B03B

Spôsob separácie Fe zložky z popola-lôžko zo spaľovania čierneho uhlia vo fluidných kotloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 288160

Dátum: 27.01.2014

Autori: Sisol Martin, Michalíková Františka, Stehlíková Beáta

MPK: B03B 7/00, B09B 3/00, B03B 9/04...

Značky: spaľovania, spôsob, fluidných, kotloch, zložky, popola-lôžko, separácie, uhlia, čierneho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob separácie Fe zložky zo spaľovania čierneho uhlia vo fluidných kotloch sa vyznačuje tým, že popol-lôžko je suchou cestou magneticky rozdružovaný, pričom sa získa magnetický produkt – koncentrát, bohatý na magnetitové železo, tvorené minerálnym novotvarom minerálu magnetitu, a nemagnetický produkt – odpad s nízkym obsahom Fe, tvorený minerálnymi novotvarmi alumosilikátov Fe, Ca, Mg. V dôsledku prídavku vápenca ako prostriedku na...

Spôsob triedenia nerastného materiálu v prítomnosti aditív obsahujúcich glycerol, získané produkty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16353

Dátum: 01.12.2010

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02, B02C 23/06, B03B 1/04...

Značky: přítomnosti, produkty, aditiv, použitie, obsahujúcich, materiálů, triedenia, spôsob, glycerol, nerastného, získané

Text:

...triedenia, zahíňajúceho glycerol a/alebo aspoň jeden polyglycerol, vo vodnej alebo čistej formec) uvedenie nerastného materiálu z kroku a) a aditíva na zlepšenie triedenia častíc z kroku b) jeden alebo viackrát do kontaktu V jednom alebo viacerých krokoch mletia za sucha a/alebo zmiešavaniad) uskutočnenie aspoň jedného kroku triedenia nerastného materiálu za sucha získaného v kroku c) v plynnom prostredí, na získanie aspoň dvoch frakcií častíc...

Spôsob penovej flotácie a zariadenie na extrakciu hodnotnej substancie z kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19740

Dátum: 03.06.2010

Autor: Bourke Peter

MPK: B03B 11/00, B03D 1/14

Značky: flotácie, substancie, zariadenie, hodnotnej, penovej, spôsob, extrakciu

Text:

...kruhového žľabu, ktorý má rad rozvádzacích otvorov na vonkajšom obvode žľabu,horizontálne nad penovou fázou, takže žľab je súosový s f|otačnou nádobou a uvedený kruhový žľab je otočný okolo jeho stredovej osi zostavenie stacionárnej vodnej rúry nad žľabom dodávanie čistej vody cez túto rúru do žľabu, zatiaľ čo sa žľab otáča a rozvádzanie premývacej vody pomocou gravitácie a odstredivej sily zo žľabu cez rozvádzacie výstupy do penovej...

Spôsob triedenia nerastného materiálu v prítomnosti aditív obsahujúcich glycerol, získané produkty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14575

Dátum: 07.12.2009

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias

MPK: C09C 1/02, B02C 23/06, B03B 1/04...

Značky: glycerol, použitie, obsahujúcich, triedenia, produkty, spôsob, získané, přítomnosti, nerastného, materiálů, aditiv

Text:

...aspoň jedného aditíva na zlepšenie triedenia, zahŕňajúceho glycerol a/alebo aspoňjeden polyglycerol, vo vodnej alebo čistej formec) uvedenie nerastného materiálu z kroku a) a aditíva na zlepšenie triedenia častíc z kroku b) jeden alebo viackrát do kontaktu v jednom alebo viacerých krokoch mletia za sucha a/alebod) uskutočnenie aspoň jedného triedenia nerastného materiálu za sucha získaného v kroku c) vplynnom prostredí, na získanie aspoň...

Čistiaci systém pre sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18917

Dátum: 02.10.2009

Autor: Doppstadt Ferdinand

MPK: B03B 5/02, B03B 9/00

Značky: systém, sypký, čistiaci, materiál

Text:

...kontaminanty z piesku. Odvodňovanie sa uskutočňuje odvodňovacími sitami.0009 Patent DE 199 07 513 C 1 opisuje spôsob čistenia znečistených granulovaných látok trením, t.j. liatím do vodného kalu.0010 DE 41 40 845 l opisuje spôsob a zariadenie na odstraňovanie kontaminantov z kontaminovaných pôd. Kontaminovaná pôda sa spracuje vysokotlakovou vodnou dýzou a potom spracuje v triediacom zariadení na jednotlive frakcie častíc. Finálna puriñkácia...

