B23B 15/00

Materiál na povlaky odolné proti opotrebovaniu, erózii a korózii z karbidu volfrámu, povlaky, substrát potiahnutý viacvrstvovým povlakom, konštrukčný materiál a postupy na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286721

Dátum: 11.03.2009

Autori: Kuzmin Vladimir Petrovich, Lakhotkin Jury Viktorovich

MPK: C23C 16/448, B23B 15/00, C23C 16/32...

Značky: povlakom, postupy, materiál, karbidu, viacvrstvovým, korózii, substrát, proti, konštrukčný, volfrámu, erózii, opotrebovaniu, povlaky, odolné, výrobu, potiahnutý

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa karbidy volfrámu legované fluórom v množstvách do 0,5 % hmotnostných a prípadne fluorokarbónovými kompozíciami. Možno ich vyrábať pomocou postupov chemického nanášania pár, v ktorých sa používa fluorid volfrámový, vodík a plyn obsahujúci uhlík. Špecifickou črtou postupu je predbežná tepelná aktivácia plynu obsahujúceho uhlík. Povlaky z karbidov volfrámu sa nanášajú na konštrukčné materiály a predmety z nich vyrobené. Majú zlepšenú...

Pomocné vreteno s klieštinovým upínačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278914

Dátum: 14.05.1991

Autori: Sovička Oldřich, Kudělka Jan

MPK: B23B 15/00, B23B 31/20, B23B 7/06...

Značky: vřeteno, pomocné, upínačom, klieštinovým

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocné vreteno s klieštinovým upínačom, ktoré má v hlavnom telese (1) upevnenom na jednom z bokov nástrojovej hlavy (3) osadené na predpätých guľkových ložiskách (4) a ihlách (6) vreteno (7), na konci vretena (7) je upevnený náhonový pastorok (10) a v dutine vretena (7) sú osadené tanierové pružiny (11), ktoré tlačia na kužeľovú objímku (12), situovanú v prednej časti dutiny vretena (7), do ktorej je vložená klieština (13). Vnútri dutiny...

Automatické upínacie zariadenie ľubovolne natáčavé na otočnom stole

Načítavanie...

Číslo patentu: 269016

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23B 15/00

Značky: automatické, stole, otočnom, natáčavé, upínacie, ľubovoľné, zariadenie

Text:

...lg, nad kto rým je uložený ručný rozvádzać lg 5 pripojovacou doskou ll hydrauliky. K základovej doskeQ je z boku prípevnená rozvodná kocka 5 hydrauliky. Uvládacle zariadenie pre natáčanie hydraulického upínača je zostavené z hrebeňa lg pružne uloženého v dutine ovládacej ty če 22, kinematicky spojenej 5 hydromotorom 21, uloženým v operačnej hlave 52, ktorá je nesená posuvovou jednotkou 55 so spätným pracovným posuvom, ako aj z dvoch...

Upínač obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269010

Dátum: 11.04.1990

Autori: Charvát Marián, Petrík Juraj, Cejp Jozef, Kastel Pavol

MPK: B23B 15/00, B23Q 3/06

Značky: obrobkov, upínač

Text:

...zariadenia umožnuje vstup operačný nástrojom axiálne 2 oboch strán obrobku a radiálna asi z troch žtvrtin obvodu obrobku. S výhodou sa tieto upinače m 3 žu použit na viacpolohových rotačných nosičoch, lebo nepotrebujú stály privod tlskovčho nčdia a teda ani jeho rőtačný rozvod či sninač tlaku.Na priložených výkresoch ja znázornené konkrétne prevedenie upinača podla vynálezu,kde na obr. 1 je pohĺsd na upinač a na obr. 2 je upinač v reze A-A...

