B23B 27/16

Nástroj na pozdĺžne sústredenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11625

Dátum: 25.11.2008

Autori: Oettle Matthias, Ruoff Uli

MPK: B23B 27/16, B23C 5/22

Značky: pozdĺžne, sústredenie, nástroj

Text:

...z obidvoch strán do otvoru- rezného nástroja, resp. do otvoru telesa nástroja.Podľa toho, ako sú upínacie prostriedky pri V obrábacom strojiupnutom nástroji lepšie prístupné, aby sa tieto upínacie prostriedky kvôli výmene rezného nástroja uvoľnili a nadväzne zase utiahli, sa upínacia skrutka, ktorou sa upínacie puzdro uťahuje, zasúva alebo cez otvor rezného nástroja do otvoru telesa nástroja alebo alternatívne z druhej strany priamo do0009...

Rezná vložka s ôsmimi ostriami, ako aj nástrojový držiak určený pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9940

Dátum: 02.02.2008

Autori: Kaufmann Igor, Hartlöhner Rudi

MPK: B23B 27/16

Značky: držiak, rezná, vložka, nástrojový, ostriami, ôsmimi, určený

Text:

...ako aj k nemu priradené hlavné ostrie, a aj vedľajšie ostrie prebiehajúce V podstatepriečne na hlavné ostrie a priradené taktiež k tejto priehlbine, sa tak nachádza stále V oblasti obidvoch polovíc rezného telesa alebo reznej vložky, ktorých podstavy, vzdialené od seba o šírku bočnej plochy, sú voči sebe pootočené. Vo vnútri tej istej bočnej plochy sú potom usporiadané ostatné ostria (hlavné a vedľajšie ostria) spolu s k nim priradeným...

Nástrojový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7211

Dátum: 27.07.2007

Autor: Noureddine Hassan

MPK: B23B 27/00, B23B 27/16, B23C 5/02...

Značky: nástrojový, systém

Text:

...sa rozbiehajú v tvare V, že sedlo držiaka pre spolupôsobenie s bočnými stenami stabilizačnej časti rezného nástroja so stenami sedla od základu prehĺbenia radiálne smerom von a aspoňčiastočne má rovnako rozchádzajúci sa priebeh a že rezná oblasťrezneho nástroja má vopred stanoviteľný voľný odstup voči dnu prehĺbenia, nie je rezný nástroj podoprený proti pracovnému zaťaženiu len vo vnútri obvodovej oblasti držiaka, ale aj mimo obvodovej...

Nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17462

Dátum: 27.07.2007

Autor: Noureddine Hassan

MPK: B23B 27/16, B23B 27/10, B23B 29/04...

Značky: nástroj

Text:

...prostriedkom.0009 Ďalej sa pri usporiadaní nástroja podľa vynálezu uvažuje s tým, že priestor (51) pre tekutinu je vytvorený prehĺbením V opornej ploche tvoriacim sa rozšírením koncového0010 Priestor pre tekutinu môže byt vytvorený ako nachádzajúci sa na opornej ploche V držiaku, alebo v zaisťujúcej časti príslušného rezného nástroja, alebo aj ako čiastočne sa nachádzajúci v držiaku, tak aj V zaisťujúcej časti.0011 Pri príkladoch...

Rezná doštička s dvojitým žliabkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2094

Dátum: 25.08.2003

Autori: Zitzlaff Wolfgang, Müller Matthias

MPK: B23B 27/16

Značky: žliabkom, rezná, doštička, dvojitým

Text:

...neovplyvniloupínacie vlastnosti reznej doštičky.Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená reznoudoštičkou podľa nároku 1.Tvar prvého a/alebo druhého upínacieho žliabku môžehviezdicový. Sú však možné aj iné geometrické tvary.S výhodou tvarprvého upínacieho žliabku tvorí plochu paralelnú s hornou stranou reznej doštičky alebo jeS výhodou je V tomto prvom upínacom žliabkuJedna výhodná forma uskutočnenia sa vyznačuje tým, že tvar druhého...

Spôsob výroby sústružníckeho náradia vo forme vymeniteľných rezných doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9453

Dátum: 14.05.2003

Autori: Bihari Peter, Macario Mario

MPK: B23B 27/16

Značky: výroby, sústružnickeho, řezných, formě, doštičiek, spôsob, náradia, vymenitelných

Text:

...riadení a programovaní. Primerane tomu je stále ťažšie nájsť ľudí, ktorí majútieto znalostí ako aj tradičné znalosti o mechanickom opracovávaní vymeniteľných reznýchdoštičiek. Výroba vymeniteľných rezných doštičiek pre sústružnícke náradia, ktoré sú priamo vybavené vysoko precíznymi tvarovačmi triesok, je preto stále viac potrebná. 0012 Vpriloženom nákrese sú znázornená dva príklady uskutočnenia vymeniteľnýchrezných doštičiek podľa vynálezu a...

