B23B 27/00

Nástrojový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7211

Dátum: 27.07.2007

Autor: Noureddine Hassan

MPK: B23B 27/00, B23B 27/16, B23C 5/02...

Značky: systém, nástrojový

Text:

...sa rozbiehajú v tvare V, že sedlo držiaka pre spolupôsobenie s bočnými stenami stabilizačnej časti rezného nástroja so stenami sedla od základu prehĺbenia radiálne smerom von a aspoňčiastočne má rovnako rozchádzajúci sa priebeh a že rezná oblasťrezneho nástroja má vopred stanoviteľný voľný odstup voči dnu prehĺbenia, nie je rezný nástroj podoprený proti pracovnému zaťaženiu len vo vnútri obvodovej oblasti držiaka, ale aj mimo obvodovej...

Teleso vrtáka s vymeniteľnými reznými platničkami a s vnútorným chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284422

Dátum: 07.03.2005

Autor: Halúz Tibor

MPK: B23B 27/00, B23B 51/00

Značky: platničkami, vrtáka, těleso, řeznými, chladením, vnútorným, vyměnitelnými

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka telesa vrtáka s vymeniteľnými reznými platničkami a s vnútorným chladením. Na telese (8) vrtáka sa nachádzajú tri tvarovo zhodné rovné drážky (9), ktorých pozdĺžne osi zvierajú medzi sebou 120 ° uhol a ktoré sú zároveň rovnobežné s pozdĺžnou osou vrtáka, pri ktorých jednotlivo na čele (5) vrtáka sa nachádza najmenej jeden vonkajší radiálny otvor (1), jeden stredný radiálny otvor (2) a jeden vnútorný radiálny otvor (3), pričom k...

Rezné teleso, najmä na upichovacie a pozdĺžne sústruženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2235

Dátum: 22.09.2004

Autor: Havrda Franz

MPK: B23B 27/00

Značky: sústruženie, najmä, těleso, pozdĺžne, upichovacie, řezné

Text:

...britu spájajúceho vedľajší brit s hlavným britom. Oblúkový úsek môže byť zrkadlovo symetrický k osi uhla medzi hlavným britom a vedľajším britom. Vo výhodnom vytvorení sa však oblúkový úsek od takejto symetrickej formy aspoň trocha odchyľuje. Na prvý úsek oblúkového úseku utvárača triesok, privrátený k hlavnému britu, nadväzuje bezošvým spôsobom druhý úsek utvárača triesok, privrátený k jednému z vedľajších britov, pričom šírka oblúkového...

Rezný nástroj, najmä na obrábanie piestnych krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 358

Dátum: 20.08.2003

Autor: Dorsch Walter

MPK: B23B 27/00

Značky: najmä, řezný, nástroj, krúžkov, piestnych, obrábanie

Text:

...prístupné alebo sú prístupné len obtiažne, a preto je bránené vytvoreniu britov. Bezproblémová výroba britovej doštičky je oproti tomu,ako je známe, možná vtedy, keď je britová doštička vytvorená viacdielne a deliaca línia medzi susednými čiastkovými kusami britovej doštičky leží v oblasti zárezu. Týmto spôsobom je možné každý čiastkový kus britovej doštičky brúsit zvlášť,pričom je zaistený nebránený prístup brúsiaceho nástroja ku každému...

Rezný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3732

Dátum: 04.09.2002

Autor: Oettle Matthias

MPK: B23B 29/00, B23B 27/00

Značky: řezný, nástroj

Text:

...nástroja z jedného kusa a jeho konštrukcie s použitím tvrdokovových materiálov neumožňujú tieto známe opatrenia, aby sa podarilo dosiahnuť v oblasti obrábania pripriemeroch vŕtaných dier menších ako 1 mm žiadanú kvalitu0005 Prostredníctvom EP-A-O 947 267 je známy druh nástroja s držiakom, na ktorý je možno skrutkovým spojením upevniť ako rezný nástroj doštičku s troma reznými hranami. Voľný koniec držiaka, na ktorom je možno upevniť rezný...

