B07B

Odlučovacia jednotka aerosólových častíc a odlučovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7445

Dátum: 01.06.2016

Autori: Fekete Roman, Peciar Marián, Dzianik František

MPK: B01D 45/16, B07B 7/00, B01D 50/00...

Značky: odlučovacia, částic, zariadenie, jednotka, aerosolových, odlučovacie

Text:

...pomeroch prúdenia aerosólu v prepadovej rúre steká k jej vnútornému ústiu. Na elimináciu nežiaduceho unášania stekajúcej kvapalnej látky sekundárnym vírovým prúdením môže byť geometria vnútorného povrchu neperforovanej časti prepadovej rúry špeciálne upravená. Z obvodu ústia prepadovej rúry je kvapalná látka účinkom dominantnejtangenciálnej zložky rýchlosti vírového prúdenia aerosólu rozstrekovaná do primárneho odlučovacieho priestoru...

Spôsob mechanického spracovania hliníkového šrotu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18595

Dátum: 08.10.2012

Autori: Kurth Boris, Kurth Gregor

MPK: B07C 5/34, B07B 9/02, B02C 23/08...

Značky: hliníkového, šrotu, spracovania, spôsob, mechanického

Text:

...3 mm, najmä väčšiu než 10 mm. Zmá s menšou veľkosťou predstavujú materiál prechádzajúci sitom. 0020 Cieľom prípravy materiálu drvenia a preosievania je vytvoriť drvený hlimkovýreprodukovateľnosť pre röntgenové triedenie. Materiály, rozdrobené do uvedeného spektra zrnitosti, sú charakteristické pre porovnateľné hrúbky materiálu od 1 mm do 10 mm. Príliš silné hrúbky stien sa vytriedia podľa detekcie častíc materiálu.0021 Preosetý materiál,...

Rám sita pre ultrazvukové sito a ultrazvukové sito

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19962

Dátum: 03.07.2012

Autori: Kising Jürgen, Bajric Semir

MPK: B07B 1/06, B07B 1/42, B06B 3/00...

Značky: ultrazvukové

Text:

...zároveň obsiahlo a funkčne. Čiastočné oddelenievyplýva z toho, že pri plánovaní obvodovej drážky v zmysle vyhĺbenia alebo vybrania v rámesita, ktorej začiatok a ktorej koniec prechádzajú navzájom do seba, V oblastí rámu sita, v ktorej je drážka usporiadaná, môže byť ultrazvuk prenášaný už len cez vložku komplementámu s drážkou. Komplementámy pritom znamená, že hrúbka vložky ahĺbka drážky, merané zakaždým v smere od vrchnej strany rámu sita...

Zariadenie na optické triedenie zmesi námeľa a obilniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5668

Dátum: 04.03.2011

Autori: Švehlík Zdeněk, Raška Jiří

MPK: B07C 5/00, G01N 21/00, B07B 9/00...

Značky: triedenie, zmesí, obilniny, námeľa, zariadenie, optické

Text:

...princípe Do zásobníka l je dopravovaná zmes materiálu, ktorý má byť vytriedený, ktorým je zmes námeľu a raže. Cez vibračnú jednotku z, ktorou sú výhodne vibračné pláty, je zmes rovnomerne rozprestretá do jednej vrstvy, t. j. žiadna častica (zmo) neleží na sebe a je dopravená do sklzu i uskutočneného formou troch dopravných kanálov, ktoré zmes dopravia do nižšie položenej optickej jednotky A. Na každý dopravný kanál je napojená...

Zariadenie na vytriedenie lepenkových zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15449

Dátum: 04.06.2009

Autor: Grumbach Udo

MPK: B07B 1/15, B07B 1/52, B07B 13/00...

