B03D

Spôsob penovej flotácie a zariadenie na extrakciu hodnotnej substancie z kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19740

Dátum: 03.06.2010

Autor: Bourke Peter

MPK: B03D 1/14, B03B 11/00

Značky: substancie, hodnotnej, spôsob, zariadenie, penovej, flotácie, extrakciu

Text:

...kruhového žľabu, ktorý má rad rozvádzacích otvorov na vonkajšom obvode žľabu,horizontálne nad penovou fázou, takže žľab je súosový s f|otačnou nádobou a uvedený kruhový žľab je otočný okolo jeho stredovej osi zostavenie stacionárnej vodnej rúry nad žľabom dodávanie čistej vody cez túto rúru do žľabu, zatiaľ čo sa žľab otáča a rozvádzanie premývacej vody pomocou gravitácie a odstredivej sily zo žľabu cez rozvádzacie výstupy do penovej...

Spôsob penovej flotácie na separáciu silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín použitím zberača obsahujúceho najmenej jeden hydrofóbne modifikovaný polyalkylénimín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15676

Dátum: 19.03.2010

Autori: Sötemann Jörg, Buri Matthias, Rentsch Samuel, Gane Patrick

MPK: B03D 1/08, B03D 1/12, B03D 1/01...

Značky: alkalických, obsahujúceho, polyalkylénimín, zberača, flotácie, separáciu, penovej, hydrofóbne, modifikovaný, použitím, zemin, kovov, uhličitanov, najmenej, silikátov, spôsob

Text:

...Keďže mnohé ztýchto aplikácií vyžadujú spracovanie pri vysokých teplotách, existujú požiadavky obmedziť prchavý organický obsah, ktorý je spojený s pridruženými aditívami. Priemysel cementu má špeciálnu požiadavku na obmedzenie používania aditív spôsobujúcich penenie počas spracovania, ako pri výrobe kameňov pre0010 Najbežnejšie spôsoby na separáciu uhličitanu kovu alkalickej zeminy, ako je uhlíčitan vápenatý a silikáty, zahŕňajú...

Samočistiaca tryska pre flotačné čeriace nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12471

Dátum: 30.08.2008

Autor: Gobitto Giuseppe

MPK: F16K 1/54, B03D 1/14

Značky: flotačně, čeriace, samočistiaca, nádrže, tryska

Text:

...obsahuje usmerňovač toku 23, ktorý je usadený vo vntúri puzdra 21 tak, aby bol posuvný v pozdĺžnom smere.0016 Vstupný otvor 22 puzdra 21 je spojený s odtokovým potrubím rotačného čerpadla 24. 0017 Nasávacia strana rotačného čerpadla 24 je pomocou neznázorneného sacieho potrubia spojená s výstupným otvorom, umiesteným v dolnej časti nádrže, obsahujúcej potravinársku kvapalinu, určenú na čerenie.0018 Sacie potrubie obsahuje známym spôsobom...

Získavanie barytového koncentrátu spracovaním z flotačných pieskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284571

Dátum: 30.05.2005

Autori: Kručko Ladislav, Karoli Anton, Kováč Ľuboš

MPK: B03D 1/00, B03B 9/06, B03B 9/02...

Značky: koncentrátů, získavanie, flotačných, barytového, pieskov, spracovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Získavanie barytového koncentrátu z flotačných pieskov tým spôsobom, že sa flotačné piesky podrobia kombinovanej technológii úpravy, a to magnetickému rozdružovaniu a flotácii za vzniku magnetického a nemagnetického podielu s obsahom barytu, pričom nemagnetický podiel sa ďalej spracováva tak, aby sa obsah barytu obohatil o 5,0 až 14,0 % hmotn.

Separátor odpadových vôd pre tlačiarne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3830

Dátum: 07.07.2004

Autori: Petrík Peter, Antony Peter

MPK: B03D 1/00

Značky: separátor, tlačiarne, odpadových

Text:

...vypustí do kanála. Proces sa opakuje až do vyčistenia všetkej vody v zbemcj nádrži. Výhodou separátora odpadových vôd pre tlačiameje- vyhovuje požiadavkám hygieny a bezpečnosti práce,-jednoduchá obsluha a údržba,Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku l je schematieky znázornený Separátor odpadových vôd pre tlačiarne.l. Znečistené dielce 12 sa poukladajú na rošt 2, ktorýje umiestnený na ráme l.2. Napúšťacím ventilom 11 sa pustí voda z vodovodu...

