B04B

Hnacie zariadenie v šnekovom dopravníku s odstredivým vyprázdňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18468

Dátum: 14.06.2011

Autori: Wagenbauer Robert, Puls Christoph

MPK: B04B 1/20

Značky: zariadenie, šnekovom, hnacie, odstředivým, dopravníku, výprazdňováním

Text:

...prevodovka predlohový prevodový stupeň s hnacím ozubeným kolesom pre pastorok, ktorý je poháňaný výstupným hriadeľom motora šneka, pričom os hnacieho ozubeného kolesa a výstupného hriadeľa motora šneka je presadená vzhľadom k osi otáčania šneka a pastorka. Tým je umožnené koaxiálne vedenie trubky pre prívod maziva predlohovým prevodovým stupňom vzhľadom0010 Ďalšie znaky a výhody vynálezu vyplývajú zo závislých patentových nárokov a z...

Odkaľovacia odstredivka so sitovým bubnom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10640

Dátum: 26.03.2009

Autor: Frohlich Nicholas Robert

MPK: B04B 3/04, B04B 1/20

Značky: odkaľovacia, bubnom, odstředivka, sítovým

Text:

...ktorá prechádza ku koncu dopravníka v smere prúdu, čo znižuje koeficient trenia pevných látok na stupeň, ktorý dovoľuje, aby koláč vytvorený z pevných látok skĺzol kontrolovateľným spôsobom dopredu po kužeľovite sa rozbiehavej sitovej časti s minimálnym spätným tlakom, ale pevný koláč sa nemôže odtrhnúť od kužeľovitesa rozbiehavej sitovej časti a vykĺznuť z odstredivkynekontrolovateľným spôsobom. Bubon môže tiež obsahovaťkužeľovite sa...

Sušiareň a spôsob riadenia sušiarne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3618

Dátum: 24.09.2005

Autori: Reinhardt Jörg, Wandelt Burkhard, Naumann Christoph

MPK: F26B 11/00, B04B 13/00, F26B 25/22...

Značky: sušiarne, sušiareň, spôsob, riadenia

Text:

...kôš, ktorý je pevne spojený s bubnom. Na sieťový kôš sa môžu použiť rozdielne prvky, ako Poroplate®, štrbinové sito, filtračné plachietky alebo špeciálne dierované plechy.Filtračná jemnosť sieťového koša môže predstavovať až 1 m. Priestor medzi poréznou plochouplášťa sieťového koša a kompaktnou plochou plášťa odstredivkového bubna je radiálne rozdelený na viac komôr. V zadnej čelnej ploche odstredivkového bubna sa nachádzajú otvory,...

Spôsob zhromažďovania požadovanej zložky krvi a vykonávanie fotoforézneho ošetrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18434

Dátum: 02.09.2004

Autor: Briggs Dennis

MPK: A61M 1/00, A61M 1/36, A61K 41/00...

Značky: požadovanej, spôsob, zhromažďovania, fotoforézneho, ošetrenia, vykonávanie, zložky

Text:

...obvykle vyžadovali dávkové spracovanie, a preto trvalo niekoľko hodín ošetriť pacienta alebo získať dostatočnú zásobu separovaných častí krvi. Ďalej bola výroba uvedených systémov veľmi zložitá. Je neustálym cieľom skracovať čas, ktorý zaberie dokončenie jedného ošetrenia fotoforézou. Ďalším cieľom je znížiťmnožstvo krvi, ktorú je treba odobrať pacientovi a spracovať vprocesoch s uzatvorenou slučkou na jedno ošetrenie fotoforézou. Ešte...

Spôsob a zariadenie na oplachovanie kusov mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: 283493

Dátum: 21.07.2003

Autor: Amstrup Fritz

MPK: B04B 15/06, A22C 17/08

Značky: mäsa, spôsob, kusov, oplachovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oplachovania kusov mäsa, ktoré by hlavne pri usmrcovaní boli vytriedené, pretože boli postriekané krvou. Kusy mäsa sú odstredené pri súčasnom pridávaní studenej oplachovacej vody počas doby 2 až 4 minút a tieto kusy mäsa sa potom odstreďujú bez pridávania vody počas doby 2 až 3 minút, potom sa opláchnuté a osušené mäso, ktoré už môže byť použité na spotrebné účely, vyberie z odstredivky, výhodne automaticky. Zariadenie vo forme...