Značky: lepenkových, vytriedenie, zložiek, zariadenie

Text:

...1 A. Podľa vynálezu je podložka 5 vytvorená tak, že sa pri vopred danom silovom pôsobení poddá. Na poddanie potrebná sila je s výhodou nastavitelná variabilne. V znázornenom prlklade je použitý pružiaci nosník 7, na ktorom sú pripevnené pružiny 7 a, ktoré sú pri vopred zadanej sile na podložku 5 stláčané a tým vytvárajú pružnú vratnú silu, ktorá podložku pri odznení silového pôsobenia opäť zatlačí do pôvodnej polohy. Pre pružiny 7 a vopred...

Zariadenie na vytriedenie zložky lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11119

Dátum: 04.06.2009

Autor: Grumbach Udo

MPK: B07B 1/52, B07B 13/00, B07B 1/15...

Značky: zariadenie, zložky, lepenky, vytriedenie

Text:

...opatrené okrem tŕňov tiež výstupkami, ktoré sú na rozdiel od tŕňov pevné a nie sú pružné, takže tŕne sú medzi výstupkami pri styku s tvrdým predmetom týmito výstupkami chránené a nemôžu sa tak odlomiť. Zvlášť výhodné tiež je, ak podložka, na ktorej je zmes starého papiera k zachycovaciemu zariadeniu privádzaná a na ktoré sú zachycovacim zariadenímtriedené kusy lepenky, je tiež uskutočnené ako poddajná. Veľký predmet môže takto napr....

Separačné zariadenie na separáciu kukiel od častíc substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286715

Dátum: 11.03.2009

Autori: Morávek Ivan, Kozánek Milan, Vidlička Ľubomír, Sliva František

MPK: B07B 1/00, A23N 12/00

Značky: substrátů, zariadenie, separáciu, částic, separačné, kukiel

Zhrnutie / Anotácia:

Separačné zariadenie na separáciu kukiel od častíc substrátu má medzi hornými pozdĺžnymi ramenami rámu (1) na jednej strane otočne uložený poháňaný valec (2), poháňaný pohonom (8), a na druhej strane rámu (1) má otočne a súčasne posuvne uložený napínací valec (3). V dolnej časti rámu (1) má otočne uložený dolný valec (4). Valce (2, 3, 4) sú obopnuté sitovým dopravným pásom (5), nad ktorým je násypník (6). Pod horizontálnou časťou sitového...

Gravitačný triedič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7388

Dátum: 28.10.2008

Autori: Van Der Beek August, Köhl Erich

MPK: B07B 4/00

Značky: triedič, gravitačný

Text:

...prívod triedeného materiálu.Vo svojej najvšeobecnejšej forme vyhotovenia sa teda vynález týka gravitačného- gravitačný triedíč je opatrený úsekom vyhotoveným vo forme kanála a obsahujúcim prepravnú jednotku, prostredníctvom ktorej je materiál určený na triedenie prepravovaný od vstupného konca k triediacemu priestoru- gravitačný triedič obsahuje ttzavieraciu jednotku usporiadanú v úseku a/alebo v úseku vyhotoveného vo forme kanála-...

Spôsob čistenia peľu a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286386

Dátum: 30.07.2008

Autor: Tomek Jiří

MPK: B07B 7/00, B01D 36/00

Značky: spôsob, čistenia, spôsobu, tohto, peľu, zariadenie, uskutočňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia peľu od mechanických nečistôt, spór a mikroorganizmov, na báze oddeľovania nečistôt pomocou elektrostatického poľa vytvoreného trením peľu o plastový povrch spočíva v tom, že znečistený peľ (1) sa nasáva prúdom vzduchu cez sitko (2) z izolantu, pričom pohybom znečisteného peľu (1) na sitku (2) sa vytvára elektrostatické pole na zachytenie nečistôt (5) a ich oddelenie od častíc čistého peľu (3), ktoré sa prúdom vzduchu odvádzajú...

Zariadenie na zdvíhanie sitových etáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 286232

Dátum: 07.05.2008

Autori: Blažej Jaroslav, Plachý Jan

MPK: B07B 1/00, B07B 1/28, B07B 1/46...