Zariadenie na čistenie vody flotáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2971

Dátum: 16.04.2003

Autori: Beaule Christian, Bosisio Marco, Marchand Jean

MPK: B01D 21/24, B03D 1/14, B01D 21/00...

Značky: čistenie, zariadenie, flotáciou

Text:

...perforáciami sa zväčšujú od začiatku smerom ku koncu, takže toto zariadenie vytvára asymetriu v odberovom zariadení 13, ktoré zabezpečuje rovnaký rovnomemý zhodný prúd čistenej vody na celom povrchu tlotačného zariadenia.Podľa predloženého vynálezu, táto komora pozostáva zo záchytných zariadení, ktoré sú umiestnené nad odberovým zariadením 13 a ich spodná časť sa nachádza v určitej vzdialenosti od tohto zariadenia. Táto vzdialenosť je...

Vločkovacie zariadenie a spôsob kondicionovania koloidných suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 269

Dátum: 26.09.2002

Autori: Sievers Michael, Schröder Christian

MPK: B03D 3/00, B01F 7/00

Značky: kondicionovania, zariadenie, suspenzií, spôsob, vločkovacie, koloidných

Text:

...a zloženia je pri zohladnení ostatných parametrov procesu potrebné, aby sa podstatné parametre, ako je napríklad rozdelenie veľkosti častíc, pórovitosť alebo špecifický povrch kaIu po vyčírení, reprodukovateľne nastavili.Úlohou vynálezu preto bolo vytvoriť vločkovací prístroj, ktorý sa dá variabilneTáto úloha je vyriešená vločkovacím prístrojom uvedeného druhu vo forme kužeľovej miešačky tým, že bezprostredne pred vtokom suspenzie je...

Spôsob flotácie uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279033

Dátum: 07.08.1996

Autori: Rendko Tibor, Jurečeková Emília, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít

MPK: B03D 1/00, B03D 1/008, B03D 1/006...

Značky: uhlia, flotácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Flotácia uhlia, najmä koksovateľného, sa po rozomletí uskutočňuje vo vodnom rmute za prefukovania vzduchom a spolupôsobenia flotačného činidla na báze uhľovodíkov a/alebo rastlinných olejov a kyslíkatých organických zlúčenín. Pritom na 100 hmotn. častí uhlia sa pôsobí 0,1 až 1,1 hmotn. časťami flotačného činidla, pozostávajúceho z peniča a zberača. Penič v množstve 15 až 85 % hmotn. flotačného činidla je parciálne zmydelnený a/alebo parciálne...

Flotačné činidlo na flotáciu uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 254

Dátum: 09.09.1993

Autori: Jurečeková Emília, Jureček Ľudovít, Rendko Tibor, Macho Vendelín

MPK: B03D 1/02, B03D 1/008

Značky: uhlia, činidlo, flotáciu, flotačně

Text:

...kyseliny, soká flotačná účinnost a tak minimálna spotreba flotačného ćinidla,čo sa priaznivo prejavuje nielen v priamych nákladoch, ale aj v oveľa menšom znečisteni, a tým aj v ľahšej rafinácii odpadových vôd z úpravni uhlia. Ďalej veľmi dobrá biologická odbúrateľnost komponentov flotačného ćinidla, pričom navyše tieto komponenty účinne plnia nielen funkcie peničov a zberačov, ale aj regulátorov (aktivátorov, depresorov) a...

Způsob flotace magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 272124

Dátum: 15.01.1991

Autori: Fečko Petr, Raclavská Helena

MPK: B03D 1/02

Značky: magnezitu, flotace, způsob

Míchadlo s pádly pro čiřiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263737

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vostrčil Josef, Procházka Vladimír

MPK: B03D 3/06

Značky: čiřiče, pádly, míchadlo

Text:

...roste, dosahuje se zkrácení flokuĺačnís 5 Ťho času a vytvářejí se vločky s lepšími separečními vlastnostmi,mají větší velikost i větší měrnou hmotnost, než při použití dosud známých míchadel. Rovněž příkon energie je mnohem niž ší, nebot konstrukce podle vynálezu klade vodě pouze minimální odpor, nutný k vytvoření potřebného viření.Na připojeném výkresu je na obr. l znázorněno míchadlo podle vynálezu s pádly z mřížoví a na obr. 2 míchadlo s...

