B05B 11/00

Výdajná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20278

Dátum: 26.04.2013

Autor: Hagleitner Hans Georg

MPK: A47K 5/12, B05B 11/00

Značky: výdajná, jednotka

Text:

...takže výdajná jednotka môže byť0012 Prvý diel ll dávkovacieho čerpadla 5 je vytvorený v tvare dutého valca, a v spojovacej oblasti s nádobou je usporiadaný sací otvor, ktorému je priradený sací ventil vo forme prvého jednocestného ventilu 6. Pre o 180 stupňov obrátené usporiadanie, ukázané na obrázkoch, je prvé teleso 7 ventilu, usporiadané v prvom jednocestnom ventile, vytvorené guľovito, a v klietke 12 ventilu, zahrnujúcej viac priečok...

Dávkovač na pastózne hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20567

Dátum: 04.10.2012

Autor: Von Schuckmann Alfred

MPK: B05B 11/00

Značky: dávkovač, pastózne, hmoty

Text:

...dôsledku zovretia. Zovretia je zodpovedajúcim spôsobom prednostnevertikálnom reze V zaťaženej polohe od seba, oproti sebe postavených úsekov do tvaru písmena U. Element s Vratnou pružinou na spôsob ohrnovacej manžety pritom vykazuje prednostne s ohľadom na vertikálny rez elementom s Vratnou pružinou V svojej uvoľnenej samostatnej polohe, tzn. V polohe,keď nie je namontovaný do dávkovača, okrúhle opláštenie do tvaru písmena S. V alternativnom...

Rozprašovač vybavený asistovanou zostavou na dávkovanie kvapiek obsiahnutej tekutiny v rozprašovači

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20482

Dátum: 27.05.2010

Autor: Faurie Michel

MPK: A61M 35/00, A61F 9/00, B05B 11/00...

Značky: vybavený, zostavou, rozprašovací, asistovanou, kvapiek, obsiahnutej, rozprašovač, tekutiny, dávkovanie

Text:

...balenia medzi palcom a ukazovákom - ukazovák tlačí na dno nádoby silou, ktorá zodpovedá sile palca, ktorý tlačí pohyblivú časť pumpy. Akokoľvek je tento spôsob odporúčaný, býva niekedy nelahké vyvinúť presnú silu k rozprášeniu, pretože táto sila je realizovaná posledným článkom prsta, ktorý prichádza do kontaktu s rozprašovačom. Častodochádza k pohybu rozprašovača vo vzťahu k oku alebo k priamemu kontaktu sokom, čo je pochopiteľne...

Dávkovacie zariadenie a spôsob jeho plnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287208

Dátum: 24.02.2010

Autori: Maas Wilhelmus Johannes Joseph, Hurkmans Petrus Lambertus Wilhelmus

MPK: B05B 11/00

Značky: dávkovacie, plnenia, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie zariadenie (1) pozostávajúce z nádoby (2) a k nej pripojenej dávkovacej hlavy (5), pričom nádoba (2) a hlava (5) sú vybavené spolupôsobiacimi zaskakovacími spojovacími prostriedkami s viacerými výstupkami (6, 7) na jednej z dvoch častí, usporiadanými na spojenie, a s viacerými vybraniami (8) na druhej časti, usporiadanej na zavedenie výstupkov (6, 7), v ktorom je najmenej jeden z výstupkov (6, 7) pružne deformovateľný a najmenej...

Dávkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13286

Dátum: 04.03.2009

Autori: Krause Holger, Kim Chang-ho, Steinfeld Ute, Lee Hyeck-hee, Kim Jungtae

MPK: A61L 2/238, B05B 11/00

Značky: zariadenie, dávkovacie

Text:

...priestoru dávkovacieho zariadenia, proti pružine ventilu a vložke ventilu tlak, že sa piest pohybuje v smere pružiny a uvoľňuje výstupný otvor, čím môže kvapalina vystupovať. Tým, že je teraz pružina ventilu vedená v separátnom vybraní, tak sa navyše zaistí, že sa kvapalný prípravok, ktorý má byť dávkovaný, nedostane do kontaktu s pružinou.0015 Pri dávkovacom zariadení podľa vynálezu môže byť pritom dýza a vypúšťací kanál vyvedený buď...

