B05B 15/12

Striekacia kabína na nanášanie polymérnych kvapalných zmesí na kovové plošné polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6373

Dátum: 04.02.2013

Autori: Velecký Libor, Velecký Milan, Horňáková Marta, Velecký Pavel

MPK: B05B 15/12, B05B 13/04, B05B 7/02...

Značky: nanášanie, kvapalných, striekacia, zmesí, kabina, kovové, plošné, polotovary, polymérnych

Text:

...do vnútomého priestoru striekacej kabíny cez štrbinu vedenú pozdĺžne strechou striekacej kabíny, pričom štrbina je utesnená pohyblivým lanom. Ku striekacej pištoli sú cez štrbinu privedené flexibilné prívody materiálu a stlačeného vzduchu, pričom štrbina je mimo dráhu pohybu striekacej pištole a flexibilných privodov utesnená pohyblivým lanom. Výhodné vyhotovenie druhého pohyblivého celku obsahuje kovový podstavec, na ktorom je...

Striekacia kabína s cirkulujúcim vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16187

Dátum: 13.05.2011

Autor: Wurster Gerd

MPK: B05B 15/12

Značky: cirkulujúcim, kabina, striekacia, vzduchom

Text:

...sa nejedná o striekaciu kabínu s cirkuláciou vzduchu vo vlastnom slova zmysle, pretože táto striekacia kabína je používaná pracovníkom manuálne, takže musí byt zaistenýdostatočný prívod vzduchu v pracovnej oblasti pracovníka.Na základe týchto skutočností je úkolom vynálezu vytvoriť striekaciu kabínu s cirkuláciou vzduchu, ktorá pri prerušenístriekacej prevádzky umožní rýchle zníženie koncentrácierozpúšťadiel na prípustnú hodnotu na umožnenie...

Filtračné zariadenie na oddeľovanie priestreku laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15603

Dátum: 13.12.2010

Autori: Winkler Marius, Knüsel Christof, Holler Sebastian, Holzheimer Jens

MPK: B05B 15/12, B01D 46/00

Značky: oddeľovanie, zariadenie, priestreku, filtračné

Text:

...by sa tieto plochy zalepovali zachytávaním častíc postreku. Ďalej slúži tento pomocný materiál na to, aby sadosiahlo to, že filtračný koláč na fíltračnom elemenłte zostávaPeriodíckým čístením filtračných elementov filtračnéhozariadenia sa dostáva zmes pomocného materiálu a postreku lakuz týchto filtračných elementov do nádoby na zachytávaníe pomocného materiálu usporiadanej pod filtračnými elementmi, z ktorých môže byt napríklad odsávaný,...

Spôsob nanášania a nanášacie zariadenie s dynamickou adaptáciou počtu otáčok rozprašovača a vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20353

Dátum: 02.11.2010

Autor: Herre Frank

MPK: B05B 15/12, B05B 13/04, B05B 12/12...

Značky: vysokého, nanášania, zariadenie, nanášacie, otáčok, adaptáciou, spôsob, napätia, rozprašovača, dynamickou, počtu

Text:

...napätie a/alebo počet otáčok, obvykle vpriebehu lakovania alebo poťahovania, to znamená V rámci nanášacej dráhy, určenej riadením programu nanášacieho zariadenia, pozdĺž ktorej je obvykle vedený rotačný rozprašovač natieracím alebo nanášacím robotom v priebehu aplikácie na povrchovú plochu konštrukčného dielu. Na tejto nanášacej dráhe ležia známym spôsobom vopred určené body dráhy, definované programovým riadením napríklad vo výukovom...

Lakovacie zariadenie a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16480

Dátum: 03.12.2009

Autori: Fritz Hans-georg, Herre Frank, Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B05D 1/32, B05B 15/12, B05B 12/14...