Značky: etáží, zariadenie, sítových, zdvíhanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (2) slúži na zdvíhanie sitových etáží (11) kruhového triediča (1) pri údržbe a výmene sít. Je odnímateľné, takže sa na triedič (1) pripája, obvykle v počte troch, rozmiestnených po jeho obvode, len pri požiadavke zdvíhania sitových etáží (11), potom sa odpojí a počas prevádzky triediča (1) je odmontované. Každé zariadenie (2) má na svojom ráme (21) valec (23), ktorého piestnica (231) je prostredníctvom posuvnej rúrky (6), posuvne...

Zariadenie na nastavovanie chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286230

Dátum: 07.05.2008

Autori: Blažej Jaroslav, Plachý Jan

MPK: B07B 1/42, B07B 1/00, B07B 1/28...

Značky: zariadenie, chodu, nastavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadením sa nastavuje chod kruhového sitového triediča pomocou zmeny polohy jeho výstupného hriadeľa (5), spojeného s hornou doskou (4), vzhľadom na polohu jeho vstupného hriadeľa (1), spojeného s dolnou doskou (2). Dolná doska (2) je spojená so strednou doskou (3) pomocou dolných skrutiek (7) v dolných drážkach (21) dolnej dosky (2), umožňujúcich vzájomné posúvanie dolnej dosky (2) a strednej dosky (3). Horná doska (4) je so strednou doskou...

Spôsob výroby jemných minerálnych práškových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19867

Dátum: 12.11.2007

Autori: Bauer Christoph, Schindler Ulrich

MPK: B07B 9/02, B08B 17/02, B07B 11/02...

Značky: výroby, minerálnych, spôsob, produktov, práškových, jemných

Text:

...sa tvorí málo alebo žiadne škrupiny v alebo za výstupom z triediča, t. j. V jerrmom materiáli sa chybné zmá nachádzajúomnoho menej alebo dokonca žiadne.0013 Tento úkaz je ešte potrebné celkom vedecky vysvetliť. Prihlasovateľ V štúdiách zistil, že škrupiny sú vytvárané predovšetkým z najmenších častíc v rozmedzí veľkosti niekoľkých nm, a predpokladá sa, že to súvisí s triboelektrickým nábojom minerálnych častíc. Vďaka tomuto náboju sa najmä...

Spôsob a zariadenie pre ultrazvukovú excitáciu štruktúr ľubovoľnej geometrie za účelom zníženia trenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12643

Dátum: 10.08.2007

Autor: Kising Jürgen

MPK: B65G 27/00, B07B 1/42

Značky: zníženia, geometrie, trenia, spôsob, struktur, excitáciu, ultrazvukovú, zariadenie, účelom, ľubovoľnej

Text:

...kmitaníKeď aj napriek tomu často nastávajú problémy pri prevádzke systémov budených ultrazvukom, ktoré nie sú sladené s frekvenciou ultrazvukcvého konvertora, je to dôsledkom doposiaľ použivanej technológie generátora ultrazvuku, u ktorej sa pre regulovaniegenerátora používa fázový uhol.Tento princíp regulácie funguje tým lepšie, čím presnejšie môže byt určený priechod nulou pri zmene znamienka fázy, to znamená najmä u rezonančných systémov...

Metóda a zariadenie na separáciu zvyškových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17516

Dátum: 21.06.2007

Autori: Langhein Eva-christine, Brebric Dragutin, Busch Michael, Martin Johannes

MPK: B07B 4/04, B07B 4/00, B07B 4/02...

Značky: látok, separáciu, zvyškových, zariadenie, metoda

Text:

...dochádzalo k posúvaniu zvyškových látok po dráhe. Je však výhodné, ak sú dráhy usporiadané šikmo (naklonené).0016 Kvalitné oddelenie sa dosiahne predovšetkým vtedy, ked sa zvyškové látky prepravujú nadol po viacerých stupňoch.0017 Separáciu možno vylepšiť aj tak, že jemnú frakciu možno odoberať pomocou prúdenia plynu aj v oblasti vibračného posuvného pohybu.0018 Vpraxi sa preukázalo ako prínosné, ked prúdenie plynu smeruje kolmo na smer...