Čiřič s mechanickým mícháním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263736

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vostrčil Josef, Procházka Vladimír

MPK: B03D 3/06, C02F 1/52, C02F 1/00...

Značky: mícháním, mechanickým, čiřič

Text:

...flokulační komoru l vymezenu dvojici vnitřníoh dělíoích stěn g sbíhajících se směrem vzhůru. Tyto vnitřní dělící stěny g ji oddělují ve spodní části od usäzovacíoh prostorů Ž a v horñí části od z 5 ny§vyčiřená vody. Usazovaoí prostory Q jsou nevie z vnějšístrany odděleny dvojici směrem dolů se sbíhajícich vnějších dělících stěn 5 od čiříoího prostoru É, který směrem vzhůru přechází v zónu A vyčiřené vody. Flokulační prostor l je spojen s...

Způsob výroby modifikovaných flotačních přípravků na bázi alkylsulfátů sodných

Načítavanie...

Číslo patentu: 263680

Dátum: 11.04.1989

Autori: Malatinský Kornel, Šindelář Vlastimil, Zadák Milan, Müller Karel, Morák Milan, Machovič Vladimír, Kontra Štefan, Pedál Miroslav, Prachař Otakar

MPK: C11D 1/12, B03D 1/00

Značky: bázi, sodných, modifikovaných, přípravků, alkylsulfátů, flotačních, způsob, výroby

Text:

...po sulfataci bez desorpce ihned dál zpracovávat. sulfatace kyselinou sírovou nebo oleem vede také k použitelným produktům sulfatace, avšak pro nutný vyšší pfebytek sulfatačního činidla obsahují produkty sulfatace větší podíly kyseliny sírová.V každém případě je žádoucí kyselé produkty sulfatace co nejrychleji převést na sodné soli, protože při jejich skladování klesá časem stupeň dosažené sulfatace. Proto jsou pro sulfatací a další...

Způsob zpracování surových kalů, zejména uhelných

Načítavanie...

Číslo patentu: 262331

Dátum: 14.03.1989

Autor: Baumann Otto

MPK: B03D 1/08

Značky: uhelných, kalů, surových, způsob, zejména, zpracování

Text:

...Následná odvodnění probíhá jak v plnopláščových odstředivkách tak v diskových filtrech. Nevýhodou tohoto řešení je, že fugát neustále obíhá v procesu rozdružování i odvodňování,neboř plnopláščové odstředivky nezajistí účinné zpracování fugátu. Dochází k zahuščování a k snížení účinnosti odvodñování.Podstata vynálezu spočíva v tom, že surové kaly jsou rozdělovány do dvou samostatných tokü. První tok je po rozdružování odvodňovân v...

Způsob odvodňování jemnozrnných uhelných koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261773

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rezek Karel, Bláhová Oldřiška, Vidlář Jiří

MPK: B03D 1/08

Značky: jemnozrnných, způsob, odvodňování, koncentrátů, uhelných

Text:

...3420 firmy Hoechst na bázi sulfokarboxylových esterů.výše uvedené metody naráží při své realizaci na tyto problémyNa stávajících provozech není bez vysokých investičních nákladů možná výměna odvodñovacích zařízení za účinnější typy.Technické úpravy podmínek odvodňování mají omezený dosah a nemohou změnit nepříznivé vlastnosti filtrovaného materiálu.Ovlivnění zrnitostní skladby odvodñovaného materiálu je možné pouze v omezeném počtu případů...

Způsob odvodňování jemnozrnných uhelných koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261772

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rezek Karel, Bláhová Oldřiška, Vidlář Jiří

MPK: B03D 1/08

Značky: koncentrátů, uhelných, způsob, jemnozrnných, odvodňování

Text:

...na bázi sulfokarboxylových esterů.Výše uvedené metody naráží při své realizaci na tyto problémyNa stávajících provozech není bez vysokých investíčních nákladů možná výměna Odvodňovacích zařízení za účinnější typy, Technické úpravy podmínek odvodňování mají omezený dosah a nemohou změnit nepříznivé vlastnosti filtrovaného materiálu.ovlivnění zrnitostní skladby odvodñovaného materiálu je možné pouze v omezeném počtu případů a nese s sebou...

