B08B 1/00

Čistiaci nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6959

Dátum: 04.11.2014

Autori: Grega Samuel, Kardoš František, Král Jozef

MPK: B08B 1/00, A61C 15/00

Značky: nástroj, čistiaci

Text:

...prípadne farebne odlišného od farby tvarového držiaka a valcového ťahadla.Výhodou riešenia čistiaceho nástroja je, že tvarový držiak má také ergonomické riešenie, ktoré dokáže vyvinúť variovaný krútiaci moment, čo umožňuje jeho tvar. Je vhodné hlavne na odstraňovanie mechanických nečístôt, ale vyhovuje aj na odstraňovanie biologických nečistôt pri dentálnej hygiene.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom vyobrazení obrázok...

Spôsob a zariadenie na výrobu tvarovaných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20535

Dátum: 05.12.2013

Autori: Göbel Frank, Willing Bernhard

MPK: B08B 1/00, B29C 33/36, B08B 5/04...

Značky: zariadenie, výrobu, tvarovaných, spôsob, dielcov

Text:

...Pri pohľade na uvedené kritéria nie sú ešte doteraz známe riešenia celkom optimálne,pričom najmä čistenie zariadenia nie je celkom bez problémov a vyžaduje často prerušenievýrobnej prevádzky podľa toho sa objavujú príslušné nepriaznivé ekonomické straty.0012 Vynález má preto za úlohu, ďalej vyvinúť spôsob a zariadenie v úvode menovaného druhu tak, aby bola k dispozícii vylepšená možnosť čistenia, ktorá neovplyvní alebo ovplyvní len...

Prenosný stroj na škárovanie a čistenie obložených stien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16322

Dátum: 15.12.2010

Autor: Pianta Cristian

MPK: B08B 1/00

Značky: škárovanie, stroj, stien, prenosný, obložených, čistenie

Text:

...na pripojené výkresy, na ktorýchObrázok l je perspektívny pohľad na prenosný stroj na škárovanie čistenie podľa vynálezu, Obrázok 2 ukazuje stroj V rovnakom perspektívnom pohľade akoobrázok 1, ale v rozloženom stave, Obrázok 3 je bočný pohľad s chýbajúcimi určitými časťami, Obrázok 4 je čiastočný perspektívny pohľad na jednu z dvochkonštrukcií, ktoré tvoria rám stroja, Obrázok 5 je perspektívny pohľad na prenosný stroj na škárovaniečistenie...

Spôsob odstraňovania prachu a zodpovedajúce zariadenie na odstraňovanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12477

Dátum: 01.10.2008

Autori: Haas Jürgen, Frey Marcus, Meissner Alexander

MPK: A46B 13/02, A46B 3/18, B08B 1/00...

Značky: zariadenie, zodpovedajúce, prachu, spôsob, odstraňovanie, odstraňovania

Text:

...na krútícom momente motora umývacej kefy. So zväčšujúcou sa hĺbkouponorenia sa tak tiež zväčšuje krútiaci moment motora umývacej kefy, pretože kefy umývacejkefy sa s pribúdajúcou hĺbkou ponorenía silnejšie defonnujú. Krútiaci moment tohto motoraumývacej kefy je teda mierou hĺbky ponorenía a môže byt teda použitý ako meracía veličina.Táto známa regulácia hĺbky ponorenía v závislosti od krútiaceho momentu hnaciehomotora však doposial...

Zariadenie na strojové čistenie rotorového listu veternej elektrárne počas prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12404

Dátum: 15.07.2004

Autori: Balz Willi, Weiblen Frank Hermann

MPK: F03D 11/00, F03D 1/00, B08B 1/00...

Značky: prevádzky, elektrárne, čistenie, počas, veternej, rotorového, strojové, zariadenie, listů

Text:

...ktorá vyplýva z gravitácia. Takto je napr. možné, aby pri smerom dole smerujúcom rotorovom liste sa čistiace zariadenie nechalo pohybovať od náboja smerom k volnému koncu rotorového listu. Ak smeruje voľný koniec rotorového listu hore, je možný obrátený smer pohybu, teda od špičky rotorového listu0013 Prídavne alebo altematívne je možné, že ide o čistiace zariadenie na základe odstredivej sily. Takéto čistiace zariadenie je v činnosti...

Stierka na sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 62

Dátum: 07.07.1993

Autor: Málek Petr

MPK: B08B 1/00

Značky: stierka

Text:

...prostředkem, takć vzápětí setřít gumovou stěrkou. V případě potřeby lze obě funkční části stěrky, jak gumu tak molitan, snadno vyjmout a vyčistit či vyměnit Přehled obrázků na výkrese Technické řešení bde podrobněji objasněno na příkledu konkrétního provedení za pomoci výkresu, na kterém představuje obrol - pohled na stěrku shora . obr 2 - řez v rovině A-Aobr.3 - pohled z boku na stěrku v pracovní pclozePříklad provedení technického řešeníNa...

Kartáčová třírací příložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265431

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vaněk František

MPK: B08B 1/00, A46B 7/04

Značky: kartáčová, príložka, třírací

Text:

...štětky v centrálne spleteném drátě do zápichu objĺmky se docílí jednoduchou technologií reprodukovatelnosti vlastností kartáčové stírací přĺložky, nebot kartáčová štětka v centrálně spleteném drátě je sériový výrobek s konstantními hodnotami, který je pro daný účel jen speciálně upraven. Vytvořenim odkapávacích kanálkü za kartáčovou štětkou se dosahuje účinného odvodu stírané kapaliny, jakož i vyššího účinku stírání, nebot jsou tak...

Zariadenie na utieranie guliek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261425

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kultán Peter

MPK: B08B 1/00, B24B 29/00

Značky: utieranie, guliek, zariadenie

Text:

...guliek avelkým pracovným výkonom pri odstráneníjNa pripojených výkresoch je znázornená zariadenie na utieranie guliok podľa vynálezu, kde na obr. 1 je schematicky znazor 4nené toto zariadenie V náryse a na obr. 2 v reze A-A pri pohľade z hora.Zariadenie na Litleranie guliek sa skladá z dolného utieracieho pásu 1, ktorý sa navíja na dolný navíjecí kotúč 1 U cez vyrovnávaciu kladku 14, ľavý vodiaci valec B,napinaciu kladku 13 nad dolnou...