B21B 31/00

Zařízení pro vedení ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268741

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chroust Jiří, Vyčichl Jaroslav

MPK: B21B 31/02, B21B 31/00

Značky: stolic, válců, vedení, ložiskových, zařízení, válcovacích, pracovních, těles

Text:

....Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vedení ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že seatává z nosných desek, upevněných na stojanech válcovacích stolic kolíky a spojovacími šrouby a opatřených jednak bočními klíny a jednak válcovými otvory, ve kterých jsou zasunuty nosné čepy bloku předohybu. Bloky předohybu jsou pak pevně spojeny upevňovacími šrouby se stojany a jsou...

Prestaviteľné zariadenie na opracovanie vnútorných plôch veľkorozmerných telies na mieste

Načítavanie...

Číslo patentu: 267780

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kužel Tibor

MPK: B21B 31/02, B21B 31/00

Značky: opracovanie, velkorozměrných, přestavitelné, zariadenie, vnútorných, ploch, mieste, telies

Text:

...na hriadeĺ čelného rezného nástroja. S výhodou je os hrindeĺn čelného rezného nástroja Výstrodne uložená Voči osi telesa vrstenika, a to v smere k zvislej stene rámu oprnoovnnćho telesa. s. čelný rezný nástroj presahuje okraj telesa vrata nik.Výhody vynálezu sú hlavne v kvalitnej a časovo nenáročnej renováoie zabudovaných zariadeni na. mieste ako stojanov vnloovaoíoh stolio, kovaoioh lisov, nnvtijnčiok, s v-y-užitim vlastnej tuhosti oelku...

Zařízení pro opracování vývrtů stojanů víceválcových válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265280

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kopp Jan, Nový Josef

MPK: B21B 28/00, B21B 31/00

Značky: stojanu, víceválcových, válcovacích, stolic, zařízení, opracování, vývrtů

Text:

...k suportu. Obr.4 je nárysný pohled v podélném svislém řezu brousícím vřeteníkem a obr.5 je bokorysný pohled V příčném svíslém řezu A-A, proloženém stavěcím šnekem brousícího vřeteníku.Zařízení podle vynálezu sestává z přemístitelného lože L,na kterém je suvně uložen suport 3, ke kterému jsou upevněna a přesně ustavena pomocí čepu § a dosedacích ploch 2 nosné ložiska 1. V půlkruhových vybráních L 2 nosných ložísek 1 jsou upínacímí víky li...

Přitlačovací zařízení horního pracovního válce válcovací stolice kvarto

Načítavanie...

Číslo patentu: 264679

Dátum: 14.08.1989

Autor: Šindel Otakar

MPK: B21B 31/08, B21B 31/00

Značky: válce, přitlačovací, kvarto, pracovního, horního, válcovací, stolice, zařízení

Text:

...osazení, na němž je nasunut opěrný kroužek nejméně jedné těsnicí manžety, na níž zdola doléhá dolní vodicí pouzdro s unášecím šroubem, uchyceným v plunžru.Výhodou přitlačovacího zařízení podle vynálezu je, že radiální namáhání plunžrů je minimální, nebot radiální síly pod malým úhlem naklápějící se vzpěry jsou v podstatě jen zlomkem sil, které vznikají smýkáním dosavadních plunžrů po opěrné ploše nosu ložiskového tělesa, čímž se docílí dlouhé...

Zařízení pro opravy vodicích ploch stojanů strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263529

Dátum: 11.04.1989

Autori: Králíček Josef, Vyčichl Jaroslav, Mýtina Zdeněk, Plzeň

MPK: B21B 31/00, B21B 28/00

Značky: stojanu, ploch, strojů, vodicích, opravy, zařízení

Text:

...možností jeho přesného ustevení ve stroji. Další výhodou zařízení podle vynálezu je to, že zkracuje čas potřebný k provedení opravy vodících ploch stojanu strojú,a to zejména při současné opravě většího množství strojů, např.v případech tendemových válcovacích tratí.Zařízení pro opravy vodících ploch stojanu strojů podle vynálezu je příkladně schematícky znázorněno na obr.l až A přiložených výkresů. Obr.l je bokorysný pohled a obr.2 je...