Břitová destička ze slinutého karbidu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268508

Dátum: 14.03.1990

Autori: Häberle Friedrich, Kress Dieter

MPK: B23B 27/16

Značky: břitová, způsob, slinutého, destička, její, výroby, karbidu

Text:

...k hlavnímu ostří, obrousí. Dílčí povlékání rezné destičky lze totiž realizovat pouze velmi obtížně e mimo to při něm nelze vytvořit poloměr vedlejšího ostří s dostatečně malou hodnotou. Způsob podle vynálezu odstraňuje tyto nedostatky a umožnuje vyrobit břitovou destičku s velmi dobrými řeznými vlastnostmi.Vynález je sohematicky znázorněn na výkrese, kde značí obr. 1 bokorys nožové hlavy výstružníku se vsazenou břitovou destičkou, obr. 2...

Soustružnický kopírovací nůž

Načítavanie...

Číslo patentu: 261384

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vašica Jan, Kupčík František, Kruk Petr

MPK: B23B 27/16

Značky: soustružnický, kopírovací, nůž

Text:

...tělesem držáku, v jehož jednom konci, jenž je zúžen, je tvořen průchozí otvor ve kterém jeupevněna podložka opatřená ve své čelní ploěe vybráním, v němžmje svou dosedací částí uložena kruhové břitová destičkaz kubickěho nitridu bőru, na kterou přiléhá přítlačné rameno upínkw připevněné svorníkem k tělesu držáku. Podstatou vynálezu je, že styková plocha mezi podložkou a kruhovou břitovou destičkou je kuželovitá.Výhodou soustružnického...

Řezná nepřetáčivá destička s po obvodě probíhajícím žlábkem pro lámání třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259013

Dátum: 16.09.1988

Autori: Schowanek Marlies, Flämig Barbara, Wagner Manfred

MPK: B23B 27/16

Značky: žlábkem, lámání, nepřetáčivá, rezná, třísek, probíhajícím, destička, obvode

Text:

...« - ~4 cwpýmxn, a waxne Ann nsroronnenna cnocoőamu nopomxoaoü Merannypruu, r.K.0 opMaaenapewaÉuaàeMoü pemymeü nnacrnuxu ocoóenno önaronpunrua nn nouxnCTDYXKOHOMHNĚ BHCTYH BBKnB YPHDBOPO YTOHMBHHW oöpaayercg RBYMH HOHYEHHHHApunecxunu CKOWGHHbInl SHGMBHTBMH C KOHHHMH B BHAE ŇBPOBHX CEKTOp 0 Bnuenecoýöpaàuo punounxrb HenepewaqnBaeMywpemymym nągcrunxy raxum oôpasou, Áuro 6 u ueurpnàbnue nonepxuocrn, Hecymue cTpyxxonoHuü pucwyn, a anna...

Řezná nepřetáčivá destička ze slinutého karbidu se stupňovitým odváděním třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256909

Dátum: 15.04.1988

Autori: Flämig Barbara, Wagner Manfred, Schmidt Günter

MPK: B23B 27/16

Značky: nepřetáčivá, karbidu, rezná, destička, odváděním, stupňovitým, slinutého, třísek

Text:

...yuacrke npunannemameň pemymeü xpomxn Hueer yrooöpasnue, nocpenernou no onuoñ Hamnonennoü K cepenune penymeä nnacruuu npoxonmeä no noü nnbcxocru, oöpaaonanmme Bmeuxn, u qro na önccexwpuce yrna Kaxnoro pexy merqyronKa pacnonoxeua crpyxxoornonau Kananxa, npepunammaa sannne nnocxocTH CTDVXKOOTBOJIHBIK (KEHEBOK, TBKIG H 110111716 IIHOCEOCTH uenecooöpaauo Tax oúopMñnTh nnarouanbnue crpymxoowuoné xananxn, qroñu um ceqeune nnnnnocb orpesxou...