Proudový flotátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245211

Dátum: 01.07.1988

Autori: Ujcová Emma, Stod, Lupínek Václav, Sodomka Miloslav, Seichert Leopold

MPK: B03D 1/14

Značky: flotátor, proudový

Text:

...sestává ze stojaté nádoby nejlépe vákcové, která může býti z části provedena ze skla- pro vizuadni kontrolu funkce. Ve spodní částí nádoby je Vstŕedem dna L přivšýena trubk u 1 zkoagulovaná šřáva. Vyúšiění této trubkydo nádoby proudovĺäo flotátoru jçj z.) . v o v 4 il ve vysi cca poloviny az ämžřu nadoby od dnaí/Ve dnu je. « dále instalovánd výtok § 19 ventilem, ktenym/se odpouští rezžnuální kapalina. K povrchu přívodní trubky 1 a kraji...

Způsob směšování flotačního rmutu, vzduchu a flotačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256319

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vidlář Jiří, Šnyta Bohumír

MPK: B03D 1/00

Značky: flotačního, směšování, rmutu, činidla, způsob, vzduchu

Text:

...v tom, k v přívodním potrubí. rmutudo flotátoru se vytvoří podtlsk zúžením potrubí a do prostoru podtlaku se přivádí vzduch a flotační činidlo. Průtočný průřez potrubí se zúží a za zúženým místem se do potrubí udělají jeden nebo více otvorů. Účinkem proudění rmutu vzniká za zúženým místem podtlak. otvory v potrubí je účinkem podtlaků neseván vzduch. Do jednoho nebo více otvorů je rovněž přiváděno~f 1 otační činidlo a vytváří se disperzní...

Způsob vyvločkování a odvodňování uhelných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239974

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hick Zdenik, Eekal Stanislav

MPK: B03D 3/06

Značky: kalů, způsob, uhelných, vyvločkování, odvodňování

Text:

...vysychání uhelných kalů odstraňuje způsob podle vynálezu.Podstata vynálezu spočívá v tom, že jenmé uhelné kaly,,jejichž granulometrické složení zrn je u 90 až 96 é do 0,05 mm a podíl popela činí 40 až 60 96 hmotnosti v sušině, sepolyakrylemid a odvodění zvločkpvatělých, volné vody zbavených kalů so provede aítopásovým kalolisem, na němž se ply nula zvyšuje tlak do 0,35 MP 3.Způsobem podle vynálezu se dosáhne rychlého vyvločkováni a...

Spôsob flotácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246419

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kalaš Addej, Forró Juraj, Ochec Jaroslav, Duda Jaroslav, Florovie Stanislav, Rabara Viliam

MPK: B03D 1/02

Značky: flotácie, spôsob

Text:

...zlúčeniny,hlavne cyklohexanol a cyklohexandiol. Zmes vyššievrúciwoh látok má teplotu varu vyššiu ako 120 C pri tlaku 1,3 kPa a ma takúto chemickú charakteristiku číslo ky-slasti 1 až 70 mg KOH. g 1 číslo zmydelnenia 200 až 600 -mg KOH.g 1 číslo brómowé 10 až 45 g Br. 100 g 1 obsah ihydroxylo ĺsłšždlřšvých skupín OH - ,5 až 6 hmota hustota pri 20 C 1 50 až 150 kg. m 3 teplota tuhnutia - ~ 25 až ~i 8 °C.Táto zmes sa použije na flotáciu...

Flotačné činidlo a-alebo komponent flotačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252896

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šnyta Bohumír, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Rendko Tibor, Šaffa František, Kopecký Ivan

MPK: B03D 1/02

Značky: flotačného, flotačně, činidla, a-alebo, komponent, činidlo

Text:

...osvedčenia 205 769 a 203 716. Ich ilotačný účinok však jednak sotva dostanhttje účinnosti .kvalitných komerčných .prostriedkov a jednak ich zdroje sú limitované.Tieto problemy však v značnej vmiere rieši ilotačne činidlo a/alelbo komponent flo~ tačnéshvo ~činivdla, či činidiel predovšetlkýínita báze -kysliíkatých organických zlúčertí-n po dla tohto vynálezu, ktoré pozostáva z 15 až 100 hmot vča-stí najmenej »trojzložkového vystripovaného...

