B22D 1/00

Prvok na filtráciu plynu na metalurgické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20523

Dátum: 09.01.2014

Autori: Kulp Roman, Klikovich Michael, Trummer Bernd, Kneis Leopold

MPK: B22D 1/00, C21C 5/48

Značky: použitie, metalurgické, plynů, filtráciu, prvok

Text:

...prívodu, ale aj k vedeniu a upevneniu plynového prívodu.- To umožňuje vytvoriť po určitú axiálnu dĺžku vedenie medzi prvkom naprvku na filtráciu plynu k protiľahlému, horúcemu konci). To súčasne umožňuje spojiť oba diely bez nákladných mechanizmov. Pripojenie prívodu plynu môže byť do zahĺbenia napríklad naskrutkovaný. Je možné aj ďalšie upevnenie plynového prívodu, avšak nie je to nutné. Odpadajú komplikované výkyvné mechanizmy, apod....

Žiaruvzdorná keramická plynová preplachovacia zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17620

Dátum: 20.09.2012

Autori: Pellegrino Michael, Trummer Bernd, Mohr Gehard, Bender Andreas, Süss Jennifer

MPK: C21C 5/48, C21C 5/35, B22D 1/00...

Značky: keramická, plynová, žiaruvzdorná, zátka, preplachovacia

Text:

...za0011 Vynález sa drží použitia plynovej preplachovacej zátky s vonkajším kovovým puzdrovanim za účelom viesť plyn požadovanou cestou cez zátku a vyhnúť sa bočnému úniku plynu, ale používa tenkú pridanú vrstvu na vonkajšom povrchu0012 Táto vrstva prikrýva povrch kovového puzdrovania aspoň čiastočne. obsahuježiaruvzdorný materiál a vykazuje nasledujúce vlastnosti a výhody- Drží dobre na vonkajšom povrchu kovového puzdrovania- Chráni kovové...

Plynové preplachovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17619

Dátum: 11.12.2010

Autori: Handle Bernhard, Zivanovic Bojan

MPK: C21C 5/48, B22D 1/00, F27D 3/16...

Značky: plynové, zariadenie, preplachovacie

Text:

...plynového preplachovacieho zariadenia, pričom orientácia segmentu by mala byť všeobecne kolmá k hlavnému smeru plynového potrubia ( axiálny smer plynového preplachovacieho zariadenia).0012 Vo svojom najvšeobecnejšom prevedení sa vynález týka plynového preplachovacieho zariadenia s prvou prepiachovacou zónou, zásobovanou plynom pomocou prvého plynového potrubia a druhou prepiachovacou zónou, zásobovanou plynom pomocou druhého...

Spôsob vymeniteľného upevnenia žiaruvzdornej dúchacej tvárnice alebo puzdra, ako aj nádrž na kovovú taveninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17801

Dátum: 17.11.2009

Autori: Kneis Leopold, Klikovich Michael

MPK: B22D 1/00, B22D 41/08, B22D 41/02...

Značky: vyměnitelného, kovovú, nádrž, puzdra, spôsob, žiaruvzdornej, upevnenia, tvárnice, dúchacej, taveninu

Text:

...poškodenia výlevkového0008 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom so znakminároku 1, ako aj nádržou podľa nároku 6. EP 2 352 607 B 1 E-410/14-Tš0009 Uprednostňované ďalšie uskutočnenia nádrže podľa vynálezu, akoaj spôsoby podľa vynálezu, tvoria predmet závislých nárokov.0010 Tým, že k demontáži opotrebenej dúchacej tvárnice, respektíve opotrebeného puzdra, už nie je potrebné žiadne ručne uskutočňované vybúravanie, ktoré znamená...

Kompozitný materiál s protikoróznou vrstvou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16116

Dátum: 18.01.2008

Autori: Sicking Raimund, Mrotzek Manfred

MPK: C22C 21/00, B22D 1/00, B32B 15/01...