Zariadenie na separáciu zmesového sypkého materiálu v kvapalnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16163

Dátum: 05.06.2007

Autor: Kosilov Vladimir Mitrofanovich

MPK: B07B 4/02

Značky: materiálů, separáciu, kvapalnom, prostředí, sypkého, zmesového, zariadenie

Text:

...je definovaná efektívna dĺžka času zdržiavania sa častíc sypkých oddeliteľných materiálov v separačnej komore a to výškou separačnej komory a rýchlosťou voľného pádu častíc. Aby častice oddelitelného sypkého materiálu zostali v separačnej komore kým sa nedosiahne jeho úplné oddelenie, musí byť separačná komora veľmi vysoká. V dôsledku toho musí byť dosť veľký aj zväčšenýprierez plochej trysky prúdového generátora a energetická intenzita...

Poddajná rohož jemného sita a preosievací stroj s napínacími hriadeľmi s poddajnou rohožou jemného sita

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19737

Dátum: 21.11.2006

Autori: Fritz Hermann, Anibas Franz, Renner Franz

MPK: B07B 1/46, B07B 1/48

Značky: napínacími, hriadeľmi, preosievací, rohož, jemného, poddajná, rohožou, poddajnou, stroj

Text:

...použiť rohože jemného sita z plastovej tkaniny, napríklad polyamidovej tkaniny. Tieto rohože jemného sita ponúkajú na základe svojho zhotovenia ako tkaniny, oproti razenému polyuretánovému riešeniu, možnosť uskutočnenia preosievacích rohoží s obzvlášť jemnými okami, s čím súvisí taktiež podstatne väčšia otvorená preosievacia plocha, čo okrem iného spôsobuje taktiež malú stavebnú veľkosť preosievacích strojov osadených takýmito rohožami jemného...

Presievacie usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18150

Dátum: 18.10.2006

Autor: Malmberg Mats

MPK: B07B 1/46, B07B 1/42

Značky: usporiadanie, presievacie

Text:

...z Obr. 4, Obr. 6 je schematický perspektivny rozložený pohľad presievacieho usporiadania majúceho vonkajšiu prívodnú skriňu, Obr. 7 je prehľad alternatívnych usporiadaní smerovaclch prostriedkov. aObr. 8 je perspektívny pohľad na usporiadanie smerovacích prostriedkov napresievacom usporiadaní podľa tohto vynálezu. Opis výhodných uskutočnení0010 Obr. 1 schematicky ukazuje presievacie usporiadanie 100 pre vibračné sito na presievanie...

Spôsob a zariadenie na úpravu extrahovaného šrotu zo slnečnicových semien na výživu zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 285055

Dátum: 21.04.2006

Autor: Walter Ulrich

MPK: A23K 1/14, A23J 3/00, B07B 15/00...

Značky: slnečnicových, zariadenie, úpravu, spôsob, extrahovaného, šrotu, zvierat, výživu, semien

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu bezodpadovej úpravy extrahovaného šrotu zo semien bežných slnečníc na výživu neprežúvavých a prežúvavých zvierat a zariadenia na realizáciu tohto spôsobu, pri ktorom sa extrahovaný šrot v podobe šupiek, častí jadier s prilipnutými časťami jadier mechanicky triedi, rozbíjajú sa hrudky z extrahovaného šrotu, odlučujú sa šupky od prilipnutých častí jadier a rozdrobujú sa hrubé šupky, pričom štruktúra vlákien sa zachováva a...