Značky: prevádzky, lakovacie, zariadenie, spôsob

Text:

...privádzať lak ešte sa nachádzajúci v rozvodnom potrubí a/alebo médium nachádzajúce sa V rozvodnom potrubí. Týmto spôsobom sa môže zabrániť tomu,aby sa obrobok, ktorý sa má lakovať, neznečistil vrstvotvorným mêdiom, ešte sa nachádzajúcim V rozvodnom potrubí, alebo aby sa plocha postrekovaná vrstvotvorným mêdiom nenalakovala lakomešte sa nachádzajúcim V rozvodnom potrubí.0015 Aby sa povrch, ktorý sa nemá lakovať, obzvlášť jednoduchým...

Lakovacia linka a spôsob prevádzkovania lakovacej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20430

Dátum: 24.02.2009

Autori: Wieland Dietmar, Fritz Hans-georg, Herre Frank, Weschke Jürgen, Holzheimer Jens

MPK: B05B 12/14, B05B 15/12, B05B 15/04...

Značky: linka, lakovacia, prevádzkovania, lakovacej, linky, spôsob

Text:

...časticami prestreku. Ďalej slúži pomocný materiál k tomu, aby sa dosiahlo toho, že filtračný koláč na filtračnom elemente ostanePeriodickým čistením filtračných elementov filtračnéhozariadenia sa zmes z pomocného materiálu a prestreku tekutého lakuz filtračných elementov dostáva do nádoby na zachytávanie pomocného materiálu, z ktorej môže byť napríklad odsávaná, aby do lakovacej linky mohla byť privádzaná pre opätovné použitie akoĎalej môže...

Lakovacia linka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15231

Dátum: 18.02.2009

Autori: Klenge Thomas, Wieland Dietmar

MPK: B05D 1/02, B05D 3/04, B05B 15/12...

Značky: lakovacia, linka

Text:

...vyplynie pri prebehnutí priestorovej oblasti prostredníctvom kolmo k smeru dopravy vzatého priečneho prierezu, keď sa najväčší kolmo k smeru dopravy vzatý priečny prierez vytvorí obdĺžníkovo a pohybuje sa pozdĺž lineárnehosmeru dopravy ku koncom lakovacej kabíny.U jednej úpravy vynálezu môže kolmo k smeru dopravy vzatý priečny prierez vonkajšieho obrysu lakovacej kabíny byť rovnako veľký ako najväčší kolmo k smeru dopravy vzatý priečny...

Zariadenie a spôsob na prívod vzduchu do aplikačnej zóny lakovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14411

Dátum: 18.02.2009

Autori: Wieland Dietmar, Klenge Thomas

MPK: B05D 1/02, B05B 15/12, B05D 3/04...

Značky: zóny, vzduchu, zariadenie, spôsob, přívod, lakovacieho, zariadenia, aplikačnej

Text:

...regulovať alebo ovládať pomocou aspoň jednej kondicionačnej jednotky teploty vzduchu.0017 Podľa jednej formy uskutočnenia podľa vynálezu sa predpokladá, že zariadenie zahŕňa minimálne jedno dúchadlo na poháňanie minimálne jedného čiastkového prúdu vzduchu v obehu cirkulačného vzduchu, pričom je dúchadlo umiestnené po prúde voči kondicionačnej jednotke teploty vzduchu vo forme chladiaceho zariadenia. Vzhľadom k tomu, že dúchadlo vedený prúd...

Spôsob a zariadenie na odlučovanie prestrikov tekutého nanášacieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10554

Dátum: 21.07.2008

Autori: Fritz Hans-georg, Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B05B 15/12

Značky: tekutého, zariadenie, nanášacieho, prestrikov, odlučovanie, materiálů, spôsob

Text:

...materiálom, ktorý poskytuje s porovnaní so známymi postupmi lepšie viazanie prestriku a je možno ho obecne lepšie prispôsobiť0005 Riešenie tohto úkolu a výhodné formy uskutočnenia vynálezu sú0006 Pre zvýšenie absorpčnej schopnosti pomocného materiálu,označovaného naďalej ako podkladový materiál (precoat), je možno použiť špeciálne spracované látky alebo látky vyrobené špeciálnymi postupmi. Príkladne je možno použiť častice s veľkým...

