B22D 11/04

Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia kovov a sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7431

Dátum: 01.06.2016

Autori: Murgaš Marian, Pokusová Marcela, Tehlár Pavol

MPK: B22D 11/04, B22D 11/01

Značky: kryštalizátora, spôsob, kontinuálneho, sústava, liatia, elektromagnetického, kovov, induktorov, horizontálneho

Text:

...s polomerom r, ktorým tečie prúd I, vo vzdialenosti I od elektricky vodivej roviny povrchu taveniny vytvorí rovnaké magnetické pole ako vodič nulovej hrúbky s rovnakou hodnotou prúdu I, ale vo vzdialenosti I od povrchu, keď Z 2 12 12. Hodnota intenzity magnetického poľa H,- na povrchu taveniny potom bude vektorovým súčtom oboch zložiek od samotného vodiča H a od jeho zrkadlového obrazu H . Pri vzdialenosti induktora od taveniny a, keď I ...

Spôsob odlievania roztaveného kovu do telesa, ktoré si samo udržiava svoj tvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 287267

Dátum: 24.03.2010

Autor: Wagstaff Robert Bruce

MPK: B22D 11/08, B22D 11/07, B22D 11/04...

Značky: spôsob, roztaveného, udržiava, odlievania, tělesa

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa zavádza roztavený kov do prstencovej formy (2) vymedzujúcej formovú dutinu (4) s otvoreným koncom, majúcej vstupnú koncovú časť, výstupný koncový otvor (10, 10´), os (12) prebiehajúcu medzi výstupným koncovým otvorom a vstupnou koncovou časťou dutiny a lejací prstenec (24, 56) s definovaným obrysom, ktorý vymedzuje roztavený kov, keď kov tuhne do telesa (48) samo si udržiavajúceho svoj tvar a z telesa samo si udržiavajúceho svoj...

Spôsob odlievania roztaveného kovu do telesa, ktoré si samo udržiava svoj tvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 287266

Dátum: 24.03.2010

Autor: Wagstaff Robert Bruce

MPK: B22D 11/07, B22D 11/04, B22D 11/08...

Značky: spôsob, tělesa, odlievania, roztaveného, udržiava

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa zavádza roztavený kov do prstencovej formy (2) vymedzujúcej formovú dutinu (4) s otvoreným koncom, majúcej vstupnú koncovú časť, výstupný koncový otvor (10, 10´) a lejací prstenec (24, 56), ktorý vymedzuje roztavený kov, keď kov tuhne do telesa (48) samo si udržiavajúceho svoj tvar. Z telesa samo si udržiavajúceho svoj tvar sa odoberá okolo telesa prostredníctvom lejacieho prstenca teplo. Ďalšie odoberanie tepla z telesa samo si...

Spôsob a zariadenie na odlievanie roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287265

Dátum: 24.03.2010

Autor: Wagstaff Robert Bruce

MPK: B22D 11/07, B22D 11/04, B22D 11/08...

Značky: odlievanie, zariadenie, spôsob, roztaveného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie sa týkajú odlievania roztaveného kovu do kovového telesa samo si udržiavajúceho svoj tvar, pri ktorom sa núti kov prechádzať dutinou (4) formy (2) s otvoreným koncom. Po vložení telesa (70) štartovacieho materiálu do dutiny (4) medzi štartovacím blokom (60) a prvou prierezovou rovinou (72) dutiny, priečnou k jej osi (12), sa začne štartovací blok pohybovať axiálne pozdĺž osi a teleso štartovacieho materiálu sa začne...

Zariadenie na kontinuálne vodorovné odlievanie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286872

Dátum: 05.06.2009

Autori: Stromsvag Age, Maeland Geir, Johansen Inge

MPK: B22D 11/124, B22D 11/04

Značky: kontinuálně, odlievanie, zariadenie, vodorovné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne vodorovné odlievanie kovu, najmä hliníka, zahrnuje izolovaný rezervoár alebo nádrž (2) na kvapalný kov a formu (3) oddeliteľne upravenú s nádržou (2), pričom nádrž (2) zahrnuje izolačnú platňu (19) s otvormi (25, 26) na prepojenie s formou (3), ktorá zahrnuje výhodne kruhovú dutinu (17) s prstencom (12, 13) z priepustného materiálu na dodávanie oleja a/alebo plynu, ktorá poskytuje primárne chladenie kovu, ktorý sa...

