B21H

Spôsob výroby hliníkovej fólie s integrovanými ochrannými znakmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16945

Dátum: 22.09.2011

Autori: Kornfeld Martin, Schedl Adolf, Zuser Wilhelm, Huber Rainer, Scharner Engelbert, Brunnthaller Christof, Nekula Lambert

MPK: B21B 1/22, B21H 8/00

Značky: výroby, hliníkovej, fólie, ochrannými, spôsob, znakmi, integrovanými

Text:

...§ pozostáva v podstate z čiastkových procesov plynulého odlievania, homogenizovania, valcovania za tepla, valcovania za studena a následného žíhania nad rekryštalizačnou teplotou. Na to sa pripája proces valcovania fólie za studena. Pri tom sa hliníková fólia 5 V niekoľkých prechodoch medzi valcami za studena vyvalcuje na hrúbku menšiu ako 150 m, pričom súčasne na obidvoch povrchových stranách ga, gb hlinikovej fólie vzniká textúra êa, gb...

Spôsob vytvárania prechodových oblúkov v kľukovom hriadeli a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14005

Dátum: 01.08.2007

Autori: Schmidt Jochen, Reeb Alfons

MPK: B24B 5/42, B24B 39/04, B21H 7/18...

Značky: kľukovom, spôsob, přechodových, tohto, hriadeli, oblúkov, vytvárania, uskutočnenie, spôsobu, zariadenie

Text:

...Takýmto výstupkom sa zmenšuje nosnosť ložiska prostredníctvom výbehu oblúka. Prostredníctvom zmieneného vytvorenia zloženého oblúka je možné nosnosťložiska na základe väčšej definovanej šírky zvýšiť.Vynález si kladie za úlohu navrhnúť spôsob vytvárania prechodových oblúkov v kľukovom hriadeli medzi kľukovým čapom a kľukovými ramenami zhora uvedeného druhu, ktoré by boli dimenzované na vysokú zaťažiteľnosť, avšak mohli by byťvyrobené s...

Spôsob a zariadenie na presné valcovanie rotačne symetrických súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3042

Dátum: 19.11.2005

Autori: Braun Mario, Hartmann Gunther, Sommer Wolfgang, Becker Matthias

MPK: B21H 5/00, B21H 3/00, B21H 1/00...

Značky: súčastí, symetrických, valcovanie, spôsob, rotačné, přesné, zariadenie

Text:

...oddeliť základ stroja vrátane dĺžkového meracieho zariadenia od silového rámuvrátane valcovacích nástrojov tak, že je možná dodatočnáregulácia vzdialenosti medzi valcovacími nástrojmi v závislosti od vzdialenosti medzi valcovacími nástrojmi, meranej počas obrábania dĺžkovým meracím zariadením.Spôsob a zariadenie na valčekovanie rotačne symetrických súčastí sú známe z DD 288 787 A 5. NC-obrábací stroj pritom vykazuje V nástrojovom držiaku...

Strojový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4931

Dátum: 12.08.2004

Autori: Kraus Manfred, Motz Thomas, Dohr Matthias, Neuwirth Ernst

MPK: B62D 5/04, B21H 5/00

Značky: prvok, strojový

Text:

...vybavený druhým ozubením, ktoré je podľa nároku 3 vyhotovené plošne.V ďalšom stvárnení vynálezu je podľa nároku 4 navrhované, aby bol strojový prvok vyhotovený ako jednodíelna hrebeňová tyč pre tyčový posilňovač riadenia obsahujúcielektromotor pre motorové vozidlo, ktorá je v činnom spojení s riadenými kolesami, pričom do prvého ozubenia hrebeňovej tyče zaberá ozubený pastorok spojený s volantom a za účelom prevodu rotačného pohybu...

Spôsob razenia, raziace zariadenie a profilový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1771

Dátum: 18.11.2003

Autori: Willerscheid Heiner, Krettenauer Kilian

MPK: B21B 13/00, B21C 37/00, B21B 1/22...