Vynálezy kategórie «B03B» v ZSSR.

Spôsob a zariadenie na spracovanie olovených akumulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17040

Dátum: 20.12.2007

Autor: Huchard Jean-françois

MPK: B02C 23/10, B03B 9/06, H01M 10/54...

Značky: spracovanie, akumulátorov, zariadenie, spôsob, olověných

Text:

...na drvinu úlomkov, ich rozmery sú menšie alebo sa rovnajú 50 milimetrom- okrem toho má zariadenie druhý triedič na prevzatie jemných- nádrž druhého triediča má otvory s rozmermi medzi 0,2 a 1 milimetrom, prednostné rádovo 0,5 milimetra, aby sa oddelili kovové fragmenty od iných jemných látok- okrem toho má zariadenie ramenový podávač umiestnený pred drvičom- okrem toho má zariadenie pásový dopravník umiestnený medzi ramenovým podávačom a...

Spôsob spracovania viaczložkových, kompozitných a kombinovaných materiálov tvorených prevažne odpadmi elektronických a elektrických zariadení a použitie takto oddelených zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286010

Dátum: 19.12.2007

Autori: Juriga Martin, Maďar Ivan

MPK: B03B 9/00, B01J 8/00, B02C 17/00...

Značky: materiálov, takto, elektrických, elektronických, oddělených, spracovania, viaczložkových, kompozitných, zložiek, zariadení, převážně, odpadmi, použitie, kombinovaných, spôsob, tvořených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania spočíva v tom, že sa spracúvané materiály upravia odstránením kontaminujúcich komponentov obsahujúcich toxické ťažké kovy a polychlórované bifenyly pomletím odpadu na častice s veľkosťou najviac 5 až 25 mm a v inertnom alebo redukčnom prostredí sa podrobia pri teplote 350 °C až 600 °C a pri tlaku 100 kPa až 10 MPa pôsobeniu lopatiek rotačného mechanizmu počas 10 sekúnd až 10 minút a pôsobeniu pohyblivého lôžka pevných častíc...

Prípravky na separáciu a spôsoby použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17408

Dátum: 05.10.2007

Autori: Altavilla Vito, Yeggy Robert

MPK: C11D 3/20, B03B 9/02, C10G 1/04...

Značky: použitia, separáciu, přípravky, spôsoby

Text:

...zvlhčovacie činidlo hydrotropné činidlo a disperzant s flokulačnými charakteristikami v ktorom má prípravok na separáciu pH od 7,0 do 8,5 a V ktorom je zvlhčovacie činidlo prítomné V množstve od 0,001 do 2,5 hmot. a je to 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecín-5,8 diol etoxylát, v ktorom hydrotropné činidlo je prítomné vmnožstve od 0,1 do 4,0 hmot. a je to aromatický fosforečnanovýv ktorom R 4 je C 1-C 5 lineárna alebo rozvetvená alkylová skupina an ...

Spôsob oddeľovania rozdielne aditivovaných polymérnych zložiek ako aj použitie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12654

Dátum: 08.06.2006

Autori: Mäurer Andreas, Schlummer Martin

MPK: B29B 17/02, B03B 5/44, B03B 5/28...

Značky: aditivovaných, použitie, rozdielne, zložiek, oddeľovania, spôsobu, spôsob, tohto, polymérnych

Text:

...ktoré okrem toho vyžadujú bezvodé použitie, t.j. jepotrebné veľmi dôkladné, energeticky náročné sušenie odpadov.V porovnani s týmito vykazujú vyššie uvedené fyzikálne spôsoby, ktoré pracujú na princípe rôznej rozpustnosti polyméru a aditíva retardácie horenia, slabiny pri oddeľovaní ťažko rozpustných aditív, predovšetkým dekabrómdifenyléteru, (DBDE) a 1,2-bistribrómfenoxyetánu (TBPE), Okrem toho sú potrebné väčšie množstvá rozpúšťadiel,...