Zařízení pro natáčení bočních opěrných kladek dvacetiválcových stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244363

Dátum: 01.06.1988

Autori: Jerman Zdenik, Najmr Stanislav, Koutný Kvitoslav

MPK: B21B 31/16, B21B 31/00

Značky: dvacetiválcových, kladek, natáčení, stolic, opěrných, bočních, zařízení

Text:

...prostřednictvím vložených ozubených kol s ozubenými koly bočních opěrných kladek.Přínosem zařízení podle vynálezu je snadné a rychlé seřizování pyramidy váloů obsluhou z přední strany váloovací stolice. zlepší se tím též pracovní podmínky obsluhy, jelikož pracovníci se nemusí pohybcvat ve stísněných prostorech na straně pohonu dvacetíváloové válcovací stolice.Zařízení pro natáčení bočních opěrných kladek dvacetivélcových stolic je příkladně...

Vedení pro uložení vertikálních válců univerzální stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242664

Dátum: 01.04.1988

Autori: Grmela Vladimír, Prokopec Ladislav, Valenta Vítizslav

MPK: B21B 31/00

Značky: univerzální, vedení, stolice, válců, vertikálních, uložení

Text:

...z vedení a potom ji vyjmout vertikálním směrem, anebo spolu s horizontálními válci současně v jednom bloku vybudovat v horizontálním směru, aniž by veuení kazety vertikälního válce působilo potíže při vybudování. n Totéž platí pro zabudování nových válců do stolice.Na připojenám výkresu je znázorněn příklad vedení pro uložení vertikálních válců univerzální stolice podle vynálezu v řezu vedeném rovnoběžně s osou vertikálního válce a kolmo...

Zařízení pro odsávání výparů válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246814

Dátum: 01.03.1988

Autori: Javůrek Vladimír, Machálek Antonín

MPK: B21B 13/00, B21B 31/00

Značky: stolic, válcovacích, zařízení, odsávání, výparů

Text:

...zařízení podle vynálezu je to, že odsávací potrubí. uspořádaná nad arnaturami po obou stranách stojanu válcovací stolice, jsou jedněmi konci pavně spojene e nosným rámom. upevněným k horní částí stojanu a jejich druhé konce jsou opa I třsny držáky s opěrnymí kladkamí. operné kladky jsou pak vtrvalém dotyku s vodícímí listami odeávacích klobouků. které jsou prostřednictvím závěsných a opěrných elenentů u 1 ožanwpojezdněna vodících...

Stojan dvacetiválcové válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236276

Dátum: 01.02.1988

Autor: Mataš Ján

MPK: B21B 13/00, B21B 31/00

Značky: dvacetiválcové, stolice, válcovací, stojan

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit výrobu stojanů dvacetiválcových válvovacích stolic, zejména velkých rozměrů bez nebezpečí jejich poškození vnitřním pnutím, při zachování jejich maximální tuhosti. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou stojanu, která spočívá v jeho rozdělení na dvě časti v horizontální dělicí rovině totožné s rovinou válcování. Obě části stojanu jsou vzájemně pevně spojeny spojovacími elementy. Spojovací elementy jsou pak...

Zařízení pro vyvažování horního pracovního válce válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 241934

Dátum: 01.12.1987

Autor: Eckstein Eenik

MPK: B21B 31/00, B21B 31/02

Značky: zařízení, vyvažování, pracovního, válce, stolice, horního, válcovací

Text:

...pro vyvežování horního pracovního válce válcovací stolice podle vynálezu,sestávající z hydraulických válců, uspořádaných v otvorech vytvořených ve stojanu válcovací stolice, kde volný konec pístnice každého hydraulického válce je opatřen hákem pro zavěšení ložiskových těles horního pracovního válce, jehož podstata spočívá v tom, že každé těleso hydraulického válce je opetřeno přírubou, uloženou na horním prstenci, kterýje pružně spojen...