Dekantačná odstredivka na získávanie ovocnej alebo zeleninovej šťavy s dopravným slimákom k diskontinuálnej doprave

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1885

Dátum: 23.05.2003

Autori: Wagenbauer Robert, Haider Günter

MPK: B04B 1/00

Značky: slimákom, diskontinuálnej, odstředivka, dopravě, stavy, získavanie, dekantačná, dopravným, zeleninovej, ovocnej

Text:

...vytvorená komorovito prostredníctvom radiálnychvynález si kladie za úlohu vytvoriť dekantačnú odstredivku na získavanie ovocnej a zeleninovej šťavy, priktorej by mohol byť veľmi zvýšený výťažok šťavy.Táto úloha je vyriešená prostredníctvom dekantačnejodstredívky so znakmi nároku 1.Toto riešenie má podstatnú výhodu, že jednotlivé lopatky rozdrobovanú dužninu pri jej ceste k výstupnému otvoru v krátkych odstupoch neprestajne...

Spôsob odstupňovateľného odstreďovania pomocou odstredivky s odoberateľným jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18908

Dátum: 25.11.2002

Autori: Otten Robin Roy Louis Rudy, Dalessio Steven, Merino Sandra Patricia

MPK: B04B 1/00, B04B 5/04, B04B 13/00...

Značky: jadrom, odstředivky, odoberateľným, pomocou, odstreďovania, odstupňovateľného, spôsob

Text:

...využívať rovnaké odstredivé systémy pre meniace sa objemové rozmery, požadované pre laboratórne merítko, pilotné merítko a potreby veľkého merítka.0010 Oddeľovanie prostredníctvom odstreďovania je založené na pohybu častíc v príslušnom odstredivom poli, pričom parametre hustoty, molekulovej hmotnosti a tvaru,budú ovplyvňovať tieto parametre. Napríklad na základe klasifikácie postupov pri odstreďovaní je možné rozdeliť túto oblasť na prípravné...

Odstredivka s odoberateľným jadrom na odstupňovateľné odstreďovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18730

Dátum: 25.11.2002

Autori: Otten Robin Roy Louis Rudy, Merino Sandra Patricia, Dalessio Steven

MPK: B04B 5/04, B04B 1/00, B04B 13/00...

Značky: odstupňovateľné, jadrom, odstředivka, odoberateľným, odstreďovanie

Text:

...umožnenie pohybu zložiek pozdĺž gradientu. Pri odstreďovaní sú častice hnanê rýchlosťou, ktorá závisí od faktorov, ktoré zahrnujú hmotnosť a hustotu každej častice, hustotu gradientu, a odstredivej sily, pôsobiacej na každú časticu. Všeobecne je možné povedať,že masívnejšie častice sa budú pohybovať väčšou rýchlosťou,než ľahšie častice. V priebehu času bude dochádzať k vytváraniu celého radu zón alebo pásom častíc, ktoré majú podobnú...

Centrifúga na výskum a sledovanie biologického materiálu v špecifických podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 278667

Dátum: 07.06.1995

Autori: Potocký Ján, Matula Eduard, Haasová Margita, Zongor Jozef, Sabo Vladimír, Boďa Koloman

MPK: B04B 5/00

Značky: specifických, sledovanie, materiálů, centrifúga, podmienkach, biologického, výskum

Zhrnutie / Anotácia:

Centrifúga na výskum a sledovanie biologického materiálu v špecifických podmienkach pozostáva z ložiskového telesa (3), pevne umiestneného na aspoň troch podperných ramenách (4), v ktorom je otočne uložený hriadeľ (5). Hriadeľ (5) je v spodnej časti opatrený elektrickou zbernicou (6) so snímačom otáčok, brzdovým systémom (7) a hnacou remenicou (8) a na jeho hornej časti je uložená točnica (1) so 6 až 16 ramenami (2) centrifúgy tvaru rúrky,...

Odstredivka na zahusťovanie kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 519

Dátum: 06.07.1994

Autor: Michálek Ondrej

MPK: B04B 3/08

Značky: odstředivka, zahusťovanie, kalov

Text:

...jeho vnútornej stenya charakteru kalu, s výhodou 30-600 K zamedzeniu zkratu medzi vstupom a výstupom z osy je účelné na osu tesne za vstupné otvory do bubna umiestniť usmerňovací kotúč, ktorý donúti vstupný kal homogenne prúdit do zóny vyššieho odstredivého zrýchleniaVstupný a Výstupný objem dutej osy musí byt oddelenýre ážkou. Taktiež e potrebné V rezu kolmom na osu usmernit ltorých počet je treba stanoviť dľa celkového riešenia vnútornej...

