B21F

Zariadenie na zmotávanie a strihanie spevňovacích vlákien a na výrobu kapslí vytvorených zo zmotaného vlákna a obalu z lepidla alebo zmrazenej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14110

Dátum: 16.12.2010

Autor: Pospíšil Karel

MPK: B21F 45/00, B21C 47/04, B21F 11/00...

Značky: strihanie, vytvořených, vlákna, výrobu, zmotávanie, vlákien, lepidla, zmotaného, kapslí, zariadenie, obalů, zmrazenej, spevňovacích

Text:

...odstrihávacím ostrím, pričom ostrihávaci nástroj je posuvne usporiadaný vo vnútri nádobky tak, že prvý a druhý pozdĺžny smer sú paralelné avzdialenosť medzi horným krytom odstrihávacieho nástroja a dnom nádobky je väčšia ako vzdialenosť medzi odstrihávajúcim ostrím a dnom nádobky, pričom nádobka a odstrlhávací nástroj sú dimenzované tak, že druhá uzavretá stena odstrihávajúceho nástroja tesne kĺže vo vnútri prvého pozdĺžneho...

Spôsob a zariadenie na výrobu pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13650

Dátum: 26.10.2009

Autor: Huon Serge

MPK: B21F 3/06, B21F 3/02

Značky: výrobu, pružiny, zariadenie, spôsob

Text:

...ako priliehajúce závity, tak i závity majúce nenulové premenlivé stúpaníe.0013 Taktiež výhodne je kotúč unášaný takou rýchlosťou otáčania, že vytvarovanie jednej pružiny zodpovedá jednej otočke tohto kotúča.0014 Výhodne sa odrezáva pružinový drôt pomocou rezného nástroja ťahaného otočne vsynchronizácii so separačným kotúčom. Výhodne má otáčanie rezného nástroja rovnakúrýchlosť ako má separačný kotúč.0015 Výhodne má separačný kotúč...

Banská sieť s dvojitými uzlami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10110

Dátum: 29.10.2008

Autor: Paredes Montecinos Hector

MPK: B21F 27/02, B21F 27/00, D04B 21/12...

Značky: dvojitými, sieť, uzlami, banská

Text:

...štandardnými jednoduchými uzlami, ktoré nie sú pevne uzavreté, a preto sa môžu ľahko roztvorit aj pri0009 Cieľom vynálezu je poskytnúť vylepšenú banskú sieť, v ktorej už pre dosiahnutie pevného uzavretého súvislého vystuženia nebude nutné prekrývanie okrajov susedných pásov alebo roliek splietanej siete vdĺžke0010 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť vylepšenú sieť, ktorá bude mat aspoň jeden veľmi pevný okraj či zosilnený lem (obrubu).0011...

Spôsob výroby drôteného pásu, skladajúceho sa z veľkého počtu paralelne navzájom usporiadaných drôtených vlákien, ako aj drôtený pás vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8070

Dátum: 08.02.2008

Autor: Stahl Karl-hermann

MPK: F16B 15/00, B21F 45/24, B21D 53/36...

Značky: paralelně, výroby, spôsobom, velkého, usporiadaných, vyrobený, týmto, vlákien, počtu, pásu, drôtený, skladajúceho, drôtených, navzájom, spôsob, drôteného

Text:

...lomu v oblasti mostíkov.0010 Valchovací proces môže pritom prebiehať takým spôsobom, že viacnásobné ohybové pretváranie mostíkov sa uskutočňuje so vždy rovnakou veľkosťou uhla. Podľa prípadu použitia a vlastností materiálu môže miesto toho ale tiež byt výhodnejšie, keď sa viacnásobné ohybové pretváranie mostíkov uskutočňuje so vždy zväčšujúcou sa alebo tiež so zmenšujúcou sa veľkosťou0011 Viacnásobné ohybové pretváranie mostíkov by sa malo...