Nádobka s čerpacími prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 286670

Dátum: 18.02.2009

Autor: Kneer Roland

MPK: B05B 11/00

Značky: čerpacími, prostriedkami, nádobka

Zhrnutie / Anotácia:

V hrdle (2) nádobky (1) sú usporiadané čerpacie prostriedky (6) na vypúšťanie jej kvapalného obsahu. Na vnútornú stenu hrdla (2) nádobky (1) tesne dosadá trubicovitá vložka (3) vybavená dnom (5), ktoré je v počiatočnom stave uzavreté a ktoré je pred aktiváciou čerpacích prostriedkov (6) otvorené prostredníctvom posunu predného nasávacieho úseku čerpacích prostriedkov (6), ktorý zasahuje do vložky (3) a ktorého obvodová stena (27) tesne dosadá...

Podávacie zariadenie na spojenie s nádobkou na dávkované podávanie tekutiny, spôsob jeho výroby a plnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286584

Dátum: 02.01.2009

Autori: Hurkmans Petrus Lambertus Wilhelmus, Maas Wilhelmus Johannes Joseph

MPK: B05B 11/00

Značky: dávkované, plnenia, tekutiny, výroby, nádobkou, spôsob, spojenie, zariadenie, podávacie, podávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka podávacieho zariadenia (101 202) na spojenie s nádobkou (102 201) na dávkované podávanie tekutiny, ktoré zahrnuje otvor a uzatvárací člen spolupôsobiaci s týmto otvorom a pohyblivý medzi polohou uzatvárajúcou tento otvor a polohou, ktorá ponecháva otvor otvorený, pričom časť podávacieho zariadenia (101 202) je integrálne predtvarovaná na hrdlovej časti (130) nádobky (102 201) a zvyšná časť podávacieho zariadenia (101 202) je s...

Predkompresný systém, rozprašovacie zariadenie a zostava, ktoré ho zahrnujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 286478

Dátum: 20.10.2008

Autori: Maas Wilhelmus Johannes Joseph, Hurkmans Petrus Lambertus Wilhelmus

MPK: B05B 11/00

Značky: zahrnujú, systém, rozprašovacie, predkompresný, zariadenie, zostava

Zhrnutie / Anotácia:

Predkompresný systém na umiestnenie medzi pumpu (3) a výstupnú dýzu (8), ktoré sú spojené potrubím (9), rozširujúcim sa do určitého priestoru (54). Tento systém zahrnuje predkompresný ventil, pohyblivý medzi uzatváracou polohou a uvoľňovacou polohou a zapružený do uzatváracej polohy pružiacimi prostriedkami. Podľa tohto vynálezu je tento priestor spojený s pumpou (3) a potrubie je spojené s výstupnou dýzou (8). Pružiace prostriedky môžu byť...

Zariadenie na vyrovnávanie tlaku pre dvojitú nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286476

Dátum: 20.10.2008

Autori: Essing Martin, Wuttke Gilbert, Hausmann Mathias, Kladders Heinrich, Eicher Joachim, Zierenberg Bernd, Hochrainer Dieter

MPK: B65D 83/00, B05B 11/00

Značky: vyrovnávanie, nádobu, zariadenie, tlaku, dvojitú

Zhrnutie / Anotácia:

Na medicínske kvapaliny sa používajú dvojité nádoby, ktoré pozostávajú z vnútornej nádoby (2) a vonkajšej nádoby (1) tesnej proti difúzii. Pri odoberaní kvapaliny sa vnútorná nádoba deformuje. Na vyrovnanie tlaku medzi plynovým priestorom (15), ktorý sa nachádza medzi vnútornou a vonkajšou nádobou, a okolím dvojitej nádoby je potrebné zariadenie tlaku, ktorým sa súčasne udržiava strata kvapaliny difúziou z deformovanej vnútornej nádoby čo...