Kluzné uložení odstředivky se svislou osou rotace bubnu a hnacím elektromotorem na boku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268421

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stefan Libor, Koros Bedřich

MPK: B04B 9/12

Značky: kluzné, uložení, hnacím, svislou, rotace, bubnu, elektromotorem, odstředivky

Text:

...kdy torzní klity tvoří značnou část výchylek kluzných podpěr.Nevýhody zneuáho řešení odstraňuje kluzně uložení odstředivky se svislou osou rotnce bubnu a hnacín elektronotoren na boku podle vynálezu, jehož podstata spočívá v ton, že střed elasticity kluzných podpěr 1 pryžových pružin je od těžiště kluzné uložená části odstředivky vzdálen ve vodorovné rovině nejvýše o čtvrtinu vzdálenosti těžiště uložené části odstředivky od osy rotace...

Zařízení k docílení dvojích, zcela odlišných otáček točivých strojů, zejména odstředivek a k jejich brzdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263699

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hauptfleisch Jarmil, Němec Miloslav, Kavan Mojmír, Blahna Jan, Novotný Oldřich, Gürtler Zdeněk

MPK: B04B 9/02

Značky: brzdění, docílení, otáček, zejména, dvojích, strojů, odstředivek, jejich, odlišných, točivých, zcela, zařízení

Text:

...ůstrojím přes prevodové ústrojí, elektromotor pro dosažení vyšších otáčok je płipojen přímo. Podstata vynalezu spočíva v tom. že vzdušnice pneumatické brzdy se opírá o dutý brzdicí prstenec protékaný chladící kspalinou, zajlštěný proti otáčení a tento prstenec ee při brzdění opíra o lamelu, pevnč spojenou mhřídelí stroje.zařízení k pohonu těžkých točivých strojů, dle vynalezu, odstraňuje dosavadní nedostatkyobdobných zařízení tím, že pro...

Válcová rotačná kefa

Načítavanie...

Číslo patentu: 261518

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jalakša Vladimír

MPK: B60S 3/00, A46B 3/00, B04B 1/04...

Značky: válcová, rotačná

Text:

...na nosnom lane, čim sa zvýši jeho životnosť. Podstatou vynálezu ďalej je, že rad vlasov v mieste priehybu oko lo nosného prvku je fixovaný obojstranne,v mieste priehybu prešitá vláknom alebo ti fxäćľatñďmrevedená tvarovanou pružnou ob jímkou, Toto umožňuje pri výrobe segmentov použit motorické navíjanie vlasu a jednoduché fixovanie vlasu na nosnom dutom prvku.Príklad vyhotovenia rotačnej kefy podľa vynálezu je zobrazený na pripojených...

Buben pro odstředivé separátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260989

Dátum: 12.01.1989

Autor: Steller Horst

MPK: B04B 7/08

Značky: separátory, odstředivé, buben

Text:

...Bosunxammue cermenrm y Bnywpenneü oKpymHocTn PGSBĎOBOPO Konbua eäcraymw BKauecwne Harpysoqumx Macc qna Heocnaönexnoro nonepeqąoro ceqeunx H Maccm xx nonoöpanm Tax, qTo pacmmpennx pesbőonoro Konbua B paőoqeM pemnme uenwpoöemHOPO cenaparopa pannm pacmMpeHuHM Hnmxeň uacTH öapaőana, Tax qwo He ndxanaETCH ysennqenne sasopa Memy Hnmneň qacrbm öapaőana K pesbôonmm KonbuoM.Hsoöperenue Toúuee noxcneno c nomombw pncynxon.Pnc.T noKa 3 uBaeT qacwnoe...

Způsob protiproudého promývání suspenzí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260805

Dátum: 12.01.1989

Autori: Urban Antonín, Přidal Jaroslav

MPK: B04B 1/10

Značky: zařízení, provádění, způsob, tohoto, suspenzí, promývání, protiproudého, způsobu

Text:

...čistoty a znovu sepaŕuje. Podstata zařízení k provádění popsaného způsobu spočíva v tom, že je tvořeno míchecím bubnen, na koncí pevné propojeným s bubnen odetředívýn. Pro umožnění transportu suspenze v axíâlním smeru má odstředjvy buben tvar kužele, jehož skton površky je v roznezí dvecetí ažpadesátí stupňů. Řešenívyužívá specífjcke vlastností odstředi~vé síly - příme úměrností intenzity silového pole na redíàlníProvedení podle noveho...