Armatura válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238547

Dátum: 01.11.1987

Autori: Novák Pavel, Elleder Pavel

MPK: B21B 31/00, B21B 41/12

Značky: armatura, válcovacích, stolic

Zhrnutie / Anotácia:

Armatura válcovacích stolic řeší způsob přestavování vychylovacího válečku i přestavování polohy všech prvků armatury tak, aby jejich funkce i úhly opásání zůstaly nezměněny. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním všech těchto prvků na společném rámu, který je jednim koncem uložen výkyvně na čepu nosné konzoly, pevně spojené se stojanem válcovací stolice. Tento konec rámu je opatřen převáděcím válečkem. Druhý konec rámu, opatřený vychylovacím...

Zařízení pro odsávání výparů u strojů pracovního souboru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246945

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ditrych Zdenik, Suran Pa- Vol

MPK: B21B 31/07, B21B 31/00

Značky: odsávání, zařízení, výparů, strojů, souboru, pracovního

Text:

...řeší velmi dobře problém přístupnosti do pracovního prostoru stroje, avšak vyžadují vodicí dráhu o délce, rovnající se minimálně dvojnásobku šířky odsávacího klobouku. To zvětšuje pochopitelně hmotnost bud odsávacího potrubí, nebo se zvětšuje hmotnost stroje o hmotnost nosného rámu, na kterém jsou vytvoreny vodicí dráhy, pro pojezdně uložení odsávacích klobouků. Jelikož odsávací klobouky je v tomto případě nutno na odsávací potrubí...

Válcovací stolice s měnitelnou vzdáleností stojanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246177

Dátum: 15.09.1987

Autori: Srb František, Volfová Eva, Pražák Václav

MPK: B21B 31/00

Značky: vzdálenosti, stolice, měnitelnou, stojanu, válcovací

Text:

...podle vynálesu, kde ns obr. 1 je znázorněns válcovaci stolice s prsoovnimi horizontálnimi válci univsrzálni stolice s na obr. 2 je zndzornäns stolice, přebudovsná ne čistou horizontálu s horizontálnimi prscovnii válci duo stolice.Rám válcovsci stolice (obr. 1) se skládá os stojsnu | strsns obsluhy s stojanu 2str-sna pohonu, která jsou spojsny minimálně tŕemi pf-sdepnutými kotvsmi 2. Předepnutikotev 2 je zajiitlno pomoci mstice g. la kotvách 2...

Zařízení k oddělování prstenců z trubek rozválcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 243177

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pykal Miloš, Piškula František

MPK: B21B 31/00

Značky: trubek, rozválcováním, zařízení, oddělování, prstenců

Text:

...desce l opatřené výstupkem 3 je bybně uložen hlavní suport 3 sestávající z přímočarého vedení, vřeteníku 3 s volně otočným trnem § a opěry ll. Na horní ploše hlavního 2 je s možností relativního pohybu vůči hlavnímu suportu 3 uložen suport ll nesoucísuportu skříñ 1 s hřídelem Q. Na jednom konci hřídele § je uchycen rozválcovací kotouč g a na druhémkonci hnací kolo gg. Mezi výstupkem lg a vřeteníkem 3 je umístěn hlavní silový prvek É amezi...

Upínací mechanismus válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 248538

Dátum: 12.02.1987

Autori: Forejt Jiří, Kopp Jan, Vrzal Milan, Husník Zdeněk

MPK: B21B 31/04, B21B 31/00

Značky: upínací, válcovací, stolice, mechanismus

Text:

...s přívodním kanálkem tlakovóho media. Prstence jsou pak uspořádány centricky kolem upínacích tyčí v otvoru stojanu válcovací stolice.Přínosem upinaciho mechanizmu podle vynálezu jeho jednoduchost s možností vyvození dostatečně velké třecí síly, potřebné k upnutí ložiskových těles stavitelného válce vélcovací stolice.Upínací mechanizmus válcovací stolice podle vynálezu je příkladně schemsticky znázorněn na obr.l a 2 připojeného výkresu. Obr.l...

