B03C

Testovacie zariadenie na zisťovanie vplyvu ionizácie vzduchu na vybrané plynné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7387

Dátum: 01.03.2016

Autori: Černecký Jozef, Brodnianská Zuzana, Koniar Ján

MPK: G01N 27/27, B03C 3/32

Značky: látky, plynné, zariadenie, zisťovanie, vybrané, ionizácie, testovacie, vplyvu, vzduchu

Text:

...látky. Na testovaciu komoru je napojený ionizátor vzduchu, do ktorého je vzduch privádzaný cez vstupný filter napojený na ventilátor s reguláciou otáčok. Testovacie zariadenie tiež obsahuje merací systém na meranie vstupných a výstupných parametrov (prietok vzduchu, teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu,koncentrácia O 3, množstvo pozitívnych a negatívnych iónov) a na výstupnom potrubí je možnosť napojenia analyzátora sledovaných plynných látok....

Elektrostatický čistič oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6186

Dátum: 03.07.2012

Autor: Kupčok Ivan

MPK: B03C 5/00, B03C 5/02

Značky: oleja, elektrostaticky, čistič

Text:

...oleja, ktoré sa bude čistiť. Čerpadlo je poháňane elektromotorom. Tento elektromotor je napájaný z elektrickej rozvodnej skrine, ktorá susedí so skriňou transformátora. Vrchná časť elektrickej rozvodnej skrine je vybavená ríadiacou jednotkou s displejom na riadenie procesu čistenia a vypínačom. Z bočnej strany elektrickej rozvodnej skrine je situovaný spínací istič a bezpečnostný spínací kľúč.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je...

Spôsob výroby zmesi magnetických sklenených častíc, magnetické sklenené častice, zmes a suspenzia magnetických častíc, skúmavka a viaczložková súprava obsahujúca uvedenú zmes, použitie uvedenej zmesi a spôsob izolácie biologického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287932

Dátum: 14.04.2012

Autori: Geiger Albert, Riedling Michael, Weindel Kurt

MPK: C01B 33/18, B01J 19/00, B03C 1/01...

Značky: súprava, uvedenú, izolácie, skúmavka, výroby, materiálů, skleněné, částic, spôsob, magnetické, sklenených, magnetických, uvedenej, suspenzia, obsahujúca, biologického, změs, částice, použitie, viaczložková, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa vzťahuje na magnetické častice s nanoveľkosťou so skleneným povrchom, charakterizovaným tým, že magnetické sklenené častice obsahujú aspoň jeden magnetický objekt so stredným priemerom medzi 5 a 500 nm. Tento vynález sa tiež vzťahuje na metódy ich prípravy, na ich suspenzie a ich použitiu na purifikáciu DNA alebo RNA, najmä v automatizovaných postupoch.

Zariadenie a spôsob na separáciu častíc s odlišnou elektrickou vodivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18285

Dátum: 06.12.2010

Autor: Exner Hubertus

MPK: B03C 1/247

Značky: částic, odlišnou, separáciu, elektrickou, vodivosťou, zariadenie, spôsob

Text:

...pásom pásového dopravníka, pričom os rotácie pólových kolies sa rozpína v ostrom uhlu vzhľadom k smeru transportu. Účelom jedného 2 týchto dvoch pólových kolies je elektrické odstraňovanie vodivých neferomagnetických častíc, napríklad častíc hliníka, 2 pásového dopravnika do zberného boxu s parabolickoutrajektóriou prostredníctvom generovania laterálne orientovanéhoakceleračneho impulzu na jednej strane pásového dopravníka, zatiaľ čo účelom...

Zariadenie na odlučovanie poletujúceho popolčeka a spôsob prevádzky takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13607

Dátum: 24.06.2009

Autori: Duwe Carsten, Brocks Michael

MPK: B01D 45/18, B01D 46/48, B03C 3/88...

Značky: zariadenie, odlučovanie, poletujúceho, prevádzky, popolčeka, spôsob, zariadenia, takéhoto

Text:

...2 toho nízka konštrukčná výška pre celé odprašovacie zariadenie. Aj konštrukčné náklady sú malé, pretože sa vždy používa len jedna tlaková nádoba pre rad násypiek. Prach sa zhromažďuje v pneumatickom dopravnom žľabe, ktorého prierez sa napríklad zväčšuje smerom k tlakovej nádobe. Sypká hmota v dopravnom žľabe sa fluidizuje tlakovým vzduchom, pričom Vpriestorových úsekoch sa regulovane privádza tlakový vzduch, abysa dosiahlo rovnomerné...