Spôsob a systém recyklovania komunálnych tuhých odpadov a použitie paliva získaného z prepracovaného tuhého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16113

Dátum: 17.06.2005

Autor: Cerroni Manlio

MPK: C10J 3/08, B09B 3/00, B03B 9/06...

Značky: systém, paliva, tuhých, recyklovania, tuhého, odpadů, odpadov, komunálnych, spôsob, použitie, prepracovaného, získaného

Text:

...Táto operácia pozostáva z biooxidaćnej reakcie založenej na procese. ktorý sa uskutočňuje v aerobných digestoroch vo vyzrievaclch nádržiach, pozostávajúcich z pravouhlých tankov spojených paralelne alebo sériovo, so štandardnou šírkou 22 metrov a premenlivou dĺžkou až do viac ako 150 metrov, podľa denného výkonu. V oboch týchto digestoroch, s paralelne umiestnenými tankami a digestoroch s tankami umiestnenými v sérii, trvá tento...

Získavanie barytového koncentrátu spracovaním z flotačných pieskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284571

Dátum: 30.05.2005

Autori: Kováč Ľuboš, Kručko Ladislav, Karoli Anton

MPK: B03B 9/06, B03B 9/02, B03D 1/00...

Značky: flotačných, spracovaním, koncentrátů, barytového, pieskov, získavanie

Zhrnutie / Anotácia:

Získavanie barytového koncentrátu z flotačných pieskov tým spôsobom, že sa flotačné piesky podrobia kombinovanej technológii úpravy, a to magnetickému rozdružovaniu a flotácii za vzniku magnetického a nemagnetického podielu s obsahom barytu, pričom nemagnetický podiel sa ďalej spracováva tak, aby sa obsah barytu obohatil o 5,0 až 14,0 % hmotn.

Spôsob spracovania domáceho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283758

Dátum: 04.12.2003

Autori: Metzler Olivier, Metzler Jacques

MPK: B03B 9/06

Značky: odpadů, domáceho, spôsob, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spracovanie domáceho odpadu sa uskutočňuje v niekoľkých krokoch, pričom v prvom kroku sa prijímaný odpad odvrecuje, potom sa preosieva a drví, v druhom kroku nasleduje sušenie, triedenie, separácia hnilobných organických materiálov a potom triedenie a odvoz recyklovateľných druhotných surovín, pričom medzi prvým a druhým krokom sa uskutočňuje prepieranie a sušenie odstreďovaním, a následne sa po uskutočnení prvých dvoch krokov v treťom kroku...

Spôsob oddeľovania nalepeného papiera zo sadrokartónovej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4642

Dátum: 20.12.2002

Autor: Mccamley John Anthony

MPK: B03B 9/00, B07B 9/00

Značky: spôsob, dosky, papiera, nalepeného, sadrokartónovej, oddeľovania

Text:

...Berlín, Nemecko, zv. 26, č. 12, l. december 1994, predstavuje diskusiu kpoužitiu magnetu umiestneného nad pásom na odstránenie kovových častíc z preddrveného demolačného odpadu po prvom preddrvení tohto odpadu s použitím primárneho čeľustného drviča (Backenbrecher) na veľkosť 120 až 250 mm a pred ďalším drvením tohto odpadu sekundámym čeľustným drvičom (Prallmühle) na veľkosť 40 až 60 mm. Nicolaiova Spôsob by však trpela tou istou nevýhodou,...

Spôsob oddeľovania viskózne elastických materiálov, ako sú plasty, od materiálov rozvláknených mechanickým namáhaním, ako je papier, a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282697

Dátum: 24.10.2002

Autori: Schnettler Heinz Reiner, Fahrbach Gerhard

MPK: B29B 17/02, B07B 1/20, B03B 1/04...

Značky: zariadenie, rozvláknených, namáhaním, materiálov, vykonávanie, plasty, oddeľovania, spôsobu, viskózne, papier, spôsob, elastických, mechanickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu oddeľovania viskózne elastického materiálu, ako sú plasty a guma, od materiálu, ktorý je možné trhať alebo rozvlákniť vplyvom mechanického namáhania, predovšetkým papiera, a zariadenia na vykonávanie uvedeného spôsobu. Spôsob sa vyznačuje tým, že zmes materiálu, ktorá má byť oddelená, je podrobená vysokým radiálnym, axiálnym a tangenciálnym silám zrýchlenia, pričom prúd masy posekaného vláknitého materiálu a prúd masy v...