Značky: vrstvou, kompozitný, spôsob, materiál, výroby, protikoróznou

Text:

...sú významné pre protikoróznu ochranu. Nad 1,8 hmot. sa však môžu v štruktúre protikoróznej vrstvy v dôsledku obmedzenej rozpustností mangánu vytvárať hrubé mangánové zrazeniny. Tieto hrubé zrazeniny môžu zásadne viest k zníženej koróznej odolnosti protikoróznej vrstvy. 0009 Ďalej môže hliníková zliatina protikoróznej vrstvy vykazovať 0,4 hmot. až 1,0 hmot. kremíka. Podiely kremíka, prítomného v protikoróznej vrstve, môžu dífundovať do...

Vynálezy kategórie «B22D 1/00» v ZSSR.

Zariadenie na prívod plynu pre aspoň jeden preplachovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4134

Dátum: 02.03.2007

Autor: Zivanovic Bojan

MPK: C21C 5/48, C21C 7/072, B22D 1/00...

Značky: aspoň, prvok, přívod, plynů, zariadenie, preplachovací

Text:

...predpokladá vedľa rúrového vedenia umiestniť chladiace zariadenie vo vnútri obalu. Toto chladiace zariadenie môže pozostávat aspoň zjedného vedenia chladiaceho vzduchu, ktoré beží paralelne(alebo špirálovite) splynovým rúrovým vedením, pričom vedenie chladiaceho vzduchu má jeden alebo viac otvorov, aby mohol chladiaci prvok prúdit v priestore ohraničenom obalom, pričom je súčasne chladený plyn vedený v rúrovom vedení.0015 Rúrové vedenie,...

Spôsob výroby bochníkov a bochníky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13506

Dátum: 26.04.2006

Autori: Sterling Evgenij, Berger Hugo

MPK: B22D 1/00, B22D 46/00, B22D 3/00...

Značky: spôsob, bochníkov, bochníky, výroby

Text:

...viskozitytaveniny nachádzajúcej sa V spracovávacej komore. Vynález vychádza z toho, že optimum vytvárania zmesových kryštálov sa ukáže vtedy, ked spracovaná tavenina aj napriek ochladeniu dosiahla zvláštny riedko tekutý stav, ktorý zostáva približne konštantný a potom sa už viac v podstate nemení. U jedného ďalšieho uskutočnenia vynálezu je uskutočnené také opatrenie,že vytváranie zmesových kryštálov sa zisťuje prostredníctvom merania teploty...

Držiak preplachovacieho prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2617

Dátum: 02.12.2004

Autor: Zivanovic Bojan

MPK: B22D 1/00, C21C 5/48

Značky: preplachovacieho, prvků, držiak

Text:

...otvor, ktorý je väčší ako prípojky, aby mohli byl0012 V ďalšom vyhotovení pozostáva hák z dvoch ramien od seba vzdialených. Pri nakloneni háku sa prípojky ponoria do medzere medzi ramenami, zostanú nezatažené, pričom ramená môžu byt vedené k spodnej čelnej ploche preplachovacieho prvku.0013 Ohnutá časť háku medzi koncami, ktorá je vedená oproti preplachovaciemu prvku, môže byt vyhotovená rôznymi spôsobmi. V najjednoduchšom pripade je...

Prvok na plynové preplachovanie a zariadenie na plynové preplachovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2285

Dátum: 04.03.2004

Autori: Kchloponin Viktor, Turovskij Vladimir, Brenner Hubert, Schumacher Edgar, Mitlöhner Othmar, Schumacher Ewald

MPK: C21C 5/48, B22D 1/00

Značky: plynové, zariadenie, prvok, preplachovanie

Text:

...prvok na plynové preplachovanie má tieto vlastnosti a výhodyHoci je prvok na plynové preplachovanie rozdelený do rôznych úsekov, ktoré na seba axiálne nadväzujú, je plyn prepravovaný plynule od prvého (takzvaného studeného) kdruhému (takzvanému teplému) koncu. Plyn tak môže byt cez prívodnú trubku zavedený do preplachovacieho prvku. Stade sa dostáva do prvej rozvádzacej komory, odkiaľ potom väčším počtom kapilárnych kanálikov prúdi v smere...

