B22D 11/00

Proces výroby elektrotechnického oceľového plechu s orientovanou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14057

Dátum: 24.11.2010

Autori: Abbruzzese Giuseppe, Bracke Lieven, Fortunati Stefano

MPK: C21D 9/52, C21D 8/12, B22D 11/00...

Značky: elektrotechnického, plechů, strukturou, výroby, orientovanou, ocelového, proces

Text:

...pásov plechu s vynikajúcimi magnetickými vlastnosťami založeného na technológii odlievania tenkých dosiek.0009 Cieľom tohto vynálezu je tiež poskytnutie nízkonákladového procesu na výrobu izotropných elektrotechnických pásov plechu s vynikajúcimi a stálymi magnetickými vlastnosťami založeného na technológii odlievania tenkých dosiek.0010 Jeden alebo viacero z týchto cieľov sú dosiahnuté procesom v súlade s nárokom 1.0011 Proces je založený na...

Spôsob výroby tenkostenných oceľových konštrukčných dielov a výrobok vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286356

Dátum: 16.07.2008

Autor: Junius Hans-toni

MPK: B22D 11/00

Značky: tenkostenných, spôsobom, výrobok, výroby, konštrukčných, dielov, týmto, oceľových, vyrobený, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tenkostenný oceľový konštrukčný diel s jadrovou vrstvou a okrajovými vrstvami je tvorený za studena tvárneným viacvrstvovým kompozitným materiálom s premennými vlastnosťami týkajúcimi sa pevnosti a/alebo tvrdosti, pričom buď okrajové vrstvy, alebo jadrová vrstva majú zmenené vlastnosti týkajúce sa pevnosti a/alebo tvrdosti. Výhodne martenziticky tvrdená okrajová vrstva so zmenenými vlastnosťami týkajúcimi sa pevnosti a/alebo tvrdosti má vyšší...

Spôsob a zariadenie na výrobu širokých pásov z medi alebo zliatin medi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7642

Dátum: 14.12.2006

Autori: Schütt, Albrecht Michael, Dauterstedt Joachim, Starke Michael

MPK: B22D 11/00

Značky: výrobu, širokých, spôsob, zliatin, zariadenie, pásov

Text:

...vybavujú mechanickými škrtiacimi prvkami, aby sa znížením rýchlosti prúdenia zlepšíloplnenie vnútorného priestoru odlievacej rúrky (EP O 950 451 B 1).0011 V praxi sa ukázalo, že pri výrobe pásov so šírkou 800 až 1 500 mm a hrúbkou 20 až 50 mm odlievaním medenej taveniny za pomoci ponorných rúrok do širokopásovej kokily vznikajú značné problémy. Aj pri malom sklone ponorných rúrok dochádza v dôsledku rýchlosti prúdenia pod hladinu kúpeľa...

Spôsob začatia operácie kontinuálneho odlievania kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285291

Dátum: 18.09.2006

Autori: Vendeville Luc, Abi Karam Michel, Fellus Gilles, Mercier Georges, Breviere Yann, Leclercq Yves René

MPK: B22D 11/00

Značky: kontinuálneho, odlievania, spôsob, začatia, operácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že pred začatím odlievania sa stanoví počiatočná poloha (31) ovládacieho zdviháka zátkovej tyče, zatiaľ čo táto spočíva len svojou váhou na sedle, a po naplnení rozvádzača vybaveného touto zátkovou tyčou sa spustí zdvihák na uvedenie do kontrolovanej superuzatváracej polohy (33) a na začatie odlievania sa zdvihák ovláda podľa stanoveného režimu (34) pohybu v závislosti od času, pričom sa z tohto režimu určí okamih (t1)...

Dýza na privádzanie roztaveného kovu do kokily na kontinuálne liatie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284778

Dátum: 21.10.2005

Autori: Orihel Fabienne, Goncalvez Bernard, Richaud Johan, Gacher Laurent, Descaves Frédéric

MPK: B22D 41/00, B22D 11/00

Značky: kontinuálně, kokily, kovov, liatie, privádzanie, roztaveného, dýza

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná dýza (1) na privádzanie roztaveného kovu do kokily na kontinuálne liatie kovov, zahŕňajúca trubicovú prvú časť (2), ktorej jeden koniec je určený na spojenie s nádobou obsahujúcou roztavený kov a ktorej druhý koniec ústi do dutej druhej časti (4). Tá má pozdĺžny tvar, pričom aspoň jedna časť jej vnútorného priestoru (3) je orientovaná približne kolmo na uvedenú trubicovú prvú časť (2). Táto druhá časť (4) dýzy (1) má na každom zo...

