B07C

Dopravníkový systém s integrovaným dynamickým osvetlením na využitie v strojovom videní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7368

Dátum: 01.03.2016

Autori: Piteľ Ján, Židek Kamil, Dubják Ján, Hošovský Alexander

MPK: G01B 11/00, G01N 21/00, B07C 5/342...

Značky: systém, strojovom, dynamickým, videní, dopravníkový, využitie, integrovaným, osvětlením

Text:

...dokumentoch° US 6624597 B 2 Systems and methods for providing illumination in machine vision systems,a .- . . . . n ~ ~~r,esholding module with IR LED light source for a contact image sensor, q.- US 7859595, Flicker-free adaptive thresholding or ambient ig t through unrendered color space, w i ° Seulin, R. Merienne F., Gorria, . Dynamic 1 g Le 2 i, Univ. de Bourgogne, Le Creusot, France, š ° A Practical Guide to Machine Vision...

Triediace zariadenie reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6867

Dátum: 05.08.2014

Autori: Krajčovičová Mária, Mičinec Jakub

MPK: B07C 5/14, B27B 31/00, B65G 47/30...

Značky: řeziva, zariadenie, triediace

Text:

...stabilita zariadenia pri maximálnom zdvihu. Vyklápaci mechanizmus je tvorený štyrmi za sebou usporiadanými lyžicami, ktoré je možné pootáčať o uhol o. 60 ° do dvoch strán. Pootáčanie pracovnej lyžice do oboch strán umožňuje v prípade obmedzených priestorov výrobnej haly použiť triedenie len na jednu stranu, a tým zmenšiť rozmery triediaceho zariadenia.V konštrukcii triediaceho manipulátora je zabudovaný valčekový dopravník, ktorý pozostáva...

Spôsob mechanického spracovania hliníkového šrotu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18595

Dátum: 08.10.2012

Autori: Kurth Gregor, Kurth Boris

MPK: B02C 23/08, B07C 5/34, B07B 9/02...

Značky: mechanického, spôsob, hliníkového, spracovania, šrotu

Text:

...3 mm, najmä väčšiu než 10 mm. Zmá s menšou veľkosťou predstavujú materiál prechádzajúci sitom. 0020 Cieľom prípravy materiálu drvenia a preosievania je vytvoriť drvený hlimkovýreprodukovateľnosť pre röntgenové triedenie. Materiály, rozdrobené do uvedeného spektra zrnitosti, sú charakteristické pre porovnateľné hrúbky materiálu od 1 mm do 10 mm. Príliš silné hrúbky stien sa vytriedia podľa detekcie častíc materiálu.0021 Preosetý materiál,...

Spôsob klasifikácie objektov obsiahnutých v šaržách osiva a zodpovedajúceho použitia na výrobu osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18721

Dátum: 30.06.2011

Autor: Wolff Antje

MPK: B07C 5/342

Značky: klasifikácie, šaržách, zodpovedajúceho, spôsob, osiva, objektov, výrobu, použitia, obsiahnutých

Text:

...V zákonne predpísanom skúšaní čistoty osiva obilia a cukrovej repy sa obvykle vezme definované množstvo osiva(napríklad 100 g), ručne sa roztriedi a vyčísli sa podiel prímesí, t.j. cudzích semien (buriny alebo iného osiva), hrudiek zeminy, kúskov lístkov, stoniek, stebiel, úlomkov a podobne. Ajtento spôsob je mimoriadne pracovne nákladný a pri svojichvýsledkoch vo vysokej miere závisí na spoľahlivosti nasadeného0009 Z DD 255 097 Al je...

Zariadenie na optické triedenie zmesi námeľa a obilniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5668

Dátum: 04.03.2011

Autori: Raška Jiří, Švehlík Zdeněk

MPK: B07C 5/00, G01N 21/00, B07B 9/00...