Způsob zalévání konců modulů s dutými vlákny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260804

Dátum: 12.01.1989

Autori: Přidal Jaroslav, Urban Antonín

MPK: B04B 1/10

Značky: tohoto, konců, vlákny, provádění, zalévání, způsob, modulu, zařízení, dutýmí, způsobu

Text:

...i 2 É 26 | 1 804v jehož stěně jsou uchyceny přítlečně prvky, /pravidla šrouby/ pro přitlečení rozvúděcích vík k nodulům. Mezi Ioduly a rozváděcí víka jsou vložena těsnění. Rozvàděcí víka jsou provedena s vybràními ve tvaru nàlitků zalévane hmoty.výhody noveho řešení spočívají v tom, že je možno provádět zatěvání většího počtu modulů nejednou,a tím se zvýší produktivita práce. Další výhody spočívají v tom, že zalevací hmota nezatvrdne v...

Tryska pro buben odstředivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259030

Dátum: 16.09.1988

Autori: Heideck Leonhard, Schmidt Hans-heinrich

MPK: B04B 1/00

Značky: tryska, odstředivek, buben

Text:

...Menbme, nem Koammnuuenw pacxoa Kanuöpoaauornepcrne Momno amöparb óoname, nem amo nosuomuo y nsnecTuum conen. H una MBTD owaepcrnü n pasuepm meneň uexny Myumwyxou n Konnaqxon auönpapr 2 sanu cnmocru or Kannüponannoro HDOHYCKHOPO owaepcwna äTo 6 u ocrurams nononuuTennaoro 3 aMeneHKn aurpysxn Konuenrpara npu ynenuúeunou Kanuöpoaannom uponycxnou owaepcwnn. conno uoxno noaopaunnarb oruocnrenbuo cnoero ocn, 5 pesynnware nero nonyuamw pasnue...

Zařízení pro vyprazdňování pokovených součástí z pokovovacího koše

Načítavanie...

Číslo patentu: 258993

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bureš Stanislav

MPK: C23C 2/14, B04B 11/04

Značky: zařízení, pokovených, součástí, pokovovacího, koše, vyprazdňování

Text:

...podrobnějí vysvětlen na příkladu provedení ve spojení svýkresovou částí.Na obr. je v podélném řezu schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu..Zařízení je tvořeno pláštěm l odstředivky, který je opatřen v horní oblasti rozvodem g chladící vody. V dol ní oblasti pláště l odstředivky je upraven skluz 3, vyeústující do sedimentačních jímek Q. Skluz Q je opatřen limcem lg, tvořicím průchod pro pokovovaci koš §. Celé toto zařízení je...

Zařízení pro oddělování hrubých nečistot z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258308

Dátum: 16.08.1988

Autor: Jaroměřský Ladislav

MPK: C02F 1/38, B04B 15/06

Značky: hrubých, odpadních, oddělování, nečistot, zařízení

Text:

...velikosti částic nečistot a požadované účinnosti Jejich odloučení.Jedno z možných provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na ořiložených výkresechkde obr,1 představuje sohematioký průřez zařízením v pohledu a obr.2 představuje schematicwVe znázornění na obr.1 je zařízení tvořeno vertikální kužélovou okříní 1 , ktoré je přikryta víkem § . Skříň 1 1 víka g moho,být vyrobeny Jako odlitek,případně svařeneo.Ve skříni 1 Jsou provedeny otvory...

Odstředivka pro filtrační prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246364

Dátum: 01.08.1988

Autori: Kuderavý Vladimar, Maia Zdenik

MPK: B04B 5/12, B01D 41/04

Značky: prvky, odstředivka, filtrační

Text:

...nebo více dílů, jsou díly shodné - přezky se navzájom vyvažují. Odstředivka může být provedena ve vodorovné poloze, odtok prací nebo proplachovací kapaliny bude pak vytvořen na vnějším plášti odetředivky.Hlavní výhody uspořádání odatředivky epočívají v možnosti dokonale zbavit dlouhé filtrační prvky tvaru dutého válce nejen zbytků pracích a proplachovacích prostředků, ale i zbytků od vloučených nečiatot. Tímto dochází k výraznému zvýšení...