Vháňací mechanizmus a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 474

Dátum: 03.06.2003

Autori: Willoughby Craig, Millward Cavan

MPK: B22D 1/00

Značky: mechanizmus, použitie, vháňací

Text:

...prúdi cez nepravidelne rozmiestnené póry s rôznou- zátky, V ktorých sú regulované smer prúdenia tekutiny a tiež veľkosť otvorov, ktorými je tekutina vedená. Týmito otvormi môžu byť kruhové kanáliky alebo otvory, ktoré sú buď udržiavané ako samostatné, alebo sú vzájomne prepojené, alebo štrbiny, ktoré pri montáži segmentov môžu byť umiestnenév priamej línii alebo V kruhu, a to vzájomným spojením dvoch0005 Za účelom dosahovania optimálneho...

Spôsob a zariadenie na spracovanie taveniny zliatiny pre proces odlievania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3859

Dátum: 21.02.2003

Autor: Sterling Evgenij

MPK: C22C 1/00, B22D 1/00, B22D 17/00...

Značky: proces, spôsob, zariadenie, odlievania, spracovanie, taveniny, zliatiny

Text:

...peci 10 sa udržiava tavenina 11 zliatiny kovov, napríklad AISi 9, na teplote, ktorá je vyššia ako teplota topenia tejto zliatiny. Pec 10 je vakuovo-tesne uzatvorená a pomocou odsávanía 12 je v nej udržiavané vákuum.Pec 10 je pomocou odlievacieho potrubia 13 spojená s kryštalizačným zásobníkom 14. Kryštalizačný zásobník 14 pozostáva z valca 15 z elektricky nevodivého materiálu, ktorý má tepelnú vodivosť od 0,2 D do 1,5 Wlmk. Valec 15 je...

Spôsob spracovania tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5288

Dátum: 29.08.2002

Autori: Khloponin Viktor Nikolaevich, Schumacher Edgar, Zinkovsky Ivan Vasilievich, Schumacher Ewald

MPK: C21C 7/072, B22D 1/00

Značky: spôsob, tekutého, spracovania

Text:

...alebo zmesi plyn - prášok sa najviac približuje podstatným znakom spôsobu podľa vynálezu, a vzhľadom na to sa prijíma ako0014 Tento známy spôsob je charakterizovaný podstatnou nevýhodou počas prefukovania ocele pomocou plynu / zmesi plyn prášok sa kov V objeme panvice mieša nerovnomerne. Najmä V oblastiach, ktoré sa nachádzajú na vstupnom prívode plynu / zmesi plyn - prášok do ocele (najaktivnejšia zóna) tekutého kovu sú intenzívne pohyby...

Forma zvlášť pre kolesá cestných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1928

Dátum: 15.07.2002

Autor: Baumgartner Heinrich Georg

MPK: B22D 1/00

Značky: cestných, forma, zvlášť, vozidiel, kolesa

Text:

...koliesObrázok 3 je pôdorysný pohľad na veko pece na uskutočnenie znázomené na obrázku 2Obrázky 4 a 5 sú v tomto poradí pôdorys a priečny rez a tiež bočný pohľad na spodnú časť formy, ktorá má konštrukciu podľa vynálezuObrázky 6 a 7 sú pôdorysné pohľady na dve súčastí, ktoré predstavujú homú časť formy.0018 S odkazom na obrázok 1, forma zvlášť pre kolesá cestných vozidiel, ktorá má konštrukciu podľa vynálezu v prvom uskutočnení, je...