Mriežková konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7578

Dátum: 11.05.2007

Autor: Krismer Josef

MPK: B21F 29/00, E04C 5/01

Značky: mriežková, konštrukcia

Text:

...1 pohľad zhora na prvý príklad uskutočnenia, obr. 2 pohľad zboku na tento priklad uskutočnenia, obr. 3 znázomenie rezu pozdĺž dráhy drôtu tohto príkladu uskutočnenia, obr. 4 priestorové znázomeníe tohto príkladu uskutočnenia, obr. Sa- 5 c detailné znázomenía na vysvetlenie prekrútenia slučiek oproti tyčíam v prvom smere, obr. 6 a - 6 c detailné znázomenía pre preklopenie slučiek oproti tyčiam v druhom smere, obr. 7 a - 7 c detailné znázomenía...

Vynálezy kategórie «B21F» v ZSSR.

Zváraná drôtená sieť pre gabióny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5149

Dátum: 08.03.2007

Autor: Schmauser Wolfgang

MPK: E02D 29/02, B21F 27/00

Značky: gabióny, drôtená, zváraná, sieť

Text:

...5 a s hmotnostným podielom zinku 95 predĺženie životnosti o 200 ažPre priememého odborníka nebolo zrejmé, že je potrebné opustiť eutektický bod v binámom skupenskom diagrame hliník - zinok pri 5 podieli hliníka a 95 podieli zinku,pretože s týmto je spojené známe zhoršenie vlastností štruktúry. Okrem toho vedie zvyšovanie podielu hliníka V zliatine k zvyšovaniu teploty topenia a v dôsledku toho k nárastu nákladovna energie a výrobu pri...

Tvarované kompozity a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8552

Dátum: 01.02.2007

Autori: Gotsko Vassili, Hagan Timothy, Karpowicz Frank, Cordivari Matthew

MPK: B21F 37/04, B29C 53/02, F16B 43/00...

Značky: spôsob, kompozity, tvarované, výroby

Text:

...V odbore s odkazom na priložené výkresy.Obr. 1 je vývojový diagram, ktorý znázorňuje spôsob podľa jedného konkrétneho vyhotoVenia.Obr. 2 je znázornenie perovej podložky z kompozitu podľa konkrétneho vyhotovenia.Použitie tých istých Vzťahových symbolov na rôznych výkresoch označuje, že sú to podobnéPodľa jedného aspektu sa opisuje spôsob, ktorý obsahuje kroky poskytnutia pásika z kompozitu, vyrobeného z V podstate tuhého substrátu, ktorý má...

Stroj na výrobu kovových vlákien a odpovedajúci spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4460

Dátum: 24.02.2006

Autori: Forgiarini Giuseppe, Forgiarini Edoardo

MPK: B21F 45/00, B21F 1/00

Značky: stroj, vlákien, kovových, odpovedajúci, výroby, spôsob, výrobu

Text:

...častiach skoby, alebo by to nebolo dostatočne deñnované, takže by sa tietosúčiastky nedali použiť z dôvodu vysokého počtu vyradených výrobkov, k čomu by z tohto dôvodu dochádzalo.0013 Bez ohľadu na hore uvedené skutočnosti potrebuje zariadenie, o ktorom sa hovorí v patente US-A 3,199, 175, špecifické vodiace drážky, zhotovené s použitím tvarovacich nožov, a ktorými by bolo možné viesť tvárnený kovový drôt, čo by si vyžiadala úzku...

Zariadenie na kontinuálnu výrobu stavebných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2450

Dátum: 03.06.2004

Autor: Ritter Klaus

MPK: B21F 27/00

Značky: výrobu, stavebných, zariadenie, kontinuálnu, prvkov

Text:

...stojiny otočný. Podľa ďalšieho znaku podľa vynálezu je za priečne dopravné zariadenie pre stavebné prvky, slúžiace na vysunutie zhotoveného stavebného prvku z výrobnej linky a umiestnené na konci výrobného kanálu,zaradené sklopné zariadenie, ktoré stavebné prvky vyvezené z výrobnej linky, stojace na stojato, uvedie do horizontálnej polohy a odloží na hromadu0006 Ďalšie výhody vynálezu sú vnasledujúcom bližšie vysvetlené naObr. 1...