Odstředivka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258036

Dátum: 15.07.1988

Autor: Dolgov Anatolij

MPK: B04B 1/10

Značky: odstředivka

Text:

...nepememeama ràpenn 6.Heawpnmyra paóoraer cxenywmnMAoópa 3 oM.Hqnnemamañ oópaóorxećcycnenann qepe 3.nMTammnü narpyőox I 4 n oxaa I 0 nocrynaer B nonocws I 5 powopa nan ycrýoňcraom nan ěmnsrpaünn. ť A Hbn neücwsnem na 5 neHMH,.pasBnBaémoro BoBpamammeücHcycneH 3 ñn, H paasócrn yposneü IQ n~ EQ » (CM. qepTam) B ynomnnywoü nonocmu I 5 H Kamepe 9 mnnxas qaaa HpOĽaBJMBaéTCH qepes nepqppaummóóeqaüKn 7 B Kamepy 9,.ornyaĺqepes...

Fixace rotoru odstředivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245919

Dátum: 01.07.1988

Autori: Uglickich Arcen Vasiljevie, Ašichmina Galina Petrovna

MPK: B04B 9/12

Značky: odstředivek, rotoru, fixace

Text:

...a rozběh stroje tak proběhne s eíníoalní počáteční nevyvážeností. Pevné uložení rbtoru ueožňuje již při vzdálenosti břitu vyhrnovací lopatky od síta přibližně 1 es bezpečne a ekonomické vyhrnování odstředěneho produktu. výsledkeo je zlepšení průchodností síta, podstatné omezení vzniku nevývažků, znenšení knítání e snížení hlučností.Další výhodou je dvojí využití pneuaetíckých vlnovců, jednak222 245 919 jeho prułnýchqeleaentů ztvěsných...

Uložení lubu odstředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244772

Dátum: 01.06.1988

Autori: Tkáe Ivan, Ševeík Arnošt

MPK: B04B 9/12

Značky: uložení, odstředivky

Text:

...Iezj vnitřnín průneren víka a kuželovyn čepeo. Tín je vytvořena labyríntova ucpúvka zebraňující atekbní kapalíny do uložení.uložení lubu odatředívky podle vynůlezu umožňuje vyrovnavat a zachycovat výkyvy odstředívky způsobené nevyvőženín ntplnł bubnu pri nižší haotnoatj a nenší zastavłne ploše ve arovnànj e doaavadnía řešení.Príklad provedení uložení lubu odotředívky podle vynalezu je znbzornłn na priložené výkreae.Kluzně uložený čep 1 je...

Způsob odstraňování odstředěného kovu z odtředivek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 257679

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bureš Stanislav

MPK: B04B 11/04

Značky: odstředěného, odstraňování, způsob, odtředivek, provádění, zařízení

Text:

...čistotou granulátu,takže ten může opět sloužit k dalšímu použití pro vlastv ní proces žárového pokovování. Samočinný proces odstraňování odstředěného kovu z odstředivek a zařízení k jeho provádění podle vynálezu rovněž snižuje nároky na obsluhu aumožňuje uskutečnit prakticky bezobslužné pracoviště propodle vynálezu okamžité ochlazení pokovených součástí ihned po jejich odstředění, což proti známým způsobům odstŕedování nad hladinou pokovevecí...

Upevnění plachetky v bubnu periodické filtrační odstředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255924

Dátum: 15.03.1988

Autori: Studená Eva, Koros Bedřich

MPK: B04B 7/18

Značky: plachetky, bubnu, periodické, filtrační, upevnění, odstředivky

Text:

...penze produktu do prostoru určeného pro odsfředěnou kapalnou dJ Qvedehéonevýhödy odstraňuje zdokonalené řéšeni upevněñiplachetky v bubnu periodické-filtračnivodstředivky.pod 1 e vyná~lezu. Upevněni je provedeno Jako rozpinacidkruh.4Podstata řešení je-v tom, že rozpinaci kruh je navléknut dolem filtrační plachetky a je rozepnut do drážek vytvořenýchv hornim a dolnim rohu odstředivkového bubnu. A A q h Rozpinaci kruh je zasunut s navléknutou...