Značky: optické, triedenie, obilniny, zmesí, zariadenie, námeľa

Text:

...princípe Do zásobníka l je dopravovaná zmes materiálu, ktorý má byť vytriedený, ktorým je zmes námeľu a raže. Cez vibračnú jednotku z, ktorou sú výhodne vibračné pláty, je zmes rovnomerne rozprestretá do jednej vrstvy, t. j. žiadna častica (zmo) neleží na sebe a je dopravená do sklzu i uskutočneného formou troch dopravných kanálov, ktoré zmes dopravia do nižšie položenej optickej jednotky A. Na každý dopravný kanál je napojená...

Spôsob triedenia zemiakových výrobkov a triediace zariadenie na zemiakové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18982

Dátum: 26.03.2010

Autori: Fivez Christiaan, Speybrouck Johan, Berghmans Paul

MPK: B07C 5/342

Značky: výrobkov, výrobky, zariadenie, spôsob, zemiakové, triedenia, zemiakových, triediace

Text:

...na detegovanie prítomnostisolanínu je takto výhodne detegovaný vlnovou dĺžkou približne 680 nm.0013 Podľa výhodného uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu uvedene výrobky sa pohybuje v detekčnej zóne pred podkladovým prvkom, čím tento podkladový prvok siaha cez celú šírku toku produktov tak, že svetelný lúč dopadne na tento podkladový prvok vždy, keďv svetelnom lúči nie je výrobok. Podkladový prvok bude týmto emítovat svetlo, ktoré mávlnovú...

Kombinácia vzdušno/mechanického triedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19304

Dátum: 10.02.2010

Autori: Moynihan Maurice, Frost Jim, Meagher Diarmuid

MPK: B07C 5/36

Značky: triedenia, kombinácia

Text:

...na mechanickú energiu v stiesnených priestoroch pneumatického a mechanického vyraďovacíehoToto zvyčajne znamená, že pred hlavným triedením sa vykoná viacero fáz triedenia na odstránenie takýchto nevhodných predmetov (napríklad odstraňovače hrozna,vyrovnávače, odstraňovače kameňov a hrúd, odfukovače listov atdĺ). Taktiež ekonomické náklady vyžadovania dodatočných strojov, tieto procesy zahŕňajú dodatočnú manipuláciu s chúlostivými...

Triediace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5227

Dátum: 07.09.2009

Autor: Perner Wolfgang

MPK: B07C 1/00

Značky: zariadenie, triediace

Text:

...do držiaka. Na konci procesu zasúvania narazia háky separátorov na prídržnú tyč respektíve prídržnú hranu a kvôli skoseniu sa prinajmenšom v zadnej oblasti separátory pohybujú smerom hore. Ak sa zásuvka ďalej zasúva, môžu háky obopnúť prídržnú tyč respektíve prídržnú hranu tak, že zdvihnuté separátory spadnú dole a háky zaberú do prídržnej tyče respektíve prídržnej hrany. V smere vyťahovania sú takto separátory pevne ñxované a už nimi...

Expandovateľné polystyrénové častice, ich zmes, spôsob ich výroby a z nich vyrobený tvarovaný výrobok z polystyrénovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286996

Dátum: 17.08.2009

Autor: Eberstaller Roman

MPK: C08L 25/00, B07C 5/342, C08J 9/00...

Značky: výrobok, spôsob, tvarovaný, expandovateľné, výroby, polystyrenové, polystyrénovej, vyrobený, změs, částice

Zhrnutie / Anotácia:

Expandovateľné polystyrénové častice sú vybavené značkovaním, ktoré tvorí najmenej jeden zjasňovací prostriedok, ktorý absorbuje UV lúče. Tento zjasňovací prostriedok je zapracovaný do tyčinkovitých, extrúziou naplynovaných granulátových častíc, ktoré majú jednotnú veľkosť častíc. Spôsob výroby takýchto polystyrénových častíc predpokladá, že polystyrén sa extruduje a granuluje spolu s najmenej jedným hnacím prostriedkom a najmenej jedným...