Spôsob odmeriavania liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12657

Dátum: 23.10.2006

Autori: Hausmann Matthias, Eicher Joachim, Boeck Georg, Geser Johannes, Koelbel Hans-juergen, Feiertag Christian

MPK: B05B 11/00, A61M 15/00, B05B 11/02...

Značky: odmeriavania, spôsob, liekov

Text:

...je utesnený prvým komponentom, a opomý krúžok pre axiálne zaistenie tohto komponentu na druhomkomponente. Ak sa potom spájajú rôzne dávky prvých a ďalších komponentov, požadovanúcieľovú hodnotu možno dosiahnuť vybraním hodiacej sa skupiny druhého komponentu, ktorá je následne premenná najmenej vo svojej základnej veličine. Kvôli tejto variácii je zvlášť vhodné meranie hĺbky vybrania, t.j. vodiacej rúrky a/alebo šírky (axiálnej dĺžky)...

Rozprašovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13041

Dátum: 14.08.2006

Autori: Boeck Georg, Metzger Burkhard, Geser Johannes, Westmeier Birgit, Thoemmes Ralf, Schmiedel Guido, Kunze Hubert, Schyra Michael, Golberg Christian

MPK: B05B 11/00, G06M 3/02, A61M 15/00...

Značky: rozprašovač

Text:

...výtokovým členom, alebo naopak. Rohatka môže poháňať indikačný člen.Cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť rozprašovať, ktorý sa ľahko ovláda a má pri používaníVyššie uvedený cieľ sa dosiahne rozprašovačom podľa nároku l. Výhodne formy vynálezu súPočítacie zariadenie, alebo najmenej prvé počítadlo počítacieho zariadenia na počítanie počtu manipulácií rozprašovača, je usporiadané na časti puzdra rozprašovača, ktorú možno oddeliť,aby sa...

Rozprašovač obsahujúci počítadlo a uzáver ukončenia operácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15542

Dátum: 14.08.2006

Autori: Metzger Burkhard, Thoemmes Ralf, Westmeier Birgit, Geser Johannes

MPK: A61M 15/00, B05B 11/00, G06M 3/02...

Značky: rozprašovač, ukončenia, uzáver, operácie, počítadlo, obsahujúci

Text:

...zariadenie, alebo najmenej prvé počítadlo počítacieho zariadenia, na počítanie počtu uvedení rozprašovača do činnosti, je usporiadané na časti puzdra rozprašovača, ktorú možno oddeliť, aby sa vložila/alebo vymenila nádobka, pričom rozprašovač je zablokovaný voči ďalšiemu uvedeniu do činnosti a/alebo výhodne proti lvybraniu aktuálnej nádobky alebo vloženiu novej nádobky, ak sa dosiahol alebo prekročil určitý počet uvedení rozprašovača do...

Fľaša s čiapočkou pre pumpičku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2708

Dátum: 20.12.2005

Autor: Kneer Roland

MPK: B05B 11/00, B65D 83/14

Značky: čiapočkou, pumpičku, fľaša

Text:

...najmenej jednou v obvodovom smere výstupkov prebiehajúcou drážkou, a že vo vnútri na čiapočke sú utvorenê dve pružné ramená, ktoré sú s utvorenými hákmi zaklapnuteľné pod podrezanim, a že je vytvorený najmenej jeden v obvodovom smere prebiehajúci obežný nákružok alebo dva oddelené nákružkové úseky, ktoré sú zablokovateľné s drážkami výstupkov hrdla fľaše. Pritom môže byt usporiadanie drážok a výstupku alebo výstupkových úsekov taktiež...

