B21D 5/02

Zariadenie na ohýbanie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19716

Dátum: 25.10.2012

Autor: Hamberger Martin

MPK: B21D 5/00, B21D 5/02

Značky: zariadenie, ohýbanie, plechov

Text:

...uzavreté.0007 Kontrola svetelných bodov odrazených laserových lúčov na trianguláciu sa môže výhodne uskutočniť pomocou dvoch na obe strany radu vysielačov pre laserové lúče umiestnených riadkových kamier, čo obzvlášť v oblasti matrice so sebou prináša dobré podmienky kontroly pre svetelné body.Je však tiež možné, že meracie zariadenie má len jednu riadkovú kameru v strede radu vysielačov pre laserové lúče. Také umiestnenie kamery je...

Výrobné zariadenie so systémom výmeny nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19438

Dátum: 09.05.2012

Autori: Ruschitzka Stefan, Badegruber Karl

MPK: B21D 5/00, B21D 5/02, B21D 37/14...

Značky: výměny, nástrojov, systémom, zariadenie, výrobné

Text:

...sa môže poskytnúť lisovacím nosníkom, respektíve úpinkám nástrojov, každé jednotlivé z pomocnýchzariadení podľa toho, ktoré je práve potrebné. Pre uskutočňovaný ohýbacípostup sa tak môže bez prekážok dorazový prvok známym spôsobom obrátiť k úpinkám nástrojov a tým k spracovávanému plechu bez toho, že pritom manipulačné zariadenie v tomto okoli pôsobí rušivo, alebo obmedzuje miesto. Na základe vedome zvoleného otočného postupu nosiča pomocou...

Ohýbací lis s dorazovým zariadením a spôsob prevádzkovania ohýbacieho lisu s dorazovým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19437

Dátum: 08.05.2012

Autori: Sperrer Gerhard, Fischereder Bernhard

MPK: B21D 5/00, B21D 43/26, B21D 5/02...

Značky: prevádzkovania, ohýbací, ohýbacieho, spôsob, zariadením, dorazovým

Text:

...zranenia vytrhnutím, alebo rezného poranenia na častiach tela zatiahnutých osobou0008 Na docielenie vysokej dynamiky vratného pohybu je výhodné, keď podľa nároku 2 sa vratný pohyb v podstate obmedzí na dorazový palec, alebo na jeho koncovú časť, čím sa brzdia malé hmotnosti a malé hmotnosti sa musia urýchliť v protismere a na základe toho vznikajú len malé požiadavky na vratný pohon. Dorazový palec teda tiež môže byť uskutočnený ako...

Výrobné zariadenie s prostriedkami na snímanie polohy nástroja, ako aj spôsob jeho prevádzkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20057

Dátum: 01.02.2012

Autor: Haselböck Alfred

MPK: B21D 5/02

Značky: prostriedkami, výrobné, polohy, prevádzkovania, zariadenie, spôsob, snímanie, nástroja

Text:

...je tým dosiahnutá plná automatizovaná správa ohýbacích nástrojov a ich presúvanie a tiež sú k dispozícii presné dáta, ako doby použitia, EP 2 670 543 35630/Tpretváracie postupy atď., ako je podstatné napríklad na údržbu ohýbacích nástrojov.0011 Úloha vynálezu je však tiež vyriešená opatreniami, aké sú opísané v nároku 17. Výhodné pritom je, že odchýlky polohy, akým sa nemožno vyhnúť pri prevádzke manipulačného zariadenia pre automatizované...

Ohýbací lis so zariadením na nastavenie polohy obrobku a spôsob jeho prevádzkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17318

Dátum: 02.05.2011

Autori: Reiter Thomas, Fischereder Bernhard

MPK: B21D 43/26, B21D 43/00, B21D 43/10...

Značky: spôsob, nastavenie, zariadením, prevádzkovania, obrobků, polohy, ohýbací

Text:

...odlišných strojových typov ohýbacich lisov a ich hospodárna úprava a vzhľadom k meniacim sa výrobným postupom mnohotvárnost výrobkov, určených na vyhotovenie, a rozšíriteľnosť výrobných radov takého výrobného zariadenia a použitie prefabrikovaných súčastí k reťazeniu zariadeni.0011 Výhodou sú pritom tiež príklady vyhotovení podľa nárokov 28 až 33. 0012 K lepšiemu pochopeniu je vynález bližšie vysvetlený na0013 Sú tu ukázané v silne...

Výrobné zariadenie, najmä pre voľný tvarový ohyb, s integrovaným manipulátorom súčastí a nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16251

Dátum: 09.11.2010

Autor: Denkmeier Thomas

MPK: B21D 5/02, B21D 37/04, B21D 43/00...