Značky: prvok, profilový, zariadenie, spôsob, raziace, razenia

Text:

...operácii razenia materiálový pás po celej šírke vyvalcuje naplocho, resp. vyrovná. Zatiaľ čo na tej strane lisovacieho prvku, na ktorej je možné nerušené Vytlačenie materiálu, sa materiál, vytlačený počas operácie razenia, môže nerušene vytlačiť smerom von,takéto Vytlačenie v druhom smere nie je možné, ak sa na tejto strane lisovacieho prvku ďalší lisovací prvok, resp. ďalšie razidlo s lisovacím prvkom súčasne vtlačí do materiálového pásu, na...

Zariadenie na pozdĺžne tvárnenie mnohovláknitých vysokoteplotných supravodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1677

Dátum: 05.11.1997

Autor: Kopera Ľubomír

MPK: B21H 8/00

Značky: vysokoteplotných, zariadenie, mnohovláknitých, tvárnenie, supravodičov, pozdĺžne

Text:

...miereeliminoval nedostatky doterajších zariadeni a tvárniacich spôsobov. Podstata technického riešeniaVäčšinu uvedených nedostatkov pri tvámení dlhých pások mnohovláknítých vysokoteplomých supravodíčov odstraňuje zariadenie na tvárnenie mnohovláknitých vysokoteplotných supravodičov podľa predloženého technického riešenia. Podstata technického riešenia spočíva vtom, že zariadenie pozostáva zvonkajšieho a vnútomého tvámiaceho valca, pričom...

Spôsob výroby jednodielneho kolesa z ľahkého kovu z tvarovacieho hliníkového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279051

Dátum: 04.06.1997

Autori: Modricker Klaus, Mörchen Gerd, Klein Horst, Lowak Heinz, Fischer Gernot

MPK: C22F 1/05, B21D 53/26, B21H 1/10...

Značky: ľahkého, spôsob, tvarovacieho, kolesa, materiálů, jednodielneho, výroby, hliníkového

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby jednodielneho kolesa z ľahkého kovu, z vytvrditeľnej tvarovacej zliatiny hliníka plynulým pretlačovaním alebo valcovaním z polotovaru, pričom plynulé pretlačovanie alebo valcovanie je realizované za tepla a pri homogenizačnom žíhaní pri teplotách približne od 530 °C v závislosti od druhu zliatiny s nasledujúcim rýchlym ochladením a tepelným vytvrdzovaním pri teplotách od 150 °C do 200 °C. Na zhotovenie jednodielneho...

Poloautomatické závitovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267597

Dátum: 12.02.1990

Autor: Roubalík Karel

MPK: B21H 3/02, B23G 7/00

Značky: zařízení, poloautomatické, závitovací

Text:

...li s kyvným trnem 1. V bloku l je na čopu 21 uloženo rameno z a rolnou Q, o ktoré .se opírá atavěoí šroub §, uložený v bloku 12, na který tŕvale působí pružina 1 ľ.V bloku l je uložen pevný trn l a obrobkem 12, jehož výohozí polohu vymozuje doraz 10. Tažný änek 12 alternatívne zabíré. s kladkou 2. Na rameni g je upevněna páka ž.Obr. 3 zrmázornuje detail tažného systému se Änekom 12, neeeném v uložení 31.Na rameno 3 působí přoa kloboučok 30...