Blokovací stláčací mechanizmus a zariadenie na stláčanie a rozprašovanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284782

Dátum: 24.10.2005

Autori: Forster Richard, Schyra Michael, Eicher Joachim

MPK: A61M 15/00, B05B 11/00

Značky: rozprašovanie, stláčací, stláčanie, tekutiny, blokovací, zariadenie, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovací stláčací mechanizmus obsahuje horný diel (1) valcového krytu a kryt (2) pružiny, pružinu (4) pôsobiacu na výstupný hnaný člen (5), ktorý pôsobí ako člen na rýchly pohyb, pričom uvedený výstupný hnaný člen (5) je usporiadaný na posun piesta vo valci na stlačenie kvapaliny v ňom, pohon na stlačenie pružiny (4), blokovací člen (6), doraz (9) na vymedzenie dráhy výstupného hnaného člena (5) v jeho hornej pokojovej polohe a doraz (8) na...

Opakovane plniaca fľaša na voňavku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13953

Dátum: 18.04.2005

Autor: Turgeman Carmit

MPK: B05B 11/00, A45D 34/02

Značky: plniaca, voňavku, opakované, fľaša

Text:

...sú uvedené akopríklady a iba uprednostňované uskutočnenia v žiadnom pripadeneobmedzujú rozsah uvedeného vynálezu, ako je definovaný vObrázok la zobrazuje izometrický pohľad na plniacu fľašu V súlade s výhodným uskutočnením uvedeného vynálezu, ktorá jeObrázok lb zobrazuje pohľad V priečnom reze na plniacu fľašuznázornenú na obrázku la.Obrázok lc zobrazuje pohľad zospodku na plniacu fľašu znázornenúObrázok Za zobrazuje izometrický pohľad na...

Nádoba na dávkovanie samostatných produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8144

Dátum: 01.09.2004

Autor: Reggiani Fulvio

MPK: A45D 40/24, B65D 81/32, B05B 11/00...

Značky: samostatných, dávkovanie, produktov, nádoba

Text:

...číslicou l obsahuje kostru nádoby 2, ktorá môže mať akýkoľvek vonkajší tvar ktorý je považovaný za vhodný.Nádoba 2 je vybavená priehradkou 3, ktorá vytvára dve samostatné oddelenia 4.V danom konkrétnom príklade má nádoba 2 oválny tvar a priehradka je centrálne umiestnená, čím vytvára dve samostatne oddelenia samozrejme jemožné tvorit nádobu s in m tvarom a riehradka môže b ° v vorená rôzn mi Yspôsobmi, aby bolo možne získat aj viac ako...

Prístroj s blokovacím zariadením pre blokovací napínací mechanizmus s pracovnou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8792

Dátum: 23.08.2003

Autori: Schyra Michael, Wachtel Herbert

MPK: A61M 15/00, A61M 5/50, A61M 5/30...

Značky: blokovacím, napínací, pružinou, prístroj, mechanizmus, zariadením, blokovací, pracovnou

Text:

...obsahuje závitové vreteno a bežec. Závitové vreteno je umiestnené v stene spodnej časti puzdra. Bežecsa posúva na vretene smerom nahor alebo nadol o kus závislý od počtu pootočení obidvochčastí puzdra proti sebe navzájom.Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu prostredníctvom prístroja s blokovacímzariadením podľa nároku l.Zdvíhadlo môže byť jednak umiestnené na bežci postranne k vretenu počítadla. Pri tomto uskutočnení blokovacieho...

Zariadenie miniatúrnej konštrukcie na natlakovanie tekutiny, rozprašovač a piestové čerpadlové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283515

Dátum: 21.07.2003

Autori: Zierenberg Bernd, Cirillo Pasquale, Eicher Joachim, Geser Johannes, Freund Bernhard, Jaeger Joachim

MPK: A61M 15/00, B05B 11/00

Značky: miniatúrnej, čerpadlové, piestové, zariadenie, rozprašovač, tekutiny, konštrukcie, natlakovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje zariadenie miniatúrnej konštrukcie na natlakovanie tekutiny, obsahujúce valcovitý dutý piest, ktorý je pohyblivý vo valci (1) a prechádza ním otvor (7), ktoré je charakteristické tým, že valcovitý dutý piest (17, 22, 28, 31, 57) má rozšírenú časť (20, 33) na vstupnom alebo výstupnom konci, ktorej vnútorný priemer je väčší ako vnútorný priemer vo zvyšku dutého piesta, a dutý piest má dovnútra tvarovaný okraj (19, 24)...