Porézní koncovka ponorné trysky pro dmýchání plynů do tavenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260424

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glos Miroslav, Tyrlík Karel, Křibík Václav, Pekárek Ladislav, Chovaniec František

MPK: B22D 1/00

Značky: ponorné, plynů, trysky, porézní, tavenín, koncovka, dmýchání

Text:

...kovové dmyšné trubice a úložným otvorem tvarovky a vlivem zvětšujících se vůlí tohoto uložení, vznikajících vibraceml při probublávaní dmýchaného plynu taveninou.Porézní koncovka podle vynálezu je blíže rozvedena v dalším popisu s odvolaním na pripojené výkresy, které znázorňují praktioké provedení porézní koncovky a její sestavu na ponorné trysce. Obr. 1 znázorňuje ve svislém osovém řezu válcovou, obr. 2 kuželovou koncovku a obr. 3...

Turniketový podavač, zejména jemnozrnného sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269450

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír

MPK: B22D 11/10, B22D 1/00

Značky: zejména, jemnozrnného, turniketový, podávač, sypkého, materiálů

Text:

...tlakového média.výhodou turniketového podsvače podle vynálezu je eliminace profukovéní a protlačování nejjemnědších podílů gjemnozmného sypkého materiálu mezi Jeho lopatkami a vnitřním véloovým prostoru skříně, Protože tyto materiály Jsou z důvodu odstranění potíží při ,jejich přemístování načeřovány tlakovým plynným médiem, ,je možno toto medium nebo i plynné médium při dodáväní Jemnozrnněho sypkého materiálu z prostředí nomálního...

Zásobník pro přívod licího prášku do krystalizátoru při plynulém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269429

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B22D 1/00, B22D 11/07, B22D 11/10...

Značky: odlévání, zásobník, licího, plynulém, kovů, přívod, krystalizátoru, prášků

Text:

...je tvořen jedním z dutých nosníků lícího vozu.Hlavní výhodou zásobníku podle vynálezu je úspora zastavěného prostoru, a tím značné zvětšení volného prostonu okolo krystalizátoru. Další výhodou je možnost zajíštění poměrně větších zásob lícího prášku než u dosavadních zařízení, o to značnými rozměry lícího vozu, jehož jeden z podélných dutých nosníků je k tomu účelu upraven, čímž je možno zásobník naplňovat lícím práškem V delších...

Zařízení k tlakovému dávkování licích prášků při plynulém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268480

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír, Odstrčil Libor

MPK: B22D 11/10, B22D 1/00

Značky: tlakovému, plynulém, odlévání, kovů, zařízení, dávkování, licích, prášků

Text:

...spojovacím potrubím se zásobníkem plynnáho média. Dále je podstatou to, že střední část výsuvněho náetavce a výstupní strana pneumatické roury mají osazení, mezi nimiž je vložena tlsčná pružina a rovněž i to, že výsuvný nástavec je pákovým mechanismem spojen s hřídelea turniketováho podavače.Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je optimální rozproetření licích prášku na hladinu kovu v lcrystalizátoru s zajištění jejich vysoká přolnosti...

Mechanická ochrana hutnické pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266758

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakeš Jan, Kovařík Oskar, Rada Josef, Jakeš František

MPK: B22D 41/00, B22D 1/00

Značky: pánve, hutnické, mechanická, ochrana

Text:

...provedení oodle vynále 2 u.je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je podelný řez průzařnou hutnickou oánví s ochranným pláštěm a na obr. 2 je příčný řez v rovtně A - A touto pánví s ochranným pláštěm.Průzařná hutnická pánev oozůstává z vlastní nádoby Š, obr. 1, tvorené keramickou vyzdívkou, opatřenou kovovými žebry 1, mezi kterými jsou keramická vložky 1, obr. 2. Vlastni nàdobag, které má ve své horní části připevněny závesné...