Zařízení k otáčení polotovarů jídelních příborů při válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 266397

Dátum: 13.12.1989

Autori: Zimmermann Stefan, Wagner Günter

MPK: B21H 7/00

Značky: příboru, polotovarů, válcování, otáčení, jídelních, zařízení

Text:

...npMmna naTaM cvonouoro npMaopn u nonopovnou Küuco aaa nupexmca, xuww u uenmx Hanenuoro aaona M aunona npopesb n§aopaTHaro Konaca M nunonnana mMpa, Men TonuMHa naTanM cranouoro npwnopa M Tpancnorep He DdéCHBHMBaBT Towuyn aucory nouaum.Pacnuaomenuan B nepaun Süvrpaaycnon ceKTape HDBDFOTHOPO Konaca Manpamnvmmün nyra mvpaMMwMuaeT none KnMxaHMn a rnyoMHm npapaau nuaupornorn Koneca üT 1.5- no 1 ~KmTnoro anaueuww mmpmnu MüTůnM croouoro nqäoopu M...

Způsob válcování pásu o rozdílné tloušťce a konstantní šířce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259835

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pořízka Josef, Kolbe Jaroslav, Počta Jan, Zela Ladislav, Sklenář Jaroslav

MPK: B21H 8/00

Značky: způsob, konstantní, pásu, válcování, šiřce, rozdílné, tloušťce

Text:

...pro listové pružiny, který se provádí na hladkých pracovních válcích a kde pás je tva rově symetrický podle roviny válcování, je hož podstata spočívá v tom, že V prvním páru hladkých pracovních válců se u polotovaru o konstantní tlouštce a šířce předtvaruje jeho šířka proměnlivým úběrem na její proměnlivou hodnotu po délce valcovaného pásu tak, že pas po následujícím pro 4měnlivém úběru tloušťky ve druhém páru hladkých pracovních válců má...

Způsob válcování radiálně žebrovaných dvojvrstvých trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247078

Dátum: 15.08.1988

Autori: Krüger Horst-günter, Hülseenberg Dagmar, Vogel Werner, Höland Wolfram, Naumann Karin

MPK: B21H 3/12

Značky: žebrovaných, trubek, provádění, radiálně, tohoto, zařízení, dvojvrstvých, způsob, válcování, způsobu

Text:

...toho nalisování vnější trubky na jadrovou trubku - vnitřní trubku, prováděné ihned po vychýlení žebra během jedné otáčky trubky, odstraňuje potřebu dalšího zpracování žebra, čímž se sníží počet přehybů, ktoré škodí velmi tenkýrn žebrům. Tímto způsobem je možno průmyslové válcovat například na hliníkových trubkách žebra o průměrné tlouštce od 0,3 do 0.4 mm.Podstata zařízení pro válcování radiálně žebrovaných dvojvrstvých trubek podle...

Způsob tváření žeber na trubkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 247175

Dátum: 16.05.1988

Autori: Koíeek Roman, Koížek František, Toman Eduard, Poláeek Miloš, Eapek Karel

MPK: B21H 3/12

Značky: tváření, způsob, žeber, trubkách

Text:

...od volného konce trubky, osová napětí v nedeformované části trubky soustavně rostou, až dosáhnout V materiálu vnější trubky určitého stavu rovnováhy napětí.současně jako důsledek zvětšujících se osových napětí ve vnější trubce z hodnoty O na začátku na hodnotu, odpovídající rovnovážnému stavu, průměr žeber roste z určité výchozí hodnoty na požadovanou hodnotu.Úsek trubky s různými průměry žeber obvykle nesplňuje požadavky kladené na rozměrové...

Zařízení pro zachycení a uvolnění otočného válcovacího trnu válcovačky kruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244300

Dátum: 01.05.1988

Autor: Gregor Dušan

MPK: B21H 1/06

Značky: valcovačky, uvolnění, zařízení, otočného, válcovacího, kruhu, zachycení

Text:

...že k dolnímu konci vodicího pouzdra je připevněno nosné těleso, ke kterému jsou kyvně připevnčny nejméně dvě dvojzvratné páky, opatřenéna svých koncích kladkou, která v základní poloze zařízení zapadá do vybrání vytvořeném na dolním konci otočného válcovacího trnu. Svými druhými konci jsou dvojzvratné páky kyvně spojeny s tlačnými pružinami, kyvně připevněnými k noeněmu tělesu. V uVýhodou zařízení podle vynálezu je, že uvolnění a zachycení...