Flotačný zberač pre flotáciu nesulfidických minerálov a rúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 252715

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nagy Peter, Lazar Ľubomír, Spoková Anna Csc, Bubanec Ján, Glončák Štefan, Koreňová Magda

MPK: B03D 1/02

Značky: nesulfidických, minerálov, flotačný, flotáciu, zberač

Text:

...skupin s kovovými iónami. ~ Výhoda. uvedených rozpúšťadiel je, že umožňujú manipuláciu so zberačom podľa vynálezu do 230 až 250 K.Využitie tohto zberača v rôznych kombináciach jeho zložiek umožňuje podľa potreby regulovat flotačný výnos cennej zložky rudy, čo ukazuje na mnohostrannost navrhnutých foriem zberača.Výhodou navrhovaného zberača je, že v pripade nedostatku doteraz používanej kyseliny olejovej túto nahrádza za dosiahnutia...

Sposob flotačného rozdružovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 252016

Dátum: 13.08.1987

Autori: Demečko Pavol, Pačnár Ambróz, Piroch Peter

MPK: B03D 1/02

Značky: spôsob, flotačného, rozdružovania

Text:

...olejovej. Kvapalným médiom bola voda,teplota rozdružovanej suspenzie činila 12 stupňov Celsia. Rozdružovaná suspenzie s prídavným-i flotačnými prísadami bola agitovana B 0 s. Do takto pripravenej rozdružovanej suspenzie bol privádzaný vzduch. Pre overenie a porovnanie boli. uskutočnené flotačné rozdružovanie s magnetickou úpravou vzduchu pred vstupom do rozdružovanej suspenzie a bez magnetickej úpravy vzduchu pred vstupom do rozdružovanej...

Flotační sběrač pro flotaci oxidických cínových rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 251219

Dátum: 11.06.1987

Autori: Voigt Beate, Becker Martin, Püchner Klaus, Neuber Christian, Mosch Ekkehard, Lehmann Karl, Rosenbaum Alexander, Seidel Heinz

MPK: B03D 1/02

Značky: flotací, sběrač, cínových, flotační, oxidických

Text:

...ůoc moHonoüxncnoTm~önaronpnnrcrnyer Taxxe oxpane. npuponm. Ho 3 mmaeTcn raxme aàąmexwnhuocrb npouecca Hsuenbqeunu, Tax Kax B cnnsu c 5 oaMoxHocTbm mnoTauuH öoneê xpynuoň mpakuuá noammaercu Hnmunü npeen neoöxonnnoň ronxocru usnenbnenna.Hnme nsoöpewenue ñonee nonpoöno noncnàewcn na npnuepe acnonneuun napHaHTa. Hpuuep Hčnonuenna aapuanraHeoöxonnuü nan Konnexropnoü cuecu öuonnnnnnañ axcrpaxr nouyuamr Kax.no-I öoqnmň npoyxr or sxcrpaxunonnoü...

Lamelový zahusťovač na zahusťovanie flotačných koncentrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239185

Dátum: 15.05.1987

Autori: Demečko Pavol, Faix Alexej, Čiško Vojtech, Beňa Vojtech

MPK: B03D 1/08

Značky: zahusťovač, lamelový, zahusťovanie, koncentrátov, flotačných

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelový zahusťovač je určený na zahusťovanie flotačných koncentrátov, alebo iných suspenzií náchylných k tvorbe mineralizovaných pien. Pozostáva zo vstupnej súprúdovej lamelovej sekcie, nad ktorou je umiestnený rozbíjač pien, ďalej z protiprúdovej lamelovej sekcie, nad ktorou je umiestnený jeden, alebo viac zhrňovačov pien. Pod oboma lamelovými sekciami je umiestnený zberný ihlan, vo svojej spodnej časti s výpustným otvorom. Prepad zahusťovača...

