B21L

Postupový montážní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269891

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šebesta Jan, Štěrba František

MPK: B21L 9/06

Značky: montážní, postupový, stroj

Text:

...jsou ulołeny vnitřní řetčzové články § 1. Proti výstupu skluzu g je upraveno ponocné příčne vedení 16 pohyblivé urážky g. která je napojena přes dvojzvratnou páku g na náhonový echsniauus 35. Pohybllvá zsrážka e je opstřena drâlkou łg pro volný průchod přilelllého krsjního zubu l 7 vysouvacího hřebene g. Na hlavní příčná vedení g podáveče i novszuje hlavní podélné vedení Lg kostry řetězu, kole kterého jsou uspořádány další dílčí pracovní...

Zařízení k montáži okeních spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266355

Dátum: 13.12.1989

Autori: Faktorovič Jakov, Pedenko Pavel

MPK: B21L 2/00, B21L 11/00

Značky: okeních, zařízení, spojů, montáži

Text:

...npyrn. npmarnn nnynnmumň puuar 11 caonnu qucTynaMm 14 cKaab 9 MT no nouepxmocrn aavmrunkm U M maamnüneñavayww co cxocanm 16 aarnrngxw. nananv oco 5. coaamnnnuyn nae 3 aľDTOBKM. M ocao 4 o×naoT ueoopMmpoBaHHue neTnM. Kmtmpue maanpamauvcn a mcxonuoe cocroqme. aáymnaq ach. nnexnnramnua ycTpúňcTuo nasannäer npmwsaonmvb cvaanauuu ces nanovo coupky nernmnux Knaus Tara.yc 1 nuňc 1 ua M ynnmumercw CWOK cnyxau ąupyanoro mTaMna AH paaoaprku aaena...

Článkový řetěz s kulovými klouby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244414

Dátum: 15.07.1987

Autor: Tóth Vojtech

MPK: B21L 11/10

Značky: klouby, řetěz, kulovými, článkový

Text:

...například sobírat s libovolnou částí stroje. Dokonca i v takovém případě. když se bod záběru mezi touto částí stroje a nejpŕednějäím řetezovým článkom mění, ot již v důsledku nepřosnosti nebo otáčení ŕetin a/nobo části. stroje, takže suvné síly působí v podstate jen nn jednu polovinu nejpřodnějšího řetěsového článku,nemá to žádné důoledlq, protože řotlsová články mají vlastnost provedení vytvoreného z jednoho jediného kusu.vynález je v daläím...

Trn spojovacího řetězového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251224

Dátum: 11.06.1987

Autori: Izakov Adolf, Čižov Anatolij

MPK: B21L 1/02

Značky: řetězového, spojovacího, automatu

Text:

...onpanxu ycwanosneuu Ha ocax-2 5, cnnsanuux c npnsonou (Ha qepTeme He nokaaanj, a nepěnnne KOHUH nñěmfñpymnam 6. Ha nepenneu Konue onpanxn nmnonuen paőounů yqacrox c mopnonounmu pyuben 7 Ha uacwxx ceqenun, npnnerammnx K ero öonbmoň ocu. APaöowa onpanxn saxnmuaewcx B cnenymmeM.nocne orpesxn noaauoro Marepnana saroronxa MexaHn 3 MoM npumnma (Ha qepreme He nqxasau) npnmnmaewçs K onpaaxe, u ocymecrsnnewca nepaaa u Bwopax rnöxa aneua (MeXaHH 3 M...