Způsob zpracování tekutého kovu a nádoba k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264603

Dátum: 14.08.1989

Autori: Böhm Valter, Cienciala Petr, Doseděl Miroslav, Bonczek Tadeáš

MPK: C21C 5/48, B22D 1/00

Značky: nádoba, tekutého, zpracování, provádění, způsob

Text:

...z fčlie, vytvářející vlastní štěrbinu, dovolují dostatečný průchod plynu. stěny štěrbiny nejsou tekutým kovem otavovány více než samotná vyzdívka,což je podstatná přednost proti známému stavu techniky. Protáhlý tvar štěrbiny vytváří takové podmínky pro skoro plošný výstup plynného média, že nedochází k erozi okolní vyzdívky a přitom jsou plynem ovlivněny větší objemy kovu.Další uplatnění zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že štěrbina je...

Sifónová panva na výrobu tvárnej liatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260769

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schmiedt Peter, Velič Jaroslav, Krehel Ondrej

MPK: B22D 41/04, B22D 1/00

Značky: sifonová, panva, liatiny, výrobu, tvárnej

Text:

...sitónový otvor V po rovnaní s panvami s dvoma sifön-ovýnii otvor mi, sa znižuje prácnost pri opravách a výmene Výmurovky panvy a sifónových otvorov a zamedzí sa vzniku časti nenamoditikwo vaného tekutého kovu v naliev.acom sitono vom otvore a tiež sa zamedzi nadmernému unikaniu plynov a pár z hrnco-vej panvy. Dal šla výhoda spočíva v tom, že panvový poklopje delený na dve časti. Volnú časť poklopu je možné z panvy po naplnení tekutým...

Dno vakuovací komory s centricky umístěnou násoskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257750

Dátum: 15.06.1988

Autori: Folwarczny Karel, Walach Viktor, Tománek František, Cieslar Milan, Feber Antonín

MPK: B22D 18/00, B22D 1/00, C21C 7/10...

Značky: násoskou, centricky, vakuovací, komory, umístěnou

Text:

...pravoúhlých tvárnic je nízká soudržnost půd vůči vyplavení tvárnic ze dna při vakuu, a tím k protečení oceli přes dno komory.Výše uvedené nedostatky odstraňuje dno DH vakuovací komory s centricky umĺstěnou násoskou podle vynálezu.Podstatou vynálezu je, že dno vakuovaci komory so vyzdívá za pomocí pravoúhlýoh tvárnic na vazbu a vložených klínů, zklíněných pouze V jednom směru, a to v místě změny sklonu rovíny dna.Výhodou dna vakuovacĺ stanice...

Ústrojí vývěvy pro snižování tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255631

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grobař Vlastimil, Svoboda Pavel, Ciner Petr

MPK: B22D 27/15, B22D 1/00

Značky: ústrojí, vývěvy, snižování, tlaku

Text:

...dýzy i trubkou pro přívod hnaoĺho média. Napojení hnaciho média je tvořeno přírubovým spojem vně hlavy vývěvy.Nevýhodou tohoto řešení je, že neumožňuje ohřev celého difuzoru hnací trysky, což vede k nerovnoměrnému tepelnému namáhání difuzoru a tím ke vzniku vnitřních trhlin s následným porušením difuzoru.Uvedené nedostatky odstraňuje ústrojí vývěvy pro snižování tlaku podle vynálezu,tvořené hnací tryskou s výtokovým difuzorem, upevněnou V...

Držiak kovových rúrok naplnených materiálom alebo zmesou materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247324

Dátum: 15.01.1988

Autor: Holeík Ján

MPK: B22D 1/00

Značky: kovových, rúrok, zmesou, držiak, materiálov, naplnených, materiálom

Text:

...s menším vonkajším priemerom ako vonkajší priemer kovovej rúrky a je vybavený oceľovou skrutkou, ktorá prechádza cez zvislý oceľový nosník so závitom, pritom oceľová skrutka zapadá do oceľovej matice, ktorá je privarená na vonkajšiu stenu oceľového plášťa panvy v mieste Ltpevnenia držiaka.Výhodou držiaka podľa vynálezu je jednoduchá konštrukcia držiaka kovových rúrok a jeho použitie na spracovanie tavenin oceli, kovov a zliatin tak, že...