Spôsob výroby súvislého zváraného kovového pletiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6549

Dátum: 10.12.2003

Autor: Koussaifi Ghattas Youssef

MPK: B21F 43/00, B21F 27/00, B21F 1/00...

Značky: zváraného, pletiva, kovového, spôsob, výroby, súvislého

Text:

...pozdĺž jeho okraja, pričom kladka s najväčším priemerom by sa mala nachádzať na konci tohto úseku, ktorý vstupuje ako prvý do konkavity.0031 Prítlačné mechanizmy sú vhodné, pokiaľ má aspoň jedna časť vonkajšej steny tvarovacieho bubna konkávnu plochu. V pripade jednoduchého výčnelku, napríklad vystupujúcej drážky,-3 mechanizmus na pritlačenie drôtu na výčnelok steny bubna spočíva v pritláčači, ktorého posuvná hlava má tvar výčnelku a...

Napínací zväzok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281174

Dátum: 11.12.2000

Autor: Thal Hermann

MPK: E04C 5/08, B21F 45/16

Značky: zväzok, napínací

Zhrnutie / Anotácia:

Napínací zväzok s navzájom rovnobežne prebiehajúcimi napínacími členmi spoločne obklopenými plášťom (3) z plastu, pričom plášť (3) z plastu vypĺňa medzipriestory (6) klinového prierezu zvonka obmedzené vonkajšími napínacími členmi. Napínacie členy sú pritom vytvorené ako pramene (1), ktoré sú jednotlivo vybavené tukom, pričom plášť (3) z plastu obklopuje pramene (1) vybavené tukom z vonkajšej strany.

Podávací zařízení svitkové oceli kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260135

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zábrš Evžen, Jankásek Jan

MPK: B21F 23/00

Značky: zařízení, svitkové, průřezu, kruhového, oceli, podávací

Text:

...svitkově oceli kruhového průřezu je umístěno v částečně uzavřené skříni s opracovanou čelní stěnou ł a zadním víkem g. V čelní stěně ł a zadním víku g jsou vytvořeny souosě otvory pro uložení funkčních ústrojí umístčných uvnitř skříně. V horní části skříně Jsou v čelní stěně ł a zadním víku 2 připevněny pomocí šroubůdvě dvojice pouzdor 2 9 ložísky. V ložiskách Jsou uloženy hřídele 5.s pevnými kladkami 2. vo spední dvojici otvorů oválného...

Zariadenie na výrobu pletiva s keramickými dištančnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1855

Dátum: 03.06.1998

Autori: Hartinger Antonín, Hartinger Nikola

MPK: E04F 13/04, B21F 27/20

Značky: dištančnými, zariadenie, pletiva, keramickými, výrobu, prvkami

Text:

...vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je schematicky znázornený zvislý rez zariadením na výrobu pletivá vybaveného keramickými dištančnými prvkami a na obr. 2 je schematicky znázomený pohľad načasť lisovacieho valca vybaveného vybraniami. Príklad uskutočneniaZariadenie podľa obr.1 a 2, určené na výrobu pletiva vybaveného keramickými dištančnými prvkami lg, umiestenými okolo bodov pravouhlého kríženia vlákien pletiva g, pozostáva...

Zariadenie na výrobu drôteného pletiva so samočinným zapletaním pier a strún

Načítavanie...

Číslo patentu: 278673

Dátum: 10.12.1997

Autori: Rydzyk Jan, Hrubec František

MPK: B21F 27/02, B21F 27/00

Značky: drôteného, pletiva, zapletaním, výrobu, zariadenie, samočinným, strun

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z riadiacej stolice (1), ktorá obsahuje elektromotor (6) s prevodovým mechanizmom (59), vačkové systémy (12, 18) a vretená (16, 16') vybavené na konci hriadeľov (15, 15') navíjacími nožmi (54), uloženými v špirálových závitovkách (17). Vačkové systémy (12, 18) sú tvorené ovládacím vačkovým systémom (18) a dilatačným vačkovým systémom (12). Ovládací vačkový systém (18) obsahuje na spoločnom vačkovom hriadeli (25) uloženú...