Postup a zariadenie na spracovanie tuhého komunálneho odpadu a biomasový materiál ním získaný

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12845

Dátum: 26.05.2005

Autor: Lees Tony

MPK: B07B 4/02

Značky: materiál, spracovanie, biomasový, odpadů, tuhého, získaný, postup, komunálneho, zariadenie

Text:

...podľa doterajšieho stavu techniky sa vzduch nasáva cez zvislú separačnú komoru, ktorá je otvorená do atmosféry. Materiál, ktorý sa má deliť, sa privádza do stúpajúceho prúdu vzduchu a materiál s nižšou hustotou stúpa so stúpajúcim vzduchom, zatiaľ čo ťažší materiál padá cez otvorené dno separátora. Disperzia materiálu sa dosahuje prúdom vysokotlakového vzduchu, ktorý rozbíja a disperguje materiál vstúpajúcom prúde vzduchu. Tento systém je...

Zariadenie na separáciu čiastkovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2221

Dátum: 07.09.2004

Autor: Göschl Reinhard

MPK: B07B 1/00

Značky: čiastkovej, zmesí, zariadenie, separáciu

Text:

...na ktorých je upevnené sito pozostávajúce zo sitových prvkov 3. Vbočných stenách 2 sú uložené excentrické poháňacie zariadenia 6, ktoré pri rotácii uvádzajú sito do otáčavého pohybu. Sito je vytvorené stupňovito, pričom každý zo stupňov má čelnú stenu 5, ktorá uzatvára medzipriestor medzi jednotlivými sitovými prvkami 3. Vpríklade uskutočnenia podľa obr. 1 je sito, resp. jeho prvky usporiadané pevne vzhladom na bočné steny, pričom...

Zvlnená vibračná mriežka z lisovaného plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8360

Dátum: 24.03.2004

Autor: Lipa Anthony James

MPK: B07B 1/49, B07B 1/46

Značky: vibračná, zvlnená, lisovaného, plastů, mriežka

Text:

...ležia vjednej rovine. Avšak mriežka 10 je ohybná a preto sa spodné hrany (25 resp. 28) prispôsobia zakriveniu lôžka vibračného stroja na triedenie, kedje tento v prevádzke.0014 Súčasťou hlavných štrukturálnych zvlneni 11 sú hlavné rebrá 19, ktoré sa tiahnu pomedzi a sú integrálne zlísované s koncovými viečkami 15 azároveň integrálne zlísované svedľajšími rebrami 20, ako to bolo opísané vyššie. Okrem toho každá zrkadlovo protiľahlá strana 30...

Viacpodlažný preosievací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2354

Dátum: 09.09.2003

Autor: Anibas Franz

MPK: B07B 1/28, B07B 1/46

Značky: viacpodlažný, stroj, preosievací

Text:

...excentrový pohon s protibežnými excentrovými závažiami, čím sa vytvára Iineárna budiaca oscilácia. Principiálne sú ale použiteľné všetky typy excentrových pohonov. Obr.2 ukazuje napríklad použitie jednoduchého excentrového pohonu 3, ktorý privádza sitovú skriñu do kruhových oscilácií.0015 Na sitovej skrini 1 je umiestnený oscilačný systém, vytvárajúci oscilačný rám, ktorý sa skladá z vodiacich tyčí 5, uložených výhodne cez pružné gumové bloky...

Spôsob oddeľovania nalepeného papiera zo sadrokartónovej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4642

Dátum: 20.12.2002

Autor: Mccamley John Anthony

MPK: B07B 9/00, B03B 9/00

Značky: oddeľovania, papiera, dosky, nalepeného, spôsob, sadrokartónovej

Text:

...Berlín, Nemecko, zv. 26, č. 12, l. december 1994, predstavuje diskusiu kpoužitiu magnetu umiestneného nad pásom na odstránenie kovových častíc z preddrveného demolačného odpadu po prvom preddrvení tohto odpadu s použitím primárneho čeľustného drviča (Backenbrecher) na veľkosť 120 až 250 mm a pred ďalším drvením tohto odpadu sekundámym čeľustným drvičom (Prallmühle) na veľkosť 40 až 60 mm. Nicolaiova Spôsob by však trpela tou istou nevýhodou,...