Upínka pro upínání řezných destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 255755

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bodocký Zdeněk, Bárdy Augustín

MPK: B23B 27/16

Značky: upínání, destiček, řezných, upínka

Text:

...zručnost, je zdlouhavá, zdržuje pracovníka při výměně a prodlužuje tak čas výměny a tím i čas nutný pro výroba.Cílem vynálezu je zjednodušení manipulace s upinkou při upevňování a výměně řezné destičky.Upínka pro upínání řezných destiček je opatřena jedním nebo dvěma upínacími rameny, je v ní vytvořen osazený otvor,v němž je uložen upínací šroub,pod jehož hlavou je vytvořen zápich, který přesahuje délku otvoru v upínce. Podstata...

Rezný nástroj s vymeniteľnou platničkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247296

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lapšanský Bernard, Hašek Antanton

MPK: B23B 27/16

Značky: řezný, nástroj, platničkou, vyměnitelnou

Text:

...držiaka., ktorá je svojim otvorom spojená s tahadlom, umiestneným pozdĺž telesa d-ržiaka, ktoreho podstatou je, že vzdialeno-sti bj,hg, hh jednotlivých hrotov platničky (2) od stredu čapu ťahadla 3 a geometrie jednotlivých hrobov., napr. polomery zaoblenia hrotov rőj, T 412, T 123 sú rôzne.Princíp riešenia nožového držiaka je znázornený na obr. 1 a 2, kde obr. 1 predstavuje pôdorysný pohlad a obr. 2 rez rovinou A~A.V ltelese 1 je vytvorená...

Nástroj pro obrábění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235278

Dátum: 01.10.1987

Autor: Mádl Jan

MPK: B23B 27/16

Značky: kovů, obrábění, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Na tělese nástroje je upevněna břitová destička a její styková plocha s nástrojem je opatřena tepelně izolační vrstvou. Nástroj je určen pro přesné obrábění, zejména jako nůž na jemné vyvrtávání.

Nástroj pro obrábění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235277

Dátum: 01.10.1987

Autor: Mádl Jan

MPK: B23B 27/16

Značky: nástroj, obrábění, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Na tělese nástroje je upevněna břitová destička a její dosedací plocha, respektive dosedací plocha tělesa nástroje je opatřena systémem vybrání, které snižují přestup tepla z břitové destičky do tělesa nástroje. Nástroj je určen pro jemné obrábění, zejména jako nůž na jemné vyvrtávání.

Neotočná rezná destička

Načítavanie...

Číslo patentu: 251935

Dátum: 13.08.1987

Autori: Wagner Manfred, Flämig Barbara

MPK: B23B 27/16

Značky: destička, neotočná, rezná

Text:

...pemvmeñ KpommnB cooTsercTnHec pexnmou pesanun, oöycnonnennmm Hannqneu sueuox cornacxonsoópewenum, a umenao nnonunrb nepennmm nosepxuocrn 3 sone bepmuum pemy meň Kpommn n sue nasa.Bqn Bmnonneunue úo npuanaxau usoöperenua Heneperauànaemme pemymne nnac Méubmeň Mepe synn nnn HeCKOHbKHMM öoxonumm nonepxHocTaMn unnuupa H, nepe 251935cexancb c sanueů HOBEDXHOCTLD pemymeü Bcmaàxn, oöpašýmmunm pemymym Kpoumy,cocTonmwm H 3 HeCKOHbKHX norayrownbmyxnm...

Způsob výroby řezných nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 251714

Dátum: 16.07.1987

Autori: Zahradník Vlastimil, Vondráček Václav, Jusková Anna

MPK: B23B 27/16

Značky: vyměnitelnými, destičkami, nástrojů, břitovými, řezných, výroby, způsob

Text:

...nevýhody odstraňuje způsob výroby řezných nástrojůps vyměnitelnými břitovými destičkami podle vynálezu, při kterémse z polotovaru vytvoří těleso nástroje, opracuje se načisto a jeho povrch se vytvrdí iontovou nitridací.Podstatou způsobu podle vynálezu je to, že iontovou nitridaqi jsou vytvrzeny upínací plochy pro břitové destičky a plochy přicházející do styku s odcházejíci třískou, při teplotě 520 až 540 °c po dobu 40 až 60 hodin do...

Zařízení pro upnutí vyměnitelného řezného elementu v tělese obráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251570

Dátum: 16.07.1987

Autor: Unčovský Arnošt

MPK: B23B 27/16

Značky: upnutí, zařízení, vyměnitelného, tělese, elementů, nástroje, obraběcího, řezného

Text:

...řez ného elementu.Tendence vývoje směřujíci k automatizaci všech obráběcĺch operací pomocí obráběcích linek, integrovaných výrobnich úseků, NC strojů, robotú atd., vyžaduje i automatizaci výměny otupených řezných elementü. Z tohoto důvodu již dosavadní, výše uvedené způsoby jejich upínáni plně nevyhovuji.Zařízení pro upnuti vyměnitelného řezného elementu do těla nástroje podle vynálezu je výhodné zejména tim, že umožňuje přimočarým pohybem...