Spôsob úpravy odpadových látok a zariadenie na túto úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 187

Dátum: 03.09.2002

Autori: Hartmann Rudolf, Widmer Christian

MPK: B09B 3/00, C10L 5/46, B03B 9/06...

Značky: túto, úpravu, úpravy, odpadových, zariadenie, spôsob, látok

Text:

...ktorých môže byt vykonávaná stabilizácia odpadov so zníženými nákladmi na spôsobTáto úloha sa vzhľadom na spôsob rieši znakmi patentového nároku 1 a vzhľadom naúpravňu znakmi patentového nároku 13.Podľa vynálezu prebieha tepelná stabilizácia odpadu V reaktore, ktorý sa prevádzkuje približne v oblasti varu vody vo vákuu. Prevádzkou vo vákuu nevznikajú prakticky žiadne odpadové plyny, pričom zvyškové látky môžu byt ako produkt za sucha...

Zariadenie na rozrušovanie prírodných zhutnených minerálnych látok, betónových, železobetónových monolitov, tiel živočíšneho pôvodu, devitalizácie mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3259

Dátum: 02.07.2002

Autori: Džupinka Vladimír, Čepeľ Ján, Kollárik Imrich

MPK: B03B 5/48, B03B 5/28

Značky: betonových, povodu, látok, rozrušovanie, železobetonových, mikroorganizmov, prírodných, živočišného, zhutnených, zariadenie, minerálnych, devitalizácie, monolitov

Text:

...zhorenýchtiel. Ďalším negatívnym dôsledkom je nepríjemný zápach. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na rozrušovanie prírodných zhutnených minerálnych látok, betónových, železobetónových monolitov, tiel živočíšneho pôvodu, devitalizáciu mikroorganizmov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z pracovnej zóny vytvorenej z vane s plášťom naplnenou...

Spôsob mechanického čistenia prášku a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280969

Dátum: 08.10.1997

Autori: Schuh Lothar, Jansen Helge

MPK: B02C 13/00, C01F 7/02, B03B 1/00...

Značky: spôsobu, vykonávanie, prášků, spôsob, čistenia, tohto, mechanického, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prášok, najmä oxid hlinitý (25), je vrhaný napred stanovenou rýchlosťou a frekvenciou v priebehu definovaného času proti aspoň jednej ploche na oddelenie nečistôt (35) prilipnutých na povrchu jeho častíc. Potom sa realizuje triedenie získaných práškov, najmä oxidov hlinitých (30, 31) a nečistôt (35) podľa veľkosti častíc. Čistiace zariadenie (1) na realizovanie tohto spôsobu obsahuje oddeľovacie zariadenie (2), za ktorým je zapojené vzduchové...

Spôsob oddeľovania ťažkých prímesí, najmä kamenia, zo zrnitého materiálu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278526

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mueller Roman

MPK: B07B 9/02, B03B 4/00

Značky: spôsob, spôsobu, najmä, tohto, zrnitého, kamenia, oddeľovania, zariadenie, materiálů, vykonávanie, příměsí, ťažkých

Zhrnutie / Anotácia:

Zrnitý materiál sa privádza na aspoň jeden vrstviaci stôl (3a, 3b), ktorý sa ďalej vedie po naklonenej, vzduchom pretekanej a vibrujúcej ploche vrstviaceho stola (3a, 3b) tak, že ťažké prímesi ležiace priamo na vrstviacom stole (3a, 3b) sa dopravujú po vrstviacom stole (3a, 3b) nahor a odvádzajú sa oddelene na vyššie položenom konci vrstviaceho stola (3a, 3b). Zrnitý materiál sa privádza v širokoplošnom prúde do oblasti separačnej zóny ťažkej a...

Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 278245

Dátum: 12.01.1995

Autori: Minarovič Rudolf, Baláž Peter, Matyašovský Ján, Blaško Anton, Ďurčo Peter, Kopný Ján, Jančeková Ľubica

MPK: C14C 1/02, B03B 5/28

Značky: konzervačnej, regenerácie, odpadovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli z presáľania a vyklepávania surových koží, zbavenej mechanicky oddeliteľných nečistôt, pri ktorom sa na soľ pôsobí roztokom soľanky s obsahom soli 0,01 až 26 % hmotn. s teplotou 15 až 95°C. Do soľanky možno výhodne pridať anorganickú kyselinu, ktorej anión, prípadne jeho časť, tvorí chlór alebo síra v množstve 0,15 až 7 % hmotn., vzťahované na množstvo soľanky. Výhodné je tiež pridanie hydroxidu...

Systém na upevnenie skládok priemyselného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 648

Dátum: 09.11.1994

Autor: Sušienka Jozef

MPK: B09B 3/00, B03B 9/04

Značky: odpadů, priemyselného, upevnenie, skládok, systém

Text:

...slúžia aj na lepšie vyvinutie koreñovej sústavy použitého rastlinnéhoTvarovky môžu byt vytvorené z tehliarskej hliny, kameniny, drevotriesky alebo ekologicky nezávadných plastov. Ich funkcia môže vo väčšine prípadov končiť vyvinutím koreňovej sústavy a v tomto prípade najvýhodnejšie riešenie predstavujú tvarovky z tehliarskej hliny, ktoré sa vplyvom poveternostných podmienok po vyvinutí koreňovej sústavy použitých výsadbových rastlín...

Spôsob rozloženia uzavretých celistvých telies obsahujúcich škodlivé látky na recyklovateľné zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280289

Dátum: 09.11.1994

Autor: Lück Harald

MPK: H01J 9/50, B03B 9/06, B09B 3/00...

Značky: telies, zložky, celistvých, recyklovateľné, spôsob, uzavretých, látky, škodlivé, rozloženia, obsahujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozloženia uzavretých celistvých telies obsahujúcich škodlivé látky a pozostávajúcich z kovových zložiek a sklených telies, ako sú obrazovky alebo výbojky plnené plynom, na recyklovateľné zložky. Sklené telesá sa rozdrvia a následne sa z úlomkov skla odstránia v podstate všetky škodlivé látky, pričom sa uskutoční oddelenie magnetických kovov a/alebo separácia nemagnetických kovov, a/alebo vytriedenie opakových látok, ako sú keramické,...

Spôsob oddeľovania viacerých komponentov zo zmesi plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279756

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kleine-klefmann Ulrich, Neitzel Ulrich, Stahl Ingo, Geisler Iring, Hollstein Axel

MPK: B29B 17/02, B03B 5/28, B03C 7/00...

Značky: oddeľovania, spôsob, viacerých, komponentov, hmot, zmesí, plastických

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu sa zmes oddeľuje v dvoch krokoch, pričom v prvom kroku sa pôsobením oddeľovacej tekutiny navzájom oddelia častice plastickej hmoty, ktoré majú rozdielnu hustotu, a v druhom kroku sa častice plastickej hmoty z prvého kroku oddeľovaním so zhodnou hustotou povrchovo spracujú, triboelektricky sa nabijú a nasledovne sa elektrostaticky oddelia pri voľnom páde.

Spôsob úpravy kontaminovaných sedimentov z vodných zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279921

Dátum: 16.09.1992

Autori: Poschenrieder Manfred, Hartmann Volker

MPK: B09B 1/00, B09B 3/00, B03B 9/00...

Značky: zdrojov, sedimentov, vodných, úpravy, kontaminovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy kontaminovaných sedimentov z vodných zdrojov na deponovateľný materiál z ekologického hľadiska neškodný alebo na stavebný materiál z ekologického hľadiska neškodný, najmä na tesniace vrstvy. Spôsob spočíva v tom, že sa kontaminovaný sediment odvodní na obsah vody najviac 140 % hmotn., vztiahnuté na sušinu sedimentu, odvodnený sediment sa homogénne drví a rozdrvený sediment sa homogénne premieša so 4 až 15 % hmotn. kaolinitickej...

Spôsob rozdružovania odpadového izolačného materiálu vznikajúceho pri mechanickom spracovaní elektrických vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278081

Dátum: 15.01.1992

Autori: Krejčí Vladimír, Stybal František, Hrabák Václav, Vejnar Pavel, Lukášová Jana

MPK: B03B 5/30, B03B 5/28, B03B 5/00...