Spôsob zásobovania nanášacieho zariadenia pomocným materiálom vo forme častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8983

Dátum: 21.07.2008

Autori: Holzheimer Jens, Wieland Dietmar, Fritz Hans-georg

MPK: C09D 7/00, B05B 15/12

Značky: formě, částic, nanášacieho, materiálom, pomocným, spôsob, zariadenia, zásobovania

Text:

...zmiešovacej komory pod0004 Na základe známeho stave techniky je úkolom predkladaného vynálezu poskytnúť spôsob a zariadenie pre zásobovanie nanášacieho zariadenia pomocným materiálom vo forme častíc, ktoré umožňujú lepší ostrek častícprestreku pomocným materiálom a súčasne zvlášť účelný transport pomocného0005 Riešenie tohto úkolu a úpravy a výhodné uskutočnenia podľa vynálezu0006 Vynález je založený na zistení, že je možno zlepšiť...

Filtračné zariadenie a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14101

Dátum: 04.07.2008

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B05B 15/12, B01D 46/42, B01D 46/00...

Značky: mokrého, filtračné, prestreku, zariadenie, oddeľovania, spôsob

Text:

...prúdu odpadového plynu ležiacej ostatne voči dráheprúdenia pred vstupným otvorom a vstupuje do filtračného zariadeniauzavretého voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že sa žiadny pomocný materiál zo záchytnej nádoby pomocného materiálu nedostane do dráhy prúdenia prúdu surového plynu ležiacej pred vstupným otvorom alebo do aplikačnej oblasti,pretože by sa tento pomocný materiál za tým účelom musel pohybovať...

Spôsob privádzania pomocného materiálu a zachytávacia nádoba pomocného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17931

Dátum: 04.07.2008

Autori: Holzheimer Jens, Wieland Dietmar

MPK: B05B 15/12, B01D 46/00

Značky: spôsob, pomocného, zachytávacia, nádoba, privádzania, materiálů

Text:

...materiálu v pracovnej polohe usporíadaná pod aspoň jedným filtračným elementom tak, že zmes pomocného materiálu a prestreku mokrého laku odstránená z filtračného elementu padá pri čistení smerom nadol do zachytávacejĎalej je s výhodou uskutočnené také opatrenie, že čerstvý pomocnýmateriál sa zo zachytávacej nádoby pomocného materiálu dostávapriamo do prúdu odpadového plynu, Za tým účelom je zvlášť výhodné, ked je prúd odpadovéhoplynu...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie pomocného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17843

Dátum: 04.07.2008

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B01D 46/00, B05B 15/12

Značky: zariadenie, materiálů, spôsob, pomocného, zavádzanie

Text:

...dostatočného prúdenia odpadového plynu sa i v prípade jednej takej prevádzkovej poruchy spoľahlivo zabráni zavádzaníu pomocného materiálu doaplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia.Keď sa zavádzanie pomocného materiálu do dráhy prúdeniaprúdu odpadového plynu uskutočňuje rozvírenie pomocného materiálunachádzajúceho sa v zachytávacej nádobe pomocného materiálu prostredníctvom zariadenia na rozvírenie, tak sa pri neexistujúcom dostatočnom...

Filtračné zariadenia a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17485

Dátum: 04.07.2008

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B01D 46/42, B01D 46/00, B05B 15/12...

Značky: oddeľovania, prestreku, spôsob, mokrého, zariadenia, filtračné

Text:

...nádoby pomocného materiálu, sa dosiahne toho, že do prúdu odpadového plynu sa dodáva dostatočné množstvo pomocnéhoTým, že prúd odpadového plynu vstupuje vstupným otvorom do dráhy prúdenia prúdu odpadového plynu ležiaceho ostatne voči dráhe prúdenia pred vstupným otvorom a vstupuje do filtračného zariadenia uzavretého voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že sa žiadny pomocný materiál zo zbernej nádoby pomocného...