Válec rotační sekretový, dvouplášťový s vnitřním médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255960

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vávra Petr

MPK: B21H 1/18

Značky: válec, dvouplášťový, rotační, sekretový, vnitřním, médiem

Text:

...tohoto vynálezu je konstrukční, výrobní a montážní jednoduohost s vyšší provozní užitnouluñnotou. Hmotnost rotačního válce klesá přibližně na jednu čtvrtinu, hmotnost potřebných polotovarú pro výrobu na jednušestinu váhy polotovarů původnich provedení. Klesají náklady na výrobu. Vysoká přesnost profilú a použitý materiál odstraňuje nutnost soustužení, borušení a chromování vnějšího povrchu a vyvažování. Profily nekorodují, navíc...

Zařízení pro výrobu a renovaci nástrojů pro příčné klínové válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 242845

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hegner Pavel, Bartoš Jaroslav

MPK: B21B 19/02, B21H 1/18

Značky: nástrojů, renovaci, zařízení, klinové, výrobu, příčné, válcování

Text:

...funkční plochy, vytvarované do levé úkosové plochy lg a pravé úkosové plochy lg. segmenty nástroje l jsou upevněny na vodorovně uspořádaném bubnu g pevně nasazeném na hřídeli gl a,s ním otočně uloženv dčlených ložiskách. Na jednom konci hřidele gł uloženémv předním děleném ložisku gg je upravena brzda 2 , v příkladu provedení vytvořená jako špalíková brzda. Druhý konec hřídele gł, uložený v zadném děleném ložisku gg, je spojen prostřed~...

Zařízení pro oboustrannou kontinuální výrobu drážek na tyčkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 255159

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vach Miroslav

MPK: B21H 7/18

Značky: zařízení, oboustrannou, drážek, kontinuální, tyčkách, výrobu

Text:

...jejíhovzpříčení při válcování, resp. odebírání ze zásobníku, zajišťuje letmé uložení unášeče protočení hnacího hřídele a zamezení přísunu dalších tyček. Tím je zajištěno i celé zařízení proti prípadnému poškození. Dále celkové uspořádání zásobníku a pracovního prostoru umožňuje postupné válcování drážek na několika tyčkách současně, což znásobuje výelednou produktivitu.Príklad provedení zařízení pro oboustrannou kontinuální výrobu drážek na...

Zařízení pro ovládání polotovarů tvaru špalíků do pracovního prostoru válcových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240845

Dátum: 01.01.1988

Autor: Zelina Pavol

MPK: B21H 1/18

Značky: strojů, pracovního, prostoru, ovládání, zařízení, tvaru, válcových, špalíků, polotovarů

Text:

...spojene s odklopnou deskou A polohovacího středioího prizmatu, otočně uloženou na čepeoh Ž. Toto prizma je tvořeno pevnou skosenou kostkou 1 uloženou pevně na základové desoe l konzoly strojea výše zmíněnou rozebíratelně s ní spojenou odklopnou deskou5. Skluzový žlab lg tvoří společný pevný skluz pro přísun polotovaru §z neznázorněného ohřívacího zařízení do polohovaoího středicího prizmatu. Skluzový žlab gg je zakončen pevným dosazem...

Neotočná závitořezná hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 253594

Dátum: 12.11.1987

Autori: Olszak Wieslaw, Mencel Wojciech

MPK: B21H 3/04

Značky: hlava, závitořezná, neotočná

Text:

...vyvést válečky značně přes vnější průměr skříně hlavy.Jádro vynálezu představuje neotočná závitořezná hlava, která sestava ze závitového systému spojeného skříní se spojkovým systémem, ve kterém je hrdlo spojeno vahadlem se zatěžovacím závažím. Skříň hlavy je oproti stopce uložena pevně šroubem. Mezi skříní a stavěcím kroužkemse nachází na řadicím hrdlu tlačná pružina.Předmět vynálezu je dále objasněn na výkresech, kde obr. č. 1 představuje...

