B06B

Rám sita pre ultrazvukové sito a ultrazvukové sito

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19962

Dátum: 03.07.2012

Autori: Bajric Semir, Kising Jürgen

MPK: B07B 1/06, B06B 3/00, B07B 1/42...

Značky: ultrazvukové

Text:

...zároveň obsiahlo a funkčne. Čiastočné oddelenievyplýva z toho, že pri plánovaní obvodovej drážky v zmysle vyhĺbenia alebo vybrania v rámesita, ktorej začiatok a ktorej koniec prechádzajú navzájom do seba, V oblastí rámu sita, v ktorej je drážka usporiadaná, môže byť ultrazvuk prenášaný už len cez vložku komplementámu s drážkou. Komplementámy pritom znamená, že hrúbka vložky ahĺbka drážky, merané zakaždým v smere od vrchnej strany rámu sita...

Ultrazvukový menič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10049

Dátum: 19.05.2009

Autori: Brunner Erhard, Poslowsky Georg, Lill Anton, Felber Franz

MPK: B06B 1/06

Značky: měnič, ultrazvukový

Text:

...elektrickyvodivý povlak sa rozprestiera začínajúc od snímača chvenia po povrchu membránového telesaaž k voľnému okraju obvodovej steny.Elektricky vodivý povlak môže byť vytvorený V tvare pásika, aby bolo pri dobrej vodivostiumožnené jednoduché nanášanie povlaku.Snímač chvenia je výhodne tvorený piezokeramikou, pričom elektricky vodivý povlak je usporiadaný na dosiahnutie jednoduchého kontaktu s elektrickou stykovou oblasťou piezo keramiky,...

Nástroj pre ultrazvukové zváracie zariadenie so spevnením k redukcii vychylovania nástrojovej pracovnej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2055

Dátum: 21.10.2004

Autori: Stroh Dieter, Dieterle Horst

MPK: B23K 20/10, B06B 3/00

Značky: nástroj, nástrojovej, redukcii, plochy, vychylovania, pracovnej, ultrazvukové, spevnením, zváracie, zariadenie

Text:

...štrbina.sonotróda zhora uvedeného druhu je známa 2 W 0-A-O 2/43915.Aby bolo možné pracovné plochy vymeniť, predstavujú tietoúseky, ktoré sú so sonotródou rozoberateľne spojené.Z FR-A-1 464 551 je známe ultrazvukové zváracie zariadenie, s ktorým sú vytvárané piezoelektrické kmity. Za tým účelom prebieha piezoelektrický prvok, na konci ktoréhooscilačnému prvku, na ktorý sú bezprostredne prenášanéK rozprašovaniu kvapalín uvádza US-A-4 074 152...

Zariadenie s výstupnou pulzujúcou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3824

Dátum: 08.06.2004

Autor: Nedeliak Daniel

MPK: E02D 3/074, B06B 1/16

Značky: pulzujúcou, výstupnou, zariadenie, silou

Text:

...podľa tohto technického riešenia je vybavené spojovacím prvkom na spojenie a prenos výstupnej sily s poháňaným telesom alebo zariadením. Je výhodné, ak takýto spojovací prvok, napríklad kĺbjc umiestnený na skrini tak, že umožňuje priestorovú uhlovú zmenu polohy skrine zariadenia oproti polohe poháňaného telesa alebo zariadenia. Takýmto usporiadaním sa získa možnost menit smer pôsobenia výstupnej sily vyvodenej zariadením podľa tohto...

Ultrazvukový menič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3870

Dátum: 22.09.2003

Autor: Goodson Michael

MPK: B06B 1/06, H01L 41/00, H01L 41/083...

Značky: měnič, ultrazvukový

Text:

...Dvojdielna hlavová hmota 20 je vytvorená z hliníka V bližšej časti 28 pri PZT 14 a je vytvorená z titánu na vzdialenejšom konci 30, ktorý obsahuje závity na zapojenie so skrutkou 22 a závitovým predĺžením 24. Nevýhoda konštrukcie takej dvojdielnej hlavovej hmoty je V tom,že nefunguje rovnako ako jednodielna hlavová hmota (obrázok 1),pretože tým, že má dva materiály, zasahuje do amplitúdového zosilnenia zúženej hlavovej hmoty a prenosu...