Filtračné zariadenie a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9883

Dátum: 04.07.2008

Autori: Holzheimer Jens, Wieland Dietmar

MPK: B05B 15/12, B01D 46/00, B01D 46/42...

Značky: oddeľovania, prestreku, spôsob, zariadenie, mokrého, filtračné

Text:

...pomocného materiálu, sa dosiahne to, že do prúdu surového plynu sa pridáva dostatočné množstvoTým, že prúd surového plynu vstupuje vstupným otvorom do filtračného zariadenia uzatvoreného ostatne voči dráhe prúdenia prúdu surového plynu, ležiacej pred vstupným otvorom,a voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že žiadny pomocný materiál sa z nádoby na zachytávanie pomocného materiálu nedostane do dráhy...

Zariadenie na lakovanie predmetov a spôsob oddeľovania prestriekania mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14052

Dátum: 03.10.2006

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B05B 15/12, B01D 46/42

Značky: spôsob, predmetov, lakovanie, zariadenie, mokrého, prestriekania, oddeľovania

Text:

...pomocný filtračný materiál, ktoré tento pomocný filtračný materiál dodáva do prúduodpadového vzduchu za uzatváracím zariadením.Základom riešenia podľa vynálezu je taký koncept, že aspoňčiastočným uzatvorením dráhy prúdenia prúdu odpadového vzduchumedzi aplikačnou oblasťou a oddeľovacím zariadením vpriebehu postupov čistenia a/alebo v priebehu postupov nanášania pomocného filtračného materiálu sa množstvo prestriekania mokrého laku...

Dopravníkový systém na opätovné získavanie práškovej farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10992

Dátum: 29.03.2006

Autori: Klobucar Joseph, Cole David

MPK: B05C 5/00, B05B 15/12

Značky: systém, práškovej, získavanie, dopravníkový, farby, opätovné

Text:

...nádrž, umiestenú pod rozprašovacím boxom, a triediacunádrž, u umiestenú pod zbernou nádržou a pripojenou k jej spodnej časti. Vibračný mechanizmus je pripojený k triediacej nádrži na zaistenie jej vibrovania. Triediaca nádrž má hornú triediacu komoru, vymedzenú hore prvým sitom a prepojenú s prvou regeneračnou nádržou, stredovú triediacu komoru,vymedzenú medzi prvým sitom a druhým sitom a prepojenú s druhou regeneračnou nádržou,...

Zariadenie na oddeľovanie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16679

Dátum: 17.03.2006

Autori: Rajtschan Alexander, Rundel Klaus, Wieland Dietmar, Tobisch Wolfgang

MPK: B05B 15/12

Značky: oddeľovanie, prestreku, zariadenie, mokrého

Text:

...oddeľovacie zariadenie môže byť opatrené aj mokrým čistiacim zariadením, pokiaľ sa uskutočňuje len odlučovanie častíc prestreku na regenerovateľnom oddeľovacom elemente suchým spôsobom, to znamená bez vypíeraniaPod výrazom neregenerovateľný filter je nutné chápať filter, na ktorom sa odlučuje prestrek mokrého laku unášaný prúdom odpadového vzduchu, a ktorý nemôže byť vyčistený od prestreku lakuna ňom vylúčeného, bez toho aby nemusel byť...

Zariadenie na odlučovanie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14497

Dátum: 17.03.2006

Autori: Rundel Klaus, Tobisch Wolfgang, Wieland Dietmar, Rajtschan Alexander

MPK: B01D 46/00, B01D 46/10, B01D 46/24...

Značky: odlučovanie, mokrého, prestreku, zariadenie

Text:

...filter umiestený minimálne jeden krycí prvok, ktorý zabraňuje kolmému dopadu predmetov,nečistoty a/alebo častíc laku z aplikačnej oblasti na regenerovateľný povrchový filter.0032 Pritom je možné predpokladať, že minimálne jeden krycí prvok tvorí ohraničeníe0033 Kdosiahnutiu priaznivých pomerov prúdenia vdráhe prúdenia prúdu odpadového vzduchu je výhodné, ked zariadenie zahmuje aspoň jeden prvok vedenia prúdu, ktorý vedie minimálne jeden diel...