Značky: integrovaným, tvarový, volný, nástrojov, zariadenie, najmä, manipulátorom, výrobné, súčastí, ohyb

Text:

...základe príslušného vytvorenia vybrania nie sú tiež potrebné žiadne špeciálne nástroje na vloženie do vybrania, aby sa umožnila manipulácia. Tým sa jednak na základe jednoduchého zverného pohybu oboch zachytávacích prstov v smere k sebe ľahko zachytí plech,pripadne z neho vytvarovanú súčasť a jednak iba na základe na to protizmyselne orientovanému smeru pohybu nastane s rovnakými zachytávacími prstami uchytenie a manipulácia s ohýbacími...

Spôsob stanovenia hrúbky obrobku s ohýbacím strojom a tento ohýbací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13465

Dátum: 13.10.2010

Autor: Sallaberger Michael

MPK: B21D 5/02, G01B 3/00, B23Q 17/20...

Značky: strojom, stroj, ohýbací, obrobků, hrúbky, stanovenia, ohýbacím, spôsob

Text:

...a nie pomocou merania ohýbacej zápustky a ohýbacieho razníka a následným zisťovaním dráhy nastaviteľného lisovaciehonosníka až kbodu dotyku, pri ktorom nastáva kontakt medzi ohýbacím razníkom a obrobkom. Keďže exaktné meranie dotykového bodu je, hlavne pri nerovnakých hrúbkach plechu, obtiažne, poskytuje meranie hrúbky podľa vynálezu presnejšiu výpoveď o hrúbke plechu ohýbaného obrobku.0010 Výsledok merania hrúbky sa môže použiť napríklad na...

Spôsob a zariadenie na ohýbanie dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18741

Dátum: 29.06.2010

Autori: Schuöcker Dieter, Bammer Ferdinand, Rau Armin, Sperrer Gerhard, Schumi Thomas, Aichinger Joachim

MPK: B21D 5/02, B21D 37/16

Značky: ohýbanie, zariadenie, spôsob, dielca

Text:

...usporiadania prispôsobované dielcu, ktorý sa má ohýbať, a môže byť prípadne tiež obmedzené na čiastkový úsek ohýbacieho vybrania ohybnicového usporiadania, je jednak minimalizovaná energia žiarenia potrebná na lokálne zahrievanie spracovávaného dielca, a je tiež redukované možné ohrozenie žiarením pre užívateľa nachádzajúceho sa v okolí ohýbacieho nástroja, keďže podiel žiarenia, ktorý nedopadá z ohybnice na spracovávaný dielec, je...

Zariadenie a spôsob ohýbania súčasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18299

Dátum: 28.06.2010

Autori: Schuöcker Dieter, Bammer Ferdinand, Sperrer Gerhard, Aichinger Joachim, Holzinger Bernhard, Schumi Thomas

MPK: B21D 37/16, B21D 5/02

Značky: zariadenie, spôsob, súčastí, ohýbania

Text:

...nároku 1 alebo zostavou ohýbacích zápustiek podľa patentového nároku 15.0008 Tým, že je zostava blokov laserových diód na generovanie žiarenia pripevnená vo vnútri základného telesa nástroja a bloky laserových diód sú aspoň približne rovnomerne usporiadané pozdĺž pozdĺžneho smeru ohýbacieho vybratia za výstupným otvorom lúčov v základnom telese nástroja, je energeticky bohaté žiarenie, potrebné pre zahriatie súčasti, vo vzťahu k...

Spôsob a zariadenie pre laserom podporovaný ohyb obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18296

Dátum: 28.06.2010

Autori: Sperrer Gerhard, Schuöcker Dieter, Bammer Ferdinand, Schumi Thomas

MPK: B21D 37/16, B21D 5/02

Značky: spôsob, laserom, zariadenie, podporovaný, obrobkov

Text:

...pre ovplyvnenie žiarenia aspoň čiastočne v základnom telese nástroja presmeruje, rozšíri a cez výstupný otvor pre žiarenie sa zavedie na obrobok, sa môže jednak použiť takáto ohybová zápustka na každom obvyklom ohybovom Iise, alebo ohraňovacom Iise, a jednak pre spôsob ako zdroj žiarenia sa môže použiť každý obyčajný zdroj žiarenia, ktorý je vhodný na vytvorenie sústredeného zväzku žiarenia. To prestavuje veľkú ekonomickú výhodu, pretože...

Ohýbací lis s prídavnými bočnicami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12984

Dátum: 29.04.2010

Autor: Danninger Egon

MPK: B21D 5/02, B23Q 1/01, B30B 15/04...

Značky: přídavnými, ohýbací, bočnicami

Text:

...časti sú v rôzne opisovaných formách uskutočnenia označené rovnakými vzťahovými značkami, pričom v celom opise obsiahnuté vysvetlenia môžu byť zmysluplne prenesené na rovnaké časti s rovnakými vzťahovými značkami. Tiež sú polohové údaje,zvolené v opise, ako napriklad hore, dole, po stranách atď., vztiahnuté na bezprostredne opisovaný alebo znázornený obrázok a je možné ich pri zmene polohy zmysluplne preniest na novú polohu. Ďalej môžu...