Kompozitný vrstvený materiál na klzné elementy a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284335

Dátum: 27.12.2004

Autor: Andler Gerd

MPK: B22D 19/08, B22D 11/00, B32B 15/01...

Značky: výroby, kompozitný, klzné, materiál, elementy, spôsob, vrstvený

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kompozitný vrstvený materiál a spôsob jeho výroby, ktorý je vhodný na tie ložiskové miesta, v ktorých je dané zmiešané trenie, ktorý je korózne stály, tvarovateľný za studena a odoláva tiež najvyšším zaťaženiam. Spôsob predpokladá, že je nosný materiál predhrievaný na teplotu 1000 °C až 1100 °C, že sa odlievaním nanáša heterogénne sa utvárajúca, olovo neobsahujúca, ložisková zliatina na báze zliatiny meď-zinok alebo meď-hliník s...

Odlievací systém a spôsob odlievania neželezných kovových tavenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 476

Dátum: 01.08.2003

Autor: Cloostermans Leon Raphael Lucienne

MPK: B22D 11/06, B22D 11/103, B22D 11/00...

Značky: systém, neželezných, odlievací, odlievania, kovových, spôsob, tavenín

Text:

...sa nachádza v rozdeľova cej nádobe, popr. medzipanve, prúdi do nižšie položenej kokily výhodne šikmo smerom nadol.Uhol odlievania môže byť v rozsahu 2 ° až 90 °. V čelnej stene rozdeľovacej nádoby, ktorá je privrátená k smeru odvádzania taveniny, je usporiadaná najmenej jedna ponomá rúrka,ktorá prebieha pod zvoleným uhlom odlievania šikmo smerom nadol. Na odlievanie plochých produktov s väčšou šírkou, ktorá je väčšia alebo rovná 1,5 H, kde H...

Spôsob výroby kovového pásu z odliatku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9440

Dátum: 16.07.2003

Autori: Meyer George, Hall Dan, Koppinen Ilpo, Swank Brian

MPK: B21B 1/24, B21B 1/18, B21B 1/16...

Značky: odliatku, kovového, výroby, pásu, spôsob

Text:

...a úzka oblasť sa opäť dotkne materiálu na dalšie sploštenie a rozšírenie, prípadne aby sa vyrobil pás. Kým týmto spôsobom sa dá vyrobiť široký pás, výkonnosť spôsobu je pomerne nizka a mechanizmus vykonávania takého pohybu je komplikovaný pri0005 US patent 4,233,832 opisuje spôsob a zariadenie na valcovanie kovového drôtu alebo tyče do širokého plochého pásu. Pri tomto spôsobe kovový drôt alebo tyč prechádza medzi dvoma valcami jednou,...

Spôsob povrchovej úpravy vonkajšej plochy medeného alebo z medenej zliatiny vytvoreného prvku formy na plynulé odlievanie kovov pozostávajúci z pokovovania niklom a odstraňovania niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282599

Dátum: 17.09.2002

Autori: Allely Christian, Nicolle Rémy, Raisson Gerard, Catonne Jean-claude

MPK: B22D 11/00, C25D 5/34, C25F 5/00...

Značky: spôsob, plochy, medenej, měděného, úpravy, prvků, niklu, formy, plynule, vonkajšej, odstraňovania, zliatiny, vytvoreného, odlievanie, povrchovej, pokovovania, pozostávajúci, niklom, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava tejto plochy spočíva v po sebe nasledujúcich operáciách: operácia čistenia holého povrchu, operácia morenia holej plochy v okysličovacom kyslom médiu a operácia leštenia holého povrchu. Ďalej sa uskutoční operácia pokovovania holej plochy niklom pomocou elektrolytického pokovovania, pri ktorom sa prvok umiestni ako katóda do elektrolytu tvoreného vodným roztokom amidosulfánu niklu obsahujúceho 60 až 100 g/l niklu, potom sa ako bol...

Spôsob výroby bezšvovej za tepla zhotovenej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282573

Dátum: 09.09.2002

Autori: Kohlhage Hans, Kutzenberger Karlheinz, Kron Heinz Josef, Wiemer Hans-eike

MPK: B22D 11/00, B21B 23/00, B21J 5/10...

Značky: výroby, tepla, spôsob, bezšvovej, rúrky, zhotovenej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby bezšvovej za tepla zhotovovanej rúrky z ocele s obmedzenými možnosťami zmeny tvaru, predovšetkým z ocele na valivé ložiská, pri ktorom je predbežne spracovaná a odplynená, ako i dezoxidovaná tekutá oceľ žiaduceho chemického zloženia uliata v pásmovom odliatku s ľubovoľným priečnym rezom a po oddelení od pásma je tyč pásmového odliatku, rozdelená na použitú dĺžku, podrobená pretváraniu. Použitá dĺžka bez predtvarovania, t. j....