Zariadenie na nanášanie vrstvy farby na predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: 281555

Dátum: 06.08.1997

Autor: Reiss Herbert

MPK: B05B 15/12

Značky: nanášanie, vrstvy, farby, předměty, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na nanášanie vrstvy farby na predmety (18), v ktorom sú pozdĺž dopravnej dráhy (5) predmetov (18) umiestnené najmenej dva nanášacie boxy (1, 2) a striekacie zariadenie (8). Nanášacie boxy (1, 2) sú na dopravnej dráhe (5) umiestnené za sebou, každý nanášací box (1, 2) pozostáva z dvoch na protiľahlých stranách dopravnej dráhy (5) usporiadaných častí, ktoré sú usporiadané oddialiteľne od seba v smere priečnom na...

Spôsob regenerácie prestreku vodových náterových prostriedkov pri ľahkom nástreku v striekacích kabínach

Načítavanie...

Číslo patentu: 279689

Dátum: 08.05.1996

Autori: Richter Bernhard, Holfter Dirk, Saatweber Dietrich, Krumm Waltraud

MPK: B05B 15/12, B01D 61/14, B05B 15/04...

Značky: regenerácie, vodových, kabinách, striekacích, ľahkom, nástreku, spôsob, prostriedkov, prestreku, nátěrových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na regeneráciu prestreku vodových náterových prostriedkov pri ľahkom nástreku v striekacích kabínach, pri ktorom sa prestrek zachycuje vo vodovej vymývacej kvapaline, ktorá sa kontinuálne vracia v obehu (A) do striekacej kabíny. Ako vymývacia kvapalina sa použije vodový náterový prostriedok, používaný na ľahký nástrek v striekacej kabíne vo forme zriedenej vodou, ako kvapalina obiehajúca v ultrafiltračnom obehu (B) sa použije...

Fréma integrovanej kabíny pre elektrostatické nanášenie práškových smaltov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259279

Dátum: 17.10.1988

Autori: Moravčík Alfonz, Lednický Emil, Polák Vladimír, Bruncko Milan

MPK: B05B 15/12

Značky: práškových, kabiny, nanášenie, smaltov, integrovanej, elektrostatické, fréma

Text:

...výhodou využíva efekt turbulentného vertikálneho prúdenia vzduchu, ktoré vzniká pri regenerácii filtrov. Ďalej je výhodné, ked sú obdobné tlakovzdušné rúry umiestnené aspoň v priečnej časti horného obvodu zbernej vane.Príklad vyhotovenia frémy integrovanej kabiny podľa vynálezu je znázornený na vý 4kresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje pozdĺžny rez podstavca a obr. 2 priečny rez v rovine A-A z obr. 1.Fréma integrovanej kabíny podľa vynálezu...

Kapalina pro odlučování přestřiků nátěrových hmot ve stříkacích kabinách s mokrým odlučováním a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254723

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sigmund Jaroslav

MPK: C09K 3/32, B05B 15/12

Značky: způsob, odlučováním, odlučování, nátěrových, kapalina, stříkacích, její, mokrým, výroby, kabinách, přestřiků

Text:

...hydroxidu sodného v množství l až 2 hmotnostních dílech hliníku na 10 hmotnostních dílü hydroxidu sodného, načež se do získaného koncentrovaného roztoku,obeahujíoího směs hydroxidu sodného a hlinitanu sodného přidá voda tak, aby výsledná pracovní koncentrace byla 0,2 až 1 hmotnostní díl rozpuštěného hliníku v 1 000 hmotnostních dílech vody.Výhodou kapaliny a způsobu její výroby podle vynálezu je možnost využití doposud nezužitkovaných...