Vynálezy kategórie «B06B» v ZSSR.

Vibračný motor majúci nezávislý trvalý mazací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7542

Dátum: 10.07.2002

Autor: Mooney James Arthur

MPK: F16C 33/66, H02K 5/173, B06B 1/10...

Značky: nezávislý, systém, trvalý, motor, majúci, mazací, vibračný

Text:

...medzi uvedeným dutým vnútrajškom uvedeného hlavného hriadeľa a uvedenou prvou mazacou komorou, kanálom medzi uvedenou prvou a druhou mazacou komorou adruhým potrubím medzi uvedenou druhou a treťou mazacou komorou.0009 Rôzne hľadiská predkladaného vynálezu budú ľahšie pochopené po prečítaní nasledujúcich častí popisu v spojeníPrehľad obrázkov na výkresochobr. 1 je perspektívny pohľad na zlepšený vibračný motor podľa predkladaneho vynálezuobr. 2...

Rotačný rezonančný budič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278323

Dátum: 15.07.1992

Autor: Pejšek Zdeněk

MPK: B06B 1/14

Značky: rezonančný, budič, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný rezonančný budič patrí do oblasti vibračnej techniky, kde dochádza k budeniu mechanických kmitov elektromagnetickým spôsobom. Jeho základom je jednohmotová, resp. dvojhmotová mechanická sústava s priestorovo orientovanou rezonanciou, t.j. rezonanciou vyjadrenou len v jednom smere, a klasický rotačný nevyvážený budič, pevne spojený s jednou funkčnou hmotou sústavy. Budič je napájaný z meniča frekvencie, čo umožňuje regulovať jeho otáčky....

Zariadenie na vyvolávanie vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 277741

Dátum: 19.02.1992

Autor: Halilovič Ešref

MPK: B06B 1/18

Značky: vibrácií, vyvolávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyvolávanie vibrácií, hlavne mechanický a zvukový vibrátor, pozostáva z valcovej skrine (1) so súosovým stacionárnym hriadeľom (2), na ktorom je zavesené pracovné teleso (3) vo forme puzdra poháňaného stlačenou tekutinou do vibračného otáčavého pohybu. Voľný koniec dutého hriadeľa (2) je rozšírený do valcového spodného prstenca (2d), ktorým je vnútorný priestor skrine (1) rozdelený na pomocnú komoru (1a) a hlavnú pracovnú komoru,...

Magnetický budič kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270308

Dátum: 13.06.1990

Autor: Coufal Bohuslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, kmitů, magnetický

Text:

...odstračuje magnetický budič kmltů pro shutłíování sypkých a plastických látek. zejmena betonových emösí. pohánöný elektromotorem podle vynálezca. Jeho podstata spočíva v tom. že se skladá z otočnóho disku upevnenňho na elektromotoru. proti .nůmuž je umístän homídisk. na jejichž přivrácených plochách jsou upravený alespoň dva permanenlní magnety. střídavö a opačnů polarizovanó.základní výhoda spočíva v možnosti doeałení nůkollkanasobnů...

Elektromagnetický vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268065

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vobořil Jiří

MPK: B06B 1/04

Značky: elektromagnetický, vibrátor

Text:

...který je na základ-připevněn přes seřizovocí desku a jehož kotvn je upevněna no kyvnou desku. Stavitelné pružné členy a elektromagnety mohou být uchyceny symetricky poděl ložiskového stojanu.Nového a vyššího účinku je dossženo tím, že buzeni součdstky je pouze v rovíně kolmě na osu břitověho ložiska, kolem kterého dochází ke kývsvému pohybu. Uspořćdíní podle vynálezu umožnuje výrazně zvýšit budicí výkon, protože oba elektromagnety pracují...

Plynule regulovatelný budič vibrace s drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267746

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: drážkou, plynule, budič, vibrace, regulovatelný

Text:

...v drážce, vytvořené v têlese vnitřního nevývažku. Tímto posunel se natáčí vnitřní nevývežek proti vnějšímu a tím dochází ke změně velikosti výslednice odstředivých síl obou nevývažků.výhoda řešení epočívá v ton, že celý oechanismua umožňuje výrazně zkrátít ovládání vzájemneho natáčení nevývažků, a tím zabudovat regulovatelný budíč víbrace do střednícha nalých válců s krátkýaí běhouny. Další výhodou je snížené opotłebení jednotlivých...