Způsob stabilizace polohy výchozích polotovarů při válcování kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253266

Dátum: 15.10.1987

Autori: Heinrich Peter, Schlenkrich Bernd, Gäbler Dieter

MPK: B21H 1/12

Značky: stabilizace, způsob, polotovarů, válcování, polohy, kroužků, výchozích

Text:

...neücrBymmaà na-sa Hanuqua Henaöemuux Hesnaunwennux HeKTOB, B qacTHocwn HECOOCHOCTH oceů uucrpymenroa, He B cocmoxuuu CMBCTHTB naenne no ocn. j Cornacno n 3 o 6 peTeHww.3 Ta mnxcaunn ocymecrznnercx C nouombm nsyx MEDOHDHHTKŘ 2 Pàauepm ncxonnoü nerann auönpamvcx TaKHM o 6 pa 3 oM, uro nue ee unnnnnpa no Meubmeü Mepe une KpoMKH Haexuo KacamTcx nsnenna (aanox, onpaaxa), npexe qeu uununp ucxonóň newanu Kocnercn coomaewcrnymmero unnnHnpa.nsnennn,...

Zařízení pro automatické válcováni na kotoučových válcovačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240643

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fekete Márton, György Lajos

MPK: B21H 3/02

Značky: zařízení, kotoučových, válcování, válcovačkách, automatické

Text:

...válcování provádét na dvou pevných podpěrných pravítkách, pomocí péčky koncového spínače, oddělovacího a odváděcího skluzu.Použitím nového zařízení se docílí automatického současného oboustranného válcování závrtných šroubů dalších rozmčrd. Odstraní se naméhsvé ruční práce, zkrátí se výrobní čIs jednoho kusu, zlepší se pracovní prostředí e zpřesní souosost válcovéní závitů přesných uložení.Na připojeném výkresu je znézorněno provedení nového...

Způsob zhotovení koužků z ocelových dutých tyčí, zvláště kroužků valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252181

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bartošík Ivan, Škarek Jiří, Sommer Karel, Karhánek Jaroslav, Hladký Stanislav, Zdražil Jiří, Habrovec František, Spáčil Pavel

MPK: B21H 1/12

Značky: koužků, ložisek, zhotovení, tyčí, způsob, valivých, kroužků, oceľových, dutých, zvláště

Text:

...se mechanicky odděluje od ocelové duté tyče při teplote 20-980 °C, pěchuje se ve smeru osy polotovaru při teplote 20-980 °C a tlacích 60-1600 MPa a pak se radiálne válcujepři teplotách 820-950 °C a tlacích minimálně 60 MPa, přičemž po kalibraci hlavních rozmerů následuje tepelné zpracování kalením z .teploty 820-900 °C, s výdrži na teplote 10-15 min. a následuje bezprostředne popuštení na teplotě 170-210 °C,s výdrži na popouštěcí teplote...

Spůsob válcování jednostranně rýhovaných plechů a pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238962

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kozel Alois, Bojda Břetislav

MPK: B21H 8/00, B21B 1/36

Značky: ryhovaných, jednostranně, spůsob, pásu, plechů, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob válcování jednostranně rýhovaných plechů a pásů, kde pracovní válce mají profilování jednosměrně orientované po celé využitelné ploše těla válce a naválcování rýh se provádí za studena jedním nebo více průchody mezi hladkým a profilovaným válcem.