Kokila na plynulé odlievanie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12716

Dátum: 28.08.2008

Autori: Bossard Rudolf, Moos Oliver

MPK: B22D 11/047, B22D 11/04

Značky: plynule, kokila, odlievanie

Text:

...riziko zlyhania kokily v dôsledku preniknutia taveniny.0012 vynález zahŕňa ako vertikálne odlievacie kokily, tak aj horizontálne odlievacie kokily.0013 Vodiaci prvok je Iisovaním spojený s pridržiavacím prvkom,obzvlášť pridržiavacím krúžkom. Tým je jednoduchým spôsobom realizovanéradiálne predpätíe vodiaceho prvku. Pri tom je vonkajšia obvodová plocha vodiaceho prostriedku a vnútorná obvodová plocha pridržiavacieho prvku vytvorená...

Zariadenie na kontinuálne vodorovné odlievanie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285942

Dátum: 18.10.2007

Autori: Maeland Geir, Johansen Inge, Stromsvag Age

MPK: B22D 11/07, B22D 11/04

Značky: kontinuálně, vodorovné, odlievanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne vodorovné odlievanie kovu, najmä hliníka, zahrnuje izolovaný rezervoár alebo nádrž (2) na kvapalný kov a formu (3) oddeliteľne upravenú s nádržou (2), pričom nádrž (2) zahrnuje izolujúcu platňu (19) s otvormi (25, 26) na prepojenie s formou (3), ktorá zahrnuje výhodne kruhovú dutinu (17) s krúžkom (12, 13) z priepustného materiálu na dodávanie oleja a najmenej jednu prstencovú medzeru (16) alebo dýzu, usporiadanú...

Spôsob na odlievanie sochorov a predvalcovaných zliatkov a dutina formy odlievacej kokily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3293

Dátum: 27.12.2003

Autori: Roehrig Adalbert, Kawa Franz

MPK: B22D 11/04

Značky: zliatkov, predvalcovaných, spôsob, odlievacej, kokily, dutina, sochorov, formy, odlievanie

Text:

...ktorom sa profilovaný ziiatok pri ochladzovaní rámového stredníka lahko pri teple natiahne. Aby sa tomuto natiahnutiu pri teple resp. vzniku trhlín zabránilo, je vtomto dokumente navrhnuté tieto konvexnéprechodové krivky kokily tvoriť kontinuálne so zväčšujúcim zaob|ením0009 Z JP-A-11 151555 je známa ďalšia kokila na odlievanie sochorov a predvalcovaných zlíatkov. Aby sa aj u tejto kokily predišlo kosoštvorcovej deformácii priečneho prierezu...

Spôsob výroby pásov kremíkovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 283772

Dátum: 12.12.2003

Autori: Fortunati Stefano, Abbruzzese Giuseppe, Cicale' Stefano

MPK: C21D 8/12, B22D 11/04, C22C 38/02...

Značky: pásov, kremíkovej, ocele, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe listov elektrickej ocele s orientovanou zrnitosťou dovoľuje riadenie podmienok kontinuálneho liatia tenkých plátov získať výhodné solidifikačné štruktúry a precipitáty. Oceľ má počiatočný obsah uhlíka menej ako 300 ppm a počiatočný obsah hliníka rozpustného v kyselinách väčší, ako je obsah normálne používaný pre tieto typy ocele. Počas konečných krokov tohto spôsobu sa žíhaný list nitriduje pomocou obmedzeného množstva dusíka. To...

Spôsob výroby pásu z kremíkovej ocele s vysokými charakteristikami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283599

Dátum: 16.09.2003

Autori: Fortunati Stefano, Abbruzzese Giuseppe, Cicale' Stefano

MPK: B22D 11/04, C22C 38/02, C21D 8/12...

Značky: charakteristikami, výroby, spôsob, vysokými, ocele, kremíkovej, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe elektrickej ocele s vysokou permeabilitou umožňuje kontrola podmienok kontinuálneho odlievania tenkých plochých predvalkov dosiahnuť výhodné, tuhé štruktúry a precipitáty. To naopak umožňuje dosiahnuť, aby proces kontroly rozmerov zŕn nebol kritický a pridať dusík k plechu valcovanému za studena tak, aby bezprostredne vytvoril nitrid hlinitý.