Kruhový sitový triedič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3366

Dátum: 06.11.2002

Autori: Plachý Jan, Blažej Jaroslav

MPK: B07B 1/28, B07B 1/36

Značky: kruhový, síťový, triedič

Text:

...výstužným kužeľom.Kvôli ľahkej zmene polohy výpuste vane je na vaňu zdola odnímateľne pripojená plechová zástera.Na vani a veku je upravené upínacie zariadenie na zovretie súčastí triediča medzi ne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých je na obrázku lčiastočne schematizovaný pohľad na triedič s jednou sitovou etážou a na obr. 2 je čiastočný rezNa stojane § s pohonom E je...

Preosievacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 792

Dátum: 30.10.2002

Autor: Anibas Franz

MPK: B07B 1/28, B07B 1/46

Značky: preosievacie, zariadenie

Text:

...197 191, EP 1 142 651 a WO 92/00148.0008 Cieľom vynálezu je spojit výhody oboch preosievacích zariadení. Toto sa uskutočňuje tak, že je známym spôsobom v preosievacom stroji, ktorý sa uvádza napríklad vibračným pohonom do kmitania, vstavaný prídavný vibračný systém, ktorý sa aktivuje kmitaním preosievacieho stroja, atýmto spôsobom sa preosievacie rohože, ktoré sú spojené jednak s preosievacim strojom ajednak s druhým vibračným systémom,...

Spôsob oddeľovania viskózne elastických materiálov, ako sú plasty, od materiálov rozvláknených mechanickým namáhaním, ako je papier, a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282697

Dátum: 24.10.2002

Autori: Schnettler Heinz Reiner, Fahrbach Gerhard

MPK: B29B 17/02, B07B 1/20, B03B 1/04...

Značky: elastických, vykonávanie, mechanickým, zariadenie, plasty, viskózne, oddeľovania, materiálov, spôsob, rozvláknených, namáhaním, papier, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu oddeľovania viskózne elastického materiálu, ako sú plasty a guma, od materiálu, ktorý je možné trhať alebo rozvlákniť vplyvom mechanického namáhania, predovšetkým papiera, a zariadenia na vykonávanie uvedeného spôsobu. Spôsob sa vyznačuje tým, že zmes materiálu, ktorá má byť oddelená, je podrobená vysokým radiálnym, axiálnym a tangenciálnym silám zrýchlenia, pričom prúd masy posekaného vláknitého materiálu a prúd masy v...

Triediace sito

Načítavanie...

Číslo patentu: E 293

Dátum: 04.09.2002

Autor: Hammel Norbert

MPK: B07B 1/12

Značky: triediace

Text:

...sit a nebudú prijaté kapsami, takže nedôjde k upchaniu a poškodeniu preosievacích kotúčov alebo k ichPreosievacie kotúče sú teda vytvorené tak, že rovinné alebo len ľahko zakrivené kotúčové výseky sú zostavené dokopy,pričom vytvárajú približne kontinuálne zakrivené plochy vyššieho radu alebo lichobežníkového alebo vejárového tvaru a týmto spôsobom sa približujú presnej matematickej ploche, čim je zjednodušené ich vyhotovenie. Pritom...

Spôsob a zariadenie na vytriedenie zložky lepenky zo zmesi starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1604

Dátum: 31.07.2002

Autor: Grumbach Udo

MPK: B07B 13/00, D21B 1/00

Značky: zložky, papiera, lepenky, starého, vytriedenie, spôsob, zmesí, zariadenie

Text:

...od transportného zariadenia.Ďalej je uvedená úloha v príslušnom zariadení vyriešené tým, že zložku papiera a zložku lepenky naplocho transportujúcim transportným zariadením, ktorékončí v tríediacej stanici a v koncovej oblasti je medzi oblasťami podpier a pod nimi-3 opatrenými volnými priestormi, vtriediacej stanici usporiadaným prenášaclm zariadením, ktoré je opatrené voľne vystupujúcimi bodcami a ktoré sa pohybuje synchrónne s...