Zařízení pro bezodpadovÉ dělení trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243824

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bohata Svatopluk, Bužek Boetislav

MPK: B21H 1/12

Značky: trubek, zařízení, dělení, bezodpadové

Text:

...přičemžv jejich sevření je provedeno neznázorněnymi A šroubyl které připevñují pneumatický, válec gg s prxmím víkem 11 k přírubě podkovovitého tě 1 esag§. Podkovovité těleso g je připojeno ke smýkadlu á druhými šrouby gg.Pneumatícký válec 26 s pístem 30 je přiklopen druhým víkem 31, kterým prochází přívodgłtlakového vzduchu. íst 30 je opatřen závitovým dříkem g, který prochází druhým víkem fu. .Na zavitovétn dříku 33 je našroubována...

Způsob výroby dlouhých kovových polotovarů, zejména tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242782

Dátum: 15.05.1987

Autori: Addew Prokopi Prokopiev, Kolesár Ján, Sasín Miroslav, Eermák Jioí, Slyško Pavel

MPK: B21H 7/00

Značky: výroby, zejména, tyčí, způsobu, způsob, provádění, zařízení, tohoto, kovových, polotovarů, dlouhých

Text:

...líbovolného výkonného zdroje příhřevu polotovarú, podlePodle příkladného provedení vynálezu se ve dvou fázích ohřivaly tyče určené k výrobě turbinových lopatek. V první fázi se odporově, přímým průchodem elektrického proudu ohřál výchozí materiál, jímž byly tyčové polotovary, na teplotu 115 °C, čímž se v tyčových polotovarech naakumulovalo 95 tepla potrebného k válcování. zbytek tepla, potřebný především k vytemperování vstupní části...

Způsob výroby mlecích koulí příčným válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250176

Dátum: 15.04.1987

Autor: Holub Jiří

MPK: B21H 1/14

Značky: výroby, mlecích, příčným, způsob, koulí, valcovaním

Text:

...z tyčí podle vynálezu nedělá dutiny v koulíchgkterá musejí být vyäazerąy, ani trhliny v koulích a tak koule mají dlouhou životnost. Ztñízení podle vynálezu má mnohokrát menší spotřebu elektrické energie a taká úsporu 50 i hmotnostních legovaně ocele na výrobu nástrojů.Príklad provedení nástrojů a způsobu válcování koulí s otev-ř-enou kalibrací podle vynálezu je zobrazen na výkresech, kde na obr. l je pohled zepředu na jeden nástroj, na...

Způsob výroby kroužků zejména pro valivá ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 238070

Dátum: 01.04.1987

Autori: Habrovec František, Sommer Karel

MPK: B21H 1/12

Značky: zejména, výroby, kroužků, ložiska, způsob, valivá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kroužků zejména pro valivá ložiska z prstenců a oddělků trubek. Výchozí polotovary tvaru prstenců, oddělované s trubky daného průřezu pro polotovary kroužků různých hmotností v šířkách podle potřebného technologického objemu a hmotnosti polotovaru ložiskového kroužku, se stlačují na šířku polotovaru ložiskového kroužku, mezi dvěma plochami, navlečené na trnu, dále se radiálně rozválcují na meridiánový průřez...

Způsob výroby polotovarů kos

Načítavanie...

Číslo patentu: 239674

Dátum: 13.03.1987

Autori: Bulten Eric Jan, Kümmel Dietmer, Boeckh Franz-xaver

MPK: B21H 7/10

Značky: způsob, výroby, polotovarů

Text:

...Pásový kovový material obdélníkoveho prdřezu, ohřáty na váloovaoí teplotu se nejdříve válcuje mezi tverovými velci na předvnlek o velikosti e průřezu dvou polotovarů kos e pak se příčně odetřihuje ne výrobní délkyhkteré se následně podělně rozetřihují ne dve polotovary.Výhodou uvedeného řešení je tvarování výchoziho materiálu v jedné výrobní operací e odatraněním manuální práce.Na přiloženěm výkreeu jsou uvedeny tři výkresy, kde na obr. 1 je...

