B23B 23/00

Zařízení pro automatické uvolňování koníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260573

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ott František, Holec Miroslav, Tůma Zdeněk

MPK: B23B 23/00

Značky: koníku, zařízení, uvolňování, automatické

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje podělný řez koníkem a obr. 2 příčný řez.Na tělese koníku łg je upevněna dvouramenná páka ł, otočně uložená na čepu 3. Konec horního ramena páky ł zasahuje do dráhy pohybu pinoly ii, která je na obr. 1 V přední poozê. Ke konci dolního ramena páky L je připojen seřizovací šroub łł, který je v-dotyku 3 koncom lišty-3. Lišta 3, uložená podélně v tělese upínaci lišty 1, je...

Zařízení pro elektronické ovládání výsuvu pinoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 260572

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tůma Zdeněk, Holec Miroslav, Ott František

MPK: B23B 23/00

Značky: výsuvu, pinoly, zařízení, ovládání, elektronické

Text:

...A je umístěna pružina Q, na kterou tlačí matice 1, s níž je spojene odměřnvací zařízení §. Matice 1 je zajištěna na opačné straně proti vysunuti pojistkou 2. Čep gg pojiščuje matici 1 proti otočení, přičemž je umožněn podélný posuv v drážce łł pinoly Q, jež je zajištěna proti otočení čepem łg. Čep 33, spojený s pinoli 3 a pohyhujícz se v podélné drážce Ag koníku Ä, nase desku gł 3 přestavinelnými narážkami łâ a snínačem dráhy łg. Na...

Zariadenie na aretáciu hrotovej objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260294

Dátum: 15.12.1998

Autori: Chrenka Ivan, Antala Lubomír

MPK: B23B 23/00, B23Q 1/28

Značky: zariadenie, hrotovej, objímky, aretáciu

Text:

...objimku a vrchnývýstrednik je v styku s čelnou plochou puzdra opierajúceho sa o hrotovú objimku, pričom osadenie tiahla a puzdro sú posuivne uložené v spoločnom horizontálnom vŕtani.Výhody zariadenia spočívajú predovšet kým v jednoduchosti konštrukcie, ktora za- bezpečuje jednoduchú, bezproblémovú. aspoľahlivú aretáciu hrotovej objímky. Zariadenieznemožňuje pri aretáciibočné vychýlenie hrotovej objímky, čim je pozitivne ovplyvnená presnosť...

Zařízení pro automatické upínání rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262854

Dátum: 11.04.1989

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: B23B 23/00, B23B 33/00

Značky: upínání, rotačních, součástí, automatické, zařízení

Text:

...velívého ložiska 1 e pouzdra § vůčizadní desce 2 otočně uložena. V zadní desce 2 jsou provedeny otvory pro rozvod kapalného média nejméně do jednoho hydraulíckého válečku 1 o, pevně spojeného se zadní deskou 2. Čelo pístu ll se styká s kladkou la, která je spojovacím dílem L 1 otočně přípevněna k víku l 4. Spojovacími šrouby li je víko pevné spojene s čelní deskou á. Mezi čelní tdeskou Q a obvodem zadní desky g je připevněna nejméně jedna...

Vynálezy kategórie «B23B 23/00» v ZSSR.

Zařízení k upínání hrotu v nástrojové hlavě

Načítavanie...

Číslo patentu: 239857

Dátum: 01.07.1987

Autor: Lhota Jan

MPK: B23B 23/00

Značky: hlavě, nástrojové, upínání, zařízení, hrotu

Text:

...při případné délkové diferenci obráběných polotovarů. U NC obráběcích strojů, kde je poloha nástrojové hlavy pevně stanovena odstraňuje nebezpečí vzniku havárie v důsledku špatného upnutí polotovaru.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad zařízení k upínání hrotu podle vynálezu, kde na obr. 1 je podélný řez uložením hrotu v nástrojové hlavě a na obr. 2 je bokorys přírubového pouzdra.Hrot 5 je svou kuželovou stopkou uchycen v pouzdru 1 uloą...

Usporiadanie narážky posuvovej jednotky pre dve základné polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250890

Dátum: 14.05.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 23/00

Značky: jednotky, posuvovej, základné, narážky, usporiadanie, polohy

Text:

...22 a výkyvná narážlka 24 s ovládacou pákou 9. Na pevnej »častí 21 oosuvovoj jednotky je Ltpeavnený uzatváraní r-ozvádzarč 22 a na pohytbllvej »časti B, prostredníctvom prestavitelneho držiaka 7 je na čape 8, ktorého os 11 je rovnobežne s ovsnu 12 pohyabu pin-oly 1 skrine či vretenika, uložená výtkyvná ąnarážka 24 ojpatrená tlačnou pružinou 15. V základnej pracovnej polohe je výkyvná na 4Funk-cia usporiadania narážky 24 posuvouv~ej jednotky...

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 230278

Dátum: 15.10.1986

Autori: Patka Anton, Hladký Viktor, Baco Miloslav, Plesnivý Ján

MPK: B23B 23/00

Značky: koníka, stroja, obrábacieho, zariadenie, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja pozostávajúce z telesa koníka, výstredníka a dvojíc spevňovacích príložiek vyznačujúce sa tým, že radiálnej časti výstredníka (1) uloženého v telese koníka (3) sa dotýka jeden koniec čapu (2) a druhý koniec čapu (2) je centricky uložený v stredovej matici (13) tlačnej príložky (6) opatrenej na svojom šikmom čele palcom (12), ktorým je spojená s koncom dlhého ramena (15) upínacej príložky (5), pričom...

Sklopný koník obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229339

Dátum: 01.03.1986

Autori: Macalík Josef, Klvaňa Karel

MPK: B23B 23/00

Značky: obraběcího, stroje, koník, sklopný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení tuhosti upnutí obrobků, zejména přírubového charakteru, při současném zachování možnosti použití osových nástrojů pomocí funkčně jednoduchého a spolehlivého zpevnění sklopného koníku. Uvedeného účelu se dosáhne zpevněním otočně uloženého tělesa vůči spodní liště podélného vedení suportu. Zpevnění je provedeno pomocí dvouramenné páky spražené se zpevňovacím pracovním válcem uchyceným na tělese koníku.