B23B 29/02

Vrtací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 260581

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tomek Stanislav, Andrejs Václav

MPK: B23B 29/02

Značky: vrtací

Text:

...těchto eznýćh destiček je vyšli cene oproti destičkám bez otvoru a určité potíže s tuhosti upnutí, zejména při obrábění špatně obrobitelných materiálů.Výše uvedené nedostatky odstraníme řešením vrtací tyče s upínací stopkou, válcovým tělesem a vyměnitelnými řeznými destičkami podle vynúlenu, jehož podstata spočívá v tom, že v těleee vrtscí tyče jsou vytvołeny jedna nebo více kzuhových drážek svojí lží odpovídající dálce strany trojice...

Vyvrtávací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 275706

Dátum: 18.03.1992

Autor: Strejc Josef

MPK: B23B 29/02

Značky: vyvrtávací

Vyvrtávací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 275516

Dátum: 19.02.1992

Autori: Löffelmann Karel, Strejc Josef

MPK: B23B 29/02

Značky: vyvrtávací

Seřizovací mezivložka výměnných vyvrtávacích tyčí plánovacích hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 270032

Dátum: 13.06.1990

Autori: Stupka František, Kadlec Jiří

MPK: B23B 29/034, B23B 29/02

Značky: plánovacích, vyvrtávacích, seřizovací, výmenných, tyčí, mezivložka

Text:

...proti povolení. vSeřizovací mezivložke 1 výmčnnyoh vyvrtávscích tyčí g plánovacích hlsv 3 je montážním celkem, ktery se po uetsvcní vlastního tčlesa A,provcdeného pomocí horních T äroubů § vsazenych do drážek § kluzáku ll pevná zapolohuje. Přitaženímmäätic gg nasazených společně e podložkami Q no horních i dolních T čroubech Q a 1 dojde k silovámu spojení těleaa 3 s kluzákem 11 plánovací hlavy 3, která se zajistí kolíkem 2, což je pstrná z...

Vrtací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 262347

Dátum: 14.03.1989

Autor: Klinger Vladimír

MPK: B23B 29/02

Značky: vrtací

Text:

...komolého kužele zužujícího se směrem k vyvrtávacímu nástroji, opatřená zajiščovacím šroubem a břitovou destičkou uloženou v normálové rovině pláště komolého kužele S úhlovým posunutím nejvýše 90 ° vůči vyvrtávacímu nástroji.Vrtací tyč podle vynálezu zkracuje pracovní čas, snižuje náklady na pořizování nástrojů a u ručních obsluh zvyšuje bezpečnost práce. Výhodou je rovněž snížení počtu výměn nástrojů a tím i vyšší efektivnost...

Vyvrtávací tyč se zařízením pro současné obrábění čelních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 256632

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tauš Lubomír, Čáp Jan

MPK: B23B 29/02

Značky: vyvrtávací, zařízením, ploch, čelních, obrábění, současné

Text:

...jedné straně druhého táhla, jehož druhá, odpružená strana je ve styku se stavěcím šroubem.výhodou tohoto provedení vyvrtávací tyče je, že umožňuje jednoduchým způsobem provádět oprscování více čel různých délek v jedné pracovní poloze při současném vyvrtávání otvoru. Dociluje se tak vyšší produktivity práce.Příkladné provedení vyvrtávací tyče se zařízením pro současné obnábění čelních ploch je scheuaticky znázorněno na připojeném výkresu.V...

Nožová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246760

Dátum: 15.12.1987

Autor: Halámová Kvitoslava

MPK: B23B 29/02

Značky: jednotka, nožová

Text:

...dovoluje pokrytí vrtáni otvoril v rozsahu průměrů 20 mm až 160 mm. Další výhodou je snížení pracnosti výroby nožové jednotky, nebot proti stávajícímu řešení odpadá vytvoření vnitřního záví-tu, výroba zvláštních zpevňovacích šroubů a npodložek pro ně, stejně jako vytvoření zahloubení tpro tyto podložky. Při použití stavěcĺ matice s rkuželovým osazením iv p-ouzdru je vyvozeným konstantním předpě 4tím automaticky vymezeno i radiál-ní...

