B21D 26/08

Spôsob spevňovania pojazdových plôch srdcoviek a srdcovkových klinov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278675

Dátum: 17.12.1991

Autori: Kiedroň Vladislav, Jursa Jan, Mitura Karel, Sivý Miroslav, Kaczmarski Janusz, Návrat Lubomír

MPK: B21D 26/08

Značky: spevňovania, srdcovkových, klinov, pojazdových, spôsob, ploch, srdcoviek

Zhrnutie / Anotácia:

Srdcovka so srdcovkovým klinom sa ukladá medzi svojimi koľajnicovými koncami na poddajné lôžko, potom sa na pojazdné plochy pôsobí tlakovými vlnami od opakovaných výbuchov plastickej trhaviny s rýchlosťou detonácie 6000 až 7500 m/s a s detonačným tlakom 15 000 až 40 000 MPa až do dosiahnutia povrchovej tvrdosti 350 až 400 HB a hĺbky spevnenia 20 až 28 mm pri pomere medze klzu Rp0,2 k medzi pevnosti Rm, rovnajúcej sa hodnote 0,7 až 0,8....

Spôsob hydrodynamického dopredného pretlačovania a zariadenie na jeho prevedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233298

Dátum: 01.04.1987

Autori: Polák Karol, Kulíšek Jaroslav, Podolský Michal

MPK: B21D 26/08

Značky: hydrodynamického, dopredného, prevedenie, pretlačovania, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu hydrodynamického dopredného pretlačovania, ktorého podstatou je, že na polotovar, plný alebo dutý, uložený na tŕni a ustavený do redukčnej časti nástroja v prostredí tlakovej kvapaliny alebo čistoplastickej hmoty sa pôsobí združeným mechanickým rázom cez vysokotlakové vysokorýchlostné médium a cez čelnú oporu pri zvýšených rýchlostiach rázu väčších ako 0,3 ms-1, po predchádzajúcom nastavení zvolenej výšky hydraulického...

Spôsob hydrodynamického objemového tvárnenia materiálov a zariadenie na prevedenie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233296

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kulíšek Jaroslav, Strýček Oliver, Polák Karol

MPK: B21D 26/08

Značky: hydrodynamického, prevedenie, spôsobu, spôsob, objemového, zariadenie, tvárnenia, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu hydrodynamického objemového tvárnenia materiálov, ktorého podstatou je, že na tvárnený polotovar, umiestený v tlakovej kvapaline, prípadne uložený v prostredí čistoplastickej hmoty obklopujúcej daný polotovar zo všetkých strán sa pôsobí synchronne tlakom a mechanickým rázom pri rýchlostiach väčších než 0,3 ms-1 až do rýchlostí 100 ms-l uvažujúc lineárnu deformačnú dráhu. Predmetom vynálezu je aj zariadenie na prevedenie...

Zařízení na výrobu lemovaných výlisků explosivním tvářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245035

Dátum: 16.03.1987

Autori: Baxa Jozef, Oddus Miloš, Kachút Daniel, Huba František, Sventek Ján, Mostecký Jioí Akademik, Kopernický Ivan

MPK: B21D 26/08

Značky: tvářením, lemovaných, výrobu, explosivním, zařízení, výlisků

Text:

...Meere 1203 xpOBaHBBI cnoopnmmpołaammñ Sagem napmqawxx.Home uponxaxsozcmsa Bepwaa, B COOTBGTDTBKE c BHCOTOÍ Kpaenoro m» ccvyna oTóopToBKu, HPOIIIHBBBTCH n OTÓOQTOBHBQBTCH oTBepcTne.KoHTyp Mawpmm onpeneJmeT KOHTYp ou-óopronnn.Owóopmozaoqnax BHTSJKICB. zrpyóooópasmnc neTarxeň ocymecwmmeroa anaJxor-Jmnm cHocoÓoM Ten, rn-o sneplvonepenammaa opena n BBLHBÉBTICS. Bnonmca n saómamrc 13 mpyóy, samem KOOQIIHHHWGTCH nanMawpjąueů o Lyanconom x...

Spôsob plošného stríhania a dierovania polotovarov a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237847

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kulíšek Jaroslav, Polák Karol, Polák Juraj

MPK: B21D 26/08

Značky: spôsobu, stríhania, tohoto, plošného, polotovarov, prevádzaniu, spôsob, dierovania, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka plošného strihania a dierovania polotovarov, ktorého podstatou je, že na polotovar umiestnený spolu s protiľahlým kovovým, priestorovo tvarovaným tvárniacim nástrojom v uzavretom priestore v tlakovom médiu alebo v prostredí čistoplastickej hmoty sa pôsobí synchronne tlakom, rýchlosťou a zrýchlením daného výstrižku pri vystrihovaní alebo odpadu pri dierovaní a to prostredníctvom mechanického rázu uskutočneného do daného tlakového...

Stroj pro výbušné tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 249122

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vodenitscharov Stefan, Kortenski Christo

MPK: B21D 26/08

Značky: tváření, výbušné, stroj

Text:

...obsahuje zásobník a podávací valec, v jehož dolní pístové části je umístěn zapalovač, přičemž osa podávacího válce lícuje s osarmi otvoru .a kanálu.Podle posledního provedení vynálezu je trhací nálož opatřena časovanou zpožďovací rozbuškou.Nový anebo vyšší účinek, dosahovaný vynálezem, spočíva ve vytváření plynulého pracovního postupu s pracovní bezpečnosti a v možnosti vsunování do výrobních linek.vynález bude nyní objasněn podle přiložených...

Způsob ohýbání výrobků pomocí výbušné látky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237215

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tangermann Hasko, Schmicker Harald, Siewert Peter, Neubauer Adolf, Urbanke Siegfried, Steinicke Horst, Hellmuth Werner

MPK: B21D 26/08

Značky: provádění, výbušné, látky, způsobu, tohoto, výrobků, zařízení, ohýbání, pomocí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohýbání výrobků pomocí výbušné látky a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález patří do oblasti techniky zpracování výbuchem. Cílem vynálezu je zkrácení času na výrobu a cenu a snížení odchylek od požadovaného tvaru při ohýbání polotovarů. Úkol vynálezu spočívá v odstranění nedostatků známých způsobů zpracování výbuchem a vytvoření způsobu a zařízení na ohýbání polotovarů za studena pomocí výbušné látky, vhodné pro požití v sériové...

Zařízení pro tváření dutých těles výbuchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228718

Dátum: 25.10.1984

Autori: Heinrich Heinz, Neumann Bertram, Siewert Peter, Steinicke Horst, Hellmuth Werner, Müller Wilfried, Köhler Henry, Tangermann Hasko, Urbanke Siegfried

MPK: B21D 26/08

Značky: tváření, dutých, zařízení, těles, výbuchem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti technologie tváření. Cílem vynálezu je zvýšení produktivity zařízení pro výbušné tváření při odstranění prostojů a zlepšení výměny spodků zápustek. Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro výbušné tváření dutých těles v kovací zápustce s pracujícímí pásovámi dopravníky a zlepšeným přiváděním a odváděním výrobků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení pro výbušné tváření na hlavním pásovém dopravníku s hydraulickým...