Zariadenie pre ovládanie upínača s obrobkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267085

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 15/00

Značky: obrobkom, ovládanie, zariadenie, upínača

Text:

...nový polotovar, nasunutý na nosiči piestnice je pripravený na zasunutie do upínača, obr. 2 predstavuje schematický nárysný rez zariadenia v základnej polohe a obr. 3 schematický bokorysný rez zariadenia v rovine A-A z obr. 1.Hlavné časti zariadenia pre ovládanie upinača s obrobkom sú výsuvná piestnica łs dorazom lg a prvým axiálnym pracovným valcom 1, ovládacia piestnica lg 5 druhým axiálnym pracovným valcom g, ozubené koleso 3 s ozubenou...

Pretlakové zariadenie upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258653

Dátum: 16.09.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 15/00

Značky: přetlakové, upínačov, zariadenie

Text:

...upínačov podľa vynálezu je schematicky znázornený na výkresoch, na ktorých. je na obr. 1 nakreslený v reze nosný hriadeľ otočného kotúča s dvojitými upínačmi va pretlakovým zariadením upínačov, na obr. 2 je v reze dvojitý upínač bočne namontovaný na kotúči nosného hriaidela.Hlavné časti pretlakového zariadenia upí-načov sú redukčný ventil 14 tlakového vzduchu, otočná prípojka 9, nosný hriadel 7 s kortúčom 4 a dvojitý upínač 1. Prívod...

Kazetový upínač valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 257826

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kurinec Ferdinand

MPK: B23B 15/00

Značky: válcových, súčiastok, upínač, kazetový

Text:

...plochu telesa l a druhý koniecpritlačnťuo ramena g je prostredníctvom otočného čapu lg spojený s telesom l a je v ňom výkyvne uložené.Prítlačné rameno Q pozostáva zo základného dielu Él a prídavného dielu gg, medzi ktorými je druhá pružina Z, v danom pripade tanierová. Základný diel 5 ako aj prídavný diel gg pritlačného ramena É sú V mieste druhej pružiny 1 navzájom prepojené spojovacim čapom §,opatreným v jeho časti, vsunutej do základného...

Zařízení pro obrábění druhé strany obrobků na soustružnických strojích v jednom pracovním cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255999

Dátum: 15.04.1988

Autor: Voltner Milivoj

MPK: B23B 15/00

Značky: obrábění, jednom, cyklu, soustružnických, strany, obrobků, pracovním, druhé, strojích, zařízení

Text:

...prvním náboji je uložen hydraulicky ovládaný koník. Na obr. 2 je podélný řez přes druhý náboj otočné desky, v němž je uloženo vřeteno nesoucí upínací zařízení, upínací válec, rotační rozváděč dokončených obrobků. Z obrázku je rovněž patrno připojení vřetena k jeho pohonu pomocí zubové spojky. Na obr. 3 je pohled na zařízení ve směru od hlavního vřetena, kdy otočná deska je V základní, to je nepracovní poloze. Poloha otočné desky, V níž je...

Pretlakové zariadenie upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255382

Dátum: 15.03.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 3/10, B23B 15/00

Značky: zariadenie, přetlakové, upínačov

Text:

...že sa pomerne jednoduchým a nenákladným spôsobom úplne a dokonale zabrír ni vnikaniu drobných triesok, prachu a chladiacej kvapaliny do vnútorných priestorov upínačov.Príklad vyhotovenia pretlakového zariadenia upínačov podľa vynálezu je scheniaticky znázornený na výkrese, na ktorom jeV reze otočný bubon s bočným privodom tlakového vzduchu.Pretlakové zariadenie upínačov pozostáva zo zdroja tlakového vzduchu a prívodu tlakového vzduchu,...

Mechanický upínač tenkostenných rotačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 243773

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pospíšil Jioí

MPK: B23B 15/00

Značky: upínač, rotačných, súčiastok, tenkostenných, mechanicky

Text:

...prispôsobte povrchu upínanej plochy obrobku, dalšie prispôsobenie sa celej sústavy zabezpečí guľové lôžko, ktoré umožní vystredenie polohy čelustí podľa nepresnosti upínanej plochy obrobku voči osi vretena stroja, čím sa dosiahne zmiernenie deformácie upínaného obrobku.Ďalšou výhodou vynálezu je možnosť využitia maximálnych rezných parametrov pri dodržaní optimálnych prídavkov pre brúsenie obrobku na hotovo, ďalej využitie združených...

