B05C 5/00

Multifunkčné zariadenie na modifikáciu celulózových materiálov a spôsob modifikácie celulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287845

Dátum: 16.12.2011

Autori: Katuščák Svetozár, Jablonský Michal

MPK: D21H 25/00, B05C 5/00

Značky: spôsob, materiálov, modifikáciu, zariadenie, multifunkčné, celulózových, modifikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo sušiacej komory (1), z modifikačnej komory (2) spojenej s odparovacou komorou (3), ktorá je vybavená zariadením (5.1) na ohrev inertného plynu, zariadením (6.1) na cirkuláciu inertného plynu a zariadením (9) na oddeľovanie odpareného rozpúšťadla. Modifikačná komora (2) s odparovacou komorou (3), prípadne sušiaca komora (1) s modifikačnou komorou (2) sú prepojené ochranným plášťom (4), prípadne (4.1).Ďalej sa opisuje...

Aplikátor a aplikačný spôsob pre aplikáciu tesniacej hmoty na obrubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6857

Dátum: 25.07.2008

Autori: Rademacher Lothar, Smajlovic Almir

MPK: B05C 5/00

Značky: obrubový, aplikátor, tesniacej, spôsob, aplikáciu, aplikačný, hmoty

Text:

...by boli dvere alebo kapoty vopred otvorené, čo jeZa druhé vyžaduje aplikácia tesniacej hmoty 1 na obrubový spoj l extrémne vysokú polohovú presnost použitého povliekacieho robota, ktorá je možná len prostrednictvom senzorovo podporenej polohovej regulácie s uvádzanínl polohy robota podľa zistených polohových odchýliek. Pri automatickej aplikácii tesniacej hmoty 1 na obrubový spoj lt spochybňujú pristrojové náklady na dosiahnutie potrebnej...

Dopravníkový systém na opätovné získavanie práškovej farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10992

Dátum: 29.03.2006

Autori: Cole David, Klobucar Joseph

MPK: B05C 5/00, B05B 15/12

Značky: opätovné, systém, získavanie, farby, práškovej, dopravníkový

Text:

...nádrž, umiestenú pod rozprašovacím boxom, a triediacunádrž, u umiestenú pod zbernou nádržou a pripojenou k jej spodnej časti. Vibračný mechanizmus je pripojený k triediacej nádrži na zaistenie jej vibrovania. Triediaca nádrž má hornú triediacu komoru, vymedzenú hore prvým sitom a prepojenú s prvou regeneračnou nádržou, stredovú triediacu komoru,vymedzenú medzi prvým sitom a druhým sitom a prepojenú s druhou regeneračnou nádržou,...

Dýza na farbenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9035

Dátum: 24.06.2005

Autori: Kamata Takeshi, Sugimura Keigo, Saito Sei, Yagi Kiyoshi

MPK: H01B 13/00, B05C 11/10, B05C 5/00...

Značky: dýza, farbenie

Text:

...prostriedkov na striekanie farbiacich činidiel na vonkajší povrch artiklu a riadiaci prostriedok, aby množstvo striekacích prostriedkov striekajúcich farbiace činidlo na vonkajší povrch artiklu reagovalo na rýchlosťpostupu artiklu detegovanú detekčným prostriedkom (pozrite patentový dokument 6). patentový dokument l JP-A, HO 5-Ul 947patentový dokument 5 japonská patentová prihláška č. 2003-193904z dýzy na farbenie sa farbivo alebo pigment...

Dýza na farbenie elektrického kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13968

Dátum: 07.06.2004

Autori: Sugimura Keigo, Kamata Takeshi, Saito Sei, Yagi Kiyoshi

MPK: B05C 5/00, B05B 15/04, B05B 1/00...

Značky: elektrického, farbenie, dýza, kábla

Text:

...dýzy je spojená s nádržou adruhú časť dýzy valcovitého tvaru, ktorá má vnútomý priemer menší ako je priemer prvej časti dýzy, cez ktorú prechádza farbíace činídlo, druhá časť dýzy je spojená s prvou časťou dýzy, pričom druháčasť dýzy je umiestnená bližšie k elektrickému káblu ako prvá časť dýzy, pričom medzi prvoua druhou časťou dýzy je vytvorený schod vyčníevajúci z vonkajšieho povrchu prvej časti dýzysmerom dovnútra prvej časti dýzy.OPIS...

Systém na nanášanie roztoku na skúšobné pásiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2706

Dátum: 27.11.2002

Autori: Dick Kenneth, Otake Gary, Jessen Aaron

MPK: B05C 5/00

Značky: pásiky, systém, nanášanie, skúšobné, roztoku

Text:

...potiahnutie pásuviacerými pásikmi pri vysokých rýchlostiach nanášania a s vysokou presnosťou, bola pri nanášaní roztokov s veľmi nízkou viskozitou s použitím spôsobu podľa vynálezu zistená oveľa väčšia presnosť. Okrem toho, pri aplikácii roztokov s nízkou viskozitou, je spôsob podľa vynálezu oveľa tolerantnejší na nastavenie zariadenia, toleruje väčšiu nejednotnosť vo vzdialenostiachmedzi substrátom na ktorý sa roztok nanáša a bodom...

Zařízení ke kontinuálnímu nanášení povlaku na pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248381

Dátum: 12.02.1987

Autori: Verlík Alois, Čajánek Bohumil

MPK: B05C 5/00

Značky: kontinuálnímu, povlaků, zařízení, nanášení, pásy

Text:

...je opetłeno nosným rámem obepínejícím nenášecí válce a opatieným štěrbinou o světlosti větší než je tlouščke pásu. přepsžená rozebíratelným uzávěrem.Zařízení je dále upraveno tak, že nosný rám je uloäen jednak výsuvně ve směru příčném od slněru pohybu pásu a jednak je vysunutelný do pracovní aretované polohy. Zařízení množňuje výměnu nanášecích váloů mimo aretovanou pracovní polohu.Príkladné provedení zařízení podle vynálezu je zobrazené na...

Zařízení k rovnoměrnému oboustrannému nanášení povlaků na pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248380

Dátum: 12.02.1987

Autori: Čajánek Bohumil, Skotnica Jaroslav

MPK: B05C 5/00

Značky: nanášení, pásy, povlaků, rovnoměrnému, oboustrannému, zařízení

Text:

...uložen na. tamenech,jejichž osa výkyvu leží mimo těžiště pomocněho válce. Zařízení je dále vyznačeno tím, že ke každému pcmocnámu válcl je přiřazen samostatný přívod povlakově auspenze. zařízení umožňuje dodriovat rovnoměrnou tlouäčku nánosu a plynulý chod zařízení.Příkladná provedení zařízení podle vynálezu je zobrazeno na výkresu, kde na obr. 1 je nárya a na obr. 2 je bokorys.Zařízení sestävá z dvojice nanášecích válců g, z pomocných...