Dávkovacia pumpička s uzáverom zabraňujúcim priesaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 292

Dátum: 25.10.2002

Autor: Smith Richard

MPK: B05B 11/00

Značky: priesaku, pumpička, dávkovacia, uzáverom, zabraňujúcim

Text:

...pre kvapalnú alebo pastovitú látku, ktorá má byť zo zásobníka Vypustená, a hornú súčasť, ktorá je otočná vzhľadom na spodnú súčasť a má hubicový otvor a vzduchový otvor, pričom spodná súčasť obsahuje priechodnú cestu pre spojenie vnútra zásobníka s Vnútrom vrchnej súčasti, a uvedená priechodná cesta je ovládaná prvým jednocestným ventilom, prstencovým vypúšťacim oddielom spodnejsúčasti obklopujúcim uvedenú priechodnú cestu,...

Aerosólové zariadenie na ošetrenie prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281771

Dátum: 26.05.2001

Autor: Del Zotto Giorgio

MPK: B05B 11/00

Značky: zariadenie, ošetrenie, aerosolové, prostredia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z uzavretej nádrže (11) vybavenej väčším počtom vstupných otvorov (19) na vstup vzduchu a aspoň jedným výstupným otvorom (18) na vypudzovanie aerosólovej zmesi. Uprostred nádrže (11) je uložený motor (21), ktorý poháňa mechanické prostriedky (35, 41) na nasávanie a vytváranie odstredivého laminárneho prúdenia kvapaliny, ďalej poháňa mechanické prostriedky (38, 39) na nasávanie a dopravu vzduchu. Nádrž (11) ďalej obsahuje...

Dvojčinná mechanická pumpa najmä na dávkovanie tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 277680

Dátum: 08.12.1993

Autori: Bašista Bedrich, Gábriš Július

MPK: B05B 11/00

Značky: najmä, dvojčinná, pumpa, dávkovanie, tekutin, mechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinná mechanická pumpa, najmä na dávkovanie tekutín, pozostáva zo základného telesa (1), v ktorom je prepážka (2), stredom ktorej prechádza vodiaci valec (3), spojený výstupným kanálikom (4) s plášťom základného telesa (1). Vo vodiacom valci (3) je hornou užšou valcovitou časťou (8) voľne uložená piestnica, ktorá má kužeľovitú spodnú časť (12) a predĺženú valcovitú časť (9), nachádzajúcu sa nad manžetovým piestom (10). Nad valcovitou časťou...

Inhalátor s odmerným dávkovaním a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280225

Dátum: 12.11.1991

Autori: Weston Terence Edward, King Anthony Wayne, Dunne Stephen Terence

MPK: A61M 11/00, B05B 11/00

Značky: odmerným, inhalátor, použitie, dávkováním

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalátor s odmerným dávkovaním na rozptyľovanie odmeraného množstva kvapaliny vo forme spreja má veľkosť častíc vhodnú na inhaláciu do pľúc tak, že sa odmerané množstvo kvapaliny pod tlakom vytláča cez rozprašovací prostriedok, ktorý zahŕňa: komoru (4 55 75), ktorá obsahuje odmerané množstvo kvapaliny prostriedok na akumuláciu energie (6) prostriedky (3, 31, 32, 34) na dodanie stanoveného množstva energie do prostriedku na akumuláciu energie...