Separátor častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19067

Dátum: 18.03.2009

Autori: Jassal Mukash, Watson Neil

MPK: B03C 1/28, B03C 1/30

Značky: částic, separátor

Text:

...poskytuje spôsob separácie magnetických anemagnetických častíc zvody vdomácom centrálnom vyhrievacom systému, spôsob zahrnujúci poskytnutie skrine obsahujúcej magnet umiestnený vo vnútri puzdra, pričompuzdro je usporiadané tak, že vonkajší cirkulačný kanál je definovaný medzi skriňoua puzdrom, a vnútorný cirkulačný kanál je definovaný medzi puzdrom a magnetom, prúdiacu vodu cyklónovým pohybom cez skriňu z prívodu umiestneněho vo vonkajšom...

Snímač polohy prevodovky a príslušná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10103

Dátum: 15.12.2008

Autor: Guibet Vincent

MPK: B03C 1/28, F16H 59/70, G01D 5/14...

Značky: převodovka, příslušná, snímač, polohy, převodovky

Text:

...citlivý koniec snímača polohy leží naproti zmienenému terču, ked je prvok pre zaraďovanie rýchlostných stupňov0010 Ďalšie výhody a znaky vynálezu vyplynú zčítania jeho popisu a- obr. 1 je perspektívny pohlad z boku na snímač polohy podľa vynálezu, EP 2 222 984 33752/1- obr. 2 je schematický pohľad na snímač v prevodovke,- obr. 3 znázorňuje schematický pohľad v reze na koniec snímača a- obr.4 znázorňuje koniec snímača zobr.3 umiestnený...

Zariadenie na čistenie výfukových plynov z dieselových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5029

Dátum: 06.11.2008

Autor: Novák Pavel

MPK: B03C 3/00, F01N 3/00

Značky: čistenie, plynov, motorov, dieselových, výfukových, zariadenie

Text:

...schopnosť tieto mikročastice do veľkej miery odstrániť a ich uskladniť. Jedná sa o zariadenie zo známou technológiou pri ktorej veľkoplošné unipolárne elektródy o vysokom napätí v prvej fáze nabíjajú častice obsažne v prechádzajúcich výfukových plynoch s pozitívnym nábojom a V druhej fáze sa častice vybíjajú a zhromažďujú na zápomej elektróde. Elektrostatické filtre vykazujú skoro úplné odstránenie častíc z plynov v celom spektre ich...

Elektrický filter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4699

Dátum: 01.03.2007

Autori: Chekalov Lev Valentinovich, Kuritsyn Nikolaj Alekseevich, Guzaev Vitalij Aleksandrovich

MPK: B03C 3/04

Značky: filter, elektricky

Text:

...prachu usadeného na elektróde. Akonáhle sa táto hmotnost dosiahne, prach sa musí striast, aby elektróda bola čistá a mohla prijímať prach tak, aby sa dosiahla maximálna účinnosť čistenia plynu. Ak je prach v plyne na vstupe do elektrického filtra rozptýlený rovnomerne, na všetkých elektródach, ktoré súčasne striasa jeden Striasací hriadeľ, sa usadí rovnaké optimálne množstvo prachu. V tomto okamihu ovládací signál do meníča kmitočtu...

Spôsob a zariadenie na separáciu pevných častíc na báze rozdielnej hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9608

Dátum: 12.12.2006

Autori: Berkhout Simon Peter Maria, Rem Peter Carlo, Bakker Erwin Johannes

MPK: B03C 1/32, B03C 1/01

Značky: hustoty, spôsob, částic, pevných, separáciu, báze, rozdielnej, zariadenie

Text:

...V kvapaline špecifické pozície. Pevné objekty plávajú v rôznych hladinách, čo umožňuje ich ľahkú separáciu. Podľa uvedeného patentu US sa používa magnetické pole, intenzita ktorého klesá smerom nahor nižšou rýchlosťou, než by klesala podľa lineámeho vzťahu, čo má za následok že častice srôznymi hustotami sú suspendované vo vertikálnych hladinách špecifických pre ich príslušné hustoty a na týchto hladinách je možnéuvedené častice...