Licí pánev se šoupátkovým uzávěrem a spojovacím mezikusem pro vakuové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253839

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/08, B22D 1/00

Značky: mezikusem, spojovacím, uzávěrem, pánev, licí, lití, vákuové, šoupátkovým

Text:

...osazení je zasunuto do posuvného dílu § a je zespodu uchyceno přírubou ll, upevněnou k tomuto posuvnému dílu g a jejíž dolní část je umístěna nad kanálem ll šikmeho odváděcího žlabu.l§, který je zhotoven ze šamotové čtvercové trubky vsazené do ocelověho rámu, k němuž jsou připevněna závěsná oka lg, nasunutá na vodorovnou tyč ll, připevněnou k nástavci lg posuvného dílu §, v němž je umístěna dolní keramická výlevka lg, jejíž otvor je shodného...

Vysušovací zařízení násosky vakuová stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243542

Dátum: 15.12.1987

Autori: Peroutka Alois, Renner Lubomil, Jeoábek Vladimír, Svoboda Jioí

MPK: B22D 41/12, B22D 1/00

Značky: stanice, vysušovací, násosky, zařízení, vakuová

Text:

...tryskami. Každá tryska prochází celým průřezem rozváděcího potrubí vzduchu, a její konec zasahuje do výstupního otvoru tohoto rozváděcího potru bí vzduchu.Výhodou vysušovacího zařízení podle vynálezu je především vysoká Výhřevnost plamene, ktera umožňuje dokonalé vysušení žárubetonu náeosky včetně chemicky vázané vody.Tím se snižuje nebezpečí poškození nasosky způsobené varem oceli při ponoření nedokonale vysušené nasosky. Rovněž...

Pánev pro výrobu tvárné litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253078

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hanzal Milan, Lána Ivo, Kropš Stanislav

MPK: B22D 41/04, B22D 1/00

Značky: pánev, výrobu, litiny, tvárné

Text:

...oboustranně situovaných vodioíćh dräžkáchjlgĺs dorazem lg, pevně spojených se závěsným zařízením 1. V jiném příkladu provedení pánve l mohou být vodicí drážky lg pevné spojenýs odklápěcím víkem 1 a kqlíky lg pevně spojený se závěsným zařízením 3. K plášti pánve l je připevněn bajonetový uzávěr lg) umožňující zajištění odklápěcího víka 1 v uzavřené poloze.Za předpokladu použití sifonové pánve je zařízení podle vynálezu zvláště vhodné pro...

Přenosná licí pánev pro metalurgii a indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238494

Dátum: 01.10.1987

Autori: Říha Antonín, Láncoš Jozef, Rada Josef, Strung Ladislav

MPK: B22D 41/00, B22D 1/00

Značky: metalurgii, pánev, ohřevem, indukčním, prenosná, licí

Zhrnutie / Anotácia:

Pánev je určena ke zpracování tavenin a jejich rafinaci v hutnictví, zejména lze ji využít při výrobě nerezavějících ocelí a slitin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že indukční systém je umístěn uvnitř licí pánve a je tvořen nejméně jednou ohřívací cívkou obklopenou transformátorovými plechy, přičemž cívka, plásť i dno pánve jsou odděleny od tekuté lázně žáruvzdorným materiálem a cívka je od tranformátoru, plechu i žáruvzdorného materiálu...