Válcovací zařízení pro válcování tvarových drátů průtažným válcováním za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 234930

Dátum: 15.01.1987

Autor: Dušek Josef

MPK: B21B 1/16, B21B 31/00

Značky: tvarových, studena, válcovací, valcovaním, zařízení, průtažným, drátu, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru drátovenství. Jde o konstrukci válcovacího zařízení pro přesné průtažné válcování tvarových i kruhových drátů za studena v setinových tolerancích. Zařízení je připevněno na přímkovém drátotahu místo skříněk s tvrdokovovými průvlaky. Podstatou zařízení je složený tuhý rám uzavřené konstrukce, v němž jsou svisle uloženy dva hřídele s válcovacími kroužky, s možností radiálního i axiálního stavění válcovacích kroužků. Radiální...

Uložení pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234636

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šlesinger Miroslav, Prokop Jan

MPK: B21B 31/07, B21B 31/00

Značky: válců, válcovacích, pracovních, uložení, stolic

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění přesného axiálního vedení a souososti pracovních válců i při opotřebení kluzných radiálních ložisek a současně snížení nákladů na provoz a údržbu válcovacích Uvedeného účelu se dosáhne uložením pracovních válců podle vynálezu, kde každý jejich čep (2) je uložen v kluzném radiálním ložisku (3) ložiskového tělesa (7), které na straně axiálně pevné je opatřeno rameny (9), se kterými jsou axiální ložisková tělesa (11)...

Třecí špalíková brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 232688

Dátum: 15.12.1986

Autori: Balaško Ján, Kamelander Ivan, Balaj Jozef

MPK: F16D 55/22, B21B 31/00

Značky: brzda, špalíková, třecí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zachovat nezmenšený brzdný účinek automatickým předepínáním brzdných pružin i při opotřebení brzdných špalíků. Hydraulicky odbrzďovaná hlavní a záložní brzda tvářecích strojů, působící každá dvojicí brzdných špalíků na jeden brzdný disk, spojený s pracovním ústrojím stroje. Tělesa brzdy jsou nehybně uchycena na stojanu stroje, tělesa záložní brzdy jsou uchycena na stojanu výkyvně pro možnost kontroly funkce obou brzd snímáním...

Zařízení pro hydraulické přitlačování pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231899

Dátum: 15.12.1986

Autori: Reiter Milan, Smetana Oldřich, Košťál Stanislav, Myška Josef

MPK: B21B 31/00

Značky: přitlačování, kalandrů, zejména, zařízení, hydraulické, pracovních, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření potřebného přítlaku mezi ložiskovými tělesy pracovního válce a zařízením pro jeho křížení a současně snížení opotřebení vodicích pouzder a pístnic. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu sestávajícího ze stojanu 1, 1´, na němž jsou vytvořeny ozuby 2, 2´, pro uchycení vidlic s přírubou 3, 3´, zajištěnými příložkami 4, 4´. Každý přímočarý hydromotor 5, 5´ je na jedné straně okem 6, 6´ spojen skrze...

Uložení pracovního válce ve stojanu, zejména víceválcového kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231898

Dátum: 15.12.1986

Autori: Smetana Oldřich, Reiter Milan, Myška Josef, Košťál Stanislav

MPK: B21B 31/00

Značky: kalandrů, pracovního, uložení, zejména, víceválcového, stojanu, válce

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění rovnoměrného zatížení ložisek při správném kinematickém uspořádání ložiskových těles jednotlivých zařízení k stavění, křížení a přitlačování pracovního válce. Uvedeného účelu se dosáhne uložením podle vynálezu, jež je provedeno tak, že pracovní válec 1 je na obou stranách uložen v naklápěcích ložiskách 2, upevněných v ložiskových tělesech 3, 3´, kde ložiskové těleso 3 na straně axiálně pevné zapadá do ozubů 13...

