B04C

Spôsob redukcie jemných látok v sadre REA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20527

Dátum: 08.02.2013

Autori: Kramer Michael, Gruber-waltl Andreas

MPK: C01F 11/46, B04C 5/18, C04B 11/26...

Značky: spôsob, sadre, jemných, látok, redukcie

Text:

...ľahšia üakcía uniká hornou prietokovou dýzou. Dole odvádzaný zahustený prúd sanazýva spodný odtok, dohora odvádzaný, pevných látok značne zbavený prúd sa označuje0010 Označenia homý a spodný vychádzajú v predloženom opise zo spodného tokufrakcie). Skutočne nastavenie polohy cyklónu je však do značnej miery na tom závislé, takžesa používajú aj hydrocyklóny s horizontálnou stavbou.0011 Základný princíp odlučovacieho a klasifikačného efektu...

Cyklón so vstupom triediča a obtokom malých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17281

Dátum: 13.02.2008

Autori: Evans Peter, Featherstone William Barry

MPK: B04C 5/04, B04C 5/13

Značky: vstupom, malých, triediča, částic, obtokom, cyklon

Text:

...GB 2 136 326 opisuje cyklónový odlučovač,vytvorený na využívanie u systémov na spaľovanie pevného paliva. Znečistený plyn vstupuje do telesa cyklónu cez tangenciálny vstup, pričom spracovaný plyn vystupuje z cyklónu cez axiálny výstup. Časť vystupujúceho plynu, ktorý bol spracovaný cyklónom, je odvádzaná z výstupu prostredníctvom odsávania pre filtrovanie častíc, ktoré tu0007 Podľa tohto vynálezu cyklón obsahuje znaky,uvedené v priloženom...

Cyklónový odlučovač pre vysokopecný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10040

Dátum: 13.06.2006

Autor: Lajtonyi Alex

MPK: C21B 7/22, B04C 5/04

Značky: cyklónový, odlučovač, vysokopecný

Text:

...dosiahnutý pluralitou prívodových rúr. Spolu s absenciou predných nárazov plynu do častí konštrukcie,homogénnejší prítok tiež znižuje lokálne opotrebovanie na miestach kde sa prívodová rúryspájajú s bočnými stenami cyklónovej nádoby.0011 .le žiadúce, aby konce privodových rúr vystupovali relatívne k centrálnej osi danej cyklónovej nádoby. Toto vylepšuje vírivý pohyb plynu v cyklónovej nádobe, a tým ajcentrífugálne oddeľovaníe prachových...

Polygonálna rúrková stena so zužujúcou sa časťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1389

Dátum: 19.12.2003

Autor: Gounder Ponnusami

MPK: B04C 5/00, F22B 37/00

Značky: rúrková, zužujúcou, časťou, polygonálna, stěna

Text:

...pričom je obložená množinou rúrkových stien. Spodná časť komory sa zužuje, pričom prvé a druhé dvojice protiľahlých rúrkových stien sú postupne ohnuté smerom do vnútra. Rúrkové steny sa zužujú kontinuálne a0007 Pre odborníka z danej oblasti techniky je celkom zrejmé, že vyššie uvedené prístupy nie sú ľahko prispôsobiteľné pre obloženie teplovýmenných komôr, majúcich viac ako štyri strany, ako sú napríklad šesthrannê aleboOkrem toho sklon...

Zariadenie na odstraňovanie prachu z priemyselných plynov, valcový separátor a cyklónový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2250

Dátum: 06.08.1999

Autori: Eason Bruse, Wysk Ronald, Smolensky Leo

MPK: B04C 9/00, B01D 50/00

Značky: plynov, válcový, prachu, odstraňovanie, separátor, priemyselných, cyklónový, zariadenie

Text:

...štrbinou podlhovastého tvaru, v tvare podlhovastého výrezu, uskutočnenéiho vo valcovej časti, pričom táto štrbina je umiestnená styčne vozvislej stene valcovej časti separátoru.Predložené technicke riešenie predstavuje vyriešenie kompaktnej konštrukcie zariadenia, jednoduchej pri montáži, veľmi efektívnej pri čistení plynov z priemyselných zariadení. Ďalej predstavuje úpravu cylindrického separátora a cyklónového separátora s...

