B06B 3/00

Rám sita pre ultrazvukové sito a ultrazvukové sito

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19962

Dátum: 03.07.2012

Autori: Kising Jürgen, Bajric Semir

MPK: B07B 1/42, B07B 1/06, B06B 3/00...

Značky: ultrazvukové

Text:

...zároveň obsiahlo a funkčne. Čiastočné oddelenievyplýva z toho, že pri plánovaní obvodovej drážky v zmysle vyhĺbenia alebo vybrania v rámesita, ktorej začiatok a ktorej koniec prechádzajú navzájom do seba, V oblastí rámu sita, v ktorej je drážka usporiadaná, môže byť ultrazvuk prenášaný už len cez vložku komplementámu s drážkou. Komplementámy pritom znamená, že hrúbka vložky ahĺbka drážky, merané zakaždým v smere od vrchnej strany rámu sita...

Nástroj pre ultrazvukové zváracie zariadenie so spevnením k redukcii vychylovania nástrojovej pracovnej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2055

Dátum: 21.10.2004

Autori: Stroh Dieter, Dieterle Horst

MPK: B23K 20/10, B06B 3/00

Značky: plochy, zariadenie, spevnením, nástroj, pracovnej, redukcii, zváracie, vychylovania, nástrojovej, ultrazvukové

Text:

...štrbina.sonotróda zhora uvedeného druhu je známa 2 W 0-A-O 2/43915.Aby bolo možné pracovné plochy vymeniť, predstavujú tietoúseky, ktoré sú so sonotródou rozoberateľne spojené.Z FR-A-1 464 551 je známe ultrazvukové zváracie zariadenie, s ktorým sú vytvárané piezoelektrické kmity. Za tým účelom prebieha piezoelektrický prvok, na konci ktoréhooscilačnému prvku, na ktorý sú bezprostredne prenášanéK rozprašovaniu kvapalín uvádza US-A-4 074 152...

Zařízení přívodu ultrazvukové oscilace a tavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266381

Dátum: 13.12.1989

Autori: Filjajev Anatolij, Ivinskij, Šarin Jurij, Šiljajev Alexej

MPK: B06B 3/00

Značky: ultrazvukové, zařízení, tavení, přívodů, oscilace

Text:

...|«|~ |(I|| D-HzI|JlłIIIJ|ü|W| 1 ĎIILII Hllłlíai. IKCVÍÍTJFUGIIŇ ľüĺľñřlllĺäĺľřĺ IHMFMHKMM. ľllľlM ťłľľlüM HFITJIHCUÍ HFJTHJUHĽy×ynmamTcm. ynrpmñawmo nan mmoua yanTamnyKm 1 ú§ Kmnmaanmň n mnnxyo cpmny auoruav cnanynmmn oopaaon.r V Maxummwmmxmw ynnyrme KDnü 6 aHMG.ľ nonyqeunue n npmoapaaoaafena 5 or aaexrpuwacxmx.A,KUAüóůHMň reHepaTopa. nepenanrcn Ha Koulwnvparop 1., v Bmmn YhbTpaaByKUmu× Koneoanmñ n xnkue aucnxovannaparypnue pacnnanu...

Zařízení pro uložení pracovní plošiny vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261608

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čermák Ján, Rameš Bohdan, Sedláček František

MPK: B06B 3/00

Značky: uložení, zařízení, pracovní, vibračního, plošiny

Text:

...stupněm volnosti. To je důležité pro vyvození přesně definovaných reakcí na upnulé břemeno, bez rázů ve směru kolméííi ke směru kmitaveho pohybu, které by jinak byly vyvozeny střídavým smyslem reakcí v uložení, způsobenýclí klopným momentom upizutého břemene s těžíštěm nad horní plochou pracovní plošiny. Zatímco u známeho uložení tyto razy tlumí hydrodynamicky nebo hydrostaticky udržovaný íilm oleje, uložení podle vynálezu tyto rázy...