Triediace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10240

Dátum: 30.04.2009

Autori: Roth Heinz, Pichler Bernhard

MPK: B07C 5/14, B65G 47/51

Značky: triediace, zariadenie

Text:

...kontinuálne, pričom je možno v odvádzacom transportere udržovať male zrýchľujúce sily a preto je možno uskutočňovať odsun pozdlžnych kusových materiálov energeticky efektívne.0010 Pritom je výhodné, že na pozdĺžne kusové materiály, najmä cez existujúcu vyššiu dopravnú rýchlosť, pôsobia iba malé zrýchľujúce sily, takže triedenie prebieha voči materiálu šetrne. Najmä je možno zabrániť otlakom na pozdĺžnom kusovom výrobku, ktoré sú spôsobené...

Spôsob oddeľovania minerálnych nečistôt od hornín s obsahom uhličitanu vápenatého prostredníctvom triedenia pomocou röntgenových lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11092

Dátum: 19.12.2008

Autori: Reisinger Matthias, Tavakkoli Bahman, Mangelberger Thomas

MPK: B07C 5/342

Značky: uhličitanu, spôsob, nečistot, hornín, obsahom, minerálnych, oddeľovania, prostredníctvom, röntgenových, vápenatého, lúčov, pomocou, triedenia

Text:

...znížené.0009 Optické triediče, využívané na spracovanie minerálov, sa spoliehajú na využitie jednej alebo viac farebných snímacích kamier a na osvetlenie zo špeciálne upravených svetelných zdrojov. Pomocou kamery môžu byť zistené rôzne odlišujúce vlastnosti, a to vrátane tvaru,oblasti, intenzity, farby, homogenity, atď. Typické uplatnenia sa týkajú rúd rôznych základných kovov a vzácnych kovov, ako aj priemyselných minerálov, ako sú...

Triediace zariadenie a spôsob triedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19659

Dátum: 15.12.2008

Autor: Berghmans Paul

MPK: B07C 5/342

Značky: spôsob, triedenia, zariadenie, triediace

Text:

...sa v triediacom zariadení vyžaduje triediť rôzne typy výrobkov, vyplýva z toho, že optické usporiadanie sa bude musieť ručne nastavitnamontovanim iných clôn do optického systému. Avšak nie je vhodne to robiť V prostrediach, kde je usporiadaný tento typ triediacich zariadení kvôli akejkoľvek možnej vlhkosti, prachu aDruhou nevýhodou týchto známych triediacich zariadení je, že odrazené laserové svetlo sa musí deliť na dva a že následne...

Zariadenie a spôsob skúšania kvality plechových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15252

Dátum: 22.11.2008

Autori: Licht Christian, Heimberger Hans-stefan, Menten Rainer, Jonuscheit Horst, Uhlig Timo, Schneegast Bernd, Eichler Andreas

MPK: B07C 5/34, G01N 29/14

Značky: kvality, skúšania, plechových, súčiastok, zariadenie, spôsob

Text:

...do skúšobného zariadenia.Je použité usporiadanie, kedy je plechová súčiastka počas záznamu akustickej krivky uložená na aspoň dve lôžka skúšobného zariadenia. Počet styčných bodov by sa mal zvoliť v závislosti od veľkosti testovanej plechovej súčiastky. Avšak, čo sa týka voľného kmítania plechovejsúčiastky, nie je možné odporučiť viac ako tri styčné body.Ak sú najmenej dve lôžka od seba umiestnené vo vzdialenosti, ktorá zodpovedá prevažne...

Spôsob a zariadenie na triedenie produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20137

Dátum: 17.11.2008

Autori: Ruymen Marc, Berghmans Paul

MPK: B07C 5/342

Značky: spôsob, triedenie, produktov, zariadenie

Text:

...sa uvedený svetelný lúč pohybuje nad produktom, signál vygenerovaný uvedeným detektorom ako dôsledok svetla svetelného lúča Vstupujúceho doň,ako rozptýlený produktom, sa použije len na identiñkovanie produktu, keď rušenie toku svetla prichádzajúceho z uvedeného svetelného zdroja dosiahne Vopred určenú úroveň detekcie, pričom uvedený signál sa už nepoužije na identíñkovanie produktu ked uvedenáúroveň sa znovu prekročí ako rastie uvedené...