Vírivý mnohočlánkový odlučovač s dotykovým vstupom a dvojstranným osovým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1426

Dátum: 09.04.1997

Autori: Smolík Jan, Matějka Jaroslav

MPK: B04C 3/06

Značky: osovým, vírivý, dotykovým, dvojstranným, výstupom, vstupom, mnohočlánkový, odlučovač

Text:

...komorou, s dvoma výstupnými rúrkami a výmetnými otvormi na oboch koncoch valcovej odstredivej komory s lopatkovými mrežami a ďalej je vybavený pridruženým odlučovačom na recirkuláciu plynu. Na potlačenie turbulencie v odstredivej komore sú články V skrini umiestnené tak, že sa dotýkajú skrine odlučovača. Potlačenie turbulencie sa môže riešiť aj tak, že sa články nedotýkajú skrine odlučovača, ale vzájomne sa dotýkajú okrajmi vstupov a/alebo sú...

Vnútorná rúra odstredivého odlučovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 280099

Dátum: 07.09.1994

Autor: Maury Hans-dietmar

MPK: B04C 5/13

Značky: odstředivého, rúra, odlučovača, vnútorná

Zhrnutie / Anotácia:

Vnútorná rúra odstredivého odlučovača pozostáva z väčšieho počtu nad sebou usporiadaných a navzájom spojených prstencov. Tieto prstence sa znova skladajú z väčšieho počtu doskovitých segmentov (5). Aby sa zhotovila vnútorná rúra, vhodná na prispôsobenie rozlične veľkým odstredivým odlučovačom, na ktorej sa jednotlivé diely dajú veľmi jednoducho vymieňať, sú segmenty (5) jedného prstenca zavesené do segmentov vždy vyššie, nad ním usporiadaného...

Zařízení pro zachycení pevných úletů z pyrolýzní komory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 23

Dátum: 11.08.1993

Autori: Vampola Jaroslav, Vampola Pavel

MPK: B04C 5/30, B04C 5/10, B01D 45/16...

Značky: pyrolýzní, komory, zachycení, úletů, zařízení, pevných

Text:

...je vnitřní prostor do něhož ústí přívodní potrubí sekundárního vzduchu. Úhel a 1 je v rozmezí 8 ° až 72 ° a úhel dz je V rozmezí 8 ° až 72 °.Výhodou zařízení dle technického řešení je nenáročnost na prostorové zařazení do spalovacího cyklu a spolehlivá funkce Další výhodou je, že není nutná zvláštní manipulace se zachyceným ú 1 eLem, neboť Len padá zpět do pyrolýzní komory a je odstraňovánspolečně s popelem při čištění pyrolýzní...

Cyklónový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278613

Dátum: 18.11.1992

Autori: Michálek Zdeněk, Pumprla Alois, Krejčí Petr, Sehnálek Alois, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav

MPK: B04C 5/04

Značky: cyklónový, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklónový odlučovač je určený na separáciu pevných častíc od tekutiny. Pozostáva z odlučovacej nádoby opatrenej vstupným potrubím (2) zmesi tekutiny a pevných častíc, stropom (3) v jej hornej časti vybaveným potrubím (6) na odvod tekutiny a v spodnej časti kužeľovou výsypkou (5) na odvod pevných častíc. Vstupné potrubie (2) tekutiny je vonkajšou časťou svojho prierezu zaústené do šikmého špirálového priestoru vytvoreného obvodovou časťou stropu...

Spôsob oddeľovania pevného materiálu z dymových plynov a reaktor s cirkulujúcou vírivou vrstvou na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277829

Dátum: 18.11.1992

Autori: Kaj Henricson, Folke Engström, Ragnar Lundqvist

MPK: B04C 5/08, B04C 5/00, B01J 8/24...