Vyvrtávací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 246712

Dátum: 15.12.1987

Autori: Solovjeva Ljudmila Ivanovna, Brodskaja Zinaida Moisejevna

MPK: B23B 29/02

Značky: vyvrtávací

Text:

...Tím dochází ke snížení tuhosti vyvrtávací tyče v místě nástroje a, čož je zvláště nepříznive, k značné rozdílným statickým a dynamickým tuhostem v různých směrech v radiální rovine kolmê na osu tyče v. místě nástroje. Z toho pak vyplývá krajne nepříznivý vliv na samobuzené kmltání, které vzniká při obrábění zvláště u štíhlých, dlouhých vyvrtávacích tyčí a na možnosti odstranění tohoto kmitaní aplikací laděných tlumičů. Předpokladem...

Řezný nástroj s držákem řezné destičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246319

Dátum: 15.12.1987

Autor: Biziere Kathleen

MPK: B23B 29/02

Značky: řezný, destičky, držákem, nástroj, řezné

Text:

...olpatřen výstupkem. se seřízovacĺm šroubem. Výstupek je opatřen stupwnicí, umožňující sledovat nat-očení seřlzov-acího šnoubu.Provedení nástroje podle vynálezu usnadňuje vyjmutí drržáku s rdestičkou, ostření a opětné seřízení zejména v případech, kdy se brousí pouze čelo břitu a odchýlky rož 4měru se zmení jen neplátrně. Konstrukce nástroje podle vynálezu je jednoduchá.Noa obr. je znázorněn příklad provedení řeznéhwo nástroje podle vynálezu.V...

Jemně vrtací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 242386

Dátum: 01.12.1987

Autori: Habal Ivan, Bouchner Bohuslav

MPK: B23B 29/02

Značky: jemné, vrtací

Text:

...kterém jsou pomocí šroubů ll uchyceny pružné prvky 3, na-přík 1 ad listové pružiny. V pružných prvcích 3 je na obou svých koncích uchy cen nástrojovýí Hržák l, V exiálním otvoru gg tělesa 1 vrtací tyče je uložen axiálně suvně ťunkční člen g nezakresleného etavěcího zařízení. Nâstrojový držák l je opatřen převodovou plochou Q, která je ve styku s odpovídající plochou Z funkčního členu g, U alternativního provedení, znázorněného na obr. 2 je...

Úhlový stojan pro vodorovný vrtací a/nebo frézovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 253258

Dátum: 15.10.1987

Autori: Adler Horst, Ulrich Franz, Helm Werner

MPK: B23B 29/02, B23Q 3/13

Značky: vrtací, úhlový, vodorovný, frézovací, stojan, stroj

Text:

...HanpHMep,nnn,y 3 na npucnocoñneuun nan xpenneuun Haenuä, pacnonoxeua na auyrpeuneñ nonepxnoćrn pyroň cTop 0 HM yrnoaoůvcraunmm, npuueu Kaxgas Hanpannhmman pacnonome Ha B nepwuxanhnoüunnocxocrn H opworouanbum pyr APYPY.Y 1 aKoüyrnoaoňcTaHHHm nuöo mnunenbxan öaöxa, uuöo yaen xpennenun Hsenua MOPYT nepenemarbcn B gsyx ocenux anpanneannx npu nouom Kpecroaoro cynndpra.BnaŕonapxraKoMy pacnqnoxeunm Hanpannammmx, cHa 6 xeHHmmcpanHurensHo npocrmum...

Kombinovaná nástrojová tyč pro vyvrtávání a čelní soustružení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238967

Dátum: 01.07.1987

Autori: Gillern Augustin, Kadlec Jiří, Stupka František

MPK: B23B 29/02

Značky: soustružení, nástrojová, čelní, vyvrtávání, kombinovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaná nástrojová tyč je určena k vyvrtávání a čelnímu soustružení mnohostenných obrobků, například odlitků motorových skříní. Podstata kombinované nástrojové tyče spočívá v tom, že dutinou vytvořenou uprostřed válcovitého tvaru tělesa nástrojové tyče prochází čtvercový ovládací hřeben se šikmým ozubením, kde jednotlivá ozubení jsou v radiálních rovinách ovládacího hřebenu vzájemně úhlově pootočena a zabírají s vloženými hřebeny, určenými...

