vložené do drážok vyrobených Vo vonkajšom povrchu týchto nožov. Rezné doštičky a príslušné drážky majú priamočiaru základňu. Prierez rezných doštičiek je0011 Dokument FR-A-1 278 615 zverejňuje frézu zostavenú z valcovitého dielu, vybaveného priamymi frézovanými drážkami,sklonenými vzhľadonl na tvoriacu priamku...

Vymeniteľná britová doštička, použitie takej vymeniteľnej britovej doštičky vo frézovacom nástroji a frézovací nástroj s vymeniteľnou britovou doštičkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9301

Dátum: 12.02.2007

Autor: Kirchberger Peter

MPK: B23C 5/20

Značky: nástroj, britovej, doštičkou, břitovou, doštička, nástroji, doštičky, frézovacom, břitová, vymeniteľnej, frézovací, použitie, takej, vyměnitelnou, vymeniteľná

Text:

...doštičky vo fréze a poskytuje vysokú trvanlivosť britu, príp. malé nebezpečenstvo vylomenia britu vo vysoko zaťažených0015 Ked má britová doštička, čo sa ukazuje ako výhodné, na oboch stranách, vzhľadom na priechodný vrt, rovnako vzdialené a rovnako vytvarované čelné plochy, je možná výmena spripravením celkom štyroch nových rezných oblastí.0016 Výrobno-technicky výhodne a predovšetkým pre tvorbu triesky vhodné vyhotovenie vymeniteľnej...

Nožová vložka a frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7300

Dátum: 06.02.2007

Autori: Sladek Alfred, Schwaner Carsten, Wessel Andreas, Hausmann Martin

MPK: B23C 5/16

Značky: frézovací, nožová, vložka, nástroj

Text:

...od rovinného brúsenia stykových, resp. dosadacích plôch, avšak potom je nutné prijať nepresnosti na plochách, ktoré vznikli v dôsledku slinovacieho procesu. Dosadacie plochy sú s nerovnosťami, takže sa potom zhorší upevnenie rezných vložiek, vytvorených ako otočné reznéAby sa zlepšila hospodárnosť obrábania, pri ktorom sa používajú nožove vložky t. j., aby sa minimalizovali náklady na vyrobený obrobok, majú byt čo možno najnižšie aj výrobné...

Nástroj na frézovanie ozubených kolies s vymeniteľnými rezacími vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16860

Dátum: 11.12.2006

Autori: Kranker Robert, Cole John

MPK: B23F 21/22, B23C 5/22

Značky: ozubených, vložkami, frézovanie, vyměnitelnými, kolies, řezacími, nástroj

Text:

...vložku 18 a držiak 20. Držiak 20 pripája rezaciu vložku 18 k hlave 12 rezača s horným povrchom takým spôsobom, ktorý sa podrobnejšie opíše nižšie. Rezacia vložka 18 je výhodne odnímateľne pripojená k držiaku 20. Odborníkom v oblasti techniky bude zrejmé, že rezacia vložka 18 sa môže odňať z držiaka 20, aby sa mohla naostriť. Rezacie vložky 18 sa môžu naostriť oddelene od držiakov 20. Vjednom uskutočnení sa rezacie vložky 18 môžu odňať z...

Nástrojový systém na trieskové obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6474

Dátum: 12.07.2006

Autor: Oettle Matthias

MPK: B23D 61/00, B23C 5/02

Značky: systém, trieskové, nástrojový, obrábanie

Text:

...priameho koncového úseku, pričom sa tento priebeh rozprestiera po koniec opornej plochy.0010 Priton 1 sa usporiadanie môže tak vystihnúť, že sa naúpinke, na konci špirálového priebehu priradi oporná plocha, k dispozícii je proti vnútru špirály vyčnievajúca dorazová plocha, ktorá tvorí oporu pre ďalšiu prídržnú plochu, ktorá je uvažovaná na reznej doštičke ako opora proti rezným silám a vytvára ďalší doraz, ktorý definuje otočnú koncovú polohu...