Hnací zařízení hlavního pohonu, zejména víceválcovaného kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231893

Dátum: 15.12.1986

Autor: Fuciman Ivan

MPK: B21B 31/00

Značky: kalandrů, hnací, zařízení, pohonů, zejména, víceválcovaného, hlavního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je uspořádání jeho jednotlivých hnacích jednotek pro pohon každého pracovního válce kalandru, jež vytvářejí stavebnicový systém a současně je jeho účelem jednodušší manipulace, výroba a případné opravy. Uvedeného účelu se dosáhne hnacím zařízením podle vynálezu, jež je vytvořeno nejméně ze dvou hnacích jednotek 11, 12, kde každá hnací jednotka sestává z poháněcího ústrojí 4, upevněného na konzole 3, připevněné k nosnému rámu 2,...

Hnací zařízení k stavění a křížení pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231892

Dátum: 15.12.1986

Autor: Fuciman Ivan

MPK: B21B 31/16, B21B 31/00

Značky: pracovních, hnací, zejména, zařízení, křížení, válců, stavění, kalandrů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je unifikace jeho konstrukčního řešení, čímž se sníží četnost náhradních dílů a náklady na opravy a údržbu a současně dojde i k zvýšení spolehlivosti a k úsporám při montáži a demontáži. Uvedeného účelu se dosáhne hnacím zařízením podle vynálezu, sestávajícím ze šnekové převodovky 1, ke které je připevněna čelní převodovka 2, jež je opatřena přírubou 5, ke které je připevněno poháněcí ústrojí 4, na jehož výstupním hřídeli je u...

Křížecí zařízení pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231884

Dátum: 15.12.1986

Autori: Myška Josef, Košťál Stanislav, Smetana Oldřich, Reiter Milan

MPK: B21B 31/00

Značky: křížecí, válců, kalandrů, zařízení, pracovních, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění požadované diference tloušťky tvořené vrstvy po její šířce, menší hmotnost zařízení a dále to, že má vyšší dynamické vlastnosti vzhledem k malým hmotným momentům setrvačnosti. Uvedeného účelu se dosáhne křížecím zařízením podle vynálezu, sestávajícího ze stojanu 1, na němž jsou vytvořeny ozuby 2 pro uchycení příruby 3 přímočarého hydromotoru 4, opatřeného snímačem polohy 5. Pístnice 6 přímočarého hydromotoru 4 je...

Zařízení pro křížení pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231875

Dátum: 15.12.1986

Autori: Košťál Stanislav, Myška Josef, Reiter Milan, Smetana Oldřich

MPK: B21B 31/16, B21B 31/00

Značky: křížení, zařízení, zejména, pracovních, kalandrů, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění požadované diference tloušťky tvořené vrstvy po celé její šířce při menších rozměrech zařízení o nižší hmotnosti a při vyšších dynamických vlastnostech, vzhledem k menším hmotným momentům setrvačnosti. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, sestávajícím ze stojanu 1, v němž je upevněna matice 2, ve které je uložen šroub 3, jenž je svým jedním koncem spojen se šnekovým kolem 11 hnacího ústrojí 10 a svým...

Zařízení pro stavění pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231874

Dátum: 15.12.1986

Autori: Reiter Milan, Košťál Stanislav, Smetana Oldřich, Myška Josef

MPK: B21B 31/14, B21B 31/00

Značky: pracovních, stavění, kalandrů, zejména, zařízení, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištěni požadované konstantní mezery mezi pracovními válci kalandru, menších rozměrů zařízení o nižší hmotnosti a dále vyšších dynamických vlastnosti, vzhledem k menšímu hmotnému momentu setrvačnosti. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, sestávajícím ze stojanu /1/, v němž je upevněna matice /2/, ve které je uložen šroub /3/, jenž je svým jedním koncem spojen se šnekovým kolem /11/ hnacího ústrojí /10/, a...