Budič vibrací s tlumeným pohybem nevývažku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267532

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kalisch Jiří, Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, nevývažku, tlumeným, vibrací, pohybem

Text:

...Jdiče víbrací a také ve snížení hlučností stroje.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 zobrazen budič vibraci, který sestává 2 hřidele l, uloženého ve valivých ložiskách 2, pevné spojeného se skříní 2, jejíž vnitřní prostor je válcového tvaru a je v něm pohyblivé uložen nevývažek 5, opatřený prútočnýn otvorem Q. Průtočný otvor Q lze nahradit štěrbinou 1, vytvořenou seřiznutím části boku nevývažku 5, jak je znázorněno na obr. 2, nebo pouze vúli...

Elektrodynamický vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266455

Dátum: 12.01.1990

Autori: Herman Pavel, Ustelencev Lev, Rosin Henrich

MPK: B06B 1/04

Značky: elektrodynamický, vibrátor

Text:

...Hanpąsnenną. TaKuM 05 pasoug cyumapax wonxammaà cnna nonyqaeTcnnyTeM apnůmeruuécxoro ćnomçhna,TonKammMx CHn,neücr 3 ymmMx Ha Kaxym H 3 oőuprox. Tonxamman-cnna 3 acTaanHerKoąeöawhcn ndnnmnym qacwb Buőparopa Bnonb cnóeñ ocu B codwnercwnmn c saxoHOM usmenenna Toka B oőmorxe nepemeuuoro Toxa. Hocxonbky B npennaraeąoMBH 6 paTope Hapymnué qącwn Marunwonposoa oönaamr ononnennmmn MaŕHnTHmMnnonmçaMM, B anuoñ xoucwpyxuun orcyŕcrayew none pacà...

Zařízení přívodu ultrazvukové oscilace a tavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266381

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šarin Jurij, Filjajev Anatolij, Ivinskij, Šiljajev Alexej

MPK: B06B 3/00

Značky: zařízení, ultrazvukové, oscilace, tavení, přívodů

Text:

...|«|~ |(I|| D-HzI|JlłIIIJ|ü|W| 1 ĎIILII Hllłlíai. IKCVÍÍTJFUGIIŇ ľüĺľñřlllĺäĺľřĺ IHMFMHKMM. ľllľlM ťłľľlüM HFITJIHCUÍ HFJTHJUHĽy×ynmamTcm. ynrpmñawmo nan mmoua yanTamnyKm 1 ú§ Kmnmaanmň n mnnxyo cpmny auoruav cnanynmmn oopaaon.r V Maxummwmmxmw ynnyrme KDnü 6 aHMG.ľ nonyqeunue n npmoapaaoaafena 5 or aaexrpuwacxmx.A,KUAüóůHMň reHepaTopa. nepenanrcn Ha Koulwnvparop 1., v Bmmn YhbTpaaByKUmu× Koneoanmñ n xnkue aucnxovannaparypnue pacnnanu...

Zařízení pro uložení pracovní plošiny vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261608

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čermák Ján, Sedláček František, Rameš Bohdan

MPK: B06B 3/00

Značky: plošiny, vibračního, uložení, pracovní, zařízení

Text:

...stupněm volnosti. To je důležité pro vyvození přesně definovaných reakcí na upnulé břemeno, bez rázů ve směru kolméííi ke směru kmitaveho pohybu, které by jinak byly vyvozeny střídavým smyslem reakcí v uložení, způsobenýclí klopným momentom upizutého břemene s těžíštěm nad horní plochou pracovní plošiny. Zatímco u známeho uložení tyto razy tlumí hydrodynamicky nebo hydrostaticky udržovaný íilm oleje, uložení podle vynálezu tyto rázy...