Způsob válcování závitů, zejména šroubů se zvýšenou pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 232241

Dátum: 01.03.1987

Autori: Elfmark Jiří, Kratochvíl Ivan, Hanzelka Milan

MPK: B21H 3/00

Značky: závitů, zejména, pevnosti, šroubu, zvýšenou, způsob, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení výroby šroubů se zvýšenou pevností. Uvedeného účelu se dosáhne způsobem válcování závitů šroubů podle vynálezu, prováděném za studena, kde závit se na výchozím polotovaru předválcuje na výšku od 0,7 do 0,99 násobku konečné výšky profilu závitu, přičemž nerovnoměrně deformovaný vrchol předválcovaného závitu se dále mechanicky obrobí do hloubky 0,1 až 0,3 násobku výšky profilu závitu tak, aby se odstranily zbytky...

Zariadenie pre vyskrutkovanie polotovaru zo závitového trňa pri technológii kovotlačenia závitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248465

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sedlák Ivan, Bogár Ladislav

MPK: B21H 3/02, B23G 11/00

Značky: technologii, závitů, trňa, závitového, vyskrutkovanie, kovotlačenia, zariadenie, polotovarů

Text:

...závitový tŕň vykonáva otäčavý pohyb od stroja.Prednosťoit tohtozariadenia je niekoľko-násobne zvýšenie produktivity práce a možnost zautomatizovania procesu kovotlačenia závitov na polotovar.Na pripojenom výkrese je schématicky znázornená zariadenie pre vyskrutkovanie výrobku zo závitového tŕňa pri technológii kovotlačenía závitu.V koníku sústruhu je opevnený otočný hrot 8. V ložisku 7 otočného hrotu B je u.chytený Vodiaci čap B, po ktorom...

Válcovací stolice pro příčné klínové válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248269

Dátum: 12.02.1987

Autori: Semišin Sergej, Mironcev Vasilij, Kopylov Anatolij, Lagustin Sergej, Kovtušenko Anatolij

MPK: B21H 1/18

Značky: klinové, válcovací, válcování, příčné, stolice

Text:

...gonycnąmm suaueanñ « s onpenenaewcsł HS yćnonnň cöopxliĺ,nocneneñ crynenn penykwopa npu nepegawounou owuomenud, paauom I, a Bepxr Has - nonycTnMoň paSHOCTbm Mąxcnmannnoro nMnHmManbHoro öoxonux saappoąM- yron 3 auenneHua V V V Taxoe KOHCTDYKTHBHOG nunónnenne crana uonepeqno-xnnnosoü npoxarxn oöecrneqnr nonmmenne Hànemuocmn H cxnenue ynenbudň Marepuanoemxocrn cTaHa sa. cqer coxpamenaa qucna H noBumeunnmecrKocTn anemenros xax npnsoa, Tax...

Stírací lišta k vertikálnímu stroji na obrábění kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 247888

Dátum: 15.01.1987

Autor: Čermák Vladimír

MPK: B21H 1/14

Značky: stroji, vertikálnímu, obrábění, lišta, stírací, kuliček

Text:

...jsou s výhodouprovedený ve šroubovicichwsměřují u cíçh od okraje pláště k jeho konci směrem k zásobníku.Provedení stírací lišty podle vynálezu zaručuje plynulý odsun kuliček z výstupniho prostoru do zásobníku Při tom je tento odsun uspořádán a nedochází při něm k nežádoucímu poškozování povrchu kuliček. Využití vynálezu je účelné výhradně pro vertikální obráběcí stroje s horizontálne uspořádanými ob ráběcími kotoučí, zvláště při dokončováni...

Zařízení pro automatické doplňování polotovarů do zásobníků strojů, zejména matkořezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234770

Dátum: 15.01.1987

Autor: Jeřábek Oldřich

MPK: B21H 9/02

Značky: matkořezů, zásobníku, strojů, polotovarů, automatické, zařízení, zejména, doplňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické doplňování polotovarů do zásobníků strojů, zejména matkořezů, kde na plnicí dráze poháněné převodovkou se spojkou je umístěn plnicí vozík, vyznačené tím, že plnicí vozík (2) s odsuvným dnem (3) je umístěn pod vážicí nádobou (11) se odsuvným dnem (12), která je upevněna na jedné straně kyvné páky a na druhé straně kyvné páky je umístěn koncový spínač (16) pro ovládání velikosti dávky, přičemž pod plnicím vozíkem (2) je...