Stavebnicová vyvrtávacia tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 249949

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mészároš Juraj, Hariš Peter

MPK: B23B 29/02

Značky: vyvrtávacia, stavebnicová

Text:

...medzi jednotlivými členmi stavebnice a zároveň umožní prenášať väčšie krútiace momenty, pričom je zabezpečená súosovost medzi jednotlivými členmi. Skladanie jednotlivých členov. je rýchle a nenáročné.Na pripojenom výkrese je znázornený prí 4klad vyhotovenia stavebnicovej vyvrtávacej tyče podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený rez spojenia stavebnicovej vyvrtávacej tyče, na obr. 2 rez A-A z obr. 1 a na obr. 3 pohľad na bajonetový...

Nástroj pro přesné obrábění děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 237919

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kovář Karel, Daďa Miroslav, Kalina Jiří

MPK: B23B 29/02

Značky: nástroj, přesné, obrábění

Zhrnutie / Anotácia:

Přesné vyvrtávání děr, které je řešeno vytvořením vyvrtávacího nástroje, u něhož je těleso nožového držáku uspořádáno rovnoběžně s osou rotace nástroje a je ve své poloze přesně ustaveno a zajištěno pomocí seřizovacího členu, zpevňovacího šroubu a opěrného šroubu. Seřizovací člen je výhodně tvořen diferenciálním šroubem se dvěma závity o různém stoupání. Pro vyvrtávání děr malého průměru je těleso nožového držáku uloženo v podélném vybrání...

Jemná nožová vyvrtávacia jednotka spredu nastaviteľná

Načítavanie...

Číslo patentu: 232207

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ďaďan Jozef, Čelka Stanislav

MPK: B23B 29/02

Značky: spredu, jednotka, nožová, vyvrtávacia, nastaviteľná, jemná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši jemnú vymeniteľnú nožovú vyvrtávaciu jednotku spredu nastaviteľnú, ktorá je použiteľná pre vyvrtávacie, zapichovacie a podobné operácie, vykonávané na vrtacích a vyvrtávacích strojoch, pričom umožňuje čelné nastavenie v stroji i mimo stroj pri dostatočnej vôli nastavenia noža a s takmer vždy konštantným predpätím medzi závitmi noža a nastavovacej matice, čo má za následok vysokú presnosť nastavenia aj pri opakovanom prestavovaní....

Zařízení k dostavování vyvrtávacího nástroje malého průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247927

Dátum: 15.01.1987

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23B 29/02

Značky: nástroje, dostavování, zařízení, vyvrtávacího, malého, průměru

Text:

...rovinná plocha seříznuté kuličky 11 dosedá na úkosovou plochu Ag stavitelného táhla 29 procházejícího otvorem go telesa 3 a vřetenem pracovního vřeteníku g. U altarnativního provedení je úkosová plocha 38 stavitelného táhla Q uspořádána ve vodorovné rovině, kolmé na osu táhla 23.Další možnou alternatívou dostavovacího elementu je dostavovací šrouh ł 1 uložený v zá» vitovém otvoru telesa 2 v ose seříznuté kuličky g 7. kolmo dosedající na ní....

Zařízení pro tlumení vibrací vyvrtávací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247684

Dátum: 15.01.1987

Autor: Petrů Ladislav

MPK: B23Q 11/00, B23B 29/02

Značky: vibrací, tyče, vyvrtávací, zařízení, tlumení

Text:

...měnit svoji tuhost. Uvnitř vyvrtávací tyče dálkově ovládané mechanicky, případně hydreulickm lze pružiny v širokém rozsahu vyložení vyvrtávací tyče ladit na optimální frekvenci.Praktická provedení zařízení pro tlumení vibrací vyvrtávecí tyče podle vynálezu je v řezu znázorněno na výkresuJak je z výkresu zřejmě, na konci vyvrtávací tyče v bezproetřední Ďlízkosti nožového držáku 5 je vytvořena dutina,v níž je umíatěno těleso válcového...

Rozpínací zařízení pro korekce polohy nože vyvrtávací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 230358

Dátum: 15.11.1986

Autor: Tláskal Zdeněk

MPK: B23B 29/02

Značky: vyvrtávací, zařízení, polohy, tyče, rozpínací, nože, korekce

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpínací zařízení pro korekce polohy nože vyvrtávací tyče, jejíž pevná část je od deformovatelné části oddělena spárou, vyznačené tím, že ve vyvrtávací tyči (1) je příčně otočně uložen čep (2) se zploštěním (4), s kterým je ve styku úkosová plocha (5) klínu (6) posuvně uloženého v dutině vyvrtávací tyče (1) a opatřeného pohybovým ústrojím (7).