Desaktivační hmota odpichové ocelárenské strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235265

Dátum: 01.10.1987

Autor: Zajíček Ivan

MPK: B22D 1/00

Značky: odpichové, ocelárenské, strusky, desaktivační, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká složení hmoty, kterou se provádí desaktivace ocelárenské tekuté strusky v licí pánvi po odpichu oceli, s cílem zmenšit rozsah jejího agresívního působení na vyzdívku nebo výdusku ocelárenské pánve a na žáruvzdorné obložení zátkové tyče. Popis vynálezu je doplněn jedním praktickým příkladem s uvedením morfologického i chemického složení desaktivační hmoty, sestávající podle vynálezu ze žáruvzdorné plastifikované hmoty v množství...

Ocel pro orientované transformátorové pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240278

Dátum: 15.06.1987

Autori: Fröhlich Ladislav, Schmiedl Juraj, Kocúr Ján, Aro Vendelan, Kalvoda Vladimar

MPK: C22C 38/02, B22D 1/00

Značky: transformátorové, pásy, orientované

Text:

...složení dle vvnálezu měl velmi dobré vlastnosti magnetické v důsledku snížení a rovnoměrného rozložení vměstků. Ocei dle vynálezu lze vyrábět nejenom v elektrických obloukových pecích, ale také v- kysllikových konvertorech, při rovnomerIném využití hliníku.V kyslíkovém konvertoru o hmotnosti tanvby 130 t se vyrobila ocel s hmotnostním slo 4žením~ 0,02 l 5 uhlíku, 0,09 manganu,0,012 síry a 0,004 dusiku. Ocel se od píchla d-0 pánve, ve...

Zariadenie pre vnášanie prísad vo forme nábojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239570

Dátum: 15.06.1987

Autori: Maco Vladimír, Gálik Karol, Harmaniak Ján

MPK: B22D 1/00, B22D 27/20

Značky: zariadenie, přísad, formě, nábojov, vnášanie

Text:

...vo výtlačných a urýchľovacích telesách o málo väčšom priemere za pôsobenia vysokého tlaku plynného média, ktorého prívod a zastavenie je regulovaný na základe snímania vstupu náboja zo vstupného úseku s časovým ,opozdením na voľnýp.áda.na .čas uzavretia spätnej klapy. Us merňovač polohy nábojov pracuje na princípe plynuleho obracania tyčiek z podávača do zvislej polohy do osi výstrelu.Výhody zariadenia podľa vynálezu sú podstatné a spočívajú...

Zařízení pro modifikaci litiny pod tlakem plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243037

Dátum: 15.05.1987

Autori: Morávek Vladimír, Jung Ladislav

MPK: B22D 1/00, C21C 1/10

Značky: modifikací, tlakem, zařízení, litiny, plynů

Text:

...a tvarů, do kterých jsou vkládány pánve s tekutým kovem za účelom jeho i modifikace.Výhodou tlakových komor je to, že nejsou v přímém styku s tekutým kovem a jejich dobré utěsnění je technicky snáze řešitelná.Tlakové komory jsou různé konstrukce. Tlakové komory jsou například v podobě ležaté válcové nebo hranaté nádoby. Panev se závazím na kolejověm vozíloą. Otvor se uzavírá víkem,otočným kolem svisláho čepu nebo zasouváním přední stěny....

Způsob výroby fólie z hliníkové slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242775

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kupko Rudolf, Urban Cyril

MPK: B22D 1/00, B22D 21/04

Značky: výroby, hliníkové, fólie, slitiny, způsob

Text:

...železo, měč, hořčik, stroncium. zinek nebo mangan, zbytek je hliník.Podle vynálezu způsob výroby fólie z polotovaru spočivá v plynulém odléváni pasuo tlouščoe 5 až 15 mm do grafitového krystalizátoru zařízení pro plynulé liti směrem vzhůru. Při plynulém liti pasu o tlouščce 5 až 15 mm do grafitového krystalizátoru je odvod tepla natolik velký, že materiál krystalizuje dostatečně rychle k tomu, aby bylo zabráněno vzniku nežádouoich hrubých...