Značky: vrstvou, oddeľovania, reaktor, spôsob, spôsobu, plynov, cirkulujúcou, uskutočňovanie, dymových, tohto, materiálů, vířivou, pevného

Zhrnutie / Anotácia:

Vychádzajúce dymové plyny s pevným materiálom sa vedú v zostupnom prúde, ktorý sa rozdelí na dva podiely, z ktorých jeden podiel sa podrobí vírivému odlučovaniu a druhý podiel sa priamo recykluje spoločne s pevným materiálom, oddeleným od prvého podielu. Reaktor s cirkulujúcou vírivou vrstvou obsahuje stojatú reaktorovú komoru (1), ktorej horný koniec je spojený s horným koncom najmenej jedného plynového odvádzacieho kanála (2) spojeného s...

Ponorná rúrka zariadenia na oddeľovanie aspoň jednej látky kvapalného alebo plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 279559

Dátum: 17.06.1992

Autor: Keuschnigg Josef

MPK: B01D 45/12, B04C 5/103, B04C 5/13...

Značky: aspoň, zariadenia, rúrka, plynného, kvapalného, látky, ponorná, media, oddeľovanie, jednej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri ponornej rúrke (1) na zariadenia na oddeľovanie aspoň jednej látky z kvapalného alebo plynného média prostredníctvom odstredivých síl, sa rádiusy vodiaceho plechu (3), ktoré ležia v rovinách normálnych na os (5), v smere osi (5) od voľného konca (6), ktorý leží proti ponornej rúrke (1) vodiaceho plechu (3) smerom k ústiu ponornej rúrky (1), zväčšujú.

Lopatka vírníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 273438

Dátum: 12.03.1991

Autori: Matoušek František, Hejma Jiří

MPK: B04C 5/103, B04C 3/06, B04C 3/00...

Značky: lopatka, vírníku

Otěruvzdorná deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 272061

Dátum: 15.01.1991

Autor: Pazourek Vít

MPK: B04C 5/085

Značky: deska, oteruvzdorná

Otěruvzdorná deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264419

Dátum: 14.08.1989

Autor: Pazourek Vít

MPK: B04C 5/085

Značky: oteruvzdorná, deska

Text:

...1 druhé řady.Otěruvsdorné desky se uloží do nemúzorněného odlučovače například tak, že první řada desek se uloží ve spodní části odlučovače lícními funkčními plochami g do jeho středu e podélnými střechovitými výstnpky 5 nahoru, přičemž opěrnými patkami Q se desky opřou o plášť odlučovače. Případně lze opěrná patky § desek uložit prizmatickým zkosením Q mezi neznázorněné příložky přivařené na vnitřní straně pláště odlučovače. Další řada desek...

Otěruvzdorná deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264363

Dátum: 12.07.1989

Autor: Pazourek Vít

MPK: B04C 5/085

Značky: deska, oteruvzdorná

Text:

...umožňuje jak snadné začištění tvaru ručním broušením,tak dobré vedení desek při jejich sestavování nav~ zájem.Hubová plocha g je opatřena dvěma rovnoběžnými opěrnými patkami Ž opatřenými prizmatickým zkosením Q jejích hoků. Lícní funkční plocha l je upravena do tvaru tvořeného soustavou shodných jehlanů 1 zploštělého tvaru. Jehlany 1 jsou uspořádány V řadách kolmých na předpokládaný směr působení obraziva. Jehlany 1 jednotlivých řad mohou...

Výsypka cyklonu pro odlučování vláknových příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262020

Dátum: 10.02.1989

Autor: Štorch Otakar

MPK: B04C 5/185

Značky: odlučování, vláknových, výsypka, příměsí, cyklonu

Text:

...celkové výšky odlučovacího zařízení je výhodné provedení dna výsypky jeho ploché, případně skloněně k jedné straně. Zkouškami zjištěná optimální množství odsávsného vzduchu z výsypky je pro vláknový materiál cca 10 celkového průtočného množství cyklonem. APříkladně provedení výsypky podle vynálezu je schemsticky znázorněno na výkresech, kde obr. 1 ve svislém osovém řezu zobrazuje celkové uspořádání cyklonu s jeho výsypky s příslušnou...