Ohýbací lis so zariadením oporného uloženia pre hnací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13466

Dátum: 12.10.2009

Autori: Burgstaller Rainer, Danninger Egon

MPK: B30B 15/00, B30B 15/04, B21D 5/02...

Značky: uloženia, prostriedok, hnací, oporného, ohýbací, zariadením

Text:

...možnými oblasťami použitia sa docieli dimenzovanie zoslabených zón na prítlačnom nosníku.0009 Nakoniec je tiež výhodné vyhotovenie podľa nároku 17, pretože tým sa docieli možnosť regulovať deformačné oblasti prítlačného nosníka podľa0010 Pre lepšie pochopenie vynálezu je tento bližšie objasnený pomocou obrázkov.0011 Vynález je bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnenia0012 V značne schematicky zjednodušenom vyobrazení znázorňuje Obr. 1...

Ohýbací nástroj pre lis na ohýbanie plechu a spôsob výroby nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12373

Dátum: 25.08.2009

Autor: Fischereder Bernhard

MPK: B21D 5/02, B21D 37/20

Značky: nástroja, spôsob, ohýbanie, nástroj, ohýbací, plechů, výroby

Text:

...uskutočnenia sú opísané taktiež v nárokoch 8 až 11, EP 2 331 27 a 341 BWčim je zjednodušený výrobný proces pre tvorbu ľahkej stavebnej štruktúry ako0013 Výhodným ďalším uskutočnením opísaným v nároku 12 je stanoviteľný vzťah rôznych materiálových časti v širokých hraniciach a tým je ovládateľná potrebná pevnosť respektíve redukcia hmotnosti, o akú sa usiluje.0014 Vynálezom, ako aj výhodnými uskutočneniami opísanými v nárokoch 13 a 14, je...

Výrobné zariadenie s ohybovým lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18117

Dátum: 23.06.2009

Autori: Hauser Markus, Kälin Bruno, Doberitzsch Jochen, Haselböck Alfred, Fischereder Bernhard, Tweitmann Mathias

MPK: B21D 5/02, B21D 37/14

Značky: ohybovým, zariadenie, lisom, výrobné

Text:

...jednotka podávača.0008 Podla ďalšieho variantu uskutočnenia má odkladisko nástrojov viac pripojovacích jednotiek odkladiska, na ktoré je vždy pripojitelný zachytávacísegment. To dovoľuje prichystanie viac prázdnych, alebo osadených zachytávacích segmentov na odkladisku nástrojov. Prednostne je pritom aspoň jedna skupina pripojovacích jednotiek odkladiska umiestnená v odkladisku nástrojov vymeniteľne. Tým je možné pripraviť celé sady...

Ohýbací nástroj s meracím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12982

Dátum: 27.03.2009

Autori: Meindl Ulrich, Brunner Nick, Hohenadel Jürgen, Janson Marc, Dorsch Lasse, Bauer Andreas

MPK: B21D 5/02

Značky: nástroj, ohýbací, prvkom, meracím

Text:

...zariadením bez ručného zadávania dát, výhradne pre toto potrebného, spoľahlivo rozoznávať meracie prvky, vsadené do uchytenia prvku.0008 Nosič informácií môže byť pri tomto tvorený jednou oblasťou meracieho prvku, alebo sa na merací prvok môže nainštalovať tiež dodatočne.0009 Pre bezdotykové snímanie informácií. obsiahnutých vnosiči informácii, sú kdispozícii na základe pokročilej senzorovej techniky rôzne spoľahlivé postupy, 0010...

Ohýbací stroj s vybraním na priestor pre nohy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14940

Dátum: 22.03.2008

Autori: Allerstorfer Hermann, Reiter Thomas

MPK: B21D 5/02, B21D 5/00, B30B 15/04...

Značky: stroj, ohýbací, vybraním, priestor

Text:

...svetlá výška vybrania predstavuje v strede výhodne aspoň 650 mm, prednostne 750 mm, čím je tiež k dispozícii podľa výšky dostatočný priestor pre končatiny pre priemerné dĺžky končatín.0009 Horná plocha ohraničenia vybrania môže pritom mať klenutú zaoblenú oblasť, čim sa svetlá výška vybrania smerom k bočným okrajomvzhľadom ku stredu znižuje, čím je vybranie prispôsobené takisto znižujúcej sa potrebe výšky pri bočných presunoch končatiny. Ďalej...