Desaktivační ocelárenská hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 250627

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zajíček Ivan

MPK: B22D 41/02, B22D 1/00

Značky: desaktivační, ocelárenská, hmota

Text:

...vyvolán nutným mezioperačním intervalem určeným k traneportu licí pánve k licí eoupravě nebo ustavení na licí stojan. Při odlévání licí soupravy klesá hladina taveniny v pánvi a v tomto výškovém roznezí není opotřebení výdueky tak značné. Další velký vzrůet ablativního působení strusky je zeznamenáván ve epodních 10 - 15 výšky, kdy etrueka eetrvávána dně před klopením strusky. Velmi nepříznivým důsledkem reakce záeadité strusky s kyselým...

Zařízení pro plazmový předehřev pánve a mimopecní rafinaci tekuté oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 250259

Dátum: 15.04.1987

Autori: Terlecký Jiří, Brábník Josef, Dembovský Vladimír, Motloch Zdeněk

MPK: B22D 1/00

Značky: předehřev, zařízení, plazmový, tekuté, mimopecní, pánve, rafinaci, oceli

Text:

...C plynové hořáky, vykazuje ohřev paprsky superponovaného elektrického oblouku vyšší účinnost přenosu tepla V důsledku zvýšení podílu radiační složky přenosu tepla z plazmových paprsků o teplotách řadu 105 až 101 °C. Oproti předehřevupánví elektrickým obloukem umožňuje plazmový předehřev přesnějšl nasměrování a přesnější řízení toku tepla na vyzdívkil pánve. Plazmový příhřev taveniny umožňuje oproti indukčnímu ohřevu i příhřev strusky a...

Způsob zamezení vniku strusky ponorným hrdlem do komory vakuovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250134

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanton Václav, Veltruský František

MPK: B22D 1/00, B22D 27/15

Značky: komory, zamezení, způsob, zařízení, vakuovacího, hrdlem, ponorným, strusky, vniku

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že po najetí ústí ponorného hrdla k hladině strusky se přes vnitřní prostor ponorného hrdla začne působit přetlakem tlakového plynu, například argonu, dusíku aj., o hodnotě 0,11,0 MPa a tímto přetlakem se průběžně regulované působí až do úplného ponoření ústí ponorného hrdla pod hladinu tekutého kovu.Výhodou predmetného způsobu je zejména úplné zamezení vniku strusky do vakuovací komory, dále...

Zařízení pro dmýchání plynů a přísad do ocelářské pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248689

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 1/00, B22D 41/08

Značky: plynů, dmýchání, přísad, pánve, ocelářské, zařízení

Text:

...časy.Na. přiloženém výkresu je znázoměno příkladné provedení zařízení pro dmýchání pgynů a. přísad do Ocelář-ská pánve podle vynálezu, vyznalcné v podélném osovém řezu.Zařízení pro dmýchání plynů a přísad do ocelářské pánve podle příkladnáho provedení seetává z čepového uzávěru l,jehož hlave 2 je uloženeze spod) v dutině výlevkového sedle 2 výlevkovéhm kmene g, zesazeného ve dna i licí pánve,který je svislým pouzdrem 6 otočně uložen v dolním...

Zařízení pro dmýchání plynů do licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248688

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/08, B22D 1/00

Značky: licí, dmýchání, plynů, pánve, zařízení

Text:

...z licí pánve.Na přiloženém výkresu je znázoměno příkladné prove~ . dení zařízení pro dmýchání plynů do licípánve podle vynálezu, kreslené v podélném osovém řezu.Zařízení pro dmýohání plynů do lioí pánve podle příkladného provedení sestává z čepového uzávěru 1, jehož hlava g je uložena ze spodu v dutině výlevkového sedla 2 výlevkového kamene A, zesazeného ve dně 5 iicí pánve a. který je svislým pouzdrem 6 otočně uložen v dolním trubkovám na...