Kokilová rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3106

Dátum: 09.01.2003

Autori: Hauri Roland, Hugenschütt Gerhard, Eichholz-boldt Raimund, Kolbeck Dietmar

MPK: B22D 11/041, B22D 11/04

Značky: kokilová, rúrka

Text:

...oblastí usporiadané pozdĺžne smerované korýtkové vybrania. Zakrivenie vybrania môže byť pritom prispôsobené zakriveniu vnútorného povrchu prechodových oblastí. Okrem tohomá redukcia stenovej hrúbky vo forme korýtkových vybraní túvýhodu, že je zvàčšený vonkajší povrch kokilovej rúrky, takžeje možné dosiahnuť lepší chladiaci efekt.Ďalšiu možnosť redukcie stenovej hrúbky je možné vidieť V znakoch nároku 4. Podľa toho je z vonkajšej...

Zariadenie na plynulé alebo poloplynulé liatie kovov s priamym chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 282256

Dátum: 29.10.2001

Autori: Saether Torstein, Hanaset Sverre, Steen Idar Kjetil, Heggset Bjarne, Venas Karl

MPK: B22D 11/07, B22D 11/04

Značky: chladením, kovov, liatie, priamym, zariadenie, poloplynulé, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Odlievacie zariadenie na plynulé alebo poloplynulé liatie kovov s chladením vodou, najmä na liatie predvalkov alebo ingotov z hliníka, ktoré pozostáva z dutiny formy (4), ktorá má hore otvorený vstupný otvor (2), vnútri lícujúcu priechodnú a tepelne izolujúcu previsnutú časť, tzv. horúcu hlavu (8) a výstupný otvor so zvisle posuvným nosným zariadením (5) a zariadením (10) na prívod vody na chladenie taveného kovu. Stena dutiny formy je celkom...

Kokila na kontinuálne liatie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278752

Dátum: 04.02.1998

Autori: Hauri Roland, Hörnschemeyer Wolfgang

MPK: B22D 11/04

Značky: kontinuálně, kokila, liatie, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Kokila na kontinuálne liatie kovov, najmä ocele, obsahuje chladené kovové kokilové dosky (7), upnuté v ráme (3), pozostávajúce z dvoch čiastkových kokilových dosiek (8, 9), dosadajúcich na seba svojimi rovinnými dotykovými plochami, vyrobenými z medi alebo z medených zliatin. Prvá čiastková doska (8) je privrátená k formovacej dutine (F) a má rovinnú, konkávne zakrivenú alebo konvexne zakrivenú formovaciu plochu, zatiaľ čo druhá čiastková doska...

Kokila na kontinuálne liatie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281553

Dátum: 08.10.1997

Autori: Kremer André, Rinaldi Michel, Kaell Norbert, Petry Rudy

MPK: B22D 11/04, B22D 11/053

Značky: kokila, liatie, kontinuálně

Zhrnutie / Anotácia:

Kokila zahrnuje teleso (22) kokily, ktoré vymedzuje axiálny prietokový kanál (18) na roztavený kov a ktoré obsahuje okruh na chladenie tohto prietokového kanála (18). Teleso (22) kokily je obklopené aspoň sčasti prstencovou skriňou (44), v ktorej je axiálne podoprené hydraulickým/pneumatickým nosným zariadením, napríklad rotačne symetrickým valcom, ktorého os súmernosti je súosová s osou liatia. Toto hydraulické/pneumatické nosné zariadenie je...

Zařízení pro postupné vytahování kovové trubky z kokily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262678

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gourmel Yves, Pierrel Michel

MPK: B22D 11/04, B22D 11/128

Značky: kokily, postupné, kovové, vytahování, zařízení, trubky

Text:

...postupné výtahování kovové trubky z kokilý, které sestává ,podle vynálezu v- prvního prstence, umístěného pevne v přímém sousedstiví kokilý a z druhého prstence, svislo vrvatně posuvného, které kovovou trubku vobklopují a mají vnitřní plochu ve tvaru komoleho kužele s otevřením nahoru v rozmezí 10 až 20 ° a malou základnou obríicenou směrem dolů, přičemž v lnezeře mezi vnějším povrchem kovové trubky a vnitřní plochou prstenců jsou kuličký o...