Spôsob výroby výrobku ohýbaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3911

Dátum: 30.08.2005

Autor: Sperrer Gerhard

MPK: B21D 5/02

Značky: ohýbaním, výroby, výrobků, spôsob

Text:

...1. Prekvapivou výhodou pritom je, že sa dosiahne vyrovnanie,zodpovedajúce skutočným hodnotám zaťaženia a teda deformácie. na zaručenie kvalitatívne hodnotného ohýbacieho tvarovanie, pričom je ďalej podľa vynálezu podstatné ohýbacie tvarovanie rozčleniť na pochod predbežného ohýbania a pochod konečného ohýbania s odlahčením ohýbacieho lisu od presúvacích síl medzi pochody, aby tak bolo možné uskutočniť prestavenie vyrovnávacieho prístroja...

Ohýbací lis s v podstate nedeformovateľným držiakom nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 406

Dátum: 15.09.2003

Autor: Arduino Alberto

MPK: B21D 5/02

Značky: podstatě, držiakom, nástroja, ohýbací, nedeformovateľným

Text:

...k stacionárnej nosnej konštrukcii. Uvedené pripevnenie sa dá dosiahnut zváranim, votknutým spojom alebo pomocou skrutiek. V pripade homého držiaka Q nástrojov sú nosníky Q, tvoriace reakčnú konštrukciu, pripevnené k pohyblivým častiam Q ovládačov Q. Každá jednotka Q, Q držiakov nástrojov zahrnuje presnú konštrukciu, ktorú tvorí nosník Q, umiestnený medzi nosnikmi Q. Každý z nosnikov Q a Q tvorí silná kovová doska, ktorá má vo všeobecnosti tvar...

Ohýbací stroj na ohýbanie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279575

Dátum: 12.01.1994

Autor: Schubert Otto

MPK: B21D 5/02, B21D 5/04

Značky: ohýbanie, stroj, plechov, ohýbací

Zhrnutie / Anotácia:

Ohýbací stroj (1) na ohýbanie plechov (18) pozostáva z dvoch navzájom výkyvne spojených ohýbacích čeľustí (19, 20), usporiadaných vedľa seba, z ktorých aspoň jedna je usporiadaná výkyvne a spriahnutá s pohonom (24) spôsobujúcim tento výkyvný pohyb, a s jednou opornou čeľusťou (10), ležiacou oproti ohýbacím čeľustiam (19, 20) a usporiadanou lineárne pohyblivo medzi pracovnou polohou na plechu (18) a odtiahnutou polohou, na ohýbanie plechu (18) v...

Způsob výroby tenkostěnných profilů spojitým prostorovým ohybem polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264783

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kozderka Jiří, Popek Milan, Tomášek Svatopluk

MPK: B21D 5/02

Značky: ohybem, polotovarů, tenkostenných, výroby, způsob, spojitým, prostorovým, profilů

Text:

...zvětšením minimálních hodnot ohybových ramen, využitým části sil technologických pro přetváření polotovaru, dále změnami jejich charakteru na Výhodnější, zvláště v energeticky náročných průchodech a vytvořením stupňů volnosti v deformačních zônách umožñujících profilu zaujmout optimální polohu z hlediska energetické náročnosti deformace, čímž se zvýší energetická účinnost procesu, umožní se tváření menších poloměrů chybu ve vztahu k...

Upínací nástavec otočného vícepolohového držáku ohraňovacích lisovníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242907

Dátum: 15.04.1987

Autori: Redaj František, Trebichavský Ctibor

MPK: B21D 5/02

Značky: ohraňovacích, lisovníků, upínací, držáku, otočného, vícepolohového, nástavec

Text:

...ne nimi obr. I značí echematioky uspořádání upíneciho náetevce ne berenu ohreňoveciho lieu e obr. 2 znázorňuje v příčnem řezu podrobnoet provedení držáku e jeho upínání ne upimcim núetevci.Beran ohraňovaoího lieu neee upinecí nástavec z, , v něm je uložen v lołilkách 23 konci noeny hřídel 1 otočneho vicepolohového držáku 4, neeouoí lioovnik i. Neony hřídel 3, je opetřen v näkolike místech evá délky obvodovými dráłkeml g tvu-u T e v...

Zařízení pro ohýbání kovových vývodů dílů zalitých v umělé hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 232240

Dátum: 01.03.1987

Autor: Füllsack Jindřich

MPK: B21D 5/02

Značky: dílů, zalitých, vývodu, kovových, hmotě, umělé, ohýbání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění mechanického namáhání dílu zalitého v umělé hmotě při ohýbání jeho kovových vývodů a zlepšení přesnosti ohybu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že kruhový pohyb ohybadla je odvozen od pohybu vodících čepů ohybadla v půlkruhovém výřezu vodícího tělesa, na kterém je ohybadlo nasazeno,ve vodícím tělese je upevněn ohýbací trn, jehož funkční hrana je umístěna v místě budoucího ohybu, které je zároveň středem otáčení...