Nástroj na obrábanie sedla ventila a vedenie ventila

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7190

Dátum: 20.06.2006

Autor: Kress Dieter

MPK: B23C 3/00, B23D 77/00

Značky: obrábanie, nástroj, ventila, sedla, vedenie

Text:

...zo slinutého karbidu. Druhá časť druhého čiastočného nástroja pozostáva 2 materiálu,ktorý je pružnejší než materiál prvej časti. je teda možné,že druhá časť druhého čiastočného nástroja sa na základe svojej pružnosti optimálne priloži na povrch vedenia ventila,čím sa zabráni rýchlemu opotrebeniu druhého čiastočnéhonástroja a kvalita povrchu vedenia sedla ventila sa podstatneVýhodný je príklad uskutočnenia nástroja, ktorý sa vyznačuje...

Vysoko izolujúce a žiaruvzdorné nanášacie materiály pre lejacie formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5468

Dátum: 02.12.2005

Autori: Pitamitz Herbert, Stötzel Reinhard, Lederer Gernot

MPK: B23C 3/00, B22D 13/00

Značky: nanášacie, izolujúce, materiály, lejacie, vysoko, žiaruvzdorné, formy

Text:

...aby odliatok bol pred vybratím zformy celkom stuhnutý, takže je potrebná dost dlhá doba kontaktu medzi formou a odliatkom.Vtom prípade sa forma potiahne izolujúcou šlichtou vo forme jednovrstvového alebo viacvrstvového poťahu.0004 Obvykle používané šlichty obsahujú ako základné látky napr. íly,kremeň, kremelinu, kristobalit, tridymit, kremičitan hlinitý, kremičitan zirkoníčitý,sľudu, šamot a tiež koks a grañt. Tieto základné látky...

Rezný nadstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5106

Dátum: 23.06.2005

Autor: Luik Matthias

MPK: B23C 5/16

Značky: řezný, nadstavec

Text:

...obrábania. Ďalej tým vzniká možnosť prostredníctvom pozitívnej napred smerujúcej geometrieostriarezu používať tento rezný nadstavec pri obvodovýchfrézovacích nástrojoch, ktoré potom s cieľom uskutočniť ponorné frézovanie sa môžu ponoriť do obrábaného obrobku v ľubovoľnevopred stanoviteľných šikmých uhloch.0008 Okrem toho možno s rezným nadstavcom podľa vynálezu pokryť ďalšie prípady obrábania, ako napriklad rovinné frézovanie, rozširovanie a...

Brzdový bubon a spôsob jeho povrchového opracovania a vyvažovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9931

Dátum: 02.03.2005

Autori: Griffin Timothy Todd, Brotherton Joseph

MPK: B23B 5/02, B23C 3/00

Značky: brzdový, vyvažovania, bubon, opracovania, povrchového, spôsob

Text:

...časť 33. Nastavovacie čapy 32 pomáhajú pri radiálne vystredenom polohovanl brzdového bubna 31 na základovú časť 33. Toto zabezpečuje, aby bol brzdový bubon 31 radiálne vystredený pre koncentrické opracovávanie. 0014 Na uchytenie a pridržiavanie brzdového bubna 31 na základovej časti 33 je množstvo,zvyčajne štyri, čelusťových príchytiek 34. Každá samotná čelusťová príchytka 34 je pridržiavaná V držiaku 54 čeľusťovej príchytky, ktorý je...

Obrábacie zariadenie na opracovanie hrany na čelných stranách doskovitých polotovarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2768

Dátum: 19.05.2004

Autori: Kaser Hans, Pittrich Gerhard

MPK: B23Q 1/25, B23C 3/12

Značky: polotovarov, obrábacie, opracovanie, zariadenie, hrany, doskovitých, čelných, stranách

Text:

...na zaobľovanie predných a zadných čelných strán polotovarov, alebo tiež kapovaci agregát na odrezávanie predných a zadných0012 Príklad uskutočnenia vynálezu sa v nasledujúcom bližšie objasňuje na základe výkresov. Pritom ukazujúobr. 1 čelný pohľad na pozdĺžnu stranu doskovitého polotovaru, na ktorú je nalepená hrana, obr. 2 perspektívne znázomenie frézovacieho agregátu obrábacíeho zariadenia, obr. 3 bočný pohľad na ůézovací agregát z...

Frézovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1002

Dátum: 17.05.2004

Autori: Kaser Hans, Pittrich Gerhard

MPK: B27C 5/00, B23C 3/12

Značky: frézovacie, zariadenie

Text:

...hlavy a frézovacieho motoru dane jasne priradenie frézovacieho nástroja k obrysuFrćzovacie zariadenie podľa vynálezu má účelne snímacie zariadenie so snímacím valčekom asnímacím krúžkom. Snímacie zariadenie je umiestnene na prijímacej doske. ktorá je umiestnenána strane zariadenia na prijatie frézovacej hlavy, privrátenej k polotovaru. Na presné nastavenie snímacieho zariadeniaje prijímacia doska nastaviteľná rovnobežne s čelnou stranou...

Obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 283765

Dátum: 11.12.2003

Autori: Schneider Reinhard, Müller Werner, Kölblin Rolf, Fein Horst

MPK: B23C 1/04, B23B 39/02, B23Q 3/157...

Značky: stroj, obrábací

Zhrnutie / Anotácia:

Obrábací stroj obsahuje stojan (10), na ktorom sú usporiadané dva vretenníky (16, 17), pohyblivé nezávisle od seba na zvislých vedeniach (14). Každý vretenník (16, 17) je navyše pohyblivý vo svojom pozdĺžnom smere na stojane (10) vodorovne. Na stojane (10) je usporiadaný spoločný zásobník (24) nástrojov pre obidva vretenníky (16, 17), ktorý je uskutočnený ako obežný zásobník tvorený obežným nekonečným dopravným prostriedkom. Každý vretenník...

Kotúčový alebo lištový nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5707

Dátum: 02.08.2003

Autori: Gnibl Günther, Gesell Reinhold, Bauer Manfred

MPK: B23D 37/00, B23C 5/16

Značky: kotúčový, listový, nástroj

Text:

...strane tvorí dosadaciu plochu pre reznýnástavec, pričom zadná strana hornej časti dosadá nanastavovací klin. Spodná časť kazetového nosiča, ktoráje paralelne odsadená voči hornej časti, je pripevnenáotvor, na kotúčovom základnom držiaku nástroja, pričom horná a spodná časť sú vzájomne spojené pomocou stredovej priečnej spojovacej steny. V dôsledku zmenypolohy nastavovacieho klinu je možné hornú časť ohnutímpootočiť do rôznych axiálnych...

Zariadenie na odfrézovanie rozbušky z výbušnej náplne strely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3476

Dátum: 01.04.2003

Autor: Javorček Stanislav

MPK: B23C 1/10

Značky: zariadenie, výbušnej, odfrézovanie, rozbušky, střely, náplne

Text:

...z posuvného vretena s vodiacou tyčou na ktorom je maticou uchytená frézovacia korunka s dutinou opatrená vyhadzovačom, posuvného upínadla strely a zásobníka tak, že všetky časti sú umiestnené v železobetónovej kobke ovládané diaľkovo z miesta obsluhy.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom obrázku l je schematieky znázomený spôsob odfrézovania rozbušky z výbušnej náplne strely a zariadenie kjeho uskutočneniu.Zariadenie (obr. l)...

Nasadzovacia bezpečnostná kľuka na prichytenie a pevné upnutie nástroja, najmä na zvislej frézke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3171

Dátum: 04.04.2002

Autor: Goemann Martin

MPK: B23Q 3/10, B66D 1/06, B23C 9/00...

Značky: kľuka, bezpečnostná, upnutie, najmä, frézke, prichytenie, nasadzovacia, zvislej, pevně, nástroja

Text:

...štvorhranom. Tieto bezpečnostné kľuky sa nasadia na vreteno zvislej frézky, aby bolo možné nástroj upnúť a uvoľniť. Vreteno je vybavené štvorhranom, na ktorý sa kľuka nasadí a fréza sa povolí alebo utiahne. Často sa zabúda táto normálna upínacia kľuka z vretena odobrať, takže pri zapnutí stroja sa táto bezpečnostná kľuka uvedie do pohybu. Nevýhodou u tohoto riešenia je, že bezpečnostná kľuka, ktorá sa otáča spolu s vretenom, sa naraz...