Uzávěr bubnu odstředivky se spodním vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255748

Dátum: 15.03.1988

Autori: Losman Miroslav, Urban Antonín, Přidal Jaroslav

MPK: B04B 11/04

Značky: uzáver, bubnu, odstředivky, spodním, výprazdňováním

Text:

...vypregdňovací otvory i. Uvnitř bubnu 2 jsou potom umíetěny odrážecí disky cukroviny a rozrušovaoí nože pro roz~ rušení vrstvy cukru, ulpělého na vnitřních stěnáoh bubnu 2 ( na obr. 1 není znázorněno ).K plášti uzávěru lg jsou přivařeny odtokové žlaby §, které jsou etřídavě ve směru obvodu rozmíetěny tak,že jeden slouží pro spojení e prostorem pro čistý kryetelický pro dukt a druhý pro spojení s odtokovým kanálem 3. Oeou pláštü lg vB-à 255...

Zařízení pro svěr a středění odstřeďovaných balíků vlákenného materiálu v bubnu odstředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245185

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pitioký Karel, Záviský Jaromír

MPK: D06F 25/00, B04B 1/00

Značky: zařízení, svěr, materiálů, středění, bubnu, balíků, odstřeďovaných, odstředivky, vlákenného

Text:

...páka s kloaby, a táhly. spojujícími pákový meohanismus protöjlí pŕítlaěnáPříklad zařízení pro« svěr a střadäní odstředovaných balíku .vlákennáho materiálu podle vynúlezu je uveden na výkrese, kde na obr. l je nakreslen schematiclq axonometricky pohled a na obr. 2,je schematický půdorysný pohled zařízení.Otočný buben l odstředivky má na své vnitřní části upevněny čtyři páry loäisek g.V každém páru ložísek g je otočná uložen svislý hřídel j. S...

Koš filtrační odsředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240944

Dátum: 01.10.1987

Autor: Špaeek Antonín

MPK: B04B 7/18

Značky: odsředivky, filtrační

Text:

...jednak z kruhovéupevňovaoí a koncové příruby, ke které je připevněn p 1 ášt°, sestavený ze segmentů ětěrbinových sít,a jednak z ochranného otěrověho plechu, jehož podstata spočívá v tom, že druhý okraj pláště je připevněn k ochrannému otěrověmu plechu, jenž je svým druhým konoem pevně uohycen k upevňovací přírubě.Výhodou koše odatředivky podle vynâlezu je menší potřeba poměrně drahých štěrbinových sit e menší hmotnost celého koše. Dále je...

Kontinuální filtrační odstředivka s pulsačním vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249745

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaplan Jaroslav, Pospíšilová Libuše, Fiedler Jiří

MPK: B04B 3/02

Značky: filtrační, výprazdňováním, odstředivka, pulsačním, kontinuální

Text:

...2, plnopláštovou kuželovou část Z a filtrační část §, je upevněn na dutém hřídelí Z,uloženém ve valivých ložiskàch lg, ll, zabudovaných v tělese 12, které je součástí podstavce 1. Na dutý hřídel g je na protílehlé straně k bubnu g přípevněn hydraulický válec lg selřemenící gi pro pohon odstředívky. Posuvné vyhrnovací dno 13je pístnící lg, procházející dutým hřídelem 3, spojene s pístem lg hydraulíckého válce lg. Hydraulické čerpadlo 11 dodává...

Zařízení pro letmou montáž ocelového světlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249555

Dátum: 15.04.1987

Autor: Svoboda Vlastimil

MPK: B04B 7/18

Značky: montáž, světlíků, letmou, ocelového, zařízení

Text:

...světlíkezn, protože díky záchytmřm plachtám odpadá riziko poranění pracovníka náhodné spadlým materiálem nebo nástrojom. Totéž platí také při provádění ůdžby světlíku za nomálního výrobního provozu v hale, protože montážní nástavba je na pracovní plošině ůdržbářakého vozíku instalována trvale.Na schematickém výkresu je na obr. 1 znázorněn axonometrieký pohled na montážní nástavbu a na montážní podpěru zařízení. Na obr. 2 je v příčném...