Plastová rúrka pre mokré elektrofiltre a konštrukčná sada pre zariadenie na čistenie odpadových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14159

Dátum: 06.07.2006

Autori: Scholze-starke Jörg, Schöbel Michael, Kessler Lutz

MPK: B03C 3/51, B03C 3/49, B03C 3/64...

Značky: elektrofiltre, zariadenie, plynov, plastová, rúrka, čistenie, konštrukčná, odpadových, mokré

Text:

...kvapalín alebo zmesí kvapalín, takže sa dosiahne frakčné čistenie prúdu odpadového plynu - prispôsobené zloženiu odpadového plynu. Takým spôsobom sa uskutoční voľba príslušnej kvapaliny v závislosti od fyzikálne-chemickej reakčnej kinetiky zloženia rôznych molekúl odpadového plynu v prúde odpadového plynu, pričom je pre účinnosť a stupeň odlúčenia v stupni čistenia odpadového plynu rozhodujuca časová pravdepodobnosť zdržania odpadového...

Systém na generovanie pulzov pre elektrostatický filter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10221

Dátum: 26.10.2004

Autori: Taarning Claus, Reyes Victor

MPK: B03C 3/68

Značky: pulzov, filter, generovanie, systém, elektrostaticky

Text:

...používaného na dodávku elektrickej energie do elektrostatických filtrov (ESP). Systém podľa dokumentu US-A-4 592 763 obsahuje tyristor používaný ako spínač. Avšak tyristor nemásám o sebe žiadnu schopnosť odpojovania.0010 Dokument US-A-4 238 810 opisuje riadiaci obvod spojený s prevádzkou tradičných vysokonapäťových usmerňovačov (High Voltage Rectiñers, T-R sety) používaných na elektrické napájanie elektrostatických filtrov (ESP). Tieto...

Zariadenie na ochranu izolátorov v elektrostatických odlučovačoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 284123

Dátum: 23.08.2004

Autori: Szingert Jan, Podzimek Václav, Hlavín Jan, Kdolský Václav

MPK: B03C 3/80

Značky: ochranu, zariadenie, elektrostatických, izolátorov, odlučovačoch

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na čistenie izolátorov v elektrostatických odlučovačoch pozostáva z clony (3) umiestnenej v priechode (22) deliacej steny (15) oddeľujúcej odlučovací priestor (10) odlučovača od vonkajšieho priestoru (7). Do priechodu (22) v deliacej stene (15) je osadená clona (3) so smerovacími elementmi (4), pričom nad clonou (3) je vytvorený chránený povrch (21) izolátora (1). Clona (3) je tvorená medzikruhovým prstencom so smerovacími elementmi...

Usadzovacia elektróda, najmä pre elektrostatické odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 284122

Dátum: 23.08.2004

Autori: Hlavín Jan, Szingert Jan, Štverák Petr, Kdolský Václav, Podzimek Václav

MPK: B03C 7/08, B03C 7/00

Značky: odlučovače, elektrostatické, najmä, usadzovacia, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Usadzovacia elektróda, najmä pre elektrostatické odlučovače je vytvorená tak, že kolmá vzdialenosť (1) medzi rovnobežnými úsekmi (13) je 0,16- až 0,04-násobkom osovej vzdialenosti (3) medzi strednými rovinami (4) susedných plechových pásov (5), pričom rovnobežné úseky (13) majú šírku (7) rovnajúcu sa 0,025- až 0,075-násobku strednej vzdialenosti (6) dvoch za sebou nasledujúcich rovnobežných úsekov (13) v jednej rovine, medzera (8) prehnutia (9)...

Odsávač na odlučovanie hmly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14972

Dátum: 16.07.2004

Autor: Allan Robert

MPK: B03C 3/16

Značky: odlučovanie, odsavač

Text:

...nesených prúdom plynu do vnútorného povrchu odsávača za odkvapkávania do dolnej oblasti krytu, k výstupnému otvoru pre vlhkosť z krytu.0009 Predkladaný vynález okrem prekonávania problémov spojenýchso štruktúramí odsávača zo stavu techniky prekonáva sprievodné obmedzenie a nedostatky sieťových vložiek a tkanín s keprovou väzbou. Zariadenie na odlučovanie hmly podľa vynálezu zabraňuje prenosu kvapiek tekutiny ako počas bežnej prevádzky. tak...

