B21B 1/00

Oceľový výrobok s dvojitou tvrdosťou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20946

Dátum: 22.12.2011

Autori: Stefansson Njall, Swiatek Glenn, Bailey Ronald

MPK: C21D 9/42, B21B 1/00, C22C 38/08...

Značky: ocelový, výroby, dvojitou, výrobok, spôsob, tvrdosťou

Text:

...s dvojitou tvrdosťou, ktorý nevyžaduje konvenčné následné kroky valcovanía spojovaním, ako napríklad austenitizovanie a olejovéchladenie, a/alebo ktorý znižuje potrebu procedúr temperovania a komplexnéhorozvalcovania na ďalšie využitie. Obecnejšie tu existuje potreba vylepšenéhospôsobu výroby pancierovej ocele s dvojitou tvrdosťou. PODSTATA VYNÁLEZU 0008 Vyššie spomenuté potreby boli dosiahnuté podľa nárokov 1 a 14.0009 Podľa ďalšieho...

Spôsob výroby jednostranne alebo obojstranne rebrovaných podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7501

Dátum: 23.07.2007

Autor: Maier Frank

MPK: B21B 1/00, B21D 13/00, B21D 53/16...

Značky: rebrovaných, výroby, spôsob, jednostranně, obojstranné, podložiek

Text:

...metóda výroby ukáže vtedy, ak valcovanie rebrového profilu prebieha na dvoch synchrónne bežiacich valcoch alebo valcových segmentoch. Na razenie možno použit dvojice valcov, ale aj valcové segmenty.0010 Výhodou je aj to, že na valcovacie kotúče možno umiestit vystúpenú alebo zapustenú predlohu rebrového profilu.0011 Podla vynálezu sa rebrované podložky zhotovujú valcovanim profilu. valcovanie prebieha hlavne ako raziace valcovanie. Stroje a...

Spôsob výroby pásu z nanokryštalického materiálu a zariadenie na výrobu toroidného jadra vinutého z tohto pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10676

Dátum: 19.05.2006

Autori: Demier Alain, Save Thierry, Waeckerle Thierry

MPK: B21B 1/00, H01F 1/147, B21B 27/00...

Značky: vinutého, jádra, výroby, zariadenie, nanokryštalického, materiálů, tohto, pásu, výrobu, spôsob, toroidného

Text:

...menit teplotu žíhania beztoho, aby sa významne zmenili charakteristiky pása, najmä jeho krehkosť).Cieľom tohto vynálezu je teda navrhnúť spôsob výroby nanokryštalických pásov schopných použitia V priemyslovom meradle, ako aj nanokryštalický produkt, ktorý je manipulovateľný a použiteľný pre geometrie magnetických obvodov, ktoré sú kompaktnejšie V porovnaní s magnetickými obvodmi doterajšieho stavu techniky, a ktorý má. najmä oveľamenší...

Spôsob výroby pása, valcovaného za tepla, plátovaného valcovaním, na ďalšie spracovanie na pás, valcovaný za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4787

Dátum: 01.02.2006

Autori: Friedrich Karl Ernst, Tamler Horst Walter, Wunderlich Roland, Becker Jens-ulrik

MPK: B21B 1/00

Značky: tepla, pása, pás, valcovaný, valcovaného, spracovanie, plátovaného, valcovaním, spôsob, studena, výroby

Text:

...vhodný na valcovanie. Tento polotovar je potom valcovaný za tepla naprostriedok na zabránenie deformáciám oddelený od získaného pása, valcovaného za tepla. Na to je pás, valcovaný za tepla najprv na svojom obvode orezaný. Nasledovne je prostriedok mechanicky a/alebo elektrolyticky/chemicky odstránený z povrchu pása, valcovaného za tepla. Hrúbka pásov, získaných týmto spôsobom, leží V oblasti 50 mm. Aj tieto pásy, valcovanê za tepla, je...

Spôsob spracovanie oceľového výrobku a výrobok vyrobený s použitím tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2435

Dátum: 13.02.2004

Autor: Van Der Winden Menno Rutger

MPK: B21B 1/00

Značky: spracovanie, výrobok, spôsob, tohto, ocelového, spôsobu, výrobků, vyrobený, použitím

Text:

...uzavrieť póry v odlievanom materiály.Úlohou vynálezu je tiež vytvoriť oceľový výrobok so zlepšenými mechanickými vlast nosťami, ktorý sa vyrobí použitím tohto spôsobu.V kontexte tohto vynálezu zahŕňa uvažovaná oceľ všetky možné zliatiny železa, naprí klad ocele s veľmi nízkym obsahom uhlíka, ocele s nízkym obsahom uhlíka, ocele so stredným až vysokým obsahom uhlíka, elektroocele a nerezové ocele. Oceľový výrobok v kontexte tohto vynálezu...

Vynálezy kategórie «B21B 1/00» v ZSSR.

Způsob válcování úhelníků na spojitých profilových válcovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 261902

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rakowski Martin, Rakowski Rudolf

MPK: B21B 1/00

Značky: úhelníků, válcování, profilových, spojitých, způsob, válcovnách

Text:

...průřezu Tohoto rozdelení se dosáhne pouze jediným uzavřeným proťilovýn kelibrem.Toto vstupní rozdelení kovu do jednotlivých remen je rozhodujioí pre další průbäh tvářoni a zajiäĺuje apolehlivä váloovúní úhelniků v předepeanýoh tolereneíoh se opolehlivä doplněnou hranou-na vrcholu remen. V~Předoatí je dále to, že pre potřebnou přetvárnou prácise používá nejmenší nevyhnutelný počet profilovýeh průohodů e tim i válooveoíoh etolio. VJedotný...

Zařízení pro válcování profilů a pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253229

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mikolajek Jaroslav, Sklenář Jaroslav

MPK: B21B 1/00

Značky: válcování, pásu, profilů, zařízení

Text:

...snadný přístup ke stolicím.Na přiložených výkresech je příkladně schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu,kde obr. 1 je nárys uspořádání jeho univerzálové skupiny pro válcování profilů, kreslený V častém osovém řezu, obr. 2 je püdorys tohoto uspořádání, obr. 3 je nárys uspořádání jeho univorzálové skupiny pro válcování pásu, kreslený V částečném osovém řezu a obr. 4je půdorys tohoto uspořádání.Zařízení pro válcování profilu a pásu podle...

Způsob válcování kruhových popřípadě hřebínkových profilů ve válcovnách za tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231605

Dátum: 01.05.1986

Autor: Rakowski Rudolf

MPK: B21B 31/00, B21B 1/00

Značky: válcování, profilů, válcovnách, hřebínkových, kruhových, tohoto, zařízení, popřípadě, tepla, způsob, způsobu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky,válcová-ní kruhových popřípadě hřebínkovych profilů ve válcovnách za tepla. Vynález řeší náhradu oválových kalibrů hladkými válci, což představuje zároveň jeho podstatu. Přednosti tohoto řešení je zjednodušení a zuniversálnění kalibračních řad se všemi kladnými průvodními jevy. Předností při válcování hřebínkové oceli je zaručené doplňování žeber po celém obvodu.