Nabíječ spřahovacích trnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266686

Dátum: 12.01.1990

Autor: Rezák Miroslav

MPK: B21F 15/00

Značky: trnů, nabíječ, spřahovacích

Text:

...umístěném ve vyměnitelná hlavici nesazené na tělese. Na druhém konci válce jeNavrženým nabíječen pro nabíjení broků do sřahovacích trnů se podstatné usnadní a urychlí práce při nabíjení spřehova« cích trnů, zejména se však zvýši bezpečnost práce.Na obr. 1 je znázorněn nabíječ spřahovacích trnů v řezu.Nabíječ spřahovacích trnů tvoří těleso l nabíječe, ve kterém se posouvá valec Q, na jehož konci je úderník 1. Ve spodní částí válce Q je...

Tvářecí zařízení zejména pro výrobu pružin z drátu nekruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262843

Dátum: 11.04.1989

Autori: Schwarzrock Pavel, Neischl Jaroslav

MPK: B21F 3/04

Značky: drátu, průřezu, pružin, nekruhového, zejména, výrobu, tvářecí, zařízení

Text:

...lg je sražena v radiálním směru do hloubky 0,5 až 1.0 mm se sklonem vzhledem k čelu osazení lg pod úhlançl 10 až 2 D°a tvoří náběhovou plochu li. Obdobná náběhová plocha li je upravena na stejném průměru i na přilehlém čele pouzdra 3, které rovněž může být upraveno alespoň na své části do tvaru levochodé šroubové plochy, jak je znázorněno na obr. 3. Na větším průměru je na části obvodu tohoto čela pouzdra 2 upraven tvarovací věnec lg....

Zařízení na výrobu rohoží z betonářské oceli spojovaných plastem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258989

Dátum: 16.09.1988

Autori: Svoboda Jan, Janoušek František, Zábrš Evžen

MPK: B21F 15/06

Značky: oceli, výrobu, betonářské, spojovaných, pláštěm, zařízení, rohoží

Text:

...jsou výměnné. Rozvodný kanál je vyhříván příným průtokem 01 » proudu o nizkém napětí.Výhodou vynálezu je umožnění výroby rohoží z betonářské oceli do šíře 3 m. kdy v jednom taktu může být vytvářeno až 30 spojů e minimální roztečí 100 mm. K vytvoření spoje může být použít granulovaný termoplaetický materiál nebo i drř z odpadu, která výrobu ještě více ekonomicky zvýhodňuje. Další ekonomickou výhodou je energetická nenáročnoet...

Zařízení pro výrobu výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256639

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jedovnický Bohumil, Zatloukal František, Streit Jan

MPK: B21F 27/12

Značky: výztuže, výrobu, zařízení

Text:

...pěchovącím lisem 39. Všechny dráty g se lisují současně po sevření v jedné rovině, přičemž uspořádání drátů g v prostoru s vzdálenost Kotev~ 1 od pista lisování umožňuje pružné ohnutí všech drátů do roviny lisovánísZařízení je uspořádáno tak, že ve směru pohybu drátů g obsahuje odviják łł, odtud soubor drátů g prochází vodicímt ústrojím łg před podávací ústrojí łl do vlastního pracovního prostoru, ña jehož vstupu je dělicíústrojí łi. Za...

Tvarovacia hlava pre výrobu pasivných špirálových víričov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256160

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B21F 3/06

Značky: hlava, pasívnych, výrobu, spirálových, tvarovacia, víričov

Text:

...uložená deformačná hlavice 7 s fixovanim vzájomnej uhlovej polohy voči vodiacej hlavici 3 zaisťovacou skrutkou 19. V -detormačnej hlavici 7 opatrenej kruhovou centrovacou dutinou 8 sú priečne súmerne voči osi uchytené dva tvar-ovacie vaičeky 9. Kovová páska 2 U odvíjaná z nezakresleného kotúče prechádza cez vodítko 21 a je pomocou dvojice ryhovaných posuvových kladiek 11 tlačené cez vodiacu drážku 5, -kruhovú vodiacu dutinu B, .medzeru 22...