Rozvodné ústrojenstvo tlakového média k upínačom otočného bubna obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 254235

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zoň Vincent, Kurinec Ferdinand

MPK: B23B 15/00

Značky: stroja, rozvodné, obrábacieho, tlakového, ústrojenstvo, bubna, media, otočného, upínačom

Text:

...11 zaústenou do zbernej obvodovej drážky 5.Na rotačnom posúvači 1 je vy-tvorená samostatná prívodná -obvodová drážka 13 a samostatná výstupná obvodová drážka 14. Do prívodnej »obvodovej drážky 13 vyúsťuje predĺžený tlakový kanál 2, zatiaľ čo na výstupnú obvodovú -drážku 14 je napojený predĺžený odpadový kanál 4. Prívodná o-bvodová drážka 13 je cez sekundárnu tlak-ovú vetvu 15 napojená na redukčný ventil 16, upevnený .na otočnom hub-nu 17....

Automatický podávač obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242374

Dátum: 01.12.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Pospíšil František

MPK: B23B 15/00, B65G 25/00

Značky: podávač, automatický, obrobků

Text:

...je uložen ve vedení suvně. Na tělese pomocného pracovního válce ll je umístěno nosné rameno lg výkyvného elektromagnetického chapedla gg, ovládaného kulisou gł jejíž jeden konec je uchycen na volném konci pístnice gg pomocného pracovního válce ll a dru~ hý konec kulisy gl je uchycen na tělese elektromagnetického cha padla gg.určených k opracování tak, že se poslední obrobek Q ve slou pci opírá o vidlici lg druhého pracovního válce §. Uvedenŕn...

Hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 246971

Dátum: 15.10.1987

Autor: Marek Jioí

MPK: B23B 15/00

Značky: hydromotor

Text:

...horní dutina lg se svým akumulátorem. Akumulátory sestávají z tlačných pružin lg a pístků lg s pistnicemi lg, na jejichž konci je připevněn kroužek 1 §. Přivod tlakového média ze zdroje je proveden radiálními otvory ll, lg ve stacionárním pouzdru l. Tlakové médium dále prochází nevyznačenými otvory v drážce na obvodu tělesa rotoru 5 a skrze kanály 2, lg uvnitř telesa rotoru lg pŕes logická ventily gl,gg do přednlho a zadního prostoru Z, §...

Dvojnásobný samostrediaci upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251476

Dátum: 16.07.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B25B 1/10, B23B 15/00

Značky: upínač, dvojnásobný, samostrediaci

Text:

...časť 14, napríklad ľavotočivá, je vložená a zaberá do odpovedajúceho závitu držiaka 5 výkyvnej upínacej čeľuste B a druhá závítová časť 19, s protichodne točivým závitom, t. j. v danom prípade pravotočivým, je vložená a zaberá do odpovedajúceho závitu držiaka 6 pevnej čeluste 2. Osadený koniec 17 upínacej skrutky 3 je pomocou axiálnych ložísk 16 uchytený na výstupku 20 základného telesa 15, zatiaľ čo druhý, drážkovaný koniec 1 upínacej skrutky...

Zariadenie na upínanie súčastí s kužeľovou upínacou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240307

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hu?ka Slavomír, Bernát Štefan

MPK: B23B 15/00

Značky: upínacou, zariadenie, súčastí, plochou, kuželovou, upínanie

Text:

...tŕň.- Výhoda zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že zariadenie umožňuje upínat ložiskové krúžky za predkovanú kužeľovú plochu pre opracovanie povrchu a obidvoch čiel súčasne, pri využití progresívnejšejtechnológie. Ďalšou výhodou jepodstránenie zmetkov z dôvodu využitia kužeľovej plochy .ako technologickej základne.Príklad .riešenia upinacieho zariadenia po Vdľa vynálezu je vyobrazený na »pripojenýchvýkresoch. Obr. 1 znázorňuje bokorys,...