Triediace zariadenie s superkontinuálnym radiačným zdrojom a súvisiaca metóda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16770

Dátum: 03.09.2008

Autor: Berghmans Paul

MPK: G01N 21/89, B07C 5/342

Značky: metoda, zariadenie, zdrojom, súvisiaca, superkontinuálnym, triediace, radiačným

Text:

...lampy (HID lampy) ako napríklad xenónové žiarovky. Problém s týmito Širokopásmovými zdrojmi je,že vytvorené svetlo má nízku priestorovú koherenciu a jas a veľmi nízku združovaciu účinnosť pre optické vlákna. Ďalej je použitie HID lámp predmetom relativnych zahrievacich časov0008 Triediace zariadenia so širokopásmovými žiarovkami ako svetelnými zdrojmi neposkytujú uspokojujúce výsledky nakoľkomajú svetelné zdroje nízky výkon a nizke...

Zariadenie na triedenie dosiek alebo trámov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286089

Dátum: 20.02.2008

Autori: Hornung Bernd, Binder Hans

MPK: B27M 1/00, B07C 5/04

Značky: triedenie, zariadenie, dosiek, trámov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na triedenie dosiek alebo trámov ako medziproduktu na výrobu vrstveného dreva má dotrieďovaciu stanicu (208) na vizuálnu, prípadne manuálnu doklasifikáciu takých dosiek alebo trámov, ktoré v meracom zariadení (200), predradenom triediacemu zariadeniu, neboli oklasifikované alebo boli oklasifikované len nedostatočne. Doklasifikovateľné dosky alebo trámy sa pomocou prepravného zariadenia (206) automaticky privádzajú do dotrieďovacej...

Spôsob strojovej klasifikácie dosiek alebo trámov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286088

Dátum: 20.02.2008

Autori: Binder Hans, Hornung Bernd

MPK: B07C 5/00, B27M 1/00, B07C 5/04...

Značky: strojovej, spôsobu, vykonávanie, tohto, trámov, spôsob, klasifikácie, zariadenie, dosiek

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie a spôsob strojovej klasifikácie dosiek alebo trámov ako medziproduktu na výrobu vrstveného dreva z dosiek alebo trámov. Zariadenie zahŕňa hobľovacie zariadenie (102), za ktorým je usporiadané meracie zariadenie na analýzu a klasifikáciu dosiek alebo trámov z hľadiska pevnosti a prípadne aj podľa optických kritérií, pričom sa oklasifikované dosky alebo trámy následne na základe svojej klasifikácie strojovom triedia. Vo...

Spôsob a zariadenie na zistenie a vylúčenie nepravidelností z pohybujúceho sa materiálového prúdu v priebehu výroby materiálových dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18402

Dátum: 01.10.2007

Autor: Von Haas Gernot

MPK: B27N 3/14, B27N 3/18, B07C 5/344...

Značky: vylúčenie, spôsob, pohybujúceho, priebehu, výroby, nepravidelnosti, prúdu, materiálového, dosiek, zariadenie, zistenie, materiálových

Text:

...je nevýhodou, že čiastočne musí byt zlikvidovaných niekoľko kubických metrov materiálu, ak sú použité rohože lisovaného materiálu s výškou až do jedného metru a so šírkou viacerých metrov. Ak sa tu uskutoční veľmi presná kontrola hustoty hotovej rohože lisovaného materiálu na vrstviacom páse prostredníctvom presvietenia, môže toto viesť k tomu, že je odhadzovacie silo otváranéprehnane často, aby sa vytriedili nadmemé zvýšenia hustoty a správna...

Spôsob a zariadenie na triedenie schránok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7018

Dátum: 08.05.2007

Autori: Büchi Jakob, Schmutz Urs, Winkelmüller Serge

MPK: B07C 5/00, B65G 47/31

Značky: zariadenie, spôsob, triedenie, schránok

Text:

...do dopravnej špirály sa schránky už takmer vyj ednotia pomocou danejštruktúry zvlnenia dopravnej špirály. Pri odovzdávaní schránok z jednej dopravnej špirály doinej dopravnej špirály, ktorá je poháňaná vyššou rýchlosťou otáčania, sa významnejšiezväčšuje pravdepodobnosť toho, že odovzdane schránky pristanú vždy V rôznych závitoch špirály, resp. že sa značne zvýši vzdialenosť medzi schránkami zo susedných závitov špirály. Tým sa zaručí...