Dvojčinné mechanické čerpadlo pro rozprašovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242610

Dátum: 01.05.1988

Autori: Miletín Jioí, Šoltéz Petr, Kraus Josef, Trhlin Alois, Zeman Luboš, Kýzl Vladimír, Wais Stanislav, Blažek Vítizslav, Poíhoda Karel, Langr Pravdomil

MPK: B05B 11/00

Značky: rozprašovač, čerpadlo, mechanické, dvojčinné, kapalin

Text:

...během práce, ponechává však jistý podtlak pro pročištění rozprašovací trysky na konci práce nasátím vzduchu do nádoby přes tuto rozprašovací.trysku. V důsledku toho je možno rozprašovat i rychle schnoucí kapaliny.Přiložený výkres znázorňuje v příkladném provedení dvojčinný mechanický rozprašovač pistolového typu, ačkoliv lze úpravu podle vynález provést také u rozprašovačů, jejichž čerpadlo je umístěno v pódêlné ose nádoby na...

Mechanický rozprašovač, zejména kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238309

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kajzr Josef, Rak Luděk

MPK: B05B 11/00

Značky: rozprašovač, kapalin, mechanicky, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanický rozprašovač, zejména kapalin, například kosmetických a čistících prostředků, je tvořen uzávěrem 8, jehož upínací trubková část 13 je opatřena úchytnými prostředky, například závitem 12 pro připojení k nádobě s kapalinou. V jeho nosné trubkové části 14 je uložen vlnovec 4 uchycený u svého prvního vyústění 3 do trubičky 9 v úchytném prstenci 16. Na nosné trubkové části 14 uzávěru 8 je suvně ve směru šipek A, B uložena hlava 1 s tryskou...

Tryska se zařízením pro čištění jejích kanálků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241390

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bako Ladislav

MPK: B05B 11/00

Značky: jejich, tryska, kanálků, zařízením, čištění

Text:

...8 v nárysu, na obr. 4 tentýž díl V bokorysu. Obr. 5 přináší rez dutým komolým kuželem 1 zobrazeným v nárysu. Žebrovlou růžici 5 zobrazuje V nárysu obr. 6 a V bokorysu obr. 7. Poslední dva obrázky prinášejí axvonometrický pohled na výrez komplexu axiálně posuvné hlavice 8 a žebrové růžice 5, přičemž na obr. 8 je axiálně posuvná hlavice 8 zasunuta do pracov 241390ni polohy, kdy radiální stěny podélných drážek 9 axiálně posuvné hlavice 8 a...

Dvojčinné mechanické čerpadlo rozprašovače kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235119

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hrdina Zdeněk, Ulbert Karel, Brázdil Miroslav, Zvoníček Miroslav, Kenša Jaromír, Nešpůrek Stanislav, Skalický Stanislav, Šorm Miloslav, Langpaul Josef, Kadlec Karel

MPK: B05B 11/00

Značky: rozprašovače, dvojčinné, kapalin, mechanické, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je spolehlivé utěsnění pístnice při snížených nárocích na výrobní tolerance součástí, zjednodušení zavzdušňovací cesty a jejího uzávěru proti průsaku při uložení rozprašovače v obecné klidové poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad manžetovým pístem je prostor ohraničený nahoře dolní čelní hranou vložky, mezi jejímž vnějším povrchem a mezi vnitřním povrchem objímky je vytvořen volný prostor spojený dole s nádrží a...

Dvojčinný mechanický rozprašovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231727

Dátum: 15.07.1986

Autori: Nešpůrek Stanislav, Skalický Stanislav, Zvoníček Miroslav, Šorm Miloslav, Ulbert Karel

MPK: B05B 11/00

Značky: mechanicky, dvojčinný, kapalin, rozprašovač

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný mechanický rozprašovač kapalin je vyrobitelný hromadnou technologií z plastů a je určen pro rozprašování laků, kosmetických prostředků, insekticidů, čisticích prostředků a podobně. Rozprašovač má zlepšené statické i dynamické těsnění pístní tyče dosažené vhodným tvarováním těsnicí vložky, odvodem případně prosáklé kapaliny zpět do nádrže a dosažené dále přitlačováním těsnění k pístní tyči tlakem pracovní pružiny. Rozprašovač má dále...