Hydraulické přitlačovací zařízení pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236552

Dátum: 15.11.1986

Autori: Košťál Stanislav, Smetana Oldřich, Reiter Milan, Myška Josef

MPK: B21B 31/00

Značky: zařízení, hydraulické, kalandrů, přitlačovací, válců, zejména, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření potřebného přítlaku mezi ložiskovými tělesy pracovního válce a zařízením pro jeho křížení a současně snížení opotřebení vodicích pouzder a pístnic. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, sestávajícího z přímočarého hydromotoru 1, 1´, jehož pístnice 2, 2´ je spojena s kulovou hlavou 3, 3´, jež je uložena ve vodicím dílu 4, 4´, uloženého v otvoru stojanu 5, 5´ a opatřeného na svém čele válcovou plochou...

Zařízení pro výměnu uložení válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 232544

Dátum: 15.08.1986

Autori: Koníř Vlastimil, Maloch Jiří

MPK: B21B 31/00, B21B 31/08

Značky: zařízení, výměnu, uložení, válcovací, stolice, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro výměnu uložení válců válcovací stolice. Jeho podstata je, že po stranách spodního válce jsou upraveny horní dosedací plochy a otočně uložena pojezdová kola. Pojezdová dráha je pevně uložena ve spodním příčníku, který je uložen na kotvách stavění. Rám je ve své spodní části opatřen po stranách ozubem s dosedací plochou. Mezera mezi spodním a horním pracovním válcem je pak tvořena distanční vložkou a pojezdová kolečka...

Děrovací stolice s kalibrací válců přizpůsobenou válcování nad osou stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233035

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kotrbatý Jiří, Bár Josef

MPK: B21B 13/10, B21B 31/00

Značky: stolice, válcování, kalibraci, přizpůsobenou, děrovací, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kalibrace pracovních válců dvouválcové děrovací stolice s rovnoběžnými válci ve vodorovné rovině a s osou válcování nad osou stolice. Řeší problém zajištění souososti trnu a trnové tyče s válcovaným provalkem. Účelu je dosaženo zajištěním symetrických vzdáleností osy válcování k povrchu levého i pravého válce pomocí rozdílných poloměrů pracovních válců v příslušných řezech. Výhodou použití je snížení vibrací a dynamického...

Hladicí stolice s kalibrací válců respektující sníženou osu válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 233840

Dátum: 01.07.1986

Autori: Kotrbatý Jiří, Bár Josef

MPK: B21B 31/00, B21B 19/12

Značky: sníženou, válců, hladicí, respektující, stolice, válcování, kalibraci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kalibrace pracovních válců dvouválcové hladicí stolice se sníženou osou válcování při rovnoběžných osách válců v horizontální rovině a řeší problém zajištění souososti trnu s trnové tyče s válcovanou trubkou. Účelu je dosaženo zajištěním symetrických vzdáleností osy válcování k povrchu levého i pravého válce pomocí rozdílných úhlů povrchových přímek kuželů pracovních válců. Výhodou použití je snížení vibrací a dynamického...

Zařízení pro axiální nastavování pracovního válce válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 232279

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hájek Petr

MPK: B21B 31/16, B21B 31/00

Značky: axiální, pracovního, stolice, nastavování, válcovací, válce, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit zajištění dosažení přesné vazby polohy mezi horním a dolním pracovním válcem při válcování profilových vývalků v kalibrovaných válcích tak, aby odpovídající kalibry byly vždy přesně proti sobě. Uvedeného účelu se dosáhne nasazením a upevněním třmenu, který má podkovovitý tvar na ložiskové těleso. Zevně je v obou ramenech třmenu vytvořeno lůžko, v němž je uložen kluzný válcový kámen opatřený drážkou, do níž zasahuje...