Spôsob zaistenia otáčania zásobníka počas kontroly a zariadenie na uskutočnovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6305

Dátum: 17.11.2006

Autori: Langenderfer Brian, Juvinall John

MPK: G01N 21/88, B07C 5/34

Značky: uskutočňovanie, spôsobu, zaistenia, tohto, otáčania, spôsob, zariadenie, zásobníka, kontroly, počas

Text:

...svetelnej energie zosvetelněho zdroja po interakcii so zásobníkom. Informačný procesor detekuje otáčaniezásobníka v závislosti od kolísania svetelnej energie prijatej snímačom. Informačný procesor výhodne zhromažďuje a ukladá obrazové údaje zo snímača vzávislosti od zreteľného otáčania zásobníka, ako sú napr. prírastky otáčania zásobníka alebo rovnake časové prírastky,pričom zásobník sa očividne otáča konštantnou rýchlosťou. Informačný...

Systém a spôsob na kontrolu a triedenie tvárnených zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6610

Dátum: 20.09.2005

Autor: Daniel Benjamin

MPK: B07C 5/04

Značky: zásobníkov, spôsob, systém, triedenie, tvárnených, kontrolu

Text:

...Kontrolné linky 10, 12, 14 sú použité najmä na kontrolu rôznych typov znakov alebo komerčne závažných zmien zásobníkov a na vyslanie kontrolných údajov do zberača 16 kontrolných dát (IDA). Zberač IDA 16 je obojsmerne spojený s radičom alebo výrobným informačným počítačom (PIC) 18, ktorý je pro gramovateľný na vytvorenie prahovej hodnoty prijateľnej komerčnej zmeny alebo homej a/alebo spodnej medze, ktorý musia konečné zásobníky dosiahnuť....

Pneumatický systém na vyraďovanie výrobkov so vzduchovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5571

Dátum: 09.06.2004

Autori: Moynihan Maurice, Meagher Diarmuid, Bligh Anthony

MPK: F15B 15/00, B07C 5/36

Značky: vyraďovanie, pružinou, pneumatický, vzduchovou, výrobkov, systém

Text:

...svojich stenách bránami, vytvárajúcimi priame prepojenie, za riadenia ventilu, medzi dvoma komorami valca, pričom tento ventil v jednej zo svojich polôh dodáva tekutinu pod tlakom do komory valca a uzatvára prepojenie týchto 60 brán, čím spôsobuje posun piestu vjednom smere, pričom ventil V druhej polohe zastavuje prívod tekutiny pod tlakom a otvára prepojenie týchto brán, čím umožňuje piestu pohybovať sa v opačnom smere pôsobenímvratného...

Spôsob a zariadenie na kvantitatívnu analýzu roztokov a disperziu pomocou spektroskopie v blízkej infračervenej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15152

Dátum: 22.05.2004

Autori: Mertens Richard, Ploss Hans-joachim, Prinz Heino, Christiansen Christian-peter

MPK: B07C 5/342, G01N 21/35, A61B 5/00...

Značky: spektroskopie, zariadenie, roztokov, blízkej, spôsob, kvantitatívnu, disperziu, pomocou, infračervenej, analýzu, oblastí

Text:

...(napríkladpredstavujúcu 95,0 až l 05,0 deklarovanej hodnoty pre inzulín).Európska patentová prihláška EP-A 0 887 638 opisuje spôsob a príslušné zariadenie preanalýzu zloženia pohybujúcej sa vzorky, pričom je použitý zdroj blízkeho infračerveného(NIR)-žiarenia a deteguje sa NIR-svetlo odrazené od vzorky. Ako vzorky sa analyzujú tabletyalebo kapsuly na dopravnom páse.Na kvantitatívnu analýzu kvapalných vzoriek je v podstate vhodná vysokotlaková...