Klimatizovaná kabína pre elektrostatickú nanášaciu linku práškových smaltov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253440

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bruncko Milan, Pernecký Gustáv, Oravec Vladimír, Polák Vladimír

MPK: B05B 15/12

Značky: elektrostatickú, linku, kabina, klimatizovaná, práškových, nanášaciu, smaltov

Text:

...Tým sa účelne využije vonkajší schodkovitý priestor kabíny a dosiahnu sa najkratšie potrubné spoje, čo má priaznivý vplyv na účinnosť ventilátora.Príklad vyhotovenita klimatizovane kabiny podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný rez kabíny a obr. 2 bokorysný rez v ľavejKlimatizačná kabina pre elektrostatickú nanášaciu linku práškových smaltov pozostáva z obvodového plášte 1, opatreného na čelných stenách...

Dostrekovacia, či predstrekovacia kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: 253431

Dátum: 12.11.1987

Autori: Oravec Vladimír, Bruncko Milan

MPK: B05B 15/12

Značky: dostrekovacia, kabina, predstrekovacia

Text:

...sa jednoduchými technickými prostriedkami zabezpečí rozoberatelný prachotesný spoj, ktorý takisto prispieva k bezprašnosti prostredia.Príklad vyhotovenia dostrekovacej, či predstrekovacej kabiny je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje bokorysný pohlad na zariadenie, obr. 2 čelný pohlad, obr. 3 pôdorysný pohľad a obr. 4 detailný rez tesniaceho a spojovacieho hrdla v mieste A z obr. 2.Dostrekovacia, či predstrekovacia...

Integrovaná stříkací kabina

Načítavanie...

Číslo patentu: 245606

Dátum: 15.10.1987

Autor: Belko Dušan

MPK: B05B 15/12

Značky: kabina, stříkací, integrovaná

Text:

...a dnem je vytvořena odpadová štěrbina.Výhody vynálezu spočívají v tom, že soustředění filtračních prvků na jedná přírubě opatřené rychloupínacími prvky umožňuje jejich snadnou a rychlou výměnu při změně odstínu prášku, přičemž jednoduchost provedení a tím i nízká cena umožňuje vybavit kabinu sadou náhradních Eiltrů pro každý používaný odstín prášku v procesu výroby.Dále kryt filtračních prvků chrání filtry proti přímému působení prášku a...

Kabina pro stříkání vodouředitelnými disperzemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240617

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vászovics Györgyi, Irie Nobuhiko

MPK: B05B 15/12

Značky: stříkání, kabina, disperzemi, vodouředitelnými

Text:

...kabina pro stříkání vodouředitelnými dieperzemi podle vyúálezu, jehož podstata tkvi v tom, že sběrná nádrž je nápojena na čerpadlo a na paralelní tlakové filtry, na něž jsou napojeny stavitelné redukční prvky etříkacího a oplechovacího potrubí, přičemž na sběrnou nádrž jsou napojeny oplachované plochy boční a alespoň jednoatranně zespádovaná spodní plocha kabiny. Sběrná nádrž je automaticky doplñována vodouřeňitelnými disperzemi ze...

Ochranná kabína pre povrchovú úpravu výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239560

Dátum: 15.06.1987

Autori: Viklický Vladimír, Dráberová Eduarda

MPK: B05B 15/12

Značky: povrchovú, ochranná, kabina, výrobkov, úpravu

Text:

...nosnosti. Ochranná ka bína môže byt jednodielna, alebo dvojdiel-.na, pričom sa posuvné rámy modulovej konštrukcie dajú podľa potreby nadstavovať.Pri úpln-om odsunutí posuvných rámov a odiožení rozoberateľnej roštovej konštrukcie, zaberá ochranná kabína minimálnu časť výrobnej plochy, ktorá sa dá využiť aj pre iné účely.Odsúvacia konštrukcia kabíny umožňujeaj povrchovú úpravu značne rozmerných, Á členitých a ťažkých výrobkov.Na...