Způsob zatěžování ultrazvukových výkonových měničů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260883

Dátum: 12.01.1989

Autori: Gabriel Karel, Šmolík František, Šteif Eduard

MPK: B06B 1/06

Značky: výkonových, zatěžování, provádění, ultrazvukových, způsobu, měničů, zařízení, tohoto, způsob

Text:

...pro zatěžování výkonových Liltrazvukových měničů a zařízení k provádění tohoto způsobu podle vynálezu je znazorněn na připo 4jeném výkresu. K testovanému ultrazvukovému výkonovému měničí 13 upevněnénlu na posuvném rameni 8 a zajištovanému v horní poloze na tyčí 5 stojanu 15 druhým stavěcím šroubem 7 se mechanicky připojí ultrazvukový nástroj 1 s příčnými zápichy 3 tvaru V o vnitřním úhlu asi 90 a hloub ce - ~ , umístěuýiíií v....

Pružné zavěšení a pohon vibračního běhounu na straně regulace výstředníkového momentu vibrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259998

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: zavěšení, vibračního, vibrátorů, běhounu, pružné, regulace, výstředníkového, straně, momentu, pohon

Text:

...je tento zetêžován jen radiálniVýhoda pružného zavěšeni a pohonu vibračniho běhounu na straně regulace výetřednikového momentu vibrátoru epočivá v ton. že na jedné straně válce je nejen pohon pro běhoun. ale 1 regu~ lace výstřednikového momentu vibračniho budiće. Další výhode epočivá v tom, že je oddělen pohon běhounu od zevěěeni. čímžse toto stává pružnějši.Ne přiloženém výkresu je echematicky znázorněn na obr. 1 podelný řez pružného...

Vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259937

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, vibrační, předvolbou, momentu, výstředníkového

Text:

...sobě centricky uloženy v ložískách.Vnitřní nevývažek má na svém konci drážkování, ve kterém se posouvá objímka s výstupky. opačné výstupky jsou i na vnějším nevývažku. zasunutím objímky se spojí vnitřní a vnější nevývažek, čímž se dosáhne maximální výstředníkový moment. Výhoda víbračního budiče podle vynálezu spočíva v jeho jednoduché konstrukcí, jež podléhá v malé míře opotřebení a znečištění.Jsou odstraněny dorazy, které jsou u známých typů...

Zařízení pro stabilizaci a snímání velikosti výstředníkového momentu vibračních budičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259748

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: výstředníkového, vibračních, zařízení, budičů, velikostí, stabilizaci, snímání, momentu

Text:

...takové, že táhlo ovládající vlbrační budič je vedeno přes blokovací zařízení, například brzdu, která je prepojenia s příslušným hydraulickým válcem. Nevýhodou tohoto řešení je, že zabírá velký prostor. Brzda je uložena v jedné řadě s táhlem.Nevýhody uvedených řešení spočívaji ve složitosti konstrukce a tím jejich následné vyšší ceně.Uvedené nedostatky odstraňuje regulova.telný budič vibrace podle vynálezu, jehožpodstata spočívá v tom, že brzda...

Víceúčelová vibrační tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 258985

Dátum: 16.09.1988

Autori: Procházka Jaroslav, Mikeš Jaroslav, Coufal Bohuslav

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrační, víceúčelová

Text:

...výstředníkově tyče je rovnoběžná s osou hřídele rotoru.Základní výhoda vibrační tyče podle vynálezu spočíva v tom,že umožňuje používat výstředníkové tyče, popřípedě trubky růz iných délek a hmotností podle požadovaných hodnot odstředivýchsil, v závislosti na zpracovetelnosti zhutňované látky, případně výstředníkové tyče či trubky různých délek e hmotnosti v téže víceúčelová vibrační tyči kombinovat a tím upravovat intené zitu vibrace v...

Zařízení pro generaci mechanických vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 258895

Dátum: 16.09.1988

Autori: Němec Ludvík, Landa Václav

MPK: B06B 1/14

Značky: vibrací, generaci, mechanických, zařízení

Text:

...součástek. V průběhu technologického procesu zařízení umožňuje při nanášení kombinovat bez dalších mechâniokých úprav vibraci pokovovaného předmětu s jeho rotací a tím umožňuje jejich současné působení na pokovovanýrpřddmět. Nový účinek zařízení spočíva v tom, že pro různé pokovované předměty a pro různé typy nanéšených vrstev lze jednoduše nastavitfrekvenoi vibrací a tato v případě potřeby během nanášení půodelovat tak, aby bylo dosaženo...