Zariadenie a spôsob na strojové triedenie dosiek alebo hranolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 487

Dátum: 04.03.2004

Autor: Binder Hans

MPK: B07C 5/04

Značky: spôsob, triedenie, strojové, zariadenie, dosiek, hranolov

Text:

...od rôznych premenných. Naproti tomu V prípade predloženého vynálezu je pevnosť prostredníctvom modulu pružnosti odvodená od vlastnej frekvencie pozdĺžneho kmitania dosiek alebo hranolov, čo pri znalosti hustoty a dĺžky dosiek alebo hranolov vedie kjednoznačným a výstižným hodnotám pevnosti. Na základe mimoriadne spoľahlivého klasifikačného parametra pevnosť bolo možné ešte ďalej zvýšiťPodstatným prvkom vynálezu je kombinácia zariadenia na...

Spôsob identifikovania, klasifikovania a triedenia predmetov, objektov a materiálov, ako aj rozpoznávací systém pre uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14220

Dátum: 20.11.2003

Autori: Kulcke Axel, Leitner Raimund, Scherf Werner, Gurschler Christian

MPK: B07C 5/36, B07C 5/10, B07C 5/342...

Značky: predmetov, rozpoznávací, systém, tohto, uskutočňovanie, triedenia, klasifikovania, spôsob, spôsobu, objektov, materiálov, identifikovania

Text:

...relatívneho pohybu sa získa rad obrazov, pričom všakjednotlivé obrazy meraného objektu pri jednotlivých vlnovýchdĺžkach sú V rôznych polohách, čím nie je možné získať žiadny úplný obraz pohybujúceho sa meraného objektu. Týmto obmedzením nemôže byť splnená požiadavka merania s vysokým rozlíšením v oboch rovinných rozmeroch a V reálnom čase bez prerušovania procesuZ spisu WO-A-01/67073 je známy spôsob kontroly kvality ovocia, pričom ako...

Spôsob a zariadenie na spracovanie poštových zásielok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 252

Dátum: 15.10.2002

Autori: Fery Peter, Meier Gunther, Stumm Dieter, Helmus Jürgen, Vullriede Carsten

MPK: B07C 1/00

Značky: poštových, zariadenie, spôsob, spracovanie, zásielok

Text:

...0011 nasledujúceho opisu výhodných príkladov uskutočnenia vynálezu. 0012zariadenia umožňujú zaznamenať a využiť zasielaním podmienené údajeTakýmto krokom spracovania je napríklad predtriedenie vo lným krokom spracovania je napríklad koncové triedenie vo Ďalšie výhody, zvláštnosti a účelné varianty vyplývajú z Opísané formy uskutočnenia spôsobu a formy uskutočneniana riadenie procesu a uskutočnenie krokov spracovania v závislosti od...

Spôsob a zariadenie na spracovanie poštových zásielok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 401

Dátum: 14.10.2002

Autori: Israel Gerhard, Grupe Bernd, Hemmerling Jörg, Teichgräber Volker

MPK: B07C 3/10

Značky: zariadenie, spôsob, spracovanie, poštových, zásielok

Text:

...zásielke, pričom tieto informácie obsahujú cieľovú adresu a identiñkačný kód a kusová zásielka sa dopravuje na dopravnej linke. Pri tomto spôsobe sa tieto informácie nasnímajú a rozpoznajú, cieľová adresa sa pomocou adresových údajov, zapamätaných v databáze, skontroluje a prípadne skoriguje a všetky informácie sa ako zjednotená správa o kusovej zásielke zapamätajú alebo nanesú na zásielku.Ak sa správna cieľová adresa nedá určiť...

Spôsob prepravy poštových zásielok a zariadenie pre uschovávanie poštových zásielok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 63

Dátum: 07.10.2002

Autor: Mayer Boris

MPK: A47G 29/14, B07C 3/08

Značky: spôsob, zariadenie, poštových, uschovávanie, zásielok, prepravy

Text:

...dopravia vždy k zvolenému elektronickému zariadeniu schránok na balíky.O 016 V prvom stupni budovania zásielkového logistického systému podľa tohto vynálezu sa môže takáto preprava uskutočniť konvenčným spôsobom, napríklad prepravou kontajnerov bežnými vozidlami.0017 Takáto implementácia má výhodu, že rozsiahle existujúce zariadenia a infraštruktúry sa môžu naďalej používať a kombinovať s výhodami efektívneho využitia dopravných a...