Obrábací nástroj zahŕňajúci zariadenie na prenos čiastočiek magnetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6481

Dátum: 08.07.2004

Autor: Blangé Jan-jette

MPK: B65G 54/00, B03C 1/02, E21B 21/00...

Značky: zariadenie, obrábací, magnetického, materiálů, nástroj, čiastočiek, prenos, zahŕňajúci

Text:

...reťazcovmagnetických čiastočiek cez gradientovú zónu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude teraz ilustrovaný na príkladoch s odkazmi na pripojenéobr. 1 schematicky predstavuje prierez časti nástroja na hĺbenie objektuobr. 2 schematicky predstavuje povrchovú mapu usporiadania povrchuobr. 3 (časti a až c) predstavuje fotograñe nástroja z obrázka 1, na ktorom jezachytené narastajúce množstvo oceľových brokov na nosnej plocheobr. 4 (časti...

Zariadenie na rozdelenie vzdušniny v prechodovej časti s veľkou zmenou prierezu na krátkom úseku potrubnej trasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3832

Dátum: 07.07.2004

Autori: Wegschmidt František, Szingert Jan

MPK: B03C 3/36

Značky: rozdelenie, změnou, prechodovej, velkou, potrubnej, krátkom, úseků, prierezu, zariadenie, trasy, částí, vzdušniny

Text:

...s tvarovanou rozdeľovacou stenou a s rovnou rozdeľovacou stenou, na obr. 2 je rez prechodovou časťou podľa čiary A - A z obr, l, na obr. 3 je pozdlžny rez tou istou prechodovou časťou, doplnenou oblúkovým usmerňovacím elementom, na obr. 4 je rez prechodovou časťou podľa čiary B - B z obr. 3, na obr. 5 je pozdlžny rez tou istou prechodovou časťou ako na obr. l, ale tvarovaná rozdeľovacia stena je tu kombinovaná so zvislou rozdeľovacou mrcžou,...

Plynové vedenie pre elektrofilter a zariadenie elektrofiltra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8691

Dátum: 07.06.2004

Autori: Ruscheweyh Hans, Davis Thomas, Leser Stefan, Kaatz Michael

MPK: B03C 3/36, B03C 3/013

Značky: zariadenie, elektrofilter, elektrofiltra, vedenie, plynové

Text:

...prostriedok. Pritom je voblasti rozšíreného prierezuumiestnený minimálne jeden rozdeľovač prúdenia.Zariadenie na prívod plynu podľa vynálezu sa od známych zariadení na prívod plynu odlišuje tým, že prvé víriace zariadenie vytvárajúce zvírenie na čelnej hrane je umiestnene v prítokovom kanáli, druhé víriace zariadenie vytvárajúce zvírenie na čelnej hrane je umiestnené v nadstavci vstupu plynu v smere prúdenia plynu pred rozdeľovačom prúdenia...

Použitie zlúčenín mangánu na zlepšenie účinnosti elektrostatických odlučovačov a na zabránenie korónového výboja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8666

Dátum: 10.10.2003

Autori: Aradi Allen, Adams Michael, Factor Stephen

MPK: B03C 3/01, B03C 3/013, C10L 1/12...

Značky: použitie, zlepšenie, manganu, výboja, elektrostatických, korónového, odlučovačov, zlúčenín, zabránenie, účinnosti

Text:

...elektrostatického odlučovača na odstraňovanie prachu s vysokýmmerným. odporom z výfukového plynu s obsahom S 02 katalytickou premenou časti SO 3 na S 03. Táto metóda zahrnuje prídavok katalyticky účinných zlúčenín ako sú zlúčeniny mangánu,železa, medi alebo vanadu V jemne dispergovanej forme do výfukového plynu pri teplote V rozmedzí medzi bodom topeniapopola a asi 4000 °C (viď patentové nároky 1 a 3). Predsa len DE 28 O 9 199 Al neuvádza...

Magnetické častice, spôsob ich prípravy, kompozitná magnetická živica a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283578

Dátum: 26.08.2003

Autori: Hendawi Adel Taha Sayed Ahmed, Bradbury David, Elder George Richard

MPK: C02F 1/48, B01J 47/06, B03C 1/01...