Způsob provádění čedičové výstelky hydrocyklonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262014

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bažant Radko

MPK: B04C 5/085

Značky: hydrocyklonu, čedičové, výstelky, způsob, provádění

Text:

...oeový řez kuželovou částí hydrocyklonu po zalití mezery mezi pláětěm a výstelkou, na obr. 5 je znázorněno mechanické zakotvení dílce čedičové výstelky šroubem a kuželovou hlavou k laminátové vrstvě.Výstelka hydrocyklonu se provádí po částech, to znamená,že se provede zvláät výetelka kuželové části g, zvlášt válcově částí g a zvlášř vtokové části c.Výstelka, například kuželové části A, obr. 1 a 4, se zhotovuje z čedičových dílců L, které se...

Výstelka hydrocyklonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262001

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bažant Radko

MPK: B04C 5/085

Značky: výstelka, hydrocyklonu

Text:

...přičemž podstatou vynálezu je. že na vnějsím povrchu cedičových dílcí je vytvoůena lanínátová vrstva.Dále je podstatou vynálezu, že laninátová vrstva je šroubem s naticí upevněna k cedišovjn dílcům.Vyšší účinek řesení podle vynálezu spočívá v Josažení přesných rozměri a tvarů podle výkresu, v přesném zakotvení jednotlivých čedičovjch dLlc 1, v těsnosti a odolnosti zejména vůči agresivnimu media, v možnosti výměny prefabrikovaných čedičových...

Zařízení pro odlučování tuhých částic z horkých spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261634

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hudeček Mirko, Ďurďa Zdeněk

MPK: B04C 3/02

Značky: tuhých, zařízení, odlučování, horkých, spalin, částic

Text:

...alespoň jedním vstupní-m hrdlem chladicího vzduchu ústícím do prostoru mezi pláštěm av na druhém konci alespoň jedním výstupním hrdlem ohřátého chladlcího vzdu 4chu amezí vnitřním pláštěm s vyzdívkou a vnější-m plášte-m s izolací je upravena příčka pro vedení chladícího vzduchu.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že chladící vzduch se přívá-dí rovnomerné po celém obvodu cyklónu, dále to, že tenká vnitřní vyzdívnka chrání vnitřní stenu...

Mokrý tangenciální odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257954

Dátum: 15.07.1988

Autori: Olšan Ladislav, Ševčík Vladimír

MPK: B04C 7/00

Značky: odlučovač, mokrý, tangenciální

Text:

...odlučovače je cyklônový odlučovač s tanqanoiálním vstuupen l do válce/víte části l odluěovače, na nichž je napojena dole kuželavá část l, která je ve spodní části ukončena kapalínovýln uzávězen g uloženým kapalinou ve shěmé nádrži 10 suspense usazenin. Ve víku odlučovače se nacházejí trysky É skloněné ve směru rotace plynu a axiálně směrem ke sběrné nádrži lg,která je napojena potrubím ll, ll a čerpadlem lg na usazovací nádrž lg, která je...

Cyklónový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 243536

Dátum: 15.12.1987

Autor: Marešová Jioina

MPK: B04C 5/24

Značky: odlučovač, cyklónový

Text:

...nádoby l cyklonového odlučovače podle obr. 1 a 2 je rozdělen dvěma rozdělovacími přepážkami 3, dvěma sběrnými přepážkamig a jednou střední přepážkou à na dolní výsypku 5, dolní rozdělovací prostor 5, dolní sběrný prostor Q, horní výsypku 1, horní rozdělovací prostor § a horní sběrný prostorłł.Pomocí svislé vstupní přepážky łg je ve vnitřním prostoru nádoby vytvořen vstupní kanál lg, který spojuje dolní rozdělovací prostor A s...

Dvojstupňový odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 240495

Dátum: 15.08.1987

Autor: Greiner Alfred

MPK: B04C 7/00

Značky: hmot, práškových, dvojstupňový, odlučovač

Text:

...filtračný odlučovací diel je vložená medzikuruhová vložka, ktorej vnútorný priemer V pomere k priemeru filtračného dielu je v rozmedzí od 0,6 do 0,9.Výhodou odlučovača práškových hmôtspojení obidvoch jeho dielcov., filtračnéh-oi t-angenciálneho odlučovacieho dielu, dosahuje sa podiel odlúčeného prášku už v prvom, tangenciálnom odlučovacom stupni,,takmer taký veľký, ako sa dosahuje vtedy, keď je tangenciálny odlučovaci diel samostatný, t. j....