Značky: mechanickom, materiálů, odpadového, elektrických, izolačného, rozdružovania, vznikajúceho, vodičov, spracování, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový izolačný materiál obsahujúci polyetylén, polyvinylchloridy a kaučuky rôznej mernej hmotnosti sa po oddelení kovového vodiča v prvom stupni gravitačne rozdruží vo vode za vzniku ľahkej frakcie obsahujúcej polyetylén a ťažkej frakcie obsahujúcej zvyšné zložky odpadového izolačného materiálu. V nasledujúcich stupňoch sa ťažká frakcia rozdelí na polyvinylchloridy s rôznou mernou hmotnosťou a kaučuky s rôznou mernou hmotnosťou...

Soustava pro jemné vibrační třídění za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 270046

Dátum: 13.06.1990

Autori: Havlíček Tomáš, Josífek Miroslav, Žůrek František, Kašpar Jiří

MPK: B03B 5/48

Značky: jemné, třídění, soustava, mokra, vibrační

Text:

...g opstřené výpsdovým plechem iL 2.|, e. zadní čelo l opatřené podávacím plechem ljłfBočnioe g, lg má každá z vněJší strany uchyceny dvě podpěry lg, ...e. s válcovými pouzdry gg, Lige, natočené v tíhlu sklonu třídiěe l. Rám Je ve svém prostorověm těžišti opatřen ttzhąím budicím členem, tvořeným dvěma příčný-zni trubkami 14, 14 g, symetrioząy uspořádanými kolem příčnó ony prooházeJíoí zmíněným tčžištěm, s to v záviulosti na. velikosti...

Způsob oddělování jemnozrnných částic z užitkových nerostů při dopravě na pásových dopravnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 266672

Dátum: 12.01.1990

Autori: Marvan Josef, Novák Josef, Kypast Radomír, Rouček Vladimír, Vydlář Jiří, Hodek Oldřich, Holub Aleš

MPK: B03B 11/00

Značky: dopravnících, dopravě, nerostu, pásových, užitkových, částic, jemnozrnných, způsob, oddělování

Text:

...a dopravě k přilnutí jemnozrnných částic k tenké kapalinové vrstvě, tj. ke kapalinovému filmu, vytvořené na povrchu pohyblivého pásu, takže je nutno je oddělit mechaniky od pásu, zatímco hrubozrnnější částice se oddělují od pásu snadno působením gravitační sñy. Jemnozrnné částice vytvářejí nepolétavý aglomerát slepenců zrn, čímž se omezí rozsah protiprašných opatření a zařízení v technologických komplexech, zvýši se bezpečnost a hygiena...

Způsob dělení hlušiny a uhelných produktů s obsahem hlušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266306

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kulcsár Gyula, Solymos András

MPK: B03B 5/30

Značky: obsahem, dělení, hlušiny, uhelných, produktů, způsob

Text:

...obsah zntňžkávnvího mntorjálu oddčlovnt samostatnými technologickými posLupy, ani nkladnvntnebo v případě potřeby v náležitćm množství přivádět do systému. Stačí, když s pŕípľuvnvüngus Innožstvíxl Lrudfiěníu, nebo jo k dispozici V žůdané rakci při popřílxndč ml řuhnňun |ur-rlunni~kzxzpracování. Množství zatčžkávacího materiálu potřebné k dodržonĺ žádnnó hustoty zůstáváV důsledku vracení suspenze uvnitř systému stálé. Obsah zatěžkávacího...

Rozdružovadlo na plavicí a prací vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 263320

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hubka Miloš

MPK: B03B 5/48

Značky: prací, rozdružovadlo, plavicí

Text:

...pohonu. Kinematika hrebic rozdružovadle je tvořene eoućtem těchto dvou rotačnich pohybů na vodoroypé a šikné dráze a výsledná trajektorie hrebic je podobné také elipee.Nevýhody dosud známých řešeni odstraňuje rozdružovadlo podle vynálezu s mechanisnem na poeouváni a vynášeni usazených částic řešenýn jako přimovod e ojnici ovládanou rotační» pohybem páky, jehož podstata spočivá v tom, že na ojnici je otočné upevněna kladka odvalujici ee po...