Zariadenie na triedenie pevných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281973

Dátum: 23.07.2001

Autor: Uwa Marian

MPK: B07B 1/18, B07B 1/22

Značky: triedenie, pevných, predmetov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje modulárny otočný bubon (10), ktorý je zložený z množiny individuálnych sekcií (10a, 10b, 10c, 10d, 10e), pričom každá sekcia má tvar zrezaného kužeľa, ktorého steny sa zbiehajú v smere postupu predmetov, ktoré sa majú triediť. Steny jednotlivých sekcií sú vybavené kalibrovanými triediacimi otvormi (26), ktorých veľkosť sa zväčšuje v smere od vstupu každej sekcie k výstupu tejto sekcie. Na vnútorných stenách jednotlivých...

Zariadenie na nastavovanie chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281968

Dátum: 23.07.2001

Autori: Plachý Jan, Blažej Jaroslav

MPK: B07B 1/28

Značky: zariadenie, nastavovanie, chodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nastavovanie chodu, najmä kruhového sieťového triediča, ktorým sa uskutočňuje nastavovanie prostredníctvom zmeny polohy jeho výstupného hriadeľa (1), spojeného s hornou doskou (5), vzhľadom na polohu jeho vstupného hriadeľa (1), spojeného s dolnou doskou (3). Uvedené dosky (3) a (5) sú spojené nerovnobežnými ojnicami (4), po ktorých horných čapoch (6a) je horná doska (5) posuvná. Medzi dolnou doskou (3) a hornou doskou (5) je...

Zařízení pro zachycování cizích předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260578

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kubín Sáva, Rataj Lumír

MPK: B07B 13/16

Značky: cizích, sypkých, materiálů, zařízení, předmětů, zachycování

Text:

....na vibrečním tłídiči, opatłenen nejmlni jednou tłídicí plochou, nad ní je uohyoene odtłidovaoí ploche pro cizí pfedmity e kde vibreční tłídid je uníatěn v protipralndn krytu, v jeho celní stdnł u výstupu tiídłndho materiálu jsou vytvoeu dvíłka pro otvírłní ve vodorovnh Jadro. Podstatou tohoto vynílezu je, e pod výpado výa konce odtłidovací plochy je umíetdna sbdrni jínke pro cizí předměty, piipevndní k vnitřní stěnč dvíiek.Výhodou zařízení...

Třídič kusových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260506

Dátum: 15.12.1998

Autor: Žák Pavel

MPK: B07B 1/12

Značky: kusových, třídič, materiálů

Text:

...způeobených dopadajícím mate-. riálem dále oklepávána a zbavována chybné podeítné frakce. Při daném tvaru a geometrii uspořádání tyčí nedochází ke zpětnému postupu materiálu a tím k zahlcení třídicí plochy. Třídič je vhodný k třídění materiálu s malým podílem nadsítné frakce, kdy dosahuje maximální učim» nosti třídění. Je proto předurčen zejména k odtřičování cizích velkých předmětu hromadné dopravovaných materiálů, jako např. velkých...

Separátor šupiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279475

Dátum: 04.11.1998

Autori: Specht Peter, Volker Aedtner, Eckart Ronald, Koch Wolfgang, Hellwig Bernhard, Bartels Burkhard, Sachse Joachim, Rasehorn Hans-juergen, Bader Edwin

MPK: B07B 1/28, B02B 3/00, B02B 1/02...