Zařízení pro výrobu tenkostěnných příhradových nosníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236586

Dátum: 15.11.1986

Autori: Novotný Josef, Novotný Milan

MPK: B21H 8/02

Značky: nosníků, tenkostenných, výrobu, příhradových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro výrobu tenkostěnných příhradových nosníků z kovových pásů nebo plechů. Zařízení pro tento účel je tvořeno válcovací stolicí se dvěma válci, z nichž první válec je na svém povrchu po obvodu opatřen žebry s břity a druhý válec naproti žebrům s břity prvního válce na svém povrchu po obvodu drážkami s hranami ve tvaru břitu.

Válcovací závitník

Načítavanie...

Číslo patentu: 235676

Dátum: 01.06.1986

Autor: Weiss Bruno

MPK: B21H 3/08

Značky: závitník, válcovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru obráběcích nástrojů a týká se válcovacího závitníku zejména pro výrobu vnitřních závitů v těžce obrobitelných materiálech. Podstatou vynálezu je, že válcovací závitník je tvořen rozpínacím trnem, který je opatřen náběhovými závity a lůžky pro uložení válcovacích válečků, sestávajících z dříku, který je na svém horním konci opatřen jednak kuželovými náběhovými zuby a jednak kalibrovacími zuby. Válcovací válečky jsou proti...

Zařízení na válcování závitů a závitů s tvarovým zakončením rotačních součástí dvěma válcovacími kotouči

Načítavanie...

Číslo patentu: 231640

Dátum: 01.05.1986

Autor: Hausmann Richard

MPK: B21H 3/02, B21B 31/00

Značky: válcovacími, tvarovým, součástí, zakončením, dvěma, zařízení, válcování, kotouči, rotačních, závitů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na válcování závitů a závitů s tvarovým zakončením rotačních součásti dvěma válcovacím i kotouči. Osy souměrnosti jejich obvodu, který je opatřeny šroubovici s úhlem sklonu shodným jako válcovaná součást nebo opatřeny tvarovým zakončením se šroubovicí s rozdílným sklonem od sklonu šroubovice válcované součásti, jsou posunuty při začátku tváření ven od osy otáčení levého kotouče i pravého kotouče.

Způsob výroby kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229900

Dátum: 15.04.1986

Autor: Šimík Karel

MPK: B21H 1/06

Značky: kroužků, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kroužků o průměru alespoň 1 000 mm z vysoce legovaných žárupevných superslitin, zvláště niklových. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejprve odlije kroužek o výšce, rovnající se alespoň dvojnásobku výšky hotového kroužku, načež se takto odlitý kroužek pěchuje do pomocné zápustky, vnější průměr její dutiny je v podstatě shodný s vnějším průměrem odlitého kroužku tak, že materiál se přemisťuje radiálně do...

Viacrozsahový pákový oddeľovač súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 228640

Dátum: 01.01.1986

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B21H 9/00

Značky: oddělovač, viacrozsahový, súčiastok, pákový

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je viacrozsahový pákový oddeľovač súčiastok, ktorým sa dosahuje oddeľovanie a polohovanie súčiastok na poháňaných dopravných tratiach. Pákový oddeľovač pozostáva z jedného páru dvojramenných pák, ktoré sú opatrené kladkami zadržujúce dopravované súčiastky. Dvojramenné páky sú uložené na nosných pákach kyvne ovládané lineárnymi motormi. Preklopením nosných pák sa mení rozostup dvojramenných pák a tým sa oddeľovač prestavuje na...