B22C 1/20

Pojivo pro výrobu keramických skořepinových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268758

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mardicke Bärbel, Horn Günter, Weihnacht Wolfram, Liesch Gisela, Gelszinnus Günter

MPK: B22C 1/20, B22C 1/16

Značky: výrobu, forem, skořepinových, pojivo, keramických

Text:

...Karamu waurmrnaawrh rmnponmampywmme pacfgopu csaaynmmx. 3 TM pacTBupu cansynmwx muenr Kax npaamnü mx ar U nu 3. Tpeayenoe cnnepuanmc nwakmcr KpeMHma nocTmmranma nocTaTouHoň cnwsynmeñ üHDCU 6 HUĽTM umxmľ c npenenax c 12 no 17 X.aancmenmen aànoñ uacrm aroxcmrpynn wepea Mermnonue rpynnu nocvmruercn uyucTummTunbnue ynyumenmme cumsynmmx caoňcTa. Kovoue npmaenyr acoaenuo K nanumeunuň nnownocrnn Kepanmumckmx ocuoukouux mapu.370 nouumeHme npnwnocru...

Přísada oxidu železitého do slévárenských jádrových a formovacích směsí a do slévárenských nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264924

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ulrich Jiří, Belec Josef

MPK: B22C 1/20, B22C 1/00, B22C 3/00...

Značky: slévárenských, formovacích, oxidů, železitého, prísada, nátěrů, jadrových, směsi

Text:

...snadno se vyspává z násypek, aniž by vytvořil klenbu, a zaručuje reprodukovatelnou funkci dávkovacích zařízení. Přitomnost chloridu železa v obsazích podle vynálezu způsobuje změnu povrchového náboje částic oxidu železitého,jehož důsledkem je aglomerace výchozích jemných částic V shluky, v nichž působí chloridy železa i jako pojivo. Velikost shluků záleží na obsahu chloridu železa i na technologii směšování a bývá V žádaném rozmezí 0,06...

Slévárenská formovací bentonitová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 264235

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rumler Jiří, Ulrich Jiří

MPK: B22C 1/20, B22C 1/00

Značky: bentonitová, směs, slévárenská, formovací

Text:

...až 14 hmotnostních dilů bentonitu, 2 až 10 hmotnostních dilů vody podle vynâlezu, jehož podstata spočivá v tom, že obsahuje 0,01 až 4,5 hmotnostního dilu sodné soli kyseliny huminové.Výhodou složení slévárenských formovacích a jadrových bentonitových směsi podle vynálezu jsou zlepšené technologické vlastnosti směsi, které umožňují jejich použití při lití náročnějších odlitků o vyšší hmotnosti, s vyšším tepelným namáháním forem a jader než...

Pojivo pro slévárenské formovací směsi tvrditelné za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 250548

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zdražil Jiří, Klátil Karel, Micka Vladimír, Hanzlík Miroslav, Šebor Pavel, Veselý Milan, Křivánek Jiří

MPK: B22C 1/20, B22C 1/16

Značky: pojivo, směsi, tvrditelné, slévárenské, formovací, studena

Text:

...do 250 °C do čísla kyselosti 5 až 20 mg KOH.g 1 a hydroxylového čísla 25 až 40 miligramů KOIlg-í. Pryskyřice dále obsahuje od 5 do 40 hmot. dílů rozpouštědla ze skupiny alifatických uhlovodíků, aromatických uhlovodíků nebo ketonů s bodem varu 100 až 180 C a od 0,05 do 0,2 hmot. dílu kobaltnaté soli počítáno na kov jednosytné organické kyseliny s počtem uhlíků od 6 clo 20 ze skupiny allfatických mastných kyselín nebo naltenových...

Kapalné pojivo formovacích nebo jádrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238058

Dátum: 01.04.1987

Autori: Doškář Josef Gottwaldov, Štefek Jaroslav, Čermák Bohumil, Macášek Igor, Souček Oldřich, Cihlář Jaroslav

MPK: B22C 1/20, B22C 1/16

Značky: jadrových, pojivo, kapalné, formovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit životnost pojiva při zachování technologických vlastností. Dosahuje se toho tím, že poměr objemu primární dávky etylsilikátu 40 a druhé dávky této látky se pohybuje mezi 1 až 1,8 a že jako kyselý hydrolysační katalyzátor se používá kyselina sírová spolu s organickou jí rozložitelnou kyselinou mravenčí nebo šťavelovou, přičemž hmotový poměr organická kyselina - jako mravenčí nebo šťavelová ku kyselině sírové se pohybuje...