Kokila krystalizátoru pro horizontální plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262503

Dátum: 14.03.1989

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/04, B22D 11/14

Značky: plynule, lití, horizontální, kovů, kokila, krystalizátoru

Text:

...jehož podstata spočívá v tom,že podělná osa dutiny kokíly leží výstředně nad podélnou osou souměrnosti krystalizátoru.Výhodou kokily podle vynálezu je docílení slitku se soustředným jádrem a rovnoměrnou tlouštkou kůry ztuhlé v kokile krystalizátoru. Výstředná grafitová kokila je uložena v chladiči tak, aby ve směru největšího odvodu tepla, tj. dolů, byla stěna kokily nejtlustší, kdežto ve směru nejmenšího odvodu tepla, tj. nahoru, byla...

Krystalizátor zařízení pro horizontální lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 246391

Dátum: 01.08.1988

Autori: Poór Robert, Podmolak Jaroslav

MPK: B22D 11/04, B22D 11/07

Značky: oceli, zařízení, kryštalizátor, horizontální, lití

Text:

...naUspořádání krystalizátoru také umožňuje upravit množstvív maziva v závislosti na velikosti zatížení v různých částechŘešení také umožňuje kombinaci známé preparace porézních grafitových dílců uhlíkatou látkou a použití skleněných výlisků. Rovněž tak uožňuje kombinaci mazání práškovitým skloms mazáním sklem ze skleněných výlisků.Příkladné provedení vynálezu je zřejmě z příklndu a dále rez z výkresu, kde obrk 1 představuje...

Zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu oscilace

Načítavanie...

Číslo patentu: 252324

Dátum: 13.08.1987

Autori: Koláček Jaromír, Cagaš Jaroslav, Vlček Miloš

MPK: B22D 11/04, B22D 11/14

Značky: krystalizátoru, pohonů, zařízení, připojení, oscilace

Text:

...je nárys zařízení s krystalizátorem v částečném řezu a s částí rámu pohonu oscilace, na obr. 2 püdorys zařízení s krystalizátorem a s částí rámu pohonu oscilace, naobr. 3 je řez vedený rovinou A-A z obr. 1, na obr. 4 je částečný řez vedený B-B z obr. 3, 3 252324na obr. 5 je žez vedený rovinou CC z obr. 1, na obr. 6 je řez vedený rovinou D-D z obr. 5 a na obr. 7 je řez vedený rovinou E-E z obr. 5.Zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu...

Krystalizátor horizontálního stroje plynulého odlévání čtvercových předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248292

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sitnov Anatolij, Korotina Raisa, Savanin Vjačeslav, Ivašina Jevgenij, Mezin Vladimir

MPK: B22D 11/04, B22D 11/00

Značky: kryštalizátor, čtvercových, předlitků, odlévání, plynulého, horizontálního, stroje

Text:

...KpHCTanHH 3 aT 0 pä, BOPHYTHE unnnnpnuecxne nosepxHocTn,.ueHTpm panycos KDH BHSHH KOTOpNX DBCHOHOXGHH Ha HHHFOHČHHX KBapaTa, HDHQEM COOTHOEEHHE HUB Mewpa BnncaHH 0 ñ onpyxuocwn B npo®nnb Ksapara K panuycy KpHBH 3 HH öoxosu KOHFpy 3 HTHHX uunnupnqecxux noBepxnpcTeň H pauycy conpnmenua rpaueñ pasHO 1,0(0,2-0,3)(0,03 O,l 2).Ha àur. 1 npnseen npoonhumñ paspes FHHb 3 H KpHCTanHH 3 aT 0 pa na Hr.2 ~ paapea A-A na ®nr.l.Kpncrannnsawop F 0 pH 3 OHT...

Zařízení k výrobě přímých trubkových vložek krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239247

Dátum: 15.05.1985

Autori: Cvak Ladislav, Stuchlík Josef, Elis Tomáš

MPK: B22D 11/04

Značky: výrobe, trubkových, přímých, zařízení, vložek, krystalizátoru

Text:

...osmibokého hranolu, jehož každé dvě přilehlé boční strany, v ŕezném průmětu ve svislé e vodo~ rovné oseg svírají vrcholový úhel.gg 177 ° a jeho hrany jsou zaobleny na poloměr§ 20 mmI dále střední kelibrovací částí 2 čtyřhranného průřezu ve tvaru vnitřního profilu vieš/et, (f, přičemž přećhod z dolní tvá řecí části g ne střední kalibrovací část 2 je tvořenú(ga 45 ° s návazným zaoblenímo°poloměru 5 10 mm. Střední kalibrovací část 2...