Způsob kalibrování pružných elementů, zejména pružných podložek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244603

Dátum: 14.10.1987

Autori: Seszták Emil, Baiogh Ilona

MPK: B21F 35/04

Značky: elementů, zejména, kalibrování, pružných, způsob, podložek, tohoto, způsobu, zařízení, provádění

Text:

...prułných podloiek je zírovsň zamezeno jejích řolízkoviní. U zařízení podle vynálezu lze hodnotu plnstieheho pŕetvoření nastavovat za chodu stroje a to v pŕesnějlích tolerancích nez dovolevala doposud znsmá technologie pro kalibrací prułných elementů zejmána pruinych podlołek.Zeřízení podle vynilezu je Mně núročne na opravu a údržbu, v připndl zaklínovlní dvou pedlelek (neb více) na sebe nedochdzí k destrukel zařízení neb mechaniemů...

Čeľusťová rovnačka pre drôty a rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242241

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dymeš Lubor

MPK: B21F 1/00

Značky: drôty, čeľusťová, rovnačka, rúrky

Text:

...jednak na povrchu týchto čeľustí a jednak v dutine vretena.Čelustovou rovnačkou podľa vynálezu sa dosiahne dokonalá rovnost rovnaného materiálu, napriklad rúrok pri vysokej produktivite práce. Vhodné tvarovanie vedenia v strednom úseku dáva rovnanému materiálu požadovaný tvar prehybu. Priamkové úseky izolujú proces rovnania od vonkajších ru 4šivýcb vplyvov. jednoduchá vymenitelnost čelustí umožňuje vybavit viacerými pármi čeľustí, čo má v...

Zařízení pro navíjení šroubovitého vinutí na ovládací ohebné hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 245362

Dátum: 15.09.1987

Autori: Holakovský Štefan, Holakovská Helena, Sklenárová Jolana

MPK: B21F 17/00

Značky: hřídele, ovládací, navíjení, ohebné, vinutí, šroubovitého, zařízení

Text:

...vztahus . x dna-w Puma) 3 so° kde Pl. 3) presazení vodících drážek válcovacích kladek (10/11, ll/9, 9/10) (mm). S hodnota stoupání šroubovitého vinutí (mm/3600) 5 (Až 0, hodnoty úhlůvsvírající mezi sebou dvojice válcovacích kladek (10/11, 11/9,1 19/10 vyjádřené v desatinné soustavě součet hodnot přesazení Pl až P 3 se rovná hodnotě stoupání štoubovitého vinutí.Príklad provedení zařízení pro současné navíjení a zavalcování ovíjeoího...

Zařízení pro převíjení drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240721

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kalous Zbynik, Novák Jioí

MPK: B21F 3/04

Značky: zařízení, drátu, převíjení

Text:

...drátu jsou spojený s řídíoími vstupy rozdělovače ímpulsů, Vstup rozwdělovače impulsü je přes regulovatelný převodník - kmitočet připojen .na první výstup nastavitelného zdroje napětí, jehož druhý výstup je připojen k elektromotoru.Zařízení pro převíjení drátu je jednoduche, přesné a méně poruchové.vynález je blíže objasněn pomocí přitoženého výkresu, který znázorňuje schéma zařízení.Zařízení pro převíjení drátu je tvořeno elektromotorem 1,...

Zariadenie na výrobu drôtených krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240480

Dátum: 15.08.1987

Autori: Baán Gábor, Novák Lajos

MPK: B21F 37/02

Značky: zariadenie, výrobu, krúžkov, drôtených

Text:

...skružovačke sa drôt skruží na potrebný priemer, pričom drôt si zachováva tendenciu vrátit sa do pôvodného stavu ako bol navinutý na kotúči. Táto práca je značne prácna.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na výrobu vdrôtených krúžkov podľa výnáiezu, ktoréh-oľpodstata ~spočívo v .tom, že pružinový drôt sa odvíja a zavádza -do r-ovnačky drôtu, odkiaľ je tahaoný a podávaný valcami do troch sikružovacich kladiek-kde 4 sa drôt sikruži a po...