Budič vibrace vibračního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 258756

Dátum: 16.09.1988

Autori: Brandejs Václav, Venc Stanislav

MPK: B06B 1/12, B06B 1/10

Značky: budič, vibračního, vibrace, válce

Text:

...mezi kruhové zámky vloženými do obvodových drážek vytvořených v hřideli dosáhne se přenosu sil přímo do hřídels budiče, dojde k cdlehčení ložiaek od axiálnich rázů a tím ke zvýšení jejich životnosti. ~Na připojených obrázcích je na obr. 1 znázcrněn přiklad provedneí budiče vibrace dle vynálezu V řezu. Na obr. 2 je řez A-A z obr. 1.Hřidel g budiče vibrace je uložen v ložiskách § 43. Nevývažek ł je na hřideli g uložen pevně, například pomocí...

Plynule regulovatelný budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 258514

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, vibrace, plynule, regulovatelný

Text:

...výstředníkového momentu. Ke jmenovaným výhodám přietupuje rovněž konstrukční jednoduchost budiče vibrace.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněn na obr. 1 osový řez budičem vibrace a na obr. 2 radiální řez budičem vibrace.Budič vibrace s plynulou reýulací výstředníkového momentu (obr. 1) sestává z hřídele ll uloženého ve dvojici ložisek lg, lg, která jsou uchycena ve skříni 5 běhounu vibračního válce. Na povrchu hŕídele łł je v...

Plynule regulovatelný budič vibrace se dvěma pohyblivými nevývažky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258356

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: dvěma, regulovatelný, plynule, vibrace, nevývažky, pohyblivými, budič

Text:

...nevývažky.Budič vibrace podle obrázku je poháněn hydromotorem lg, jehož ozubené kolo ll hnací je v záběru s ozubeným kolem ll hnaným, pevně nasazeném na dutém hřídeli g. Dutý hřídel skříně uchycených ve skříni l běhounu vibračního válce. V plášti dutého hřídele l jsou do dvou otvorů, ohraničených vedením lg, lg a umístěných naproti sobě, vloženy dva pohyblivé nevývažky 3. 3. Pohyblivé nevývažky g. ll jsou v dané poloze ve vedení lg,...

Budič vibrace s plynulou regulací výstředníkového momentu a zajištěním nastavené polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258355

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, vibrace, polohy, nastavené, regulaci, momentu, výstředníkového, zajištěním, plynulou

Text:

...hřídel l. Na dutém hřídeli 3 je pevně nasazeno hnané ozubené kolo l§,které je v zâběru s vnějším hnacím ozubeným kolem lg, poháněným hydromotorem, ten není zakreslen. V objímce lg, uložené na ložisku 2 objímky mimo prostor dutého hřídele Ä, je otočné upevnén šroub g, jehož těleso je souměrně uloženo V dutém hřídeli ł. závit ll šroubu g je spojen s vnitřním závitem lg hlavy lg čepu łł. Dřík čepu ll, vyplňujíoí zbývající část dutého hřídele...

Akustický piezoelektrický měnič pro velké výkony

Načítavanie...

Číslo patentu: 246362

Dátum: 11.08.1988

Autori: Kreidl Ivan, Nutil Miroslav, Oehoo Josef, Norek Petr

MPK: B06B 1/06

Značky: měnič, výkony, velké, akustický, piezoelektrický

Text:

...tří násobků půlvlnné délkyw, který má na svk první výstupní straně lg pasivní akustický člen §se zmenšeným příčným průřezem lg. z 382Na obr. l je V každé ze dvou půlvlnných dé 1 ek,łĺg akustického piezoelektrického měniče l umístěn mimo zóny uzlů,obklopující uzlové roviny 3, mezi akustiggmi členy Ž v zónách kmiten přiléhajících k rovinám kmiten 5 a akustickými členy 5 v zóně uzlů vždy jeden pár prvních piezoelektrických prvků g a jeden pár...

Elektromagnetický zkušební stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257935

Dátum: 15.06.1988

Autor: Vobořil Jiří

MPK: G01N 3/08, B06B 1/04

Značky: elektromagnetický, zkušební, stroj

Text:

...napínacím elementem.Ve vodorovné.ose listová pružiny oválného tvaru, která je kol-í má na svislou osu elektromagnetických budičů, je listová pruži~ na ovélného tvaru opatřena úchyty pro umístění na základ.Ełektromagnetleký büéäč as tvoàen posndu deskou stavitelného rámu,na níž je umístěn elektromagnet. Proti elektromagnetu je umístěna kotva připevněná na buzené desce, která je nejméně dvěma stavitelnými pružnými členy uchycenaNového a...