Dvouhmotový tlumič kmitů vyvrtávacích tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229530

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čapek Karel, Řasa Jaroslav, Poláček Miloš, Vaněk Josef

MPK: B23B 29/02

Značky: vyvrtávacích, tyčí, dvouhmotový, tlumič, kmitů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvouhmotového absolutního laděného tlumiče kmitů štíhlých vyvrtávacích tyčí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke hmotě vyvrtávací tyče je pružným prvkem připojena první hmota tlumiče s vlastní frekvencí blízkou vlastní frekvenci kmitavého systému vyvrtávací tyče, přičemž může nebo nemusí být paralelně k pružnému prvku první hmoty tlumiče připojeno tlumení viskózního charakteru. K první hmotě tlumiče je druhým pružným prvkem v...

Držák se zařízením pro radiální a axiální nastavovací břitu nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 230507

Dátum: 15.05.1986

Autor: Cikrdle Luděk

MPK: B23B 29/02

Značky: břitů, axiální, zařízením, držák, nastavovací, radiální, nože

Zhrnutie / Anotácia:

Držák se zařízením pro radiální a axiální nastavování břitu nože, vhodný zejména pro několikabřité vyvrtávací tyče jemně vrtacích a vyvrtávacích strojů, automatických obráběcích linek a obráběcích center, vyznačující se tím, že jej tvoří těleso (1), které je uloženo v otvoru vyvrtávací tyče (4) a v jehož otvoru je posuvně uloženo táhlo (3), které je úkosem (23) ve styku s úkosem (24) nože (2), uloženého v tělese (1) držáku pod úhlem, přičemž...

Speciální vyvrtávací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 231667

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kupský Miroslav, Odehnal Ladislav

MPK: B23B 29/02

Značky: vyvrtávací, speciální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém provedení vyvrtávací tyče, vhodné zejména na obrábění nábojů kol, u nichž se vyskytuje zápich s přesnou vzdálenosti od čelní plochy. V tělese vyvrtávací tyče je uložena axiálně stavitelná pinola, v níž je kolmo na její osu uloženo šoupátko s prvním nožem. Do šikmých drážek šoupátka zasahují šikmé drážky, upravené na konci táhla, které je opačným koncem napojeno na nezakreslený pracovní válec. V tělese pinoly je uchycen...

Vyvrtávacia nožová jednotka spredu nastaviteľná

Načítavanie...

Číslo patentu: 229449

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čelka Stanislav, Ďaďan Jozef

MPK: B23B 29/02

Značky: jednotka, nožová, nastaviteľná, spredu, vyvrtávacia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vyvrtávacej nožovej jednotky spredu nastaviteľnej na stroji i mimo stroj,v ktorej je rezný nástroj so spájkovanou alebo vymeniteľnou reznou doštičkou upevnenou na axiálne vedenom telese noža. Vyvrtávacia nožová jednotka má v púzdre jednotky uložený krúžok,na ktorý dosadajú aspoň tri pružiny uložené vo vybraní spodnej matice, ktorá má vytvorené aspoň jedno pero pre záber s drážkou nastavovacej matice, pričom nastavovacia matica a...

Vyvrtávací nástroj s automatickým nastavovaním noža na požadovaný rozmer

Načítavanie...

Číslo patentu: 230055

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bezecný Róbert, Štubňa Svetozár, Steiner Alexander

MPK: B23B 29/02

Značky: vyvrtávací, noža, nastavovaním, automatickým, rozmer, požadovaný, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vyvrtávacieho nástroja s automatickým nastavovaním noža na požadovaný rozmer, ktorý pozostáva z vyvrtávacej tyče uloženej vo vodiacom puzdre, ktoré je otočne uložené vo fréme stroja. Na konci vyvrtávacej tyče je proti tlaku pružiny uložený nôž, ktorého brit dosadá na vnútorné valcové zahĺbenie vytvorené vo vodiacom puzdre. Nôž je pritláčaný prítlačným elementom na ktorý pôsobí pružný člen určitým predpätím. Vysunutím vyvrtávacej...