Zariadenie na privádzanie tekutého kovu k ústrojenstvu na plynulé zvislé odlievanie kovovej rúrky, najmä liatinovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278335

Dátum: 06.11.1996

Autori: Pierrel Michel, Gourmel Yves

MPK: B22D 11/00

Značky: tekutého, plynule, zariadenie, zvislé, kovovej, odlievanie, privádzanie, ústrojenstvu, liatinovej, najmä, rúrky

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje vstup pre tekutý kov v dolnej časti chladeného prievlaku (67) spočívajúceho na spodku (1) a tvoriaceho so spodkom téglik na umiestnenie kvapalného kovu. Vo vnútri prievlaku (67), v jeho zvislej osi, je súosové rotačné teleso s výškou zodpovedajúcou výške prievlaku (67) a vymedzujúce s ňou prstencový objem kvapalného kovu, pričom v jeho dolnej časti je ústie aspoň pre jedno vedenie na privádzanie kvapalného kovu. Súosové...

Licí prostředek pro ošetření hladiny odlévané oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 259730

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kregl František, Engel Oleg, Kouřil Vratislav, Svárovský Vratislav, Křečan Miloslav

MPK: B22D 11/00, B22D 27/18, B22D 7/00...

Značky: hladiny, oceli, ošetření, prostředek, licí, odlévané

Text:

...v přechodové zóně prostředek - n-altavená struska. Pro některé druhy ocelí je uhlík v licím pros-tředku nepřípustný, nebol by mohl přecházet do ocelí a měnit jejich chemické složení. Uhlík je tedy v licim prostředku spotřebný, na druhé straně ale škodlivý.Uvedené nevýhody dosud známých licích prostředků jsou odstraněny licím prostředkem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že vedle kysličníků křemíku, hliníku, vápníku, alkälii,...

Grafitová tryska s výstelkou a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257550

Dátum: 16.05.1988

Autori: Brožek Vlastimil, -, Dvořák Bohumil, Romaniak Petr

MPK: B22D 11/07, B22D 7/06, B22D 11/00...

Značky: grafitová, výroby, tryska, způsob, její, výstelkou

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je jednolitá a výstelka je tvořena nitridem boritým. Způsob výroby této grafitové trysky podle vynálezu spočívá v tom, že se turbostratický nitrid boritý, charakterizovaný indexem hexagonality IH 30, šířkou vibračního pásu v IČ oblasti 1 375 cml a antipásu mezi 810 až 830 cm 1, žárově zalisuje v grafitovém lisovacím nástroji, který se zároveň stává součástí těla trysky, při teplotě 1 800 až 1 900...

Ochranná vrstva, najmä dosák kryštalizátorov plynulého odlievania ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 254220

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čomajová Mária, Krupa Jan, Čomaj Milan, Stračár Slavomír

MPK: B22D 11/00, B22C 3/00, B22C 9/06...

Značky: dosák, ocele, odlievania, ochranná, vrstva, najmä, kryštalizátorov, plynulého

Text:

...nikelalumídov z drôtu o zložení 4 .až 20 0/0 hmot. hliníka a 80 až 96 hmot. niklu.Výhody ochrannej vrstvy vytvorenej podľa vynálezu sú V tom, že touto kombináciou tvorby povlaku. sa zabezpečuje najmenej 2 až 2,4 nasobná životnost dosák kryštalizátorov pri rovnocennej tepelnej vodivosti po celej ploche kryštalizátora a pri rpodstatnom znížení difúzie níateriálu dosáIk do ovdlievanej bramy, znížení pnutia v jej rohoch a v neposlednej miere s...

Deskový krystalizátor zařízení pro plynulé lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 253245

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koláček Jaromír, Gagaš Jaroslav, Vlček Miloš

MPK: B22D 11/00, B22D 11/14

Značky: oceli, deskový, plynule, lití, zařízení, kryštalizátor

Text:

...velikostí tepelných dilatecí v místě šroubového spoje. Styčné plochy chladicích desek jsou pak k sobě pritlečovány silou nižší. než která by způsobila otlačení těchto ploch, ale zároveň silou dostetečnou pro těsnicí účinek těchto ploch. Výhodou je také, že osy šroubů rohověho spoje jsou kolmé na styčnou plochu chladicích desek, čímž vyvozené předpětí ve styčné ploše je stejné jako předpětí ve šroubech, takže ho lze velmi přesně nastavit....