Značky: magnetická, použitie, přípravy, spôsob, částice, živica, kompozitná, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické častice obsahujú jadro s magnetického materiálu, pričom jadro je obklopené zmesou vláknitého materiálu a pevného spojiva. Pri príprave magnetických častíc sa miešajú jadrá častíc magnetického materiálu v suspenzii, ktorá obsahuje vlákna vláknitého materiálu a spojivo, pričom sa vytvrdzuje spojivo za prichytenia vlákien okolo jadra častíc a potiahnuté častice sa separujú zo suspenzie. Kompozitná magnetická živica obsahuje magnetické...

Spôsob spracovania exhalátov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283112

Dátum: 13.01.2003

Autori: Morva Imrich, Morvová Marcela, Hanic František

MPK: B01D 53/76, B01D 53/94, B03C 3/16...

Značky: spôsobu, exhalátov, tohto, spôsob, zariadenie, vykonávanie, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania exhalátov obsahujúcich CO2, N2 a H2O spočíva v tom, že exhaláty s obsahom minimálne CO2, N2 a H2O sa najskôr obohatia o aerosól tvorený mikrokvapkami tekutiny, potom sa na takto vytvorenú zmes pôsobí jednosmerným elektrickým výbojom pri pracovnom napätí 1 až 25 kV s predradeným elektrickým odporom v rozsahu 1 až 10 MW, pri zdržnej dobe plynu 1 až 2 sekundy a mernej energii 2 až 15 Wh/m3 za autokatalytického účinku vzniknutej...

Zariadenie a spôsob na spracovanie magnetických častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1443

Dátum: 07.11.2002

Autor: Á Brassard Lothar

MPK: G01N 35/00, B03C 1/02, G01N 33/543...

Značky: magnetických, částic, spracovanie, zariadenie, spôsob

Text:

...supematant, napríklad odsatím alebo dekantovaním. Pretože magnetické častice sú imobilizované uvedeným spôsobom, je takV ďalekosiahlej miere zabránené, aby boli tieto častice so zvyškom odstránené.0008 Po tomto väzbovom kroku spravidla nasleduje jeden alebo viac premývacích krokov,pričom je peleta magnetických častíc znovu suspendovaná vo vhodnej premývacej kvapaline a s ňou premiešaná. Premývacia kvapalina a podmienky premývania sú volené...

Zariadenie na zavesenie usadzovacích elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3331

Dátum: 06.11.2002

Autori: Kdolský Václav, Hlavín Jan, Podzimek Václav, Szingert Jan

MPK: B03C 7/00

Značky: zariadenie, elektrod, zavesenie, usadzovacích

Text:

...spojenie usadzovacej elektródy so závesným oklepávacim trámom, na obr. 3 je uvedený príklad zavesenia vodiaceho trámu na spodný koniec usadzovacích elektród a na obr. 4 je znázornený príklad vedenia vodiaceho trámu.V príkladnom uskutočnení je zariadenie na zavesenie usadzovacích elektród podľa úžitkového vzoru vytvorené tak,že V hornej časti skrine § elektrického odlučovača sú cez závesné zariadenie lg zavesené jednotlivé oklepávacie trámy g...

Výstužný spoj usadzovacej elektródy s oklepávacím trámom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3330

Dátum: 06.11.2002

Autori: Kdolský Václav, Szingert Jan

MPK: B03C 7/00

Značky: elektrody, usadzovacej, oklepávacím, trámom, výstužný

Text:

...vedľa dištančných podložiek ešte pružné podložky. Rozmery výstužných plechov sú Volené tak, aby nebolo narušené elektrické pole vytvárané medzi vysokonapäťovým a usadzovacím systémom. Týmto technickým riešením je možné vystužovať najviac namáhané spojenia a tým predlžovať životnosť celého usadzovacieho systému. Uvedené riešenie je možné použiť aj na opravu poškodených elektród, kde sa zovretim poškodenej elektródy medzi dvojicu výstužných...