Vymeniteľná rezná platnička pre kopijovité vrtáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237144

Dátum: 15.03.1987

Autori: Matunák Ján, Fibich Jozef

MPK: B23B 27/16

Značky: vrtáky, rezná, kopijovité, platnička, vymeniteľná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vymeniteľnej reznej platničky, ktorá sa vsadí priamo alebo prostredníctvom adaptéra do držiaka kopijovitého vrtáka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rezná platnička má vytvorené vedľajšie chrbtové plochy, pričom každý z hrotov má rôznu vzdialenosť od osi obrábania. Ďalšia podstata spočíva v tom, že vedľajšie chrbtové plochy majú vytvorenú fazetku.

Rezný nástroj s vymeniteľnou reznou doštičkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237140

Dátum: 15.03.1987

Autori: Silavecký Štefan, Ďaďan Jozef

MPK: B23B 27/16

Značky: nástroj, vyměnitelnou, reznou, řezný, doštičkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rezného nástroja s vymeniteľnou reznou doštičkou, kde sa rieši upínanie vymeniteľnej reznej doštičky zo spekaného karbidu, reznej keramiky, prípadne iného rezného materiálu, pomocou staviteľnej úpinky, spojenej s utváračom triesok. Podstata vynálezu spočíva v tom, že teleso úpinky má vytvorenú dosadaciu plochu pre príložný utvárač triesky, pričom v osi telesa úpinky je vytvorený pozdĺžny zárez a kolmo naň závitový otvor pre...

Rezný nástroj s vymeniteľnou reznou doštičkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232103

Dátum: 15.12.1986

Autori: Andel Juraj, Dékány Ladislav

MPK: B23B 27/16

Značky: řezný, nástroj, doštičkou, reznou, vyměnitelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom sa rieši mechanické upnutie vymeniteľnej reznej doštičky (20), upnutej za jej stredový otvor (21) s kužeľovým osadením (22) prostredníctvom upínacieho elementu (30) s hlavou (31), (31a) zo spodu s guľovou plochou (32), (32a), oporného elementu (40) a upínacou skrutkou (50) do lôžka vytvoreného v telese rezného nástroja.

Rezná doštička

Načítavanie...

Číslo patentu: 230866

Dátum: 15.11.1986

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 27/16

Značky: rezná, doštička

Zhrnutie / Anotácia:

Prihláška vynálezu sa týka reznej doštičky, najmä vymeniteľnej, kde sa rieši jej telesné vytvorenie. Reznou doštičkou podľa vynálezu sa umožní ovplyvnenie jednak rezného procesu v blízkosti rezu, získanie ďalších účinkov, ktoré sú špecifické podľa konkrétneho usporiadania reznej doštičky podľa vynálezu ako i úspora drahých rezných materiálov. Podstatou vynálezu je, že v reznej doštičke je aspoň jedna uzavretá od vonkajšieho okolia izolovaná...

Řezná destička

Načítavanie...

Číslo patentu: 230364

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kasal Jiří

MPK: B23B 27/16

Značky: rezná, destička

Zhrnutie / Anotácia:

Řezná destička vyznačená tím, že vždy dvě její sousední plochy jsou opatřeny žlábkem tvořícím čelo řezného břitu (2) v podobě šroubovité drážky (1) s opačným směrem jejího stoupání (+?) (-?).

Řezný nástroj s mechanicky upnutou břitovou destičkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234104

Dátum: 01.10.1986

Autori: Řasa Jaroslav, Řasa Alexandr, Polák Miloš

MPK: B23B 27/16

Značky: břitovou, destičkou, řezný, upnutou, mechanicky, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit universálnost použití řezných nástrojů pro různé druhy vyměnitelných britových destiček. Podstatou vynálezu je to, že opěrné plochy tělesa nástroje vytvořené pro boční plochy břitové destičky jsou vzájemně hladké, přičemž ve vybrání tělesa je uložena podložka, přestavitelná vzhledem k tělesu nejméně ve dvou navzájem kolmých směrech. Opěrné plochy pro břitovou destičku mohou být také vytvořeny ve vyměnitelné příložce,...