Suchý odstředivý odlučovač abrazivních prachových částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 251831

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zwierzyna Eduard, Marinov Petr

MPK: B04C 3/06

Značky: abrazivních, odstredivý, částic, suchý, prachových, odlučovač

Text:

...vdlcového přechodu opatřena ocelovým válcovým pláätěm, jenž je ve své epodní části spolu e prečníkovým úetím uoevřen dnem.Přednost vynálezu spočívá v tom, že válcový plášt obestavěný okolo kuželová části 0 dlučoveče vytváří okolo ní hemeticky uzavřený prostor a v případě proděraväní kuželové části odlučovače sa v tomto prostoru vytváří pretlak, ktorý menuje do určitá míry vzniku tlakové ztráty v kuäelové části a umožňuje delší funkci...

Zařízení k odstraňování prachových podílů z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240296

Dátum: 15.06.1987

Autor: Šiška Ján

MPK: B04C 5/103

Značky: odstraňování, zařízení, podílu, plynů, prachových

Text:

...částí v část kvuželovou s výpradem prachových podilů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že plášť válcevé části a/nebo kuželové části cyklónu z elektricky vodlvého- materiálu je přerušen alespoň jednou výsečí z materiálu elektricky »nenvodlvéihq např. gumy.Zařízení k odstraňovaní prachových podílů z plynü, zahrnující tangenciální vstupnl potrubí zaústěné do válcové části cyklónu, procházející v dolní části v část ku želov-ou, s....

Trojitý vírovo-filtračný odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 237900

Dátum: 15.03.1987

Autor: Rusko Jozef

MPK: B04C 7/00, B01D 35/12

Značky: práškových, odlučovač, trojitý, hmot, vírovo-filtračný

Zhrnutie / Anotácia:

Trojitý vírovo-filtračný odlučovač práškových hmôt, pozostávajúci z troch dvojstupňových odlučovacích jednotiek, napojených na spoločné vstupné hrdlo a spoločné výstupné hrdlo, kde prvý stupeň týchto jednotiek je tvorený vírovým dielom s tangenciálnym vstupom a druhý stupeň, umiestnený nad prvým stupňom, je tvorený filtračným dielom s regeneračným ústrojenstvom filtračnej plochy. Riešeným problémom je vytvorenie takej konštrukcie odlučovača, u...

Dvojstupňový odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 235582

Dátum: 15.02.1987

Autor: Rusko Jozef

MPK: B04C 1/00

Značky: dvojstupňový, hmot, odlučovač, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojstupňový odlučovač práškových hmôt pozostáva z prvého, tangenciálneho odlučovacieho dielu, nad ktorým je druhý, filtračný odlučovací diel. Riešeným problémom je zvýšenie účinnosti odlučovača ako celku, čo sa dosahuje tým, že tangenciálny odlučovací diel (l) je v mieste svojho vstupného otvoru ( 4 ) v časti svojho vnútorného obvodu opatrený pevnou usmerňovacou lopatkou (5).

Třístupňový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 236039

Dátum: 01.02.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Bureš Zdeněk

MPK: B04C 7/00

Značky: odlučovač, třístupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání třístupňového odlučovače kapalných a tuhých nečistot z nosného plynu. Při zachování vysoké účinností je podstatně snížena jeho hmotnost a dosažena nízká tlaková ztráta vzhledem k jednoduchosti zařízení. Použití je pro výrobu odlučovačů, např. pro tranzitní plynovod, ale i v jiných průmyslových odvětvích, popř. v chemii.

Cyklón s explozní ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236403

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hejma Jiří, Novotný Slavomil, Petrák Igor

MPK: B04C 11/00

Značky: ochranou, explozní, cyklon

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklón s explozní ochranou sestávající z axiálně pohyblivého víka cyklónu ve tvaru mezikruží, které spočívá na válcovém tělese vlastní tíhou. Po obvodě je víko vedeno vodicími trubkami na vodících tyčích, které jsou na válcovém tělese cyklónu upevněny na dolní přírubě a nahoře nesou dorazovou desku kterou prochází výstupní trubka cyklónu.