Značky: šupiek, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor pozostáva z dvoch nezávisle oscilujúcich, šikmo nad sebou umiestnených sitových skríň (1.1, 1.2), opatrených vymeniteľnými sitovými závesmi (2), ktoré sú opatrené na zadnom konci umiestneným odvodom nadsitného a úplne zapuzdreného zdvojeného elektrického triediča, ktorého odlučovacie oblasti, pozostávajúce z valca (5), držiaka (6) elektród s elektródou a deliča (8), sú umiestnené symetricky. Pritom oblasť podsitného pod spodnou...

Spôsob oddeľovania ťažkých prímesí, najmä kamenia, zo zrnitého materiálu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278526

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mueller Roman

MPK: B03B 4/00, B07B 9/02

Značky: zrnitého, tohto, oddeľovania, spôsobu, ťažkých, materiálů, příměsí, zariadenie, kamenia, najmä, spôsob, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zrnitý materiál sa privádza na aspoň jeden vrstviaci stôl (3a, 3b), ktorý sa ďalej vedie po naklonenej, vzduchom pretekanej a vibrujúcej ploche vrstviaceho stola (3a, 3b) tak, že ťažké prímesi ležiace priamo na vrstviacom stole (3a, 3b) sa dopravujú po vrstviacom stole (3a, 3b) nahor a odvádzajú sa oddelene na vyššie položenom konci vrstviaceho stola (3a, 3b). Zrnitý materiál sa privádza v širokoplošnom prúde do oblasti separačnej zóny ťažkej a...

Vzduchový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1246

Dátum: 02.10.1996

Autor: Zaoral Pavel

MPK: B07B 4/06, B07B 13/065, B07B 13/16...

Značky: separátor, vzduchový

Text:

...svojim prepadovým bubnom 3 do výsypky 5. Pod prepadovým bubnom 5dopravného pásu Q ústi do výsypky Q potrubie Q od hlavného ventilátora 1. Pod výsypkou Q je usporiadaný vynášaci dopravník Q ťažkých odpadov. V svojej hornej časti prechádza výsypka Q oblúkom do vodorovného kanála 2, v ktorom je situovaný pomocný ventilátor lg. Na vodorovný kanál 2 nadväzuje vertikálny valcový zásobník ll plastových predmetov a vertikálny sietovinový tunel lg na...

Zariadenie rovinného osievača

Načítavanie...

Číslo patentu: 281264

Dátum: 11.05.1994

Autor: Keller Alois

MPK: B07B 1/38, B07B 1/54, B07B 1/46...

Značky: osievača, rovinného, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre rovinný osievač (17) pozostáva zo sita, tvoreného skriňou (1) so spodnou doskou (4) a odvodom jemného materiálu, v ktorej je umiestnený rám (3) s výpletom (10), v ktorom sú vytvorené aspoň v jednom smere prepážky (12,13) na vytvorenie čistiacich polí v ráme (3) aj v spodnej doske (4). V čistiacich poliach sú na spodnej doske (4) umiestnené voľne čistiace elementy. Rám (3) vytvorený bez spojovacích elementov je v skrini (1)...

Prosévací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 277461

Dátum: 17.03.1993

Autor: Ahorner Leander

MPK: B07B 1/36, B07B 1/34

Značky: prosévací, zařízení

Zariadenie na odsávanie cudzích telies z prúdu sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280333

Dátum: 18.11.1992

Autor: Gschweitl Karlheinz

MPK: B07B 4/00, B07B 4/02

Značky: prúdu, telies, zariadenie, cudzích, odsávanie, materiálů, sypkého

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odsávanie cudzích telies z prúdu sypkého materiálu obsahuje prvé dopravné zariadenie (1) na dopravu prúdu sypkého materiálu a ďalej dýzu (4) na odsávanie cudzích telies, ktorá je usporiadaná v odkláňacej zóne v prechodovej oblasti z prvého dopravného zariadenia (1) k druhému dopravnému zariadeniu (3) na dopravu odkloneného prúdu sypkého materiálu. Odkláňacia zóna je tvorená odkláňacou hranou (2) zakončujúcou prvé dopravné...