Grafitová kokila pro horizontální plynulé lití pásů z mědi a měděných slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237392

Dátum: 01.08.1987

Autori: Soukup Václav, Teisler Jiří, Klofáč Josef, Peřich Václav

MPK: B22D 11/08, B22D 11/00

Značky: slitin, lití, kokila, grafitová, mědi, plynule, měděných, horizontální, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je grafitová kokila pro horizontální plynulé lití pásů z mědi a měděných slitin. Pro odstranění značných rozdílů v rovinnosti odlévaných pásů je navržena úprava funkční dutiny v grafitové kokile. V dolní části je profil této dutiny grafitové kokily rovinný, v horní části je dutina grafitové kokily tvořená zakřivenou plochou, která se v příčném řezu odchyluje od rovinného průřezu o hodnotu ? t, která je maximální ve středu...

Krystalizátor pro horizontální plynulé odlévání oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 250267

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bajda Miloslav, Baroš Lubomír, Kopec Svatopluk

MPK: B22D 11/07, B22D 11/00

Značky: horizontální, plynule, kryštalizátor, oceli, odlévání

Text:

...vynalezu je rovněž to, že polrézní otěruvzdorná pracovní vrstva dále obsahuje 0,3 až 5 0/0 bórnitrldu.Rovněž je podstatou vynálezu také to, že porézní otěruvzdorná pracovní vrstva dále obsahuje 0,5 až 5,0 0/0 kobaltu.Výhodou krystalizátoru podle vynálezu je.podstatné, zvýšení životnosti vnitřní části krystalízátoru o 150 0/0, jehož stěny jsou opatřeny otěruvzdornou porézní vrstvou,schopnou väzat maziva, která snižují třecí odpory. Také je...

Zařízení pro plynulé lití odlitků z neželezných kovů a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249369

Dátum: 12.03.1987

Autori: Romaniak Petr, Koritta Josef, Choura Miloš

MPK: B22D 11/08, B22D 11/00

Značky: lití, neželezných, plynule, odlitků, slitin, kovů, jejich, zařízení

Text:

...je umístěna grafitová kokila tak, že je možno ji posunovat. Měděný chladič je proti styku s taveninou chráněn kelímkem ze žáruvzdorného materiálu a líc chladiče je chráněn mezikružím ze speciálního žáruvzdorného materiálu. Posunování grafitové kokily směrem do taveniny a tím i opotřehovaného prostoru zóny krystalizace zajišťuje speciální podávací zařízení,které umožňuje přetržitou výměnu qrafitových vložek nebo plynulé posunování kokily,...

Krystalizátor horizontálního stroje plynulého odlévání čtvercových předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248292

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sitnov Anatolij, Savanin Vjačeslav, Korotina Raisa, Ivašina Jevgenij, Mezin Vladimir

MPK: B22D 11/04, B22D 11/00

Značky: kryštalizátor, odlévání, čtvercových, plynulého, stroje, předlitků, horizontálního

Text:

...KpHCTanHH 3 aT 0 pä, BOPHYTHE unnnnpnuecxne nosepxHocTn,.ueHTpm panycos KDH BHSHH KOTOpNX DBCHOHOXGHH Ha HHHFOHČHHX KBapaTa, HDHQEM COOTHOEEHHE HUB Mewpa BnncaHH 0 ñ onpyxuocwn B npo®nnb Ksapara K panuycy KpHBH 3 HH öoxosu KOHFpy 3 HTHHX uunnupnqecxux noBepxnpcTeň H pauycy conpnmenua rpaueñ pasHO 1,0(0,2-0,3)(0,03 O,l 2).Ha àur. 1 npnseen npoonhumñ paspes FHHb 3 H KpHCTanHH 3 aT 0 pa na Hr.2 ~ paapea A-A na ®nr.l.Kpncrannnsawop F 0 pH 3 OHT...

Rúrková kokila na plynulé odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278292

Dátum: 15.09.1983

Autori: Gourmel Yves, Pierrel Michel, Bellocci Rio

MPK: B22D 11/00

Značky: rúrková, plynule, odlievanie, kokila

Zhrnutie / Anotácia:

Používa sa v zariadení obsahujúcom odlievaciu nádržku (1) vybavenú dolným otvorom, chladiaci plášť kokily, umiestnený pod nádržkou v predĺžení vnútornej steny odlievacieho otvoru a zohrievané jadro (8), ktoré s kokilou vymedzuje úzky rúrkový odlievací priestor, pričom kokila (6) pozostáva z hrubého valcového telesa (7), obklopeného chladiacim plášťom (15), a z hlavy vyčnievajúcej do odlievacieho otvoru, pričom hlava (17) kokily (6) je zložená a...