Budič s částečně usměrněnou vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 257523

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: usměrněnou, částečně, vibrací, budič

Text:

...u těchto zařízení nejsou vystavení tak silným vibračním účinkům a důsledkům usměrněných vibraoí na rukojetích a sedadlech strojů lze snadno zabránit.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení budiče vibrace 5 částečně usměrněnou vibrací podle vynálezu, kde naobr. 1 je znázorněn budič vibrace v osovém řezu,obr. 2 je řez nevývažkem, v tomto případě ve tvaru vačky,obr. 3 je řez alternativním provedením budíče...

Vačkový generátor vln harmonického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257477

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hudoba Miroslav, Čubanák Milan

MPK: B06B 1/16

Značky: vačkový, harmonického, generátor, převodů

Text:

...dôsledku znamená zníženie dynamickej únosnosti ložiska, a tým aj životnosti celej harmonickej prevodovky. Druhý spôsob axiálneho poistenia ložiska uvedené nevýhody odstraňuje, avšak axiálne príložky alebo poistné krúžky zvyšujú moment zotrvačnosti generátora vln, čo má nepriaznivý dopad na celkovú dynamiku pohonov príslušných zariadeniąUvedené nevýhody odstraňuje konštrukcia vačkového generátora vln harmonického prevodu podľa vynálezu...

Plávajúci vačkový generátor vln harmonického prevodu so zmenšeným momentom zotrvačnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257453

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hudoba Miroslav, Čubanák Milan

MPK: B06B 1/16

Značky: harmonického, momentom, generátor, zmenšeným, vačkový, zotrvačnosti, plávajúci, převodů

Text:

...ložiska.centrovaný na guličky deformovaného ložiska. sedlá separátora quličiek s montážnym otvorom alebo menším než priemer guličiek pružného ložiska umožňujú vylúčiť axiálne zaistenie separátora.Uvedená skutočnosť dovoľuje vytvorit vnútorný ložiskový krúžok pružného ložiska minimálnej šírky závislej len od tvaru obežnej dráhy guličiek a tým vytvorit užšiu eliptickú vačku qenerátora vln, čo V konečnom dôsledku znamená podstatné zníženie...

Plynule regulovatelný budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 257336

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: regulovatelný, plynule, budič, vibrace

Text:

...na vnitřním průměru zasahují do šroubovicových drážek, otáčejí proti sobě do požadované polohy. Otáčením hřídele s nevývažky vzniká odstředivá síla, jejíž velikost, mimo jiné, odpovídá vzájemnému nastavení nevývažků.Výhoda budiče vibrace podle vynálezu spočívá v plynulé regulaci výstředníkového momentuod nuly do maximální hodnoty. Navrženým provedením dosáhneme toho, že posuv hřídele, potřebnýk nastavení výstředníků do krajní...

Dvoustupňový budič vibrace nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257243

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: momentu, dvoustupňový, vibrace, nulováním, výstředníkového, budič

Text:

...nulování výstředníkového momentudosažení lepší kvality zhutnění a rovnosti zhutňovaného povrchu.Na připojených výkresech je znázorněno naobr. 1 - osový řez hudičem vibraceobr. 2 - tvar drážek a zářezů na vnitřní ploše otvoru pohyblivého nevývažku obr. 3 - poloha nevývažku s minimálním výstředníkovým momentemDvoustupňový budič vibrace (obr. 1) sestava 2 hřídele 5, uloženého ve dvojici ložisek É, §, která jsou uchycena ve skříni 3 běhounu...

Dvoustupňový budič vibrace s nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257029

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrace, momentu, dvoustupňový, nulováním, budič, výstředníkového

Text:

...a střední výškou průřezu. Mezi pohyblivý nevývažek a hřídel může být s výhodou vložena pružina.Výhoda budiče vibrace podle vynálezu spočivá v možnosti nulování výstřednikového momentu při reversaci pojezdu stroje. Při zastavování pojezdu umožňuje nulování výstředníkového momentu dosažení lepší kvality zhutnění a rovinnosti zhutňovacího povrchu.Na přiloženém výkrese je sohematicky na obr. znázorněn osový řez dvoustupňovým budičem s...