Spojovací prvek rámu vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 231836

Dátum: 15.06.1986

Autori: Forejt Jiří, Šimáček Pavel

MPK: B21B 31/00

Značky: válcovací, prvek, rámu, stolice, vertikální, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit takový rám vertikální válcovací stolice, kde by bylo možno umístit pouze jeden vertikální poháněcí motor. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou příčníků, spojujících v horních částech stojany rámu. Příčníky jsou ze strany pohonu vertikální válcovací stolice opatřeny držáky, na jejichž horních částech jsou vytvořeny dosedací plochy pro tento vertikální poháněcí motor. Na horních částech příčníků jsou pak...

Zařízení na válcování závitů a závitů s tvarovým zakončením rotačních součástí dvěma válcovacími kotouči

Načítavanie...

Číslo patentu: 231640

Dátum: 01.05.1986

Autor: Hausmann Richard

MPK: B21B 31/00, B21H 3/02

Značky: tvarovým, závitů, rotačních, kotouči, válcování, zařízení, dvěma, válcovacími, zakončením, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na válcování závitů a závitů s tvarovým zakončením rotačních součásti dvěma válcovacím i kotouči. Osy souměrnosti jejich obvodu, který je opatřeny šroubovici s úhlem sklonu shodným jako válcovaná součást nebo opatřeny tvarovým zakončením se šroubovicí s rozdílným sklonem od sklonu šroubovice válcované součásti, jsou posunuty při začátku tváření ven od osy otáčení levého kotouče i pravého kotouče.

Způsob válcování kruhových popřípadě hřebínkových profilů ve válcovnách za tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231605

Dátum: 01.05.1986

Autor: Rakowski Rudolf

MPK: B21B 31/00, B21B 1/00

Značky: profilů, hřebínkových, tohoto, válcování, válcovnách, popřípadě, zařízení, kruhových, tepla, způsob, způsobu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky,válcová-ní kruhových popřípadě hřebínkovych profilů ve válcovnách za tepla. Vynález řeší náhradu oválových kalibrů hladkými válci, což představuje zároveň jeho podstatu. Přednosti tohoto řešení je zjednodušení a zuniversálnění kalibračních řad se všemi kladnými průvodními jevy. Předností při válcování hřebínkové oceli je zaručené doplňování žeber po celém obvodu.

Zařízení pro výměnu uložení válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 229211

Dátum: 01.03.1986

Autor: Černý František

MPK: B21B 31/00

Značky: výměnu, válců, zařízení, uložení, stolice, válcovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje prostřednictvím stavěcího mechanizmu zdvíhat tlakovými šrouby při výměně uložení válců jeho jednu polovinu. takže hydraulický válec vyvažovací traverzy je možno dimenzovat pouze na hmotnost druhé poloviny uložení válců. Za tím účelem jsou mezi víky spojovacích těles, uložených suvně ve vývrtech vyvažovací traverzy a opěrnými kroužky uložena otočně axiální naklápěcí ložiska. Opěrné kroužky jsou pak proti otáčení na tlakových...

Zařízení pro výměnu pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 239231

Dátum: 15.05.1985

Autori: Husár Štefan, Dubalaj Ján, Faneovie Karol

MPK: B21B 31/08, B21B 31/00

Značky: výměnu, válců, zařízení, válcovacích, stolic, pracovních

Text:

...zařízení podle vynálezu je to, že dvouramenné páky jsou uloženy natáčivě na čepech stojanů tak, že jejich jedny konce jsou uspořádány přestavitelně v mezerách kolejnic a druhé konce jsou kinematicky spojeny prostřednictvím ovládacích prvků se stojany válcovací stolice.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že celý mechanizmus je přístupný na vnějších stranách stojanů válcovací stolice a nehrozí tedy zaklínování ložiskových těles...