Zařízení pro úpravu suspenzí a rmutů, například keramických

Načítavanie...

Číslo patentu: 262967

Dátum: 11.04.1989

Autori: Velický Vojtěch, Vaněk Jiří, Babůrek Jiří, Erbek Václav, Shrbená Božena, Kropáček Vladimír, Havel Petr

MPK: B03B 7/00

Značky: keramických, zařízení, suspenzí, rmutu, například, úpravu

Text:

...jeden až patnáct pólových nástavců 3.232 907 Hydrocyklon 3 je vůči magnetickému obvodu 8 situován tak, že podélná osa hydrocyklonu 5 je souběžná se svislýmí s 1 oup~ ky magnetického jha ł. Pólové nástavce Ä v tomto a dalších příkladech provedení svým tvarem zaručují změnu gradientu magnetického pole směrem shore dolů. Použijí-li se v zařízení podle tohoto a dalších obrázků dva magnetické obvody, uspořádají se tak, že svislé sloupky...

Způsob rozdružování obtížně upravitelného drobno zrnného hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261734

Dátum: 10.02.1989

Autori: Volšický Zdeněk, Barcal Miroslav

MPK: B03B 5/34

Značky: způsob, zrnného, uhlí, upravitelného, drobno, obtížně, rozdružování, hnědého

Text:

...rozplavené suspenze třiděnim se do uhelneho produktu dostavaji zrna nerozvolněné hlušiny velikosti nad 0,5 mm a naopak do hlušinověho odpadniho produktu se dostávaji zrna uhli menší než 0,5 mm. Tato okolnost je především nepřiznivá při úpravě jemné vrstevnatého uhli, kde čàstice uhli v surovém těžném uhli jsou převážně menší velikosti hež 0,5 mm.Tyto nepřiznivé účinky odstraňuje způsob podle vynálezu,jehož podstata spočivà v tom, že se...

Filtračné zariadenie na betónové kaly so spodným výsypom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261515

Dátum: 10.02.1989

Autor: Matej Vladislav

MPK: B03B 5/34

Značky: betonové, spodným, výsypom, filtračné, zariadenie

Text:

...na kameninový filter opatrený výlevkou so segmentovým uzáverom, dvojitou násypkou kamoniva a uzatváracou klapkou naviazanou na výsypku opatrenú skyprovačom s pohonom a segmentovým uzáverom, vyústený do zbernej nádrže filtrátu.Zariadenie podla vynálezu je v príkladnom prevedení schematicky znázornená na pripojenom výkrese., Zariadenie pozostáva z nálevky 1, do ktorej vteká oplachová voda znečistená zložkami betónovej zmesí. Vtok do...

Rotační bubnová prosévačka na třídění sypkých materiálů za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258872

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jakubec Miloš, Paclík Pavel

MPK: B03B 5/56

Značky: sypkých, mokra, materiálů, prosévačka, třídění, rotační, bubnova

Text:

...vyrovnávacích límců jsou upevněna rozvětvení. Pod bubnem jsou umístěny tsběrné komory jednotlivých frakcí, které jsou v místech pod okraji vyrovnávacích límců odděleny přepážkami, jež jsou shore překryty rozvětveními umístěnými na okrajích vyrovnávacích límců. Uvnitř bubnu jsou umístěny vířicí trysky a splavovací trysky anad bubnem jsou umístěny čistící trysky.Výhodou rotační bubnové prosévačky podle vynálezu je, že při zachování...

Způsob výroby gravitačních koncentrátů z rudnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245233

Dátum: 01.07.1988

Autori: Filip Aleš, Lepaoík Karel, Kadlec Zdenik

MPK: B03B 7/00

Značky: gravitačních, rudnin, způsob, výroby, koncentrátů

Text:

...s hrubým předkoncentrátem tak,že jemný předkoncentrát se směšuje s meziproduktem mokrého gravitačního rozdružování hrubého předkoncentrátu.Obsahuje-li hlušina po následném pneumstickém rozdružení těžké frakce zájmové množství užitkové složky, je výhodné ji směšovat s lehkou frakcí e třídit sítováním.Výhodou způsobu výroby gravitačních koncentrátů z rudnin podle vynáležu ve srovnání se známými způsoby pneumatického rozdružování je zvýšení...