Flotačné činidlo a/alebo komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 250016

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šnyta Bohumír, Kavala Miroslav, Lichvár Milan, Tobičík Jiří, Ambrož František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Rendko Tibor

MPK: B03D 1/02

Značky: flotačně, komponent, činidlo

Text:

...kolóny po oddelení časti vody .o hustote .pri 20 °C 1 U 10 až l 115 kg.hydroxylových skupín 3,5 až 7,5 0 x 0 límot. a 5 až 50 lhmot. častí -prevdného alkoholiokého vedľajšieho produktu iz-oflovaného z rektitikácie prevažne cyklohexanol~cyklohex-anónovej zmesi, charafxterizovJanéh-o číslom kyslosti 0,01 až 5 mg KOH/g, číslom zmydelnenia 10 .až 60 mg KOH/g, bromovým číslom 8 až 38 mg KOH/g, rhydroxylových skupín 8 až 22 hmot. a ikarbonylo-vých...

Prostředek pro flotaci při rozdružování nerostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249967

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dědek František, Buryan Petr, Šebor Gustav, Kořený Jaroslav

MPK: B03D 1/02

Značky: flotací, prostředek, rozdružování, nerostu

Text:

...a polymeračních reakcí. současně při tomto procesu dochází k oddělení převážně níževroucích látek vzniklých uvedenými reakcemi, případně níževroucích podílů smoly.Průběh vytvrzování smoly je řízen sledovaním zvyšující se teploty bodu měknutí smoly z původních 50 až 80 OC /dle KS/ na 130 až 150 OC /dle KS/.výhodu prostředku při rozdružování nerastných či uhelných částic lze charakterizovat vysokou kvantitativní výtěžností při...

Způsob deprese sirníkových minerálů železa při flotaci komplexních sirníkových rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 239656

Dátum: 13.03.1987

Autor: Ehrenberger Jaroslav

MPK: B03D 1/00

Značky: komplexních, sirníkových, flotací, železa, minerálů, deprese, způsob

Text:

...toxicldch nebo vodohoepoddŕslq úvodných reegencii. Způsob podle vyndlesu je takto podstatným zjednodulanim reageučniho rslimu, navíc vyułivd soli tilkých kovů, napr. stranu aldnateho,ktori jsou biłnjmi aktivitou napł. sirníkd sinlou.Způsob je molno aplikovat jak při .selektivni flotaci při dälaní některých simiků, např. sraleritu, od eirniku lelesa, tak při kolektivni floteoi. Způsob vytvsři přimivć podmínky savddlni přípravy kolektivnich...

Způsob částečného nebo úplného oddělování kapalných a/nebo pevných látek z kapalin a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235100

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bornemissza Endre, Sugár Mátyás, Réczey István, Mezö Árpád, Korda Rudolf, Molnár Sándor, Reviczky Ferenc, Niebling István

MPK: B03D 1/14

Značky: úplného, kapalných, způsob, oddělování, pevných, částečného, provádění, zařízení, způsobu, kapalin, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro částečné nebo úplné oddělování kapalných a/nebo pevných látek z kapalin pomocí gravitace a/nebo flotace. Vynález řeší zvýšení kvality čištění, zvýšení výkonu a snížení rozměrů zařízení. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se kapalina vede ve směru v podstatě kolmém na směr působení gravitace a oddělené látky se vedou příčně ke kapalině. Podstata zařízení podle vynálezu, opatřeného vstupním...

Zařízení na čištění odpadních vod, zejména s obsahem koncentrovaných pěnivých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248300

Dátum: 12.02.1987

Autori: Netjuchajlo Nina, Čerňavskij Grigorij, Zachorževskaja Alla, Krasnov Boris, Mezencev Jurij

MPK: B03D 1/14, C02F 1/24

Značky: zařízení, látek, odpadních, zejména, čištění, obsahem, koncentrovaných, pěnivých

Text:

...4 ouucTKy őonee súQexrnsnoñ. QBoononammnů norox 4 ycwanoanen non yrnom K ropusonrànn B npeenax dy 20 no 30 °, Bunonúen aapnpymmum, Hanpumep, ero ao HMEBT H 0 HePeHHe MGHH K 6 BBPXHHH Kp 0 MKa 17 KOTQPHX sarnywa BBBDX, a Humaxn - BHM 3. 3 T 0 cooöma GT CKODOCTI XHĽKOCTH, ,ĽKBHŠKYIIIGŘCH T 0 JTOTKY (I, coanaer paspememe, B pesynbrTare IBPO BOBJIYX sacacbmaerca B IIOTOK 4, PIHTGHCHBHO HEICbIIIIHífBOLIY .BOSAYXOM,HOBHEIaÍ-I PEM...