Držiak nástroja pre rezacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 709

Dátum: 21.08.2002

Autor: Oettle Matthias

MPK: B23B 27/00

Značky: držiak, rezacie, těleso, nástroja

Text:

...kompenzačný člen na odstránenie vôle, akým je pozdĺžne nastaviteľný klin podľa US-A-5 688 080, nie je na riešenie podľa vynálezu potrebný.Ak je držiak nástroja určený na použitie so základným držiakom tvoreným hranolovitým nosníkom, ñxuje sa držiak nástroja na základnom držiaku výhodnejšie tak, že roviny opomej časti sú paralelné k hlavnej pozdĺžnej osi základného držiaka. Pri tomto usporiadani zamedzuje západka vytvarovaná medzi základným...

Upínací uzol vymeniteľného tvarovaného noža na valci rôznych priemerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1202

Dátum: 03.07.1996

Autor: Kováčik Stanislav

MPK: B23B 27/00

Značky: rôznych, noža, tvarovaného, upínací, priemerov, válci, vyměnitelného

Text:

...tak, že kužel na čape pritlačanim zoviera nôž. čim zabezpe čuje dokonalé uchytenie pri rezných silách pôsobiacich na nôž. Čap je vedený V puzdre. ktoré je v reznom valci narazené (uloženie HB/k 6). Drážkuv čape je možná vyrezať podľa potreby pod rôznymi uhlami a tak dokonale uchytia viac nožov vychadzajúcich z jedného bodu (rohové spoje. krížové spoje a pod.). Počet upínacích uzlov sa určí podľa veľkosti a tvaru noža. V prípade poškodenia...

Sústružnicky nôž

Načítavanie...

Číslo patentu: 262642

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vasilko Karol, Šlesár Milan

MPK: B23B 27/00

Značky: nôž, sústružnický

Text:

...o uhol 0 až 5 °, pričom na pozdlžnu plôšku nadväzuje plocha čela, ktorá je od základnej roviny noža sklonená najmenej 25 °.Sústružníckym nožom podľa vynálezu sa dosahuje toho, že na plôške, rovnobežnej s hlavnou reznou hranou dochádza k zabrzdeniu materiálu v trieske a to do takej miery, že v dôsledku vysokej intenzity deformácie vzniká amorfná štruktúra kovu. Tento amorfný kov sa vo forme stuhy pohybuje po plôške, rovnobežne s reznou hranou...

Stavebnicový nástroj, najmä pre obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244561

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vašátko Eduard, Soueek Jioí, Zdiblo Jaroslav, Vaoková Marcela

MPK: B23B 29/12, B23B 27/00

Značky: nástroj, stavebnicový, najmä, obrábanie

Text:

...os základného držiaka o hodnotu A, pričom V základnom telese je kolmo na jeho pozdĺžna os a kolmo na os y~ umiestnený unášací kolik pre dräžku predlžovacieho nastavca.vytvorením stavebnioového nástroja podľa vynálezu sa dosiahne, že element slú 4žiaci na prenos krútiaceho momentu dosadne do svojej pracovnej polohy už v priebehu montáže a tým sa zamedzí vzniku rozmerových nepresností.Na pripojenom výkrese je znázornený pri klad vybudovania...

Spojka pro modulové systémy nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253586

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dudás Ferenc, Lévárdy Iván

MPK: B23B 27/00

Značky: systémy, nástrojů, spojka, modulové

Text:

...vřetena obráběcího stroje. Zlepšené uspořádání spojky podle vynálezu umožňuje vyhovění těmto různým požadavkům tím, že jednak zajiščovací kolík stanovuje obecně použĺvanou polohu a že dále může být v odlišném případě zajištovací kolík zasunut do protikusu v požadované poloze a to s využitím toho, že diferenciální šroub zajišťuje svými závitovými částmio stejnosměrných stoupáních možnost vzájomného natočení jím spojených částí ve směru...