Systém dvoch alebo viac cievok na fyzikálnu úpravu média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2600

Dátum: 14.08.2000

Autori: Kuľka Anton, Kaščák Stanislav

MPK: C02F 1/48, B03C 1/023

Značky: fyzikálnu, systém, dvoch, media, úpravu, cievok

Text:

...fyzikálnej úpravy, je vhodné, aby Lorentzova sila pôsobila na čo najväčšej dĺžke a v rôznych intenzitách. To sa dá dosiahnuť viaccievkovými systémami so súhlasnou orientáciou magnetického poľa. Pri takomto usporiadaní cievok sa magnetické siločiary v priestore medzi. cievkarni neodpudzujú, dá sa povedať, že Lorentzova sila pôsobí na pohybujúce sa častice média s elektrickým nábojom na celej dĺžke medzi cievkami s určitou premenlivou...

Geometrické usporiadanie vnútorného uloženia elektrického odlučovača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2459

Dátum: 16.05.2000

Autori: Szingert Jan, Štverák Petr

MPK: B03C 7/00, B03C 7/02

Značky: vnútorného, uloženia, odlučovača, geometrické, usporiadanie, elektrického

Text:

...350 mm až 400 mm sú medzi usadzovacie elektródy vložené vysokonapäťové elektródy, ich počet je rovný trom.Pre rozstup 2 R V rozmedzí 400 mm až 500 mm sú medzi usadzovacie elektródy vložené vysokonapäťové elektródy, ich počet je rovný trom alebo dvom. Nakoniec pre rozstup 2 R rovných 500 mm sú medzi usadzovacie elektródy vložené vysokonapäťové elektródy, ich počet je rovný dvom. Nájdením vhodnej stavebnej šírky B usadzovacej elektródy je...

Kompaktné zariadenie oklepávacieho systému usadzovacích elektród elektrického odlučovača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2458

Dátum: 16.05.2000

Autori: Szingert Jan, Štverák Petr

MPK: B03C 7/00, B03C 7/02

Značky: oklepávacieho, zariadenie, elektrického, elektrod, kompaktné, systému, odlučovača, usadzovacích

Text:

...uložená vnútorná plošina, Na vonkajšej strane druhého nosníka je upevnený spodný cloniaci plech a na prvok s oklepávacim rá mom je uložený horný cloniaci plech.Uvedené riešenie združuje oklepávacie zariadenia usadzovacích elektród pomocou prepadávacích kladív, dištančný hrebeň oklepávacích trámov usadzovacích elektród, cloniace plechya vnútorné plošiny do jedného celku.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je podrobnejšie...

Zostava vysokonapäťových elektród v elektrickom odlučovači

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2457

Dátum: 16.05.2000

Autori: Štverák Petr, Szingert Jan

MPK: B03C 7/00, B03C 7/02

Značky: elektrickom, vysokonapäťových, odlučovací, zostava, elektrod

Text:

...z každej strany horného rámu a spodného rámu, pričom pri šírke rámu do 4 m je oklepávacie zariadenie len z jednej strany hor ného rámu a dolného rámu.Touto zostávou vysokonapáťových elektród v elektrickom odlućovači je zaistené dostatočné zrýchlenie aj pri použití rozmerných rámov vysokonápäťových elektród a to tak, že rámy sú oklepávané na viacerých miestach a vysoké rámy je možné deliť na niekoľko samostatne zavesených a oklepávaných častí...

Spôsob čistenia vzduchu, odpadových plynov alebo ekvivalentných médií a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280368

Dátum: 10.12.1999

Autor: Ilmasti Veikko

MPK: B03C 3/36, B03C 3/68, B03C 3/12...

Značky: odpadových, vzduchu, čistenia, ekvivalentných, uskutočnenie, plynov, spôsob, médií, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na čistenie vzduchu, odpadových plynov alebo ekvivalentných médií, pri ktorom sa vzduch, odpadové plyny alebo ekvivalentné médiá vedú do potrubia alebo ekvivalentného zariadenia, v ktorom sú vzduch, odpadové plyny alebo ekvivalentné médiá ionizované a nabité častice nečistôt prítomné vo vzduchu, odpadových plynoch alebo médiách sú priťahované jedným alebo viacerými zbernými povrchmi následkom rozdielneho náboja spôsobujúceho...

Elektrostatický precipitátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 281451

Dátum: 06.08.1997

Autor: Keiichi Hara

MPK: B03C 3/40, B03C 3/08, B03C 3/45...