Zařízení k nakládání polotovarů a odebírání obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239705

Dátum: 15.04.1987

Autor: Brzoska Ekkehard

MPK: B23B 15/00

Značky: nakládání, zařízení, obrobků, odebírání, polotovarů

Text:

...při současně odebírdní obrobkd z vŕeten, na obr. 2, 3 jsou pracovní polohy zařízení v průběhu cyklu výměny součástí e ne obr. 4 je zndzorněno současné nalošení polotovarú do sklíčídel s hotových obrobkd do odvíděcího łlsbu.skladací a odehírací zařízení sestdva s dvouramennőho drzdku ,L otočná uloäenőho na hlavním čepu z ukotvenóm na frámě stroje. Na obou ramenech dvouramennőho driaku L jsou na ćepech 3 uspořadány dvoursmennő...

Nosič súčiastok, najmä na automatickej montážnej linke

Načítavanie...

Číslo patentu: 250022

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tomšík Ján, Straka Ján

MPK: B23B 15/00

Značky: automatickej, súčiastok, montážnej, najmä, linke, nosič

Text:

...a zabezpečenie .presnej aretá-cie v pracovnej polohe, pričom sa dajú nastaviť pomocou meracieho pripravlku všetky nosiče do požadovanej presnosti miernym posunutim na dopravnej plošina.Riešenie umožňuje zabezpečenie vysokej pracovnej frekvencie montážnej linIky, kto-ráje vyššia ako 60 cyklov za minútu a teda vysokú výrobnosť. Nosič súčiastok, najmä na automatickej montážnej linke je znázornený na .pripojených výkresoch, ľkde na obrázku 1...

Zařízení pro vyhazování obrobků ze sklíčidla soustružnického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233376

Dátum: 01.01.1987

Autor: Borkovec Ladislav

MPK: B23B 15/00

Značky: vyhazování, stroje, sklíčidla, obrobků, zařízení, soustružnického

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro vyhazování obrobků ze sklíčidla soustružnického stroje, umožňující zároveň očištění upínacího prostoru od třísek. Účelem je zajistit bezpečné vyhazování hotových obrobků zejména u soustružnických strojů pracujících v automatickém cyklu, zvláště u obráběcích center. Zároveň má zařízení vyfoukat a očistit upínací prostor sklíčidla, což podmiňuje bezpečnost a plynulost zejména automatického chodu stroje. Zařízení...

Zařízení pro obrábění čel fitinků kolmo na přilehlý závit

Načítavanie...

Číslo patentu: 235721

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dostál Robert, Kolovrat Jan

MPK: B23B 15/00

Značky: závit, kolmo, zařízení, fitinků, obrábění, přilehlý

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro obrábění čel fitinků umožňující dosažení kvalitních spojů, zvláště pro vzduchové potrubí brzd vagónů. Sestává z hnacího motoru, převodového ústrojí, přenášejícího rotační pohyb na unášeč nožové hlavy. Na unášeč je upevněna nožová hlava, zakrytá krytem a nožovou hlavou prochází pinola s rozpínacím trnem a tažná tyč ovládaná pneumatickým válcem. Do ozubeného hřebenu pinoly zasahuje ozubené kolo posuvového mechanismu. Zařízení lze...

Zásobník tyčí pro podávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236524

Dátum: 15.11.1986

Autori: Setvák Jan, Blažík Otakar, Nečas Miroslav

MPK: B23B 15/00, B23Q 7/00

Značky: tyčí, zásobník, zařízení, podávací

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník tyčí pro podávací zařízení vhodného zejména pro soustružnická centra. Podstata zásobníku spočívá v tom, že buben zásobníku je opatřen lůžky s drážkou pro vodicí pero, v nichž jsou uloženy trubkové palety. V rámu, v němž je uložen buben, je rovněž uloženo aretační zařízení pro zajištění palety v lůžku bubnu a k jejímu opětovnému uvolnění a fotobuňka pro signalizaci správné délky tyče. Výhody zásobníku spočívají v možnosti manipulace s...