Elektrostatická nanášacia kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: 239559

Dátum: 15.06.1987

Autor: Dráber Pavel

MPK: B05B 15/12

Značky: kabina, elektrostatická, nanášacia

Text:

...generätory 16 vysokého napätia. Sekcie pre generátory 1 G slúžia zaroveň ako manipulačné priestory pre nanášacie hubice 2. l-Iorná stena 17 stredného podtlakového priestoru 8 je vytvorená z filtračného materiálu, vystuženého ocelovým pletivom. e opatrená aj elektromagnetickým vibrátorom 18 a je spádovanä v priečnom i pozdĺžnom smere k výpadovému otvoru 19 regeneračného zariadenia 2 U práškových hmôt, ktoré je spolu s ostatným technickým...

Protivýbuchová ochrana stříkací kabiny pro nanášení práškových nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251012

Dátum: 11.06.1987

Autori: Štroch Vladimír, Židlík Petr, Mokroš Martin, Dvořák Miloslav

MPK: B05B 15/12

Značky: nanášení, protivýbuchová, ochrana, kabiny, nátěrových, práškových, stříkací

Text:

...výbuchová reakce vzníká. Produkty exploze Jsou odlehčenýn panelen V zadní etěně kabíny uvolněny. Odlehčený panel je přsdee nastaven na hodnotu požadovaného otevíracího tlaku. uvolněnín exploze bezproetředně z prostoru. kde vzniká. tj. například z prostoru fíltrů. se potlečuje přenos exploze uvnitř celé kabíny. Další výhodou vynálezu je oddělení prostoru fíltrů od prostoru etříkání pohyblívýní planžetaní. fungující Jako klapky. Tín se...

lntegrovaná stříkací kabina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243624

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jelínek Stanislav, Oros Ladislav

MPK: B05B 15/12

Značky: stříkací, lntegrovaná, kabina

Text:

...prášků. vytvoření vzduchového potrubí jako nosné části kabiny zajiščuje konstrukčně jednoduché a z hlediska prostoru minimalizované propojení odsávacích modulů, přičemž tímto potrubím je možno provést rozvedení tlakového vzduchu a elektrického rozvodu k ovládání zařízení pro čištění filtru.vytvoření stěn pracovního prostoru ze zavěšených panelů šířkových modulů umožňuje jejich přemístěním vytvořit kabinu pro oboustranný postřik plošných...

Elektrostatická nanášacia kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: 250595

Dátum: 15.04.1987

Autor: Rusko Jozef

MPK: B05B 15/12

Značky: nanášacia, kabina, elektrostatická

Text:

...podtlakový priestor 8 a spodný priestor 9. Horný priestor 7 je opatrený dvomi pozdĺžnymi, zvislo orientovanými o navzájom rovnobežnými prepážkami lil, medzi ktorými. je vlastný nanášací priestor 11 kabiny s príslušnými elektrostatickými nanášacími pištolami 2. Tieto sú cez prívodná hadice prášku napojené na prepravky 12, umiestnené mimo kabiny. Z vonkajšej strany prepážok 10 sú rozložené bočné priestory 13, rozdelená na sekcie pre filtre...

Integrovaná nanášacia podtlaková kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: 248949

Dátum: 12.03.1987

Autori: Moravčík Alfonz, Kabát Vojtech, Pernecký Gustáv, Polák Vladimír

MPK: B05B 15/12

Značky: nanášacia, integrovaná, podtlaková, kabina

Text:

...prestrekový prášok čo najkratšou cestou dostáva do recirkulačného dopravného systému je, že prášok nemá možnosť vo väčšej miere sa hromadić v miestach v spodnej časti nanášacieho priestoru. Pritom je ka bína výrobne nenáročná a funkčne spoľahlivá.Príklad vyhotovenia integrovanej nanášacej podtlakovej kabíny podľa vynálezu je znázorneny na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje schématický bokorysny pohľad na kabinu s čiastočným rezom jeho...