Dvoustupňový budič vibrace s nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256442

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: výstředníkového, momentu, dvoustupňový, vibrace, nulováním, budič

Text:

...budič víbrace podle obr. 1 eeetává z hřídele g. uloženého ve dvojici ložisek 5, 1, která jsou uchycena ve ekříni g běhounu vibračního válce. Na hřídeli 3 jsou pevné uloženy dve nepohyblivá nevývažky ł, 3. mezi nimiž je ne oeezoní g hřídehg otočně uložsn pohyblivý nevývažek I 5. Nepohyblívé nevývažky ł. łl spojuje unašeč Z. Na povrchu hřídele 3 je v exiálním eměru vytvořena drážka Q. ve které je uložena exiálně posuvná tyč §,...

Mobilní vibrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256133

Dátum: 15.04.1988

Autori: Otáhal Vlastislav, Rampula Václav, Štěrba František

MPK: B06B 1/02, G01M 7/00

Značky: zařízení, mobilní, vibrační

Text:

...snižování a transponování vnitřních pnutí. Samostatný a přenosný budič kmitú,spojený s ostatními prvky bhebným hřídelem, umožňuje snadnou manípulaci při použití u rozměr nějších součástí, kdy je nutno zdroj vibrací postupně přemístovat.Příkladnć provedení mobilního vibračního zařízení je schematícky znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 znázorňuje celkové uspořádání a na obr. 2 je celkové schéma zapojení.Mobilní vibrační zařízení tvoří...

Zařízení pro elektromagnetické buzení periodických sil působících na lopatky lopatkového kola za rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255997

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pluhař Oldřich

MPK: B06B 1/02, G01M 7/00, B06B 1/04...

Značky: zařízení, rotace, lopatky, elektromagnetické, buzení, působících, periodických, lopatkového

Text:

...na budicí mezistěnu,na obr. 2 je toto umístění vxřezu a na obr. 3 je znázorněno umístění tří budicích elektro magnetických Vibrátorů.Zařízení podle vynálezu je tvořeno tak, že nejméně dva budicí elektromagnetické Vibrátory A jsou umístěny po obvodě budicí mezistěny Q a tvoří podél lopatek g oběžného lopatkového kola l prstenec. Budicí elektromagnetické Vibrátory 5 jsou paralelně připojeny na vnější střídavý elektrický zdroj § s proměnným...

Výkonový akustický piezoelektrický měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 243735

Dátum: 01.04.1988

Autori: Šamal Oldoich, Kooínek Miroslav, Bobovský Jaroslav, Paar Miroslav

MPK: B06B 1/06

Značky: piezoelektrický, výkonový, akustický, měnič

Text:

...ve tvaru kruhové desky. Mezi nimi jsou pomocí šroubů §, umístěných po obvode, etaženy piezoelektrické desky 3 a elektrovodivé kovové v 1 ožký§. Umístěni těchto vložek je takové, že vždy jedna elektrovodivá kovováv 1 ožka§ následuje po piezoelektrické desce 3. Z každé elektrovodivé kovové vložky 2 je vyveden přivodní vodič 1. Na obr. 2 je stejný výkonový akustický piezoaektrický měnič v sendvičovém uspořádání jako na obr. 1. Liši se od něj...

Vibrační zařízení, zejména pro vibrační zkoušky konstrukčních uzlů elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255592

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kratochvíl Jan, Klíma Karel

MPK: B06B 1/04

Značky: uzlů, zejména, pohonů, elektrických, zařízení, zkoušky, vibrační, konstrukčních

Text:

...prvků ve tvaru eilentbloků, ktoré mají z hlediska provozní spolehlivoati výrazně lepší vlastnosti než dosud užívané souetavy pružin.Na přípcjených výkresoch je znizorněn příklnd provedení vibračního zařízení podle vynálezu, ktoré je nn obr. 1 zobrezeno v náryou a ne. obr. 2 v bckorysu.Vibreční zařízení, zejména pro vibreění zkoušky konstrukčních uzlů elektrických pohonů, podle výnálezn, je opatřeno nosnýn rámom 1 , na jehož horní...