Nástroj pro třískové obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251574

Dátum: 16.07.1987

Autor: Řasa Jaroslav

MPK: B23B 27/00

Značky: obrábění, nástroj, třískové

Text:

...být vyplněn i vnitřní prostor nosného členu řezné části ná roje.V takto uspořádaných vnitřních prostorech mohou být potom vytvoreny průchody. Pevnou látkou může být beton, plastické hmoty a pěny, sypké hmoty a podobné. Průchody slouží nejen protékání chladicího média, ale také k uložení zásobníků s řeznými elementy, umístění čidel ro adaptivní kontrolu procesu obrábění a podobně.Výhodou řešení je pro těžké obrábění, tj. při velkých úběrech...

Břitová destička

Načítavanie...

Číslo patentu: 251342

Dátum: 11.06.1987

Autor: Řasa Jaroslav

MPK: B23B 27/00

Značky: destička, břitová

Text:

...2 je břitová deetička z obr. 1 ve vodorovném řezu, na obr. 3 je kosočtvercová břitová destička se dnem ve vertikálním řezu, na obr. 4 je břitová destička z obr. 3, na obr. 5 je čtvercová břitová deatička s přepážkami tvarované podložky a otvorem pro upínací šroub ve vertikálním řezu, na obr. 6 je břitová destička z obr. 5 ve vodorovném řezu,na obr. 7 je vertikální řez kruhovou břitovou destičkou s otvorom pro upínecí šroub a podložkou, na...

Nástroj pro třískové obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250078

Dátum: 15.04.1987

Autor: Řasa Jaroslav

MPK: B23C 5/02, B23B 27/00

Značky: nástroj, třískové, obrábění

Text:

...nosné části 122. K nosné části 122 jsou připevněny vyměnitelná břitové destičky 31 prostřednictvím šroubů 311. Mezi středovou částí 121 a nosnou částí 122 jsou uspořádaný přepážky 41.Na obr. 5 je znézorněn příčný řez tělesem 12 frézy z obr. 4. Těleso 12 frézy je složeno ze středové části 121 nosné části 122 a bočnic 123, které tyto části vzájemné spojují. Ve vnitřním prostoru tělesa 12 jsou mezi střední částí 121 a nosnou částí 122 uspořádána...

Nástroj pro zarovnávání vnitřních čel otvorů v obrobcích skříňového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228591

Dátum: 15.08.1986

Autor: Knedla Ferdinand

MPK: B23B 29/18, B23B 27/00

Značky: nástroj, charakteru, zarovnávání, otvorů, skříňového, vnitřních, obrobcích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit nástroj pro zarovnávání vnitřních čel otvorů v obrobcích skříňového charakteru, a to zejména na obráběcích centrech s automatickou výměnou nástrojů. Podstatou vynálezu je nástroj, jehož vodicí pero (3) zarovnávacího nože (13) je vytvořeno na základě (23) vybrání (19) upravené v rovině proložené podélnou osou (2) volného konce osazené části (15) nosné stopky (4) s přesuvně na nich uloženým trubkovým pouzdrem (8). Ve...

Prípravok na zrážanie hrán súčiastok najmä nepravidelných tvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230108

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ferenčík Anton, Vyhlídal Jozef, Ihring Juraj, Tomík Ján

MPK: B23B 27/00

Značky: hrán, prípravok, nepravidelných, zrážanie, najmä, tvarov, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na zrážanie hrán súčiastok najmä nepravidelných tvarov vyznačujúci sa tým, že pozostáva z pracovného valca /l/ s prívodom /2/ tlakového vzduchu, v ktorom je posuvne a neotočne uložený piest /3/, na vonkajšom konci opatrený nožom /4/, pričom vnútorný koniec piesta /3/ je spojený s ťažnou pružinou /5/, ktorej druhý koniec je spojený s telesom pracovného valca /l/.