Analýza a triedenie drevených dýh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 65

Dátum: 29.08.2002

Autor: Kairi Matti

MPK: B07C 5/342, B07C 5/14

Značky: triedenie, dřevěných, analýza

Text:

...homogenity a/alebo vláknitejštruktúry jednotlivých drevených dýh z veľkého počtu rôznych bodov na povrchu drevenej dyhy na základe optickej odrazivosti uvedeného povrchu, ktorá je vyjadrená jeho tmavosťou, akeď optická odrazivosť indikuje v jednotlivej drevenej dyhe I) množstvo lokálnych prvých oblastí, ktoré sú podstatne tmavšie ako prevládajúca tmavosť povrchu dyhy/dýh, vypočítaná hodnota hustoty suchej hmoty skúmanej drevenej dyhy pre...

Spôsob a zariadenie na potláčanie poštových zásielok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4664

Dátum: 07.08.2002

Autori: Krüger Jürgen, Emrich Horst, Anthonj Rainer

MPK: B07C 1/00, G07B 17/00

Značky: spôsob, zariadenie, potláčanie, zásielok, poštových

Text:

...na potláčanie poštových zásielok, ktorý je vytvorený tak, že prostriedok na potláčanie poštových zásielok vykazuje viaceré tlačové oblasti, a že jednotlivé tlačové oblasti sa dajú aktivovať0012 Zariadenie výhodne obsahuje usporiadanie odtlačkov s viacerými jednotlivými odtlačkami, pričom jednotlivé odtlačky vykazujú v podstate tvar znehodnocujúcich pečiatok.0013 Je výhodne, že riadiaci prostriedok riadi aktiváciu jedného z viacerých...

Drviace a triediace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2039

Dátum: 02.12.1998

Autor: Hronský Dušan

MPK: B07C 5/04, B02C 17/00

Značky: triediace, drviace, zariadenie

Text:

...zariadenia je zobrazené na výkrese kde na obr. č.1 je pohonná jednotka, drviaci bubon so sitami. drviace ramena. nosná oceľová konštrukcia s násypkou, big bagy na Triedený material, na obr. č. 2 sú pod krytmi v drviacom bubni vynóšacie lopaty, drviace ramená. po stranách sú plošiny a rebrñçPríklady uskutočnenia technického riešeniaDrviace a triediace zariadenie s kapacitou i.óT sterov za hodinu pozostáva z mlecieho bubna opriemere i,ó...

Zariadenie na triedenie a úpravu komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 791

Dátum: 10.05.1995

Autori: Badida Miroslav, Šebo Dušan, Hajduk Mikuláš, Majerník Milan, Anna Vojtech

MPK: B07C 3/08

Značky: komunálneho, úpravu, odpadů, triedenie, zariadenie

Text:

...triediacim dopravníkom sú umiestnené poloautomatické, prípadne automatické separátory napríklad ferromagnetický na triedenie kovových odpadových materiálov, vizuálny na triedenie plastov, odstredivý separátor na triedenie skla a iné. Triediaci dopravník je umiestnený na sústave plošín, po jeho stranách sa nachádzajú pracovné miesta pre prácu ľudskej manuälnej obsluhy.Strojnü časť zariadenia na triedenie a úpravu komunálneho odpadu v...

Zařízení pro dělení směsi využitelného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264134

Dátum: 13.06.1989

Autor: Lap Hans-günter

MPK: B07C 5/04, B65G 27/20

Značky: směsi, materiálů, zařízení, dělení, využitelného

Text:

...ve smeru výslednice vibračních sil a mohou se posouvat í proti sklonu dna žlabu, zaoblené předměty se přesouvají ve směru sklonu na druhou stranu, to znamená k podélně straně žlabu, na které je vibraění motor mírně posunut kupředu ve směru dopravy.Odklánění jednotlivých složek směsi na různé strany od osy žlabu a jejich dopravová~ ní na různé strany je možno dále zesílit tím, že každý vibrační motor má jinou nevyváženou hmotu. Přitom má...