Značky: precipitátor, elektrostaticky

Zhrnutie / Anotácia:

Skupiny zberných elektród na zachytávanie prachu (B) a zostavy výbojových elektród (A) sú striedavo usporiadané vzhľadom na prúdenie plynov obsahujúcich prach. Každá výbojová elektróda (1) zostavy výbojových elektród (A) sa vytvorí vyrezaním polkruhov do dvoch pozdĺžnych okrajov obdĺžnikovitých kovových platní tak, že vznikne rad pílovito zúbkovaných častí s ostrými hrotmi (la). Každá zberná elektróda na zachytávanie prachu skupiny zberných...

Bubnový magnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1212

Dátum: 07.08.1996

Autor: Kašina Ivo

MPK: B03C 1/12, B03C 1/03, B03C 1/02...

Značky: bubnový, magnetický, separátor

Text:

...odpad. Na výstupnej časti lg je triediaci bubon g opásaný s výhodou dvoma vedľa seba usporiadanými valčekovými reťazami §, medzi ktorými sú uložené trvalé magnetické unášače łł. Vo výstupnej časti lg triediaceho bubna g je umiestnený sklz lg na vytriedené Železné predmety li. Pod výstupnou časťou Lg triediaceho bubna g je usporiadanývynášací dopravník li nemagnetických odpadov li.Funkcia bubnového magnetického separátora podľa...

Elektrostatický precipitátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 281444

Dátum: 07.02.1996

Autor: Keiichi Hara

MPK: B03C 3/36, B03C 3/86, B03C 3/08...

Značky: elektrostaticky, precipitátor

Zhrnutie / Anotácia:

Precipitátor obsahuje zostavu paralelných, rozstupmi oddelených polí (8) zberných elektród (2) na zachytávanie prachu (8), kde každé pole obsahuje sériu obdĺžnikovitých zberných elektród (2) uložených navzájom vedľa seba. Čelné plochy zberných elektród na zachytávanie prachu (2) sú orientované paralelne so smerom prúdenia upravovaného plynu. Okrem toho obsahuje zostavu polí výbojových elektród (10), z ktorých každé pole obsahuje sériu...

Plechový pás s prierezom profilovaným do W

Načítavanie...

Číslo patentu: 277841

Dátum: 12.04.1995

Autori: Gilles Helmut, Leussler Wilhelm

MPK: B03C 3/45, B03C 3/41

Značky: prierezom, profilovaným, plechový

Zhrnutie / Anotácia:

Plechový pás (5) s prierezom profilovaným do W je určený na výrobu zvisle zavesených zberacích elektród, tvoriacich plynové priechody v elektrostatických odlučovačoch prachu s vodorovným prietokom. Krajné úseky plechového pásu (5) sú na konci prehnuté o 180 st. na vytvorenie priebežného háku v tvare U, uhol medzi šikmými úsekmi (13) a rovnobežnými úsekmi (14) plechových pásov (5) je najmenej 150 st. Stredná vzdialenosť dvoch za sebou...

Elektrostatický precipitátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 277812

Dátum: 08.03.1995

Autor: Keiichi Hara

MPK: B03C 3/14

Značky: elektrostaticky, precipitátor

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrostatický precipitátor (1) sa skladá jednak z výbojovej sekcie (2), umiestnenej v plášti pre nasávanie upravovaného plynu, ktorý obsahuje nežiaduce zložky, akými sú prach a rôznorodé baktérie, z prívodného plynového kanálu do výfukového plynového kanálu, usporiadané naprieč priechodu upravovaného plynu, jednak zo zberacích sekcií (3) na zachytávanie prachu, z ktorých každá má konfiguráciu priepustnú pre plyn, umiestnených paralelne vo...

Spôsob odstraňovania prachu z dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281289

Dátum: 09.11.1994

Autor: Onland Horst

MPK: B03C 3/68

Značky: odstraňovania, prachu, plynov, spôsob, dymových

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu odstraňovania prachu z dymových plynov pomocou elektrofiltrov (E), pri ktorom sa elektrofilter (E) umiestnený v dymovom plyne napája kvôli ionizácii častíc prachu, ktoré cezeň prechádzajú jednosmerným napätím (U). Aby sa dosiahla čo najvyššia prevádzka (najúčinnejšia) elektrofiltra (E) tak v ekologickom, ako aj v ekonomickom zmysle, navrhuje sa, aby sa koncentrácia prachu kontinuálne merala na výstupe elektrofiltra (E)...