Spôsob odželezenia segregačne praženého magnezitu flotačným spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234838

Dátum: 15.01.1987

Autori: Michalíková Františka, Špaldon František Člen Korešpodent Sav

MPK: B03D 1/02

Značky: segregačne, spôsob, odželezenia, spôsobom, flotačným, praženého, magnezitu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru hutníctva a úpravníctva. Rieši spôsob odželezenia segregačne praženého magnezitu flotačným spôsobom, pri ktorom sa magnezitová surovina s obsahom železa od 2,8 do 7,0 % hmotnosti a o zrnitosti 0 až 0,3 mm počas doby 3 až 10 minút intenzívne premiešava s 1,0 až 3,5 kilogramu . t-1 koncentrovaného roztoku vodného skla a 0,7 až 2,0 kg . t-1 hexametafosforečnanu sodného vo forme 10 až 20 perc. roztoku, ďalej sa pridá 100 až...

Flotační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233196

Dátum: 01.12.1986

Autor: Král Ladislav

MPK: B03D 1/14

Značky: flotační, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru úpravy vod a týká se flotačního zařízení, jehož podstata spočívá v dokonalejším oddělení nátokové komory (2) a flotačního prostoru (3) od sběrného prostoru (6) vyčištěné kapaliny pomocí šikmé lamelové vestavby (4), což umožňuje zvýšit měrný výkon flotačního zařízení a účinnost vyčištění flotované kapaliny.

Flotační jednotka pro přetržitý provoz

Načítavanie...

Číslo patentu: 236568

Dátum: 15.11.1986

Autori: Neuman Petr, Rajdl Bohumil

MPK: B03D 1/14

Značky: jednotka, provoz, přetržitý, flotační

Zhrnutie / Anotácia:

Flotační jednotka pro přetržitý provoz je univerzální zařízení pro odlučování emulgovaných i volných olejů při zneškodňování odpadních vod malých a středních množství. Protože u takových zařízení dochází k častému přerušována provozu, dochází při každém spuštění u klasických zařízení vlivem zvíření k výnosu kalových vloček na mechanický filtr. Flotační jednotka pro přetržitý provoz je tak uzpůsobena, aby k žádnému zvíření nedocházelo. Je toto...

Rotor vířidla flotátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235622

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šaffa František, Šnyta Bohumír

MPK: B03D 1/16

Značky: vířidla, rotor, flotátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce rotoru vířidla flotátoru, který sestává z lopatek a náboje hřídele. Lopatky jsou vsunuty do pouzder, která jsou v axiálním směru upevněna na vnější straně náboje hřídele vířidla. Pouzdra mohou být vytvořena z úchytů, které jsou v axiálním směru připevněny na vnější straně náboje hřídele vířidla, a držáků připevněných na úchytech. Průřez pouzder může být shodný s průřezem lopatky podél jednoho jejího konce.

Flotační reaktor, zejména na čištění odpadních vod, znečistěných tuky, oleji, jejich emulzemi a disperzemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234098

Dátum: 01.10.1986

Autori: Dus Karel, Vondra Josef, Boček Jaroslav, Morávek Otakar

MPK: B03D 1/14

Značky: jejich, oleji, disperzemi, flotační, tuky, reaktor, odpadních, znečištěných, čištění, zejména, emulzemi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká flotačního reaktoru, zejména na čistění odpadních vod, znečištěných tuky, oleji, jejich emulzemi a disperzemi. Účelem vynálezu je zvýšit účinnost zařízení a rozšířit oblast jeho možného využití. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nádrž reaktoru je vestavbou rozdělena na navzájem propojené funkční prostory, a to homogenizační, uklidňovací, flotační, sestupný, případně sedimentační, přičemž homogenizační prostor, napojený na...