Navíječ tažných pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252189

Dátum: 13.08.1987

Autori: Průša Josef, Brnušák František

MPK: B21F 3/02

Značky: pružin, navíječ, tažných

Text:

...13 proti koncovému spínači 14. Do zářezu 3 dutého trnu 4 zapadá ozub 2 unašeče 1, který je upevněn na ozubeném kole 18, které zapadá do pastorku 19 motoru 20. Na ovládací objírnce 12je dále upevněna kladka 15 a před ní je na rámu upevněna brzda 16 se šroubem 17.Vřeteno 8 je uloženo v kloubu 18, který umožňuje vyklonění vřetena 8 i s nasunutým dutým trnem 4 a ovládací objímkou 12 z ozubu 2 unášeče 1 o úhel a, který je minimálně 30...

Zařízení pro přesné stříhání drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243689

Dátum: 15.07.1987

Autori: Novotný Pavel, Hrzán Emil

MPK: B21F 13/00

Značky: stříhání, přesné, drátu, zařízení

Text:

...nulovou hodnotu. Nelisovawui výněnąýní vloäkení je najíětěna jednoduchá obnova etřlňných čelistí.Hlavním prednostu. vynálezu je vysoká kvalita stříhané plochy, kolmoet a .rovinnost ženu, nízká pořizovací a provozní náklady. Další výhodou je vysoke životnost zařízení.Príklad provedení zařízení ne přesné stříhćní drútu je zobrazen na přípojenám vykreeu, kde je znáaorněno teleso m, ve kterém se pohybují čelietí L, a a přidrioveče 3, g. Ponyben...

Zariadenie na automatické navíjanie, strihanie a balenie pružín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250792

Dátum: 14.05.1987

Autor: Čelko Rudolf

MPK: B21F 35/00

Značky: navíjanie, strihanie, zariadenie, pružin, balenie, automatické

Text:

...2 rez I-I a obr. 3 bokorys hornej časti zariadenia..V základnej doske 26 je ukotvený stĺp 1,na ktorom je upravená rozvodová skriňa 2. Na vrchnej stene rozvodovej skrine 2 je upravený stojan 4 opatrený navíjacim bu nom 5 s cievkou 6 pvružinovéh-o dírôtu 7. Z cievky 6 je pružinový »drôt 7 prevedený cez kladku 24 a vodítko 25 pružinového drôtu 7,ktoré .sú upravené na -držiaku B k .navijauciemu tŕňu 15.Na -držiaku 8 wloženom na rozvodovej...

Zařízení k regulaci napnutí drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238924

Dátum: 16.03.1987

Autor: Dvořák Miroslav

MPK: B21F 9/00

Značky: drátu, zařízení, regulaci, napnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k regulaci napnutí drátu uchyceného ve dvou bodech na pevné základně, například rámu stroje, které sestává z tělesa /2/ umístěného na pevné základně /1/ opatřeného jednak otvorem /3/ pro průchod drátu /4/ a jednak otvorem /5/ se závitem, do kterého zasahuje regulační šroub /7/, jehož konec /8/ má tvar kužele, přičemž osa /6/ otvoru /5/ se závitem je v podstatě kolmá na osu otvoru /3/ pro průchod drátu /4/ a míjí osu otvoru /3/ ve...

Způsob upevnění konců ocelového pletiva ve výplňovém rámu a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234445

Dátum: 01.03.1987

Autor: Wied Oldřich

MPK: B21F 33/02

Značky: přípravek, rámu, konců, ocelového, pletiva, výplňovém, způsobu, upevnění, způsob, provádění, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob upevňování konců ocelového pletiva ve výplňových rámech, které jsou používány zejména při stavbě klecí nákladních výtahů a popisuje přípravek, kterým se provádí upevňování tohoto pletiva v rámu. Upevnění konců pletiva ve výplňovém rámu se podle vynálezu provádí tak, že dráty volných konců ocelového pletiva se zasunou do otvorů vyvrtaných v ocelové trubce kruhového nebo pravoúhlého průřezu, potom se z vnitřku trubky přihnou k...