Zařízení pro třídění režných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263626

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štrbík Pavel, Koldinský František, Široký Václav

MPK: B07C 5/00

Značky: třídění, zařízení, dlaždíc, řezných

Text:

...vzdálenosti E, dále optického nebo indukčního čidla 3, vyhodnocovacího členu 3 a akčního členu Q. Dopravním elementem dopravníku je femen poháněný elektromotorem nebo spojený s pohonem odvozeným od návazné linky. Snímací doteky 1, jsou tvořeny vodivými kartáči nebo proužky plechu, případně jiného materiálu s dobrou vodivosti. Jsou zavěšeny na pracovní části § tak, aby se spolehlivě dotýkaly povrchu označené dlaždice g. uložené na řemenech...

Zařízení pro dopravu kartonů do stohovacích strojů obkládaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 259781

Dátum: 15.11.1988

Autori: Fencl Vratislav, Hořica Miloš

MPK: B65G 49/08, B07C 5/00

Značky: dopravu, strojů, obkládaček, zařízení, kartónu, stohovacích

Text:

...tím, že závěsný dopravník (30) opatřený vozíky (40) je umís~ těn nad podavačem (1) kartonů (80) a stohovacímí stroji (70). obkládaček, které Jsou opatřeny sklápěči (so) vidlic (43),přičemž v místě před podavačem (1) kartonů (80) je závěsný dopravník (30) opatřen zvedačem (60) vidlic (43).Zařízenípdle bodu 1, vyznačené tím, že podavač (1) kartonů (80) aestává ze stojanu (10) nesomww dopravník (13) 5 pohoňem (14),přičemž koncové...

Prípravok pre ručné odoberanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 257482

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hanák Bohuslav, Klučka Michal

MPK: B07C 7/04, B23Q 7/02

Značky: súčiastok, prípravok, ručné, odoberanie

Text:

...výstelkou prvej orientačnej podložky a druhej orientačnej podložky je vytvorená medzera pre orientované súčiastky.Výhodou prípravku pre ručné odoberanie súčiastok je to, že umožňuje jednoduchým potrasením v orientačnej podložke pripadne preklopenim orientačných podložiek,o 1800 vzájomné oddelenie súčiastok od seba a ich orientáciu. Ručným pootáčanim točne dosiahne operátor najvhodnejšiu polohu pre odoberanie súčiastok ručne pinzetou,...

Zařízení pro rozdružování, zejména radioaktivního materiálu a hlušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240812

Dátum: 01.01.1988

Autori: Lichvár Milan, Janoška Milan, Kellner Michal

MPK: B65G 53/60, B07C 5/346

Značky: zejména, hlušiny, rozdružování, zařízení, materiálů, radioaktivního

Text:

...osovém řezu a na obr. 4 průtokové těleso v čeľñím pohledu.Zařízení prorozdružování sestává ze základového tělesa-3 ° 240 312 lg, ve kterém je vytvořena tlaková komora ll napojené na přívod lg tlakového kapalného média. V čelním otvoru 11 základoveho tělesa lg je uloženo průtokové těleso Ag s täsněním 51, uzavírající výstupní část tlakové komory ll. Protilehlá část tlakové komory ll je zakončena uzavírací membránou gg,přiléhající v jedné z...

Zařízení pro třídění přesných válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246330

Dátum: 15.12.1987

Autori: Böhner Beat, Salvati Patricia, Ruggieri Daniela, Temperilli Aldemio

MPK: B07C 5/00

Značky: zařízení, přesných, válečků, třídění

Text:

...sobě uspořádáiíy první měřicí dotyk 29 a dru 246330hý měřicí dotyk 30. Měřící dotyky 29, 35.3 jsou uchyceny V požwblixvých částech prvního a druheho planžetoxweho paralelogramu 31, 32, jejichž DGhVbHÓ části jsou spojeny se základním re-smem 1. Čidle elektroinduktívního snímače 33 uchyceného v pohyblivé části prvního planžetového parale logramu S 1 se opírá hrotem o operný do- .tyik stavěcíhc. šroubu 34 na pohyblivé části druheho...