Elektrický odlučovač do separátora šupiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 280416

Dátum: 09.11.1994

Autori: Aedter Volker, Krüger Hardy, Grün Robert, Bader Edwin

MPK: B02B 1/02, B03C 1/14, B02B 3/00...

Značky: odlučovač, separátora, šupiek, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický odlučovač pozostáva z jedného alebo viac odhadzovacích kotúčov (6), jednej alebo viac elektród (7), jednej alebo viac násypiek (8) dobrého tovaru a deliča (9). Pritom medzi odhadzovacím kotúčom (6) a elektródou (7) je elektrický potenciál. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ku každej elektróde (7) je priradený aspoň jeden stierač (10) jemného olejového prachu, dotýkajúci sa elektródy.

Elektronický zmäkčovač tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 304

Dátum: 10.11.1993

Autori: Kuľka Anton, Hrbka Gustáv, Kaščák Stanislav, Ürge Ladislav, Pulik Jaroslav, Rusňák Vojtech, Sivý Vladislav

MPK: H01F 17/00, B03C 1/00

Značky: elektronický, tekutin, zmäkčovač

Text:

...veľkosti amplitúdy k prietoku sa opät dosahuje na základe infonuácie aspoň z jedného snímača prietoku. V pripade,že nie je použitý snímač prietoku je amplitúda výstupného budiacého signálu konštantná alebo ju možno manuálne nastaviť. V takom pripade je rozsah frekvenčnej modulácie výstupného signálu konštantný alebo sa dá manuálne nastaviť. Optimálne výsledky sa dosahujú ak elektrická budiaca jednotka je vybavená prostriedkami, ktoré...

Spôsob oddeľovania jedného zo zmesi plastov rôznych typov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279157

Dátum: 11.08.1993

Autori: Neitzel Ulrich, Stahl Ingo, Hollstein Axel, Geisler Iring, Kleine-klefmann Ulrich

MPK: B29B 17/02, B03C 7/00

Značky: plastov, jedného, oddeľovania, spôsob, zmesí, typov, rôznych

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovanie jedného podielu plastu zo zmesi plastov s podobnou hustotou, napríklad polyetylén a polypropylén, sa vykoná elektrostatickým postupom, pričom zmes sa pred triboelektrickým nabitím podrobí spracovaniu povrchu minerálnymi kyselinami alebo alkalickými hydroxidmi, čím sa dosiahne vysoký stupeň čistoty frakcie. Pred vlastným spracovaním sa zmes rozdrví na veľkosť častíc pod 10 mm, čistí sa, odvodňuje sa a tepelne spracúva pri teplote 70...

Spôsob oddeľovania podielov plastických hmôt zo zmesi plastických hmôt rozdielneho typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279837

Dátum: 11.08.1993

Autori: Stahl Ingo, Hollstein Axel, Geisler Iring, Kleine-klefmann Ulrich, Neitzel Ulrich

MPK: B03C 7/12, B29B 17/02, B03C 7/00...

Značky: zmesí, plastických, rozdielneho, spôsob, podielov, oddeľovania, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi plastických hmôt, najmä podobnej hustoty ako polyetyléntereftalát a polyvinylchlorid, sa oddeľujú elektrostatickou cestou, pričom sa zmes na triboelektrické nabíjanie podrobí tepelnému spracovaniu pri teplote 70 až 100 °C počas aspoň 5 min.

Spôsob oddeľovania viacerých komponentov zo zmesi plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279756

Dátum: 11.08.1993

Autori: Stahl Ingo, Geisler Iring, Neitzel Ulrich, Hollstein Axel, Kleine-klefmann Ulrich

MPK: B03C 7/00, B29B 17/02, B03B 5/28...

Značky: zmesí, oddeľovania, spôsob, komponentov, viacerých, plastických, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu sa zmes oddeľuje v dvoch krokoch, pričom v prvom kroku sa pôsobením oddeľovacej tekutiny navzájom oddelia častice plastickej hmoty, ktoré majú rozdielnu hustotu, a v druhom kroku sa častice plastickej hmoty z prvého kroku oddeľovaním so zhodnou hustotou povrchovo spracujú, triboelektricky sa nabijú a nasledovne sa elektrostaticky oddelia pri voľnom páde.