Výplňový rám s ocelovým pletivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234444

Dátum: 01.03.1987

Autor: Wied Oldřich

MPK: B21F 33/02

Značky: pletivem, ocelovým, výplňový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší upevnění ocelového pletiva ve výplňovém rámu, který je v různých sestavách používán při konstrukci stavebních nákladních výtahů, ve skladovém hospodářství, při oplocování stavebních parcel a k podobným účelům. Do drážky (2) uzavřeného ocelového profilu (l) výplňového rámu jsou zasunuty konce drátu (6) ocelového pletiva, které jsou v ní utěsněny kovovou tyčí (7), kruhového průřezu. Zajištění konců pletiva proti vytažení z rámu lze...

Střižný kombinovaný dvoudílný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248384

Dátum: 12.02.1987

Autor: Glanc Václav

MPK: B21F 11/00

Značky: střižný, nástroj, kombinovaný, dvoudílný

Text:

...z tělesa a z funkční části tvořené rauníkem se střižnou hranou a dorazy.Hlavni výhodou stžižného nástroje podle vynálezu je, že při použití v dělicím zařízení se provádí dělení 1 úprava konců v jedné operací. Celý pracovní postup ee výrazně urychlí,sníží se túm časové 1 energetické ztráty.Na přiložených výkresoch je v obr. 1 zobrazen čelní pohled na pohyblivý díl nástroje,v obr. 2 je zobrazen čelní pohled druhého dílu nástroje s dorazy, V...

Způsob výroby zapažovacích rohoží a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247171

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kůdela Vlastimil

MPK: B21F 27/10

Značky: zapažovacích, rohoží, způsob, způsobu, provádění, zařízení, výroby

Text:

...g a při přířezu jednotlivých zapažovacích rohoží ł na délku se stejným oddělovacím řezem přiřezává na šířku zapažovacích rohoží ł.Tim je dosahována plynulá výroba zapažovacích rohoží ł.1. Způsob výroby zapažovacích rohoží pro důlní výztuž a drátěné mříže se svařovanými příčnými a podélnými tyčemi z drátěné tkaniny, podle něhož se k pozdějšímu tvoření příčných tyčí odvíjejí lana z cívek, srovnávaji se do příčné polohy mříže, na srovnaná drátěná...

Podavač drátu u strojů na výrobu hřebíků, nýtů a podobných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230550

Dátum: 15.05.1986

Autor: Josef Morávek

MPK: B21F 23/00

Značky: výrobu, podobných, strojů, drátu, podávač, nýtů, hřebíků, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Podavač drátu u strojů na výrobu hřebíků, nýtů a podobných předmětů vyznačující se tím, že sestává z kloubového čtyřčlenu (1), kyvně uloženého, v jehož přímkově vratně se pohybujícím bodě (A), zvoleném v závislosti na rozměrech kloubového čtyřčlenu, jsou seřizovatelné podávací nože umístěné na liště (6), jež jsou posuvné ve směru podávaného drátu, přičemž pohon čtyřčlenu (1) je odvozen od vačkové hřídele stroje (2), pomocí pravoúhlé páky (5),...

Zariadenie na plastické tvárnenie prameňov a lán

Načítavanie...

Číslo patentu: 229402

Dátum: 15.04.1986

Autor: Královič Ján

MPK: B21F 9/00

Značky: plastické, prameňov, tvárnenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Obor, ktorého sa vynález týka je hutná druhovýroba, výroba tvárnených prameňov a lán. Účelom vynálezu je zariadenie na výrobu tvárnených prameňov a lán. Použitím tohoto zariadenia sa dosiahne zvýšenie kvality výrobkov oceľových lán. Z odvíjadla 2 je vedený prameň 6 cez kaliber 3 do tvárniaceho nástroja 4 na jednoťahový jednobubnový drôtoťah 1 a odtiaľ na navíjadlo 5.