Odstředivka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245023

Dátum: 16.03.1987

Autori: Reguly Alojz, Jeddál Jozef, Urban Štefan, Massányi Štefan, Belko Dušan, Kabátová Viera

MPK: B04B 1/00

Značky: odstředivka

Text:

...BGpXHHM Iommxtnnłcamu 5 M 4 a KOJXOHKG 7 poropa 6 BHHOJIHGHH nouocTm 12 n IS u LCZ-.IHBJIH I 4 n I 5,cJ 1 yacaume ,rum ownona paóoueü xuuucocrm OT IIOJIUJYIHHMICOB n Arcoxcyx LB ocuoaaxmn 2 Komyxa I BHIIOJIHGHO msa pana KOHLIGHTpuqao pacnonomermux oraepcruü I 6 mm JQBJIBJLLHOPO oTBona paóoqeñ mumcocwn us noJxocTeñ KOJIOHKVI 7, a x ,unmuy pomopa 6 cuapymu m rc ocnouanuzo 2 Komyxa I npmcpenaxenu Hanpan.námnme 17 u 18 COOTBGTCTBSHHO Ma paóoueñ...

Pružné uložení rámu odstředivky na podloží

Načítavanie...

Číslo patentu: 247736

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zajíc Bohuslav, Šaroun Pavel, Krejčír Oldřich

MPK: B04B 9/00

Značky: uložení, rámu, odstředivky, podloží, pružné

Text:

...seřízení vzdálenosti rámu odstředivky nad prxvdlložím. Při funkční činností odstředivky s nerovnoměrlně obvodové rozloženou náplní působí na rám vodorovné a svislé dynamické síly. Elnergii kmitávélrol pohybu rámu absorłbují šikmlo uchycené tlumiče kmitů.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvět 4leny na popisu příkladu jeho provedení pomocí připojenéhcr výkresu, na němž je znázoarnněn jeden z možných příkladů provedení pružnéhow pneumatického...

Děrovaný buben filtrační periodické odstředivky, zejména pro zadinové cukroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231878

Dátum: 15.12.1986

Autori: Přidal Jaroslav, Koros Bedřich

MPK: B04B 7/08

Značky: zadinové, periodické, cukroviny, děrovaný, zejména, filtrační, odstředivky, buben

Zhrnutie / Anotácia:

Buben filtrační periodické odstředivky, určený zejména pro odstřeďování zadinových cukrovin, má vymezen optimální rozsah porozity bubnu e 3.10-3 až 12.10-3. Porozita může být vytvořena eliptickymi otvory, rozdělenými do čtyř až dvaceti řad v plášti bubnu a kruhovými otvory v jedné řadě u víka bubnu a v jedné řadě u dna bubnu.

Zapojení pro řízení hydraulického rozvaděče u kontinuálních odstředivek s pulsačním vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236089

Dátum: 01.12.1986

Autori: Fiedler Jiří, Kaplan Jaroslav

MPK: B04B 9/06

Značky: řízení, pulsačním, odstředivek, zapojení, rozváděče, hydraulického, kontinuálních, výprazdňováním

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednodušší a spolehlivější řízení hydraulického rozvaděče ovládajícího hydraulický válec pro vyvození vratného pohybu posuvných částí odstředivek. Přestavování hydraulického rozvaděče (7) je řízeno elektrickými impulsy od elektrického relé (11), spojeného s výstupem z tlakového relé (9), umístěného v tlakovém okruhu.

Separační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236515

Dátum: 15.11.1986

Autor: Křovák Přemysl

MPK: B04B 3/00

Značky: zařízení, separační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru čištění odpadních vod oboru a dělení kapalin a řeší zjednodušení odkalovacího zařízení s regulovatelným odvodem sedimentu. Podstatou vynálezu je, že mezi dvěma dny dutého rotoru je uložen separační člen 10 tvaru rotujícího kanálu 11, přičemž je opatřen regulovatelným brzdicím zařízením 18.

Upevňovací zařízení pro laboratorní odstředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237431

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lothar Pomper

MPK: B04B 7/06

Značky: upevňovací, laboratorní, odstředivky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro laboratorní odstředivky, které může být použito jak pro odstředivky otáčející se vpravo, tak i vlevo. Podobná ochranná zařízení mohou být použita také pro odstředivky na ždímání prádla a ostatní točivé stroje, jestliže osa otočné části je uložena svisle. Za základ byla vzata úloha určit změnu stanoviště odstředivky v případě havárie bubnu, kvůli ochraně osoby obsluhující odstředivku. Podle vynálezu zasahuje jedna z...